Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB MALİ YARDIMLARI VE TOKAT İÇİN FIRSATLAR 5 Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB MALİ YARDIMLARI VE TOKAT İÇİN FIRSATLAR 5 Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 AB MALİ YARDIMLARI VE TOKAT İÇİN FIRSATLAR 5 Aralık 2014

2 Sunum İçeriği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Birlik Programları

3 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb.

4 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Kapsayıcı Bütüncül Örnek Teşkil Edecek Öncü Çarpan Etkisi Yaratacak Tetikleyici

5 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir.

6 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler
2014 – 2020 döneminde toplamda yaklaşık 180 milyon Avro tutarında AB fonu sivil toplumun güçlendirilmesi için kullandırılacak. 2014 – 2020 döneminde istihdam, eğitim ve sosyal politikalar alanında geliştirilecek projelere de yaklaşık olarak 435 milyon Avro kaynak aktarılacak. Kamu-STK İşbirliği Sivil Toplum Diyaloğu Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Hayat Kalitesinin Artırılması Çevrenin Korunması Eğitim ve Kültür İstihdam Mesleki Gelişim Kapasite Gelişimi Hayatboyu Öğrenme Girişimcilik Eğitim İstihdam Kültürel Miras Sosyal İçerme Temel Hak ve Özgürlükler

7 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

8 Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi II. AŞAMA Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü Sözleşmelerin imzalanması 8

9 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. 9

10 HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

11 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. 11

12 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
12

13 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
13

14 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
14

15 Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi II. AŞAMA Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü Sözleşmelerin imzalanması 15

16 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder.
Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) 16

17 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri
Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı 17

18 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi
Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı 18

19 Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi II. AŞAMA Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü Sözleşmelerin imzalanması 19

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu
Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir. 20

21 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu
Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır. 21

22 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi
İdari Kontrol Teknik Değerlendirme Mali ve Operasyonel Kapasite Projenin İlgililiği Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği Projenin sürdürülebilirliği Projenin bütçe ve maliyet etkinliği 22

23 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Proje Uygulaması Başlar
Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar 23

24 AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELERDEN ÖRNEKLER
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Program Sahibi Kurumlar Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, Belediyeler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sendikalar, İşveren Örgütleri, Üniversiteler Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde 71 hibe programı ile projeye yaklaşık 461 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 24

25 AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELERDEN ÖRNEKLER
Sıra Kuruluş Sözleşme Adedi Hibe Tutarı€ 1 Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar) 972 ,56  2 KOBİ 654 ,55 3 Belediye 416 ,83 4 Oda 390 ,84 5 Üniversite-Yüksek Okul 191 ,35 6 Birlik 135 ,98 7 Köylere Hizmet Götürme Birliği 114 ,15 8 Meslek Lisesi 101 ,45 9 İl Özel İdaresi 83 ,46 10 Kooperatif 75 ,93 11 Diğer 69 ,25 12 Çiftçi Grubu 65 ,70 13 İlköğretim Okulu 61 ,64 14 Sendika 51 ,24 15 Halk Eğitim Merkezi 39 ,02 25

26 AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELERDEN ÖRNEKLER
Sıra İl Sözleşme Adedi Sözleşme Tutarı 1 İstanbul 247 ,14 2 Ankara 227 ,42 3 Kayseri 154 ,38 4 Van 204 ,70 5 Konya 179 ,37 6 Samsun 144 ,43 7 Trabzon 129 ,09 8 Sivas 101 ,66 9 Elazığ 55 ,95 10 Tokat 62 ,96 11 Diyarbakır 54 ,39 12 Malatya 51 ,84 13 Kastamonu 61 ,05 14 Çorum 60 ,59 26

27 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler)
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanacak 39 projeye yaklaşık 4,9 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 27

28 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler)
Proje Sahibi Kuruluş: Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) AB ve TR Siyasetinde Kadın Sivil Ağı Projenin hedefi: STK’ların AB karar alma mekanizmaları ve politika oluşturma süreçlerinde daha aktif bir şekilde rol almaları için deneyim paylaşımı yoluyla kapasitelerinin geliştirilmesi Bazı Faaliyetler: Strazburg ve Brüksel’de lobi faaliyetleri yapılması AB-Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları arasında ağ kurma faaliyetleri Kadınların siyasi yaşama katılımı konusunda sempozyum ve çalıştay düzenlenmesi Kadınların siyasi yaşama katılımı konusunda iyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla yurtdışı çalışma ziyareti düzenlenmesi Hibe Tutarı: 158 Bin Avro 28

29 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat)
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanmış 19 projeye yaklaşık 2,2 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 29

30 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat)
Proje Sahibi Kuruluş: Niksar Kültür ve Geleneklerini Yaşatma Derneği Kelkit Kültürü Hakkında E-Bilgi Projesi Projenin hedefi: Kelkit havzasının kültürel ve sanatsal değerlerinin proje kapsamında oluşturulacak CULT-NET isimli bir portal aracılığıyla AB üyesi ülkelerde tanınmasına katkıda bulunmak Bazı Faaliyetler: Kelkit kültürü hakkında bilgi toplamak amacıyla saha ziyaretleri İsveç ve Türk STK’ları arasında işbirliğini artırmaya yönelik çalıştaylar İsveç ve Türkiye karşılıklı çalışma ziyaretleri Hibe Tutarı: 109 Bin Avro 30

31 Milli Eğitim Bakanlığı
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Milli Eğitim Bakanlığı Yerel yönetimler, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları vb. Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanmış 89 projeye yaklaşık 11,5 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 31

32 Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Reşadiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Benim de Adım Var! Okumak Benim de Hakkım Projesi Projenin hedefi: Reşadiye’de okulu bırakma riski altında olan kız çocuklarının rehberlik hizmetleri aracılığı ile okullaşma oranının artırılması Bazı Faaliyetler: Tokat’ın Reşadiye ilçesinde öğrenimi bırakmış ya da bırakma riski altında olan kız çocuklarının belirlenmesi Eğitim faaliyetleri dışında kalan kız öğrencilerine yönelik etüt çalışmaları yapılması Öğrenci ve ailelere yönelik rehberlik hizmetleri sunulması Ailelere yönelik farkındalık artırma amacıyla seminerler düzenlenmesi Değerlendirme raporları hazırlanması Hibe Tutarı: Bin Avro 32

33 Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi İŞKUR Sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, eğitim öğretim kurumları vb. Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanmış 127 projeye yaklaşık 21 milyon Avro destek sağlanmıştır. 33

34 Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Genç Umutlar Mesleki Eğitim ve Gelişim Projesi Projenin hedefi: Tokat ilinde yaşayan yaş arası yeterli eğitim alamamış işsiz gençlere verilecek mesleki eğitimler yoluyla, aktif işgücü piyasasında istihdam edilebilirliklerini arttırmak Bazı Faaliyetler: 15-29 yaş arası toplam 60 gence işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi Söz konusu gençlere yönelik mobilya döşemeciliği, el ve dikiş makineciliği ve bilgisayarlı muhasebe gibi konularda meslek kazandırma eğitimleri verilmesi Halkın ve işverenlerin konuya ilgisini çekmek amacıyla çeşitli iletişim etkinliklerinin düzenlenmesi Hibe Tutarı: 154 Bin Avro 34

35 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi İŞKUR dernek, vakıf, kamu idaresine bağlı olmayan eğitim kurumları, sendikalar, kar amacı gütmeyen kooperatifler Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanan 131 projeye yaklaşık 24 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 35

36 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Gaziosman Paşa Üniversitesi Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi Projenin hedefi: Tokat ilinde, tarım sektöründe çalışmış olan kadınlar da dahil kentsel alanlarda yaşayan işsiz kadınlara proje kapsamında verilecek eğitimler aracılığı ile mesleki bilgi, beceri kazandırılması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması Bazı Faaliyetler: Kadınlar arası mesleki dayanışma platformu oluşturulması Kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla izlenebilecek yöntemler konusunda bir araştırma raporu hazırlanması İşkur’a kayıtlı 125 işsiz kadına yönelik hasta ve yaşlı bakıcılığı ve aile eğitimi gibi konularda mesleki eğitimler verilmesi Hibe Tutarı: 223 Bin Avro 36

37 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

38 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı Toplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Çevre 50.000€ € ~12 Proje Doğa Koruma ve İklim Değişikliği Enerji ~7 Proje Enerji Verimliliği, Yenilebilir Enerji, Elektrik ve Doğalgaz Tüketicinin ve Sağlığının Korunması Tüketici Hakları ve Halk Sağlığı Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Göç , İltica ve İnsan ticareti ile mücadele İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi AB ülkelerindeki mesleki yeterlilik sistemlerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin işbirliğinin geliştirilmesi

39 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı Toplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 50.000€ € ~7 Proje Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modeller ve analitik araçlar; bölgesel politika oluşturmak için ortak veri tabanları; bölgesel planlamada etkili ortaklık vb. İşletme ve Sanayi Politikası Girişimcilik eğitimleri ve girişimcilik becerilerinin gelişimi, üretim süreçlerinin ve ürünlerin enerji ve çevre performansının iyileştirilmesi vb Tarım ve Balıkçılık ~13 Proje Tarım ve Kırsal Kalkınma , Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık Eğitim Okul terkleri ile mücadale, hayatboyu öğrenmesini desteklenmesi, okul öncesi eğitim, yetişkin eğitiminde kalitenin artırılması

40 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI
İlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye il AB Arası Diyalog Aşama II Kültür ve Turizm Bakanlığı   € ~30 Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   € 20  İklim Değişikliği Hibe Programı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   € 15-20 20-30 İle

41 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz için teşekkürler… İletişim: Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Başkan Tel: E-posta:


"AB MALİ YARDIMLARI VE TOKAT İÇİN FIRSATLAR 5 Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları