Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düzenleyici Etki Analizi’nin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması “Eğiticilerin Eğitimi” 18-20 Kasım 2008 AB’de DEA Hazırlayan: Lydia Jørgensen, Üst Düzey.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düzenleyici Etki Analizi’nin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması “Eğiticilerin Eğitimi” 18-20 Kasım 2008 AB’de DEA Hazırlayan: Lydia Jørgensen, Üst Düzey."— Sunum transkripti:

1 Düzenleyici Etki Analizi’nin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması “Eğiticilerin Eğitimi” 18-20 Kasım 2008 AB’de DEA Hazırlayan: Lydia Jørgensen, Üst Düzey Ortak, Jacobs and Associates

2 DEA milyarları kurtardı! Örneğin REACH 10 milyar €’dan 2 milyar €’ya düşen maliyet Faydaları önemli ölçüde azaltmadan

3 AB neden DEA’i ve düzenleyici reformu inceliyor? Politik konular (Lisbon gündemi) Yönetişim (modernizasyon, sürdürülebilirlik, vs.) Rekabet Gücü (iş perspektifi)

4 AB’nin daha iyi Düzenleme ve DEA deneyimi Lisbon stratejisi ve Manderlkern raporu (2001) Yeni entegre etki değerlendirmelerine ilişkin öneriler Daha iyi düzenleme eylem planı (2002) Entegre etki değerlendirmeleri (EED) başlamıştır Kurumlararası Anlaşma (2004)) EED, Konsey ve Parlamentoya kadar yayılmıştır Yeni Lisbon stratejisi ED ve İdari yükün ölçümüne ilişkin yeni kılavuz bilgiler

5 AB düzenlemesine ilişkin İlkeler Gereklilik –Bu ilke, kamu yetkililerinin bir politikayı yürürlüğe koymadan önce bu işlemin yapılabilmesi amacıyla yeni düzenlemelerin gerekip gerekmediğini değerlendirmelerini gerektirir. Orantılılık (Ölçülülük) –Bir düzenlemenin sunacağı avantajlar ile neden olacağı sıkıntılar arasında bir denge olmalıdır. Mevcut düzenleyici araçlar arasından gerçekleştirmek istedikleri amaçlara en uygun olanlarını seçme görevi Üye Devletlere ve Komisyona’a aittir. Yetki Devri (Halka Yakınlık) Sorumluluk –İlgili tüm tarafların, politikaları ve bunlara uygulanan düzenlemeleri hazırlayan yetkilileri net bir şekilde tanıması gerekmektedir. Gerektiğinde, ilgili değişikliklerin yapılabilmesi için politikaların ya da düzenlemenin uygulamasında karşılaşılan güçlükleri bu yetkililere bildirebilmelidirler. Erişilebilirlik Basitlik Şeffaflık –..mevzuatın hazırlanması, kamu idaresi birimleriyle sınırlı kalmamalıdır. Hazırlama aşamasından önce ilgilenen ya da ilgili tüm tarafların katılımının sağlanması ve konsültasyon yapılması, şeffaflık ilkesinin ilk şartıdır. –Mandelkern Daha iyi bir Düzenleme Raporundan, 2001

6 İyi DEA için Mandelkern önkoşulları Düzenleyici çevrenin iyileştirilmesine yönelik kapsamlı bir stratejinin bölünmez bir parçası; DEA konsepti ve pratik uygulaması için yüksek düzeyde politik destek; Analitik (çözümsel) çalışmalar, değerlendirilmekte olan olan teklifin olası etkileriyle orantılı olmalıdır; Bir DEA, mümkün olduğu sürece, ilgili politika saptayıcı mermurlar tarafından hazırlanmalı, politika geliştirme sürecinde mümkün olan en kısa süre içinde başlanmalı ve sonrasında bu sürecin temel bir parçası olarak devam ettirilmelidir; Değerlendirmenin sonuçları bildirilmeli ve ilgili taraflar ile diğerlerinin hem resmi hem de gayri resmi konsültasyonuna tabi tutulmalıdır; Bu işlem, daha iyi düzenlemeye bağlı belirli bir yapı ile denetlenmesi ve net tavsiye, kılavuz bilgiler ve eğitimle desteklenmesi durumunda en etkili hale gelir; Sistemin işe yaraması için politika birimlerine yeterli düzeyde kaynak (hem nicelik hem nitelik açısında) tahsis edilmeli ve daha iyi bir düzenleme yapısı oluşturulmalıdır.

7 AB DEA sisteminin Hedefleri Tekliflerin kalitesinin iyileştirilmesi Karar verme sürecine etkin destek verilmesi Bir iletişim aracı gibi işlev göstermesi –Sonuç olarak, Lisbon stratejisi ile Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olunması.

8 DEA süreci nasıldır? Usule ilişkin Anahtar Adımlar (3 aşama) Süreç boyunca paydaş konsültasyonu (konsültasyon planı) Bulguların sunulması (özet, basit bir dil, vs.)

9 Detaylı 3 aşama... Aşama 1 Etki değerlendirmesinin SPP döngüsüne entegrasyonunun planlanması Servislerarası bir Yönetim grubunun oluşturulması İlgili taraflar ve uzmanlarla görüşülmesi ED’nin yapılması Aşama 2 Bulguların etki değerlendirme raporunda sunulması Servisler arası konsültasyon Komisyon Üyelerince incelenmesi Komisyon’a sunulması Aşama 3 Etki değerlendirme raporunun teklifle birlikte diğer kuruluşlara iletilmesi Nihai raporun Genel Sekreterlik tarafından Europa web sitesinde yayınlanması.

10 AB DEA’nın içeriği nedir? Normalde (ekler hariç) 30 sayfadan fazla olmaması gereken rapor aşağıda belirtilenleri içerir: –İdari özet –Usule ilişkin konular ve ilgili tarafların konsültasyonu –Problem tespiti –Hedefler –Politika opsiyonları –Etkilerin Analizi –Opsiyonların karşılaştırılması –İzleme ve değerlendirme

11 DEA sonunda kamuya açıklanır

12 AB DEA sisteminin değerlendirilmesi Deneyimin İncelenmesi (2002-2006) İlk kez 2007 – raporda: –’EA sistemi hala başlangıç aşamasındadır’ –’Yeni araç ve prosesler bir gecede ortaya çıkmaz ve bunların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak kapasitenin oluşturulması zaman alır’ –’EA sistemi, tüm hedeflerine doğru ilerleme kaydetmiştir’ denilmektedir.

13 DEA nasıl bir fark yaratmıştır? ’INPSIRE’ SEC(2004)980 – yapılan analiz ve konsültasyon sonucunda başka bir opsiyon tespit edilmiştir Citizens for Europe COM(2005)442 – konsültasyondan sonra ana madde değiştirilmiştir + Interconnecting Africa SEC(2006)856 – DEA, katma değer sağlamayan bir onay kutusu olarak kullanılmışıtr CFP SEC(2006)426 – iyi bir uygulama olarak kabul edilemez -

14 AB DEA’nin iyileştirilmesine yönelik öneriler Kapsam ve orantılı analiz –Ör. En önemli teklifler Zamanlama ve yaklaşım –Tabula rasa ve nesnellik Kalite kontrol mekanizmaları –Kapasite, kalite kontrol geliştirme, vs. Destek ve Rehberlik –Eğitim ve koordinasyon


"Düzenleyici Etki Analizi’nin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması “Eğiticilerin Eğitimi” 18-20 Kasım 2008 AB’de DEA Hazırlayan: Lydia Jørgensen, Üst Düzey." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları