Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalıştay: Başbakanlık Uzmanları için DEA 13 Ekim 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 1 DEA Projesi Bileşenleri ve Çıktılar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalıştay: Başbakanlık Uzmanları için DEA 13 Ekim 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 1 DEA Projesi Bileşenleri ve Çıktılar."— Sunum transkripti:

1 Çalıştay: Başbakanlık Uzmanları için DEA 13 Ekim 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 1 DEA Projesi Bileşenleri ve Çıktılar

2 Genel Amaç: İyi düzenleme esasları uygulayarak ve DEA metodolojisinin geniş çaplı sürdürülebilir uygulamasını geliştirerek, Türkiye’deki politika oluşturma ve mevzuat geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması

3 Çeşitli eğitimler, mevcut araçların geliştirilmesi ve genel farkındalığın artırılmasına katkıda bulunarak, DEA metodolojisini ve etkin danışma süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili idari kapasiteyi geliştirmek ve böylelikle DEA uygulamasını iyileştirmek. Özellikle, 45 memur etki değerlendirmesi ve iyi düzenleme politikaları ve araçları konusunda eğitilecektir. Bir dizi seminer ve çalıştaylar aracılığıyla DEA konusunun daha geniş çaplı anlaşılması sağlanacaktır. Buna ek olarak, DEA’lerinin kalitesinden ve DEA konusunda teşvikten sorumlu merkezi koordinasyon birimi gözden geçirilerek güçlendirilecektir. Proje Hedefleri

4 DEA Proje Bileşenleri

5 Eğitimcilerin Eğitimi 18/19/20 Kasım 2008, 51 katılımcı 1nci çalıştay – DEA Planlaması 11/12 Mart 2009, 52 katılımcı 2nci çalıştay – Danışma ve İletişim 16/17 Mart 2009, 39 katılımcı 3ncü çalıştay – Analitik Araçlar ve Veri Toplama 15/16 Nisan 2009, 45 katılımcı 4ncü çalıştay – AB Uyum Sürecinde DEA 4 Haziran 2009, 60 katılımcı 5nci çalıştay – Genel DEA Eğitimi 6/7/8 Temmuz 2009, 64 katılımcı 6ncı çalıştay – DEA Analitik Araçlar 15 Temmuz 2009, 51 katılımcı Bu güne kadarki eğitimlerde 195 kişi eğitildi 7nci çalıştay – DEAleri: Başbakanlık içinde İnceleme ve Kapasite Geliştirilmesi 13/14 Ekim 2009 Eğitim Faaliyetleri

6 Ocak 2009’da yapılan Açılış Organizasyonu, 200 katılımcı DEA İletişim Noktaları Semineri, 38 katılımcı Eylül 2009’da Üst Düzey Yöneticiler Semineri, 63 katılımcı 2 Ekim 2009’da İstanbul’da gerçekleştirilen Dış Paydaşlar Semineri, 106 katılımcı Seminerler

7 İki Pilot DEA hazırlandı: 1nci pilot Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile – Ağustos’ta tamamlandı ve Proje websitesinde yayınlanmaktadır. –Bakanlık’a göre, özellikle uygulama konusunda opsiyonlar geliştirmek ve bir danışma aracı olarak DEA’nin faydalı olmuştur 2nci pilot Maliye Bakanlığı ile – DEA’nin hazırlanması tamamlandı, Bakanlık içinde düzenleme hazırlanması aşamasında kullanılabilecek –Bakanlık’a göre, çözülmesi gereken meselenin tam anlaşılması açısından, problem tanımlama aşaması faydalı olmuştur ve bu sayede çeşitli opsiyonlar geliştirirken farklı bakış açıları bulmalarını sağlamıştır. Pilot DEA’leri

8 İki Çalışma Gezisi gerçekleştirilmiştir Şubat 2009’da İngiltere’ye, 9 katılımcı: Merkezi DEA birimi, bakanlıklar, Milli Teftiş Kurumu ve Parlamento Komisyonu ile toplantılar Haziran 2009’da İsveç’e, 14 katılımcı: Merkezi DEA birimi, bakanlıklar ve iş dünyasını temsilen kuruluşlar ile toplantılar Çalışma Gezileri

9 DEA ve DEA Rehberinin kullanılmasını gerekli kılan mevcut Yönetmelik: tavsiyeler yapılmıştır ve Oturum 2’de bunlar detaylı olarak anlatılacaktır Kurumsal yapılanma: Türkiye seçeneklerinin tartılması için Oturum 2’de uluslar arası örnekler gösterilecektir. Emsal karşılaştırması ve iyi uygulama: Önümüzdeki 3 hafta içinde, uluslar arası iyi uygulama örnekleri de içeren, Türkiye’de DEA Çerçevesi hakkında genel bir rapor sunulacaktır Gözden Geçirme

10 DEA Proje Websitesi www.duzenleyicireform.org Eğitim materyalleri, proje konusunda haberler, uluslar arası iyi uygulamalar için link’lerwww.duzenleyicireform.org Hükümet merkez teşkilatında geniş çaplı farkındalık yaratıldı Dış Paydaşlara yönelik İstanbul Semineri, çoğunlukla iş dünyasından örgütler İstanbul semineri’nden sonra gösterilen ilgi ve taleplere cevaben makaleler ve dergiler DEA ile ilgili materyaller geliştirilecek: daha geniş çaplı hükümet merkez teşkilatına yönelik…..3 Kasım tarihinde Ankara’da yapılacak Final Konferans’ta kullanılmak üzere. Farkındalık Yaratma


"Çalıştay: Başbakanlık Uzmanları için DEA 13 Ekim 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 1 DEA Projesi Bileşenleri ve Çıktılar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları