Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB MALİ YARDIMLARI VE TOKAT İÇİN FIRSATLAR 5 Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB MALİ YARDIMLARI VE TOKAT İÇİN FIRSATLAR 5 Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 AB MALİ YARDIMLARI VE TOKAT İÇİN FIRSATLAR 5 Aralık 2014

2

3 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

4 Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Kapsayıcı Bütüncül Örnek Teşkil Edecek Öncü Çarpan Etkisi Yaratacak Tetikleyici IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler

5 Merkezi Düzeyde Yürütülen ProjelerHibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir. IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler

6 Kamu- STK İşbirliği Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Sivil Toplum Diyaloğu Kapasite Gelişimi Hayat Kalitesinin Artırılması Çevrenin Korunması Eğitim ve Kültür Kültürel Miras İstihdam Hayatboyu Öğrenme Sosyal İçerme Girişimcilik Temel Hak ve Özgürlükler Mesleki Gelişim Eğitim İstihdam  2014 – 2020 döneminde toplamda yaklaşık 180 milyon Avro tutarında AB fonu sivil toplumun güçlendirilmesi için kullandırılacak.  2014 – 2020 döneminde istihdam, eğitim ve sosyal politikalar alanında geliştirilecek projelere de yaklaşık olarak 435 milyon Avro kaynak aktarılacak.

7 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

8 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

9 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları) IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

10 HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

11 Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)

12

13

14

15 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

16 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder. Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr)

17 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri 1.Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) 2.Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi 3.Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı

18 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı

19 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir.

21 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

22 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi 1.İdari Kontrol 2.Teknik Değerlendirme 1.Mali ve Operasyonel Kapasite 2.Projenin İlgililiği 3.Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 4.Projenin sürdürülebilirliği 5.Projenin bütçe ve maliyet etkinliği

23 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar

24 Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, Belediyeler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sendikalar, İşveren Örgütleri, Üniversiteler 2002-2014 dönemi içerisinde 71 hibe programı ile 3548 projeye yaklaşık 461 Milyon Avro destek sağlanmıştır. AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELERDEN ÖRNEKLER Projeler Program Sahibi Kurumlar Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

25 AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELERDEN ÖRNEKLER SıraKuruluşSözleşme AdediHibe Tutarı€ 1Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)97289.230.432,56 2KOBİ65447.767.998,55 3Belediye416 116.381.240,83 4Oda39042.997.086,84 5Üniversite-Yüksek Okul19128.849.321,35 6Birlik13520.635.325,98 7Köylere Hizmet Götürme Birliği11423.897.300,15 8Meslek Lisesi10115.138.045,45 9İl Özel İdaresi8320.631.699,46 10Kooperatif756.273.152,93 11Diğer698.013.533,25 12Çiftçi Grubu655.311.118,70 13İlköğretim Okulu615.282.422,64 14Sendika517.147.642,24 15Halk Eğitim Merkezi395.105.828,02

26 AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELERDEN ÖRNEKLER SıraİlSözleşme AdediSözleşme Tutarı 1İstanbul24732.759.991,14 2Ankara22726.518.757,42 3Kayseri15421.642.904,38 4Van20420.663.873,70 5Konya17917.769.329,37 6Samsun14416.880.697,43 7Trabzon12915.693.105,09 8Sivas10113.230.624,66 9Elazığ5510.329.212,95 10Tokat6210.153.195,96 11Diyarbakır548.834.801,39 12Malatya518.672.535,84 13Kastamonu618.410.203,05 14Çorum608.138.577,59

27 Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar 2014-2015 dönemi içerisinde uygulanacak 39 projeye yaklaşık 4,9 Milyon Avro destek sağlanmıştır. AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler) Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

28 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler) Proje Sahibi Kuruluş: Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) AB ve TR Siyasetinde Kadın Sivil Ağı Projenin hedefi: STK’ların AB karar alma mekanizmaları ve politika oluşturma süreçlerinde daha aktif bir şekilde rol almaları için deneyim paylaşımı yoluyla kapasitelerinin geliştirilmesi Bazı Faaliyetler: Strazburg ve Brüksel’de lobi faaliyetleri yapılması AB-Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları arasında ağ kurma faaliyetleri Kadınların siyasi yaşama katılımı konusunda sempozyum ve çalıştay düzenlenmesi Kadınların siyasi yaşama katılımı konusunda iyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla yurtdışı çalışma ziyareti düzenlenmesi Hibe Tutarı: 158 Bin Avro

29 Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar 2011-2013 dönemi içerisinde uygulanmış 19 projeye yaklaşık 2,2 Milyon Avro destek sağlanmıştır. AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat) Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

30 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat) Proje Sahibi Kuruluş: Niksar Kültür ve Geleneklerini Yaşatma Derneği Kelkit Kültürü Hakkında E-Bilgi Projesi Projenin hedefi: Kelkit havzasının kültürel ve sanatsal değerlerinin proje kapsamında oluşturulacak CULT-NET isimli bir portal aracılığıyla AB üyesi ülkelerde tanınmasına katkıda bulunmak Bazı Faaliyetler: Kelkit kültürü hakkında bilgi toplamak amacıyla saha ziyaretleri İsveç ve Türk STK’ları arasında işbirliğini artırmaya yönelik çalıştaylar İsveç ve Türkiye karşılıklı çalışma ziyaretleri Hibe Tutarı: 109 Bin Avro

31 Yerel yönetimler, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları vb. 2010-2011 dönemi içerisinde uygulanmış 89 projeye yaklaşık 11,5 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı Projeler Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

32 Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Reşadiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Benim de Adım Var! Okumak Benim de Hakkım Projesi Projenin hedefi: Reşadiye’de okulu bırakma riski altında olan kız çocuklarının rehberlik hizmetleri aracılığı ile okullaşma oranının artırılması Bazı Faaliyetler: Tokat’ın Reşadiye ilçesinde öğrenimi bırakmış ya da bırakma riski altında olan kız çocuklarının belirlenmesi Eğitim faaliyetleri dışında kalan kız öğrencilerine yönelik etüt çalışmaları yapılması Öğrenci ve ailelere yönelik rehberlik hizmetleri sunulması Ailelere yönelik farkındalık artırma amacıyla seminerler düzenlenmesi Değerlendirme raporları hazırlanması Hibe Tutarı: 150.000 Bin Avro

33 Sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, eğitim öğretim kurumları vb. 2010-2011 dönemi içerisinde uygulanmış 127 projeye yaklaşık 21 milyon Avro destek sağlanmıştır. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Projeler İŞKUR Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

34 Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Genç Umutlar Mesleki Eğitim ve Gelişim Projesi Projenin hedefi: Tokat ilinde yaşayan 15-29 yaş arası yeterli eğitim alamamış işsiz gençlere verilecek mesleki eğitimler yoluyla, aktif işgücü piyasasında istihdam edilebilirliklerini arttırmak Bazı Faaliyetler: 15-29 yaş arası toplam 60 gence işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi Söz konusu gençlere yönelik mobilya döşemeciliği, el ve dikiş makineciliği ve bilgisayarlı muhasebe gibi konularda meslek kazandırma eğitimleri verilmesi Halkın ve işverenlerin konuya ilgisini çekmek amacıyla çeşitli iletişim etkinliklerinin düzenlenmesi Hibe Tutarı: 154 Bin Avro

35 dernek, vakıf, kamu idaresine bağlı olmayan eğitim kurumları, sendikalar, kar amacı gütmeyen kooperatifler 2010-2011 dönemi içerisinde uygulanan 131 projeye yaklaşık 24 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Projeler İŞKUR Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

36 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Gaziosman Paşa Üniversitesi Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi Projenin hedefi: Tokat ilinde, tarım sektöründe çalışmış olan kadınlar da dahil kentsel alanlarda yaşayan işsiz kadınlara proje kapsamında verilecek eğitimler aracılığı ile mesleki bilgi, beceri kazandırılması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması Bazı Faaliyetler: Kadınlar arası mesleki dayanışma platformu oluşturulması Kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla izlenebilecek yöntemler konusunda bir araştırma raporu hazırlanması İşkur’a kayıtlı 125 işsiz kadına yönelik hasta ve yaşlı bakıcılığı ve aile eğitimi gibi konularda mesleki eğitimler verilmesi Hibe Tutarı: 223 Bin Avro

37 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

38 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI İlgili Fasıl BaşlığıToplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Çevre1.778.000 50.000€-150.000€ ~12 Proje Doğa Koruma ve İklim Değişikliği Enerji1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Enerji Verimliliği, Yenilebilir Enerji, Elektrik ve Doğalgaz Tüketicinin ve Sağlığının Korunması 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Tüketici Hakları ve Halk Sağlığı Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Göç, İltica ve İnsan ticareti ile mücadele İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje AB ülkelerindeki mesleki yeterlilik sistemlerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin işbirliğinin geliştirilmesi

39 İlgili Fasıl BaşlığıToplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modeller ve analitik araçlar; bölgesel politika oluşturmak için ortak veri tabanları; bölgesel planlamada etkili ortaklık vb. İşletme ve Sanayi Politikası 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Girişimcilik eğitimleri ve girişimcilik becerilerinin gelişimi, üretim süreçlerinin ve ürünlerin enerji ve çevre performansının iyileştirilmesi vb Tarım ve Balıkçılık 2.000.000 50.000€-150.000€ ~13 Proje Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık Eğitim 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Okul terkleri ile mücadale, hayatboyu öğrenmesini desteklenmesi, okul öncesi eğitim, yetişkin eğitiminde kalitenin artırılması SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI

40 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye il AB Arası Diyalog Aşama II Kültür ve Turizm Bakanlığı 2.700.000€~3050.000-100.000€ Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.000.000€2020.000-100.000€ İklim Değişikliği Hibe Programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.000.000€ 15-20 20-30 10.000-50.000€ İle 50.000-200.000€

41 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İlginiz için teşekkürler… İletişim: Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Başkan Tel: 0 312 218 14 58 E-posta: bozcan@ab.gov.tr


"AB MALİ YARDIMLARI VE TOKAT İÇİN FIRSATLAR 5 Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları