Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır)"— Sunum transkripti:

1 EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır)
PANKREAS TÜMÖRLERİ EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır) a) BENİĞN : Kist Adenomalar b) MALİĞN : Adenokarsinoma Kist Adenokarsinoma Müsinöz Karsinoma Sarkoma Lenfoma ENDOKRİN : (Langerhans adacık hücrelerinden kaynaklanır) a) BENİĞN b) MALİĞN

2 Pankreas kanseri Kadın ve erkeklerde 4. sırada kansere bağlı ölüm nedenidir. Yüzbin nüfus başına yılda 7.8 kişide görülür. Tüm kanserlerin %2’sinden, Kansere bağlı ölümlerin %5’den sorumludur. Tanı konulduğunda hastaların sadece %10-15’i rezektabldır.

3 Sinsi bir hastalıktır, semptomlar çok geç ortaya çıkar.
Semptomatik hastaların %85’inde tümör lokal veya sistemik olarak invazivdir.

4 İştahsızlık Halsizlik Keyifsizlik Yorgunluk Kilo kaybı Ağrı ortaya çıkmadan kanser mevcuttur.

5 Tıkanma sarılığı en erken belirtidir.
Diyabet başlangıcı Eksokrin yetmezlik Depresyon Venöz trombosis

6 Diyabetes Mellitüs Sigara içme Ailevi hikaye (%5-10)
Herediter yatkınlık (Hastaların %10-20’de BRCA2 gen mutasyonu bulunur) Diyabetes Mellitüs Obesite Hareketsiz yaşam tarzı Kronik pankreatit (5 misli)

7 Karbonhidrat antijen (CA 19-9) daha güvenilir fakat spesifik değil.
CA 19-9 > 300 U/ml anrezektabilite ile uyumludur CEA Prognoz belirlemede ve rekürrens takibinde yararlıdır.

8 Ultrasonografi Non-invaziv, Ucuz, CT’ye göre yetersiz

9 Çift kontrast ince kesit abdominal CT
CT-Anjio Bitişik olmama Pankreas dışı yayılım Superior mesenterik ven, splenik ven,portal ven invazyonu Superior mesenterik arter invazyonu

10 MR İlave maliyet CT’nin sağladığına çok az katkı MRKP Non-invaziv pankreatik ve bilier kanal görüntüleme avantajı

11 Positron Emisyon Tomografi (PET)
Çok sınırlı bir katkısı vardır. ERCP İnvaziv Yüksek oranda işlemciye dayalı %5-10 pankreatit riski var Fırça sitolojisine ve forseps biopsisine dayalı tanı Stent yerleştirmesi

12 Endoskopik Ultrasonografi
Tümör tesbitinde (özellikle, < 3cm) ve evrelemesinde yüksek hassasiyet EUS eşliğinde çölyak plaksus blokajı Evreleme laparoskopisi Laparoskopik ultrasound Laparoskopik sitoloji

13 Hastanede kalış: Mortalite:% 0 Reoperasyon:%1.5 Readmission:%11 Pankreatik fistül:%9.2 Gastrik boşalmada gecikme:%6.1 Diğer komplikasyonlar:%8.5

14 İNSİLÜNOMA Hücre: Hormon / Peptid: İnsilün, C-peptid, proinsilün
Sendrom : Whipple triadı Tedavi : Diyet, diazoxide, Octreotide, Steroid, Glukagon

15 GASTRİNOMA Hücre: Hormon / Peptid: Gastrin
Sendrom : Zollinger-ellison sendromu Diyare-Peptik ülser-Reflü Tedavi : PPI, Oktreotid

16 GLUKOGONOMA Hücre: Hormon / Peptid: Glukogon
Sendrom : Diyabetes Mellitüs,Migratuvar nekrolitik Eritem, Trombosis Tedavi : Oktreotid, Perioperatif atnti...,Çinko

17 VİPOMA Hücre: Hormon / Peptid: VIP Sendrom : WDHA
Sulu diyare, Hipokalemi, Aklorhidri Tedavi : Oktreotid

18 KARSİNOİD Hücre: Hormon / Peptid: Serotonin, 5-HIAA, CgA
Sendrom : Flashing, Diyare, Astım, Kapak hastalığı Tedavi : Oktreotid

19 PANKREAS KANSERİ ETYOLOJİ: Kesin olarak bilinmiyor RİSK FAKTÖRLERİ
SİGARA İÇME AŞIRI YAĞLI VE PROTEİNDEN ZENGİN DİYETLE BESLENME AŞIRI KAHVE İÇİLMESİ

20 PANKREAS KANSERİ YAŞ: 55-70 SEKS: ERKEKLERDE İKİ MİSLİ DAHA SIK
ERKEKLERDE 4., KADINLARDA 5.SIKLIKTA KANSERDEN ÖLÜM NEDENİDİR. TÜM SİDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNİN % 10 ‘UNDAN SORUMLUDUR

21 PANKREAS KANSERİ PATOLOJİ: % 90 DUKTAL ADENO KARSİNOM
LOKALİZASYON: %75 PANKREAS BAŞI TANI KONULDUĞUNDA TÜMÖR % 10 PANKREASDA SINIRLI % 40 LOKAL OLARAK İLERLEMİŞ % 50 UZAK METASTAZ

22 KLİNİK BULGULAR PANKREAS BAŞI: TIKANMA SARILIĞI AĞRISIZ SARILIK %13
KİLO KAYBI KARIN AĞRISI KAŞINTI SIRT AĞRISI DİYABETES MELLİTÜS %20 STEATORE DUODENAL OBSTRUKSİYON GÖVDE-KUYRUK: SPESİFİK SEMPTOMLARI YOK TROMBOFİLEBİTİS MİGRANS

23 BAŞLANGIÇ SEMPTOMLARI
BAŞLANGIÇ SEMPTOMU < 2 cm cm – 6 cm > 6cm TOPLAM SEMPTOM YOK % % % % % 7.1 KARIN AĞRISI % % % % % 32.2 KİLOKAYBI % % % % % 4.1 BULANTI-KUSMA % % % % % 1.8 MALNUTRİSYON % % % % %6.1 SARILIK % % % % % 17.7 HALSİZLİK % % % % % 4 ABDOMNAL KİTLE % % % % % 0.9 SIRT AĞRISI % % % % % 6.3 DİABET % % % % % 6.4 Shinichi Egawa, Pancreas, 28;3: , 2004

24 FİZİK MUAYENE SARILIK KAŞINTI İZLERİ HEPATOMEGALİ %65
ABDOMİNAL KİTLE %10 ASİT %5 COURVOİSİER-TERRİER BELİRTİSİ %25

25 TANI TIKANMA SARILIĞININ TEYİD EDİLMESİ TOTAL BİLİRÜBİN
DİREKT BİLİRÜBİN ALKALEN FOSFOTAZ SERUM AMİLAZ %5 TÜMÖR MARKIRLARI CA 19-9, CEA

26 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
ULTRASOUND TOMOGRAFİ MR KOLANJİOGRAFİ ERCP PTK ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ LAPAROSKOPİ ANJİOGRAFİ BARYUMLU MİDE DUODENUM GRAFİSİ İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ

27 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
GÖRÜNTLEME < 2 cm cm – 6 cm > 6cm TOPLAM US % % % % % 39.9 CT % % % % % 26.5 ERCP % % % % % 9.5 PTCD % % % % % 8.5 Shinichi Egawa, Pancreas, 28;3: , 2004

28 TÜMÖR MARKIRLARI MARKIR < 2 cm 2.1-4 cm 4.1 – 6 cm > 6cm TOPLAM
CA % % % % % 69 CEA % % % % % 33.2 DUPAN % % % % % 59.7 SPAN % % % % % 78.1 ELASTASE –1 % % % % % 48.4 Shinichi Egawa, Pancreas, 28;3: , 2004

29 TNM EVRELEMESİ T1 : PANKREAS İÇİNDE SINIRLI
2 CM VEYA DAHA KÜÇÜK TÜMÖR T2 : PANKREAS İÇİNDE SINIRLI 2 CM’DEN BÜYÜK TÜMÖR T3 : PANKREAS DIŞINA TAŞMIŞ ÇÖLYAK VE SUPERİOR MESENTERİK ARTERİ TUTMAMIŞ TÜMÖR T4 : ÇÖLYAK VEYA SUPERİOR MESENTERİK ARTERİ TUTMUŞ

30 TNM EVRELEMESİ N1 : LENF NODU METASTAZI M1 : UZAK METASTAZ

31 TNM EVRELEMESİ EVRE I A : T1, N0, M0 EVRE I B : T2, N0, M0
EVRE II A : T3, N0, M0 EVRE II B : T1, N1, M0 T2, N1, M0 T3, N1, M0 EVRE III : T4, N0-1, M0 EVRE IV : T1-T4, N0-1 , M1

32

33

34

35

36

37 PROGNOZ HASTALARIN %5’İNDEN DAHA AZI EVRE1
2 CM’DEN KÜÇÜK TÜMÖRLERİN %40’ı EVRE 1 Hermanek P, Eur J Surg Oncol 17: ,1991

38 CERRAHİ TEDAVİ -1 PANKREAS BAŞI WHİPPLE(PANKREATİKODUODENEKTOMİ)
%40-50 DİSTAL MİDE REZEKSİYONU DUODENEKTOMİ KOLESİSTEKTOMİ DİSTAL KOLEDOK REZEKSİYONU PANKREAS BAŞI REZEKSİYONU

39 WHIPPLE PANKREATİKOJEJUNOSTOMİ KOLEDOKOJEJUNOSTOMİ (10CM DİSTALE)
GASTROJEJUNOSTOMİ(15 CM DİSTALE) ROUX-EN Y JEJUNOJEJUNOSTOMİ

40

41

42


"EKSOKRİN : (Duktal veya asiner hücrelerden kaynaklanır)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları