Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara

2 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Bölgesel Çevre Merkezi - REC “(…) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne yardımcı olma amacını taşımaktadır (…)” Orta ve Doğu Avrupa’da 1990, Türkiye’de ise 2004 yılından bu yana aktif REC Video – Click!

3 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Asya Pasifik ve Transatlantik İşbirliği AB Ülkeleri Geçiş Aşamasındaki Ülkeleri Uluslararası veÖzel kuruluşlar EFTA (…) REC’in Ortakları

4 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara REC’in Faaliyetleri ve Araçları Doğrudan Çözümler Deneyimler Yeni Çözümler: Kapasite Geliştime Bilgi Paylaşımı Politika Araçları İşbirliği Geçiş Katılım Sürdürülebilir Kalkınma 1990 20002010 Katılım Sonrası Destek

5 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara REC Türkiye *İkili Anlaşma/Hibe Anlaşması Avrupa Birliği Uyum Süreci Sivil Toplumun Geliştirilmesi Toplumsal Katılımın Desteklenmesi ve Bilinçlendirme Faaliyetleri “REC’in Türkiye’de Kurulması” 2000-2002 REC Sözleşmesi 2004 yılı Ocak ayında TBMM’de onaylandı AB Komisyonu ile 2 yıllık hibe anlaşması * (€2.3 Milyon) 2004 yılında onaylandı REC Türkiye Ofisi 27 Mayıs 2004’te açıldı Program Alanları: - Kapasite Geliştirme - Bilgi - Hibe - Özel Programlar - İklim Değişikliği Çalışma Programı

6 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Özel Programlar Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR-KSS) Sürdürülebilir Kalkınma AB ve Lobicilik Çoktaraflı Diyalog Toplantıları Çevre Yatırımlarının Finansmanı İş Ağlarının Oluşturulması Bütünsel Çevre Yönetimi Araçları Düzenleyici Sektör Etki Analizleri

7 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Özel Programlar Avrupa Çevre Ödülleri Türkiye Programı İşletme Süreç Ürün Uluslararası İşbirliği

8 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara REC Türkiye İklim Değişikliği Çalışma Programı Hedef: Türkiye’nin BMİDÇS yükümlülükleri kapsamında, ilgili paydaşların teknik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinde etkin bir rol oynamak tüm paydaşların doğru ve en geniş bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, tüm sektörlerde çağdaş iklim değişikliği politikalarının tanıtılması ve kurumsal yapılanmaların en uygun şekilde hayat geçirilmesini kolaylaştıracak stratejilerin tanıtılması Etkinlikler Yayınlar; İklim değişikliği web sayfası Cemre – iklim değişikliği bülteni Kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları Konferanslar, medya çalışmaları, bilinçlendirme araçları Ulusal ve uluslararası ortaklıklar

9 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara REC Türkiye İklim Değişikliği Çalışma Programı 2005 - 2006 “Türkiye’de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması” Çevre ve Orman Bakanlığı ve Exergia (Yunanistan) işbirliğinde, İtalyan Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla, LIFE05/TCY/TR/000164 “İklim Değişikliği Alanında Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerin Geliştirilmesi”, EfE/18/05 KuzeyGüneyDoğuBatı Fotoğraf Sergisi ve Cafe Scientifique Video Konferansları Türkiye organizasyonu Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) Türkiye eşgüdümü Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV) Türkiye eşgüdümü

10 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara ORTA VE DOĞU AVRUPA BÖLGESEL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 27-28 Ekim 2005, Szentendre Araçlarda kullanılan yakıt kalitesi ve araçlardan kaynaklardan salımlarının azaltılmasında ilerlemeler kaydedilebilmesi için ulusal ve bölgesel düzeyde eşgüdüm içerisinde yürütülecek çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Yakıt ve araç kalitesi ile toplu taşımacılık ilkeleri ulusal ve yerel ölçekteki çevre ve sürdürülebilir kalkınma planlarıyla bütünselleştirilmelidir. PCFV Girişimine Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’den katılım arttırılmalıdır. Tüm Konferans katılımcıları PCFV’de yer almaya davet edilmektedir. Yukarıdaki eylemleri desteklemek üzere, bölgesel düzeyde uygulayıcı ve uzmanlardan oluşan bir ağ oluşturulmuştur. REC, PCFV ile işbirliğinde bu ağın işletilmesini sağlayacaktır.

11 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara TÜRKİYE’DE TEMİZ YAKITLAR VE ARAÇLAR İÇİN TEMEL MEVZUAT ÇERÇEVESİ POLİTİKALAR Hava Kalitesi Yönetimi (Endüstri ve Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmelikleri, 96/62/EC Hava Kalitesi Çerçeve Direktifinin Uyumlaştırılması) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İlk Ulusal Bildirim) Ulaştırma Ana Planı ARAÇ SALIMLARI Dizel Araçlar (STB-24.06.2003 tarih ve 25148 sayılı RG - 88/77/EC Direktifi ile Uyum) Benzinli Araçlar (STB-24.09.2003 tarih ve 25239 sayılı RG - 70/220/EC Direktifi ile Uyum) Emisyon Ölçümü (ÇOB-08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı RG) Yeni Binek Araçlarda CO2 Salımları Bilgilendirmesi (STB-28.12.2003 tarih ve 25330 sayılı RG 2003/73/EC Direktifi ile uyum) YAKIT KALİTESİ Benzin ve Dizel Kalitesi Yönetmeliği ( ÇOB-11.06.2004 tarih ve 25489 sayılı RG – 2001/17/EC Direktifi ile Uyum) Motorin Türleri Tebliği (EPDK – 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı RG) TS EN 228 (kurşunsuz benzin), TS 3082/ EN 590 (motorin), TS EN14214 ve 14213 (biyodizel)

12 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara 2005200620072009 Benzin 500 ppm S, (150 ppm S piyasada), kurşun 0,15 Pb g/lt, Kurşunlu benzin piyasadan tamamen kaldırıldı, katkılı benzin 150 ppm S, 10 ppm S piyasada 10 ppm S* Dizel 7000 ppm S, 2004; 350 ppm S, 2005; 50 ppm S 50 ppm S, (10 ppm S piyasada) 10 ppm S* * TÜPRAŞ bu tarihten önce üretime geçilebileceğini belirtmektedir TÜRKİYE’DE TEMİZ YAKITLAR VE ARAÇLAR (RG-25489) Uygunluğun İzlenmesi ve Rapor Verme Madde 7 — EPDK, TS EN 228 ve TS 3082 EN 590’da belirtilen analitik yöntemlere dayanarak 5 inci Maddede yer alan esaslara uyulup uyulmadığını izlemekle yükümlüdür. EPDK veya yerel yönetimler tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak akaryakıt denetimlerinde çevre ile ilgili saptanan hususlar Bakanlığa bildirilecektir

13 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara http://www.unep.org/pcfv/main/main.htm

14 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara http://www.rec.org/REC/Programs/pcfv/index.html

15 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Teşekkürler www.rec.org.tr kerem.okumus@rec.org.tr yunus.arikan@rec.org.tr mali.uzelgun@rec.org.tr

16 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Kurşun Kullanımının Sona Erdirilmesi Benzinde kurşun kullanımına olabildiğince hızlı bir şekilde son verilmelidir. Resmi takvim de dahil olmak üzere, kurşunlu benzin kullanımının yasaklanması için ulusal mevzuat hazırlanmalıdır. Yakıt kalitesinin kontrolü ve izlenmesi çalışmaları geliştirilmelidir. Kurşun kullanımının sona erdirilmesinin daha iyi anlaşılabilmesi için ilgilendirme kampanyaları düzenlenmelidir. (örneğin kanda kurşun düzeylerinin izlenmesi) Araç yenileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. (ör: hurda araçların geri alınması) Araç ithalat uygulamaları geliştirilmelidir. (ör: araç yaşı ve katalitik konvertör konularında sınırlamalar getirilmelidir.) Her düzeyde yönetişim ilkeleri ve yöntemleri etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

17 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Yakıtlarda Kükürt Oranının Düşürülmesi Karar vericilere ve kamuoyuna yönelik olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde temiz yakıtların yararları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. Yakıtlardan alınan vergilerin ülke ekonomisi için önemi dile getirilmelidir. (bu konuda hükümet yetkilileri ve müfettişleri ile görüş alışverişinde bulunulmalıdır) Her ülkede, ISO belgeli bağımsız analiz laboratuarları oluşturulmalıdır. Geçici bir önlem olarak, düşük kaliteli yakıt üreten rafineri ürünleri için ulaştırma-dışı kullanım alanları geliştirilmelidir. (ör: sanayi kazanları, deniz ulaşımı, evsel ısınma) Yakıt kalitesinin kontrolü için taşınabilir analiz laboratuarlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. (en azından kükürt ve renk analizi için) Kamu kuruluşları tarafından işletilen laboratuarlar modernleştirilmelidir. Yakıt kalitesi kontrolü konusunda ilgili personelin eğitimi sağlanmalıdır. Daha az kükürt içeren yakıtlardan daha az vergi alınmalıdır. Cezalarda kademeli (giderek artan) sistem uygulanmalıdır. Yakıtlarda kükürt oranının düşürülmesi için ulusal düzeyde somut planlar yapılmalıdır.

18 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Temiz araçlar Kamuoyu bilinçlendirilmesi Karar vericiler için eğitim programları Mali desteklerin devreye sokulması İkinci el araç piyasasının standartlaştırılması için bir tartışma ortamının yaratılması Değişen çevresel vergilerin devreye sokulması Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi Eski araçların yenilenmesi

19 Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara Hükümet (merkezi) Hükümet (yerel) Otomotiv Sektörü Akaryakıt Sektörü RafineriTüketici / STK REC Türkiye Kurşunsuz Benzin / Katkılı Benzin ????? Uygulama nın daha etkin tanıtılması Düşük Kükürtlü Yakıtlar Piyasaya daha ucuz sunulması, yıllık izleme planı Epdk yakıt kalitesi sonuçları MEDYA FAN KLÜP Temiz Araçlar (mevcut) Büyükşehirleri n filolarının yenilenmesi, toplu taşımacılık Katalogların hazırlanması Temiz Araçlar (yeni) Kamu araç parkının yakıt verimli araçlarla yenilenmesi, teşvik-vergi arge TÜRKİYE’de TEMİZ YAKITLAR VE ARAÇLAR İÇİN OLASI YOL HARİTASI/EV ÖDEVLERİ


"Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar 4 Mayıs 2006 - Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları