Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EFQM Mükemmellik Modeli 1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) AVRUPA KALİTE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EFQM Mükemmellik Modeli 1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) AVRUPA KALİTE."— Sunum transkripti:

1 EFQM Mükemmellik Modeli 1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD Öğretim üyesi DÜADEKK Danışmanı/D.Ü.Bologna Uzmanı Uz. Yazgım DEMİR AKYIL DÜADEKK Uzmanı EFQM Kurulu Üyesi

2 EFQM Mükemmellik Modeli 2 EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen, Yönetim Sistemini Geliştirme Aracıdır

3 EFQM Mükemmellik Modeli 3 EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek, kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayan, uygun çözümler bulmalarında rehberlik eden, bir özdeğerlendirme aracıdır. Özdeğerlendirme aracıdır

4 EFQM Mükemmellik Modeli 4 EFQM ÖZETLE; Kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden bir özdeğerlendirme aracıdır, Kuruluşta, tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturur, Yürütülmekte olan iyileştirmelerin durum değerlendirmesine, tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesine çerçeve oluşturur, Kuruluşun yönetim sistemine bir yapı oluşturur.

5 EFQM Mükemmellik Modeli 5 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 1.Sonuçlara yönlendirme (Kurumun tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerinin aşılarak tatmin edilmesi ve onları memnun edecek sonuçları elde etmektir.) 2.Müşteri odaklılık (Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak, sürdürülebilir müşteri değeri oluşturmaktır.) 3.Liderlik ve amacın tutarlılığı (Amacın tutarlılığı, vizyoner ve esinlendirici liderliktir.) 4.Süreçlerle ve verilerle yönetim (Kurumu birbiri ile bağımlı ve ilişkili süreçler ve verilerle yönetmektir)

6 EFQM Mükemmellik Modeli 6 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 5.Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı (Paylaşılan değerler, güven ve yetkilendirme kültürü ile çalışanların katkısını ve gelişimini en üst düzeye çıkarmaktır.) 6. Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme (Paylaşılan değerler, güven ve yetkilendirme kültürü ile çalışanların katkısını ve gelişimini en üst düzeye çıkarmaktır.) 7.İşbirliklerinin geliştirilmesi (İşbirliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesidir.) 8.Kurumsal sosyal sorumluluk (Kuruluşun faaliyet gösterdiği çevreyi aşarak, toplumda yer alan paydaşlarının beklentilerini anlayarak, onlara karşılık verebilmektir.)

7 EFQM Mükemmellik Modeli 7 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Mükemmellik Modelinde; 9 Kriter, 32 Alt Kriter,

8 EFQM Mükemmellik Modeli 8 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ ANA KRİTERLER Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Sonuçlar (Performans Göstergeleri) Liderlik % 10 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar % 9 Müşterilerle İlgili Sonuçlar % 20 Toplumla İlgili Sonuçlar % 6 Çalışanlar % 9 Politika ve Strateji % 8 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Süreçler % 14 Temel Performans Sonuçları % 15 Yenilikçilik, Öğrenme ve Sürekli İyileşme

9 EFQM Mükemmellik Modeli 9 1.KURUL BAŞKANI Prof.Dr.Aslan BİLİCİ (Rektör Yardımcısı) 2.LİDERLİK KRİTERİ Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ(Tıp Fak ü ltesi Ö ğretim Ü yesi-D Ü ADEKK Danışmanı) 3.POLİTİKA VE STRATEJİ KRİTERİ Prof. Dr. Sabri EYİG Ü N (Genel Sekreter) 4. Ç ALIŞANLAR KRİTERİ Aysel İNCİ (Personel Dairesi Başkanlığı) 5.İŞBİRLİĞİ VE KAYNAKLAR KRİTERİ Ramazan VURAL (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) 6.S Ü RE Ç LER KRİTERİ Hacı YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı) 7.M Ü ŞTERİLERLE İLGİLİ SONU Ç LAR KRİTERİ Uz. G ü lay BAYSAL (D Ü ADEKK Uzmanı) 8. Ç ALIŞANLARLA İLGİLİ SONU Ç LAR KRİTERİ M.Emin G ÖÇ ERİ (Personel Dairesi Başkanlığı, Şube M ü d ü r ü ) 9.TOPLUMLA İLGİLİ SONU Ç LAR KRİTERİ Uz. Aslı AYDEMİR (D Ü ADEKK Uzmanı) 10.TEMEL PERFORMANS SONU Ç LARI KRİTERİ Uz. Yazgım DEMİR AKYIL (D Ü ADEKK Uzmanı) DİCLE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) KURULU ÜYELERİ

10 EFQM Mükemmellik Modeli 10 GİRDİ KRİTERLERİ / Kurumsal Yetkinlikler “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. SONUÇ KRİTERLERİ / Kurumsal Performans “NE” elde edildiğini incelemektedir. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

11 EFQM Mükemmellik Modeli 11 1c Müşteriler, işbirliği yapılan kuruluşlar ve toplum ile ilişkiler 1b Yönetim sistemlerinin oluşturulması, yaşama geçirilmesi ve gözden geçirilmesi 1a Amaç, yön ve mükemmellik kültürü Ne bekleniyor? Oraya nasıl ulaşırız? 1d İletişim kur, motive et, destekle ve tanı (Kültürel konular) Dışarısı ile işbirliğine gitme Davranışı güçlendirme 1e Kurumsal değişimi belirle ve öncülük et Değişimi gerçekleştirme Nasıl bir Kurum meydana getireceğiz? 1. Kriter: Liderlik – Alt Kriterler / İlişkiler

12 EFQM Mükemmellik Modeli 12 2. Kriter: Politika ve Strateji- Alt Kriterler/ İlişkiler 2a Şimdiki / Gelecekteki Paydaş Beklentileri 2b Performans, Ölçüm Araştırma ve Öğrenme 2c Geliştir, Gözden Geçir ve Güncelle Girdiler Politika Geliştirme Politika Yayılımı 2d İletişim ve Kilit Süreçler Yoluyla Yayılım

13 EFQM Mükemmellik Modeli 13 3. Kriter: Çalışanlar – Alt Kriterler / İlişkiler 3a Planlama, yönetme ve iyileştirme 3e Takdir, tanıma ve gözetme 3b Bilgi birikimi ve yetkinlikler 3c Katılım ve yetkelendirme 3d İki Yönlü İletişim Pozitif Ortam Faaliyet Hedeflere Odaklanmış Kapasite

14 EFQM Mükemmellik Modeli 14 4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynaklar-Alt Kriterler / İlişkiler 4 a Kuruluş Dışı İşbirlikleri 4 b Finans 4 c Binalar Donanım ve Malzemeler 4 e Bilgi ve Bilgi Birikimi 4 d Teknoloji Kriter 5 Süreçler Kriter 2 Politika ve Strateji İlişki

15 EFQM Mükemmellik Modeli 15 5. Kriter: Süreçler- Alt Kriterler / İlişkiler 5a Tasarlama ve Yönetme 5b İyileştirme 5c Tasarım ve Geliştirme 5d Üretme ve Servis Sağlama 5e Müşteri İlişkileri Kriter 6 Müşteriler İlgili Sonuçlar 9 Temel Performans Sonuçları Genel Süreç Yönetimi Ürünler ve Hizmetler Müşteri İlişkilerini Yönetme ve Geliştirme

16 EFQM Mükemmellik Modeli 16 6. Kriter: Müşterilerle İlgili Sonuçlar-Alt Kriterler/İlişkiler Alt Kriterler: 6a Algılama Ölçümleri 6b Performans Göstergeleri -Genel İmaj -Ürün ve Hizmetler -Hizmet/Ürünün sunumu sonrası destek -Müşteri Sadakati

17 EFQM Mükemmellik Modeli 17 7. Kriter : Çalışanlarla İlgili Sonuçlar-Alt Kriterler/İlişkiler Kriter 1 Liderlik Kriter 3 Çalışanlar 7b Performans Gösterileri İç Ölçümler 7a Algılamalar Çalışan Yargısı PerformanslarGeribildirim -Başarılar -Motivasyon ve Katılım -Tatmin -Kuruluş tarafından çalışanlarına sağlanan hizmetler

18 EFQM Mükemmellik Modeli 18 8.Kriter: Toplumla İlgili Sonuçlar -Alt Kriterler/İlişkiler Kriter 1 Liderlik Kriter 3 Çalışanlar Kriter 4 İşbirlikleri ve Kaynaklar 8b Performans Gösterileri İçsel Ölçümler 8a Algılamalar Toplum Yargısı PerformanslarGeribildirim Kriter 5 Süreçler -İstihdam Düzeyindeki Değişiklikler -Yetkili ve Resmi Kurumlarla İlişkiler -Kazanılan Unvan ve Ödüller

19 EFQM Mükemmellik Modeli 19 9.Kriter: Temel Performans Sonuçları -Alt Kriterler/İlişkiler Kriter 2 Politika ve Strateji Kriter 4 İşbirlikleri ve Kaynaklar Kriter 5 Süreçler 9b Temel Performans Gösterileri İç Ölçümler 9a Temel Performans Çıktıları Çıktı Ölçümleri Tahmin EdicilerPlanın Gerçekleşmesi -Finansal Göstergeler -Finansal Olmayan Göstergeler

20 EFQM Mükemmellik Modeli 20 RADAR dört boyuttan oluşur. Sonuçlar-Results Yaklaşım-Approach Yayılım-Deployment Değerlendirme -Assesment ve and Gözden Geçirme-Review RADAR

21 EFQM Mükemmellik Modeli 21 Yaklaşım Kuruluşun ne yapmayı planladığını ve bunu yapmaktaki nedenlerini içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşun sağlam temelli ve bütünleşik yaklaşımlara sahip olması gerekir. Sağlam Temelli –Kullanılan yöntem, teknik ve araçların uygunluğu. Yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması –İyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı –Yaklaşımın paydaşların gereksinmelerine odaklanması Bütünleşik –Yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması –Yaklaşımın diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması –Çıktısı herhangi bir yerde kullanılıyor mu? Girdiler/YAKLAŞIM

22 EFQM Mükemmellik Modeli 22 Yayılım Yayılım bir Kuruluşun yaklaşımını yaşama geçirmek için neler yaptığını içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşta yaklaşımın, ilgili alanlarda sistematik bir biçimde uygulanması beklenir. Bu sistematik uygulama, iyi planlanmış yaklaşıma ve Kuruluşa uygun biçimde olmalıdır. Uygulama –Yaklaşımın dikey ve yatay olarak ilgili tüm alanlar, süreçler, ürünler ve hizmetlere uygulanması. Sistematiklik –Yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı Girdiler/ YAYILIM

23 EFQM Mükemmellik Modeli 23 Değerlendirme ve Gözden Geçirme bir Kuruluşun yaklaşımını ve bu yaklaşımının yayılımını değerlendirmek, gözden geçirmek ve iyileştirmek için neler yaptığını içerir. –Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşta yaklaşımın ve yayılımının düzenli olarak ölçülmesi, –Öğrenme faaliyetlerinin yapılması, –Ölçme ve öğrenme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgilerin iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi, –Önceliklerin saptanması, iyileştirmenin planlanması ve uygulanması beklenir. ** Ölçme-Öğrenme-İyileştirme **** Girdiler/ Değerlendirme ve Gözden Geçirme

24 EFQM Mükemmellik Modeli 24 EĞİLİMLER –Olumlu eğilimlerin varlığı. Örneğin 3 yıllık eğilimlerden 4 nokta olmalı. –İyi performansın sürdürülmesi. HEDEFLER –Hedeflere erişim –Hedeflerin uygunluğu KARŞILAŞTIRMALAR –Sonuçların dış kuruluşların sonuçlarına göre iyi durumda olması –Sonuçların dünya kuruluşların sonuçlarına göre iyi durumda olması –Karşılaştırmalar anlamlı olmalı YAKLAŞIMDAN KAYNAKLANMA –Sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması KAPSAM –Sonuçların ilgili alanları kapsaması –Sonuçlarda uygun kırılımların varlığı SONUÇLAR

25 EFQM Mükemmellik Modeli 25 RADAR GİRDİLER

26 EFQM Mükemmellik Modeli 26 SONUÇLARI

27 EFQM Mükemmellik Modeli 27 ÖDÜL DEĞERLENDİRME SÜRECİ Değerlendiricilerin Belirlenmesi Başvuru Raporlarının Değerlendiricilere Verilmesi Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar Saha Ziyareti Konuları Puanlama Uzlaşım Toplantısı ÖYK DEĞERLENDİRİCİ BAŞ DEĞERLENDİRİCİ / DEĞERLENDİRİCİ

28 EFQM Mükemmellik Modeli 28 Kalite Ödülü Mükemmellikte Yetkinlik Mükemmellikte Kararlılık EFQM Modeli’nin tüm içeriği esas alınır. 75 sayfalık başvuru dokümanı 4-8 kisilik değerlendirme ekibi Uzlaşım toplantısı ve saha ziyareti Alt-kriterler bazında geri bildirim raporu Finalistlik, Başarı Ödülü ve Büyük Ödül 2 - 5 kisilik değerlendirme ekibi Uzlasım toplantısı ve saha ziyareti Ana kriterler bazında geri bildirim raporu 300 puan ve üzerinde tanıma Modelin 9 ana kriteri esas alınır. 12 sayfalık bir başvuru dokümanı Değerlendirme ve saha ziyareti asamaları 1 kişilik değerlendirme İyilestirme planının doğrulanmasının ardından tanıma EFQM Mükemmellik Aşamaları EFQM Modeli’nin tüm içeriği esas alınır. 51 sayfalık başvuru dokümanı veya kısa başvuru (15 sayfa)

29 EFQM Mükemmellik Modeli 29


"EFQM Mükemmellik Modeli 1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) AVRUPA KALİTE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları