Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dinler ve Evrensel Öğütleri İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dinler ve Evrensel Öğütleri İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 Dinler ve Evrensel Öğütleri İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf pedagojiformasyon.com

2 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım 2.1. Hinduizm ve Budizm 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 2.4. İslam 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.1. Doğruluk 3.2. Temizlik Öğütler / Konular

3 3 3.3. İyilik ve Yardımseverlik 3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek 3.5. Hayvanlara İyi Davranmak 3.6. Çevreyi Korumak 3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak 3.8. Başkalarına Zarar Vermemek 4. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak Öğütler / Konular

4 4 1.Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını yorumlar. 2.Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır. 3.Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. 4.İslam’ın dinler arasındaki yerini açıklar. 5.Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder. 6.Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur. Öğütler / Kazanımlar

5 5 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? Dinlerin Amacı Kötülüklerden Alıkoymak İnsanı Yüceltmek İyiliği Yaymak Mükemmel Varlık Haline Getirmek

6 Tarihin Bütün Dönemlerin de İlahi Kanunlar İçerir Evrensel Bir Kurumdur Her Toplumda Var Olan DİN ? 1. Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?

7 DİNLER İlahi olanİlahi olmayan Vahye dayalı Vahye dayanmayan 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım

8 İslamiyet Yahudilik Hristiyanlık Budizm Hinduizm Vahye Dayanan Vahye Dayanmay an 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım

9 2.1. Hinduizm ve Budizm Hinduizm: Hindistanda yaygın, ulusal bir dindir. Diğer adı Brahmanizmdir. Çok tanrılı bir dindir. *Brahma *Vişnu *Şiva Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım

10 Hinduizm 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım Pek çok kutsal kitabi vardır. *Vedalar *Brahmanalar *Upanişatlar Önde gelenler. Hindular ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar. Bu nedenle ölülerini gömmezler. Cesetleri yakarak külleri kutsal kabul edilen Ganj Nehri’ne dökerler.

11 Kast sistemi Reenkarnasyon 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım > Brahmanlar ( Rahip ve bilginler) > Kşatriyalar (Yönetici ve Askerler) > Vaisyalar (Tüccar,esnaf ve çiftçiler) > Sudralar (İşçiler ve hizmetçiler) > Paryalar (Toplum dışı sayılanlar)

12 3/28/2015 BUDİZM Adını kurucusunun lakabı olan BUDA’ dan almıştır. Buda ilhama kavuşmuş, aydınlanmış, uyanmış anlamlarına gelir. Hinduizm'deki puta tapma inancına ve kast sistemine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Budizm'in kutsal metinlerine ‘Üç sepet’ anlamına gelen ‘’TİPİTAKA’’ adı verilmiştir.

13 3/28/2015 Budizm Doğru inanış Doğru niyet Doğru davranış Doğru söz (konuşma) Doğru geçim Doğru çaba Doğru kontrol Doğru konsantrasyon *Canlı varlıkları öldürmemek, onlara zarar vermemek *Çalmamak *Yalan söylememek *Zina yapmamak *İçki ve uyuşturucu kullanmamak Sekiz Dilimli Yol Beş Temel İlke

14 2.2. Yahudilik Hz. Musa TevratTanrı YahovaSinagog 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım Yedi Kollu Şamdan Haham Altı Köşeli Yıldız

15 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım 1. Allah'tan başka ilâhların olmayacak. 2. Kendin için oyma put yapmayacaksın. 3. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. 4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. 5. Babana ve anana hürmet edeceksin. 6. Adam öldürmeyeceksin. 7. Zina etmeyeceksin. 8. Çalmayacaksın. 9. Yalan şahitliği yapmayacaksın. 10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. On Emir

16 3/28/2015 2.3.Hristiyanlık Hz. İsa İncil Teslis İnancı Matta Markos Luka Yuhanna Baba Oğul Kutsal Ruh

17 Hristiyanlık Ortodoks Protestan Katolik Mezhepleri İbadet Yeri Kilise Hristiyanlığın Sembolü Haç

18 Kur’an-ı Kerim Tevhit Hz. Muhammed Cami 2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım 2.4. İslam

19 İSLAMİYET HRİSTİYAN LIK YAHUDİLİKBUDİZM DÜNYA DİNLER İ İnancı: Tevhid Peygamberi: Hz. Muhammet (S.A.V) Kutsal Kitabı: Kur’an-ı Kerim İnancı: Tanrı Yehova Peygamberi: Hz. Musa Kutsal Kitabı: Tevrat İnancı: Belirsiz Kurucusu: Buda Kutsal Kitabı: Tripitako İsimli Budanın Vaazları İnancı: Teslis( Baba, Oğul Ve Kutsal Ruh) Peygamberi: Hz.İsa Kutsal Kitabı: İncil Hazırlayan: Halililla NAGMATULLAYEV

20 İnsanı erdem kılan Kişinin saygınlığını artıran Niyetin, sözün ve davranışların birbirleriyle uyumlu olması Doğruluk 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.1. Doğruluk

21 Ey iman edenler Allaha karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun’’ ( Tevbe : 119) Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür.” (Buharî, Edeb 69) 3.1. Doğruluk

22 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.2. Temizlik Temizlik Çevre Temizliği Elbise Temizliği Beden Temizliği Dış Temizlikİç Temizlik Cömertlik Doğruluk İyilik yapmak

23 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.2. Temizlik ‘’Allah tevbe edenleri ve temiz olanları sever’’ (Bakara: 222) ’’ Allah temizdir, temizliği sever.” (Tirmizî, Edeb 41)

24 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.3. İyilik ve Yardımseverlik İslam dini ve bütün dinler iyilik yapma ve yardımlaşmaya çok önem veriyor. ‘’Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri giderir’’ (Hud:114) “İyilik güzel ahlâktır. (Müslim, Birr 15)

25

26 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3. 4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek İnsanın saygınlığını artırır Doğruluk Sözünde durma Cömertlik Dostluk

27 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizî, Birr s. 15) 3. 4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek

28 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.5. Hayvanlara İyi Davranmak Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de sizi rahmet etsinler.” (Tirmizi, Birr 16) ‘’Görmüyorlar mı ki biz, kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvanı yarattık’’. (Yasin:71)

29

30 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.6. Çevreyi Korumak “Bir Müslüman bir ağaç diker de onda yetişenlerden bir insan veya bir hayvan yerse muhakkak o yenilen şey sahibi için sadakadır.” (Ahmet bin Hanbel, Müsned )

31 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak Zararlı alışkanlıklar İçki İçmek Hırsızlık Kumar Oynamak Sigara İçmek

32 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide:90) “Sarhoş edici her şey haramdır.” (Buharî, Eşribe 4)

33 3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 3.8. Başkalarına Zarar Vermemek Başkalarına zarar veren davranışlar Adam öldürmek İnsanları aldatmak Hırsızlık Zina yapmak Yalan Söylemek İftira

34 3.8. Başkalarına Zarar Vermemek Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. (Nisa suresi, 92. ayet.) İslam’da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. (Muttefekun aleyh)

35 Dinlerin ve İslam Dininin Evrensel Olarak Getirdiği Öğütler Nelerdir? Doğruluk Temizlik İyilik ve Yardımseverlik Hayvanlara iyi davranma Büyüklere saygı, küçüklere sevgi Zararlı alışkanlıklardan kaçınmak Çevreyi koruma Başkalarına zarar vermeme

36 4.Başkaların İnançlarına Hoşgörülü Olmak ‘’Dinde zorlama yoktur’’ (Bakara:256) Her insan inanç hürriyetine sahiptir. Türk-İslam devletleri diğer inançlara hoşgörü ile yaklaşmıştır.


"Dinler ve Evrensel Öğütleri İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları