Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doku Transplantasyonu Temel Prensipleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doku Transplantasyonu Temel Prensipleri"— Sunum transkripti:

1 Doku Transplantasyonu Temel Prensipleri
Dr. ARİF TURKMEN İstanbul Üniversitesi , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2 Doku Eksikliği Nedenleri
Travma Tümör rezeksiyonu Doğumsal Anomaliler REKONSTRÜKSİYON Doku Transplantasyonu

3 REKONSTRÜKSİYONDA AMAÇ
Şekil ve Yapı Fonksiyonel Güvenirlilik

4 REKONSTRÜKSİYONDA DENGE
Donör Alan Defekt restorasyonu

5 REKONSTRÜKSİYON MERDİVENİ
Serbest Flepler Kompleks Uzak Flepler Bölgesel Flepler Deri Grefti Primer kapama Basit Sekonder İyileşme

6 TransplantasyonTerminolojisi
Greft: donör yatağından tamamen ayrılmış ve canlılığını davam ettirmek için alıcı yataktan beslenmesi gerekli doku Vaskülarize greft (veya flep): kan akımı donör alana bağlı olarak veya alıcı damarlara mikrovasküler anostmozlarla bağlanarak yeniden kanlanma sağlanan doku Otogreft : aynı kişiden bir başka bölgesinden alınıp başka bir bölgeye aktarılan doku İzogreft : genetik olarak aynı olan ikizler arasında yapılan doku aktarımı Allogreft (homogreft) : aynı cinsten farklı kişiler arasında yapılan doku aktarımı Xenogreft (hetereogreft) : farklı cinsler arasında yapılan doku aktarımı

7 Doku Transplantasyonu
Otojen dokular Deri Dermis, yağ, fasya Kıkırdak Kemik Kas Sinir Allogreft xenogreft Alloplastik materyeller Metal Seramik Polimerik

8 Doku Transplantasyonu
Modern plastik cerrahinin temeli Otolog doku transplantasyonu için donör bölge sınırlıdır Otolog olmayan dokularda (allojenik, xenojenik) doku eksikliği için kullanılabilir Ancak immünolojik reaksiyon nedeniyle vücut tarafından kabul edilmez Canlılıklarını sürdürebilmeleri için uzun süreli immünosupresyon gerekli

9 Allojenik ve Xenojenik Greftlere İmmünolojik Cevap
Hücresel immünite (T hücreleri) Humoral (B hücreleri) Doku uyumunda HL-A, HL-B ve HL-DR antijenleri en önemlidir Xenojenogreftlere karşı hiperakut (dakikalar-saatler) rejeksiyon cevabı meydana gelir Hücreden fakir ve damarlanması az olan dokulara karşı rejeksiyon daha az olur (kornea,kıkırdak)

10 Yüz Nakli:

11 Otogreftlerin Dezavantajları
Donör alan morbiditesi Sınırlı miktarda elde edilebilir Ameliyat daha kompleks, süresi daha uzun Rezorbsiyon, deformasyon olabilir

12 Plastik Cerrahide Biyomateryeller
Metaller (paslanmaz çelik, vitalyum,titanyum,altın) Kalsiyum seramikleri (hydroxyapatite, tricalcium phosphate, hydroxyapatite cement) Polimerler(silikon,poliüretan, polyethylene polypropylene) Biyolojik materyeller (collagen, fibrel)

13 İdeal İmplant Biyolojik olarak uyumlu (biocompatible) Nontoksik
Nonalerjenik Yabancı cisim reaksiyonu vermemeli Mekanik olarak güvenilir Rezorbsiyona ve deformasyona karşı dayanıklı Mikroorganizmaların büyümesi için ortam sağlamamalı Radyolucent olmalı ( CT ve MR görüntülerini bozmamalı)

14 Biyomateryellerin Avantajları
Donör alan morbiditesi yok Kolaylıkla ve çok miktarda elde edilebilir Her zaman kullanıma hazır Ameliyat süresini kısaltır Hastanın ihtiyacına göre hazırlanabilir Rezorbsiyon olmaz

15 Biyomateryellerin Dezavantajları
Vücud tarafından reddedilebilir Enfeksiyon gelişebilir İmplant yer değiştirebilir, açığa çıkabilir İmplant bozuklukları (kırılma, delinme) Yabancı cisim reaksiyonu sonucu fibrozis meydana gelir Kanser riski ??

16 Metaller:

17 Polimerler:

18 Hidroksi Apatit:

19 Plastik Cerrahide Doku Transplantasyonu
Deri Otogreft, allogreft, xenogreft Kemik Otogreft, allogreft Kartilaj Sinir Tendon Sadece otogreft Fasya

20 Deri Otogreftleri Kısmi kalınlıklı veya tam kalınlıklı olabilir
Greftin tutması için kanlanması iyi, ölü doku bulunmayan, enfeksiyon olmayan (<105 bakteri) bir alıcı yatak gerekir Alıcı yatakla greft arasında hematom bulunması, greftin iyi tesbit edilmemiş olması greft kaybı nedenidir Kısmi kalınlıklı deri greftinde donör alan geride kalan deri eklerindeki epitelin çoğalması ile iyileşir Tam kalınlıklı deri grefti donör alanı primer olarak kapatılarak iyileşir

21 Kısmi Kalınlıklı ve Tam Kalınlıklı Deri Greftleri
Kontraksiyon fazladır Estetik sonucu iyi değildir Renk ve doku uyumu iyi değil Daha kolay tutar Büyük miktarlarda alınabilir Mesh ile genişletilerek (1:1,5-1:1,9)daha büyük alanlar kapatılabilir Daha az kontrakte olur Estetik olarak daha iyidir Renk ve doku uyumu iyi Tutması daha zordur Sınırlı miktarda alınabilir Ekspande edilebilir veya donör bölge deri grefti ile kapatılabilir

22 Deri Allogreftleri Deri ilk transplante edilen organ
Çok kuvvetli antijenik, deriye karşı güçlü rejeksiyon reaksiyonu olur(yanıklarda 10 gün) Akraba veya insan kadavralarından elde edilir Özellikle büyük yanıklarda (>% 50) biyolojik pansuman olarak faydalı Dondurulup saklanabildiği gibi silklosporin imminosupresyonu ile hemen de kullanılabilir

23 Deri Xenogreftleri Domuz deri grefti büyük yanıklarda geçici örtü olarak kullanılmaktadır Hiperakut rejeksiyon meydana gelir Avantajları Ucuz, kolay elde edilir, saklaması ve sterilizasyonu kolay

24 Kompozit greftler İki veya daha fazla dokudan oluşan serbest greftler (deri-kıkırdak, dermis-yağ, pulpa) Alıcı yataktan beslenmesi iyi değil, tutma şansı az Yetersiz venöz ve lenfatik dönüş nedeniyle greft içinde staz ve nekroz gelişir Sonuçlar iyi değil Alınabilecek büyüklük sınırlı Fazla kontraksiyon Kıvrılma ve bükülme nedeniyle kontur problemi Vaskülerize olarak taşınırsa başarı şansı yüksek

25 Kompozit greftlerde başarı şansını arttıran faktörler
Atravmatik teknik Alıcı alanın kanlanması çok iyi olmalı, nedbe dokusu bulunmamalı Vasküler yataktan 5 mm. Den daha uzakta olan kompozit greftlerde nekroz riski vardır Vaskülerize olarak transfer edilen greftlerin vaskülerizasyonu daha iyi Deri-yağ dokusu, fasya, kas ve kemik vaskülerize kompozit doku olarak olarak transfer edilirse yaşama şansı daha yüksek

26 Kompozit Greftlerin Plastik Cerrahide Kullanım Alanları
Burun (kulak veya nazal septum) Burun kanadı onarımı Kolumella Burun yan duvarı Burun çatı ve astar rekonstrüksiyonu Kısa burun Septal perforasyon Kulak Heliks kenarı Konka Tragus Kaş (saçlı deriden) Nipple (karşı nipple veya kulak memesi) Göz kapağı (septal kondromukozal greft)

27

28 Kemik Transplantasyon Prensipleri
Kemik otogreft ve allogreftleri çesitli kemik defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullanılır. Kemik heterogreftlerleri günümüzde artık kullanılmamaktadır. Fibröz kapsül gelişerek tamamen skesterize olur. Kortikal veya kansellöz kemik grefti alınabilir. Kortikal kemiklerin vaskülerize olması birkaç ayı bulabilir. Kansellöz kemik greftleri daha hızlı vaskülerize olur. Vaskülerize olarak transfer edilen kemik greftlerinde iyileşme çok daha çabuktur.

29 Kemik Grefti Donör Alanları
Kranyum (kortikal) Thorax (ikiye bölünmüş kaburga greftleri) İlyak (büyük miktarlarda kortikal veya kansellöz) Tibia (kansellöz) Diğer Distal radyus, proksimal ulna (el cerrahisi) Fibula (özellikle vaskülerize flep olarak) Metatars

30 Tendon Grefti Temel Prensipleri
Primer veya gecikmiş primer tendon tamiri mümkün değilse tendon grefti kullanılır Eklem sertliği varsa, ekstensor tendonlar yapışıksa ve deri örtüsü yetersiz ise tendon grefti uygulanamaz Sadece otogreft olarak kullanılır Allogreft ve xenogreft kullanılırsa yoğun yapışıklık nedeniyle fonksiyon kaybı olur

31 Tendon Grefti Donör Alanları
Palmaris longus (en sık) Plantaris tendonu Ayakta orta 3 parmağın ekstensorun tendonları

32 Kıkırdak Grefti Prensipleri
Kıkırdakta intrensek kan akımı yoktur. Matriks içinden oksijen ve besinlerin diffüzyonu ile canlılığını korur Kıkırdak otogreftleri yaygın olarak kullanılır Burun, kulak, kranyofasyal iskelet,ve eklem rekonstrüksiyonunda sık olarak otojen greftler tercih edilir Kartilaj allogreftleri zayıf antijeniktir, immünolojik olarak az etkilenir. Taze veya donmuş olarak bulunur Kartilaj xenogreftlerine karşı immünolojik reaksiyon fazladır. Fazla kullanım alanı yoktur

33 Kıkırdak Grefti Donör Alanları
Kullanım alanına göre seçim yapılır Kostal kartilaj (7,8 ve 9. kotlar) Kulak rekonstrüksiyonu Nazal alar bölge ve dorsum rekonstrüksiyonu Kulak kartilajı : Alt göz kapağı desteği Nipple-aerola rekonstrüksiyonu Orbita tabanı rekonstrüksiyonu Temporomandibular eklem tamiri Nazal septal kartilaj Estetik Rinoplasti ve Nazal rekonstrüksiyon

34 Sinir Grefti Prensipleri
Sinir greftleri kayıp kısım yerine geçen bir doku değildir, sadece içinden proksimal aksonların geçeceği bir ortam sağlar Vaskülerize sinirlerin nedbeli alıcı yataklarda daha iyi iyileşme sağladığı sanılmaktadır Otolog ven, schwann hücreleri ekilmiş silikon tüp ve dondurularak kırılmış otolog kas gibi tüpler de sinir grefti yerine kullanılabilir

35 Sinir Grefti Donör Alanları
Sural sinir (en sık) Safen sinir Lateral femoral kutanöz sinir Medial antebrakial kutanöz sinir Lateral antebrakial kutanöz sinir Dorsal antebrakial kutanöz sinir Superficial radyal sinir Servikal pleksusun kutanöz sinirleri Interkostal sinir


"Doku Transplantasyonu Temel Prensipleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları