Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİNT DİNLERİ Hinduizm Budizm Sunum:Ahmet YORDAM Hinduizmin diğer bir adı da Brahmanizm’dir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİNT DİNLERİ Hinduizm Budizm Sunum:Ahmet YORDAM Hinduizmin diğer bir adı da Brahmanizm’dir."— Sunum transkripti:

1

2 HİNT DİNLERİ Hinduizm Budizm Sunum:Ahmet YORDAM

3 Hinduizmin diğer bir adı da Brahmanizm’dir.

4 Geniş ve kalabalık bir ülke olan Hindistan’da tarih boyunca bir çok din doğmuştur.

5  H induizm, Hindistan’da tahminen 4 bin yıl önce kurulmuş ve halen de yaşamakta olan bir dindir.

6  M ensupları itibariyle dünyanın 3. kalabalık dinidir.Yaklaşık 700 milyon mensubu vardır.

7 Bağlıları daha çok, Hint yarımadasında, Nepal’de, Seylan’da ve Mançurya’dadır.

8 Hinduizmin kurucusu ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ?

9 Hinduizm’de bir takım kutsal kitaplar vardır. Bunların en önemlileri : a) Vedalar

10 b) Brahmanlar

11 c) Upanişatlar’dır.

12 Hinduizm çok tanrılı bir dindir.

13 Yaratıcı  Brahma, Koruyucu  Vişnu Yokedici  Şiva‘ dan oluşan bir üçleme vardır.

14

15

16

17 Tanrı ile Evren’in aynı şey olduğuna inanırlar. (Panteizm)

18 Hinduizmde Hulûl (=Tanrı'nın insan Şekline girmesi) vardır.

19 Tanrılarının büyük kısmı dişidir.

20 ...ve insan şeklinde tasvir edilirler.

21 Tanrı Vişnu bazen insan bedenine girebilir.(Hulul)

22 inek Hinduizm’de inek kutsaldır.

23 Ona dokunulmaz, eti yenmez.

24 İnek, yer, gök ve hava âleminin anası kabûl edilir.

25 Onlar kesilmezler,

26 Yola yatarlarsa, yol onlara göre düzenlenir.

27 Kesinlikle rahatsız edilmezler.

28 Ganj Nehri kutsaldır.

29 Ganj nehrinde belli zamanlarda yıkanmak ibadettir.

30 Hint'li, sabahleyin şafaktan önce kalkar,

31 ... evde veyâ nehir kıyısında yapabileceği sabah ibâdetine hazırlanır,

32 Tanrı'sının adını zikreder ve yıkanır.

33 Bu suda yıkanmakla günahlardan arındıklarını kabul ederler.

34 Hinduizm’de Sansara veya reenkarnasyon denilen ruh göçü (tenasüh inancı) vardır.

35 Bu tenasüh inancına göre; Bir insan ölmeden önceki davranışlarına göre bitki, hayvan veya insan şeklinde ve başka bir bedenle tekrar dünyaya gelir.

36 Ölmeden önce iyi davranışlarda bulunanlar, yaptıklarına karşılık olarak yüksek ruhların bedenine girerek yeniden dünyaya gelirler.

37 Kötü davranışlarda bulunanlar ise alçak ruhların bedenine girerek yeniden dünyaya gelirler.

38 Böylece yaptıklarının cezasını çekerler.

39 Reenkarnasyon inancı, Hint kökenli dinlerde egemendir.

40 Reenkarnasyon inancı, İslam ve diğer ilahi dinlerdeki ahiret inancı ile bağdaşmaz.

41 Çünkü bu dinlerde öldükten sonra tekrar bu dünyaya dönüş söz konusu değildir.

42 Hinduizm’de bir tür irade eğitimi olan “Yoga” vardır. Yoga  insanın enerjisini belli bir amaca yöneltmesini esas alan bir uygulamadır.

43 Bu meditasyon uygulamasıyla, insan huzura kavuşur, kurtuluşa erer, diye düşünürler.

44 Yoga antremanı yaptıranlara “Yogi” denir.

45 Yogiler, nefislerine ve iradelerine sahip olmak suretiyle...

46 ...üstün güç kazandıklarını iddia ederler.

47 Hinduizm’de ibadet bireyseldir.

48 Tapınakları vardır, ama...

49 ...toplu halde pek ibadet etmezler.

50 Olgunlaşan Hinduların ibadete ihtiyaçları kalmaz.

51 Hindular ölülerini yakarlar.

52 Ölü yakma merasimlerine de önem verirler.

53 Hindular Ölülerini yakarlar ve...

54 Küllerini de Ganj nehrine savururlar.

55 Ölen kişiler için kurban kesmek, doğum ve ölüm günlerinde törenler yapmak...

56 ...Hinduizm’de belli başlı ibadetlerdendir.

57 YüzyılYüzyıl öncesine kadar kadın, ölen kocasıyla birlikte yakılırken, Şimdi bu âdet kaldırıl- mıştır.

58 Hinduizm’de insanlar çeşitli sınıflara ve sosyal tabakalara ayrılır.

59 Bunlardan her birine kast denir.

60 Kast sisteminde şu sınıflar yer alır: 1.Brahmanlar  Din adamları 2. Kşatriyalar  Prensler ve askerler 3. Vaişyalar  Tüccar ve çiftçiler 4. Sudralar  İşçiler 5. Paryalar  Ayak takımı

61 Kast sisteminde sınıflar doğuştan belirlenir.

62 Kast sistemi, reenkarnasyon inancını etkili kılmaya ış çalışmıştır.

63 Çünkü bu inançla insanlar, doğdukları kastın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

64 Bunu yapmazlarsa ruhları bir sonraki yaşamda daha alttaki kasta ait bir bedende dünyaya gelecektir.

65 Bu durum, her sınıfın hakkına razı olmak zorunda kalmasına yol açmıştır.

66 Hinduizm’de su ile kutsama ve anlaşılmaz,

67 ...İnsanlık onuruna yakışmayan uygulamalar vardır.

68 İnsanlar istediği yerde ve dilediği zaman dua edebilirler.

69 Hindular et yemezler, et yiyenleri de hoş karşılamazlar.

70 Hint mabedi içi

71 yolyordam@hotmail.com


"HİNT DİNLERİ Hinduizm Budizm Sunum:Ahmet YORDAM Hinduizmin diğer bir adı da Brahmanizm’dir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları