Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ GEP Kurum kültürü Dr. Ça ğ rı Topal 1. Tanım Bir grubun üyelerinin sosyalleşme süreciyle ö ğ renip içselleştirdikleri ortaklaşa olarak paylaşıp ilişkilerinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ GEP Kurum kültürü Dr. Ça ğ rı Topal 1. Tanım Bir grubun üyelerinin sosyalleşme süreciyle ö ğ renip içselleştirdikleri ortaklaşa olarak paylaşıp ilişkilerinde."— Sunum transkripti:

1 İ GEP Kurum kültürü Dr. Ça ğ rı Topal 1

2 Tanım Bir grubun üyelerinin sosyalleşme süreciyle ö ğ renip içselleştirdikleri ortaklaşa olarak paylaşıp ilişkilerinde üretmeye ve tecrübe etmeye devam ettikleri, bileşenleri arasında belirli bir uyum olan, büyük ölçüde kalıcı, genellikle farkında olunmayan ve normal algısına gömülü, fakat gruptaki bireylerin algı ve davranışlarını güçlü bir şekilde yönlendiren, ve belirli bir tarihsel gelişim sürecine dayanan ortak de ğ er ve uygulamaların bütünü 2

3 Boyutlar Grup içinde gelişir Ortak de ğ erler ve anlamlar içerir Sonradan ö ğ renilir Sosyal ilişkilerde var olur Etkileri kalıcıdır Davranışları şekillendirir Bileşenleri uyumludur Büyük ölçüde görünmezdir Belirli bir tarihi vardır Normallik algısı yaratır 3

4 Uyarılar Kültür her bir üyede her zaman aynı davranışlara yol açmaz Kültür her zaman her koşulda aynı anlamı destekler Kültür ço ğ unlu ğ un ço ğ unlukla nasıl davrandı ğ ını açıklar Benzer kültürel de ğ erlere sahip kurumların de ğ er sıralaması de ğ işebilir 4

5 Şekillendiriciler ve İ şlevler Şekillendiriciler Kurucu veya lider Dışsal ekonomik çevre veya sektör İ çsel stratejiler Ulusal kültür İ şlevler Kurumlar arasındaki sınırları belirlemek Aidiyet duygusu ve kimlik yaratmak Ba ğ lılık ve adanmışlık oluşturmak Davranış kalıpları sa ğ lamak 5

6 Bileşenler Görünür/yazılı olmayan Görünür/yazılı olan Törenler, kutlamalar, merasimler, ritüeller Simgeler ve sloganlar Dil veya jargon Efsaneler, söylenler, ve hikayeler Mekansal özellikler veya fiziksel çevre  Fiziki veya maddi yapılar  Fiziksel uyarıcılar  Fiziksel nesneler 6

7 Güçlü, zayıf, ve alt kültürler Güçlü kültür: ortak de ğ erlerin varlı ğ ı, ilişki yo ğ unlu ğ u, bileşen uyumu, uzun tarih, normallik, tutarlılık Zayıf kültür: güçlü ortak de ğ erlerin yoklu ğ u, ilişkilerin seyrekli ğ i, bileşen uyumsuzlu ğ u, kısa tarih, sorgulanılırlık, tutarsızlık Alt kültür: Bir üst kültür altında gelişen sınırlı sayıda çalışanın paylaştı ğ ı, farklı birimlerin, mesleklerin, bölümlerin, ve kademelerin farklı koşullarını, amaçlarını, işlevlerini, sorunlarını, ve ilişkilerini yansıtan kültür 7

8 Kültürel de ğ işim İ ç ve dış kaynaklı de ğ işim Yukarıdan ve aşa ğ ıdan kaynaklı de ğ işim Var olan normali savunma ve güçlü direnç Yeni normalin kurulması 8


"İ GEP Kurum kültürü Dr. Ça ğ rı Topal 1. Tanım Bir grubun üyelerinin sosyalleşme süreciyle ö ğ renip içselleştirdikleri ortaklaşa olarak paylaşıp ilişkilerinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları