Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNLERİ TANIYALIM HİNDUİZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNLERİ TANIYALIM HİNDUİZM."— Sunum transkripti:

1 1 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNLERİ TANIYALIM HİNDUİZM

2 2 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım * İlk din Hz. Âdem’le başlar. Allah’tan başka ilah olmadığını insanlara tebliğ eden bu dine “tevhid dini” de denir. Allah’ın gönderdiği bütün dinlerin amacı insanlara Allah’tan başka ilah olmadığını bildirmek gayesini taşıdığı için bu dinlerin hepsi tevhid dinidir.

3 3 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım * Günümüzde yaşayan dinler ilahi dinler ve ilahi olmayan dinler olarak ikiye ayrılır. Allah’ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği vahye dayalı dinlere ilahi dinler denir. Vahye dayanmayan dinlere ise ilahi olmayan dinler denir. 1- İlahi Dinler 2- İlahi Olmayan Dinler a- Yahudilik a- Hinduizm b- Hristiyanlık b- Budizm c- İslam

4 4 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım Hinduizm * Hinduizm, daha çok Hindistan’da yaygın olan bir dindir. Diğer adı Brahmanizm’dir. Hinduizm’in bilinen bir kurucusu yoktur. M.Ö. 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır.

5 5 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım * Hinduizm’in en belirgin yönü toplumu kastlara ayırmasıdır. * Kast sistemi, insanları yaptıkları işlere göre sınıflara ayırır: Ø Brahmanlar: Rahipler ve Bilginler. Ø Kşatriyalar: Prensler ve Askerler. Ø Vaisyalar: Esnaf ve Çiftçiler. Ø Sudralar: İşçiler ve Köleler. Ø Paryalar: Kast dışı kabul edilenler.

6 6 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım * Hinduizm’in temelinde Brahma (Mutlak Varlık) inancı olmakla birlikte birden çok tanrının varlığına inanılmaktadır. Brahma, Vişnu ve Şiva en önemli tanrılardır.  Brahma yaratıcı,  Şiva yok edici,  Vişnu koruyucu tanrıdır.

7 7 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım  Hinduizm’in kutsal kitapları Vedalar, Barahmanalar ve Upanişatlardır.  Hinduizm’de ibadet bireysel olup belli bir şekli yoktur.  Hindular ibadetlerini tapınaklarda yapabildikleri gibi başka yerlerde de yerine getirebilirler.  Tapınaklarına mandir adı verilir.  Ganj Nehri’nde yıkanmak Hinduizm’de ibadet sayılır.

8 8 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım  Günlük ibadete sabah şafaktan önce başlanır, doğuya doğru dönülerek oturulur.  Yoga Tanrıya ulaştıracak en önemli meditasyondur. Yani bir tür ibadettir. Yoga, insanın enerjisini bir amaca yöneltmesi, maddi ve manevi gücünü birleştirmesidir. Meditasyon esnasında “om” sözü söylenir.  Hinduizm’de ineklerin önemli bir yeri vardır. Dokunulmaz ve kutsal kabul edilirler. Etlerinin yenilmesi de yasaktır.

9 9 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım  Hindu inancına göre ruh ölümsüz olup onun bir bedenden bir başka bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır. Bu inanca reenkarnasyon veya tenasüh (ruh göçü) adı verilir. Reenkarnasyon inancına göre ölen kişi, yaptığı işlerin iyi ya da kötü olmasına göre insan, hayvan veya bitki biçiminde yeniden dünyaya gelir.

10 10 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım  Hinduizmde “karma” denilen neden- sonuç yasası vardır. Buna göre insan geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görecektir.  Hindular ruhun ölümsüzlüğüne inandıkları için ölülerini gömmezler. Cesetlerini yakarak küllerini kutsal kabul ettikleri Ganj Nehri’ne atarlar.


"1 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNLERİ TANIYALIM HİNDUİZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları