Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PANKREAS TÜMÖRLERİ EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır) a) BENİĞN : Kist Adenomalar b) MALİĞN : Adenokarsinoma Kist Adenokarsinoma Müsinöz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PANKREAS TÜMÖRLERİ EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır) a) BENİĞN : Kist Adenomalar b) MALİĞN : Adenokarsinoma Kist Adenokarsinoma Müsinöz."— Sunum transkripti:

1 PANKREAS TÜMÖRLERİ EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır) a) BENİĞN : Kist Adenomalar b) MALİĞN : Adenokarsinoma Kist Adenokarsinoma Müsinöz Karsinoma Sarkoma Lenfoma ENDOKRİN : (Langerhans adacık hücrelerinden kaynaklanır) a) BENİĞN b) MALİĞN

2 Pankreas kanseri Kadın ve erkeklerde 4. sırada kansere bağlı ölüm nedenidir. Yüzbin nüfus başına yılda 7.8 kişide görülür. Tüm kanserlerin %2’sinden, Kansere bağlı ölümlerin %5’den sorumludur. Tanı konulduğunda hastaların sadece %10-15’i rezektabldır.

3 Sinsi bir hastalıktır, semptomlar çok geç ortaya çıkar. Semptomatik hastaların %85’inde tümör lokal veya sistemik olarak invazivdir.

4 İştahsızlık Halsizlik Keyifsizlik Yorgunluk Kilo kaybı Ağrı ortaya çıkmadan kanser mevcuttur.

5 Tıkanma sarılığı en erken belirtidir. Diyabet başlangıcı Eksokrin yetmezlik Depresyon Venöz trombosis

6 Sigara içme Ailevi hikaye (%5-10) Herediter yatkınlık (Hastaların %10-20’de BRCA2 gen mutasyonu bulunur) Diyabetes Mellitüs Obesite Hareketsiz yaşam tarzı Kronik pankreatit (5 misli)

7 Karbonhidrat antijen (CA 19-9) daha güvenilir fakat spesifik değil. CA 19-9 > 300 U/ml anrezektabilite ile uyumludur CEA Prognoz belirlemede ve rekürrens takibinde yararlıdır.

8 Ultrasonografi Non-invaziv, Ucuz, CT’ye göre yetersiz

9 Çift kontrast ince kesit abdominal CT CT-Anjio Bitişik olmama Pankreas dışı yayılım Superior mesenterik ven, splenik ven,portal ven invazyonu Superior mesenterik arter invazyonu

10 MR İlave maliyet CT’nin sağladığına çok az katkı MRKP Non-invaziv pankreatik ve bilier kanal görüntüleme avantajı

11 Positron Emisyon Tomografi (PET) Çok sınırlı bir katkısı vardır. ERCP İnvaziv Yüksek oranda işlemciye dayalı %5-10 pankreatit riski var Fırça sitolojisine ve forseps biopsisine dayalı tanı Stent yerleştirmesi

12 Endoskopik Ultrasonografi Tümör tesbitinde (özellikle, < 3cm) ve evrelemesinde yüksek hassasiyet EUS eşliğinde çölyak plaksus blokajı Evreleme laparoskopisi Laparoskopik ultrasound Laparoskopik sitoloji

13 Hastanede kalış:9.5+0.4 Mortalite:% 0 Reoperasyon:%1.5 Readmission:%11 Pankreatik fistül:%9.2 Gastrik boşalmada gecikme:%6.1 Diğer komplikasyonlar:%8.5

14 İNSİLÜNOMA Hücre: Hormon / Peptid: İnsilün, C-peptid, proinsilün Sendrom : Whipple triadı Tedavi : Diyet, diazoxide, Octreotide, Steroid, Glukagon

15 GASTRİNOMA Hücre: Hormon / Peptid: Gastrin Sendrom : Zollinger-ellison sendromu Diyare-Peptik ülser-Reflü Tedavi : PPI, Oktreotid

16 GLUKOGONOMA Hücre: Hormon / Peptid: Glukogon Sendrom : Diyabetes Mellitüs,Migratuvar nekrolitik Eritem, Trombosis Tedavi : Oktreotid, Perioperatif atnti...,Çinko

17 VİPOMA Hücre: Hormon / Peptid: VIP Sendrom : WDHA Sulu diyare, Hipokalemi, Aklorhidri Tedavi : Oktreotid

18 KARSİNOİD Hücre: Hormon / Peptid: Serotonin, 5-HIAA, CgA Sendrom : Flashing, Diyare, Astım, Kapak hastalığı Tedavi : Oktreotid

19 PANKREAS KANSERİ ETYOLOJİ: Kesin olarak bilinmiyor RİSK FAKTÖRLERİ SİGARA İÇME AŞIRI YAĞLI VE PROTEİNDEN ZENGİN DİYETLE BESLENME AŞIRI KAHVE İÇİLMESİ

20 PANKREAS KANSERİ YAŞ: 55-70 SEKS: ERKEKLERDE İKİ MİSLİ DAHA SIK ERKEKLERDE 4., KADINLARDA 5.SIKLIKTA KANSERDEN ÖLÜM NEDENİDİR. TÜM SİDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNİN % 10 ‘UNDAN SORUMLUDUR

21 PANKREAS KANSERİ PATOLOJİ: % 90 DUKTAL ADENO KARSİNOM LOKALİZASYON: %75 PANKREAS BAŞI TANI KONULDUĞUNDA TÜMÖR % 10 PANKREASDA SINIRLI % 40 LOKAL OLARAK İLERLEMİŞ % 50 UZAK METASTAZ

22 KLİNİK BULGULAR PANKREAS BAŞI: TIKANMA SARILIĞI AĞRISIZ SARILIK %13 KİLO KAYBI KARIN AĞRISI KAŞINTI SIRT AĞRISI DİYABETES MELLİTÜS %20 STEATORE DUODENAL OBSTRUKSİYON GÖVDE-KUYRUK: SPESİFİK SEMPTOMLARI YOK TROMBOFİLEBİTİS MİGRANS

23 BAŞLANGIÇ SEMPTOMLARI BAŞLANGIÇ SEMPTOMU 6cm TOPLAM SEMPTOM YOK % 17.3 % 8.8 % 5.4 % 3.7 % 7.1 KARIN AĞRISI % 25.1 % 28.3 % 34.4 % 38.6 % 32.2 KİLOKAYBI % 2.7 % 4 % 4.3 % 4 % 4.1 BULANTI-KUSMA % 0.7 % 1.5 % 2.3 % 2.1 % 1.8 MALNUTRİSYON % 6 % 6 % 6 % 7.4 %6.1 SARILIK % 21 % 23.9 % 17.1 % 9.1 % 17.7 HALSİZLİK % 4.6 % 4.9 % 3.5 % 2.7 % 4 ABDOMNAL KİTLE % 0 % 0.5 % 0.8 % 1.9 % 0.9 SIRT AĞRISI % 4.6 % 4.6 % 7.2 % 8.8 % 6.3 DİABET % 7.3 % 6.3 % 5.8 % 7.3 % 6.4 Shinichi Egawa, Pancreas, 28;3:235-240, 2004

24 FİZİK MUAYENE SARILIK KAŞINTI İZLERİ HEPATOMEGALİ %65 ABDOMİNAL KİTLE %10 ASİT %5 COURVOİSİER-TERRİER BELİRTİSİ %25

25 TANI TIKANMA SARILIĞININ TEYİD EDİLMESİ TOTAL BİLİRÜBİN DİREKT BİLİRÜBİN ALKALEN FOSFOTAZ SERUM AMİLAZ %5 TÜMÖR MARKIRLARI CA 19-9, CEA

26 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ULTRASOUND TOMOGRAFİ MR KOLANJİOGRAFİ ERCP PTK ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ LAPAROSKOPİ ANJİOGRAFİ BARYUMLU MİDE DUODENUM GRAFİSİ İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ

27 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ GÖRÜNTLEME 6cm TOPLAM US % 40.5 % 42.9 % 40.2 % 35.3 % 39.9 CT % 19.1 % 25.1 % 29.7 % 29 % 26.5 ERCP % 17.5 % 9.5 % 8 % 8 % 9.5 PTCD % 10.2 % 10.5 % 7.6 % 6.3 % 8.5 Shinichi Egawa, Pancreas, 28;3:235-240, 2004

28 TÜMÖR MARKIRLARI MARKIR 6cm TOPLAM CA 19-9 % 48.4 % 72.3 % 71.6 % 66 % 69 CEA % 19.5 % 42.4 % 33.7 % 53.6 % 33.2 DUPAN-2 % 35.3 % 61.8 % 66.1 % 52.8 % 59.7 SPAN-1 % 47.6 % 80.2 % 88.2 % 65.4 % 78.1 ELASTASE –1 % 62.2 % 45.4 % 47.6 % 37.1 % 48.4 Shinichi Egawa, Pancreas, 28;3:235-240, 2004

29 TNM EVRELEMESİ T1 : PANKREAS İÇİNDE SINIRLI 2 CM VEYA DAHA KÜÇÜK TÜMÖR T2 : PANKREAS İÇİNDE SINIRLI 2 CM’DEN BÜYÜK TÜMÖR T3 : PANKREAS DIŞINA TAŞMIŞ ÇÖLYAK VE SUPERİOR MESENTERİK ARTERİ TUTMAMIŞ TÜMÖR T4 : ÇÖLYAK VEYA SUPERİOR MESENTERİK ARTERİ TUTMUŞ

30 TNM EVRELEMESİ N1 : LENF NODU METASTAZI M1 : UZAK METASTAZ

31 TNM EVRELEMESİ EVRE I A : T1, N0, M0 EVRE I B : T2, N0, M0 EVRE II A : T3, N0, M0 EVRE II B : T1, N1, M0 T2, N1, M0 T3, N1, M0 EVRE III : T4, N0-1, M0 EVRE IV : T1-T4, N0-1, M1

32

33

34

35

36

37 PROGNOZ HASTALARIN %5’İNDEN DAHA AZI EVRE1 2 CM’DEN KÜÇÜK TÜMÖRLERİN %40’ı EVRE 1 Hermanek P, Eur J Surg Oncol 17: 167-172,1991

38 CERRAHİ TEDAVİ -1 PANKREAS BAŞI WHİPPLE ( PANKREATİKODUODENEKTOMİ) %40-50 DİSTAL MİDE REZEKSİYONU DUODENEKTOMİ KOLESİSTEKTOMİ DİSTAL KOLEDOK REZEKSİYONU PANKREAS BAŞI REZEKSİYONU

39 WHIPPLE PANKREATİKOJEJUNOSTOMİ KOLEDOKOJEJUNOSTOMİ (10CM DİSTALE) GASTROJEJUNOSTOMİ(15 CM DİSTALE) ROUX-EN Y JEJUNOJEJUNOSTOMİ

40

41

42


"PANKREAS TÜMÖRLERİ EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır) a) BENİĞN : Kist Adenomalar b) MALİĞN : Adenokarsinoma Kist Adenokarsinoma Müsinöz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları