Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi"— Sunum transkripti:

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Bölüm - 7

2 ATATÜRK iLKELERİ Devletçilik Laiklik İnkılapçılık
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3 Devletçilik Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4 Devletçilik Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

5 Devletçilik “Devletçiliğin bizce anlamı şudur; Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak.” (1936)

6 Devletçilik Devletçilik ilkesi Türkiye’de Atatürk tarafından uygulamaya konulan bir ekonomik politikadır. Amaç Türk devletini ve toplumunu çağdaş uygarlıklar düzeyine yükseltmek, toplumun refahını arttırmak ve ekonomiyi canlandırmaktır. Atatürk’e göre devleti kişi veya kişilerden soyutlamak mümkün değildir. Devlet, kişilerin meydana getirdiği milli topluluğun göze görünen şekildir. Ilımlı devletçiliği savunan Atatürk’ün uyguladığı devletçilik; kişilerin özel teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak, memleketin ihtiyaçlarını karşılamak için ülke ekonomisini devletin eline almak, özel teşebbüsün yapamadığını kısa zamanda başarmaktır.

7 Laiklik Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

8 Laiklik Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

9 Laiklik Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

10 İnkılapçılık Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

11 İnkılapçılık Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

12 İnkılapçılık Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyet halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. (1925)

13 İnkılapçılık Atatürk, Türk inkılâbını "Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müessese koymuş olmak" şekliyle tarif etmektedir. Atatürk, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni, Bağımsızlık Savaşı ve bu savaşı tamamlayan Türk inkılabının temel ilkeleri üzerinde kurmuştur. Atatürk’ün kendisinin de belirttiği gibi, Türk inkılabının amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline getirmektir. Bunu yaparken de akıl ve bilimi temel yol gösterici olarak kullanmıştır. Atatürk’e göre inkılabı yapmak kadar, onu korumak ve devam ettirmek de önemlidir. Bunun için de inkılabın temellerini derinleştirmek ve kuvvetlendirmek gerekir.

14 Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri
Bizzat Atatürk tarafından belirlenmiş ve uygulama alanına sokulmuşlardır. Hepsi akla ve bilime uygundur. Altı ilke bir bütündür, ayrılamaz ve başka ilkeler eklenemez. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuş ve bu ihtiyaçları karşılamaya yöneliklerdir. Demokratik ve özgürlükçü anlayışa sahiplerdir. Türk ulusu için özgün bir devlet modeli oluşturmayı hedeflemişlerdir. Türk toplumunu çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmayı amaçlamışlardır.


"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları