Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İnsan ve Din Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 1. Ünite pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İnsan ve Din Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 1. Ünite pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 1 İnsan ve Din Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 1. Ünite pedagojiformasyon.com

2 9.1. Ünite: İnsan Ve Din / Konular 1.İnsanın Evrendeki Konumu 2.İnsanın Doğası ve Din 3.Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi 4.İnanmanın Çeşitli Biçimleri 4.1. Tek Tanrıcılık (Monoteizm) 4.2. Çok Tanrıcılık (Politeizm) 4.3. Tanrı Tanımazlık (Ateizm)

3 3 9.1. Ünite: İnsan ve Din / Kazanımlar 1. İnsanın evrendeki konumunu fark eder. 2. İnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma özelliğiyle diğer varlıklardan ayrıldığını kavrar. 3. İnsan doğasının maddi ve ruhsal yönünü tanır. 4. Tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının nedenlerini kavrar. 5. Dinin, insan doğasının gereksinimlerini karşılayan ögelerden biri olduğunu fark eder. 6. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili hayattan örnekler verir. 7. Dinin kendi hayatındaki yerini irdeler. 8. İnanmanın çeşitli biçimlerini tanır. 9. Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal hayattaki tezahürlerini fark eder.

4 4 İnsan Dünya Güneş Galaksi Kainat (Evren) 1. İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU

5 Bu resimdeki kümeler galaksileri ifade eder. Evrende 200 milyar galaksi, her galakside de 200 milyar yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Evren

6 Samanyolu galaksisine en yakın galaksi Andromeda galaksisidir ve aradaki mesafe yaklaşık 2 milyon ışık yılıdır.

7 Galaksi

8 GÜNEŞ Ekvator çevresi: 4.379.000.000 km Dönme hızı 7.284 km/s Dünya

9 Güneş Sistemi

10 Güneş.

11 Dünya…

12 Kainat Galaksi Güneş Sistemi Dünya

13

14

15 Ve…. İnsan

16 16 VARLIK GÖRÜNEN GÖRÜNMEYEN CANSIZ BİTKİ HAYVAN İNSAN ŞEYTAN CİN MELEK Evrendeki varlıklar ve özellikleri İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU

17 MADDİ VARLIKLAR UZAY BİTKİ HAYVAN İNSAN ŞEYTAN CİN MELEK BİR BAŞKA AÇIDAN İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU Evrendeki varlıklar ve özellikleri ? MANEVİ/ RUHANİ VARLIKLAR HEM MADDİ HEM DE RUHANİ VARLIK

18 Kur’an’da İnsanın Farklılığı “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tîn 4) Soru: İnsan hangi açılardan en güzel biçimde yaratılmıştır? Örnekler veriniz.

19 Kur’an’da İnsanın Farklılığı “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık... kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.” (İsra 70)

20 Akıl ve düşünme yetenekleri yoktur UZAY BİTKİ HAYVAN İNSAN ŞEYTAN CİN MELEK Bilinç ve bilgi sahibidir. İradesi vardır. Bilinç ve bilgi sahibidir. İradesi vardır. İradesini kötüye kullanmaya karar vermiştir. Artık kendisinden iyilik beklenmez Bilinç ve bilgi sahibidir. İradesi yoktur. Bilinç ve bilgi sahibidir. İradesi vardır. Bilgileriyle yeni bilgiler üretebilir.

21 İNSAN Düşünebilir Akıllıdır İnanır İbadet eder

22 düşünür İman ve ibadet eder bilgi üretir aklını kullanır

23 2. İnsanın Doğası ve Din İnsanın Yapısı RuhBeden İnsan

24 İlke: İnsanın insanca yaşaması için hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını karşılaması gerekir.

25 İnsanın İhtiyaçları MaddîManevi / Ruhsal  Yemek  Su  Uyku  Hareket  Sevgi  İnanma  İbadet  Mutluluk

26 Yüce Allah insanın bedensel ihtiyaçlarını karşılaması için sayısız nimetler vermiştir.

27 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi İnsanlık Tarihi Boyunca… İnsanın olduğu her yerde din vardır, Dinden uzak bir toplum olmamıştır Toplumun bulunduğu her yerde din de olmuştur.

28 Değişik insan toplulukları ve onların da değişik din ve inanışları vardır.

29

30

31

32

33 Dinlerin sembolleri vardır.

34 Düşünelim / Cevaplayalım 1.Dinlerin ve inançların yeryüzündeki dağılımını gösteren bir haritaya baktığımızda insanların yaşadığı her yerin renkli olmasının anlamı nedir? 2.Aynı haritada insanların yaşadığı yerlerin farklı renklerde olmasının anlamı nedir? 3.Aynı haritada bazı yerler neden beyaz renkte gösterilmiştir?

35

36 Düşünelim / Cevaplayalım 1.Dinin kaynağı nedir? Dini kuralları ilk kim koymuştur? 2.Din ne zaman başlamıştır? 3.Din ilk başladığı gibi aynı mıdır? Yoksa zamanla bir değişiklik olmuş mudur? 4.Neden farklı dinler vardır? Dinlerin isimleri neden birbirinden farklıdır? 5.Din nasıl gelişmiştir?

37 Dinin kaynağı Allah’tır Din Yüce Allah’ın İlk İnsan Hz. Adem’e bilgiler vahyetmesiyle başlamıştır Zamanla insanlar bu ilahi kaynaklı ve tek tanrılı dinden uzaklaşarak doğru yoldan sapmışlar ve böylece farklı dinler oluşmuştur Yüce Allah insanları yeniden peygamberler ve kitaplarla tekrar doğru yola çağırmıştır Son Peygamber Hz. Muhammed ile din tamamlanmıştır.

38 Yüce Allah AdemNuh İbrahimMusaİsa 2009 Evren Cansız Bitki Hayvan İnsan Muhammed (S.A.V.) Vahiy-Din-İslam İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır! (Kıyamet 36) Din başlaması ve gelişmesi.

39 Din Peygamberler ile - in kaynağı Son Peygamber ile Hz. Adem ile

40 Din başlamıştır. tamamlanmıştır. Allah’tır. gelişmiştir. barış ve huzur kaynağıdır Peygamberler ile - in kaynağı Son Peygamber ile Hz. Adem ile

41 İSLAM Allah kaynağıdır Kur’an Kitabıdır Hz. Muhammed Peygamberidir vahyedilmiştirelçisidir İnsanlar bildirmiş, açıklamış ve örnek olmuştur

42 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi  Din insanın bireysel hayatını nasıl etkiler? Dinin insana bireysel faydaları nelerdir? Örnekler veriniz.  Dinin toplumsal hayatta yeri nedir? Dinin toplumsal faydalarına örnekler veriniz.

43 Yarışalım…! Din insana temiz olmayı …………………….. öğretir Dinin insana öğrettiklerini veya faydalarını aşağıdaki örnekteki gibi defterinize yazınız. Kazanan ilk üç öğrenciye ödül verilecektir.

44 DİN İNSAN - a Düşünebilme Faydalı olmaSorumluluk almayı Hür (Özgür) olma Hayatı anlamlandırma Akıllı olma İrade sahibi olma Verilen sözde durma -yi öğretir. -yı öğretir.

45 Soru ??? Din insana bunları nasıl öğretir ? Örnek: Din insana teşekkür etmeyi nasıl öğretir ?

46 Tektanrıcılık (Monoteizm) Tanrıtanımazlık (Ateizm) Çoktanrıcılık (Politeizm) 4. İnanmanın Çeşitli Biçimleri

47 1. Tektanrıcılık (Monoteizm) Tanrı vardır ve birdir. Tanrı evreni yaratan ve yöneten üstün bir güçtür. Tek Tanrıcılık (Monoteizm) (Genel) Evreni ve varlıkları yaratan bir üstün güç vardır. (İslam) Evreni ve bütün varlıkları yaratan ve yöneten Allah’tır.

48 Tek Tanrıcılık (Monoteizm) (Genel) Yaratılmış bir varlığa benzeterek, Somutlaştırarak inanmak (İslam) Yaratılmış hiçbir Varlığa benzemez. O yaratandır. Biz O’na sıfatlarıyla inanırız.

49 İslam’da Allah İnancı TEVHİD Allah’ın “bir”liğine inanmak. Allah’tan başka ilah olmadığına. Bütün evreni ve varlıkları yaratan, düzenleyen ve yöneten Tek bir üstün gücün olduğuna kesin olarak inanmak. Tevhid aynı zamanda Allah’ın hakimiyetini kabul etmek ve sadece O’na boyun eğmektir.

50 Kelime- i Tevhid Tevhid inancının ifadesi ? ? La ilahe illallah. Anlamı ? Allah’tan başka ilah yoktur.

51 Kelime- i Şehadet İslam’ı kabul ifadesi ? ? Eşhedu en la ilahe illallah. Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Anlamı ? Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

52 2. Çoktanrıcılık (Politeizm) Evrende çok tanrı vardır. Tanrıların görevleri farklıdır.

53 3. Tanrıtanımazlık (Ateizm) Tanrının varlığını reddetmek. Yokmuş gibi davranmak.

54 Tektanrıcılık (Monoteizm) Tanrıtanımazlık (Ateizm) Çoktanrıcılık (Politeizm) Tanrı vardır ve birdir. Tanrının varlığını reddetmek. Yokmuş gibi davranmak. Evrende çok tanrı vardır. Tanrıların görevleri farklıdır.


"1 İnsan ve Din Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 1. Ünite pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları