Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ AB VE PROJE KOORDİNASYON BÜROSU KADİRLİ EĞİTİM TOPLANTISI 09.03.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ AB VE PROJE KOORDİNASYON BÜROSU KADİRLİ EĞİTİM TOPLANTISI 09.03.2012."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ AB VE PROJE KOORDİNASYON BÜROSU KADİRLİ EĞİTİM TOPLANTISI 09.03.2012

2 2 "Herkes için Erasmus"

3 3 Avrupa Komisyonu eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 dönemi için tek bir program "Herkes için Erasmus" uygulanacağını duyurdu. Herkes için Erasmus Programı 2014-2020 döneminde mevcut Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alarak kolaylaştırılmış yeni bir yapı tesis etmektedir.

4 4 "Herkes için Erasmus" "Herkes için Erasmus" Bu yeni program desteklenen eylem sayısını 75'ten 11'e düşürerek etkinliğin artırılması, hibelere başvuru kolaylığının sağlanması ve bölünmelerin önüne geçilmesini hedeflemektedir. Komisyon 2007-2013 dönemi için ayrılan bütçeye kıyasla %70 oranında artış öngörerek 2014-2020 dönemi için 19 milyar €' luk bir kaynağı Herkes için Erasmus Programına tahsis etmektedir.

5 5 "Herkes için Erasmus" "Herkes için Erasmus"  Yeni program önceki programlarla aynı hedefleri paylaşmakla birlikte 3 kategori altında gruplandırılmıştır: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Öğrenim hareketliliği bireylerin yeterliliklerini ve becerilerini artırarak topluma işgücü piyasasına katkı sağlamada kilit öneme sahiptir. Program bütçesinin büyük bir kısmı hareketlilik faaliyetlerine ayrılacaktır. Programın 7 yıllık süre içinde 5 milyon kişiye hareketlilik fırsatı sunması beklenmektedir. Hareketlilik faaliyetleri ortak bir kurumda öğrenim görmek, eğitim vermek, iş deneyimi kazanmak, gönüllülük ve kültürel değişim projelerine katılmak gibi çok çeşitli alanlara yayılmaktadır.

6 6 "Herkes için Erasmus" "Herkes için Erasmus" Yenilikçilik ve İyi Uygulamalar için İşbirliği: Ulus ötesi İşbirliği projeleri şeffaflığın, açıklığın, mükemmelliğin teşvik edilmesi; eğitim kurumları ve iş dünyasındaki arasındaki iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmak için önemlidir. Yeni program işbirliği projelerine desteğini artırmakta ve yenilikçi eğitim, öğretim ve gençlik uygulamalarının transferi ve hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. Yenilikçilik ve İyi Uygulamalar için İşbirliği: Ulus ötesi İşbirliği projeleri şeffaflığın, açıklığın, mükemmelliğin teşvik edilmesi; eğitim kurumları ve iş dünyasındaki arasındaki iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmak için önemlidir. Yeni program işbirliği projelerine desteğini artırmakta ve yenilikçi eğitim, öğretim ve gençlik uygulamalarının transferi ve hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

7 7 "Herkes için Erasmus" "Herkes için Erasmus" Politika Reformu için Destek: Politika Reformu için Destek: AB 2020 stratejisinin eğitim, öğretim ve gençlik hedeflerine ulaşmada açık koordinasyon yönteminin ve diğer AB araçlarının etkinliğini artırmak ve uluslar arası örgütler ve diğer ülkelerle politika diyalogunu geliştirmek hedeflenmektedir. AB 2020 stratejisinin eğitim, öğretim ve gençlik hedeflerine ulaşmada açık koordinasyon yönteminin ve diğer AB araçlarının etkinliğini artırmak ve uluslar arası örgütler ve diğer ülkelerle politika diyalogunu geliştirmek hedeflenmektedir.

8 8 "Herkes için Erasmus " "Herkes için Erasmus " Yeni programla ile ilk kez Spora destek sağlanmaya başlanacaktır. Sporda Avrupa boyutunu güçlendirmek için uluslararası işbirliği projeleri, ticari olmayan önemli spor karşılaşmaları, politika geliştirilmesi, kapasite oluşturulması ve ilgili Avrupalı paydaşlarla diyalog geliştirilmesi alanlarında destek verilecektir. 2014-2020 dönemi için Spor Eylemine 34 milyon € ayrılmıştır.

9 9 AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı Genel Amaç Genel amacı Türk odaları ve AB ülkelerindeki muadil kurumların arasındaki ortak bilgi birikimi ve kavrayışı güçlendirmek,Türk ve Avrupalı iş çevrelerinin bütünleşmesi teşvik edilecektir. Bu sayede Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin fırsat ve zorluklarla ilgili farkındalığın daha da artırılması öngörülmektedir. Bütünleşme aşaması, AB ve Türk Odaları arasında uzun dönemli ortaklıkların teşkili ile gerçekleştirilecek olup müktesebatın iş dünyasıyla ilişkili kısmında daha etkin bir uygulamanın tesis edilmesi sağlanacaktır.

10 10 AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı Bu teklif çağrısının özel amacı; *Odalara ilişkin temel konularda yeterli bilgiyi temin etmek (yönetim, hizmet, iletişim), *Türkiye'de AB iş dünyası, AB'de ise Türk iş dünyası deneyimlerinin anlaşılma düzeyini artırmak, *Ticaret ve yatırım için fırsatları teşvik etmektir.

11 11 AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı Örnek Proje Konuları: Odaların yerel ve bölgesel düzeyde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, Uluslararası hizmetlerin geliştirilmesi, Araştırma ve geliştirme, yenilikçilik, teknoloji transferi, Bölgesel ve yabancı yatırımı çekmek için bölgenin önde gelen sektörlerine ağ ilişkileri kurmak, Sektörel kümelenme projelerinin geliştirilmesi, İşgücünün istihdam edilebilirliğini geliştirme, Bölgedeki girişimcilik kültürünün ve ruhunun gelişimini artırmak,

12 12 AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı Örnek Proje Konuları: Yaşam ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi; kamusal alanın, atık yönetiminin ve endüstriyel kirlilik kontrolünün ve çevre eğitiminin canlandırılması, İyi tarım uygulamaları ve organik tarımuygulamalarının incelenmesi, benimsenmesi ve uygulanması, Uluslararası ticaret, fikri mülkiyet haklarının önemi konusunda farkındalığın artırılması; aktif patent politikasını anlamak, yerel ve uluslararası ticaret için aktif ürün patentlerini koruyarak rekabet gücünün artırılmasını sağlamaktır.

13 13 AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı TOBB üye kuruluşları (5174 sayılı kanun kapsamında kurulan ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları) ya da Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) tarafından temsil edilen bir AB üye ülkesi ya da aday ülkesinde kurulmuş yerel, bölgesel, ulusal oda ya da oda birlikleri, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Hibe Başvuru Rehberinde belirlenen kurallara uymak şartıyla 20 Mart 2012 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilirler.

14 14 AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı Öngörülen toplam hibe tutarının 2.520.000 Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında, proje başına asgari 50.000 Avro, Azami 150.000 Avro hibe verilecektir. Söz konusu teklif çağrısı ile ilgili Hibe Başvuru Rehberi ve eklerine; http://www.mfib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

15 15 2012 Yılında Duyurusu Yapılması Planlanan AB Hibe Programları *Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Geneli 2.400.000 € *Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Türkiye Geneli 3.300.000 € *Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı Özürlüler İdaresi Türkiye Geneli 2.000.000 € *Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Geneli 6.000.000 € *Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Geneli 3.000.000 €

16 16 2012 Yılında Duyurusu Yapılması Planlanan AB Hibe Programları *Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Mikro Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Geneli 300.000 € *Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı I-II Milli Eğitim Bakanlığı Öncelikli 12 Düzey-II Bölgesi 16.000.000 € *Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı II Milli Eğitim Bakanlığı Öncelikli 12 Düzey-II Bölgesi 9.600.000 € *HayatBoyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı II Milli Eğitim Bakanlığı Öncelikli 12 Düzey-II Bölgesi 5.000.000 €

17 17 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı İŞGEM PROJESİ- 7.606.151 Avro İŞGEM PROJESİ- 7.606.151 Avro *Genel amacı Osmaniye ilinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır. *Özel amacı, ilimizdeki girişimcilik altyapısını güçlendirerek, Osmaniye ilinde girişimci ve KOBİ sayısını artırmak. *Hedef gruplar: Osmaniye ilindeki girişimciler; TR63 bölgesi de İŞGEM’in faaliyetlerinden fayda sağlayacaktır.

18 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı İŞGEM PROJESİİŞGEM PROJESİ *Organize Sanayi içerisinde bulunan 10.258 m2 alana 38 adet işlik ve bir idari bina kurulacaktır. *Proje süresi 36 ay İşlikler; 16 adet 125 m2, 16 adet 250 m2 ve 6 adet 500 m2 dir. *2012 3. çeyrekte inşaatın başlaması öngörülmektedir.

19 19 AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE KOORDİNASYON BÜROSU Mustafa EFE Ahmet ALTUNKAYNAK 0328 825 19 20-2544/2553 Teşekkürler... T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ


"1 T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ AB VE PROJE KOORDİNASYON BÜROSU KADİRLİ EĞİTİM TOPLANTISI 09.03.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları