Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN VE İNSANLIK-II BURSA-Mustafakemalpaşa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni DİN Sunum:Ahmet YORDAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN VE İNSANLIK-II BURSA-Mustafakemalpaşa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni DİN Sunum:Ahmet YORDAM."— Sunum transkripti:

1

2 DİN VE İNSANLIK-II BURSA-Mustafakemalpaşa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni DİN Sunum:Ahmet YORDAM

3 Hak Din: Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilahi vahye dayanan dindir.

4 Batıl Din: Allah’ın göndermediği ve ilahi vahye dayanmayan dindir.

5 GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNLER İLAHİ OLMAYAN DİNLER İLAHİ DİNLER Çin DinleriHint Dinleri Aslı Bozulmuş İlahi Dinler Aslı Bozulmamış İlahi Din 1.Konfüçyanizm 2. Taoizm 1. Hinduizm 2.Budizm 1.Musevilik 2.İsevilik İSLAMİYET

6

7 Dinlerin dağılımı Hristıyanlık İslamiyet Budizm Hinduizm İslamiyet

8 Semboller

9 İlahi dinler: Allah’ın gönderdiği dinlerdir.

10 İlahi Olmayan dinler: Allah’ın göndermediği, tek Allah inancı taşımayan, insanlar tarafından uydurulmuş dinlerdir.

11

12 1. Peygamberlerin getirdiği hak dine uymayanların veya hak dini, zamanla değiştirenlerin dinleridir.

13 2. Bunlar ilk insanların dini değil, halen Avustralya, Afrika, Java adaları,

14 …Brezilya, Japonya ve Pasifik adalarında yaşayan ilkel kabilelerin dinleridir.

15 3. Büyü ve efsaneler yaygındır. Ruhlara tapanlar (Zambia)

16 4. Kutsal gördükleri taş, ağaç, hayvan veya insan gibi varlıklarda bir güç olduğuna inanırlar.

17 5. Kutsal saydıkları şeyleri zamanla tanrı kabul edip, heykellerini yaparak taparlar.

18 6. Bazen kendilerinin bitki veya hayvandan türediklerine inanıp, onları ortak ataları sayarlar.

19 İLAHİ OLMAYAN DİNLER

20 Hint ve Çin dinleri

21 Çin Dinleri a) Konfüçyanizm b) Taoizm

22 a) Konfüçyanizm:

23 DDDDünyada yaşayan dinlerin nüfus yoğunluğu açısından 4. büyük dinidir. (Yaklaşık 380 milyon)

24 Kurucusu Konfüçyüs’tür. (M.Ö.551-479)

25 KK onfüçyanizm, 2500 yıllık bir tarihe sahiptir.

26  Bu dinin mensupları daha çok Çin’de, Vietnam’da, Japonya’da ve Doğu Asya’nın bazı bölgelerinde bulunmaktadırlar.

27  Konfüçyüs dini, tarihte iki önemli darbeyle karşılaşmıştır: Biri Budizm'in saldırısıdır, diğeri, Komünizmin saldırısıdır.

28 ÖÖ lümünden sonra öğrencileri, Konfüçyüs’ün sözlerini derlemiş; böylece “Beş klasik” ve “Dört kitap” ortaya çıkmıştır.

29 Konfüçyüsçülük daha çok ahlaki bir sistemdir.

30 Yani dürüst vatandaş olma prensipleri önde gelen bir dindir.

31 Kore’de Konfüçyüs evlilik töreni

32 b) Taoizm

33  Yaşayan dünya dinlerinden biridir.

34  Ç in’de ve Vietnam’da yaygındır. Bugün tahminen 70 milyon mensubu vardır.

35  Kurucusu Lao-Tse’dir. (M.Ö. 604-517)

36  Konfüçyanizm’e tepki olarak doğmuştur.

37  Taoizm de ahlaki bir sistemdir. İçe dönük bir nefis mücadelesine dayanır.

38  Bilgi çok önemlidir.

39  Taoizmin kutsal kitabı Tao-Te-King’dir.

40  Çin’in komünist bir rejime sahip olması bu din mensupları için de büyük sıkıntılara sebep olmuştur.

41 yolyordam@hotmail.com


"DİN VE İNSANLIK-II BURSA-Mustafakemalpaşa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni DİN Sunum:Ahmet YORDAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları