Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL KÜLTÜRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL KÜLTÜRÜ."— Sunum transkripti:

1 OKUL KÜLTÜRÜ

2 Okul Kültürü Okul kültürü, baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan çalışanlara sembolik anlamlarla yansıyan okul içindeki hikayeler, inançlar, sloganlardan meydana gelen bir yapıdır.

3 Okul Kültürü Okul kültürü okul üyelerince paylaşılan ve okulu ve çalışanları diğer kurumlardan ayıran anlam ve özelliklerin sistemli bir bütündür.

4 Okul Kültürü Okul kültürüyle yöneticiler ; öğretmenler ve çalışanlar arasında önemli bir bağlantı vardır.Çünkü başarılı ve etkili yönetim kültürün şekillenmesine yardımcı olmaktadır.

5 Okul Kültürü Okul kültürünün şekillenmesi süreci okul yönetimin temel görevleri arasında dır.

6 Okul Kültürü Her okul, öğrenci,çevre şartları,okulun imkanlarına göre farklı özellikler gösterir.

7 Okul Kültürü Kurumlar , belirli bir mal yada hizmet üretirken gelenek, görenek, töre, değer ve felsefeleriyle kendi kültürlerini de üretirler.

8 Okul Kültürü Özellikle Eğitim kurumlarının diğer kurumlardan daha farklı düzeyde kültür üretme ve yayma gibi temel amaçları vardır.

9 Okul Kültürü Eğitim kurumları, toplumun kültürel mirasını kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışırken aynı zamanda oluşturdukları kurumsal kültürle de okul personelinin ve öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar

10 Okul Kültürü Okul Kültürü ;
Değerler inançlar ve gelenekler, okul kültürünü oluşturan kavramlar bütünüdür. Okul kültürü, sorunlarla mücadele etmeleri için öğretmenleri cesaretlendirir ve güç birliği tesis eder.

11 Okul Kültürü Okul kültürü yönetici, öğretmen ve öğrencilerin paylaştıkları ve onların faaliyetlerini yönlendiren inançlardır.

12 Okul Kültürü Okul kültürü terimi okulun özelliğini, karakterini tanımlamak için kullanılır. Çünkü okul kültürü yıllardan beri biçimlendirilen geleneklerin, inançların ve değerlerin derinlemesine örneklerini yansıtılır.

13 Okul Kültürü Okul kültürünü, kurallar, inançlar, ve bir okuldaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin davranışlarına kılavuzluk eden değerler olarak tanımlayabiliriz

14 Okul Kültürü Okul kültürü, okuldaki tüm unsurların davranışlarını etkileme, temel inanç ve değerlerin paylaşılma, sahiplenme düzeylerine bağlı olarak güçlü ve zayıf olarak nitelendirilir.

15 Okul Kültürü Okulun yaşı Okulun Tarihi gelişim süreci
Okul Kültürünü Belirleyen Faktörler; Okulun yaşı Okulun Tarihi gelişim süreci Okulun amacı ve hedefi Okulun bulunduğu sosyo-ekonomik düzeyi Kırsal ve kentsel alanlar Okulun tesisleri

16 Okul Kültürü Okul Kültürünü Belirleyen Faktörler;
Okulda kullanılan teknoloji Okul ve sınıf büyüklüğü Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin beklentileri Velilerin beklentileri Eğitim sisteminin merkeziyetçi olup olmaması Eğitim sisteminin yapısı

17 Okul Kültürü Güçlü ve iyi oluşturulmuş okul kültürü, öğretmen ve öğrencilerin, hatta velilerin, okulun öz değerlerine bağlılık düzeylerinin yüksek oluğunu işaret eder. Zayıf, önemsenmeyen, benimsetilmemiş kültürde bu durumu göremeyiz.

18 Okul Kültürü Maalesef bazı okullar bünyelerinde zayıf kültürü barındırırlar. Bu tür okullarda, yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki bağlar zayıflamıştır.

19 Okul Kültürü Okul kültürü benimsenmemiş okullarda;
Tüm üyeler birbirine karşı düşük başarı beklentisi içindedirler; herkes diğerinin başarısızlığını bekler ve hazırlar. Diyalog zayıflamıştır; motivasyon düşüktür.

20 Okul Kültürü Okul kültürü benimsenmemiş okullarda;
Veli, yönetici, öğretmen ve öğrenciler arasında kuşku ve düşmanlık hisleri yaygındır, yakıcı çatışmalar artmıştır, koordinasyon bozulmuştur.

21 Okul Kültürü Okul kültürü benimsenmemiş okullarda;
Sevgi-Saygı zayıflamıştır, Bu tür okullarda unsurlar ne yapmaları ve bunu nasıl yapmaları gerektiğini belirlemeye çalışırken çok zaman kaybederler. Kendisinden beklenen performansı gösteremez.

22 Okul Kültürü Eğitim zamana karşı yarıştır.
Boşa geçen süreçler geri kazanılamaz. Böyle okullarda kimse yaşamak ve çalışmak istemez.

23 Okul Kültürü Güçlü Kültüre Sahip Olan Okullarda;
Kalite bir alışkanlıktır, insanlar kendilerine daha iyi ve motive edilmiş hissederler. Mutlu aile havası vardır.Bireyler değişikliklere açıktırlar; onurlu ve özgüvenlidir; öğrenci ve öğretmen, yönetici- veli arasında güven, paylaşım ve değer verme duygusu temel unsurdur;

24 Okul Kültürü Güçlü Kültüre Sahip Olan Okullarda;
Okulda çalışanlar, birbirlerine karşı yüksek beklenti içindedirler; karşılıklı destek ve güvene dayalı işbirliği ruhu vardır. Herkes sorunlarını birbiriyle paylaşır.

25 Okul Kültürü Güçlü Kültüre Sahip Olan Okullarda;
Oluşturulmuş olan eğitim öğretim iklimi öğretmen ve öğrencilerin kendilerini yenilemelerine uygundur, paylaştıkları anlamlı amaçları içtenlikle öğretim sürecine taşırlar.

26 Okul Kültürü Güçlü Kültüre Sahip Olan Okullarda;
Okul kültürünü oluşturan, temel ilkeler, birlikteliği, çok çalışmayı ve geliştirmeyi teşvik edicidir, Güçlü okul kültürü sayesinde sağlanan ortam, öğrenci başarısını arttırıcı, öğretmen ve velilerde sorumluluk bilincini kuvvetlendiricidir,

27 Okul Kültürü İlköğretim Kurumları Yönetmenliği’nin 60. ve Orta Öğretim Yönetmenliği’nin 5. maddesi “Okulu müdür yönetir.” şeklindedir. Bu nedenle okul yöneticisi diğer görevleri ile birlikte okul kültürünü de yönetmek zorundadır.

28 Okul Kültürü Yöneticinin okul yönetimindeki ilk görevi, güçlü bir okul kültürünün oluşturulmasına önemli derecede katkıda bulunmaktır.

29 Okul Kültürü Güçlü bir okul kültürü oluşturmuş okullar da;
Yöneticiler öğretmenler ve öğrenciler, mensup oldukları okullarıyla gurur duyarlar. Benzer şekilde veliler de aynı gururu yaşarlar. Bu ortak duygular yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında yakınlaşma ve kaynaşmayı sağlar.

30 Okul Kültürü Okul yöneticisi, okul kültürünü biçimlendirmeye çalışırken okulun nasıl bir cazibe merkezi haline getirileceği konusunda bir vizyon geliştirebilmelidir. Çünkü olumlu bir okul kültürü geliştirebilmek için belirli bir vizyon gereklidir.

31 Okul Kültürü Ancak okullarımızda egemen olan kültür, öğretmen ve öğrencilerde yeterince coşku oluşturamamaktadır. Bu durumun, okul kültürünün oluşturulamamasından kaynaklandığı söylenebilir.

32 Okul Kültürü Öğrenciler de artık geleneksel yöntemleri ve sınıf yönetimini çekici bulmamaktadır. Bu nedenle, okul yöneticisi okul kültürünü daha çekici hala getirmenin yollarını aramalıdır.

33 Okul Kültürü Bir okulun yıl içinde düzenlendiği her türlü etkinliğe,yarışma programına basit bir etkinlik gözüyle bakmamak gerekir. Çünkü bu tür etkinlikler okul elemanlarını birbirleriyle kaynaştırır. Böyle bir okula öğretmen ve öğrenciler koşarak gelirler.

34 Okul Kültürü Okul yöneticisinin özgün bir okul kültürü oluşturmasına katkıda bulunduktan sonra bu kültürü çevreye tanıtması gerekmektedir. Böylece yönetici, daha sağlıklı bir okul-çevre ilişkisi geliştirilebilir.

35 Okul Kültürü Öğrenci velileri, okulun kültürünü tanıdıkları ölçüde okula sahip çıkarlar. Okul kültürünün iyi tanıtılması, bazı çevresel imkanların iyi ve doğru amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanılmasını kolaylaştırabilir. Yapılan açıklamalarda, okul kültürünün oluşturulması ve çevreye tanıtılmasında müdürlere son derece önemli görevler düştüğü sonucuna varılır.


"OKUL KÜLTÜRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları