Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTALYA 21 Mart Zülal Kızıltaş Ulusal Kalite Hareketi Proje Sorumlusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTALYA 21 Mart Zülal Kızıltaş Ulusal Kalite Hareketi Proje Sorumlusu"— Sunum transkripti:

1 ANTALYA 21 Mart 2003 Zülal Kızıltaş Ulusal Kalite Hareketi Proje Sorumlusu
Değerli konuklarımız, hepinize tekrar hoşgeldiniz diyorum. KalDer : Bağdat Caddesi 449-4, Suadiye İstanbul Tel : (0216) , Faks : (0216) http : E-posta :

2 Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Aşamaları Ulusal Kalite Hareketi
Kapsam KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Aşamaları Ulusal Kalite Hareketi Kıyaslama Veri Tabanı Her ne kadar kafa karıştırıcı ve yanlış anlaşılmalara açık bir kavram olsa da, size herkese çekici gelen bir kavramdan bahsetmekle başlıyacağım: Kalite Günümüzde kalite konusunda çalışmalar yapan kişiler, kuruluşlar, şirketler kalite yönetimi, kalite güvence, kalite denetimi, kalite kontrol, kalite sistemleri, toplam kalite kontrol gibi bir çok kavramı dile getirmektedirler. Doğal olarak kaliteye ilişkin bu kadar tanım bir kavram kargaşası yaratmaktadır . Böyle olmasının nedeni de kalite derken tam olarak ne ifade edildiğinin tanımlanmasının güç, hatta bazılarına göre imkansızlığıdır.Bunun yanısıra, ne tür kaliteden söz edilmekte olduğu çoğu zaman bulanıktır. Yine de bütün bunlara rağmen kaliteden söz etmek insanlara çekici gelmektedir. Bu nedenle az önce sözünü ettiğin bu kavram kargaşını ortadan kaldırmakla başlayalım ve işe dünkü kalite tanımı ile bugünkü arasındaki farkı ortaya koymakla başlayalım

3 K A L D E R KURULUŞ TARİHİ : 1991 TOPLAM ÜYE SAYISI : 1925
ASİL ÜYE : 1385 FAHRİ ÜYE : 491 ÖĞRENCİ : 49 DESTEKLEYEN KURULUŞ SAYISI : 982

4 Misyonumuz Vizyonumuz
Ülkemizdeki tüm özel / kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak. Vizyonumuz Toplam Kalite Yönetiminin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder kuruluş olmak.

5 Ana Faaliyet Alanları

6 Ana Faaliyet Alanları BAŞARILARI TANIMA Ulusal Kalite Ödülü
Yerel Kalite Ödülleri Mükemmellik Aşamaları

7 Ana Faaliyet Alanları BİLİNÇLENDİRME, DENEYİM PAYLAŞIMI
Ulusal Kalite Kongresi Sempozyumlar ( Kamu, MAS, Bursa) Kalite Çemb. Paylaşım Konferansı Yerel Kalite Günleri Önce Kalite Dergisi E Bülten

8 Ana Faaliyet Alanları BİLGİ VE DENEYİM KAZANDIRMA Eğitimler
Çalıştaylar Firma Ziyaretleri Kıyaslama Grup Projeleri

9 Ana Faaliyet Alanları BİLGİ ÜRETME Uzmanlık Grupları KalDer Yayınları
KalDer Forum Dergisi Kıyaslama Raporları TKY Makale Yarışması

10 Ana Faaliyet Alanları BİLGİ KAYNAKLARININ SUNUMU
KalDer Kalite Kütüphanesi Etkileşimli web sitesi Excellence One KalDer Kıyaslama Veri Tabanı

11 Ana Faaliyet Alanları İLETİŞİM ve PAYLAŞIM AĞI OLUŞTURMA Şubeler
Ulusal Kalite Hareketi EFQM Üyeliği, Ulusal İşbirliği Ortaklığı Yerel Kalite Odakları Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı

12 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TKY’nin Tanımı ve Temel Kavramları Mükemmellik Modeli - Özdeğerlendirme Radar Puanlama Yöntemi

13 Toplam Kalite Yönetimi
Kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıdır.

14 Toplam Kalite Yönetiminin Temel Kavramları
Sonuçlara Yönlendirme Müşteri Odaklılık Liderlik ve Amacın Tutarlılığı Süreçler ve Verilerle Yönetim Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı Sürekli öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme İşbirliklerinin Geliştirilmesi Toplumsal Sorumluluk

15 Sonuçlara Yönlendirme
Mükemmellik ilgili tüm paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesine ve karşılanmasına bağlıdır (paydaş terimi kuruluştan parasal çıkarı olan hissedarlar kadar kuruluşta çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve genel olarak toplumu da kapsamaktadır). Müşteri Odaklılık Ürün ve hizmet kalitesini en son noktada değerlendirecek olan müşteridir. Müşteri bağlılığını sağlamanın, müşteriyi elde tutmanın ve Pazar payı elde etmenin en iyi yolu mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerine net bir biçimde odaklanabilmektir.

16 Liderlik ve Amacın Tutarlılığı
Bir kuruluşun liderlerinin davranışları kuruluş içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem kuruluşun hem de çalışanlarının Mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam yaratır. Süreçler ve Verilerle Yönetim Kuruluşlar, en iyi performanslarını birbiri ile ilişkili tüm faaliyetler anlaşıldığı, sistematik bir biçimde yönetildiği ve işlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararlar paydaşların görüşlerini kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler.

17 Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme
Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı Bir kuruluşun çalışanlarının potansiyelinin tam olarak yaşama geçirilebilmesi için paylaşılan değerler ile bir güven ve yetkelendirme kültürü olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını kolaylaştırır. Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme Kuruluşun performansı; bilgi birikimi sürekli bir öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaşılırsa, en üst noktasına çıkar.

18 İşbirliklerinin Geliştirilmesi
Bir kuruluşun en iyi performansını ortaya koyması işbirliği yaptığı kuruşlara güvene, bilgi birikimin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır. Toplumsal Sorumluluk Kuruluşun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması etik bir yaklaşımın benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan düzenlemelerinin aşılmasına bağlıdır.

19 EFQM Mükemmellik Modeli
Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramları’nın yapılandırılmış bir yönetim sistemi biçiminde yaşama geçirilmesinin ifadesidir.

20 EFQM Mükemmellik Modeli
Performansa, Müşterilere, Çalışanlara ve Topluma yansıyan Mükemmel sonuçlar, İşbirlikleri, Kaynaklar ve Süreçler aracılığıyla gerçekleştirilir.

21 EFQM Mükemmellik Modeli
Çalışanlarla İlgili Sonuçlar Müşterilerle İlgili Sonuçlar Politika ve Strateji Toplumla İlgili Sonuçlar İşbirlikleri Ve Kaynaklar

22 EFQM Mükemmellik Modeli
9 KRİTER, 32 Alt kriter, 200’den fazla İlgili alan...

23 GİRDİ KRİTERLERİ “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. ALT KRİTERLER
1b 1a 1 5e LİDERLİK 5d 5c Alt kriter açıklamaları 5b 5a 5 SÜREÇLER Alt kriter açıklamaları

24 EFQM Mükemmellik Modeli
4. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR 4b. Finansal Kaynakların Yönetimi - Finansal kaynakların politika ve stratejiyi destekleyecek şekilde kullanılması - Finansal strateji ve süreçlerin oluşturulması ve uygulanması

25 SONUÇ KRİTERLERİ “NE” elde edildiğini incelemektedir.
6b Kuruluşun gerçek performansı Kuruluşun hedefleri ile karşılaştırma UYGUN YERLERDE Rakip performansları Sınıfında “En iyiler” ile karşılaştırma 6 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ SONUÇLAR 6a 9b 9a TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 9

26 EFQM Mükemmellik Modeli
9. TEMEL PERFORMANS SONÇLARI 9a. Temel Performans Çıktıları – finansal sonuçlar - Bütçenin gerçekleşme düzeyi

27 ÖZDEĞERLENDİRME Bir kuruluşun faaliyetlerini ve iş sonuçlarını, EFQM Mükemmellik Modelini esas alan bir modelle kıyaslayarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetidir.

28 ÖZDEĞERLENDİRME EYLEM PLANLARI
Kurumsal olanakları ve kaynakları kullanma yetkinliği Kurumsal performans düzeyimiz ÖZDEĞERLENDİRME Bulunulan noktayı anlamak (Kuvvetli yönler-İyileştirmeye Açık Alanlar) Gelişim düzeyi ve eğilimler EYLEM PLANLARI

29 RADAR - Puanlama Matrisi
Results (sonuçlar), Approach (yaklaşım), Deployment (yayılım), Assessment (değerlendirme), Review ( gözden geçirme)

30

31 TKY Uygulama Adımları Kurum Kültürünün Anlaşılması
Değişim Önceliklerinin Belirlenmesi Kuruluşun Yönünün Belirlenmesi Kuruluşun Yönünün Tüm Organizasyon ile Paylaşılması TKY Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşılanması Müşteri Beklentilerinin Yönetimi

32 TKY Uygulama Adımları İşbirliklerinin Yönetimi
İyileştirme Projelerinin Başlatılması, Çalışanların Katılımının Sağlanması Çalışanların Değerlendirilmesi, Tanınması, Takdir Edilmesi Özdeğerlendirmenin Uygulanması İyileştirmelerin Planlanması Planların Uygulanması Kıyaslama Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi

33 EFQM MÜKEMMELLİK AŞAMALARI

34 EFQM MÜKEMMELLİK AŞAMALARI
Programın Amacı Kuruluşlarda EFQM Mükemmellik Modeli’nın uygulanmasını yaygınlaştırmak Mükemmellik yolculuğuna başlamış kuruluşlara destek vermek Mükemmellik yolculuğuna çıkmış kuruluşların hangi aşamada olduklarını göstermek Her düzeydeki kuruluşun tanınmasını sağlamak

35 Özet Kalite Ödülü Mükemmellikte Yetkinlik Mükemmellikte Kararlılık •
EFQM Modeli’nin tüm içerigi esas alinir. 75 sayfalik basvuru dokümani 4-8 kisilik Degerlendirme ekibi Uzlasim toplantisi ve saha ziyareti Kalite Ödülü Alt-kriterler bazinda geri bildirim raporu Finalistlik, Basari Ödülü ve Büyük Ödül EFQM Modeli’nin tüm içerigi esas alinir. 51 sayfalik basvuru dokümani Mükemmellikte Yetkinlik 2 - 5 kisilik degerlendirme ekibi Uzlasim toplantisi ve saha ziyareti Ana kriterler bazinda geri bildirim raporu 400 puan ve üzerinde tanima Modelin 9 ana kriteri esas alinir. 12 sayfalik bir basvuru dokümani Mükemmellikte Kararlılık Degerlendirme ve saha ziyareti asamalari Iyilestirme planinin dogrulanmasinin ardindan tanima

36 ULUSAL KALİTE HAREKETİ

37 Ulusal Kalite Hareketi
Amacı: Ülkemizin sağlam temellere sahip yüksek rekabet gücüne erişebilmesi için Toplam Kalite Yönetimi’nin yaygınlık kazanmasını sağlamak. Ulusal Kalite Hareketi’nin bu doğrultuda nihai amacı Ülke çapında kalite bilincini, İş Mükemmelliği açısından örnek kuruluşları her yöre ve her sektörde ortaya çıkartarak artırmak ve İş Mükemmelliği’nin uygulanmasında ülkemiz için kütlesel etkiyi (çığ etkisini) yaratmak olarak belirlenmiştir.

38 Aşamasının Belirlenmesi İyileştirme Projeleri
UKH SÜRECİ İyiniyet Bildirgesi Kurumsal Olgunluk Aşamasının Belirlenmesi Proje grubuna UKH Eğitimleri Rehberlik Desteği Özdeğerlendirme İyileştirme Projeleri İyileştirme Planları

39 Ulusal Kalite Hareketi
Kuruluştan beklenenler: Proje ekibi oluşturmak TKY eğitimlerini almak Özdeğerlendirme uygulamak İyileştirme Planını oluşturmak ve uygulamak İyileştirme Planı ve Periyodik Durum Raporlarını KalDer’e göndermek UKH süreci Bildirge

40 KalDer Destekleri Yol Haritasının Oluşturulmasına Katkı Rehberlik
Eğitimler Çalıştaylar Kurum Kültürü / Değişim İhtiyacı Süreç Yönetimi Stratejik Planlama Kıyaslama Veri Tabanı İlk Özdeğerlendirme çalışmasına Rehber desteği

41 Kuruluşların Kazanımları
Uluslararası kabul gören bir Yönetim Modelini benimsemek, KalDer eşliğinde ilk özdeğerlendirme çalışmasını gerçekleştirmek, Özdeğerlendirme uygulamalarını sürekli iyileştirme çalışmalarının bir aracı olarak etkin olarak kullanmak, Ulusal Kalite Hareketi kapsamındaki faaliyetlerde yer almak.

42 Kuruluşların Kazanımları
ÜSTÜN HİZMET KALİTESİ ÇALIŞANLARIN GELİŞMESİ, MOTİVASYONU, MUTLULUĞU TOPLUMDA SAYGI SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI...

43 Excellence One

44 Excellence One Mükemmel Bilgi
Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarının geliştirdiği “iyi uygulamalara” erişim: Öğrenme Platformu Mükemmeliğe erişmiş kuruluşlardan gelen orijinal yaklaşımlara ve güncel haberlere erişim: Haber Platformu Konularında uzman kişilere direkt erişim: İletişim Platformu

45 Excellence One Öğrenme Platformu
600 sayfadan fazla kilit yönetim uygulamaları On-line Özdeğerlendirme En iyi kuruluşların uygulamaları 70’den fazla uygulamalı yönetim aracı

46 Eski Bir Afrika Atasözü
Her Sabah Afrika’da Bir Ceylan Uyanır. Ceylan Aslan Tarafından Öldürülüp Yenmemek İçin Koşması Gerektiğini Çok İyi Bilir Her Sabah Afrika’da Bir Aslan Uyanır. Aslan Açlıktan Ölmemek İçin Ceylandan Daha Hızlı Koşması Gerektiğini Çok İyi Bilir. Ceylan ya da Aslan Olmanız Hiç Farketmez, Siz İyisi mi Güneş Doğduğu Zaman Koşmaya Başlayın.


"ANTALYA 21 Mart Zülal Kızıltaş Ulusal Kalite Hareketi Proje Sorumlusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları