Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dalak Hastalıkları Dr. A. Ekrem Ünal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dalak Hastalıkları Dr. A. Ekrem Ünal."— Sunum transkripti:

1 Dalak Hastalıkları Dr. A. Ekrem Ünal

2 Anatomi Splenofrenik, splenorenal, splenokolik, splenogastrik
Dorsal mezogastriumun sol terafından gelişir. Embriyo 8 mm. iken Erişkinlerde gr Sol üst kadranda ligamanlarla asılı halde Splenofrenik, splenorenal, splenokolik, splenogastrik Aksesuar dalak %14-30 En sık yerleşim: splenogastrik, splenokolik ligamanlar, dalak hilusu,omentum

3 Histoloji İnce bir kapsülü vardır. 1-2 mm
Beyaz, marjinal, kırmızı pulpa

4 Fonksiyonu Fagositoz: İmmünolojik görevleri: Hücresel görevleri:
Antikor ile kaplanmış hücreleri fagosite eder İmmünolojik görevleri: İgM Tuftsin Kompleman Opsonin Properdin İnterferon Hücresel görevleri: Depolama (trombosit) Hücre içi granüllerin temizlenmesi Temizleme: (lökosit, eritrosit, trombosit

5 Fonksiyon: Eritrosit ömrü 120 gün (günde 20 ml. eritrosit temizlenir)
Trombosit 10 gün Lökosit 6 saat Eritrositlerdeki nükleer kalıntılarıda temizler. Howell-Jolly cisimcikleri Pappenheimer cisimcikleri (siderotik granüller)

6 hipersplenizm Dalakda hücrelerin gereğinden fazla yıkılması
Dalakda sentezlenen antikorlar ile hücrelerin daha fazla yıkılması ile Dalağın fazla fonksiyon görmesi sonucu anemi, lökopeni, trombositopeni yapmasına hipersplenizm denir

7 Hipersplenizm nedenleri
Konjestiv splenomegali (siroz, portal ven trombozu) Enfeksiyon inflamasyon (EMN,hepatit,enfektif endokardit, malaria,psitakozis, kala-azar, tbc) Sarkoidoz Amiloidoz Kolajen doku hastalıkları (SLE,Felty Sendromu) Myleoproliferatif hastalıklar (lösemi, lenfoma,myleofibrozis, polisistemia vera) Kronik anemiler (şekil bozuklukları, hemoglobinopati,Konjenital hemolitik anemiler) Depo hastalıkları (Lipid;Gaucher, Neimann-Pick, non-lipid:Leterer-Siwe hastalığı) Dalak kistleri

8 Hipersplenizmde splenektomi yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar
Kan transfüzyonu gerekiyor mu? Purpura hayatı tehdit ediyor mu? Nötropeniye bağlı sık enfeksiyon oluyor mu? Dalağın hacmi büyüyor mu? Hasta yaşı Yandaş sorunlar steroid kullanımı,immünsüpresif,

9 Tanısal testler Boyutu incelemek
Fizik muayene: %2 normal dalak palpe edilir. Radyolojik inceleme: USG, BT, MRi Fonksiyonları incelemek Tam kan sayımı Retikülosis (kan kaybı olmadan hızlanmış eritrosit yıkımının göstergesi) Bilirubin, Haptoglobin, hemoglobin düzeyi Na251CRO4 işaretli eritrositlerle sintigrafi 51Cr ile işaretli eritrosit reuptake incelemesi. Dalak/karaciğer > 2/1 hipersplenizm demek

10 Splenektomiden fayda gören hematolojik hastalıklar
Hemolitik anemiler. Herediter sferositoz Talasemi Herediter enzim defektli hemolitik anemiler Orak hücreli anemi İdiopatik otoimmün hemolitik anemi İTP TTP Sekonder hipersplenizm Myeloproliferatif hastalıklar Lenfomalar Diğer: Felty sendromu,Sarkoidoz, Gaucher hastalığı, eritopoetik purpura, Sistemik mast hücre hastalığı

11 Herediter sferositoz Semptomatik ailesel anemilerin içinde en sık
Otozomal dominant Normalde küçük, kalın ve küre biçimli eritrosit Sarılık, anemi, retikülositosis, splenomegali %30-60 safra kesesi taşı. (çocuklarda nadir) Periferik yayma: %60 sferosit gözlenmesi,Artmış ozmotik fragilite testi Splenektomi tek tedavi, çocuklar 4 yaşına kadar bekletilmeli

12 Talasemi Otozomal dominant. Hemoglobin sentezinde bozukluk
Eritrositler içinde heinz cisimcikleri bulunur Alfa, beta, gamma tipleri mevcut Major, Minör Major ilk yıllarda ölüm Minör, Hemoglobin defektiolan hücreler küçük, ince ve şekilsiz Gelişme geriliği, sarı benizli, bacakda yaralar, enfeksiyona eğilim artmış, ¼ hastada safra kesesinde taş. Genelde normaş yaşarlar ama bazen şiddetli geçer Kronik anemi,sarılık, hafif spelnomegali Periferik yayma, hipokrom, mikrositer anemi, retikülositozis, target hücre Splenektomi dalaktaki yıkımı azaltır

13 Herediter enzim defektine bağlı hemolitik anemiler
Piruvat kinaz eksikliği. (anerobik glikolitik yol) G6PD eksikliği. (Hegzos monofosfat şantı) Hemolitik anemi ve splenomegali, G6PD eksikliğinde splenomegali daha za görülür Piruvat kinaz eksikliğinde splenektomi gerekebilir.

14 Orak Hücreli anemi Hb A yerine HbS oluşması
Hilal şeklinde eritrositler Oksijenin düşük olduğu durumlarda HbS molekülleri kristalleşir, orak hücreler kanın viskozitesini arttırır, tromboz ve staz olur Hemoglobin elektroforezinde %80 HbS, orak hücreler Kronik anemi, sarılık Orak hücre krizi: kemik ağrıları, hemtüri, priapism, nörolojik bulgular, ayakta ülserler, karın ağrısı Sodyum siyanid krizi engeller Splenektomi, dalak absesi olanlarda, hipersplenizm görülenlerde yardımcı olur

15 İdiopatik hemolitik anemi
Endojen hemolitik bir mekanizma ile eritrositlerin ömrünn kısalması. Soğuk ve ılık antikor varlığı gözlenir Bu antikorların kaynağı dalak ? Antikorlar daha çok hemaglutinindir 50 yaşın üzerinde kadınlarda sık Orta şiddette sarılık, splenomegali, anemi %40-50 mortalitesi var Genelde hastalık kendi kendşnşn sınırlar ve problem olmaz Anemi şiddetlenirse steroid, kan transfüzyonu Splenektomi: steroidler etkisizse, steroid dozu arttırılmak zorunda kalınıyorsa,steroide bağlı komplikasynlar oluşuyorsa

16 İdiopatik trombositopenik purpura
Trombositlere karşı oluşmuş İgG Kadın erkek oranı 3/1 HIV (4) ve AİDS hastalarında s,daha sık olmakta Dişeti kanaması, hematüri, vaginal kanama %1-2 santral sinir sistemi kanaması Trombosit sayısı 50,000/mm3 Kanama zamanı uzamış, pıhtılaşma zamanı, normal Otoimmün hemolitik anemiya bağlı gelirşirse Evans Sendromu denir Trombosit yarı ömrü kısalmıştır 16 yaş ve daha altında prognozu çok iyi %75-80 hasta splenektomi ile kesin tedavi olurlar 6 hafta-2 ay steroid, gama-globulin, plazmaferez sonucu fayda görülmezse splenektomi

17 Trombotik trombositopenik purpura
Arterioller ve kapillerin hastalığıdır Altta yatan immün mekanizma halen ortaya konmamıştır %5 olgu hamilelikta ortaya çıkar Histopatolojik olarak arteriol ve kapillerlerde hyalin membran tıkaçlar oluşur Ateş, purpura, hemolitik anemi, nörolojik bulgular, böbrek yetmezliği Retikülozis, trombositopeni,bilirubin, proteinüri, hematüri Genelde plasmaferez ile kontrol altına alınır Splenektomi+yüksek doz steroid

18 Hodgkin, non-Hodgkin lenfoma, KLL hastları splenektomiden %75 sitopeniyi düzeltir
Hairy cell lösemi hastalarında önötropeni, anemi ve trombositopeni oluşura splenektomiden fayda görürler

19 Romatoid artirit, splenomegali, nötropeni
Felty Sendromu Romatoid artirit, splenomegali, nötropeni Nötrofillerin çekirdeğine karşı antikor gelişmiştir Steroid ve splenektomi nötropeniyi düzeltir Steroide daha az yanıt alınır Splenektomi sonrası 24 saatte nötrofil sayısı en yüksek düzeyine çıkar

20 Sarkoidoz Genç erişkinlerin hastalığı Öksürük ve nefes darlığı, yaygın lenfadenopati, %25 hepatosplenomegali %20 hastada hipersplenizm

21 Gaucher Hastalığı Glikojen depo hastalığı
Glikolipid serebrosidler birikir Dalak, karaciğer ve lenf nodüllerinde Karında kitle, sarı-kahverengi pigmentasyon, hipersplenizm

22 Sekonder Hipersplenizm
Portal hipertansiyon ya da dalak kan akımını arttıran durumlarda oluşan hipersplenizm Splenektomi, splenik arterin embolizasyonu, portokaval şant

23 Dalak Abseleri Splenik damarların tromboze olması ile oluşur
Sickle cell anemide kan eritrositlerle, kalp kapak hastlarında septik embolilerle, immün yetmezliği olan kişilerde mantar abseleri Sol üst kadran ağrısı, ateş, döküntü

24 Dalak kistleri ve tümörleri
Kist hidatik Dermoid kistler, epidermoid kistler, epitelial kistler, pseudokistler Tümör lenfoma, sarkomlar, metastaz (Over, lenfoma, mide, kolon)

25 Splenektomi komplikasyonları
Tromboz İnfeksiyon Mide nekrozu Abse Kolon fistülü


"Dalak Hastalıkları Dr. A. Ekrem Ünal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları