Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü. Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center-REC): Paydaşları Buluşturmak “... Tarafsız, bağımsız ve kar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü. Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center-REC): Paydaşları Buluşturmak “... Tarafsız, bağımsız ve kar."— Sunum transkripti:

1 Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü

2 Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center-REC): Paydaşları Buluşturmak “... Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne yardımcı olma amacını taşımaktadır...” REC, hukuki temelini 29 ülkenin ve Avrupa Komisyonu’nun imzaladığı bir şarttan alır. Çok paydaşlı Uluslararası Genel Kurul 190 çalışan ( 30 farklı ülke vatandaşı) %100 proje bazlı organizasyon (300’ün üstünde uygulanan proje) 17 ülke ve 2 alan ofisi Hizmet edilen nüfus: 200 milyon Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye çapında faaliyetler

3 REC Bölge Ofisleri Merkez Ofis –Szentendre (Macaristan) 17 Ülke Ofisi 2 Saha Ofisi –Banya Luka –Kosova Orta ve Doğu Avrupa’yı aşan faaliyetler !

4 REC Türkiye Ofisi Ulusalararası REC Tüzüğü’nün T.C. tarafından imzalanması ve onaylanması Ekim 2002; Ocak 2004 REC-T.C. İkili Anlaşma Ocak 2004; Ağustos 2004 Hibe Anlaşması Nisan 2004 REC Türkiye Ofisi Açılışı Mayıs 2004

5 REC Türkiye REC Türkiye, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasında etkin diyaloglar ve ortaklıklar geliştirmeyi kolaylaştıran ve ülkenin tam Avrupa Birliği üyeliğine destek olmayı hedefleyen bir kuruluştur.

6 REC Türkiye “Stratejik Çalışma Alanları” AB Katılım Süreci Destek Faaliyetleri Sivil Toplum Geliştirme Faaliyetleri Sürdürülebilir İşletmeler İklim Değişikliği Çevre Eğitimi Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Bilgiye Erişim

7 REC Türkiye Projeler Tematik AlanProje AdıProje OrtaklarıHedef KitleFon kaynağı AB Katılım Süreci REC’in Türkiye’de Kurulması Katılım Öncesinde Sivil Toplumu Güçlendirme: STK Hibe İmkanı Projesi Alt başlık A5: Çevre Koruma ---- Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, STK’lar, medya, iş dünyası ve akademi STK’lar Avrupa Komiyonu Avrupa Komisyonu Sivil Toplumun Geliştirilmesi Sürdürülebilir İşletmeler REC’in Türkiye’de Kurulması - Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, STK’lar, medya, iş dünyası ve akademi Avrupa Komisyonu İklim Değişikliği Türkiye’de İklim Değişikliği Politikalarının TAnıtılması Çevre ve Orman Bakanlığı, (TR), Exergia (GR). Kamu Kurumları, STK’lar LIFE, Italian Trust Fund İklim Değişikliği Alanında Hükümet ve STK’ların Kapasitesinin Geliştirilmesi - Kamu Kurumları, STK’lar, iş dünyası ve akademi EC, DEFRA SıfırKarbonKenti Türkiye ProgramıÇevre ve Orman BakanlığıGenel KamuBritish Council Ankara İklim Değişikliği Alanında Halkın Bilinçlendirilmesi Kampanyası Projesi - Genel Kamu EC, Finlandiya Büyükelçiliği Temiz Extending the Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV) to Turkey Kamu Kurumları, iş dünyası ve akademi UNEP, US EPA Çevre Eğitimi YeşilKutu: Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin Desteklenmesi Projesi Doğa Derneği, Kuş Araştırmaları Derneği 10–14 grubuna farklı branşlarda ders veren öğretmenler EC LIFE Third Countries Prog., Italian Trust Fund Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Consultancy İğneada proje bölgesinde korunan alan planlaması ve yönetimi için danışmanlık hizmetleri PAR Danışmanlık, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Fauna & Flora International İğneada, Sivriler ve Avcılar köyü sakinleri Dünya Bankası Çevresel Bilgiye Erişim

8 AB Katılım Faaliyetleri Kamu Kurumları için Kurumsal Kapasite Geliştirme AB Katılım sürecinde sürdürülebilirlik için müzakere becerileri Proje Döngüsü Yönetimi

9 AB Katılım Faaliyetleri AB Çevre Politikası ve Müktesebatı AB Fonları ve Türkiye’de çevre üzerine Konferans AB katılım sürecinde Türkiye’deki Çevre Örgütlerinin Rolü üzerine Konferans: AB – STK Diyaloğu Claude Rouam (Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü) ve Prof. H. Sarikaya (Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı)

10 AB Katılım Faaliyetleri AB Çevre Politikası ve Müktesebatı AB katılım sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları 2007 – 2013 Çevre Eylem Planı üzerine Danışma Toplantısı Yapısal Fonların Programlanmasında Stratejik Çevresel Değerlendirme Bilgiye Erişim ve Halkın Katılımında AB Direktiflerinin uygulaması Yerel Yönetimler için Atık Yönetimi Yaklaşımları

11 AB Katılım Faaliyetleri Yerel Çevre Eylem Planları YEÇEP Atölye Çalışmaları Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri

12 AB Katılım Faaliyetleri Özel Sektör için Kapasite Geliştirme Çok Paydaşlı Diyalog Grupları Atık Yönetimi REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi) Sürdürülebilir Kalkınma

13 AB Katılım Faaliyetleri Özel Sektör için Kapasite Geliştirme AB Müktesebatına Uyum için Destek Verme Avrupa Birliği’nde ve Çevre Mevzuatı için karar alma sürecinde lobicilik faaliyetleri; Türk özel sektörü için yöntemler Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi ve Türk Sanayinin Uyumu

14 AB Katılım Faaliyetleri Özel Sektör için Kapasite Geliştirme Sürdürülebilir Kalkınma Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türkiye’de Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yaklaşımları Semineri Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masa Toplantısı

15 Sivil Toplum Geliştirme STK’lar ve Gençlik için Kurumsal Kapasite Geliştirme Genç Çevreciler için Eğitim Programı İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Sivil Toplum Geliştirme Medya için Kurumsal Kapasite Haberlerde Çevre – Çevreci Gazetecilik Eğitimi

17 Sivil Toplum Geliştirme REC HİBE İMKANI STK Yerel Yönetimler

18 Sürdürülebilir İşletmeler Avrupa Çevre Ödülleri 2006 Ulusal ölçekte kazananlar aşağıdaki gibidir: Yönetim Kategorisi: 1. ERDEMİR (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları) 2. Siemens Türkiye 3. Pharma Vision Sanayi ve Teknoloji Ürün Kategorisi: 1. Arçelik Buzdolabı İşletmesi 2. Arçelik Çamaşır Makinası Süreç Kategorisi: 1. Eczacıbaşı Özgün Kimya

19 Sürdürülebilir İşletmeler Kurumsal Sosyal Sorumluluk için Farkındalık Yaratma REC Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veritabanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve AB’ye Katılım Atölye Çalışması

20 İklim Değişikliği Işbirliğini teşvik etmek Sosyal aktörlerin farkındalığını artırmak ve katkılarını sağlamak Öncelikli sektörler için İklim Değişikliği politikalarının geliştirilmesini desteklemek Halkın katılımını ve çevresel bilgiye ulaşımını sağlamak. Türkiye’de İklim Değişikliği Politikalarını Teşvik etmek

21 Paydaşların ulusal ve uluslararası ölçekte İklim Değişikliği faaliyetlerine katılımını kolaylaştırmak. İklim Değişikliği İklim Değişikliği üzerine Paydaşların ve Hükümetin Kapasitesinin Geliştirilmesi

22 British Council SıfırKarbonKenti Kampanyası’nın video konferansları ve KuzeyGüneyDoğuBatı Fotoğraf Sergisi’yle Türkiye’de yayılmasını sağlamak Donör: İklim Değişikliği Türkiye’de SIFIRKARBONKENTİ KAMPANYASI

23 Türkiye’de halk arasında İklim Değişikliği konusundaki farkındalık seviyesini ve anlayışı artırmak İklim Değişikliği Türkiye’de İklim Değişikliği Toplumsal Farkındalık Kampanyası

24 Düşük sülfür içerikli yakıtların kullanılmasını, kurşunlu benzin ve emisyonu az olan araç kullanımının tamamen yasaklanması İklim Değişikliği Türkiye’de Temiz Yakıtlar ve Araçlar için Ortaklar

25 Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Yeşil Kutu Projesi Ilköğretim sisteminde çevre eğitim projesi ORTAKLAR:MILLI EĞITIM BAKANLIĞI CEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

26 Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma İğneada’da Koruma Alanı Planlaması ve Yönetimi için Teknik Destek Yönetim Planının sonuçlandırılması, ilgili mikro-planların geliştirilmesi ve geliştirilen planların etkin uygulaması. REC Türkiye öncelikle eko-turizm ve iletişim planlarının hazırlanmasından sorumludur. Küresel Çevre İmkanı/Dünya Bankası

27 Bilgiye Erişim Çevre Bilgileri Hizmetleri Web sitesi Veritabanları Paydaş Veritabanı Medya Veritabanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veritabanı Kütüphane Kataloğu Çevre Terminolojisi Veritabanı İlginç Bilgiler Veritabanı

28 Bilgiye Erişim Bilgi Merkezi E-sirküler/duyuru (toplamda 67 e-sirküler) Kütüphane (500’ü aşkın yayın)

29 Bilgiye Erişim Yayınlar Süreli Yayınlar Yesil Ufuklar (Green Horizon) Cemre (Climate Change)

30 Bilgiye Erişim YAYINLAR STK’lar için Kapasite Geliştirme Rehberleri – 7 kitaplık set Yerel Çevre Eylem Programları Uygulama Rehberi YEÇEP Strateji Raporu AB Katılım Sürecinde STK’ların Rolü I AB Katılım Sürecinde STK’ların Rolü II AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının Uyumlaştırılması için Stratejiler: Türkiye’yi Neler Bekliyor? Toplantı Sunumları ve Tartışmalar Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Toplantı Sunumları ve Tartışmalar REC Türkiye Hibe Programı Başarılı Projeler 2005-2006 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü Metinler ve Temel Bilgiler İklim Değişikliği Görüşmelerinde Müzakerecinin El Kitabı İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları

31 TEŞEKKÜR EDERİZ!


"Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü. Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center-REC): Paydaşları Buluşturmak “... Tarafsız, bağımsız ve kar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları