Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSMAN İMKANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSMAN İMKANLARI."— Sunum transkripti:

1 FİNANSMAN İMKANLARI

2 İÇERİK Fon Kaynakları Proje Çevirim Yönetimi(PCM)
Dünya Bankası Fonları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) Avrupa Birliği Yabancı Vakıflar Yabancı Ülke İşbirlikleri Krediler Proje Çevirim Yönetimi(PCM) Başarılı ve Başarısız Proje Örnekleri

3

4 ULUSLARARASI KURULUŞLAR
1.Dünya Bankası 2.Birleşmiş Milletler 3.Avrupa Birliği

5 1.DÜNYA BANKASI FONLARI

6 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)

7 SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ-SRAP Gelir Getirici Projeler Eğitimler
Gelir Getirici Projeler Eğitimler Geçici İstihdam Projeleri Sosyal Hizmetler Projeleri Amacı Yoksul ailelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurabilmeleri, ve sürdürebilmeleridir. Kadınlar ve işsizler için istihdam edilebilirlik eğitimleri düzenlemek Çevreyi olumsuz yönde etkileyen atıklar, park vb. çevre düzenlemeleri gibi konularda çalışmalar yapılabilir Sosyal merkezler aracılığıyla kimsesiz çocuklar, engelliler, yaşlılar korunmasız kadın ve erkekler ile yoksul, işsiz gençlere sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması İçeriği Mali destek İşçi giderleri(%70), diğer harcamalar (malzeme, küçük çaplı inşaat giderleri vs)(%30) Mevcut toplum merkezlerindeki programların çeşitlendirilmesi Kim Başvurabilir? Yoksul ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında güvence sahibi olmayan kişiler.Yararlanıcıların aktif nüfus yaş grubu (18-65) içinde yer alması ve SRAP projelerinden daha önceden yararlanmamış olması gerekir. Proje Limiti Birey başvuruları için en fazla 5000 $ (kırsal kesimde 3000 $)Grup başvurularında proje başına en fazla $ En fazla $ En fazla $ Ortalama $, toplam bütçe $'ı aşmayacaktır. Bilgi İçin

8 Bugüne Kadar Desteklenen Gelir Getirici Örnek Projeler
Kütahya-Gediz Kaşıkçılık Projesi İzmir-Kültürel Mirası Koruma Projesi Eskişehir-Toplum Merkezi İzmir-Seferhisar Balıkçılık Projesi Amasya Konfeksiyon Projesi Tokat-Turhal Bayan Terzisi Malatya-Doğanhisar Dikiş Atölyesi Projesi Ankara-Mamak Unlu Mamuller Projesi Mersin-Silifke Yufka/Börek Salonu Mersin-Mut Perakende Satış Projesi Balıkesir-Havran Süt İnekçiliği Projesi Sakarya-Sapanca Süs Bitkileri Üretimi Projesi Amasya Seracılık Projesi

9 Nasıl Başvurulur? Projeler, "proje hazırlama formatı” nda belirtilen konu başlıkları hakkında yeterli açıklamaları içerecek şekilde hazırlanır. Vakıflar gerektiğinde proje hazırlanmasına destek verir. Her kişi için birer adet fayda sahibi başvuru formu doldurulur. Her proje için bir adet proje başvuru formu eksiksiz olarak doldurulur. Proje başvuru formunda SRAP‘ tan talep edilen miktar bölümünün mümkün olduğunca Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden belirtilmesi gerekmektedir. Başvuruyu alan Vakıflar, proje başvuru formunun ilgili bölümlerini gerekli yorum ve açıklama notuyla birlikte doldurup, kayda aldığı projenin bir kopyasını PKB(Proje Koordinasyon Birimi)'ye gönderir.

10 2.BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER FONLARI

11 Küçük Hibe Programı(SGP)
UNDP-GEF Küçük Hibe Programı(SGP)

12 UNDP-GEF/SGP(Küçük Hibe Programı)
Pilot Uygulama Projeleri Proje Geliştirme Fonu Toplantı/Çalıştay Fonu Basılı Malzeme Amacı Küresel çevre sorunlarına yenilikçi ve yerel toplum-tabanlı faaliyetleri içeren projelerine destek sağlamak Proje fikrinin belirlenmesi ve proje oluşumu esnasında yerel katılımı güçlendirmek Toplantı, çalıştay, seminer, panel vb. organizasyonları desteklemek Poster, broşür, kitapçık gibi basılı malzemelerin hazırlanıp basılmasını konusunda destek Kim Başvurabilir? Birleşmiş Milletlerin tanımladığı tüm sivil toplum kuruluşları proje sunabilirler Proje Limiti USD 2000 USD USD Bilgi İçin Örnek Proje-Brezilya GEF, tasarruf sağlamak ve hava kirliliğini önlemek için Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde Hidrojen yakıt pilleri ile çalışan otobüsler projesini hayata geçirmek için çalışmalar yapmaktadır.

13 Nasıl Başvurulur? Proje tipine uygun form kullanılarak Türkçe ya da İngilizce proje teklif metni SGP Ulusal Koordinasyon Birimi'ne sunulur. • Proje Teklif Formatı 2005 – Projeler • Proje Teklif Formatı 2005 – Proje Geliştirme • Proje Teklif Formatı 2005 – Toplantı / Çalıştay • Proje Teklif Formatı 2005 – Basılı Malzeme

14 Türkiye’den Örnek Projeler
Kerkenes Eko-Merkezi Giresun’da Çiftçi Çalıştayı Sarayönü İlçesinde Sürdürülebilir Toprak Kullanımı Acarlar Çevre Eğitim ve Çiftçi Merkezi Projesi “Göllerimiz Hayat Bulsun” Etkinlikleri Hakkari-Şemdinli ve Yüksekova’da Ters Lale Yetiştiriciliğinin Teşviki

15 GAP – GİDEM (Girişimci Destekleme Merkezleri) HİBE Programı

16 Hibe programı GAP Bölgesi’nde KOBİ’leri temsil eden SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI vasıtasıyla KOBİ’lerin rekabet seviyelerini yükseltmek üzere girdi maliyetlerini düşürme, satışlarını, ihracat ve istihdam kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

17 Uygun Projeler Bu Teklif Çağrısı altında yapılacak teklifler imalat sanayii ile sınırlandırılmıştır. İstihdamı arttırma potansiyeline sahip projeler KOBİ’lere ihracatlarını arttıracak veya ihracat fırsatları yaratacak projeler Ürünlerin katma değer ve faaliyetlerin verimliliklerini geliştiren projeler

18 Kimler Başvurabilir? GAP Bölgesinde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) yerleşik olan Ticaret Odaları ve/veya Sanayi Odaları veya, GAP bölgesinde yerleşik olan Ticaret Borsaları veya, üyelerinin çoğunluğunun KOBİ’lerin teşkil ettiği, kâr amacı gütmeyen, sivil toplum örgütü ve tüzel kişiler veya, İşadamları ve Girişimci Birlikleri

19 Hibe Tutarı En az: 250.000,00Avro En fazla: 400.000,00Avro
Hiçbir hibe, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin % 90’ını aşamaz. Toplam hibe miktarı, proje değerinin % 40’ından az olmamalıdır.

20 Yer Faaliyetler, Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, GAP illerinden (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) bir ya da birden fazlasında uygulanmak zorundadır. Son Başvuru Tarihi 2 Ekim 2006 saat 16:00’dır.

21 ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ - II
      ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ - II     

22 Proje Hedefi Bu proje ile özelleştirme nedeniyle işten çıkartılan işsizlere tazminatlarının ödenmesi, ikincil işsizlerde dahil olmak üzere Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KİT) özelleştirilmesinden dolayı işini kaybetmiş olan veya işini kaybedecek olan Kuruma kayıtlı kişilere yeniden işe yerleştirme hizmetlerinin verilmesi ve Özelleştirme programının sosyal etkisinin izlemesi hedeflenmektedir.

23 Hizmetler ÖSDP-1’de olduğu gibi ÖSDP-2’de de Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri kapsamında, Danışmanlık, Eğitim ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) hizmetleri verilecektir. Proje 2008 Yılı sonunda tamamlanacaktır.

24 Hizmetler A. Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık hizmetlerinin amacı; proje kapsamında bulunan katılımcılar belirlenerek, bunların yeni bir iş bulmalarına yardımcı olmak üzere katılımcılara danışmanlık hizmetleri vermek, iş piyasasındaki işgücü talebini belirlemeye çalışmak, katılımcıların bulunan yeni işe kolayca ve başarılı bir şekilde uyumlarını sağlamaktır.

25 Hizmetler B. Eğitim Hizmetleri
Eğitim hizmetlerinin amacı, proje kapsamında bulunanlara yeni beceriler kazandırmak suretiyle iş piyasasına girişlerini ve yeni işler bulmalarını kolaylaştırmaktır. Yeniden eğitim hizmetleri eğitim kurumlarında verilebileceği gibi, eğitim sonucunda çalışmaya başlatılacakları işyerlerinde de verilebilecektir. Ayrıca eğitimin teorik bölümünün eğitim kurumlarında, pratik bölümünün işyerinde verilebilmesi mümkündür.

26 Hizmetler C. Toplum Yararına Çalışma Programları Hizmetleri
Toplum Yararına Çalışma Programları özelleştirme ve ekonomik reform programları sebebiyle işlerinden çıkarılan işçilerle kapsama dahil ikincil işsizlerden kültürel mirasın, çevrenin ve kamusal alt yapının korunması, sosyal yardımlaşma vb. alanlarda çalışmak isteyenlere yardımda bulunmayı amaçlar. Bu program katılımcılara geçici iş imkanları sağlayarak onları belli bir süre için maddi olarak destekler ve ayrıca katılımcılar bu sayede çalışma ortamına alışarak iş tecrübesi ve iş disiplini edinirler.

27 Gaziantep ili Eğitim ihalesi 11.07.06 tarihinde tamamlanmıştır.

28 3.AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI

29 Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Hibe Programı

30 Hibe Tutarı Toplam bütçe 925,000 Avro’dur. Toplamda, yaklaşık 35 proje finansal olarak desteklenecektir. Proje Ölçeği Küçük Ölçekli Orta Ölçekli Büyük Ölçekli Minimum Miktar 2,000 € 10,000 € 30,000 € Maksimum Miktar 80,000 € Öngörülen Proje Sayısı 10-20 8-10 4-5

31 Kimler Başvurabilir? Küçük Ölçekli Projeler için
Kar amacı gütmeyen kuruluş olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş veya kayıtlı olması ve Tüzel kişilik olması ve Toplum menfaatine hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşu (iş destek organizasyonları; özel sektör dernekleri, mesleki dernekler, çiftçi birlikleri, doğal kaynak, su ve çevre ile ilgili yerel STK’lar ve vakıflar) olması ve Projenin hazırlığından ve yönetiminden ortaklarıyla birlikte doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

32 Kimler Başvurabilir? Orta Ölçekli Projeler:
Yerel otoriteler, örneğin; belediyeler3, köy yönetimleri (muhtarlıklar), özel idareler, yerel yönetim birlikleri olması ve Projenin hazırlığından ve yönetiminden ortaklarıyla birlikte doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

33 Kimler Başvurabilir? Büyük Ölçekli Projeler
Kar amacı gütmeyen kuruluş olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş veya kayıtlı olması ve Tüzel kişilik olması ve Belirli sosyal gruplara (tarımda çalışan kadınlar, özellikli sektör çalışanları, mesleki gruplar, vs. ) sosyal etki yapabilme potansiyeli taşıyan veya çevre yönetimi gelişimi konusunda potansiyel yaratabilecek sivil toplum organizasyonları (odalar, iş destek organizasyonları; özel sektör dernekleri, mesleki dernekler, çiftçi birlikleri, birlikler (üretici birlikleri), sürdürülebilir kalkınma konusuyla ilgili ulusal STK’lar, vakıflar, işçi sendikaları, memur sendikaları, işveren sendikaları ve bu birliklerin konfederasyonları ) olması ve Projenin hazırlığından ve yönetiminden ortaklarıyla birlikte doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

34 Uygun Projeler Enerji, ulaşım, endüstri, tarım, orman ve çevre sektörlerinde sürdürülebilir üretim modelleri ( çevreye duyarlı teknolojiler, işbirliği ve kapasite oluşturma) Türk toplumunda enerji verimliliği ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi Politika oluşturma ve karar almada çevre ve kalkınma konularının ön plana çıkarılması Sürdürülebilir planlama ve arazi kaynaklarının yönetiminde entegre yaklaşım ( iskan gelişimi, peyzaj ve turizm planlama, ekolojik olarak planlanmış şehirler ve çevreleri) Hassas ekosistemlerin yönetimi (çölleşmeyle mücadele, kuraklık, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmayı gözeten kıyı yönetimi) Sürdürülebilir tarımsal uygulama ve politikaların teşvik edilmesi

35 Uygun Projeler Temiz su kaynaklarının ve kalitesinin korunması
Endüstriyel uygulamalarda veya büyük yerleşimlerde zehirli kimyasallar, tehlikeli maddeler ve katı atıkların yönetimi Hassas grupların (tarımda çalışan kadınlar, belirli bir sektörlerde çalışanlar, profesyonel veya mesleki gruplar) sürdürülebilir kalkınma uygulamalarında rollerinin güçlendirilmesi Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili eğitim ve kamu bilincinin artırılması (örneğin; görsel materyaller, eğitim materyalleri ve yarışmalar). Sürdürülebilir karar alma amaçlı bilgi/veri toplanması ve toplanan bilgi/verinin paylaşılması

36 Son Başvuru Tarihi 28 Ağustos 2006

37 Sivil Toplum Diyaloğu:Avrupa-Bilgi Köprüleri Programı

38 Son Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2006

39 Hibe Tutarı asgari tutar: 10,000 € azami tutar: 100 000 €
Hibe tutarı, Proje’nin toplam uygun maliyetleri toplamının %50’sinden az, %90’ından fazla olamaz.

40 Kimler Başvurabilir? Tüzel kişilik olması ve
Kar amacı gütmeyen kuruluş olması ve Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, mesleki örgütler, “think tank” ler ve diğer sivil toplum yapıları ve merkezi Türkiye de olması ve Ortaklarıyla birlikte, projenin uygulanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi ve Proje süresince kurumlarının sürekliliğini sağlayacak teknik, yönetimsel ve finansal kapasiteye sahip olması ve projenin finansmanında pay sahibi olması ve Hibe talep edilen projenin büyüklüğüne uygun olarak faaliyeti yönetme kapasitesine sahip olması ve deneyimli olması

41 Proje Türleri Çalışmalar ve araştırma
İşbirliği ve Ağ Oluşturma Projeleri Eğitimler, seminerler, ve konferans projeleri Kilit Referans Kitapların Çevirisi ve yayınlanması, dokümanlar ve ilgili diğer yayınlar

42 Başvurular nereye nasıl yapılacak?
Başvurular aşağıda belirtilen adrese kapalı ve mühürlü zarf içinde kayıtlı posta yoluyla, kurye ile ya da elden teslim edilecektir: Posta Adresi Merkezi Finans ve İhale Birimi Ehlibeyt Mahallesi 6.Sokak No: 16/8 Ekşioğlu İş Merkezi 06520 Balgat, Ankara Tel : Faks:

43 TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL HAKLARIN DESTEKLENMESİ KÜLTÜREL GİRİŞİMLER DESTEK HİBE PROGRAMI (CISGS)

44 Hibe Tutarı Asgari tutar:: Avro Azami tutar: Avro

45 Kimler Başvurabilir? Tüzel kişiliği olmak, ve
Türkiye’de kurulmuş olmak, ve Yerel ve bölgesel kuruluşlar, örneğin araştırma ve eğitim kurumları, kültür kurumlarının bölüm/şubeleri örneğin müzeler, kültür merkezleri, ulusal tiyatrolar dışındaki tiyatrolar, dans grupları, bale ve dans eğitim kuruluşları, sanat galerileri, sergi salonları veya yayımcı, müzik, film, belgesel yapım sirketleri gibi ilgili konularda özelleşmiş şirketler , veya [

46 Kamu yararına hizmet veren, kamu kurumu olmayan tüzel kişilikler (örneğin meslek örgütleri, vakıflar, dernekler) veya Yerel yönetimler – örneğin belediyeler , muhtarlık ve yerel yönetim birlikleri veya üniversiteler

47 Proje Türleri Türk vatandaşlarının günlük hayatlarında geleneksel olarak kullandığı dil ve lehçelerde, örneğin Arapça, Boşnakça, Çerkezce, Kırmancı, Zazaca, Lazca ve Tatarca vs, yapım, gösteri ve sergiler Tiyatro oyunlarının hazırlanması ve sergilenmesi/gerçekleştirilmesi, Konserlerin hazırlanması ve düzenlenmesi/organize edilmesi Bale ve dans gösterileri Türkiye’deki çeşitli kültürlere ilişkin sergilerin hazırlanması ve düzenlenmesi/organize edilmesi

48 Çeşitli kültürel miraslara ait yayımların yapılması ve dağıtılması
Sinema/belgesel yapımı ve dağıtımı Klasik edebiyat, müzik, tiyatro ve sinema eserleri hakkındaki bilginin, Türk vatandaşları tarafından geleneksel olarak günlük hayatlarında konuşulan dil ve lehçeler çerçevesinde iyileştirilmesine yönelik projeler Stand up gösteri ve şiir dinletilerinin yapımı ve gerçekleştirilmesi Tekrarlanma potansiyeli yüksek yerel ve bölgesel karakterli projeler.

49 Başvurular nereye nasıl yapılacak?
Başvurular aşağıda belirtilen adrese kapalı ve mühürlü zarf içinde kayıtlı posta yoluyla, kurye ile ya da elden teslim edilecektir: Posta Adresi Merkezi Finans ve İhale Birimi Ehlibeyt Mahallesi 6.Sokak No: 16/8 Ekşioğlu İş Merkezi 06520 Balgat, Ankara Tel : Faks:

50 Son Başvuru Tarihi 16 Ağustos 2006

51 Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi

52 Hibe Tutarı En az: Avro En fazla: Avro

53 Kimler Başvurabilir? Tüzel kişilik olması ve
Kar amacı olmayan kuruluş olması ve Türkiye menşeli[1] olması ve İşçi sendikaları/konfederasyonları işveren sendikaları/konfederasyonları kamu çalışan sendikaları/konfederasyonları vb. olması veya sendikalı çalışanları olan, işveren olarak hareket eden yerel yönetimler olması.

54 Proje Türleri Belirli sektörlere ya da işletmelerdeki belirli konulara (çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, esnek çalışma, pozitif ayrımcılık gibi) ilişkin iki taraflı komiteler oluşturulması. Seçilmiş işletme ya da sektörlerde ortak yönetim- işçi sendika planları tasarlanması ve uygulanması. Üyelerini eğitmek üzere sosyal taraflar tarafından yönetilen eğitim faaliyetleri Örnek iş konseyleri oluşturulması.

55 İşçilerin farklı düzeylerde temsile dayalı katılımı ve ortaklığı için yapılanmalar oluşturulması.
Esneklik ve iş güvencesi yaklaşımları dâhil olmak üzere iş organizasyonunun yeni biçimlerinin teşvik edilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarının uyumlaştırılması. Sosyal diyaloğu kullanarak dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması Toplu ve/veya bireysel iş mevzuatının geliştirilmesi

56 Son Başvuru Tarihi 21 TEMMUZ 2006

57 MED-PACT AKDENİZ’DE YEREL YÖNETİMLER İSBİRLİĞİ PROGRAMI
(Son Başvuru tarihi geçmiştir)

58 AKDENİZ’DE YEREL YÖNETİMLER İSBİRLİĞİ PROGRAMI
MED-PACT AKDENİZ’DE YEREL YÖNETİMLER İSBİRLİĞİ PROGRAMI Amacı 1. AB ve Akdeniz şehirleri ile sivil toplumlar arasında sürekli işbirliği sağlamak veya mevcut yürüyen işbirliklerinin güçlendirilmesine destek olmak; 2. Güney ve Doğu Akdeniz’de daha dengeli ve sürdürülebilir yerel kalkınma örneklerinin desteklenmesine (i) vatandaşların da katılımını sağlayarak ve (ii) bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlayarak katkıda bulunmak. İçeriği Hibe desteği Kimler Başvurabilir? Belediyeler, İl Özel İdareleri veya benzeri Yerel yönetimler; yerel yönetim birlikleri veya yerel yönetimlerin oluşturdukları birlikleri temsil eden kuruluşlar Proje Limiti • En düşük destek: Euro • En yüksek destek: Euro Bilgi için

59 Uygun Projeler Neler Olabilir?
Sürdürülebilir şehir gelişimi, 2. Belirli şehirleşme politikalarının uygulanmasına destek konusunda örneğin: Ekonomik gelişmeye yönelik olarak şehirlerin turizm potansiyeli yanısıra tarihsel mirasını ortaya koyma; Çevre koruma ve doğal kaynakların yönetimi; Ulaşım politikalarının tasarımı ve uygulanması; Dezavantajlı nüfus grubunun korunmasına yönelik önlemler ve bunların sosyal entegrasyonu;

60 Uygun Projeler Neler Olabilir?
3. Yerel yönetim araçlarının güçlendirilmesi, özellikle aşağıda belirtilenler kapsamında: Daha etkin yerel kurumsal, yasal ve idari çerçevelerin/sistemlerin kurulması; mali konular ve bütçe harcamaları ile kontrolü alanları da dahil olmak üzere; Belediye çalışanlarının mali ve operasyonel konularda eğitilmesi.

61 Uygulama Koşulları Süre: 24-36 ay arası
Yer: Projeler en az 2 MEDA ülkesinde (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Tunus, Suriye, Türkiye ve Filistin) ortaklaşa gerçekleşmelidir. Kapsam dışındaki faaliyet türleri: Çalışma gruplarına, seminerlere, konferanslara veya kongrelere katılıma yönelik kişisel sponsorlukla ilgili faaliyetleri; Eğitim veya akademik çalışmalara yönelik kişisel sponsorlukla ilgili faaliyetler.

62 Kimler Başvurabilir? Tüzel kişi olmak ve
Kar amacı gütmeyen kuruluş olmak ve Belediyeler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri veya; yerel yönetim birlikleri veya yerel yönetimlerin oluşturdukları birlikleri temsil eden kuruluşlardan biri olmak SSK ve vergi borcu bulunmamak

63 Nasıl Başvurulur? Başvurular Avrupa Komisyonunun Brüksel’deki merkezine İngilizce veya Fransızca olarak yapılmalıdır. Başvuru belgeleri: (1 asıl ve 3 kopya + disket veya CD) Tasarım notu(Concept Note) Başvuru Formu(Application Form) Bütçe Tablosu(Budget) Mantıksal Çerçeve Belgesi(Logical Framework)

64 Avrupa-Akdeniz İşbirliği (Euro-Mediterranean Partnership)

65 Finansman MEDA Programı AB-Akdeniz İşbirliğinin temel finansman aracıdır den 2004’e , MEDA kapsamında bölgede € 5,458 milyon kaynak çeşitli projelerde ve destek aktivitelerinde kullanılmıştır. Diğer bir fon kaynağı AYB Kredileridir. 1974’den bu güne kadar € 14 milyar kalkınma projelerinde kullanılmıştır.

66 Katılımcı Ülkeler Mayıs 2004 de birliğe katılan 10 yeni üyeyle birlikte AB-Akdeniz işbirliği 25 üye ülkeyi ve 10 Akdeniz ülkesini kapsar hale geldi. ( Cezayir, Mısır, Lübnan, Suriye, İsrail, Filistin, Tunus, Ürdün , Fas ve Türkiye)

67 2006 Teklif Çağrısı Kültürler arası diyalog için Anna Lindh Euro-Akdeniz Derneği (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures)

68 Uygun Projeler Neler Olabilir?
Tema A: EuroMed müzik ve diğer kültürel/artistik kreasyon Tema B: EuroMed okullar programı; Tema C: EuroMed genç araştırmacılar takımı Tema D: Yaz okulları /değişim programları (artists in residence); Tema E: Kütüphaneler, kitapların ve okumanın teşviki,tercüme Tema F: Sivil Toplum örgütlerindeki kadınlara yönelik kültürler arası değişim

69 25%< Hibe Miktarı <%90
Min:10.000 Max: Euro 25%< Hibe Miktarı <%90 Son Başvuru: 1 Kasım

70 Uygulama Koşulları 2+2 kuralı
Projeler işbirliğinin teşviki amacıyla AB üyesi ülkelerden 2 katılımcı ve MEDA üyesi ülkelerden 2 katılımcı grubun bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Her gruptan en az biri ALF network üyesi olmalıdır.

71 Önemli Belgeler Yıllık çalışma programları
Başvuru sahipleri için klavuz Ek A Hibe başvuru formu Ek B Proje bütçe formu Ek C Günlük giderler Ek D Standart hibe kontratı Ek D1 Genel şartlar Ek D2 Kararlaştırılmış prosedürler, usuller Ek D3 Ödeme talebi Ek D4 Finansal bilgi Ek D5 Denetleme sertifikası şartı

72 ALF National Networks Istanbul Foundation for Culture and Art (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Ms. Esra Nilgün Mirze (Director corporate communications) Istiklal Cad, Luvr Apt. No 146, Istanbul Tel: ; ; Fax: Website:

73 LIFE Çevresel Fon Programı

74 LIFE-Üçüncü Ülkeler Programı
Avrupa Birliği, LIFE-Üçüncü Ülkeler programına döneminde 38 milyon Euro aktarmıştır. Teknik asistanlık projelerinin maliyetlerinin %70’i için hibe verilir.

75 Üçüncü Ülkeler Programı
LIFE Üçüncü Ülkeler Programı Amacı Akdeniz ve Baltık Denizi’ne kıyısı bulunan üçüncü ülkelerdeki kapasite ve idari yapıların tesisine, çevresel politikaların gelişimine yardımcı olmak İçeriği Hibe desteği Kimler Başvurabilir? Tüzel kişiler,STK’lar,Kamu kuruluşları Proje Limiti Min: Euro Max: Euro Bilgi için

76 GENÇLİK EYLEM PROGRAMI

77 . GENÇLİK Eylem Programı, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin programıdır

78 Türkiye bu programdan yararlanmaktadır

79 AMAÇ NEDİR? Gençlerin girişimcilik ruhlarını teşvik etmek
Farklı kültürleri tanımak Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadeleyi desteklemek Ortak Avrupa kültürünün çeşitliliğinin, ortak mirasın ve ortak temel değerlerimizin daha iyi anlaşılmasını için: MADDİ KAYNAK SAĞLAMAKTIR.

80 KİMLER KATILABİLİR?

81 Gençlerden oluşan gruplar
Kâr amaçlı olmayan sivil toplum kuruluşları Dernekler Kamu yetkilileri Gençlik ve yaygın eğitim alanlarında deneyim sahibi olanlar

82 EYLEM PROJELERİ

83 Eylem 1 Avrupa için Gençlik

84 Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürlerini tanımaların sağlar.

85 Eylem 2  Avrupa Gönüllü Hizmeti ( AGH )

86 Bu Eylem çerçevesinde, yaşları 18 ile 25 arasında olan gençler, Avrupa’da
toplumsal, ekolojik, çevre, sanat ve kültür, yeni teknolojiler, spor vb. gibi geniş bir etkinlik alanındaki projelere gönüllüsü olarak 12 aya kadar yurtdışında kalabilirler.

87 Eylem 3 Gençlik Girişimleri

88 Bu Eylem aracılığıyla,gençler yerel düzeyde girişimcilik ruhlarını, yaratıcılıklarını geliştirme ve ortaya koymalarını sağlayan bir proje yürütmek için destek alabilirler. BKZ: TAHTA ELLER PROJESİ- TARAKLI

89 Eylem 4  Ortak Eylemler

90 SOCRATES, LEONARDO DA VINCI ve GENÇLİK gibi AB programları öğrenicilerinin yaşamak, çalışmak ve topluma aktif olarak katılmak için gereksinim duydukları deneyim, bilgi ve becerileri edinebilecekleri Avrupa düzeyinde koşullar yaratmayı hedefleyen diğer eylem projelerini tamamlayıcı nitelikte araçlardır

91 Eylem 5 Destek Faaliyetleri

92 Amaç yukarıda bahsetiğimiz Eylem 1, Eylem 2 ve Eylem 3 ‘e destek sağlamaktır. Örneğin:
Pratik eğitim deneyimi Fizibilite ziyaretleri Seminerler Eğitim kursları Ulus ötesi ortaklıklar ve ağlar Kapasite Geliştirme ve yaratıcılık için destek

93 TAHTA ELLER PROJESİ ULUSAL AJANS-EYLEM 3 TEMMUZ-EYLÜL 2006

94 TARAKLI’DA BULUŞUYOR!!!

95 TEMMUZ 2006 10 işsiz ve engelli Taraklı gencine,
AKDAN Danışmanlık tarafından GİRİŞİMCİLİK VE İŞ EDİNDİRME eğitimi verilecek

96 10 MACAR GENÇ 10 TARAKLI GENCİ

97 TAHTA USTALARINDAN TARAKLI MAKET EVLERİ MACAR TAHTA BEBEKLERİ YAPMAYI ÖĞRENECEK....

98 PANAYIR 26-27 Ağustos TAHTA EL SANATLARI SERGİSİ
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI STANDLARI TÜRK VE MACAR GELENEKSEL GECESİ TARAKLI GELENEKSEL YEMEKLERİ

99 SAKARYA GEZİSİ

100 İSTANBUL GEZİSİ

101 KÜLTÜR 2000( )

102 AB İŞBİRLİĞİ Kültür 2000 Programı Amacı Gerçek Avrupa katma değerini sağlayan ve kültür alanında varolan ilgileri ve durumları yansıtan yenilikleri ve yaratıcılığı teşvik eden kaliteli projelere fon sağlamak Kim Başvurabilir? Kültür alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşları,kar gütmeyen kuruluşlar vb. Bilgi İçin

103 Örnek Proje 1: NEMOREK-Mozaik Restorasyonu ve koruma ağı
Aachen Katedrali mozaikleri üzerine 13 ülkenin işbirliği ile restorasyon,koruma ve temizleme çalışmaları yürütüldü

104 Örnek Proje 2: Gezici Müze
Berlin’den başlayıp Viyana ve Londra’da sona erdi. Bu küçük sanat alanı, ziyaretçiler için anlık görsel,akustik ve dokunmaya dayalı bir tecrübeydi. Müzenin kablo ve pencereleri de sanatsal bir şekilde ziyaretçilere sunuldu.

105 Teklif Sunma Prosedürü
1.İlan Teklif çağrısı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanır. Şartname ile başvuru formları Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün internet adresinden veya talep üzerine European Commission Culture and Communication Culture DG Education and Culture (B-100-Office:5/21) B – 1049 Brussels Belgium  adresinden de temin edilebilir.

106 Teklif Sunma Prosedürü
3. Parasal destek başvurularının sunulması Başvuruda bulunmak için 4 ayrı başvuru formu doldurulması gerekir. Başvuru Formu Finansal Tanımlama Formu Finansal Kapasite Formu Tüzel Kişilik Formu Başvuru formu 2 kopya halinde (bir orijinal ve bir kopya olmak üzere) proje lideri ve yardımcılarının orijinal imzalarını ve kaşelerini de içerecek şekilde imzalı ve tarihli olmalıdır. Başvuru formuna ek belgeler ve daha ayrıntılı bilgiye Kültür Bakanlığı’nın web sitesinden ulaşılabilir.

107 YABANCI VAKIFLAR 1.Küresel Mirası Koruma Vakfı 2.Dünya Anıtlar Fonu
3.REC-Bölgesel Çevre Merkezi

108 1.KÜRESESEL MİRASI KORUMA VAKFI (GLOBAL HERITAGE FUND)

109 KÜRESEL MİRASI KORUMA VAKFI (GLOBAL HERITAGE FUND)
Amacı Tarihi alanların korunması(Koruma planının hazırlanması ve uygulanması) İçeriği Koruma planı ve kapsamındaki çalışmalar(Restorasyon rekonstrüksiyon,personel eğitimi vb. Kim Başvurabilir? Yerel yönetim ve STK'lar Bilgi İçin

110 Örnek Proje 1: Çatalhöyük Projesinden örnek çalışmalar
Ziyaretçi merkezinin yenilenmesi Kazı alanında ziyaretçilere yönelik materyallerin çoğaltılması

111 Örnek Proje 2 Global Heritage Fund “Kars Osmanlı Bölgesi Koruma Planı” projesinden örnek çalışma.
1) Çalışmalardan önce Namık Kemal evi,Mayıs 2005 2) Arkeolojik kazılardan sonra N.Kemal Evi, Ağustos 2005 3) Duvar restorasyonundan sonra N.Kemal Evi, Eylül2005

112 2.DÜNYA ANITLAR FONU (WORLD MONUMENTS FUND)

113 DÜNYA ANITLAR FONU(WMF)
Amacı Tarihi eser ve mimari yapıların korunması İçeriği Kültürel miras alanlarındaki koruma çalışmaları ve buna bağlı girişimler; Keşif ve planlama çalışmaları Pilot projeler Proje uygulamaları Belirli bir bölgenin korunmasına yönelik eğitim aktiviteleri Kim Başvurabilir? Özel kişi veya kuruluşlara ait olmayan bütün alanlar için başvuru yapılabilir Bilgi İçin

114 Türkiye’de Fon Almış Projeler
Ani Arkeolojik Sit alanı, Ocarlı Köyü, Kars Çatal Höyük, Küçükköy İzmir Merkez Sinagogu, İzmir Efes, İzmir Aya Sofya, İstanbul Küçük Aya Sofya Zeyrek Camii, İstanbul Nemrut Dağı Arkeolojik Sit Alanı, Kâhta Patara Arkeolojik Sit Alanı, Kas Afrodit Tapınağı, Aphrodisias Augustus Tapınağı, Ankara Tetrapylon, Aphrodisias

115 3.BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ (REC)

116 REC-Bölgesel Çevre Merkezi
Küçük Hibeler Ulusal Hibeler Amacı Yerel STK’ları, kuruluş, teşkilatlanma ve proje geliştirme faaliyetlerinde desteklemek STK’ ların ve yerel idarelerin, halkın bilinçlendirilmesi programları, kampanyalar ve forumlar da dahil olmak üzere ulusal önemdeki alanları konu alan projelerini destelemek Proje Limiti EUR 10,000 ila 50,000 Euro arasında Bilgi İçin YEREL YÖNETİMLERE ÇEVRE FİNANSMANI EĞİTİMİ REC-Türkiye Şubat 2006’da Yerel Yönetimlere, çevre alanında AB mali yardımı konusunda çevre finansmanı eğitimi vermiştir.Kuruluşun bu tür etkinlikleri olmaktadır. Kuruluşun etkinlikleriyle ilgili bilgiler web sitesinden takip edilebilir.

117 ULUSLARARASI DÜZEYDE İŞBİRLİĞİ
1.Japonya 2.İngiltere 3.Holllanda 4.Kanada

118 YEREL PROJELER İÇİN HİBE YARDIM PROGRAMI
1.JAPON İŞBİRLİĞİ YEREL PROJELER İÇİN HİBE YARDIM PROGRAMI

119 Yerel Projeler İçin Hibe Yardımı Programı(GGP)
JAPON İŞBİRLİĞİ Yerel Projeler İçin Hibe Yardımı Programı(GGP) Amacı Kalkınma amaçlı projelerin uygulayabilmesi için mali yardım sağlamak. İçeriği Yeni veya ek tesisler, kapsamlı onarım işleri, veya ekipman ve/veya malzeme temini Tercih Edilen Projeler Yerel düzeyde kalkınma projeleri.Özellikle dezavantajlı kesimleri/toplulukları hedefleyen projeler. Kimler Başvurabilir? Belediye,STK vb. kar-gütmeyen kuruluşlar Proje Limiti 10 milyon Yen (~ EUR) Bilgi için

120

121 2.İNGİLTERE PROJE FİNANSMANI

122 Proje Finansmanı İngiliz Büyükelçiliği Türkiye’de yılda yaklaşık 500,000 pound tutarında projeye fon sağlamaktadır. Kaynak sağlanan öncelikli alanlar demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sivil toplumun güçlendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin etki alanlarının genişletilmesi, çevre konuları

123 Proje Finansmanı İngiliz Büyükelçiliği projeleri: Projeler için (5000 pounda kadar) fon ayırma kararı alabilmektedir. Proje önerileri 1 Nisan –31 Mart tarihleri arasındaki mali yılı içerisinde herhangi bir zamanda sunulabilir. İngiliz Hükümeti projeleri: Daha büyük projeler için, proje teklifleri, standart bir Program Başvuru Formu doldurularak İngiltere Dışişleri Bakanlığı onayına sunulmalıdır. Kasım-Nisan-Temmuz

124 Fon Başvurularında Aranan Kriterler
Proje teklifleri aşağıdaki kriterlerden mümkün olduğunca fazlasını karşılamalıdır: sivil toplum gelişiminin desteklenmesi, ve özel beceri ve uzmanlık; sürdürülebilir olması “çarpan” etkisi olması; yani olabildiğince geniş bir etki alanına sahip olması açık başarılabilir bir ürün vermesi

125 İngiltere Büyükelçiliği Ankara Tarafından Fon Sağlanan Projeler (2004-2005)
Acarlar Gölünün Çevresel Analizi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi Rize İl Jandarma Komutanlığına Yönelik Çevre Eğitim Seminerleri Projesi Kadına Uygulanan Şiddeti Önleme Eğitimi Projesi Evsel Organik Atıklardan Gübre Elde Edilmesi (Kompostlaştırma) Projesi Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi için Proje Eğitimi Terörizm ve Dini Tutuculukla Mücadele Projesi: Güneydoğu Anadolu’daki Gençlere Demokrasi Eğitimi Orta Karadeniz’de Çevre Yönetimi Eğitimi İl ve İlçelerdeki İnsan Hakları Kurullarının Etkinlik ve Verimliliklerinin Arttırılması

126 İngiltere Büyükelçiliği Ankara Tarafından Fon Sağlanan Projeler (2004-2005)
Namus Cinayetleri Olarak Bilinen Adli Olmayan Ceza ve İnfazların Önlenmesine Karşı Kampanya Türkiye’deki Çocuk Haklarına Yönelik Çoklu Kurumsal Yaklaşım (devam) ICMC - Mülteci ve Sığınmacıların Olduğu Bölgelerde Polis Kapasitesini Geliştirme Eğitimi Hakim ve Savcılara İnsan Hakları Eğitimi ODTU - İnsan Hakları Konferansı Bahçesaray’da Soğanlı Yerel Bitki Türlerinin Çoğaltılması ve Korunması (devam) Niksar Ekolojik Tarım Projesi (ÇEKÜL) Emniyet Genel Müdürlüğü – TADOC ile Uyuşturucu Konusunda Kapasite Geliştirme Eğitimi

127 İletişim Bilgileri İngiltere Büyükelçiliği İletişim Bilgileri:
İletişim Kurulacak Kişi: Özlem Altuğ Tel: Web:

128 3.HOLLANDA MATRA PROGRAMI

129 Nedir? MATRA' “Toplumsal Dönüşüm”ün Hollandaca kısaltmasıdır.
Program, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde demokratik anayasal devletler doğrultusunda dönüşümün desteklenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır

130 Matra Programı Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler için MATRA Programı’nın MATRA Projeler Programı ve MATRA KAP Programı kullanılabilmektedir.

131 Kapsam MATRA Proje Programı ve MATRA KAP Programı mevzuat ve kanun,
kamu yönetimi/kamu düzeni/polis, çevre/STK, eğitim, konut, bilgi/medya, sanat, sağlık, sosyal politika, insan hakları/azınlıklar gibi konuları içermektedir.

132 Uygulama Koşulları “MATRA Projeler Programı” için Hollanda’da yerleşik bir partnerle işbirliği gerekmektedir. Proje finansmanı için Hollanda Dışişleri Bakanlığı’na sadece bu partner başvurabilmektedir. “MATRA KAP Programı”nda ise işbirliği koşulu aranmamaktadır.

133 Başvuru Kriterleri Başvuru Matra hedefleri ile ilgili olmalıdır
Açık bir şekilde tanımlanmış bir hedef gruba yönelik olmalı Bu hedef grup aktif bir şekilde projenin uygulanmasına dahil olmalı, Proje verili olan yerel şartlar içinde yapılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır; Küçük ölçekli olmalı ve ticari amaçlı olmamalı, Süresi 12 ayı aşmamalıdır.

134 Nasıl Başvurulur? MATRA/KAP hibeleri için başvuru Hollanda Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’na yapılmaktadır. Elçiliklerin en fazla 15,000 Euro vermelerine izin verilir. Daha yüksek hibeler istisnai durumlarda yapılabilir ve bunun için Hollanda Dışişleri Bakanlığının onayı gerekmektedir. Başvurular İngilizce yapılmaktadır.

135 Web: http://www.nl.org.tr/en/pages/Matra1x.htm
İletişim Bilgileri : Web:

136 Yerel Girişimler Programı
4.KANADA Yerel Girişimler Programı

137 Yerel Girişimler Programı
Kanada fonu Kanada Hükümeti öncelikli alanları doğrultusunda STK projelerine destek vermek üzere kullanılır. Yerel oluşumlar, birey ve grupların kalkınma aktivitelerine katılımı ve gönüllülük desteklenmektedir. Program; bireyler, yerel ve bölgesel hükümet-dışı kurumlar ve kuruluşların faaliyetlerini güçlendirme ve fonlamayı amaçlar.

138 Başvuru Kriterleri -Proje fonları ülke içinde harcanmalıdır.
-Proje için gerekli olan malzemeler ve teçhizatlar, mümkün olduğunca iç pazardan ülkenin para birimiyle alınmalıdır. -Fonlar; burslar,eğitim turları,seyahat,danışman ve uzmanların harcırah ve ücretlerinin ödenmesinde veya özel şirketler yararına kullanılamaz. -Fizibilite çalışmaları Kanada Fon Desteği alamaz.

139 Uygun Faaliyetler Fonlar şu amaçlar için kullanılabilir:
ilgili konularda seminer, çalıştay, konferans organize etme; kamu eğitimi; uzmanlık geliştirme gibi konularda bilgilendirme materyali hazırlama ve basma; proje koordinatörü maaşına katkı; proje amacına direkt katkı sağlayan ofis ekipmanı alımı (özel yazılım veya donanım gibi).

140 Uygun Olmayan Faaliyetler
Kanada fonunun kullanılamayacağı durumlar: Genel giderler (malzeme alımı, ofis tüketim malzemesi, inşaat giderleri, kira, telefon, fax ücretleri gibi); Konaklama ve yemek; burs; Çalışma gezileri; Kanada’ya yolculuk giderleri; Yabancı danışman ve uzmanlara ödenecek harcırah; Özel firmalara maddi destek sağlamak üzere hazırlanan projeler

141 İletişim İletişim Kurulacak Kişi:
Suat Kiniklioglu Kalkınma Birliği Uzmanı Kanada Büyükelçiliği , Ankara Nenehatun Caddesi Ankara Tel: +90(312) Fax: +90(312) Web:

142 KREDİLER 1.Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 2.Dünya Bankası Kredileri
3.UNDP Kredileri

143 AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

144

145

146

147

148

149

150 TÜRKİYE’DE MİKROFİNANS UNDP

151 Mikrofinans Nedir, Ne Değildir?
Teminat gösterecek varlığı olmayan, bankacılık kesiminin dışına itilmiş yoksulların ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış finansal hizmetler. Doğru uygulandığında ticari karı olan ciddi bir iş koludur Yoksulluğun giderilmesi ve işsizliğin azaltılmasında etkili bir politika aracı. Mikrofinans yalnızca mikro kredi değildir. Yoksulluğun giderilmesinde etkili olmasına rağmen tek başına mucizeler yaratamaz. Uzun süreli ve sürdürülebilir olmalıdır. Eğitimin altyapı ve sağlık harcamalarının alternatifi kesinlikle değildir.

152 Mikrofinansın Yararları
Ekonomik Fırsatlardan Yararlanmak İçin Gelir Yaratır. Ekonomik Krizlerde Yoksulları Koruyucu bir Kalkan Görevi Yapar. Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmada Etkili Politika Aracıdır.

153 UNDP’nin Mikrofinans Sektör Gelişimindeki Rolü ve Amaçları
Mikrofinans Sektör Değerlendirme Raporu Mikrofinans Yasal Altyapı Çalışmaları Uluslararası Mikrokredi Yılının Türkiye’de Tanıtımı Ulusal Komite Kuruluşu Eylem Planı Hazırlanması Sektör Gelişimi ve Finansal Piyasaların Derinleştirilmesine Yönelik Proje Geliştirmek

154 2005 Mikro Kredi Yılı Amaçları
Mikrokredi, Mikrofinans Binyıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Çok Etkili Politika Aracı. Konuyla İlgili Fakındalık Yaratmak. Yoksulları da Kapsayıcı Finansal Sektörler Yaratmak. Kamu-Özel Sektor Ortaklıkları Yaratmak. Ulusal Komitelerin Kuruluşu.

155 Binyıl Kalkınma Hedefleri
Aşırı Yosulluğun ve Açlığın Giderilmesi. Temel Eğitimin Yaygınlaştırılması. Cinsler Arası Eşitliğin Sağlanması ve Kadının Sosyal Ekonomik Konumunun Güçlendirilmesi. HIV/AIDS ve Diğer Ölümcül Hastalıklarla Mücadele. Kalkınmada Global Ortaklıklar Kurulması

156 Mikrofinans ve Hükümet Politikaları
8. Beş Yıllık Kalkınma Programı Mikrofinansın Önemini Tanıyor. Hükümet, Ekonomik Farklılıkları Gidermek ve Yoksullukla Mücadele Konularında Kararlılık Göstermekte. Hükümetin Finansal Sektör Reformu ve Ekonomik İstikrarın Sağlanmasına Yönelik Çabaları. Mikrofinans Sektör Gelişimi Önemli Hükümet Gündemlerini Desteklemekte Ekonomik Farklılıkların Giderilmesi Yoksullukla Mücadele, Istihdamın Arttırılması Finansal Sektör Derinleşmesine Etkisi

157 Türkiye’deki Uygulamalar
Maya Mikro Kredi Kurumu Grameen Bank Kamu Bankaları Özel Sermayeli Ticari Bankaların İlgisi/Girişimi Sekerbank/Rabo Bank HSBC Finansbank

158 Mikrofinans Vizyonu

159 Global Tecrübe Bize Ne Öğretiyor
Mikrofinansın Finansal Sisteme Entegre Edilmiş olmalı. Sübvansiyon Kredileri Yoksul Kesimin Gerçek İhtiyaçlarına Hitap Etmemekte. Mikrofinans Karlı Ticari Bir İşkolu. Yoksullar da Tasarruf edip Borçlarını Ödeyebilirler. Mikrofinasta Kredi Dönüş Oranları % 100 lere Yakındır. Global Ölçekte Büyük Ticari Bankalar Mikrofinasa İlgi Göstermektedirler. Teknoloji Mikrofinasta Yüksek Olan Faaliyet Giderlerini Ciddi Ölçüde Düşürür.

160 DÜNYA BANKASI KREDİLERİ
Belediye Hizmetleri Projesi

161 Belediye Hizmetleri Projesi
5 yılı ödemesiz (faiz ödemeli), 17 yıl vadeli Dünya Bankası Kredisi Toplam yatırımın yaklaşık % 70’i Dünya Bankası’nca finanse edilmekte, % 30 oranındaki kısmının ise Belediye kaynağından veya iç kredi kaynaklarından temini gerekmektedir.

162 Belediye Hizmetleri Projesi
Projenin amacı sürdürülebilir bir şekilde belediye kalkınmasını desteklemektir. Bu amaçla, proje a) Kaliteli yerel hizmetlerin sağlanması amacıyla belediye altyapısının geliştirilmesini destekleyecek ve b) Belediyelerin finansman kaynağı olan İller Bankasının kurumsal güçlenmesine destek sunacaktır.

163 Proje Kapsamındaki Yatırımlar
Su ve kanalizasyon şebekelerinin rehabilitasyonu ve inşası, Su ve atık su arıtma tesislerinin rehabilitasyonu ve inşası Düzenli katı atık depolama tesislerinin inşası

164 İller Bankası’nın yaptığı fizibilite çalışması sonucunda kredi verilecek belediyeler
Kütahya, Mersin, Muğla, Ödemiş, Polatlı, Samsun, Serik Antalya, Bergama, Çankırı, Gümüşova-Düzce, Elbistan, Erzurum, Gelibolu, Ilıca,

165 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"FİNANSMAN İMKANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları