Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf Dinler ve Evrensel Öğütleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf Dinler ve Evrensel Öğütleri"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf Dinler ve Evrensel Öğütleri
pedagojiformasyon.com

2 Öğütler / Konular 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım 2.1. Hinduizm ve Budizm 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 2.4. İslam 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.1. Doğruluk 3.2. Temizlik

3 Öğütler / Konular 3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek
3.3. İyilik ve Yardımseverlik 3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek 3.5. Hayvanlara İyi Davranmak 3.6. Çevreyi Korumak 3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak 3.8. Başkalarına Zarar Vermemek 4. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak 3

4 Öğütler / Kazanımlar 1.Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını yorumlar. 2.Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır. 3.Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. 4.İslam’ın dinler arasındaki yerini açıklar. 5.Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder. 6.Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur. 4

5 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
Kötülüklerden Alıkoymak İyiliği Yaymak Dinlerin Amacı Mükemmel Varlık Haline Getirmek İnsanı Yüceltmek 5

6 1. Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
Her Toplumda Var Olan Tarihin Bütün Dönemlerinde ? İlahi Kanunlar İçerir Evrensel Bir Kurumdur DİN

7 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
İlahi olan İlahi olmayan Vahye dayalı Vahye dayanmayan

8 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
İslamiyet Vahye Dayanan Hristiyanlık Yahudilik Budizm Vahye Dayanmayan Hinduizm

9 Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
2.1. Hinduizm ve Budizm Hinduizm: Hindistanda yaygın, ulusal bir dindir. Diğer adı Brahmanizmdir. Çok tanrılı bir dindir. *Brahma *Vişnu *Şiva

10 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
Hinduizm Pek çok kutsal kitabi vardır. *Vedalar *Brahmanalar *Upanişatlar Önde gelenler. Hindular ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar. Bu nedenle ölülerini gömmezler. Cesetleri yakarak külleri kutsal kabul edilen Ganj Nehri’ne dökerler.

11 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
Reenkarnasyon Kast sistemi > Brahmanlar ( Rahip ve bilginler) > Kşatriyalar (Yönetici ve Askerler) > Vaisyalar (Tüccar,esnaf ve çiftçiler) > Sudralar (İşçiler ve hizmetçiler) > Paryalar (Toplum dışı sayılanlar)

12 BUDİZM Adını kurucusunun lakabı olan BUDA’ dan almıştır.
Buda ilhama kavuşmuş, aydınlanmış, uyanmış anlamlarına gelir. Hinduizm'deki puta tapma inancına ve kast sistemine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Budizm'in kutsal metinlerine ‘Üç sepet’ anlamına gelen ‘’TİPİTAKA’’ adı verilmiştir. 4/8/2017

13 Budizm Sekiz Dilimli Yol Doğru inanış Doğru niyet Doğru davranış Doğru söz (konuşma) Doğru geçim Doğru çaba Doğru kontrol Doğru konsantrasyon Beş Temel İlke *Canlı varlıkları öldürmemek, onlara zarar vermemek *Çalmamak *Yalan söylememek *Zina yapmamak *İçki ve uyuşturucu kullanmamak 4/8/2017

14 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
2.2. Yahudilik Hz. Musa Tevrat Tanrı Yahova Sinagog Yedi Kollu Şamdan Altı Köşeli Yıldız Haham

15 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
On Emir 1. Allah'tan başka ilâhların olmayacak.  2. Kendin için oyma put yapmayacaksın.  3. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın.  4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.  5. Babana ve anana hürmet edeceksin.  6. Adam öldürmeyeceksin.  7. Zina etmeyeceksin.  8. Çalmayacaksın.  9. Yalan şahitliği yapmayacaksın.  10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

16 2.3.Hristiyanlık İncil Hz. İsa Teslis İnancı Baba Oğul Kutsal Ruh
Matta Baba Markos Oğul Luka Kutsal Ruh Yuhanna 4/8/2017

17 Hristiyanlığın Sembolü
Hristiyanlık Mezhepleri İbadet Yeri Ortodoks Protestan Kilise Katolik Hristiyanlığın Sembolü Haç

18 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
2.4. İslam Hz. Muhammed Tevhit Kur’an-ı Kerim Cami

19 İSLAMİYET HRİSTİYANLIK YAHUDİLİK BUDİZM DÜNYA DİNLERİ
İnancı: Tevhid Peygamberi: Hz. Muhammet (S.A.V) Kutsal Kitabı: Kur’an-ı Kerim İnancı: Teslis( Baba, Oğul Ve Kutsal Ruh) Peygamberi: Hz.İsa Kutsal Kitabı: İncil İSLAMİYET HRİSTİYANLIK YAHUDİLİK BUDİZM DÜNYA DİNLERİ İnancı: Tanrı Yehova Peygamberi: Hz. Musa Kutsal Kitabı: Tevrat İnancı: Belirsiz Kurucusu: Buda Kutsal Kitabı: Tripitako İsimli Budanın Vaazları Hazırlayan: Halililla NAGMATULLAYEV

20 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.1. Doğruluk İnsanı erdem kılan Kişinin saygınlığını artıran Doğruluk Niyetin, sözün ve davranışların birbirleriyle uyumlu olması

21 Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür.”
Ey iman edenler Allaha karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun’’ ( Tevbe : 119) Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür.” (Buharî, Edeb 69)

22 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.2. Temizlik Temizlik Cömertlik Çevre Temizliği Doğruluk Elbise Temizliği İyilik yapmak Beden Temizliği Dış Temizlik İç Temizlik

23 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.2. Temizlik ‘’Allah tevbe edenleri ve temiz olanları sever’’ (Bakara: 222) ’’ Allah temizdir, temizliği sever.” (Tirmizî, Edeb 41)

24 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.3. İyilik ve Yardımseverlik İslam dini ve bütün dinler iyilik yapma ve yardımlaşmaya çok önem veriyor. ‘’Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri giderir’’ (Hud:114) “İyilik güzel ahlâktır. (Müslim, Birr 15)

25

26 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri İnsanın saygınlığını artırır
3. 4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek Doğruluk Sözünde durma İnsanın saygınlığını artırır Cömertlik Dostluk

27 Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.”
3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3. 4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizî, Birr s. 15)

28 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.5. Hayvanlara İyi Davranmak Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de sizi rahmet etsinler.” (Tirmizi, Birr 16) ‘’Görmüyorlar mı ki biz, kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvanı yarattık’’. (Yasin:71)

29

30 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.6. Çevreyi Korumak “Bir Müslüman bir ağaç diker de onda yetişenlerden bir insan veya bir hayvan yerse muhakkak o yenilen şey sahibi için sadakadır.” (Ahmet bin Hanbel, Müsned )

31 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak Zararlı alışkanlıklar İçki İçmek Sigara İçmek Kumar Oynamak Hırsızlık

32 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide:90) “Sarhoş edici her şey haramdır.” (Buharî, Eşribe 4)

33 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.8. Başkalarına Zarar Vermemek Adam öldürmek İnsanları aldatmak Başkalarına zarar veren davranışlar Hırsızlık İftira Zina yapmak Yalan Söylemek

34 3.8. Başkalarına Zarar Vermemek
Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. (Nisa suresi, 92. ayet.) İslam’da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. (Muttefekun aleyh)

35 Dinlerin ve İslam Dininin Evrensel Olarak Getirdiği Öğütler Nelerdir?
Büyüklere saygı, küçüklere sevgi Temizlik Başkalarına zarar vermeme Çevreyi koruma İyilik ve Yardımseverlik Zararlı alışkanlıklardan kaçınmak Hayvanlara iyi davranma Doğruluk

36 4.Başkaların İnançlarına Hoşgörülü Olmak
Her insan inanç hürriyetine sahiptir. ‘’Dinde zorlama yoktur’’ (Bakara:256) Türk-İslam devletleri diğer inançlara hoşgörü ile yaklaşmıştır.


"İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf Dinler ve Evrensel Öğütleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları