Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Esvet AKBAŞ YYÜ Rektörlüğü PDO Koordinatörü 2013-VAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Esvet AKBAŞ YYÜ Rektörlüğü PDO Koordinatörü 2013-VAN."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Esvet AKBAŞ YYÜ Rektörlüğü PDO Koordinatörü 2013-VAN

2 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK Bu program 2009 yılından beri uygulanmaktadır. Bu Destek; genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesini teşvik etmek için uygulanan teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır.

3 Programın Hedefi 3 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK  Ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi,  Yüksek öğrenim almış, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması,  Uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması,  Yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

4 Bu destekten kimler yararlanabilir. 4 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 1.Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, 2.Yüksek lisans veya doktora öğrencileri, Ya da; 3.Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinin birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler.

5 Programın Nihai Süresi, Bütçesi ve Zamanı 5 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK  Programın Nihai Süresi: 2023  Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı 100.000,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir.  Destek başvurusunun zamanı Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilmektedir.

6 6  Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri, (Seri üretime yönelik makine/donanım alımı yapılamaz.)  Sarf malzemesi giderleri (Kırtasiye giderleri karşılanmaz.)  Personel giderleri, (En fazla 3 personel çalışabilir.)  Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri, (Hizmet alımı ve danışmanlık harcamaları toplam bütçenin % 20’sini geçemez. Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları karşılanmaz.)  Genel işletme giderleri. (Elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon/internet, firma/şirket kuruluş giderleri, demirbaş giderleri Kira giderleri karşılanmaz.) Destek kapsamında bulunan gider kalemleri

7 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK  Yeni Süreç,  Yeni Sistem,  Yeni Uygulama,  Çevreye uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olan fikirlerdir. Program Kapsamında Yenilikçi İş Fikirleri 7

8 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK  Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar,  Çıktısı reklama yönelik olan fikirler,  Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,  Yatırım, ticari üretim veya seri üretim. Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri 8  Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları,  Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,  Maden arama ve sondaj faaliyetleri,  Web sitesi veya tasarımları,  Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen tekrarlanan faaliyetler,

9 9 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK www.sanayi.gov.tr Başvuru Şekli

10 10 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

11 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK Ön Başvuru Dosyası 11  Başvuru dilekçesi,  Mezun olabilecek durumdakiler için belge,  Girişimciye ait bilgiler,  İş fikri ile ilgili bilgiler,  İş fikrinin tanımı,  İş planı ile ilgili ön bilgiler.

12 12 Yıl Başvuru Sayısı Desteklenmeye Değer Bulunan Girişimci Sayısı Desteklenen İşletme Sayısı (Sözleşme İmzalayan) 2009 1598378 2010 724100102 2011 859288272 2012 1.597296289 GENEL TOPLAM 3.339767741 BAŞVURU SAYıSı VE DESTEKLENEN IŞLETME ANALİZİ


"Doç. Dr. Esvet AKBAŞ YYÜ Rektörlüğü PDO Koordinatörü 2013-VAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları