Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. 1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. Durum : İngiltere,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. 1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. Durum : İngiltere,"— Sunum transkripti:

1

2 1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. 1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. Durum : İngiltere, Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakmıştır. Durum : İngiltere, Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakmıştır. Balkanların XIX. yüzyıldaki genel durumu düşünüldüğünde, yukarıdaki durumun aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir? Balkanların XIX. yüzyıldaki genel durumu düşünüldüğünde, yukarıdaki durumun aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir? A) Avusturya-Macaristan A) Avusturya-Macaristan B) Romanya B) Romanya C) Bulgaristan C) Bulgaristan D) Arnavutluk D) Arnavutluk E) Yunanistan E) Yunanistan

3 2. - İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu cemiyete bağlı subayların çalışmaları sonucunda II. Abdülhamit 1908'de ikinci kez meşrutiyet ilan etmek zorunda kalmıştır. 2. - İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu cemiyete bağlı subayların çalışmaları sonucunda II. Abdülhamit 1908'de ikinci kez meşrutiyet ilan etmek zorunda kalmıştır. - II. Meşrutiyet'in ilanını izleyen günlerde Avusturya Bosna-Hersek'i topraklarına katarken, Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etmiştir. - II. Meşrutiyet'in ilanını izleyen günlerde Avusturya Bosna-Hersek'i topraklarına katarken, Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etmiştir. Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz? Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz? A) II. Abdülhamit halkın yönetime katılmasından yana değildir. A) II. Abdülhamit halkın yönetime katılmasından yana değildir. B) Meşrutiyet birtakım iç karışıklıklar sonucu ilan edilmiştir. B) Meşrutiyet birtakım iç karışıklıklar sonucu ilan edilmiştir. C) Bazı devletler Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarından yararlanmışlardır. C) Bazı devletler Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarından yararlanmışlardır. D) İttihat Terakki Cemiyeti Meşrutiyetin ilanında etkili bir rol üstlenmiştir. D) İttihat Terakki Cemiyeti Meşrutiyetin ilanında etkili bir rol üstlenmiştir. E) Meşrutiyet rejimine karşı yoğun bir siyasi muhalefet oluşmuştur. E) Meşrutiyet rejimine karşı yoğun bir siyasi muhalefet oluşmuştur.

4 3. Osmanlı Devleti'nde, 13 Nisan 1909'da İstanbul'da meşrutiyet yönetimine karşı bir ayaklanma çıkmıştır. Halkın bir bölümünün de katıldığı bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır. 3. Osmanlı Devleti'nde, 13 Nisan 1909'da İstanbul'da meşrutiyet yönetimine karşı bir ayaklanma çıkmıştır. Halkın bir bölümünün de katıldığı bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır. Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Halkın bir bölümü meşruti yönetime karşıdır. A) Halkın bir bölümü meşruti yönetime karşıdır. B) Azınlıklar yönetimde etkili olmak istemiştir. B) Azınlıklar yönetimde etkili olmak istemiştir. C) Yönetimle ilgili sorunlar yaşanmıştır. C) Yönetimle ilgili sorunlar yaşanmıştır. D) Halk arasında görüş ayrılıkları vardır. D) Halk arasında görüş ayrılıkları vardır. E) Ordu yenilik taraftarıdır. E) Ordu yenilik taraftarıdır.

5 4. 1909’da Kanun-i Esasi'de yapılan bir değişiklikle; "Meclis-i Mebusan'ın güvenini alamayan bir başbakan, bakanlar kuruluyla birlikte istifa eder." hükmü getirilmiştir. 4. 1909’da Kanun-i Esasi'de yapılan bir değişiklikle; "Meclis-i Mebusan'ın güvenini alamayan bir başbakan, bakanlar kuruluyla birlikte istifa eder." hükmü getirilmiştir. Anayasadaki bu değişiklik aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir? Anayasadaki bu değişiklik aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir? A) Siyasi ayrılıklara son verilmesi A) Siyasi ayrılıklara son verilmesi B) Sosyal adaletin sağlanması B) Sosyal adaletin sağlanması C) Kanunların kısa sürede çıkarılması C) Kanunların kısa sürede çıkarılması D) Yürütmenin meclis denetimine alınması D) Yürütmenin meclis denetimine alınması E) Yargı organlarının bağımsız karar vermesi E) Yargı organlarının bağımsız karar vermesi

6 5. İtalya, sömürge elde etmek ve hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla kendisi için stratejik önem taşıyan Trablusgarp'a saldırmadan önce Avrupa devletlerinin onayını almıştır. 5. İtalya, sömürge elde etmek ve hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla kendisi için stratejik önem taşıyan Trablusgarp'a saldırmadan önce Avrupa devletlerinin onayını almıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) İtalya sanayileşme sürecini tamamlamamıştır. A) İtalya sanayileşme sürecini tamamlamamıştır. B) İtalya Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden çekinmektedir. B) İtalya Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden çekinmektedir. C) İtalya yayılmacı politikalarına Avrupa devletlerinin tepki göstermesinden çekinmektedir. C) İtalya yayılmacı politikalarına Avrupa devletlerinin tepki göstermesinden çekinmektedir. D) İtalya'nın donanma gücü yetersizdir. D) İtalya'nın donanma gücü yetersizdir. E) İtalya sınırlarını barışçı yollarla genişletmek istemektedir. E) İtalya sınırlarını barışçı yollarla genişletmek istemektedir.

7 6. I- Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmesi 6. I- Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmesi II. Osmanlı Devleti'nin Atina Antlaşması"nı imzalaması II. Osmanlı Devleti'nin Atina Antlaşması"nı imzalaması III. Osmanlı Devleti'nin On İki Adayı geçici olarak İtalya'ya bırakması III. Osmanlı Devleti'nin On İki Adayı geçici olarak İtalya'ya bırakması IV. On İki Ada'nın Yunanlılara geçmesi IV. On İki Ada'nın Yunanlılara geçmesi V. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğinin sona ermesi V. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğinin sona ermesi gibi gelişmelerden hangileri, Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgilidir? gibi gelişmelerden hangileri, Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgilidir? A) I ve VB) II ve IIIC) I ve IV A) I ve VB) II ve IIIC) I ve IV D) III ve VE) I ve III D) III ve VE) I ve III

8 7. Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak amacıyla Rusya'nın da kışkırtmaları sonucu, ittifak yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 7. Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak amacıyla Rusya'nın da kışkırtmaları sonucu, ittifak yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Sırbistan-Arnavutluk-Yunanistan-Karadağ A) Sırbistan-Arnavutluk-Yunanistan-Karadağ B) Arnavutluk-Yunanistan-Romanya-Bulgaristan B) Arnavutluk-Yunanistan-Romanya-Bulgaristan C) Yunanistan-Bulgaristan-Sırbistan-Romanya C) Yunanistan-Bulgaristan-Sırbistan-Romanya D) Romanya-Arnavutluk-Karadağ-Yunanistan D) Romanya-Arnavutluk-Karadağ-Yunanistan E) Yunanistan-Bulgaristan-Karadağ-Sırbistan E) Yunanistan-Bulgaristan-Karadağ-Sırbistan

9 8. XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi "Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daraldığına" kanıt olarak gösterilemez? 8. XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi "Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daraldığına" kanıt olarak gösterilemez? A) Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesi A) Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesi B) Bulgar Krallığı'nın bağımsızlık ilan etmesi B) Bulgar Krallığı'nın bağımsızlık ilan etmesi C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını açıklaması C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını açıklaması D) İttihat ve Terakki Fırkası'nın Bab-ı Ali Baskını ile yönetime el koyması D) İttihat ve Terakki Fırkası'nın Bab-ı Ali Baskını ile yönetime el koyması E) Balkan Savaşlarının kaybedilmesi E) Balkan Savaşlarının kaybedilmesi

10 9. I. Balkan Savaşı sonunda Londra Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez çizgisi olarak belirlenmiş, en fazla toprağı Bulgaristan almıştır. Buna tepki gösteren Balkan devletleri Bulgaristan'a savaş açmıştır. Bundan faydalanan Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı geri almış ve İstanbul Antlaşması'nda batı sınırı Meriç Irmağı olarak belirlenmiştir. 9. I. Balkan Savaşı sonunda Londra Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez çizgisi olarak belirlenmiş, en fazla toprağı Bulgaristan almıştır. Buna tepki gösteren Balkan devletleri Bulgaristan'a savaş açmıştır. Bundan faydalanan Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı geri almış ve İstanbul Antlaşması'nda batı sınırı Meriç Irmağı olarak belirlenmiştir. Bu durum Balkan Savaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır? Bu durum Balkan Savaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır? A) Balkan savaşlarında en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır. A) Balkan savaşlarında en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır. B) I. ve II. Balkan savaşları aynı devletler arasında olmuştur. B) I. ve II. Balkan savaşları aynı devletler arasında olmuştur. C) I. Balkan Savaşı'nın sonuçları II. Balkan Savaşı'nın çıkmasına ortam hazırlamıştır. C) I. Balkan Savaşı'nın sonuçları II. Balkan Savaşı'nın çıkmasına ortam hazırlamıştır. D) Osmanlı Devleti Balkanlardaki otoritesini yeniden kurmuştur. D) Osmanlı Devleti Balkanlardaki otoritesini yeniden kurmuştur. E) Balkanlarda kalıcı barış sağlanmıştır. E) Balkanlarda kalıcı barış sağlanmıştır.

11 10. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması'nın bazı kararları şunlardır: 10. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması'nın bazı kararları şunlardır: - Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin doğusuna çekilecektir. - Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin doğusuna çekilecektir. - Arnavutluk ve Ege Adaları'nın durumu Avrupalı devletlerin kararına bırakılacaktır. - Arnavutluk ve Ege Adaları'nın durumu Avrupalı devletlerin kararına bırakılacaktır. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? A) Osmanlı Devleti Ege Denizi'ndeki üstünlüğünü korumaktadır. A) Osmanlı Devleti Ege Denizi'ndeki üstünlüğünü korumaktadır. B) Osmanlı Devleti büyük devletlerin baskısı altındadır. B) Osmanlı Devleti büyük devletlerin baskısı altındadır. C) Osmanlı Devleti topraklarını koruyamayacak kadar güçsüzdür. C) Osmanlı Devleti topraklarını koruyamayacak kadar güçsüzdür. D) Büyük devletlerin Balkanlardaki siyasi etkileri artmıştır. D) Büyük devletlerin Balkanlardaki siyasi etkileri artmıştır. E) Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı kaybetmiştir. E) Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı kaybetmiştir.

12 11. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda imzaladığı antlaşmalarda Balkan ülkelerinde yaşayan Türklere mülkiyet, eğitim, kültür ve dil konularında bazı ayrıcalıklar sağlanmıştır. 11. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda imzaladığı antlaşmalarda Balkan ülkelerinde yaşayan Türklere mülkiyet, eğitim, kültür ve dil konularında bazı ayrıcalıklar sağlanmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazanamadığının A) Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazanamadığının B) Azınlık haklarının korunduğunun B) Azınlık haklarının korunduğunun C) Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birlikte hareket ettiğinin C) Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birlikte hareket ettiğinin D) İnsan hakları kavramının önemini kaybettiğinin D) İnsan hakları kavramının önemini kaybettiğinin E) Osmanlı Devleti'nin yıkılma sürecine girdiğinin E) Osmanlı Devleti'nin yıkılma sürecine girdiğinin

13 12. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın nedenlerinden biri değildir? 12. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın nedenlerinden biri değildir? A) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılmak istenmesi A) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılmak istenmesi B) Rusya'nın kışkırtmaları B) Rusya'nın kışkırtmaları C) Rusya'nın İngiltere tarafından Balkanlarda serbest bırakılması C) Rusya'nın İngiltere tarafından Balkanlarda serbest bırakılması D) Balkanlarda yaşayan halkın bağımsızlık kazanmak istemesi D) Balkanlarda yaşayan halkın bağımsızlık kazanmak istemesi E) Osmanlı ordusunun güçsüz olması E) Osmanlı ordusunun güçsüz olması

14 CEVAP ANAHTARI_________ CEVAP ANAHTARI_________ 1. A2. E3. B4. D5. C 1. A2. E3. B4. D5. C 6. E7. E8. D9. C10. A 6. E7. E8. D9. C10. A 11. B12. D 11. B12. D

15

16 1. XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya; siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet konumuna gelmişlerdi. 1. XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya; siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet konumuna gelmişlerdi. Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir? A) Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir. A) Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir. B) İngiltere, Rusya ve Fransa'yla Almanya'ya karşı ittifak kurmuştur. B) İngiltere, Rusya ve Fransa'yla Almanya'ya karşı ittifak kurmuştur. C) Sömürgecilik; yarışı hızlanmıştır. C) Sömürgecilik; yarışı hızlanmıştır. D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır. D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır. E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli bölümünü geri almıştır. E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli bölümünü geri almıştır.

17 2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de "İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır." 2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de "İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır." Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir? A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi B) Girit'e özerklik verilmesi B) Girit'e özerklik verilmesi C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması D) Rusya'nın, Reval Görüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması D) Rusya'nın, Reval Görüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması E) Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması E) Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması

18 3. ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir? 3. ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek

19 4. XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval'de buluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü. 4. XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval'de buluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü. Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir? Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir? A) Meşrutiyet ilan edildi. A) Meşrutiyet ilan edildi. B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi. B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi. C) Siyasal partiler kuruldu. C) Siyasal partiler kuruldu. D) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı. D) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı. E) Türkçülük politikası izlendi. E) Türkçülük politikası izlendi.

20 5. II. Meşrutiyetin ilanından memnun olmayan çevrelerin kışkırtmasıyla İstanbul'da 13 Nisan 1909'da 31 Mart Olayı adı verilen ayaklanma çıktı. 5. II. Meşrutiyetin ilanından memnun olmayan çevrelerin kışkırtmasıyla İstanbul'da 13 Nisan 1909'da 31 Mart Olayı adı verilen ayaklanma çıktı. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının Osmanlı devlet yönetimi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının Osmanlı devlet yönetimi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Hükümet ile Meclis-i Mebusan arasındaki anlaşmazlıklar giderildi. A) Hükümet ile Meclis-i Mebusan arasındaki anlaşmazlıklar giderildi. B) Halkın görüşlerini yansıtabilmesi için partilerin kurulması kararlaştırıldı. B) Halkın görüşlerini yansıtabilmesi için partilerin kurulması kararlaştırıldı. C) Padişahın bazı yetkileri kısıtlanarak Meclisin yetkileri artırıldı. C) Padişahın bazı yetkileri kısıtlanarak Meclisin yetkileri artırıldı. D) Devletin teokratik yapısında düzenlemeler yapıldı. D) Devletin teokratik yapısında düzenlemeler yapıldı. E) Osmanlı ordusunun modernleştirilmesine karar verildi. E) Osmanlı ordusunun modernleştirilmesine karar verildi.

21 6. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 6. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa'nın onayını almıştır. A) İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa'nın onayını almıştır. B) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. B) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. C) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır. C) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır. D) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmiştir. D) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmiştir. E) Osmanlı Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir. E) Osmanlı Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir.

22 7. İtalya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu. 7. İtalya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz? Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz? A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır. A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır. B) İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir. B) İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir. C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir. C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir. D) İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır. D) İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır. E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir. E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir.

23 8. I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti'nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 8. I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti'nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Almanya'nın Balkan devletlerine yardım etmesi A) Almanya'nın Balkan devletlerine yardım etmesi B) Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması B) Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması C) Orduda particilik mücadelesinin yaşanması C) Orduda particilik mücadelesinin yaşanması D) Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi D) Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi E) Bazı birliklerin terhis edilmesi E) Bazı birliklerin terhis edilmesi

24 9. II. Balkan Savaşı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 9. II. Balkan Savaşı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi A) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi B) Bulgaristan'ın Ege kıyılarına kadar genişlemesi B) Bulgaristan'ın Ege kıyılarına kadar genişlemesi C) Yunanistan'ın Girit'i alması C) Yunanistan'ın Girit'i alması D) Bütün devletlerin Boğazlardan serbestçe yararlanmaya başlaması D) Bütün devletlerin Boğazlardan serbestçe yararlanmaya başlaması E) Karadağ ile Sırbistan arasında sınır anlaşmazlığının çıkması E) Karadağ ile Sırbistan arasında sınır anlaşmazlığının çıkması

25 10. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır? 10. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır? A) Atina Antlaşması A) Atina Antlaşması B) Londra Antlaşması B) Londra Antlaşması C) Bükreş Antlaşması C) Bükreş Antlaşması D) Uşi Antlaşması D) Uşi Antlaşması E) İstanbul Antlaşması E) İstanbul Antlaşması

26 11. I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya II. Balkan Savaşı başlayınca bu savaşa katıldı. 11. I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya II. Balkan Savaşı başlayınca bu savaşa katıldı. Romanya'nın II. Balkan Savaşı'na katılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Romanya'nın II. Balkan Savaşı'na katılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Makedonya'yı ele geçirmek A) Makedonya'yı ele geçirmek B) Osmanlı-Alman ittifakını engellemek B) Osmanlı-Alman ittifakını engellemek C) Avusturya ile birlikte hareket edebilmek C) Avusturya ile birlikte hareket edebilmek D) Osmanlı kuvvetlerinin ilerlemesini önlemek D) Osmanlı kuvvetlerinin ilerlemesini önlemek E) Bulgaristan'ın büyümesini engellemek E) Bulgaristan'ın büyümesini engellemek

27 12. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'daki tüm topraklar kaybedilmiştir. 12. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'daki tüm topraklar kaybedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak politika izlemeleri A) Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak politika izlemeleri B) Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması B) Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması C) İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları C) İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları D) Devlet adamları ve padişahların yetersizliği D) Devlet adamları ve padişahların yetersizliği E) Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanması E) Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanması

28 CEVAP ANAHTARI________ CEVAP ANAHTARI________ 1. E2. C3. B4. A5. C 1. E2. C3. B4. A5. C 6. C7. E8. A9. B10. B 6. C7. E8. A9. B10. B 11. E12. A 11. E12. A

29

30 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları E) Osmanlı Devleti'nin yanında yer almaları E) Osmanlı Devleti'nin yanında yer almaları

31 2. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında; 2. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında; - Kapitülasyonların kaldırılması - Kapitülasyonların kaldırılması - Ege adalarının geri verilmesi - Ege adalarının geri verilmesi - Mısır sorununun çözülmesi - Mısır sorununun çözülmesi gibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır. gibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır. Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) AlmanyaB) FransaC) İngiltere A) AlmanyaB) FransaC) İngiltere D) İtalyaE) Avusturya D) İtalyaE) Avusturya

32 3. Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 3. Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak A) İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak C) Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak C) Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak D) Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak D) Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak E) Ortadoğu'da egemenliğin İngiltere'nin eline geçmesini önlemek E) Ortadoğu'da egemenliğin İngiltere'nin eline geçmesini önlemek

33 4. I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere'ye karşı Hindistan'da ayaklanma çıkarmak istiyordu. 4. I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere'ye karşı Hindistan'da ayaklanma çıkarmak istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir? Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir? A) Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesini sağlamak A) Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesini sağlamak B) Ren bölgesine asker yığmak B) Ren bölgesine asker yığmak C) Kanal harekatını düzenlemek C) Kanal harekatını düzenlemek D) Galiçya'da Ruslara karşı Türk askerlerinden yararlanmak D) Galiçya'da Ruslara karşı Türk askerlerinden yararlanmak E) Çanakkale Savaşları'nı önlemek E) Çanakkale Savaşları'nı önlemek

34 5. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur? 5. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur? A) Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı A) Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı B) Toprak kayıpları-Coğrafi konumu B) Toprak kayıpları-Coğrafi konumu C) Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası C) Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası D) Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması D) Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması E) Rus Çarlığı'nın yıkılması-Ege Adaları sorunu E) Rus Çarlığı'nın yıkılması-Ege Adaları sorunu

35 6. I. Dünya Savaşı'nda; 6. I. Dünya Savaşı'nda; - Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması - Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması - Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması - Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Halifenin siyasi ve dini gücünü kaybettiği A) Halifenin siyasi ve dini gücünü kaybettiği B) Ümmet anlayışının sona erdiği B) Ümmet anlayışının sona erdiği C) İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği C) İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği D) İslam dünyasına sömürgeci devletlerin baskı yaptığı D) İslam dünyasına sömürgeci devletlerin baskı yaptığı E) Ulusal çıkarların ön plana geçtiği E) Ulusal çıkarların ön plana geçtiği

36 7. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 7. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak A) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak B) Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak B) Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak C) Balkan devletlerinin İtilaf Devletleri yanında yer almasını sağlamak C) Balkan devletlerinin İtilaf Devletleri yanında yer almasını sağlamak D) Boğazları ele geçirmek D) Boğazları ele geçirmek E) Rusya'daki yeni rejimi yıkmak E) Rusya'daki yeni rejimi yıkmak

37 8. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? 8. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? A) Galiçya Cephesi A) Galiçya Cephesi B) Kanal Cephesi B) Kanal Cephesi C) Çanakkale Cephesi C) Çanakkale Cephesi D) Irak Cephesi D) Irak Cephesi E) Filistin Cephesi E) Filistin Cephesi

38 9. I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre; 9. I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre; - Suriye ve Çukurova Fransa'ya - Suriye ve Çukurova Fransa'ya - Irak ve çevresi İngiltere'ye - Irak ve çevresi İngiltere'ye - Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya - Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya - Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir. - Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir. Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? A) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralacaktır. A) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralacaktır. B) İngiltere, Irak petrollerine egemen olmak istemiştir. B) İngiltere, Irak petrollerine egemen olmak istemiştir. C) Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki etkinliği artacaktır. C) Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki etkinliği artacaktır. D) Ege ve Akdeniz bölgesinde Fransa ve İtalya hakimiyet kuracaktır. D) Ege ve Akdeniz bölgesinde Fransa ve İtalya hakimiyet kuracaktır. E) Osmanlı Devleti'nin varlığı sona erecektir. E) Osmanlı Devleti'nin varlığı sona erecektir. 10. - Berlin Antlaşması'nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır. 10. - Berlin Antlaşması'nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır.

39 - Kafkas Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. - Kafkas Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. - Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. - Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Brest-Litowsk Antlaşması A) Brest-Litowsk Antlaşması B) St. Germain Antlaşması B) St. Germain Antlaşması C) Versailles Antlaşması C) Versailles Antlaşması D) Berlin Antlaşması D) Berlin Antlaşması E) Ayastefanos Antlaşması E) Ayastefanos Antlaşması

40 11. İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 11. İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Rusya'da ihtilal çıkması A) Rusya'da ihtilal çıkması B) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması B) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması C) Almanya'nın denizaltı savaşlarına başlaması C) Almanya'nın denizaltı savaşlarına başlaması D) ABD'nin savaşa girmesi D) ABD'nin savaşa girmesi E) Cephe sayısının azalması E) Cephe sayısının azalması

41 12. I. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD Başkanı Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur. 12. I. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD Başkanı Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur. Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır? Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır? A) Yenenlerin yenilenlerden toprak almaması A) Yenenlerin yenilenlerden toprak almaması B) Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması B) Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması C) Gizli antlaşmalar yapılmaması C) Gizli antlaşmalar yapılmaması D) Yenilenlerin savaş tazminatı ödememesi D) Yenilenlerin savaş tazminatı ödememesi E) Osmanlı Devleti'nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklerin egemenliğinin tanınması E) Osmanlı Devleti'nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklerin egemenliğinin tanınması

42 CEVAP ANAHTARI________ CEVAP ANAHTARI________ 1. B2. C3. D4. A5. B 1. B2. C3. D4. A5. B 6. C7. E8. B9. E10. A 6. C7. E8. B9. E10. A 11. D12. B 11. D12. B

43

44 1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi üzerine Almanya ile bağlantının kesilmesi A) Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi üzerine Almanya ile bağlantının kesilmesi B) Rus Çarlığı'nın yıkılması B) Rus Çarlığı'nın yıkılması C) Sarıkamış Harekatı'nın başarısız olması C) Sarıkamış Harekatı'nın başarısız olması D) Süveyş Kanalı'nın ele geçirilememesi D) Süveyş Kanalı'nın ele geçirilememesi E) Osmanlı padişahının İngilizlere sığınması E) Osmanlı padişahının İngilizlere sığınması

45 2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın; 2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın; - Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir. - Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir. - Osmanlı ordusu terhis edilecektir. - Osmanlı ordusu terhis edilecektir. - Osmanlı Devleti'nin cephane ve savaş gemilerine el konulacaktır. - Osmanlı Devleti'nin cephane ve savaş gemilerine el konulacaktır. gibi maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? gibi maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Wİlson ilkeleri uygulanacaktır. A) Wİlson ilkeleri uygulanacaktır. B) Osmanlı Devleti'nin yayılmacı politikası engellenecektir. B) Osmanlı Devleti'nin yayılmacı politikası engellenecektir. C) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi için ortam hazırlanmıştır. C) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi için ortam hazırlanmıştır. D) Osmanlı padişahının dinsel yetkileri sınırlandırılmıştır. D) Osmanlı padişahının dinsel yetkileri sınırlandırılmıştır. E) Gizli anlaşmaların kararları uygulanmayacaktır. E) Gizli anlaşmaların kararları uygulanmayacaktır.

46 3. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ağır koşullar taşımasının en önemli nedenidir? 3. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ağır koşullar taşımasının en önemli nedenidir? A) Osmanlı ülkesindeki azınlık haklarını koruma düşüncesi A) Osmanlı ülkesindeki azınlık haklarını koruma düşüncesi B) İtilaf Devletleri'nin Türkleri Anadolu'dan tamamen atmayı düşünmeleri B) İtilaf Devletleri'nin Türkleri Anadolu'dan tamamen atmayı düşünmeleri C) İtilaf Devletleri'nin tüm Müslümanları egemenlik altına almak istemeleri C) İtilaf Devletleri'nin tüm Müslümanları egemenlik altına almak istemeleri D) itilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı planlamış olmaları D) itilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı planlamış olmaları E) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda bazı başarılar kazanması E) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda bazı başarılar kazanması

47 4. I. Dünya Savaşı süresinde, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için gizli antlaşmalar yaptıkları bilinmektedir. 4. I. Dünya Savaşı süresinde, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için gizli antlaşmalar yaptıkları bilinmektedir. Bu antlaşmalara katılan devletlerden hangisinin savaştan çekilmesi, Mondros Mütarekesi’nde Bu antlaşmalara katılan devletlerden hangisinin savaştan çekilmesi, Mondros Mütarekesi’nde "Doğu Anadolu'da karışıklık çıkarsa İtilâf Devletleri bu bölgeyi de işgal edeceklerdir." şeklinde bir maddenin yer almasına neden olmuştur? "Doğu Anadolu'da karışıklık çıkarsa İtilâf Devletleri bu bölgeyi de işgal edeceklerdir." şeklinde bir maddenin yer almasına neden olmuştur? A) İtalyaB) JaponyaC) Fransa A) İtalyaB) JaponyaC) Fransa D) İngiltereE) Rusya D) İngiltereE) Rusya

48 5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Ermenileri kendi devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmak için cesaretlendirdiği söylenebilir? 5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Ermenileri kendi devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmak için cesaretlendirdiği söylenebilir? A) Osmanlı Devleti'nin müttefikleri ile ilişkisini kesmesi A) Osmanlı Devleti'nin müttefikleri ile ilişkisini kesmesi B) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması B) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması C) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi C) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi D) Doğu Anadolu'daki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi D) Doğu Anadolu'daki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi E) Osmanlıların Almanya ile ilişkilerinin kesilmesi E) Osmanlıların Almanya ile ilişkilerinin kesilmesi

49 6. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi. 6. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz? A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır. A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır. B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır. B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır. C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır. C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır. D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir. D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir. E) İskenderun'un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır. E) İskenderun'un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır.

50 7. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar, Adana ve Çukurova, İngilizler; Antep, Maraş ve Urfa bölgelerini işgal etmiştir. 7. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar, Adana ve Çukurova, İngilizler; Antep, Maraş ve Urfa bölgelerini işgal etmiştir. Bu gelişmelerin, Wilson İlkeleri'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile çelişen bir durum olduğu savunulabilir? Bu gelişmelerin, Wilson İlkeleri'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile çelişen bir durum olduğu savunulabilir? A) Yenilen devletlerden tazminat alınmayacaktır. A) Yenilen devletlerden tazminat alınmayacaktır. B) Azınlıklar, kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olacaklardır. B) Azınlıklar, kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olacaklardır. C) Yenen devletler savaş sonrasında yenilenlerden toprak alma yoluna başvurmayacaktır. C) Yenen devletler savaş sonrasında yenilenlerden toprak alma yoluna başvurmayacaktır. D) Savaş sonrasında, sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir örgüt kurulacaktır. D) Savaş sonrasında, sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir örgüt kurulacaktır. E) Boğazlar ticaret ve ulaşıma açık tutulacaktır. E) Boğazlar ticaret ve ulaşıma açık tutulacaktır.

51 8. - 1913 İstanbul Antlaşması'na göre; Meriç Irmağı Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında sınır olacaktı. 8. - 1913 İstanbul Antlaşması'na göre; Meriç Irmağı Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında sınır olacaktı. - 1919 Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan Batı Trakya'yı Yunanistan'a bırakmak zorunda kaldı. - 1919 Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan Batı Trakya'yı Yunanistan'a bırakmak zorunda kaldı. Bu İki durum birlikte değerlendirildiğinde Bulgaristan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur? Bu İki durum birlikte değerlendirildiğinde Bulgaristan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur? A) Savaşlardan kazançlı çıkmıştır. A) Savaşlardan kazançlı çıkmıştır. B) Türkiye ile sınırı kalmamıştır. B) Türkiye ile sınırı kalmamıştır. C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmıştır. C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmıştır. D) Çıkarlarını savaşarak korumaya çalışmıştır. D) Çıkarlarını savaşarak korumaya çalışmıştır. E) Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir. E) Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir.

52 9. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya'ya bırakılmıştı. 9. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya'ya bırakılmıştı. Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine, Paris Barış Konferansı'nda bu bölgelerin aşağıdakilerden hangilerine bırakılması gündeme getirilmiştir? Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine, Paris Barış Konferansı'nda bu bölgelerin aşağıdakilerden hangilerine bırakılması gündeme getirilmiştir? Doğu Anadolu Boğazlar______ Doğu Anadolu Boğazlar______ A) Gürcüler Fransa A) Gürcüler Fransa B) Ermeniler Uluslararası Komisyon B) Ermeniler Uluslararası Komisyon C) İngiltere Yunanistan C) İngiltere Yunanistan D) Fransa İtilaf Devletleri D) Fransa İtilaf Devletleri E) Yunanistan itilaf Devletleri E) Yunanistan itilaf Devletleri

53 10. İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir. 10. İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir. Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi E) İtalya'nın Fransa'nın yanında yer alması E) İtalya'nın Fransa'nın yanında yer alması

54 11. Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 11. Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması A) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi E) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi E) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi

55 12. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır; 12. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır; I. Rum Pontus I. Rum Pontus II. Trakya-Paşaeli II. Trakya-Paşaeli III. İslam Teali III. İslam Teali IV. Redd-i İlhak IV. Redd-i İlhak V. İngiliz Muhipleri V. İngiliz Muhipleri Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir? Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir? A) II ve IIIB) I ve IVC) II ve IV A) II ve IIIB) I ve IVC) II ve IV D) III ve VE) I ve III D) III ve VE) I ve III

56 CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 1. A2. C3. D4. E5. D 1. A2. C3. D4. E5. D 6. B7. C8. E9. B10. A 6. B7. C8. E9. B10. A 11. A12. C 11. A12. C

57

58 1.Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır. 1.Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır. A) Millî cemiyetlerC) KongrelerE) Genelgeler A) Millî cemiyetlerC) KongrelerE) Genelgeler B) Kuvva-i MilliyeD) Düzenli ordu B) Kuvva-i MilliyeD) Düzenli ordu

59 2.I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası 2.I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti III.Kilikyalılar Cemiyeti III.Kilikyalılar Cemiyeti IV. Redd-i İlhak Cemiyeti IV. Redd-i İlhak Cemiyeti V. Wilson Prensipleri Cemiyeti V. Wilson Prensipleri Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır? Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır? A)I-II B)III-IV C) IV-V D)II-V E)I-V A)I-II B)III-IV C) IV-V D)II-V E)I-V

60 3.I. Etnik-i Eterya 3.I. Etnik-i Eterya II. Taşnaksityun II. Taşnaksityun III. Mavri Mira III. Mavri Mira IV. Pontus IV. Pontus V. Hınçak V. Hınçak Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur? Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur? A) I-II B) II-III C) IV-V D) III-IV E) II-V A) I-II B) II-III C) IV-V D) III-IV E) II-V

61 4. I. Azınlık örgütleri 4. I. Azınlık örgütleri II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. İstanbul Hükûmeti III. İstanbul Hükûmeti İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır? İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır? A) I B) II C) I-III D) II-III A) I B) II C) I-III D) II-III E) I-II-III E) I-II-III

62 5.I. TBMM Hükûmeti 5.I. TBMM Hükûmeti II. İtilâf devletleri II. İtilâf devletleri III. Azınlık örgütleri III. Azınlık örgütleri Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir? Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir? A) I B) II C) III D) I-II A) I B) II C) III D) I-II E) II-III E) II-III

63 6. I. Taşnaksityun 6. I. Taşnaksityun II. Pontus II. Pontus III. Alyans III. Alyans IV. Mavri Mira IV. Mavri Mira V. Etnik-i Eterya V. Etnik-i Eterya VI. Hınçak VI. Hınçak Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur? Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur? A) I-III-V B) II-V-VI C) II-IV-V D) III-IV-VI A) I-III-V B) II-V-VI C) II-IV-V D) III-IV-VI E) IV-V-VI E) IV-V-VI

64 7.I. Alyans 7.I. Alyans II. Pontus II. Pontus III. Hınçak III. Hınçak IV. Taşnak IV. Taşnak V. Mavri Mira V. Mavri Mira Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur? Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur? A) I-III B) III-V C) I D) II A) I-III B) III-V C) I D) II E) III E) III

65 8.Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir. 8.Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir. Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? A)İzmir’in Yunanlılara ait olması A)İzmir’in Yunanlılara ait olması B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi

66 9.Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir? 9.Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir? A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti B) Pontus Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti D) Wilson Prensipleri Cemiyeti D) Wilson Prensipleri Cemiyeti E) Taşnaksityun Cemiyeti E) Taşnaksityun Cemiyeti

67 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin, 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin, I. Yunan ilerleyişini engelleyememeleri I. Yunan ilerleyişini engelleyememeleri II. Halka hukuk dışı davranmaları II. Halka hukuk dışı davranmaları III. İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları III. İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur? Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur? A) I B) II C) I-II D) II-III A) I B) II C) I-II D) II-III E) I-II-III E) I-II-III

68 11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır? 11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır? A) Havza Genelgesi A) Havza Genelgesi B) Sivas Kongresi B) Sivas Kongresi C) Amasya Genelgesi C) Amasya Genelgesi D) Amasya Protokolü D) Amasya Protokolü E) Erzurum kongresi E) Erzurum kongresi

69 12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? 12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? A) Havza Genelgesi A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi D) Sivas Kongresi B) Amasya Genelgesi B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü E) Amasya Protokolü

70 13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır? 13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır? A) Erzurum Kongresi A) Erzurum Kongresi B) Balıkesir Kongresi B) Balıkesir Kongresi C) Alaşehir Kongresi C) Alaşehir Kongresi D) Sivas Kongresi D) Sivas Kongresi E) Nazilli Kongresi E) Nazilli Kongresi

71 14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir. 14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir? A) Havza Genelgesi A) Havza Genelgesi B) Sivas Kongresi B) Sivas Kongresi C) Amasya Genelgesi C) Amasya Genelgesi D) Amasya Protokolü D) Amasya Protokolü E) Erzurum Kongresi E) Erzurum Kongresi

72 15. I. Havza Genelgesi 15. I. Havza Genelgesi II. Amasya Genelgesi II. Amasya Genelgesi III. Sivas Kongresi III. Sivas Kongresi IV. Amasya Protokolü IV. Amasya Protokolü V. Erzurum Kongresi V. Erzurum Kongresi Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-V-IV A) I-II-III-V-IV D) II-V-I-III-IV D) II-V-I-III-IV B) II-I-V-III-IV B) II-I-V-III-IV E) V-II-I-IV-III E) V-II-I-IV-III C) I-II-V-III-IV C) I-II-V-III-IV

73 16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir? 16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir? A) Amasya Genelgesi A) Amasya Genelgesi D) Havza Genelgesi D) Havza Genelgesi B) Sivas Kongresi B) Sivas Kongresi E) Balıkesir Kongresi E) Balıkesir Kongresi C) Amasya Protokolü C) Amasya Protokolü

74 17. I. İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması 17. I. İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması III. Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi III. Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır? Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır? A) I B) II C) III D) I-II A) I B) II C) III D) I-II E) II-III E) II-III

75 18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır. 18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır. A) İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması A) İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması B) İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi B) İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi C) İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması C) İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması D) Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi D) Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi E) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması E) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

76 19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir? 19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir? A) Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması A) Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması B) Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi B) Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi C) Amasya Protokolü’nün imzalanması C) Amasya Protokolü’nün imzalanması D) İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması D) İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması E) İstanbul Hükûmeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanıması E) İstanbul Hükûmeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanıması

77 Cevap Anahtarı: Cevap Anahtarı: 1-A6-C11-B16-B 1-A6-C11-B16-B 2-D7-C12-B17-C 2-D7-C12-B17-C 3-E8-B13-A18-E 3-E8-B13-A18-E 4-E9-B14-C19-A 4-E9-B14-C19-A 5-A10-E15-C 5-A10-E15-C

78

79 1. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir? 1. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir? A) Kongreler ve mitingler düzenlemek A) Kongreler ve mitingler düzenlemek B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak

80 2. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır? 2. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır? A) Doğu Karadeniz'de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek A) Doğu Karadeniz'de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak C) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak C) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak E) İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmak E) İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmak

81 3. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır. 3. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır. Bu karar; Bu karar; I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri II. İstanbul hükümeti II. İstanbul hükümeti III. İtilaf Devletleri III. İtilaf Devletleri IV. Kuva-i Milliye birlikleri IV. Kuva-i Milliye birlikleri gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır? gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır? A) I ve IIB) II ve IIIC) III ve IV A) I ve IIB) II ve IIIC) III ve IV D) I ve IIIE) II ve IV D) I ve IIIE) II ve IV

82 4. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz? 4. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz? A) Manda ve himayenin reddedilmesi A) Manda ve himayenin reddedilmesi B) Geçici bir hükümet kurulması gerektiğinin vurgulanması B) Geçici bir hükümet kurulması gerektiğinin vurgulanması C) Doğu Anadolu'daki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi C) Doğu Anadolu'daki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi D) Vatanın bölünmezliğinin kabul edilmesi D) Vatanın bölünmezliğinin kabul edilmesi E) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararının alınması E) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararının alınması

83 5. Erzurum Kongresi'nde alınan; 5. Erzurum Kongresi'nde alınan; - Manda ve himaye kabul edilemez. - Manda ve himaye kabul edilemez. - Azınlıklara milli bütünlüğümüzü bozucu haklar verilemez. - Azınlıklara milli bütünlüğümüzü bozucu haklar verilemez. - Milli iradeyi hakim kılmak esastır. - Milli iradeyi hakim kılmak esastır. - Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. - Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. gibi kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez? gibi kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez? A) Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir. A) Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir. B) Mondros Ateşkesi'nin uygulanmasına karşı çıkılmıştır. B) Mondros Ateşkesi'nin uygulanmasına karşı çıkılmıştır. C) Ulusal bağımsızlık anlayışına ters düşen görüşler reddedilmiştir. C) Ulusal bağımsızlık anlayışına ters düşen görüşler reddedilmiştir. D) Ermenilerin isteklerine tepki gösterilmiştir. D) Ermenilerin isteklerine tepki gösterilmiştir. E) Halkın egemenliğinin esas alınması kararlaştırılmıştır. E) Halkın egemenliğinin esas alınması kararlaştırılmıştır.

84 6. Sivas Kongresi'nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan farklıdır? 6. Sivas Kongresi'nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan farklıdır? A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz. A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz. B) Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz. B) Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz. C) Manda ve himaye kabul edilemez. C) Manda ve himaye kabul edilemez. D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. E) Temsil Kurulu ülkenin tamamını temsil eder. E) Temsil Kurulu ülkenin tamamını temsil eder.

85 7. Sivas Kongresi'nde alınan; 7. Sivas Kongresi'nde alınan; I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür. I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür. II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder. II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder. III. Manda ve himaye kabul edilemez. III. Manda ve himaye kabul edilemez. IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır. IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır. gibi kararlardan hangileri "tam bağımsızlık" fikrinin benimsendiğini göstermektedir? gibi kararlardan hangileri "tam bağımsızlık" fikrinin benimsendiğini göstermektedir? A) I ve IIIB) II ve IVC) III ve IV A) I ve IIIB) II ve IVC) III ve IV D) II ve IIIE) I ve IV D) II ve IIIE) I ve IV

86 8. Mustafa Kemal'in Amasya Görüşmesi'nde Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasını sakıncalı bularak, Anadolu'da toplanmasını istemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 8. Mustafa Kemal'in Amasya Görüşmesi'nde Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasını sakıncalı bularak, Anadolu'da toplanmasını istemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Anadolu'da düzenli bir ordunun bulunması A) Anadolu'da düzenli bir ordunun bulunması B) Temsil Heyeti'nin Ankara'da olması B) Temsil Heyeti'nin Ankara'da olması C) Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olması C) Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olması D) Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'da başlaması D) Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'da başlaması E) İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin etkili olması E) İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin etkili olması

87 9. Türk yurdunu parçalamak ve Türk ulusunu yok etmek isteyen İtilaf Devletleri'nin Mebuslar Meclisi'nin açılması için yapılan seçimlere karışmadıkları görülmüştür. Ancak İtilaf Devletleri seçim sonuçlarından memnun olmamıştır. 9. Türk yurdunu parçalamak ve Türk ulusunu yok etmek isteyen İtilaf Devletleri'nin Mebuslar Meclisi'nin açılması için yapılan seçimlere karışmadıkları görülmüştür. Ancak İtilaf Devletleri seçim sonuçlarından memnun olmamıştır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir? Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir? A) Meclis'in İstanbul’da toplanacak olması A) Meclis'in İstanbul’da toplanacak olması B) Seçimleri Müdafaa-i Hukuk adaylarının kazanması B) Seçimleri Müdafaa-i Hukuk adaylarının kazanması C) Meclis'in toplanmasının kesinleşmesi C) Meclis'in toplanmasının kesinleşmesi D) Seçim sonuçlarının kısa sürede alınması D) Seçim sonuçlarının kısa sürede alınması E) Sonuçların padişahı memnun etmesi E) Sonuçların padişahı memnun etmesi

88 10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli'yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir. 10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli'yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir? A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri B) Amasya Görüşmeleri'nin kararlarına karşı çıkmamaları B) Amasya Görüşmeleri'nin kararlarına karşı çıkmamaları C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları

89 11. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'nin kararları arasında yer almaz? 11. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'nin kararları arasında yer almaz? A) Geçici bir hükümet kurulmalıdır. A) Geçici bir hükümet kurulmalıdır. B) Boğazların güvenliğini sağlanmalıdır. B) Boğazların güvenliğini sağlanmalıdır. C) Batı Trakya'da halkoylaması yapılmalıdır. C) Batı Trakya'da halkoylaması yapılmalıdır. D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. E) Azınlıklara verilen hakların komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olmalıdır. E) Azınlıklara verilen hakların komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olmalıdır.

90 12. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi üzerine bu meclisi dağıtmıştır. 12. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi üzerine bu meclisi dağıtmıştır. İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) İstanbul hükümetini güçlendirdikleri A) İstanbul hükümetini güçlendirdikleri B) Padişahı korudukları B) Padişahı korudukları C) Meclisin açılmasına karşı oldukları C) Meclisin açılmasına karşı oldukları D) Türk topraklarını parçalamak istedikleri D) Türk topraklarını parçalamak istedikleri E) Saltanatı kaldırmaya çalıştıkları E) Saltanatı kaldırmaya çalıştıkları

91 CEVAP ANAHTARI________ CEVAP ANAHTARI________ 1. E2. D3. B4. C5. A 1. E2. D3. B4. C5. A 6. E7. A8. E9. B10. C 6. E7. A8. E9. B10. C 11. A12. D 11. A12. D

92

93 1. Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna, "Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir." İlkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna, "Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir." İlkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ni birleştirmek A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ni birleştirmek B) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak B) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak C) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlamak C) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlamak D) Yönetim şeklini değiştirmek D) Yönetim şeklini değiştirmek E) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak E) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak

94 2. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 2. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) İstanbul hükümetinin kurtuluş için harekete geçmesi A) İstanbul hükümetinin kurtuluş için harekete geçmesi B) Saltanatın kaldırılması B) Saltanatın kaldırılması C) TBMM'nin açılması C) TBMM'nin açılması D) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması D) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması E) Ayaklanmaların bastırılması E) Ayaklanmaların bastırılması

95 3. TBMM, bağımsızlık savaşına padişah ve halife yanlılarının da katılmasını gerçekleştirerek ulusal birliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? 3. TBMM, bağımsızlık savaşına padişah ve halife yanlılarının da katılmasını gerçekleştirerek ulusal birliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? A) Güçler birliğini sağlayarak ülkeye tam egemen olmuştur. A) Güçler birliğini sağlayarak ülkeye tam egemen olmuştur. B) İstanbul hükümetini yasal olarak ortadan kaldırmıştır. B) İstanbul hükümetini yasal olarak ortadan kaldırmıştır. C) Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir. C) Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir. D) Meclisin sürekliliği ve bağımsız olacağı belirtilmiştir. D) Meclisin sürekliliği ve bağımsız olacağı belirtilmiştir. E) Padişah ve halifenin kurtarılacağı kararı alınmıştır. E) Padişah ve halifenin kurtarılacağı kararı alınmıştır.

96 4. TBMM'nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır? 4. TBMM'nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır? A) TBMM'nin üstünde güç yoktur. A) TBMM'nin üstünde güç yoktur. B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır. B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır. C) Hükümet kurmak gereklidir. C) Hükümet kurmak gereklidir. D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır. D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır. E) Geçici kaydıyla hükümet başkanı tanımak doğru değildir. E) Geçici kaydıyla hükümet başkanı tanımak doğru değildir.

97 5. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu. 5. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu. Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez? A) TBMM'nin yetkilerini artırmak A) TBMM'nin yetkilerini artırmak B).Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak B).Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak

98 6. 1921 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasi Kanunu) aşağıdaki maddelerinden hangisi, yönetim şeklinin "Cumhuriyet" olacağının bir göstergesidir? 6. 1921 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasi Kanunu) aşağıdaki maddelerinden hangisi, yönetim şeklinin "Cumhuriyet" olacağının bir göstergesidir? A) Dine ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi TBMM'nin görevidir. A) Dine ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi TBMM'nin görevidir. B) Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'ye aittir. B) Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'ye aittir. C) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır. C) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır. D) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır. D) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır. E) Hükümet işleri meclisin kendi içinden seçeceği Bakanlar kurulunca yerine getirilir. E) Hükümet işleri meclisin kendi içinden seçeceği Bakanlar kurulunca yerine getirilir.

99 7. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin TBMM'nin açılmasını önlemek ve etkinliğini yok etmek amacına yönelik uygulamalarından biri değildir? 7. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin TBMM'nin açılmasını önlemek ve etkinliğini yok etmek amacına yönelik uygulamalarından biri değildir? A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamak A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamak B) İşgalcilerle işbirliği yapmak B) İşgalcilerle işbirliği yapmak C) Ayaklanmaları desteklemek C) Ayaklanmaları desteklemek D) Mustafa Kemal için ölüm fermanı çıkarmak D) Mustafa Kemal için ölüm fermanı çıkarmak E) Hilafet ordusu kurmak E) Hilafet ordusu kurmak

100 8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin amacı, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketini durdurmak veya işgalleri kolaylaştırmak değildir? 8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin amacı, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketini durdurmak veya işgalleri kolaylaştırmak değildir? A) Kuva-i İnzibatiye ayaklanması A) Kuva-i İnzibatiye ayaklanması B) Anzavur ayaklanması B) Anzavur ayaklanması C) Çerkez Ethem ayaklanması C) Çerkez Ethem ayaklanması D) Afyon ayaklanması D) Afyon ayaklanması E) Yozgat ayaklanması E) Yozgat ayaklanması

101 9. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen önemli çalışmalar yaptı. 9. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen önemli çalışmalar yaptı. Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul hükümetinin karşı çıkması veya engellemeye çalışması söz konusu olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul hükümetinin karşı çıkması veya engellemeye çalışması söz konusu olmamıştır? A) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması A) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması B) Erzurum Kongresi'nin toplanması B) Erzurum Kongresi'nin toplanması C) Sivas Kongresi'nin toplanması C) Sivas Kongresi'nin toplanması D) Amasya Görüşmesi'nin yapılması D) Amasya Görüşmesi'nin yapılması E) TBMM'nin açılması E) TBMM'nin açılması

102 10. TBMM'nin açılmasından kısa bir süre sonra alınan; 10. TBMM'nin açılmasından kısa bir süre sonra alınan; - İstanbul’dan gelen resmi yazıların geri gönderilmesi - İstanbul’dan gelen resmi yazıların geri gönderilmesi - Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması gibi kararlar aşağıdakilerden hangisini önleme amacına yöneliktir? - Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması gibi kararlar aşağıdakilerden hangisini önleme amacına yöneliktir? A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkmasını A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkmasını B) Damat Ferit'in sadrazam olarak atanmasını B) Damat Ferit'in sadrazam olarak atanmasını C) Düzenli ordunun kurulmasının engellenmesini C) Düzenli ordunun kurulmasının engellenmesini D) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanmasını D) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanmasını E) Başkomutanlık yasasının kabul edilmesini E) Başkomutanlık yasasının kabul edilmesini

103 11. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacına yöneliktir? 11. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacına yöneliktir? A) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlere açık tutulacak A) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlere açık tutulacak B) Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak B) Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak C) Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bin olacak C) Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bin olacak D) Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek D) Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek E) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak E) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak

104 12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir? 12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir? A) Mudanya-Lozan A) Mudanya-Lozan B) Ayastefanos-Sevr B) Ayastefanos-Sevr C) Atina-Sevr C) Atina-Sevr D) Gümrü-Kars D) Gümrü-Kars E) Berlin-Mondros E) Berlin-Mondros

105 CEVAP ANAHTARI________ CEVAP ANAHTARI________ 1. D2. C3. E4. B5. E 1. D2. C3. E4. B5. E 6. B7. A8. C9. D10. A 6. B7. A8. C9. D10. A 11. E12. B 11. E12. B

106

107 1. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır? A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir. A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir. B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir. B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir. C) Halifelik ordusudur. C) Halifelik ordusudur. D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir. D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir. E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür. E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür.

108 2. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli orduların kurulmasından önce ülke savunması Kuva-i Milliye birlikleri ile yapıldı. 2. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli orduların kurulmasından önce ülke savunması Kuva-i Milliye birlikleri ile yapıldı. Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) Mondros Ateşkesi'nin şartlarına uyulmaması A) Mondros Ateşkesi'nin şartlarına uyulmaması B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması D) İstanbul hükümetinin fetvalar yayınlaması D) İstanbul hükümetinin fetvalar yayınlaması E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkması E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkması

109 3. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuva-i Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu'da bu tür bir gelişme görülmemiştir. 3. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuva-i Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu'da bu tür bir gelişme görülmemiştir. Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Bölgede işgal yaşanmaması A) Bölgede işgal yaşanmaması B) Ekonomik kaynaklarının yeterli olmaması B) Ekonomik kaynaklarının yeterli olmaması C) Bölge halkının İstanbul hükümetini desteklemesi C) Bölge halkının İstanbul hükümetini desteklemesi D) Ermenilere karşı Kuva-i Milliye'nin yeterli olacağına inanmamaları D) Ermenilere karşı Kuva-i Milliye'nin yeterli olacağına inanmamaları E) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması E) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması

110 4. TBMM'nin ilk siyasi başarısı ve Sevr Antlaşması'nın geçersizliğinin ilk belgesi olan Gümrü Antlaşması Ermenistan ile imzalanmıştır. 4. TBMM'nin ilk siyasi başarısı ve Sevr Antlaşması'nın geçersizliğinin ilk belgesi olan Gümrü Antlaşması Ermenistan ile imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur. A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur. B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir. B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir. C) Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır. C) Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır. D) Misak-ı Milli'nin Doğu Anadolu ile ilgili isteklerinin bir bölümü gerçekleşmiştir. D) Misak-ı Milli'nin Doğu Anadolu ile ilgili isteklerinin bir bölümü gerçekleşmiştir. E) İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda değişiklik önerisi getirmiştir. E) İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda değişiklik önerisi getirmiştir.

111 5. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında, 5. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında, - Anadolu'da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır. - Anadolu'da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır. - Misak-ı Milli kararının alınması üzerine Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır. - Misak-ı Milli kararının alınması üzerine Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır. - Londra Konferansı'na TBMM'nin yanı sıra İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır. - Londra Konferansı'na TBMM'nin yanı sıra İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır. İtilaf Devletleri'nin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasını engellemek A) Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasını engellemek B) TBMM'nin güçlenmesini sağlamak B) TBMM'nin güçlenmesini sağlamak C) Padişahın otoritesini azaltmak C) Padişahın otoritesini azaltmak D) İşgalleri kolaylaştırmak D) İşgalleri kolaylaştırmak E) TBMM'ye karşı savaşmak E) TBMM'ye karşı savaşmak

112 6. TBMM hükümetinin Sevr Antlaşması'nın görüşüleceğini bilmesine karşın Londra Konferansı'na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 6. TBMM hükümetinin Sevr Antlaşması'nın görüşüleceğini bilmesine karşın Londra Konferansı'na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmak A) İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmak B) Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak B) Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak C) Varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek C) Varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak E) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak E) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak

113 7. Kuva-i Milliye'nin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır? 7. Kuva-i Milliye'nin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır? A) İngiltere A) İngiltere B) Yunanistan B) Yunanistan C) Kuva-i İnzibatiye C) Kuva-i İnzibatiye D) Fransa D) Fransa E) İç ayaklanmalar E) İç ayaklanmalar

114 8. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin başladığı günlerde "İstanbul Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorundadır." görüşünü savunuyordu. 8. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin başladığı günlerde "İstanbul Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorundadır." görüşünü savunuyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sağlanan gelişmelerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sağlanan gelişmelerden biridir? A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkması A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkması B) Amasya protokolünde yer alan kararların hükümet tarafından kabul edilmemesi B) Amasya protokolünde yer alan kararların hükümet tarafından kabul edilmemesi C) İstanbul hükümeti temsilcisinin Londra Konferansında söz hakkını TBMM temsilcisine bırakması C) İstanbul hükümeti temsilcisinin Londra Konferansında söz hakkını TBMM temsilcisine bırakması D) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması D) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması E) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli kararı alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi E) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli kararı alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi

115 9. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920'de başladığı halde, TBMM ile ancak Birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır. 9. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920'de başladığı halde, TBMM ile ancak Birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır. Sovyet Rusya'nın TBMM ile antlaşma imzalama konusunda yavaş davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Sovyet Rusya'nın TBMM ile antlaşma imzalama konusunda yavaş davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaması A) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaması B) TBMM'nin İstanbul hükümetiyle ilişkilerini koparması B) TBMM'nin İstanbul hükümetiyle ilişkilerini koparması C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi D) Meclise yönelik ayaklanmaların devam etmesi D) Meclise yönelik ayaklanmaların devam etmesi E) Rusya'nın Anadolu hareketinin başarısından endişe duyması E) Rusya'nın Anadolu hareketinin başarısından endişe duyması

116 10. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misak-ı Milli'nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı. 10. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misak-ı Milli'nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı. Bu bilgilere göre; Bu bilgilere göre; I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır. I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır. II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir. II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir. III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır. III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır. IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve IIIB) III ve IVC) I, II ve IV A) I ve IIIB) III ve IVC) I, II ve IV D) II ve IIIE) II ve IV D) II ve IIIE) II ve IV

117 11. II. İnönü Zaferi'nden sonra beliren uygun ortamdan yararlanmak isteyen bazı komutanlar, batı cephesinin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar'a doğru harekete geçtiler; ancak Yunan kuvvetlerini mevzilerinden söküp atmakta başarılı olamadılar. 11. II. İnönü Zaferi'nden sonra beliren uygun ortamdan yararlanmak isteyen bazı komutanlar, batı cephesinin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar'a doğru harekete geçtiler; ancak Yunan kuvvetlerini mevzilerinden söküp atmakta başarılı olamadılar. TBMM ordularının bu başarısızlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? TBMM ordularının bu başarısızlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Saldırının geç başlatılmış olması A) Saldırının geç başlatılmış olması B) Ordunun İnönü Savaşları'nda büyük kayıplar vermesi B) Ordunun İnönü Savaşları'nda büyük kayıplar vermesi C) Yunanlıların İngilizlerden askeri destek alması C) Yunanlıların İngilizlerden askeri destek alması D) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması D) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması E) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması E) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması

118 12. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir? 12. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir? A) Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması A) Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi D) Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi D) Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi E) Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi E) Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi

119 CEVAP ANAHTARI________ CEVAP ANAHTARI________ 1. B2. A3. E4. E5. A 1. B2. A3. E4. E5. A 6. A7. B8. C9. E10. C 6. A7. B8. C9. E10. C 11. D12. B 11. D12. B

120

121 1. TBMM'nin elinde demiryollarından yararlanacak araçlar yoktu. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın önemli çatışmaları demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir yakınlarında oldu. 1. TBMM'nin elinde demiryollarından yararlanacak araçlar yoktu. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın önemli çatışmaları demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir yakınlarında oldu. TBMM'nin savaşları Eskişehir bölgesinde yoğunlaştırmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? TBMM'nin savaşları Eskişehir bölgesinde yoğunlaştırmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) TBMM'nin takviye birliklerinden yararlanabilmek A) TBMM'nin takviye birliklerinden yararlanabilmek B) İşgalcilerin demiryollarından yararlanmasını önlemek B) İşgalcilerin demiryollarından yararlanmasını önlemek C) Doğu cephesindeki askerlerin Batı cephesine gönderilmesini sağlamak C) Doğu cephesindeki askerlerin Batı cephesine gönderilmesini sağlamak D) Cephaneleri kolaylıkla nakledebilmek D) Cephaneleri kolaylıkla nakledebilmek E) İsyanları bastırmak E) İsyanları bastırmak

122 2. Sakarya Savaşı Yunanlılarla yapıldı ve kazanıldı. Bu savaştan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzaladı. 2. Sakarya Savaşı Yunanlılarla yapıldı ve kazanıldı. Bu savaştan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzaladı. Fransa'nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Fransa'nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ordu mevcudunu yetersiz bulması A) Ordu mevcudunu yetersiz bulması B) Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına karşı çıkması B) Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına karşı çıkması C) Misak-ı Milli'yi kabul etmesi C) Misak-ı Milli'yi kabul etmesi D) TBMM'nin gerçek gücünü görmek istemesi D) TBMM'nin gerçek gücünü görmek istemesi E) Kapitülasyonların kaldırılmasına engel olmak istemesi E) Kapitülasyonların kaldırılmasına engel olmak istemesi

123 3. Sovyet Rusya, TBMM'nin batılı devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istememektedir. 3. Sovyet Rusya, TBMM'nin batılı devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istememektedir. Bu bilgiye göre Sovyet Rusya, TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisine karşı çıkmış olamaz? Bu bilgiye göre Sovyet Rusya, TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisine karşı çıkmış olamaz? A) Londra Konferansı’na katılması A) Londra Konferansı’na katılması B) Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzalaması B) Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzalaması C) Sevr Antlaşması'na tepki göstermesi C) Sevr Antlaşması'na tepki göstermesi D) Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalar imzalaması D) Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalar imzalaması E) İngiltere ile esirlerin değişimine ilişkin sözleşme imzalaması E) İngiltere ile esirlerin değişimine ilişkin sözleşme imzalaması

124 4. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM hükümeti, kurulduğu günlerde uluslararası gündemde önemli bir ilgi görmezken, askeri alanda kazandığı başarılardan sonra dikkat çekmeye başlamış, siyasi ve hukuki varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmiştir. 4. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM hükümeti, kurulduğu günlerde uluslararası gündemde önemli bir ilgi görmezken, askeri alanda kazandığı başarılardan sonra dikkat çekmeye başlamış, siyasi ve hukuki varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe uygun gelişmeler arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe uygun gelişmeler arasında gösterilemez? A) I. İnönü Muharebesi'nden sonra TBMM'nin Londra Konferansı’na çağrılması A) I. İnönü Muharebesi'nden sonra TBMM'nin Londra Konferansı’na çağrılması B) Eskişehir-Kütahya Muharebelerimden sonra Meclis yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesi B) Eskişehir-Kütahya Muharebelerimden sonra Meclis yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesi C) II. İnönü Muharebesi'nden, sonra Fransa'nın TBMM ile görüşme isteğinde bulunması C) II. İnönü Muharebesi'nden, sonra Fransa'nın TBMM ile görüşme isteğinde bulunması D) Sakarya Muharebesi'nden sonra İngiltere ile Esirlerin Değişimi Sözleşmesi'nin imzalanması D) Sakarya Muharebesi'nden sonra İngiltere ile Esirlerin Değişimi Sözleşmesi'nin imzalanması E) Sakarya Muharebesi'nden sonra Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması E) Sakarya Muharebesi'nden sonra Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması

125 5. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan sonra orduyu Taarruz için hazır hale getirmek istemiştir. 5. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan sonra orduyu Taarruz için hazır hale getirmek istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir? A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi D) Doğu ve güney cephelerindeki birliklerin batıya sevk edilmesi D) Doğu ve güney cephelerindeki birliklerin batıya sevk edilmesi E) Saltanatın kaldırılması E) Saltanatın kaldırılması

126 6. I. TBMM 6. I. TBMM II. İstanbul hükümeti II. İstanbul hükümeti III. Fransa III. Fransa IV. Yunanistan IV. Yunanistan V. İtalya V. İtalya Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır? Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır? A) I ve VB) II ve IIIC) III ve IV A) I ve VB) II ve IIIC) III ve IV D) II ve IVE) II ve V D) II ve IVE) II ve V

127 7. Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir. 7. Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir? Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir? A) Büyük Taarruz A) Büyük Taarruz B) Lozan Barışı'nın imzalanması B) Lozan Barışı'nın imzalanması C) Saltanatın kaldırılması C) Saltanatın kaldırılması D) Cumhuriyetin ilanı D) Cumhuriyetin ilanı E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi

128 8. İtilaf Devletleri'nin Mudanya Ateşkesi'ni imzalamaları ve Türk devletini tanımalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? 8. İtilaf Devletleri'nin Mudanya Ateşkesi'ni imzalamaları ve Türk devletini tanımalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? A) Türk halkının gösterdiği direniş A) Türk halkının gösterdiği direniş B) Sömürgeci isteklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamaları B) Sömürgeci isteklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamaları C) İstanbul hükümetiyle TBMM hükümetinin uzlaşması C) İstanbul hükümetiyle TBMM hükümetinin uzlaşması D) Kamuoyundan gördükleri desteği yitirmeye başlamaları D) Kamuoyundan gördükleri desteği yitirmeye başlamaları E) İtilaf Devletleri grubunun parçalanması E) İtilaf Devletleri grubunun parçalanması

129 9. Lozan Görüşmeleri Kasım 1922’de başlamış olmasına karşılık Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanabilmiştir. 9. Lozan Görüşmeleri Kasım 1922’de başlamış olmasına karşılık Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanabilmiştir. Konferansta sert tartışmalar yaşanması ve uzun sürmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Konferansta sert tartışmalar yaşanması ve uzun sürmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni Türk devletinin tam bağımsızlığının tanınmak istenmemesi A) Yeni Türk devletinin tam bağımsızlığının tanınmak istenmemesi B) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çok olması B) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çok olması C) Boğazlar konusuna Sovyet Rusya'nın da ilgi göstermesi C) Boğazlar konusuna Sovyet Rusya'nın da ilgi göstermesi D) Kapitülasyonlar konusunun çok zaman kaybettirmesi D) Kapitülasyonlar konusunun çok zaman kaybettirmesi E) Batılıların yeni Türk devletini Osmanlı Devleti'nin devamı olarak görmesi E) Batılıların yeni Türk devletini Osmanlı Devleti'nin devamı olarak görmesi

130 10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilk olay, ikinci olayın nedeni değildir? 10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilk olay, ikinci olayın nedeni değildir? A) Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na çağrılması- Saltanatın kaldırılması A) Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na çağrılması- Saltanatın kaldırılması B) I. İnönü Savaşının kazanılması-TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması B) I. İnönü Savaşının kazanılması-TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması C) Sakarya Savaşı'nın kazanılması-Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması C) Sakarya Savaşı'nın kazanılması-Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması D) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması-İzmir'in işgali D) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması-İzmir'in işgali E) Misak-ı Milli'nin kabulü-İstanbul'un işgali E) Misak-ı Milli'nin kabulü-İstanbul'un işgali

131 11. Türkiye'nin; 11. Türkiye'nin; I. Irak I. Irak II. Suriye II. Suriye III. Sovyet Rusya III. Sovyet Rusya IV. İran IV. İran gibi devletlerden hangileri ile olan sınırları, Lozan Antlaşması'nda Misak-ı Milli'ye uygun olarak belirlenememiştir? gibi devletlerden hangileri ile olan sınırları, Lozan Antlaşması'nda Misak-ı Milli'ye uygun olarak belirlenememiştir? A) I ve IVB) I ve IIC) II ve III A) I ve IVB) I ve IIC) II ve III D) I ve IIIE) III ve IV D) I ve IIIE) III ve IV

132 12. "Lozan Konferansı, Türkiye için büyük bir diplomatik zaferi temsil etmektedir. İsmet Paşa uluslararası alanda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dört yıl süre ile savaşmış olmalarının nedenini bu belge ile ispatlamış oldu." Uluslararası bir tarih yazarı bu görüşleri ile Lozan Antlaşması'nın Türk ulusu için önemini anlatmaktadır. 12. "Lozan Konferansı, Türkiye için büyük bir diplomatik zaferi temsil etmektedir. İsmet Paşa uluslararası alanda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dört yıl süre ile savaşmış olmalarının nedenini bu belge ile ispatlamış oldu." Uluslararası bir tarih yazarı bu görüşleri ile Lozan Antlaşması'nın Türk ulusu için önemini anlatmaktadır. Lozan Barış Antlaşması'nın diplomatik başarıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Lozan Barış Antlaşması'nın diplomatik başarıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması A) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması B) Yeni Türk devletinin bağımsızlığının kabul ettirilmesi B) Yeni Türk devletinin bağımsızlığının kabul ettirilmesi C) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması C) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması D) Kapitülasyonların sona erdirilmesi D) Kapitülasyonların sona erdirilmesi E) Yeni Türk devletinin içişlerine karışılmasının engellenmesi E) Yeni Türk devletinin içişlerine karışılmasının engellenmesi

133 CEVAP ANAHTARI________ CEVAP ANAHTARI________ 1. B2. D3. C4. B5. E 1. B2. D3. C4. B5. E 6. D7. A8. C9. A10. D 6. D7. A8. C9. A10. D 11. B12. A 11. B12. A

134

135 1-Millî Mücâdele döneminde, 1-Millî Mücâdele döneminde, I. İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi I. İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi II. İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi II. İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi III. Kongrelerin toplanması III. Kongrelerin toplanması Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir? Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir? A)I B)II C)III D)I-III E)II-III A)I B)II C)III D)I-III E)II-III

136 2-M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir. 2-M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir. M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır? M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır? A)Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle A)Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle B)TBMM’nin açılmasıyla B)TBMM’nin açılmasıyla C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla D)İstanbul’un işgâl edilmesiyle D)İstanbul’un işgâl edilmesiyle E)İzmir’in işgâl edilmesiyle E)İzmir’in işgâl edilmesiyle

137 3-“Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.” 3-“Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.” Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir? Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir? A)Yabancı okullar A)Yabancı okullar B)Savaş tazminâtı B)Savaş tazminâtı C)Dış borçlar C)Dış borçlar D)Azınlıklar D)Azınlıklar E)Batı sınırı E)Batı sınırı

138 4-M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını istemiştir. 4-M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını istemiştir. Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? A)Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine A)Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine B)İtilâf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine B)İtilâf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine C)Anadolu’nun, siyâsı mücâdele ile işgâlden kurtulacağı inancına C)Anadolu’nun, siyâsı mücâdele ile işgâlden kurtulacağı inancına D)Millet irâdesini yönetime yansıtma isteğine D)Millet irâdesini yönetime yansıtma isteğine E)İstanbul’un idâresini ele geçirme düşüncesine E)İstanbul’un idâresini ele geçirme düşüncesine

139 5-I. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması 5-I. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması II. Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından uygulanmaması II. Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından uygulanmaması III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır? Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır? A)IB)IIC)IIID)I-II E)II-III A)IB)IIC)IIID)I-II E)II-III

140 6-I. Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması 6-I. Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması II. Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması II. Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir? Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir? A)IB)IIC)IIID)I-II E)II-III A)IB)IIC)IIID)I-II E)II-III

141 7-Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır? 7-Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır? A)Azınlık hakları A)Azınlık hakları C)Boğazlar C)Boğazlar E)Sınırlar E)Sınırlar B)Kapitülasyonlar B)Kapitülasyonlar D)Savaş tazminatı D)Savaş tazminatı

142 8-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur. 8-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir? A)Mebusan Meclisi’nin fesh edilmesi A)Mebusan Meclisi’nin fesh edilmesi B)TBMM’nin açılmasına zemin hazırlaması B)TBMM’nin açılmasına zemin hazırlaması C)Sevr Antlaşması’nın yapılması C)Sevr Antlaşması’nın yapılması D)İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin Ankara’da M. Kemâl’e katılmaları D)İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin Ankara’da M. Kemâl’e katılmaları E)Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazam olması E)Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazam olması

143 9-Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? 9-Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? A)TBMM’de A)TBMM’de D)Sivas Kongresi’nde D)Sivas Kongresi’nde B)Misâk-ı Millî’de B)Misâk-ı Millî’de E)Amasya Genelgesi’nde E)Amasya Genelgesi’nde C)Amasya Görüşmesi’nde C)Amasya Görüşmesi’nde

144 10-Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? 10-Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? A)Millî cemiyetlerin birleştirilmesine A)Millî cemiyetlerin birleştirilmesine B)Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasına B)Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasına C)Temsilciler Kurulu’nun oluşturulmasına C)Temsilciler Kurulu’nun oluşturulmasına D)Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına D)Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına E)Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına E)Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına

145 11-M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti. 11-M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir? A)Sivas Kongresi’nin toplanması A)Sivas Kongresi’nin toplanması B)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi B)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi C)TBMM’nin açılması C)TBMM’nin açılması D)Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması D)Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması E)Düzenli ordunun kurulması E)Düzenli ordunun kurulması

146 12-İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır. 12-İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A)İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının A)İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının B)İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının B)İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının C)Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun C)Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının E)İstanbul Hükûmeti’ nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye başladığının E)İstanbul Hükûmeti’ nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye başladığının

147 13-Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 13-Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A)Bütün Anadolu’yu kontrol edebilecek bir konumda olması A)Bütün Anadolu’yu kontrol edebilecek bir konumda olması B)Güvenli bir konumda bulunması B)Güvenli bir konumda bulunması C)Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması C)Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması D)İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması D)İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması E)İlk direniş cemiyetlerinin Ankara’da kurulması E)İlk direniş cemiyetlerinin Ankara’da kurulması

148 14-Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır? 14-Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır? A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır B)Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır B)Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir E)İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir E)İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

149 15-Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 15-Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A)Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi A)Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi B)Meclis hükûmeti sisteminin uygulanması B)Meclis hükûmeti sisteminin uygulanması C)Medenî Kanunu onaylaması C)Medenî Kanunu onaylaması D)Meclis başkanının hükûmetin de başı olması D)Meclis başkanının hükûmetin de başı olması E)Yargı yetkisinin Meclis’in elinde olması E)Yargı yetkisinin Meclis’in elinde olması

150 16-M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır. 16-M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır. Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir? Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir? A)Lâiklik A)Lâiklik B)Çağdaşlık B)Çağdaşlık C)Halkçılık C)Halkçılık D)Kuruculuk D)Kuruculuk E)Millî bağımsızlık E)Millî bağımsızlık

151 17-Birinci TBMM döneminde, Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür? 17-Birinci TBMM döneminde, Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür? A)Bağımsız mahkemeler A)Bağımsız mahkemeler B)Vekiller Heyeti B)Vekiller Heyeti C)TBMM C)TBMM D)Komutanlar D)Komutanlar E)Temsilciler Kurulu E)Temsilciler Kurulu

152 18-İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti’nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir. 18-İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti’nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir. İstanbul Hükûmeti’nin, İstanbul Hükûmeti’nin, I. TBMM’ye karşı isyânları desteklemesi I. TBMM’ye karşı isyânları desteklemesi II. Mebusan Meclisi’ni toplaması II. Mebusan Meclisi’ni toplaması III. Amasya Görüşmesi’ni kabûl etmesi III. Amasya Görüşmesi’ni kabûl etmesi Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir? Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir? A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III

153 19-Fransa, “Ermeni İntikam Alayı”nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır? 19-Fransa, “Ermeni İntikam Alayı”nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır? A)Antalya A)Antalya B)Adana B)Adana C)Erzurum C)Erzurum D)İstanbul D)İstanbul E)Urfa E)Urfa

154 Cevap Anahtarı: Cevap Anahtarı: 1-E6-C11-D16-B 1-E6-C11-D16-B 2-D7-D12-A17-D 2-D7-D12-A17-D 3-B8-C13-E18-A 3-B8-C13-E18-A 4-D9-B14-C19-C 4-D9-B14-C19-C 5-A10-D 15-C 5-A10-D 15-C

155

156 1.Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan, 1.Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan, I. Aznavur I. Aznavur II. Kuvva-i İnzibatiye II. Kuvva-i İnzibatiye III. Millî aşireti III. Millî aşireti IV. Pontus Rum IV. Pontus Rum Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir? Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir? A)I-II B)II-IIIC)II-IV D)I-III E)III-IV A)I-II B)II-IIIC)II-IV D)I-III E)III-IV

157 2.Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı. 2.Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı. Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir? A)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi A)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi B)Lâik bir devletin kurulması B)Lâik bir devletin kurulması C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması D)Cumhuriyetin ilân edilmesi D)Cumhuriyetin ilân edilmesi E)Çok partili düzene geçilmesi E)Çok partili düzene geçilmesi

158 3.“TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.” 3.“TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.” Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nda A)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nda D) Tekâlif-i Millîye emirlerinde D) Tekâlif-i Millîye emirlerinde B)Amasya Görüşmesi’nde B)Amasya Görüşmesi’nde E) Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nda E) Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nda C)1924 Anayasası’nda C)1924 Anayasası’nda

159 4.Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır? 4.Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır? A)TBMM’ye karşı isyânların çıkması A)TBMM’ye karşı isyânların çıkması B)Atatürk’e suikast girişimi B)Atatürk’e suikast girişimi C)Erzurum Kongresi C)Erzurum Kongresi D)Şeyh Sait İsyânı D)Şeyh Sait İsyânı E)Sivas Kongresi E)Sivas Kongresi

160 5.İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması, 5.İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması, I. Saltanat Şûrası I. Saltanat Şûrası II. Mebusan Meclisi II. Mebusan Meclisi III. TBMM III. TBMM IV. Temsilciler Kurulu IV. Temsilciler Kurulu Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır? Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır? A)IB)IIC)I-IID)I-IV E)III-IV A)IB)IIC)I-IID)I-IV E)III-IV

161 6.I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir 6.I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir II. Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir II. Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir III. Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır III. Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir? Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir? A)I B)II C)III D)I-II E)II-III A)I B)II C)III D)I-II E)II-III

162 7.Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nda alınan kararlardan biri değildir? 7.Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nda alınan kararlardan biri değildir? A)Suriye, Lübnan, ve Güneydoğu Anadolu Fransa’ya verilecek A)Suriye, Lübnan, ve Güneydoğu Anadolu Fransa’ya verilecek B)Akdeniz Bölgesi İtalyanlara verilecek B)Akdeniz Bölgesi İtalyanlara verilecek C)İtilâf devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgâl edebilecek C)İtilâf devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgâl edebilecek D)Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak D)Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak E)Trakya ve İzmir’in egemenlik hakları Yunanistan’a verilecek E)Trakya ve İzmir’in egemenlik hakları Yunanistan’a verilecek

163 8.Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir? 8.Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir? A)Ermenilerle savaş A)Ermenilerle savaş C)Büyük Taarruz C)Büyük Taarruz E)II. İnönü Savaşı E)II. İnönü Savaşı B)I. İnönü Savaşı B)I. İnönü Savaşı D) Sakarya Savaşı D) Sakarya Savaşı 9.Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 9.Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A)Kuvva-i Millîyecilerin düzenli orduya karşı olmaları A)Kuvva-i Millîyecilerin düzenli orduya karşı olmaları B)İç isyânların yaygınlaşması B)İç isyânların yaygınlaşması C)Sevr Antlaşması’nın imzalanması C)Sevr Antlaşması’nın imzalanması D)Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi D)Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi E)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması E)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması

164 10.Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi. 10.Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi. Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir? Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir? A)Kabine sistemine geçilmesiyle A)Kabine sistemine geçilmesiyle B)1924 Anayasası’nın kabûl edilmesiyle B)1924 Anayasası’nın kabûl edilmesiyle C)İç isyânların bastırılmasıyla C)İç isyânların bastırılmasıyla D)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla D)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla E)İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasıyla E)İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasıyla

165 11.Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez? 11.Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez? A)İsyânlar çıkarması A)İsyânlar çıkarması B)Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması B)Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması C)İç isyânları desteklemesi C)İç isyânları desteklemesi D)Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması D)Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması E)Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması E)Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması

166 12.22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir. 12.22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir. Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A)Türk ordusunun terhis edilmiş olması A)Türk ordusunun terhis edilmiş olması B)Millî birliğin henüz gerçekleşmemiş olması B)Millî birliğin henüz gerçekleşmemiş olması C)Çerkez Ethem’in isyân etmesi C)Çerkez Ethem’in isyân etmesi D)Anadolu’da isyânların yaygınlaşması D)Anadolu’da isyânların yaygınlaşması E)Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması E)Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması

167 13.I. Urfa 13.I. Urfa II. Antep II. Antep III. Maraş III. Maraş Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır? Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır? A)Ermenistan B)İtalya C) Fransa D) Rusya A)Ermenistan B)İtalya C) Fransa D) Rusya E)İngiltere E)İngiltere

168 14.Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? 14.Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? A)Fransa A)Fransa B)İngiltere B)İngiltere C)İtalya C)İtalya D)Yunanistan D)Yunanistan E)Sovyet Rusya E)Sovyet Rusya

169 15.Londra Konferansı’ndan sonra TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır. 15.Londra Konferansı’ndan sonra TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır. TBMM’nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? TBMM’nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A)Fransa ile savaşın devam etmesi A)Fransa ile savaşın devam etmesi B)İstanbul Hükûmeti’nin kabûl etmemesi B)İstanbul Hükûmeti’nin kabûl etmemesi C)Mondros Ateşkes Antlaşması’na ters düşmesi C)Mondros Ateşkes Antlaşması’na ters düşmesi D)Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi D)Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi E)Sovyet Rusya’nın izin vermemesi E)Sovyet Rusya’nın izin vermemesi

170 16.TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir? 16.TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir? A)Cumhuriyetin ilânı A)Cumhuriyetin ilânı B)Büyük Taarruz B)Büyük Taarruz C)Sakarya Savaşı C)Sakarya Savaşı D)I. İnönü Savaşı D)I. İnönü Savaşı E)Saltanatın kaldırılması E)Saltanatın kaldırılması

171 17.Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz? 17.Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz? A)İsmet İnönü’nün generalliğe yükselmesi A)İsmet İnönü’nün generalliğe yükselmesi B)Ankara’da TBMM’nin açılması B)Ankara’da TBMM’nin açılması C)Londra Konferansı’nın toplanması C)Londra Konferansı’nın toplanması D)Düzenli orduya olan güvenin artması D)Düzenli orduya olan güvenin artması E)Düşman kuvvetlerinin oyalanması E)Düşman kuvvetlerinin oyalanması

172 Cevap Anahtarı: Cevap Anahtarı: 1-A 11-D 1-A 11-D 2-A12-C 2-A12-C 3-E13-C 3-E13-C 4-A14-E 4-A14-E 5-A15-D 5-A15-D 6-E16-E 6-E16-E 7-C17-B 7-C17-B 8-B 8-B 9-B 9-B 10-A 10-A

173

174 18.Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir? 18.Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir? A)Antep A)Antep B)Urfa B)Urfa C)Antalya C)Antalya D)Maraş D)Maraş E) Adana E) Adana

175 19.I. Ermenistan 19.I. Ermenistan II. İngiltere II. İngiltere III. Fransa III. Fransa IV. İtalya IV. İtalya V. Yunanistan V. Yunanistan Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır? Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır? A)I-II-III A)I-II-III B) II-III-IV B) II-III-IV C) III-IV-V C) III-IV-V D) I-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V E) I-III-V

176 20.I. Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması 20.I. Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması II. İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi II. İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi III. I. İnönü Savaşı’nın kazanılması III. I. İnönü Savaşı’nın kazanılması Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A)I B)II C)III D)I-II E)II-III A)I B)II C)III D)I-II E)II-III

177 21.I. Mudanya Ateşkes Antlaşması 21.I. Mudanya Ateşkes Antlaşması II. Lozan Barış Konferansı II. Lozan Barış Konferansı III. Londra Konferansı III. Londra Konferansı IV. Ankara Antlaşması IV. Ankara Antlaşması V.Gümrü Antlaşması V.Gümrü Antlaşması İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir? İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir? A)IB)IIC)IIID)IVE)V A)IB)IIC)IIID)IVE)V

178 22.Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 22.Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A)Ortak düşman karşısında bulunulması A)Ortak düşman karşısında bulunulması B)TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması B)TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması C)TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması C)TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması D)TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi D)TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi E)Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması E)Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması

179 23.Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez? 23.Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez? A)TBMM’nin yargı yetkisini kullanması A)TBMM’nin yargı yetkisini kullanması B)Yeni bir anayasa hazırlanması B)Yeni bir anayasa hazırlanması C)Ordudan kaçmaların önlenmesi C)Ordudan kaçmaların önlenmesi D)Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması D)Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması E)TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi E)TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi

180 24.Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir. 24.Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Bağımsızlığımıza saygı temel esastır A)Bağımsızlığımıza saygı temel esastır B)Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır B)Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır C)Öncelikle barışın korunması gereklidir C)Öncelikle barışın korunması gereklidir D)Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir D)Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir E)Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır E)Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır

181 25.I. Moskova Antlaşması 25.I. Moskova Antlaşması II. Brest – Litowsk Antlaşması II. Brest – Litowsk Antlaşması III. Gümrü Antlaşması III. Gümrü Antlaşması IV. Kars Antlaşması IV. Kars Antlaşması Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IVC)II-III-IV-IE)III-II-I-IV A)I-II-III-IVC)II-III-IV-IE)III-II-I-IV B)II-III-I-IVD)IV-II-III-I B)II-III-I-IVD)IV-II-III-I

182 26.I. İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması 26.I. İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması II. Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi II. Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A)Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin A)Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin B)Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının B)Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının C)TBMM’nin güçlendiğinin C)TBMM’nin güçlendiğinin D)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin D)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin E)İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin E)İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin

183 27.M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle, 27.M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle, I. Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak I. Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak II. İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak II. İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak III. Ordumuzun toparlanmasını sağlamak III. Ordumuzun toparlanmasını sağlamak Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir? Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir? A)IB)IIC)IIID)I-II E)II-III A)IB)IIC)IIID)I-II E)II-III

184 28.Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir. 28.Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A)Düzenli ordu kurulmadığının A)Düzenli ordu kurulmadığının B)İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin B)İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin C)TBMM’nin etkinliğini arttırdığının C)TBMM’nin etkinliğini arttırdığının D)İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının D)İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının E)Türk ordusunun gücünün arttığının E)Türk ordusunun gücünün arttığının

185 29.Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? 29.Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A)Gizli antlaşmaların açıklanması A)Gizli antlaşmaların açıklanması B)Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması B)Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması C)İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması C)İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması D)ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi D)ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi E)Milletler Cemiyeti’nin kurulması E)Milletler Cemiyeti’nin kurulması

186 30.Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer almıştır. 30.Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer almıştır. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi belirtilmiştir? Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi belirtilmiştir? A)Egemenlik haklarının A)Egemenlik haklarının B)Dînî inançların B)Dînî inançların C)Ekonomik hakların C)Ekonomik hakların D)Mevcut sınırların D)Mevcut sınırların E)Nüfus yoğunluğunun E)Nüfus yoğunluğunun

187 31.Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? 31.Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A)Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans toplanması A)Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans toplanması B)Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması B)Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması C)Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması C)Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması D)Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi D)Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi E)İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması E)İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması

188 32.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir. 32.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A)İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi A)İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi B)Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması B)Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması C)Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi C)Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi D)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması D)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması E)Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları E)Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları

189 33.İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 33.İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak A)TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak B)İki hükûmeti dâvet ederek ikilik yaratmak B)İki hükûmeti dâvet ederek ikilik yaratmak C)Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek C)Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek D)Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek D)Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek E)Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak E)Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak

190 34.Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 34.Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A)TBMM’nin hukukî varlığı İtilâf devletleri tarafından ilk kez tanınmıştır A)TBMM’nin hukukî varlığı İtilâf devletleri tarafından ilk kez tanınmıştır B)İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir B)İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir C)İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir C)İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir D)Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır D)Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır E)TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur E)TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur

191 35.Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez? 35.Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez? A)Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması A)Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması B)Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi B)Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi C)Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi C)Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi D)Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması D)Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması E)Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması E)Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması

192 36.Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür? 36.Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür? A)Azınlık statüsü A)Azınlık statüsü B)Manda yönetimi B)Manda yönetimi C)Halk oylaması C)Halk oylaması D)Özerklik D)Özerklik E)Bağımsızlık E)Bağımsızlık

193 37.Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz? 37.Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz? A)Millî birliği gerçekleştirmek A)Millî birliği gerçekleştirmek B)Millî irâdeyi egemen kılmak B)Millî irâdeyi egemen kılmak C)Düzenli orduyu kurmak C)Düzenli orduyu kurmak D)Halifeliği kaldırmak D)Halifeliği kaldırmak E)Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek E)Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek

194 38.Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir? 38.Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir? A)Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması A)Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması B)İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi B)İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi C)Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması C)Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması D)Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi D)Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi E)Türklere bırakılması E)Türklere bırakılması

195 Cevap Anahtarı: Cevap Anahtarı: 18-C 18-C 19-E 19-E 20-C30-A 20-C30-A 21-C31-B 21-C31-B 22-D32-D 22-D32-D 23-B33-C 23-B33-C 24-E34-D 24-E34-D 25-B35-C 25-B35-C 26-C36-B 26-C36-B 27-A37-D 27-A37-D 28-E38-B 28-E38-B 29-B 29-B


"1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. 1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. Durum : İngiltere," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları