Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA AVRUPA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA AVRUPA."— Sunum transkripti:

1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD Öğretim üyesi DÜADEKK Danışmanı/D.Ü.Bologna Uzmanı e-mail: iyildiz@dicle.edu.tr

2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 2 Hayal Kurun Aldığımız Sorumluluğun Kalitesini Geliştirin İşbirliklerine Açık Olun Bu Güne Değil Daha Uzağa, Geleceğe Bakın Sorumluluk Alın Olumlu Düşünün Eğitimin Başarısı Zihninizdeki Sınırları Kaldırın

3 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 3 EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen, kuruluşların sektörü, büyüklüğü, yapısı ve olgunluk düzeyi ne olursa olsun yönetim sistemlerini geliştirmeleri konusunda kullanılabilecek pratik bir araçtır. Yönetim Sistemini Geliştirme Aracıdır

4 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 4 EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak, uygun çözümler bulmalarında rehberlik eden bir özdeğerlendirme aracıdır. Özdeğerlendirme aracıdır

5 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) Özdeğerlendirme Özdeğerlendirme, bir kuruluşun faaliyetlerini ve iş sonuçlarını, EFQM Mükemmellik Modelini esas alan bir modelle kıyaslayarak; kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetidir. Özdeğerlendirme, kurumun kendi kendini değerlendirme sürecidir. Özdeğerlendirme sonucunda, kuruluş ne kazanır? •Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenir, •Gelişmelerin düzenli ölçülmesi için somut verilere dayalı bir sistemdir, •Çalışanları, “Mükemmelliğin Temel Kavramları” konusunda eğitir, •Kuruluşu, hem kurum hem de iş birimi düzeyinde değerlendirir, •İyi uygulamaların ortaya çıkmasını sağlar, •Avrupa genelinde kabul görmüş kriterlerin kullanılması ile benzer veya farklı nitelikteki başka kuruluşlar ile karşılaştırılma yapılmasını sağlar, •İş planı ve stratejilerin oluşturulmasını iyileştirir, •Kuruluşu Ulusal ve/veya Avrupa Kalite Ödülü başvurusuna hazırlar,

6 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 6 EFQM ÖZETLE; •Kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden bir özdeğerlendirme aracıdır, •Kuruluşta, tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturur, •Yürütülmekte olan iyileştirmelerin durum değerlendirmesine, tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesine çerçeve oluşturur, •Kuruluşun yönetim sistemine bir yapı oluşturur.

7 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 7 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 1.Sonuçlara yönlendirme 2. Müşteri odaklılık 3. Liderlik ve amacın tutarlılığı 4. Süreçlerle ve verilerle yönetim 5. Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı 6. Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme 7. İşbirliklerinin geliştirilmesi 8. Kurumsal sosyal sorumluk

8 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 8 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI Sonuçlara Yönlendirme Kurumun tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerinin aşılarak tatmin edilmesi ve onları memnun edecek sonuçları elde etmektir. –Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri –Diğer kurumların/kuruluşların performansları. –Bilgi ve verilerin toplanması, kullanılması. –Ne elde etmek istiyoruz

9 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 9 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI Müşteri Odaklılık Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak, sürdürülebilir müşteri değeri oluşturmaktır. –Müşterileri bilmek ve tanımak. –Müşterilerin gereksinim ve beklentilerini öngörmek. –Tüm hizmetlerinin kalitesini müşterilerinin değerlendireceği bir sistem kurmak. –Diğer kurumların/kuruluşların faaliyetlerini izlemek.

10 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 10 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI Liderlik Ve Amacın Tutarlılığı Amacın tutarlılığı, vizyoner ve esinlendirici liderliktir. Liderler, –Kurumun varmak istediği yeri açıkça belirler. –Davranışları ile kurum içinde amaç birliğini sağlar. –Çalışanların mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam oluşturur. –Kurumda değerleri, etiği, kültürü belirler ve yönetişim alt yapısını kurar. – Kendi davranış ve performansları ile örnek olur. – İyileştirme çalışmalarını paydaşları ile birlikte yürütür.

11 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 11 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI SÜREÇLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM Kurumu birbiri ile bağımlı ve ilişkili süreçler ve verilerle yönetmektir •Tüm paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere etkili yönetim sistemleri kurar. •Süreçleri tanımlar. •Süreçlerini etkili bir biçimde yayar, yönetir ve iyileştirir. •Kararlarını güvenilir veri ve bilgilere dayanarak alır. •Riskleri, belirler ve etkili bir biçimde yönetir. •Paydaşların güvenini sağlayacak önlemleri önceden belirler ve uygular.

12 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 12 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KATILIMI Paylaşılan değerler, güven ve yetkilendirme kültürü ile çalışanların katkısını ve gelişimini en üst düzeye çıkarmaktır •Çalışanlarının bugün ve gelecekteki yetkinliklerini belirler •Çalışanları bu yetkinliklere göre geliştirir; Çalışanların kişisel gelişimi için, ortam yaratır, •Çalışanların oluşturduğu entelektüel sermayeyi ve sahip oldukları bilgiyi Kuruluşun amaçlarına uygun kullanmalarını sağlar. •Çalışanları, Kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde gözetir, ödüllendirir ve tanır.

13 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 13 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI SÜREKLİ ÖĞRENME, YENİLİKÇİLİK VE İYİLEŞTİRME Paylaşılan değerler, güven ve yetkelendirme kültürü ile çalışanların katkısını ve gelişimini en üst düzeye çıkarmaktır •Hem kendi faaliyet ve performansından hem de diğer kuruluşların faaliyet ve performanslarından sürekli öğrenir. •İç ve dış kıyaslamalar yapar. •Öğrenmeyi kurumun her boyutunda en üst düzeye çıkarmak için çalışanların sahip oldukları bilgiyi keşfeder ve paylaşır. •Tüm paydaşların fikirlerini kabul edecek ve kullanacak kadar açıktır. •Çalışanları güncel becerilerin ötesine bakmaya teşvik edilir. •Sürekli yenilikçilik ve iyileştirme fırsatları arar.

14 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 14 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI İşbirliklerinin Geliştirilmesi İşbirliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesidir. •Diğer kuruluşlarla işbirliği fırsatları arar ve geliştirir. •İşbirlikleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan sürdürülebilir bir ilişki kurarlar. •Bu işbirlikleri; müşterilerle, toplumla, tedarikçilerle ve hatta karşılıklı açıkça tanımlanmış kazanımlar sağlamak koşulu ile rakipleri ile olabilir. •İşbirliği ortakları ile paylaşılmış hedeflere ulaşmak için birbirlerini uzmanlıkları, kaynakları ve bilgileri ile destekleyerek birlikte çalışırlar

15 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 15 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI KURUMSAL ve SOSYAL SORUMLUK Kuruluşun faaliyet gösterdiği çevreyi aşarak, toplumda yer alan paydaşlarının beklentilerini anlayarak onlara karşılık verebilmektir. •Dış paydaşlarla ilişkiler •İşe almada etik ve adil davranış •Çalışanların kurum dışı projelerde ve konferanslarda görev alması •Çevre yönetimi •Paydaşların geliştirilmesi

16 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 16 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 1.Sonuçlara yönlendirme 2. Müşteri odaklılık 3. Liderlik ve amacın tutarlılığı 4. Süreçlerle ve verilerle yönetim 5. Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı 6. Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme 7. İşbirliklerinin geliştirilmesi 8. Kurumsal sosyal sorumluk

17 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 17 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Sonuçlar (Performans Göstergeleri) 1 Liderlik 7 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 6 Müşterilerle İlgili Sonuçlar 8 Toplumla İlgili Sonuçlar 3 Çalışanlar 2 Politika ve Strateji 4 İşbirlikleri Ve Kaynaklar 5 Süreçler 9 Temel Performans Sonuçları Yenilikçilik, Öğrenme ve Sürekli İyileşme

18 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 18 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Sonuçlar (Performans Göstergeleri) Liderlik % 10 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar % 9 Müşterilerle İlgili Sonuçlar % 20 Toplumla İlgili Sonuçlar % 6 Çalışanlar % 9 Politika ve Strateji % 8 İşbirlikleri Ve Kaynaklar % 9 Süreçler % 14 Temel Performans Sonuçları % 15 Yenilikçilik, Öğrenme ve Sürekli İyileşme

19 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 19 EFQM ve Atasözlerimiz Süreçler (Saldım çayıra Mevlam kayıra)Liderlik (Balık baştan kokar)TemelPerformansSonuçları (Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın) (Takdir-i İlahi) Ortaklık Kaynaklar (Ayağını yorganı- na göre uzat) Çalışan Yönetimi (Emir demiri keser) Politika- Strateji (Gün ola harman ola) Çalışan Sonuç. (Ne kadar köfte o kadar iş) Toplum Sonuç. (El elin eşeğini türkü söyler arar) Müşteri Sonuç. (Satılan mal geri alınmaz) Yenilikçilik ve Öğrenme Yenilikçilik ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirme) (Üstüne vazife olmayan işlere karışma)

20 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 20 Farklı Öneriler Süreçler (Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır) (Vakit nakittir)Liderlik (Bir ülkede iki şey düzelince o ülke de düzelir. Bunlar ÂLİMler ve ÂMİRler- dir)TemelPerformansSonuçları (Yazın başı pişenin kışın aşı pişer) (Varsa hünerin, var her yerde yerin) Çalışan Yönetimi (Testiyi kıranla suyu getiren farklıdır) Politika Strateji (Yanlış hesap Bağdat’tan döner) Çalışan Sonuç. (Marifet iltifata tâbidir) Toplum Sonuç. (Ekmeden biçilmez) Müşteri Sonuç. (Müşteri veli- nimetimizdir) Yenilikçilik ve Öğrenme Yenilikçilik ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirelim) (Üstümüze vazife olmayan işlere de karışalım) (Birbirimizden öğrenelim, farklılıkları zenginlik bilelim) Ortaklık Kaynaklar (Ucuz alan pahalı alır) (Bir elin nesi var iki elin sesi var )

21 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 21 1 LİDERLİK 2 POLİTİKA VE STRATEJİ 4 İŞBİRLİKLERİ KAYNAKLA 3 ÇALIŞANLAR 5 SÜREÇLER 1a1d1b1c1e 2a2d2b2c 3a3d3b3c3e 4a4d4b4c4e 5a5d5b5c5e EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ GİRDİLER

22 22 6 MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR 7 ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR 9 TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 8 TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR 6a Algılama Ölçümleri 6b Performans Göstergeleri 7a Algılama Ölçümleri 7b Performans Göstergeleri 8a Algılama Ölçümleri 8b Performans Göstergeleri 9a Performans Çıktıları 9b Performans Göstergeleri EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ SONUÇLAR

23 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 23 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Sonuçlar (Performans Göstergeleri) 1 Liderlik 7 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 6 Müşterilerle İlgili Sonuçlar 8 Toplumla İlgili Sonuçlar 3 Çalışanlar 2 Politika ve Strateji 4 İşbirlikleri Ve Kaynaklar 5 Süreçler 9 Temel Performans Sonuçları Yenilikçilik, Öğrenme ve Sürekli İyileşme

24 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 24

25 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 25 6 Müşterilerle İlgili Sonuçlar 7 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 8 Toplumla İlgili Sonuçlar 9 Temel Performans Sonuçları 6a (%75) Algılama Ölçümleri 7a (%75) Algılama Ölçümleri 8a (%25) Algılama Ölçümleri 9a %50 Performans Çıktıları 6b (%25) Performans Göstergeleri 7b (%25) Performans Göstergeleri 8b (%75) Performans Göstergeleri 9b (%50) Performans Göstergeleri Sonuç Kriterleri

26 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 26 Sonuç Kriterleri Girdiler Sonuçlar Zaman Farkı Öncü Göstergeler Öncü Göstergeler Artçı Göstergeler Artçı Göstergeler 6b 7b 8b 9b 6a 7a 8a 9a

27 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 27 GİRDİ KRİTERLERİ / Kurumsal Yetkinlikler “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. SONUÇ KRİTERLERİ / Kurumsal Performans “NE” elde edildiğini incelemektedir. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

28 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 28 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Mükemmellik Modelinde; 9 Kriter, 32 Alt Kriter,

29 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 29 1. Kriter : Liderlik Tanım : Mükemmel liderler vizyonu ve misyonu geliştirirler ve onların gerçekleştirilmesini kolaylaştırırlar. Kalıcı başarı için gerekli olan kurumsal değerleri ve sistemleri geliştirirler ve bunları faaliyetleri ve davranışları ile yaşama geçirirler. Değişim dönemlerinde, amacın tutarlılığını sağlarlar. Böylesi liderler, gerektiğinde, kuruluşun yönünü değiştirebilirler ve izlenmesi için diğerlerini cesaretlendirirler.

30 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 30 Liderlik Alt Kriterleri 1a Liderler kuruluşun misyon, vizyon ve değerlerini oluştururlar ve bir Mükemmellik kültürü doğrultusunda örnek olurlar. 1b Liderler kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması, bu sistemin yaşama geçirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi çalışmalarında kişisel olarak rol alırlar. 1c Liderler müşterilerle, işbirliği yapılan kuruluşlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkileri yürütür. 1d Liderler, Mükemmellik kültürünü, kuruluşun çalışanları ile sağlamlaştırırlar. 1e Liderler kurumsal değişim ihtiyacını belirler ve değişime öncülük ederler.

31 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 31 1c Müşteriler, işbirliği yapılan kuruluşlar ve toplum ile ilişkiler 1b Yönetim sistemlerinin oluşturulması, yaşama geçirilmesi ve gözden geçirilmesi 1a Amaç, yön ve mükemmellik kültürü Ne bekleniyor? Oraya nasıl ulaşırız? 1d İletişim kur, motive et, destekle ve tanı (Kültürel konular) Dışarısı ile işbirliğine gitme Davranışı güçlendirme 1e Kurumsal değişimi belirle ve öncülük et Değişimi gerçekleştirme Nasıl bir Kurum meydana getireceğiz? Liderlik – Alt Kriterler / İlişkiler

32 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 32 2. Kriter : Politika Ve Strateji Tanım: Mükemmel kuruluşlar, içinde yer aldığı pazarı ve sektörü göz önünde tutan paydaş odaklı bir strateji geliştirerek misyon ve vizyonunu hayata geçirirler. Stratejiyi gerçekleştirmek için politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler oluştururlar ve uygularlar.

33 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 33 Politika Ve Strateji Alt Kriterleri 2a Politika ve strateji, paydaşların mevcut durumdaki ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini temel alır. 2b Politika ve strateji, performans ölçümü, araştırma, öğrenme ve dış faaliyetlerden elde edilen bilgileri temel alır. 2c Politika ve strateji oluşturulur, gözden geçirilir ve güncelleştirilir. 2d Politika ve strateji duyurulur ve kilit süreçler çerçevesi yoluyla yayılımı gerçekleştirilir.

34 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 34 Politika ve Strateji- Alt Kriterler/ İlişkiler 2a Şimdiki / Gelecekteki Paydaş Beklentileri 2b Performans, ölçüm Araştırma Ve Öğrenme 2c Geliştir, Gözden Geçir Ve Güncelle Girdiler Politika Geliştirme Politika Yayılımı 2d İletişim Ve Kilit Süreçler Yoluyla Yayılım

35 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 35 3. Kriter: Çalışanlar TANIM: Mükemmel kuruluşlar, çalışanların bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde yönetir, geliştirir ve özgürce kullanmalarını sağlarlar. Tüm çalışanlara adil ve eşit davranır, onların faaliyetlere katılımını sağlar ve onları yetkelendirirler. Beceri ve bilgi birikimlerini kuruluşun çıkarları doğrultusunda kullanmaları için çalışanlarına önem vererek, onları tanıyarak ve başarılarını takdir ederek, motive eder ve sürekli katılımlarını sağlar.

36 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 36 3. Kriter: Çalışanlar/ Alt Kriterleri 3a İnsan kaynakları planlanır, yönetilir ve iyileştirilir. 3b Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinlikleri belirlenir, geliştirilir ve sürdürülür. 3c Çalışanların katılımı ve yetkelendirilmesi sağlanır. 3d Çalışanlar ile kuruluş arasında diyalog söz konusudur. 3e Çalışanlar takdir edilir, tanınır ve gözetilir.

37 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 37 Çalışanlar – Alt Kriterler / İlişkiler 3a Planlama, yönetme ve iyileştirme 3e Takdir, tanıma ve gözetme 3b Bilgi birikimi ve yetkinlikler 3c Katılım ve yetkelendirme 3d İki Yönlü İletişim Pozitif Ortam Faaliyet Hedeflere Odaklanmış Kapasite

38 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 38 4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynaklar TANIM: Mükemmel kuruluşlar, politika ve stratejilerini ve süreçlerinin etkin bir biçimde işleyişini destekleyecek biçimde dış işbirliklerini, tedarikçilerini ve iç kaynaklarını planlar ve yönetirler. Planlama sırasında ve işbirliklerini ve kaynaklarını yönetirken kuruluşun, toplumun ve çevrenin mevcut durumundaki ve gelecekle ilgili gereksinimlerini dengelerler.

39 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 39 4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynaklar/ Alt Kriterleri 4a Kuruluş dışı işbirlikleri yönetilir. 4b Finansal kaynaklar yönetilir. 4c Binalar, donanım ve malzemeler yönetilir. 4d Teknoloji Yönetilir. 4e Bilgi ve bilgi birikimi yönetilir.

40 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 40 4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynaklar /Alt Kriterler / İlişkiler 4 a Kuruluş Dışı İşbirlikleri 4 b Finans 4 c Binalar Donanım ve Malzemeler 4 e Bilgi ve Bilgi Birikimi 4 d Teknoloji Kriter 5 Süreçler Kriter 2 Politika ve Strateji İlişki

41 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 41 5.Kriter: Süreçler TANIM: Mükemmel kuruluşlar, politika ve stratejilerini destekleyecek, müşterilerini ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin edecek ve onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini tasarlar, yönetir ve iyileştirirler.

42 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 42 5.Kriter: Süreçler/Alt Kriterleri 5a Süreçler sistematik olarak tasarlanır ve yönetilir. 5b Süreçler, müşterileri ve diğer paydaşları tam olarak tatmin etmek ve onlar için giderek artan bir değer yaratmak amacıyla gerektiğinde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak iyileştirilir. 5c Ürün ve hizmetler müşteri gereksinmeleri ve beklentileri temel alınarak tasarlanır ve geliştirilir. 5d Ürün ve hizmetler üretilir, sunulur ve servisi sağlanır. 5e Müşteri ilişkileri yönetilir ve geliştirilir.

43 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 43 5.Kriter: Süreçler/ Alt Kriterler / İlişkiler 5a Tasarlama ve Yönetme 5b İyileştirme 5c Tasarım ve Geliştirme 5d Üretme ve Servis Sağlama 5e Müşteri İlişkileri Kriter 6 Müşteriler İlgili Sonuçlar 9 Temel Performans Sonuçları Genel Süreç Yönetimi Ürünler ve Hizmetler Müşteri İlişkilerini Yönetme ve Geliştirme

44 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 44 6. Kriter: Müşterilerle İlgili Sonuçlar TANIM: Mükemmel kuruluşlar müşterileri ile ilgili olarak kapsamlı performans ve algılama göstergeleri kullanır ve başarılı sonuçlar elde ederler. Alt Kriterler: 6a Algılama Ölçümleri. 6b Performans Göstergeleri -Genel İmaj -Ürün ve Hizmetler -Hizmet/Ürünün sunumu sonrası destek -Müşteri Sadakati

45 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 45 6. Kriter: Müşterilerle İlgili Sonuçlar /Alt Kriter/İlişkiler Kriter 1 Liderlik Kriter 3 Çalışanlar Kriter 5 Süreçler 6b Performans Gösterileri İçsel Yargı 6a Algılamalar Müşteri Yargısı PerformanslarGeribildirim

46 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 46 7. Kriter : Çalışanlarla İlgili Sonuçlar TANIM: Mükemmel kuruluşlar çalışanları ile ilgili olarak kapsamlı performans ve algılama göstergeleri kullanır ve başarılı sonuçlar elde ederler. Alt Kriterler: 7a Algılama Ölçümleri. 7b Performans Göstergeleri - Başarılar -Motivasyon ve Katılım -Tatmin -Kuruluş tarafından çalışanlarına sağlanan hizmetler

47 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 47 7. Kriter : Çalışanlarla İlgili Sonuçlar Kriter 1 Liderlik Kriter 3 Çalışanlar 7b Performans Gösterileri İç Ölçümler 7a Algılamalar Çalışan Yargısı PerformanslarGeribildirim

48 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 48 8.Kriter: Toplumla İlgili Sonuçlar TANIM: Mükemmel kuruluşlar toplumla ilgili olarak kapsamlı performans ve algılama göstergeleri kullanır ve başarılı sonuçlar elde ederler. Alt Kriterler: 8a Algılama Ölçümleri. 8b Performans Göstergeleri -İstihdam Düzeyindeki Değişiklikler -Yetkili ve Resmi Kurumlarla İlişkiler -Kazanılan Unvan ve Ödüller

49 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 49 8.Kriter: Toplumla İlgili Sonuçlar /Alt Kriter/İlişkiler Kriter 1 Liderlik Kriter 3 Çalışanlar Kriter 4 İşbirlikleri ve Kaynaklar 8b Performans Gösterileri İçsel Ölçümler 8a Algılamalar Toplum Yargısı PerformanslarGeribildirim Kriter 5 Süreçler

50 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 50 9.Kriter: Temel Performans Sonuçları TANIM: Mükemmel kuruluşlar politika ve stratejilerin temel unsurları ile ilgili olarak kapsamlı performans göstergeleri kullanır ve başarılı sonuçlar elde ederler. Alt Kriterler: 9a Algılama Ölçümleri. 9b Performans Göstergeleri -Finansal Göstergeler -Finansal Olmayan Göstergeler

51 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 51 9.Kriter: Temel Performans Sonuçları /Alt Kriter/İlişkiler Kriter 2 Politika ve Strateji Kriter 4 İşbirlikleri ve Kaynaklar Kriter 5 Süreçler 9b Temel Performans Gösterileri İç Ölçümler 9a Temel Performans Çıktıları Çıktı Ölçümleri Tahmin EdicilerPlanın Gerçekleşmesi

52 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 52 Model tüm çalışanların katılımı ve süreçlerin iyileştirilmesiyle iyi sonuçlar elde edilmesi üzerine kurulmuştur.

53 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 53 İlk 5 kriter Girdi kriterleri, sonraki 4 kriter de Sonuç kriterleri olarak tanımlanmıştır. Girdi kriterlerinde işlerin nasıl yapıldığıyla, sonuç kriterleri ise ne elde edildiği ile ilgilidir. Girdi ve Sonuç kriterlerinin ağırlıkları %50-%50 olmak üzere eşittir.

54 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 54 Liderlik, politika ve strateji, çalışanların yönetimi, işbirlikleri ve kaynakların yönetimi girdilerin yönetiminde önemli rol oynar. Sonuçlarda, müşterilerin, çalışanların ve toplumun tatmin edilmesi önemlidir.

55 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 55 Girdi kriterleri, sonuçları ortaya çıkaran temel yaklaşımlar, mekanizmalar, süreçler yani Kuruluşun nasıl yönetildiği ile ilgilidir. Girdi kriterleri ayrıca kuruluşun uygulamaları ve ve elde ettiği sonuçlardan hareketle temel yaklaşımlarda ve süreçlerde iyileştirme yapmak üzere yol göstericidir.

56 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 56 Sonuçlar kuruluşun neler elde ettiğini içerir. –Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşta sonuçlar olumlu eğilimleri ve/veya sürekli iyi bir performansın varlığını göstermeli, hedefler uygun olarak belirlenmiş ve erişilmiş veya aşılmış olmalıdır. –Başka Kuruluşlarla özellikle kendi alanında ve/veya dünya çapında en iyilerle karşılaştırıldığında performans yüksek olmalı ve tüm bu sonuçlara uygulanan yaklaşımlar arasında açık bir neden sonuç ilişkisi bulunmalıdır. SONUÇLAR

57 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 57 RADAR dört boyuttan oluşur. Sonuçlar-Results Yaklaşım-Approach Yayılım-Deployment Değerlendirme -Assesment ve and Gözden Geçirme-Review RADAR

58 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 58 Radar RADAR mantığı, mükemmel bir Kuruluşun günlük faaliyetlerinde aşağıdakileri uyguladığını varsayar. –Hedeflediği sonuçları politika ve strateji oluşturma sürecinin bir parçası olarak ortaya koymak. –Gelecekte hedeflediği sonuçlara erişebilmek için birbirleriyle bütünleşmiş, sağlam temelli yaklaşımlar planlamak ve geliştirmek. –Yaklaşımların tam olarak yaşama geçirilmesini sağlamak üzere sistematik bir biçimde yayılımını gerçekleştirmek. –Yaklaşımları değerlendirmek ve gözden geçirmek, gerektiğinde iyileştirmeleri gerçekleştirmek.

59 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 59 Yaklaşım Kuruluşun ne yapmayı planladığını ve bunu yapmaktaki nedenlerini içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşun sağlam temelli ve bütünleşik yaklaşımlara sahip olması gerekir. Sağlam Temelli –Kullanılan yöntem, teknik ve araçların uygunluğu. Yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması –İyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı –Yaklaşımın paydaşların gereksinmelerine odaklanması Bütünleşik –Yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması –Yaklaşımın diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması –Çıktısı herhangi bir yerde kullanılıyor mu? Girdiler/YAKLAŞIM

60 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 60 – Sağlam temelli yaklaşımlar, anlaşılır bir temele dayanır, Kuruluşun mevcut ve gelecekle ilgili gereksinimleri üzerine kurulup, iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçler üzerinde yaşama geçirilir ve net bir şekilde paydaşların gereksinimlerine odaklanır. –Bu yaklaşımlar birbiriyle bütünleşik olmalıdır. Bütünleşik bir yaklaşım bir yandan Kuruluşun politika ve stratejisine uyum sağlarken diğer yandan da uygun olduğu ölçüde diğer yaklaşımlarla ilişkilendirilmiş yaklaşımdır. Girdiler/YAKLAŞIM

61 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 61 Yayılım Yayılım bir Kuruluşun yaklaşımını yaşama geçirmek için neler yaptığını içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşda yaklaşımın ilgili alanlarda sistematik bir biçimde uygulanması beklenir. Sistematik uygulama iyi planlanmış yaklaşıma ve Kuruluşa yaşama uygun biçimde uygulamadır. Uygulama –Yaklaşımın dikey ve yatay olarak ilgili tüm alanlar, süreçler, ürünler ve hizmetlere uygulanması. Sistematiklik –Yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı Girdiler/ YAYILIM

62 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 62 Değerlendirme ve Gözden Geçirme bir Kuruluşun yaklaşımını ve yaklaşımının yayılımını değerlendirmek, gözden geçirmek ve iyileştirmek için neler yaptığını içerir. –Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşda yaklaşımın ve yayılımının düzenli olarak ölçülmesi, –öğrenme faaliyetlerinin yapılması, –ölçme ve öğrenme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgilerin iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi, –Önceliklerin saptanması, iyileştirmenin planlanması ve uygulanması beklenir. ** Ölçme-Öğrenme-İyileştirme **** Girdiler/ Değerlendirme ve Gözden Geçirme

63 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 63 –Sonuçlar ilgili alan ve faaliyetleri kapsamalıdır. –Sonuçların daha iyi anlaşılabilmesi ve iyileştirme fırsatlarının daha iyi belirlenebilmesi için, sonuçların örneğin, müşterilere veya Kuruluş içindeki birimlere göre kırılımları görülebilmelidir. SONUÇLAR

64 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 64 EĞİLİMLER –Olumlu eğilimlerin varlığı. Örneğin 3 yıllık eğilimlerden 4 nokta olmalı. –İyi performansın sürdürülmesi. HEDEFLER –Hedeflere erişim –Hedeflerin uygunluğu KARŞILAŞTIRMALAR –Sonuçların dış kuruluşların sonuçlarına göre iyi durumda olması –Sonuçların dünya kuruluşların sonuçlarına göre iyi durumda olması –Karşılaştırmalar anlamlı olmalı YAKLAŞIMDAN KAYNAKLANMA –Sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması KAPSAM –Sonuçların ilgili alanları kapsaması –Sonuçlarda uygun kırılımların varlığı SONUÇLAR

65 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 65 YAKLAŞIM Sağlam Temelli (Süreç mantığı) •Kullanılan yöntem, teknik ve araçların uygunluğu. Yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması •İyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı •Yaklaşımın paydaşların gereksinmelerine odaklanması –Bütünleşik •Yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması •Yaklaşımın diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması YAYILIM –Uygulama •Yaklaşımın dikey ve yatay olarak ilgili tüm alanlar, süreçler, ürünler ve hizmetlere uygulanması. –Sistematiklik •Yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME –Ölçme •Yaklaşım ve yayılımın düzenli olarak ölçülmesi –Öğrenme •Öğrenme faaliyetlerinin en iyi uygulamalarının iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi amacıyla kullanılması –İyileştirme •Ölçme ve öğrenme sonuçlarının, analiz edilmesi ve iyileştirilmelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, planlanması ve uygulanması amacıyla kullanılması YAKLAŞIM Sağlam Temelli (Süreç mantığı) •Kullanılan yöntem, teknik ve araçların uygunluğu. Yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması •İyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı •Yaklaşımın paydaşların gereksinmelerine odaklanması –Bütünleşik •Yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması •Yaklaşımın diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması YAYILIM –Uygulama •Yaklaşımın dikey ve yatay olarak ilgili tüm alanlar, süreçler, ürünler ve hizmetlere uygulanması. –Sistematiklik •Yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME –Ölçme •Yaklaşım ve yayılımın düzenli olarak ölçülmesi –Öğrenme •Öğrenme faaliyetlerinin en iyi uygulamalarının iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi amacıyla kullanılması –İyileştirme •Ölçme ve öğrenme sonuçlarının, analiz edilmesi ve iyileştirilmelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, planlanması ve uygulanması amacıyla kullanılması GİRDİLER

66 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 66 SONUÇLAR YAKLAŞIM –Sağlam Temelli –Bütünleşik YAYILIM –Uygulama –Sistematiklik DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME –Ölçme –Öğrenme –İyileştirme YAKLAŞIM –Sağlam Temelli –Bütünleşik YAYILIM –Uygulama –Sistematiklik DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME –Ölçme –Öğrenme –İyileştirme GİRDİLER SONUÇLAR –Eğilimler –Hedefler –Karşılaştırmalar –Yaklaşımdan Kaynaklanma KAPSAM SONUÇLAR –Eğilimler –Hedefler –Karşılaştırmalar –Yaklaşımdan Kaynaklanma KAPSAM

67 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 67 RADAR GİRDİLER

68 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 68 0 25 50 75 100YAKLAŞIM YAYILIM YAYILIM DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME RADAR PUANLAMA MATRİSİ (GİRDİLER) GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM X X X X

69 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 69 SONUÇLARI

70 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 70 0 25 50 75 100SONUÇLAR KAPSAM KAPSAM GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM X X X RADAR PUANLAMA MATRİSİ (SONUÇLAR)

71 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 71 ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ Ulusal Kalite Ödülü 1991 yılında kurulan Türkiye Kalite Derneği(KalDer) tarafından verilmektedir. Kalite Ödülü ile ülkemizde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, kuruluşların kaliteye yönelik çabalarının özendirilmesi amaçlanmaktadır. KalDer’in Amacı, ülkemizdeki tüm özel / kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar oluşturmaktır. KalDer bünyesinde 2100’ün üzerinde üye bulunmaktadır. İstanbul Merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa şehirlerinde şubeleri bulunmaktadır.

72 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 72 Mükemmellik Aşamaları / Ulusal Kalite Ödülü KalDer, kuruluşların kalite yolculuğunda Ulusal ve/veya Avrupa Kalite Ödülü’ne başvurdukları takdirde Avrupa ve dünyada en iyiler arasına girme fırsatı sağlamaktadır.

73 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 73 ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ Ulusal Kalite Ödülü üç ana kategoride verilmektedir.  İşletme Kategorisi  Büyük ölçekli kuruluşlar  Operasyonel Birimler  Bağımsız KOBİ  Bağlı KOBİ  Kamu Kategorisi  Sağlık Hizmetleri(*)  Eğitim Hizmetleri(*)  Kamu Yönetimi ve Hizmetleri(*)  Sivil Toplum Kuruluşları Kategorisi(*) (*) –Sadece Ulusal Kalite Ödülü’nde.

74 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 74 ÖDÜL DEĞERLENDİRME SÜRECİ Değerlendiricilerin Belirlenmesi Başvuru Raporlarının Değerlendiricilere Verilmesi • Kuvvetli Yönler • İyileştirmeye Açık Alanlar • Saha Ziyareti Konuları • Puanlama Uzlaşım Toplantısı ÖYK DEĞERLENDİRİCİ BAŞ DEĞERLENDİRİCİ / DEĞERLENDİRİCİ

75 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 75 EFQM Mükemmellik Aşamaları

76 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 76 Kalite Ödülü Mükemmellikte Yetkinlik Mükemmellikte Kararlılık • EFQM Modeli’nin tüm içeriği esas alınır. • 75 sayfalık başvuru dokümanı • 4-8 kisilik değerlendirme ekibi • Uzlaşım toplantısı ve saha ziyareti • Alt-kriterler bazında geri bildirim raporu • Finalistlik, Başarı Ödülü ve Büyük Ödül • 2 - 5 kisilik değerlendirme ekibi • Uzlasım toplantısı ve saha ziyareti • Ana kriterler bazında geri bildirim raporu • 300 puan ve üzerinde tanıma • Modelin 9 ana kriteri esas alınır. • 12 sayfalık bir başvuru dokümanı • Değerlendirme ve saha ziyareti asamaları • 1 kişilik değerlendirme • İyilestirme planının doğrulanmasının ardından tanıma EFQM Mükemmellik Aşamaları • EFQM Modeli’nin tüm içeriği esas alınır. • 51 sayfalık başvuru dokümanı veya • kısa başvuru (15 sayfa)

77 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 77 EEA Mükemmellikte Yetkinlik Mükemmellikte Kararlılık YENİ UYGULAMALAR 5 4 3

78 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 78 MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK > 500 Puan > 400 Puan > 300 Puan 5 4 3

79 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 79

80 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 80 2000 yılında Dr.Vinod Singhal (1) ve Dr.Kevin Hendricks (2) ’in Kalite Ödülü kazanmış kuruluşlarda üzerinde yürüttükleri 2000 yılına ait araştırma (3) hakkında bilgiler : Kalite Ödülü kazanmış 600 kuruluşta, 5 yıl süren çalışma bütünüyle, bu kuruluşların hisse değeri, işletme gelirleri, satışları ve satış karlılıklarında, istihdamda ve aktiflerinin büyümesinde anlamlı iyileştirmeler göstermiştir. 600 kuruluşun finansal sonuçları, benzer boyutta ve aynı endüstriyel kesimden belirlenen bir kontrol grubu ile karşılaştırıldığında elde edilen sonuçların özetleri şunlardır: (1) Dr.Vinod Singhal : Georgia Teknoloji Üniversitesi (2) Dr.Kevin Hendricks : Batı Ontario Üniversitesi (3) Araştırmanın tamamı, www.kalder.org veya www.efqm.org adreslerinden temin edilebilir ve Dr.Singhal’e vinod.singhal@mgt.gatech.edu adresinden ulaşılabilir.www.kalder.orgwww.efqm.orgvinod.singhal@mgt.gatech.edu

81 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 81 PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNDE ORTALAMA % DEĞİŞİM İki grup, ödül kazananların ödülden bir yıl öncesine ve ödül kazandıktan 4 yıl sonrasını kapsayan 5 yıl boyunca izlenmiştir. Ödül kazananlar, birçok finansal performans ölçütünde ortalama olarak belirgin daha fazla iyileşme göstermişlerdir.

82 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 82 İlginç bir bulgu da, Baldridge, Avrupa Kalite Ödülü veya bağımsız kalite ödülü kazananların, sadece yan sanayi ödülü kazananlara göre daha başarılı olmalarıdır. Bu veriler, firmaların neden EFQM Modeli’ndeki gibi kriterleri planlama, eğitim ve değerlendirmede kullanmaları ve hükümetlerin, kamu kuruluşlarının bu türden ödül girişimlerini desteklemeleri gerektiği konusunda özendirici örnek olaylardır. BAĞIMSIZ ÖDÜL VE YAN SANAYİ ÖDÜLÜ KAZANANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

83 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 83 Küçük şirketlerde, EFQM Mükemmellik Modeli’nin, “büyük şirketlere daha uygun olduğu” yönünde genel (yaygın) bir ortak algılama vardır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, algılamaların doğru olmayabileceğini göstermektedir. BÜYÜK VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÖDÜL KAZANAN KURULUŞLAR

84 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 84 Benzer şekilde, düşük sermaye yoğunluklu şirketlerin, yüksek sermaye yoğunluklulara göre belirgin oranda iyi sonuçlar aldıkları görülmektedir. DÜŞÜK VE YÜKSEK SERMAYE YOĞUNLUKLU ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

85 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 85 2005 yılında EFQM ve BQF sponsorluğunda; •Prof. Tony Bendell, Dr. Louise Boulter ve Hanida Abas, Centre of Quality Excellence, Leicester Üniversitesi, İngiltere •Prof. Jens Dahlgaard, Linkoping Üniversitesi, İsveç •Prof. Vinod Singhal, Georgia Institute of Technology’dan oluşan uluslararası bir akademik ekip tarafından yürütülen araştırma sonuçları; Avrupa’da Kalite Ödülü kazanmış 120 kuruluşun performansı, 11 yıllık dönem için değerlendirilmiştir. (+) Araştırma ile ilgili sorular için; cqa.research@le.ac.uk adresinden ulaşılabilir.cqa.research@le.ac.uk

86 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 86

87 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 87

88 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 88

89 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 89

90 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 90

91 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) Dış Değerlendirme Hizmetinin Amacı; TKY yolculuğunda ve mükemmellik felsefesinin uygulanmasında ilerlemek isteyen kuruluşların mevcut yönetim sisteminin EFQM Mükemmellik Modeli esaslı bir yapıyla geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için gerekli durum tespiti çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Deneyimli ve tarafsız ekipler tarafından yürütülür. Dış Değerlendirme Hizmetinin Hedefi; Özdeğerlendirme çalışmalarına başlamış, ilerleme kaydetmiş ya da başlangıç seviyesinde Ulusal Kalite Hareketi üyesi olan kuruluşların özdeğerlendirme çalışmalarına dış değerlendirme hizmeti ile destek verilmesi hedeflenmektedir. Dış Değerlendirme Hizmetinden Kimler faydalanabilir ? KalDer üyesi/UKH üyesi olan herkuruluş bu hizmetten faydalanabilir.

92 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) DIŞ DEĞERLENDİRME ‘nin faydaları • Model- RADAR ve Değerlendirme süreci konusunda bilgilendirme yapılır. • Değerlendirme sonrasında uygun olması durumunda Uluslararası Belgelendirme yapılabilir. • Değerlendirme sonrasında KalDer gelişim için yol haritaları ve/veya rehberlik avantajlarını sunar.

93 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Dış Değerlendirme konusunda kuruluşu bilgilendirme Kuruluşun Organizasyon şemasını ve değerlendirme kapsamını belirlemesi KalDer’in Dış Değerlendirme teklifi hazırlaması KALDER DEĞERLENDİRİLECEK KURULUŞ Teklifin değerlendi rilmesi Değerlendirme tarihinin belirlenmesi Kuruluşa değerlendirme sürecinin, MÜKEMMELLİK MODELİ ve RADAR’ın detaylı anlatılması “Kuruluş Profili ve Performans Raporu” dosyasının hazırlanması Değerlendirme ekibinin belirlenmesi Değerlendirme ekibinin ön hazırlığı Kuruluş değerlendirme ekibine tanıtım sunumu Değerlendirme ekibinin saha ziyareti planlama hazırlığı olumlu olumsuz saha ziyareti Kuvvetli Yönler /İyileştirmeye Açık Alanların tespit edilmesi

94 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Ekibin 32 alt kriter bazında değerlendirme raporunu hazırlaması ve puanlamayı yapması Değerlendirme ile ilgili kuruluşa geri bildirim toplantısı KALDER DEĞERLENDİRİLECEK KURULUŞ 300< Puan MÜKEMMELLİK AŞAMALARI YETKİNLİK Belgelendirmesi İyileştirilecek alanlar konusunda kuruluşun önceliklendirme yapması Raporun kuruluşa gönderilmesi İyileştirme projelerinin sahiplendirilmesi ve planlamaların yapılması İyileştirme projelerinin planlar dahilinde hayata geçirilmesi İyileştirme projelerinin takibi SÜREKLİ İYİLEŞME

95 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) •BÖLÜM 1 – KURULUŞ PROFİLİ ve PERFORMANS RAPOR İÇERİĞİ •Kuruluşunuzun amacını ( vizyon ve misyon ),yaptığınız işin tanımını ve iş birliği ortakları veya bağlı olunan ana kuruluş ile kilit ilişkilerini kısaca aşağıdaki bölümlerde açıklayınız. 1.1. Kuruluşun yaptığı işin tanımı •1.2. İş Birliği ortakları veya varsa bağlı bulunulan ana kuruluşu açıklayınız. •1.3. Kilit (ana) paydaşlarınızı açıklayınız. •1.4 Kuruluş Ortamı •( Kuruluş,tarihi,değerleri,vizyonu ve misyonu, lokasyonları,çalışanları vb bilgiler) •1.5 Kilit (Ana ) İlişkiler • Kilit işbirlikleri,kilit tedarikçiler,ana kuruluşlar ile ilişkiler( varsa ),iç müşteri tedarikçi ilişkileri • 1.6 Rekabet Ortamı • Farklı pazarlardaki pozisyonlar,müşteri ihtiyaçları,kırılımlar,ana müşteriler vb. •1.7 Stratejik Yönetim • Hangi stratejileri gerçekleşti,yakın ve uzak gelecekteki stratejiler nelerdir? • 1.8 Performans İyileştirme Sistemi • Kuruluşun performansını iyileştirme yaklaşımı nedir ve hangi araçlar kullanılmaktadır? • 1.9 Süreç Yönetimi Sistemi •İlk iki seviyeyi kapsayan kuruluş süreçlerinin dökümü (tablo veya grafik)

96 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) •BÖLÜM 2 – PERFORMANS SONUÇLARI •Aşağıdaki konularda takip edilen algılama ve performans göstergelerine yönelik 4 yıllık sonuçlar. –Müşterilerle ilgili Sonuçlar –Çalışanlarla ilgili Sonuçlar –Toplumla ilgili Sonuçlar –Temel Performans Sonuçları •***Sunulacak sonuçların EFQM Modeli sonuç kriterleri kapsamında yer alan göstergeler de göz önüne alınarak hazırlanması beklenmektedir. •DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİDIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

97 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 2

98 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) Dış değerlendirme hizmeti alan kuruluşlardan bazıları: (2006-2007-2008)

99 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) Mükemmellik Yolculuğunuzda Başarılar Dileriz....

100 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 100 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Sonuçlar (Performans Göstergeleri) Liderlik % 10 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar % 9 Müşterilerle İlgili Sonuçlar % 20 Toplumla İlgili Sonuçlar % 6 Çalışanlar % 9 Politika ve Strateji % 8 İşbirlikleri Ve Kaynaklar % 9 Süreçler % 14 Temel Performans Sonuçları % 15 Yenilikçilik, Öğrenme ve Sürekli İyileşme


"DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) 1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA AVRUPA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları