Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ. 1.”İNÖNÜ GEÇİLMEZ” Sevr antlaşması ile ilgili görüşmeler yapılırken Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ. 1.”İNÖNÜ GEÇİLMEZ” Sevr antlaşması ile ilgili görüşmeler yapılırken Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul."— Sunum transkripti:

1 KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ

2 1.”İNÖNÜ GEÇİLMEZ” Sevr antlaşması ile ilgili görüşmeler yapılırken Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmek isteyen İngilizler,Yunan ordularının yeniden saldırıya geçmesini istediler. Sevr antlaşması ile ilgili görüşmeler yapılırken Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmek isteyen İngilizler,Yunan ordularının yeniden saldırıya geçmesini istediler.

3 SONUÇLARI İtilaf devletleri,Sevr antlaşması’nın uygulanabilirliği konusunda ümitsizliğe düştüler.Aralarında görüş ayrılıkları çıktı.

4 LONDRA KONFERANSI 1.İnönü savaşının kazanılmasından sonra itilaf devletleri Londra’da bir konferans toplamaya karar verdiler.21 şubat 1921’de başlayan konferansa TBMM hükümeti,İstanbul hükümeti,Yunanistan,İtalya ve Fransa katıldı. katıldı.

5 SONUÇLARI SONUÇLARI Londra konferansı,TBMM hükümetinin,bir başka anlatımla yeni Türk devletinin siyasal varlığını İtilaf devlerine kabul ettirdi.

6 MOSKAVA ANTLAŞMASI Yunan orduları,Bursa’dan Eskişehir’e Uşaktan Afyon’a doğru iki koldan saldırıya geçtiler.(23.03.1921)Yunan kuvvetleri,İnönü mevzilerinde durduruldu. Yunan orduları,Bursa’dan Eskişehir’e Uşaktan Afyon’a doğru iki koldan saldırıya geçtiler.(23.03.1921)Yunan kuvvetleri,İnönü mevzilerinde durduruldu.

7 SONUÇLARI SONUÇLARI Yunan birlikleri 31 mart ‘ı 1 nisan’a bağlayan gece büyük kayıplar vererek geri çekildiler.Fransa ise Zonguldak’taki birliklerini geri çekerek TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı.

8 ULUSTAN İSTENEN FEDAKARLIK 1921’de 10 TEMMUZ Yunan saldırısı başladı.ordularımız yeterince hazırlık yapamadığı için yapılan Kütahya-Eskişehir savaşlarında yenildi. 1921’de 10 TEMMUZ Yunan saldırısı başladı.ordularımız yeterince hazırlık yapamadığı için yapılan Kütahya-Eskişehir savaşlarında yenildi.

9 SONUÇLARI SONUÇLARI Kütahya-Eskişehir savaşlarında alınan yenilgiler,bütün yurtta ve TBMM’de üzüntülere yol açtı.

10 22 GÜN 22 GECE SÜREN SAVAŞ Ankara’yı işgal etmeyi planlayan Yunanlılar saldırıya geçtiler.23 ağustos 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 100 kilometrelik bir alanda yapılan savaş,22 gün 22 gece sürdü.Sakarya Zaferinin kazanılması,tüm yurdu sevince boğdu.Sakarya Zaferinin siyasi sonuçları da Sovyet Rusya ile Kars,Fransa ile Ankara antlaşmalarının imzalanmasıdır. Ankara’yı işgal etmeyi planlayan Yunanlılar saldırıya geçtiler.23 ağustos 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 100 kilometrelik bir alanda yapılan savaş,22 gün 22 gece sürdü.Sakarya Zaferinin kazanılması,tüm yurdu sevince boğdu.Sakarya Zaferinin siyasi sonuçları da Sovyet Rusya ile Kars,Fransa ile Ankara antlaşmalarının imzalanmasıdır.

11 Sonuçları Sonuçları Kars antlaşması,13 ekim 1921‘de TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya’ya bağlı Ermenistan,Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında imzalandı.Ankara antlaşması,TBMM ile Fransa arasında imzalandı(20 ekim 1921).

12 ORDULAR İLK HEDEFİMİZ AKDENİZ’DİR İLERİ Genelkurmay Başkanı Fevzi paşa (ÇAKMAK),Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İNÖNÜ) ve diğer komutanlarla görüşerek durum değerlendirmesi yaptı ve taarruz emrini verdi.26.08.1922’de büyük taarruz,Türk topçularının ateşiyle başladı.Baş kumandan Mustafa Kemal;Fevzi ve İsmet paşalarla birlikte taarruzu yönetti. Genelkurmay Başkanı Fevzi paşa (ÇAKMAK),Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İNÖNÜ) ve diğer komutanlarla görüşerek durum değerlendirmesi yaptı ve taarruz emrini verdi.26.08.1922’de büyük taarruz,Türk topçularının ateşiyle başladı.Baş kumandan Mustafa Kemal;Fevzi ve İsmet paşalarla birlikte taarruzu yönetti.

13 SONUÇLARI SONUÇLARI Türk ordusu 9 eylül 1922’de İzmir’e giderek şehri kurtardı…18 eylül 1922’de batı Anadolu tamamen işgalcilerden temizlendi…genelkurmay başkanı Fevzi Paşa’ya Mareşallik rütbesi verildi.

14 SORULAR SORULAR Sevr antlaşması görüşmelerinde hangi devletlerin saldırıya geçmesi istendi? A-)İngiliz B-)Alman C-)Fransız D-)Avusturya-Macaristan

15 2.SORU 2.SORU Moskova antlaşması kimler arasında imzalandı? Moskova antlaşması kimler arasında imzalandı? A-)Almanya-Fransa A-)Almanya-Fransa B-)Fransa-TBMM B-)Fransa-TBMM C-)TBMM-Almanya C-)TBMM-Almanya D-)Sovyet Rusya-TBMM D-)Sovyet Rusya-TBMM

16 3.SORU 3.SORU Hangi devletleri geri çekerek TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı. Hangi devletleri geri çekerek TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı. A-) FRANSA-MARAŞ A-) FRANSA-MARAŞ B-) MACARİSTAN-ZONGULDAK B-) MACARİSTAN-ZONGULDAK C-)FRANSA-ZONGULDAK C-)FRANSA-ZONGULDAK D-)ESKİŞEHİR-FRANSA D-)ESKİŞEHİR-FRANSA

17 4.SORU 4.SORU Hangi savaşları’nda alında yenilgiler,bütün yurtta ve TBMM üzüntülere yol açtı A-)ESKİŞEHİR-MARAŞ B-)MARAŞ-KÜTAHYA C-)ESKİŞEHİR-KÜTAHYA D-)KÜTAHYA-ANTALYA

18 5.SORU 5.SORU Sakarya savaşı öncesinde MUSTAFA KEMAL’İN bir eğitim kongresi yaptırması onun hangi özelliğini gösterir? Sakarya savaşı öncesinde MUSTAFA KEMAL’İN bir eğitim kongresi yaptırması onun hangi özelliğini gösterir? A-)askerlik bilgisini A-)askerlik bilgisini B-)ileriye görebilmesinin B-)ileriye görebilmesinin C-)insan sevgisinin C-)insan sevgisinin D-)sanat severliğinin D-)sanat severliğinin

19 6.SORU 6.SORU Tekalif-i milliye çıkartıldı. Tekalif-i milliye çıkartıldı. Mustafa kemal başkomutan olarak atandı. Mustafa kemal başkomutan olarak atandı. Yukarıdaki hazırlıklar aşağıdaki savaşlardan hangisi için yapılmıştır? Yukarıdaki hazırlıklar aşağıdaki savaşlardan hangisi için yapılmıştır? A-)1.İNÖNÜ A-)1.İNÖNÜ B-)2.İNÖNÜ B-)2.İNÖNÜ C-)SAKARYA C-)SAKARYA D-)başkomutanlık meydan muharebesi D-)başkomutanlık meydan muharebesi

20 7.soru 7.soru Ankara’yı işgal etmeyi planlayan …………… Ankara’yı işgal etmeyi planlayan …………… saldırıya geçtiler. A-)YUNANB-)İNGİLİZC-)FRANSIZD-)MACARİSTAN

21 8.SORU 8.SORU Hangi zaferin kazanılması tüm yurdu sevince boğdu? Hangi zaferin kazanılması tüm yurdu sevince boğdu? A-)SAKARYA A-)SAKARYA B-)KARS B-)KARS C-)ANKARA C-)ANKARA D-)GÜRCİSTAN D-)GÜRCİSTAN

22 9.SORU 9.SORU Kars antlaşmasını hangi devlet imzalamadı? Kars antlaşmasını hangi devlet imzalamadı? A-)ERMENİSTAN A-)ERMENİSTAN B-)GÜRCİSTAN B-)GÜRCİSTAN C-)YUNANİSTAN C-)YUNANİSTAN D-)AZERBAYCAN D-)AZERBAYCAN

23 10.SORU 10.SORU Kars antlaşması kaç tarihinde yapıldı? Kars antlaşması kaç tarihinde yapıldı? A-)12 ekim 1920 A-)12 ekim 1920 B-)13 ekim 1921 B-)13 ekim 1921 C-)14 ekim 1921 C-)14 ekim 1921 D-)13 ekim 1920 D-)13 ekim 1920

24 11.SORU 11.SORU Küçük ağa dizisi aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserinden televizyona uyarlanmıştır? A-)REŞAT NURİ B-)NAZIM HİKMET C-)TURGUT ÖZAKMAN D-)TARIK BUĞRA

25 12.SORU 12.SORU Batı cephesini güçlendiren olay nedir? Batı cephesini güçlendiren olay nedir? Güney bölgesindeki savaş durumunun sona ermesiyle buradaki kuvvetlerimiz batı cephesine kaydırılarak batı cephesi güçlendirildi. Güney bölgesindeki savaş durumunun sona ermesiyle buradaki kuvvetlerimiz batı cephesine kaydırılarak batı cephesi güçlendirildi.

26 13.SORU 13.SORU Ankara antlaşması TBMM ile hangi devlet arasında imzalanmıştır? Ankara antlaşması TBMM ile hangi devlet arasında imzalanmıştır? A-)FRANSA A-)FRANSA B-)RUSYA B-)RUSYA C-)YUNANİSTAN C-)YUNANİSTAN D-)ERMENİSTAN D-)ERMENİSTAN

27 14.SORU 14.SORU Kaç tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi başladı? Kaç tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi başladı? A-)23 ağustos 1922 A-)23 ağustos 1922 B-)23 ağustos 1923 B-)23 ağustos 1923 C-)23 ağustos 1921 C-)23 ağustos 1921 D-)23 ağustos 1920 D-)23 ağustos 1920

28 15.SORU Sakarya savaşı öncesinde Mustafa Kemal’in bir eğitim kongresi yaptırması onun hangi özelliğinin göstergesidir? A-)ASKERLİK BİLGİSİNİN B-)İLERİYİ GÖREBİLMESİNİN C-)İNSAN SEVGİSİN D-)SANAT SEVERLİĞİNİN

29 16.SORU 16.SORU 2.İnönü zaferinin sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmadığı söylenebilir? 2.İnönü zaferinin sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmadığı söylenebilir? A-)TBMM siyasi güç kazandı,duyulan güven arttı. A-)TBMM siyasi güç kazandı,duyulan güven arttı. B-)TBMM ordusuna katılım arttı. B-)TBMM ordusuna katılım arttı. C-) İtalyanlar batı Anadolu’dan çekildi. C-) İtalyanlar batı Anadolu’dan çekildi. D-)Anadolu’daki Fransız işgali sona erdi. D-)Anadolu’daki Fransız işgali sona erdi.

30 17.SORU 17.SORU Hangi birlikleri geri çekerek TBMM Hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı? Hangi birlikleri geri çekerek TBMM Hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı? FRANSA İLE ZONGULDAKTAKİ BİRLİKLERİ FRANSA İLE ZONGULDAKTAKİ BİRLİKLERİ

31 18.SORU 18.SORU 1.İnönü zaferinden sonra devletin yapılanması tamamlanmaya çalışıldı.buna yönelik bir çalışma nedir? 1.İnönü zaferinden sonra devletin yapılanması tamamlanmaya çalışıldı.buna yönelik bir çalışma nedir? 1921 anayasasının kabulü 1921 anayasasının kabulü

32 19.SORU 19.SORU Batıda hangi devletler savaşmıştır? Batıda hangi devletler savaşmıştır? yunanlılar yunanlılar

33 20.SORU 20.SORU Sevr antlaşmasına karşı çıkan meclis hangisidir? Sevr antlaşmasına karşı çıkan meclis hangisidir? TBMM TBMM

34 21.SORU 21.SORU Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmeyi isteyen hangi devletler yeniden saldırıya geçmesini denediler? Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmeyi isteyen hangi devletler yeniden saldırıya geçmesini denediler? İngiliz ve Yunan orduları İngiliz ve Yunan orduları

35 22.SORU Birinci İnönü Muharebesi kaç tarihinde gerçeklendi? Birinci İnönü Muharebesi kaç tarihinde gerçeklendi? (6-10 ocak 1921) (6-10 ocak 1921)

36 23.SORU 23.SORU Batı cephesi komutanı kimdir? ismet İnönü

37 24.SORU 24.SORU Yunan saldırısı kaç tarihinde gerçekleşti? Yunan saldırısı kaç tarihinde gerçekleşti? 10 temmuz1921 10 temmuz1921

38 25.SORU 25.SORU Tekalifi Milliye Emirlerinden 6 numaralı emir nedir? Tekalifi Milliye Emirlerinden 6 numaralı emir nedir? Ülkeyi terk edenlerin hazineye geçmiş olan mallarından ordunun işine yarayacak olanlara el koyulacaktır. Ülkeyi terk edenlerin hazineye geçmiş olan mallarından ordunun işine yarayacak olanlara el koyulacaktır.

39 MERVE ASLENER MERVE ASLENER 8/A 8/A 773 773 İNKILAP ÖDEVİ İNKILAP ÖDEVİ AYYILDIZ İ.Ö.O. AYYILDIZ İ.Ö.O.

40 KAYNAKLAR SINAV DERSHANESİ DERGİSİ SINAV DERSHANESİ DERGİSİ SINAV DERSHANESİ SORU BANKASI SINAV DERSHANESİ SORU BANKASI SINAV DERSHANESİ DENEME SINAVI SINAV DERSHANESİ DENEME SINAVI SINAV DERSHANESİ ÖĞRETMENLERİ SINAV DERSHANESİ ÖĞRETMENLERİ OKUL DEFTERİM OKUL DEFTERİM DERSHANE DEFTERİMM DERSHANE DEFTERİMM OKUL KİTABIMM OKUL KİTABIMM İNTERNET SİTESİ İNTERNET SİTESİ


"KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ. 1.”İNÖNÜ GEÇİLMEZ” Sevr antlaşması ile ilgili görüşmeler yapılırken Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları