Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 FAALİYET TÜRLERİ FAALİYET TÜRLERİ
Basılı-görsel yayınlar hazırlamak Çalıştay, eğitim, seminer vb. organizasyonlar yapmak Yurt dışında yaşayan Türk Ailelerine yönelik eğitim faaliyetleri planlamak Koruyucu, önleyici, rehberlik ve danışmanlık programları hazırlamak Eğitim programları hazırlamak ve uygulamak Aile danışmanlığı hizmetlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek Aile ve topluma yönelik eğitim programları hazırlamak

3 AİLEYE YÖNELİK FAALİYETLER
Dairemiz aile kurumunun kurulması, devamı ya da sonlandırılma durumu olmak üzere üç aşamada; Aile olmaya hazırlanırken (Evlilik Öncesi Eğitim Programı) Aile kurumu devam ederken (Aile Eğitim Programı, Aile Danışmanlığı) Aile olma durumuna son verilmesi halinde (Boşanma Süreci Danışmanlığı) Eşlere ve aile üyelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık desteği yönünde hizmet sunmaktadır.

4 EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
“Evlilik Öncesi Eğitim” ile aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, eş seçimi, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri evliliğe ‘iyi bir başlangıç yapabilme’ fırsatı verecektir. Evlilik Öncesi Eğitim için biri eğitici el kitabı olmak üzere toplam 4 kitap hazırlanmıştır. 1. Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri 2. Aile Hukuku 3. Evlilik ve Sağlık 4. Eğitici El Kitabı

5 EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
’de “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ile yurt genelinde toplam 3170 eğitici ile kişiye eğitim verilmiştir.

6 EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
Sadece evlenmek üzere gelen çiftler değil, silah altındaki er ve erbaşlar, polis okulları ve üniversitelerin son sınıf öğrencilerine de evlilik öncesi eğitim verilmektedir. 2014 yılında evlilik öncesi eğitimi alan kişi sayısının toplam ’e ulaştırılması amaçlanmaktadır.

7 AİLE EĞİTİM PROGRAMI AEP kapsamında eğitim-iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında 26 modül şeklinde organize edilmiş eğitimler yer almaktadır. Bu eğitimler ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin; eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini işlevselleştirerek yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

8 AİLE EĞİTİM PROGRAMI 2013 ve 2014’de Türkiye genelinde 207 eğitici eğitimi ile 6545 kişi eğitilmiştir. 81 ilde halka yönelik eğitimlerde halk eğitimi ile kişi eğitilmiştir.

9 AİLE EĞİTİM PROGRAMI 2015’de Türkiye genelinde eğitici sayısının 7.000’e çıkarılması hedeflenmektedir. 81 ilde halka yönelik eğitimlerde 500 bin kişinin eğitim alması sağlanacaktır. 400 formatör 8.000 eğitici 3 milyon kişi 2017 yılına kadar Ulaşılması hedeflenmektedir.

10 AİLE EĞİTİM PROGRAMI Ayrıca TEB Aile Akademisi olarak 2013 yılında;
Yetişkin: Çocuk:15.000 Toplam: finansal okur yazarlık eğitimi verilmiştir. 2014 yılında 310 eğitim organizasyonu ile toplamda kişiye  finansal okur yazarlık eğitimi verilmiştir.

11 AİLE EĞİTİM PROGRAMI Aile Eğitim Programı’na 2014 yılında
Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri Aile ve İnternet modülleri eklenerek kitaplaştırılmıştır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı’na ise Evlilikte Eş Seçimi konusu eklenmiştir.

12 AİLE EĞİTİM PROGRAMI Aile Eğitim Programı’na 2015 yılında ise
Aile Değerleri Eğitimi Tek Ebeveynli Aileler Ailede Kuşaklararası İlişkiler modülleri eklenerek kitaplaştırılacaktır.

13 AİLE EĞİTİM PROGRAMI VE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ E-ÖĞRENME YOLUYLA YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ 2013 yılında Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarının e-öğrenme yoluyla yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan proje 2014 Mayıs’ında tamamlanarak halkın kullanımına sunulmuştur.

14 MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ
Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde ebeveyn ve ergenlere yönelik yeni bir modül olarak konuya ilişkin uzmanlar ve akademisyenlerce hazırlanan “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” kitabı 81 İl Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine iletilmiş,   MEB rehber öğretmenleri ve Bakanlığımıza bağlı tüm kuruluşlarda görev yapmakta olan personele adresinden, kitabımıza ve e-öğrenme ekranına ulaşılabileceği hususunda bilgilendirme yapılmıştır. 

15 MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ

16 MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ
AEP formatörlerimizden “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” modülüne öncelik verilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi istenmiştir. Bu amaçla kitabın yazarı Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ tarafından 17 Kasım 2014 tarihinde 81 ilden bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda çalışan AEP formatörlerine ve AEP eğiticilerine yönelik bir eğitim düzenlenmiştir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nce ile Sosyal Hizmet Merkezleri’nde görevli meslek elemanlarına madde bağımlılığı konusunda Aralık ayında eğitim verilmesine ilişkin planlama yapılmıştır. 

17 AİLE DANIŞMANLIĞI İlgili dernekler ile gerçekleştirilecek çalışmalar sonunda yurtdışındaki ilgili kuruluşların (EFTA ve IFTA) faaliyetleri de dikkate alınarak esaslar belirlenecektir.

18 AİLE DANIŞMANLIĞI Mesleki Yeterlilik Kurumu ile aile danışmanlığının meslek kategorileri arasında yer alması için başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır. Aile Danışmanı Meslek Standardı tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelikte; açılacak özel aile danışma merkezlerindeki personel ve hizmet standardı, ücret tarifeleri, açılma ve kapatılma işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

19  AİLE DANIŞMANLIĞI Kamuda aile danışmanlığı kadrosu bulunmamaktadır. Bu hizmetler yönetmelikte belirtilen (sosyal çalışmacı, psikolog ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni) personel tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde Aile Danışmanlığının meslek statüsüne kavuşturulması amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Bakanlığımız ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile; tarih ve sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması hakkında yönetmeliğin 7/2 maddesi kapsamında, “Meslek Standardı Hazırlama Planı”nda belirtilen meslek standartlarının hazırlanmasına ilişkin belirlenen esaslar dahilinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır.

20 AİLE DANIŞMANLIĞI Yönetmeliğin 14. maddesinde nitelikleri belirlenen “Aile Danışmanlığı” için Bakanlığımızın talebiyle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından aile danışmanlığının meslek standartlarının belirlenmesi için 2013 Ekiminde Isparta’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile aile danışmanlığının meslek kategorileri arasında yer alması için başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır. Aile Danışmanı Meslek Standardı tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olup Aile Danışmanlığı Mesleği Ulusal Yeterlilik aşamasına gelinmiştir. 2015’in ilk aylarında ulusal yeterlik çalışmaları başlatılacaktır.

21 BOŞANMA SÜRECİ DANIŞMANLIĞI
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde sunulan Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti kapsamında 280 meslek personelimize boşanma süreci danışmanlığı eğitimi verilmiştir. 70 personelimiz de süpervizyonunu tamamlamıştır. Danışmanlarımız için rehber niteliğinde kılavuz kitabı hazırlanmıştır.

22 BOŞANMA SÜRECİ DANIŞMANLIĞI
Bu kapsamda, 2014 yılı itibariyle danışmanlık hizmeti almak üzere başvuruda bulunan 1495 çiftin 510’unun boşanmaktan vazgeçtiği tespit edilmiştir. Bu sonuç çiftlerin ilişkileri hakkında bir danışmanla görüşmelerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu durum Türk toplumunda evlilik kurumunun yaygın olarak devam ettiğinin ve aile kurumuna olan inancın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

23 YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK AİLELERİ İÇİN AİLE EĞİTİM PROGRAMI MÜFRADATI GELİŞTİRME
2015 yılında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın (Almanya örneği) eğitim ihtiyaçları belirlenerek uygun müfredat ve materyallerin geliştirilip formatör ve eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

24 AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
Destek çözüm ortağı kurumlarda görev yapan afet ve acil durum anında görev alacak personelin izlenebileceği bir sistem kurulacaktır. Ulusal Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planı’nın onaylanmasından sonraki süreçte, plan içeriğinde yer alan ulusal ve yerel düzey teşkilatlanması, projeler, eğitimler, tatbikatlar vb. uygulamaların öncelik sırasına uygun olarak yıl içerisinde düzenlenecektir. Yaşanabilecek afet ve acil durumlarda Ulusal Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planını çerçevesinde psikososyal destek hizmeti sunulacaktır.

25 AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
Suriyelilere yönelik psikososyal destek hizmetleri devam etmektedir.

26 AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
Suriyelilerin desteklenmesi için barınma merkezlerinde bulunan Sosyal Çalışmacı sayısının artırılması, kapasite geliştirme çalışmalarının organize edilmesi, el kitapları ve referans materyallerinin hazırlanması ve İl Müdürlüklerine sunulabilecek desteklere ilişkin AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Başbakanlık AFAD Müdahale Daire Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği ile ortak bir proje çalışması yapılacaktır. Bu proje 2015 ve 2016 yıllarını kapsayacaktır.

27 AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
Karaman ili Ermenek ilçesinde; tarihinde Has Şekerler Kömür İşletmeleri Ocağında meydana gelen kaza sonucunda psikososyal destek hizmet çalışmaları Bakanlığımız merkez teşkilatı ile Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz tarafından başlatılmış ve halende AFAD koordinatörlüğünde destek çözüm ortaklarımız ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında ailelerle görüşmeler yapılarak bilgilendirme, yönlendirme ve ihtiyaçlarına yönelik (sağlık, gıda, yakacak, nakdi yardım, maden alanında çocuklara yönelik oyun çadırı vs.) gerekli tedbirler alınmıştır.


"AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları