Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME ÖZGÜR GÜVERCİN 6.Sınıf SOSYAL BİLGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME ÖZGÜR GÜVERCİN 6.Sınıf SOSYAL BİLGİLER."— Sunum transkripti:

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME ÖZGÜR GÜVERCİN 6.Sınıf SOSYAL BİLGİLER

2 ASIR (YÜZYIL) KAVRAMI NEDİR?
1200 1225 1250 1275 1299 İkinci çeyrek Dördüncü çeyrek İlk çeyrek Üçüncü çeyrek İlk YARI İkinci YARI 13.Yüzyıl (asır)

3 ROMEN RAKAMI KARŞILIĞI I 1 V 5 X 10 L 50 C 100 D 500 M 1000

4 SORU CEVAP XI 22 XIX 4 VIII 11 IV 14 XVI 19 XIV 8 XXII 16

5 SORU CEVAP 1453 kaçıncı yüzyıldır? 19.Yüzyılın ikinci yarısı.
7.yüzyıla örnek? 16.Yüzyılın ilk çeyreği. XI.yüzyılın ikinci yarısı? XV.yüzyıl. 1889 açıklaması? 650. 375 hangi yüzyıldır? 1055. 1517 açıklaması? IV.yüzyıl.

6 TARİH DEVİRLERİ TARİH ÖNCESİ DEVİRLER İsa’nın doğumu Yazının İcadı
İsa’dan Sonra (İS) Milattan Sonra (MS) İsa’dan Önce (İÖ) Milattan Önce(MÖ) Kavimler Göçü 375 İstanbul’un Fethi Fransız İhtilali TAŞ ve MADEN DEVİRLERİ 1453 1789 3200 Yazının İcadı İLK ÇAĞ ORTA ÇAĞ YENİ ÇAĞ YAKIN ÇAĞ TARİH ÖNCESİ DEVİRLER TARİH DEVİRLERİ

7 Taş Devirleri Maden Devirleri Kabataş Bakır Yontmataş Tunç Cilalıtaş
Yazının İcadı Taş Devirleri Maden Devirleri Kabataş Bakır Yontmataş Tunç Cilalıtaş Demir

8 TARİH ÖNCESİNDE İNSAN MAĞARA ADAMI

9 TEMEL GEÇİM KAYNAĞI AVCILIK ve TOPLAYICILIK

10

11

12 MAĞARA RESİMLERİ (YONTMATAŞ ÇAĞI)

13 YERLEŞME AŞAMALARI MAĞARA KULÜBE, AĞAÇ KOVUĞU KERPİÇ EV TAŞ EV

14 AHİRET İNANCININ VARLIĞINA KANITTIR
MEZAR-LAHİT-KURGAN MEZARDAKİ EŞYALAR AHİRET İNANCININ VARLIĞINA KANITTIR

15 TÜMÜLÜS (YIĞMA TEPE) MEZAR

16 CİLALITAŞ DEVRİ’NDE Bundan dolayı; * TARIM * YERLEŞİK HAYAT BAŞLADI
* İlk yerleşim birimi (köy) oluştu, * Artı ürün (fazla tarım ürünü) satışı ile ticaret başladı, * Ticaret merkezleri (kasaba, şehir) oluşmaya başladı, * İlk uygar toplum ortaya çıktı.

17 TARIMSAL ÜRETİM YERLEŞİK HAYAT ÖZEL MÜLKİYET KÖLELİK HUKUK KURALLARI
KÖYLERİN KURULMASI TOPLUMSAL İŞ BÖLÜMÜ

18 YERLEŞİK TOPLUM UYGAR TOPLUM = İLERİ TOPLUM = GELİŞMİŞ TOPLUM =
MEDENİ TOPLUM dur.

19 ANADOLU MEDENİYETLERİ

20 Anadolu Medeniyetleri ve Başkentleri
Hitit -Hattuşaş Urartu -Tuşpa Lidya -Sard Frig -Gordion İyon -Yok (Şehir Devletleri)

21

22 Hattuşaş (Çorum) Sard(Manisa) Gordion(Ankara) Tuşpa (Van)

23 Hangi Medeniyet hangi nehre yakın?

24 Nasıl bir coğrafi mekan?
X Kadeş Savaşı

25 HİTİT: Anal(Yıllık), Pankuş(Meclis), Tavananna(Kraliçe), Çok tanrılı
FRİG:Tarım,Sert Yasalar,Tümülüs LİDYA: Ticaret, Kral Yolu, İlk Para, İYON: Bilim, Deniz Koloniciliği, Sanat URARTU: Tarım, Su kanalları, Madencilik

26 Kadeş Barış Antlaşması (Hitit-Mısır)
Kil tablet üzerine yazılmıştır. İlk yazılı antlaşma.

27 Lidya parası dünyanın ilk parasıdır

28 C. Hayvancılık-Ekonomi D. Tarım-Ticaret
Lidya medeniyeti dünyanın ilk parasını bastırmakla hangi alanlarda ciddi bir atılım yapmış oldu? A. Denizcilik-Ticaret B. Ekonomi-Ticaret C. Hayvancılık-Ekonomi D. Tarım-Ticaret

29 C. Hayvancılık-Ekonomi D. Tarım-Ticaret
Lidya medeniyeti dünyanın ilk parasını bastırmakla hangi alanlarda ciddi bir atılım yapmış oldu? A. Denizcilik-Ticaret B. Ekonomi-Ticaret C. Hayvancılık-Ekonomi D. Tarım-Ticaret

30 Hititlerden kalan en önemli belge, Mısırlılar ile yapılan Kadeş Antlaşması’dır.
Buna göre; I. Diplomasinin gelişmiş olduğu, II. Yönetim şekillerinin benzerliği, III. İlkçağda yaşamış oldukları. durumlarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. I ve III C. II ve III D. I ve II

31 Hititlerden kalan en önemli belge, Mısırlılar ile yapılan Kadeş Antlaşması’dır.
Buna göre; I. Diplomasinin gelişmiş olduğu, II. Yönetim şekillerinin benzerliği, III. İlkçağda yaşamış oldukları. durumlarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. I ve III C. II ve III D. I ve II

32 Lidya medeniyetinin başkenti Sard (Manisa)

33 Lidya medeniyetinin başkenti olan Sard şehrinin kalıntılarının günümüze kadar kalmış olması hangi alanda geliştiklerinin göstergesidir? A. Şehircilik-Mimari B. Mimari-Tarım C. Din-Hayvancılık D. Şehircilik-Savaşçılık

34 Lidya medeniyetinin başkenti olan Sard şehrinin kalıntılarının günümüze kadar kalmış olması hangi alanda geliştiklerinin göstergesidir? A. Şehircilik-Mimari B. Mimari-Tarım C. Din-Hayvancılık D. Şehircilik-Savaşçılık

35 Anadolu medeniyetlerinin genellikle nehir kenarlarında kurulmuş olmaları neyin göstergesidir?
A. Ticari faaliyetlerin yoğun olduğunun B. Doğa sporlarının geliştiğinin C. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğunun D. Balıkçılığın gelişmiş olduğunun

36 Anadolu medeniyetlerinin genellikle nehir kenarlarında kurulmuş olmaları neyin göstergesidir?
A. Ticari faaliyetlerin yoğun olduğunun B. Doğa sporlarının geliştiğinin C. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğunun D. Balıkçılığın gelişmiş olduğunun

37 Aşağıdaki medeniyet-başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A. Urartu-Tuşpa B. Frig-Gordion C. Lidya-Sard D. Hitit-Ninova

38 Aşağıdaki medeniyet-başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A. Urartu-Tuşpa B. Frig-Gordion C. Lidya-Sard D. Hitit-Ninova

39 MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

40 MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ
BABİL ASUR SÜMER ELAM AKAD

41

42 SÜMER *Şehir devletlerinden oluşur. (SİTE)
*Yazıyı bulmuşlardır. (ÇİVİ yazısı) NOT: Yazıyı bularak “tarih öncesi” devirlerin bitmesini ve “tarih devirleri”nin başlamasını sağlamışlardır. *Ay yılı takvimini buldular. *Su kanalları yaptılar. *Ziggurat tapınaklarını yapmışlardır.

43 ZİGGURAT Gözlem evi (rasathane) İbadet Yeri (Tapınak-Mabet)
Pazar Yeri (Ticaret)

44 SÜMERLERDE ZİGGURAT

45 ASUR *Ticaretle uğraştılar. (Kara kolonicisi)
*Anadolu’ya ticaret yaparken yazıyı getirdiler. (Kayseri-Kültepe tabletleri) *İlk sömürge imparatorluğudur.

46 BABİL *Rahip kral özelliğine son verip ilk mutlak krallığı kurmuşlardır. *Hammurabi kanunları ilk anayasa kabul edilir. *Sert olan bu anayasa “kısas” özelliğindedir. *Devletin gücü din yerine ordu ve yasalara dayandırılmıştır.

47 AKAD * Bütün Sümer ülkesini ele geçiren Sargon ilk merkezi devleti (imparatorluk) kurdu. * İlk düzenli ordu kuruldu. ELAMLILAR *Başkent Sus’tur. *Sami kökenlidirler. *Madencilik, çömlek yapımı ve seramikçilik ile uğraştılar.

48 İLKLER İlk Takvimi MISIR Medeniyeti kullandı (Güneş Yılı esaslı takvim). İlk Alfabeyi FENİKE liler kullandı. İlk kara koloniciliği ASUR, ilk deniz koloniciliği FENİKELİLER’de başlamıştır. İlk Çağ’da Kara Ticaretinin öncüleri: ASUR, PERS, LİDYA. Deniz ticareti: FENİKE, İYON, YUNAN.

49 İlk büyük İmparatorluk AKAD lardır.
İlk tek tanrılı din MUSEVİLİK’tir ve bu dini benimseyen kavim İBRANİLER’dir. İlk Cumhuriyet rejimi ROMA’da uygulandı. Anadolu’da ilk Meşruti yönetim HİTİT’lerde. Pön Savaşları: Romalılar ile Fenike (Kartaca) arasında olmuştur. Tapates adındaki kilimler FRİGLER’de görülür. İlk yazılı antlaşma, KADEŞ (Hitit-Mısır) Antlaşmasıdır.

50 mumya

51 mumya

52 FİRAVUN KAYIĞI

53

54 ÖNCE SONRA TARIM Yerleşik Hayat YAZI Tarih Devirlerinin Başlaması PARA Takas Sisteminin Sona Ermesi Hayvanlar Ulaşım Kolaylaştı Evcilleşti ATEŞ BULUNDU Isınma Sorunu Çözüldü -Yabani Hayvanlardan Korunma Sağlandı AHİRET İNANCI Eczacılık ve Mumyacılık Gelişti

55 MİMARİ DİNİ TİCARİ TARIMSAL TAPINAK LİMAN DEĞİRMEN
MABET HAN, KARUM(Pazar) SU YOLU SUNAK KERVANSARAY KANAL TAPINAK LİMAN DEĞİRMEN ZİGGURAT ZİGGURAT ZİGGURAT ASKERİ Çin Seddi Kale, Sur,

56 TARIMSAL ALETLER SABAN DEĞİRMEN TAŞI ÖĞÜTME TAŞI SU KANALI TIRPAN ORAK

57 DİNİ İNANIŞ SAYESİNDE GELİŞMİŞTİR
MISIR’da MİMARİ MEZOPOTAMYA’da ASTRONOMİ SÜMER’de ZİGGURAT ANADOLU’da (Hitit) TARİH YAZICILIĞI YUNAN’da OLİMPİYATLAR DİNİ İNANIŞ SAYESİNDE GELİŞMİŞTİR

58 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Frig-Tarımı korumaya yönelik sert yasalar. Hitit-İlk tarih yazıcılığı olan Anallar. Sümer-İlk yazı olan çivi yazısı. Babil-Mezopotamya’da ilk devlet.

59 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Frig-Tarımı korumaya yönelik sert yasalar. Hitit-İlk tarih yazıcılığı olan Anallar. Sümer-İlk yazı olan çivi yazısı. Babil-Mezopotamya’da ilk devlet.

60 Din Astronomi Tarım Yönetim
Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerde görülen ziggurat adı verilen tapınakların özelliklerinden biri değildir? Din Astronomi Tarım Yönetim

61 Din Astronomi Tarım Yönetim
Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerde görülen ziggurat adı verilen tapınakların özelliklerinden biri değildir? Din Astronomi Tarım Yönetim

62 Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırıl-masına örnek olarak gösterilemez?
A. Prehistorya (Tarih öncesi) B. XIX. Yüzyıl Tarihi C. Sanat Tarihi D. III. Selim

63 Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırıl-masına örnek olarak gösterilemez?
A. Prehistorya (Tarih öncesi) B. XIX. Yüzyıl Tarihi C. Sanat Tarihi D. III. Selim

64 Bir yerleşim yerinde, I. Çakmak taşlarının kullanılması II. Arpa, buğday yetiştirilmesi III. Mağara ve kaya oyuklarının mesken olarak kullanılması IV. Seramikten kaplar yapılması durumlarından hangileri, insanların tarih öncesi dönemde üretime geçmiş olduğuna kanıt olamaz? A. I ve II B. II ve III C. Yalnız IV D. I ve III

65 Bir yerleşim yerinde, I. Çakmak taşlarının kullanılması II. Arpa, buğday yetiştirilmesi III. Mağara ve kaya oyuklarının mesken olarak kullanılması IV. Seramikten kaplar yapılması durumlarından hangileri, insanların tarih öncesi dönemde üretime geçmiş olduğuna kanıt olamaz? A. I ve II B. II ve III C. Yalnız IV D. I ve III

66 ÖZELLİK MEDENİYET LİDYA HİTİT FRİG MISIR SÜMER İlk yazı (çivi yazısı)
İlk takvim (güneş yılı) HİTİT İlk yıllık (anal yıllıkları) FRİG İlk para MISIR Kral yolu Tapates kilimleri Tavananna (ana kraliçe) SÜMER

67 ÖZELLİK MEDENİYET FENİKE SÜMER FRİG HİTİT Fibula (Çengelli iğne)
Güneş Kursu SÜMER Tekerleğin icadı FRİG 360 derece ve sayılar İlk yazılı kanunlar Alfabe HİTİT Ay yılı takvimi

68 Bitti…


"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME ÖZGÜR GÜVERCİN 6.Sınıf SOSYAL BİLGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları