Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Safra Kesesi ve Yolları Cerrahi Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Safra Kesesi ve Yolları Cerrahi Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Safra Kesesi ve Yolları Cerrahi Hastalıkları
Prof. Dr. Cemalettin CAMCI İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

2 Safra kesesi ve yolları anatomisi
Fizyolojisi Fizyopatolojisi Muayene usulleri Tanı yöntemleri Cerrahi hastalıkları (benign / malign)

3

4

5 Safra kesesi ve yolları anatomisi

6

7 Anatomi

8 Anatomi

9

10

11

12 %5 %85 %9

13 Safra kesesi sinirleri:
Otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik dalları ile olur Parasempatik lifler vagusun dalıdır, Sempatik afferent lifler çöliak pleksus vasıtasıyla büyük torasik splnaknik sinirlere ulaşır. Efferentler ise aynı yolaktan keseye ulaşırlar.

14 Fizyoloji Günde 250-1500 ml safra akımı
Safra kesesinin volümü ml (35 ml) Safra sodyum klor ve bikarbonattan zengin kez konsantre (basit diffüzyon)

15 Fizyoloji Safra karbonat ve kalsiyumdan zengin.
Epitelden salgılanan hidrojen iyonları ile karbonat bikarbonata dönüşür. Böylece kalsiyum ve bikarbonat epitel hücreleri tarafından absorbe edilerek kalsiyum karbonat şeklinde çökmesi engellenir.

16 Fizyoloji Kolesistokinin N.vagus (safra kesesi kontraksiyonu)
Yağlı yiyecekler ile duodenum mukozasının teması Safra kesesi kontraksiyonu Oddi sfinkter relaksasyonu N.vagus (safra kesesi kontraksiyonu)  Safranın duodenuma akışı

17 Fizyopatoloji Safra; Safra tuzları Lesitin Kolesterol
Elektrolitler (Na, K, Ca, Cl)

18

19 Safra taşları Normalde kolesterol suda eriyemeyen bir madde
Safra tuzları dış tarafta hidrofilik iç tarafta hidrofobiktir Lesitin kolesterol ile birlikte safra tuzları ile birleşerek suda eriyebilir hale gelir. Eğer safra içindeki kolesterol miktarı taşıyıcı kapasitenin üzerine çıkarsa kristal halinde çöker

20

21 R E S

22 22

23 + DİREKT BİLİRUBİN İNDİREKT BİLİRUBİN BETA GLUKURONİDAZ BAKTERİLER
AZ LİFLİ VE YÜKSEK YAĞLA BESLENENLER İNDİREKT BİLİRUBİN

24 Safraya konjuge edilen bilirubinin artması (hemolitik anemiler)
Safra yollarında bakteri varlığı Karaciğer sirozu İleitis de safra tuzlarının enterohepatik sirkulasyonun bozulması SAFRA TUZLARININ ÇÖZÜNÜR HALDE TUTULAMAMASI KALSİYUM BİLİRUBİNAT TAŞLARI

25

26

27 Klinik Asemptomatik hastaların %1-5’i her yıl semptomatik
5-20 yıl içinde %18-31’i semptomatik Her yıl bunların % 1’i komplikasyon yaratıyor

28 Asemptomatik hastada risk faktörleri
Diabet Genetik Kanser Diğer

29 Semptomatoloji Safra kesesi taşları kese boynuna ilerlemedikçe veya safra yoluna düşmedikçe semptom vermezler

30

31

32

33 Semptomatoloji Spesifik Non-spesifik Safra kesesi koliği
Yemeklerden sonra şişkinlik Epigastrik rahatsızlık Yağlı gıda entoleransı Gece uyandıran karın ağrısı

34 Tanı Anamnez Fizik Muayene Radyoloji Direkt grafi USG MRCP
ERCP (+/- sfinkterotomi-stent)

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Charcot triadı Sağ üst kadran ağrısı Sarılık Ateş

44 Reynaud pentadı Sağ üst kadran ağrısı Sarılık Ateş Şok tablosu
Nörolojik bulgular (konfüzyon vs)

45 Tedavideki amaç Semptomları önlemek Semptomları tedavi etmek
Komplikasyonları önlemek

46 Tedavi seçenekleri Eritme tedavisi Shock wave lithotripsi
Perkütan girişimler CERRAHİ Açık Kapalı

47 Eritme tedavisi Cerrahi istemeyen hasta Semptomlar az/orta
Radyolusent taş tercihen yüzen Sistik kanal açık Taşlar 15 mm den küçük ( tercihan 5mm) Calcium içeriği düşük Tedavi Süresi en az 2 yıl

48 Eritme tedavisi %40-60 yanıt %25-50 tekrar İlaç KCFT bozabilir

49 Shock wave lithotripsy
BilierBilierKolikKolik%30 -%60 A.Pankreatit Koledoktaşı KC de hematom

50 Kolesistektomi endikasyonları
ASEMPTOMATİK Orak Hücreli Anemi TPN Immunosupresyon Sağlık kurumuna ulaşma zorluğu 1 cm den büyük Polipler Porselen safra kesesi Başka nedenle batın cerrahisi geçirenler

51 Kolesistektomi Semptomatik Akut kolesistit
Kolanjit / koledokolithiazis Akut biliyer pankreatit

52 Cerrahi teknik Açık kolesistektomi Mini Kolesistektomi
Laparoskopik Kolesistektomi Kolesistostomi

53 Postop komplikasyonlar
Kanama,yara enfeksiyonu,fıtık (% ) Safra Yolu yaralanması (% ) Mortalite : Ort : % 0.1 65 yaş altı %0.03 65 yaş üstü % 0.5 Ortalama % 0.1

54 Akut kolesistit Kolesistektomi olan hastaların %10-30’u
%80 Medikal tedaviye yanıt %20’ si komplike( perf ., ampiyem etc .)

55 Akut kolesistit komplikasyonları
Ampiyem Gangrene Peritonit Abse Kolesistoenterik fistül

56 Akut kolesistit cerrahi tedavisi
ACİL CERRAHİ Genel durum bozuluyorsa Jeneralize Peritonit Inflamatuar Kitle Safra kesesi ve çevre dokularda gaz Barsak Obst . Bulguları ELEKTİF CERRAHİ Aynı yatışta erken 6-8 hft sonra ertelenmiş


"Safra Kesesi ve Yolları Cerrahi Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları