Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı."— Sunum transkripti:

1 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

2 Ülke İhtiyaçları Analizi
1511 Programı Ülke İhtiyaçları Analizi İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK’lar Özel Sektör

3 Ülke İhtiyaçları Analizi
1511 Programı Ülke İhtiyaçları Analizi Sektörler Sektörler Sektörler Sektörler Sektörler

4 Öncelikli Alan ve Güçlü Alan Belirleme Savunma Enerji Uzay Su Sağlık
1511 Programı Öncelikli Alan ve Güçlü Alan Belirleme Savunma Enerji Uzay Su Sağlık Gıda Otomotiv Bilgi İletişim Teknolojileri

5 Öncelikli Alanlar 1511 Programı
4 1511 Programı Öncelikli Alanlar Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi » belgesinde ülkemiz öncelikli alanları tanımlanmıştır. Güçlü Olduğumuz Alanlar (Hedef Odaklı Destekler Verilir) İvme Kazanmamız Gereken Alanlar (İhtiyaç Odaklı Destekler Verilir)

6 En Az Ülke Düzeyinde Yenilik Hedefi
1511 Programı En Az Ülke Düzeyinde Yenilik Hedefi

7 Çağrı Konularının Belirlenmesi
1511 Programı Çağrı Konularının Belirlenmesi Bu çalışmaların gerçekleşmesi için pek çok kurum ve kuruluş bir araya gelir ve gerekli kararları alır. İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları Kurumlar İlgili Bakanlık Özel Sektör TÜBİTAK STK’lar

8 Alt Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi
1511 Programı Alt Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi Teknoloji yol haritası belgeleri oluşturulur. Ülke ihtiyaçları analiz edilir. Teknoloji yol haritası belgesindeki hedeflere göre çağrılı projeler danışma kurulu kurulur. Öncelikli alanlar belirlenir. Öncelikli ihtiyaçlar belirlenir. Kurul, çağrı konularını belirler ve çağrıyı kapanışa kadar takip eder. Alt teknoloji alanları belirlenir.

9 Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci
1511 Programı Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci Teknoloji yol haritası belgeleri oluşturulur. Teknoloji Yol Haritasındaki hedeflere göre çağrılı projeler danışma kurulu kurulur. Çağrılı Projeler Danışma Kurulu, çağrı konularını belirler, çağrıyı kapanış aşamasına kadar takip eder.

10 Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci
1511 Programı Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci Çağrı Duyurusu Otomotiv, BİT, Makine İmalat, Enerji, Gıda, ... 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programında desteklenecek projelerin konu kapsam ve sınırları çağrı duyurularında belirlenir. Çağrı Duyurularının oluşması bir dizi ön çalışma sonrasında gerçekleşir. Çağrı konuları çağrıya özel uzman kişilerden oluşturulmuş kurul tarafından belirlenir.

11 Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci
1511 Programı Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci Alt Teknoloji alanları altında çağrı konuları belirlenir. Biyokimyasal tanı kitlerinin geliştirilmesi Vakum izolasyon panelleri Konumlama sistemleri İhtiyaçlar ve Öncelikler İlgili Fakülteler 4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri Dental dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi Kurumlar İlgili Bakanlık Devlet Kuruluşları TÜBİTAK Özel Sektör STK’lar

12 Çağrı Duyurusu 1511 Programı
Çağrı Duyurusunda; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgiler yer almaktadır.

13 Çağrı Duyurusu 1511 Programı
Çağrıya konu teknoloji alanı Projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı Proje bütçesi üst sınırı Proje süresi üst sınırı Başvuru tarihleri Program, öncelikli alanlar kapsamındaki ihtiyaçlara yönelik çağrılara özeldir.

14 Başvuru Koşulları 1511 Programı
Öncelikli koşul, çağrı duyurusuna uygun olmak.

15 1511 Programı Ne Zaman Başvurulur? 1511 Programında başvuru zamanı çağrı duyurularında belirtilen sürelerle sınırlıdır. Çağrı Yayını Başvuru

16 Başvuru Süreci 1511 Programı Çağrı açılmadan başvuru yapılmaz.
1511-ENERJİ-2013-EV-01 Vakum izolasyon panelleri 1511-ENERJİ-2013-EV-02 Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri 1511-BİT-2013-Mİ-07 Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi 1511-BİT-2013-Mİ-08 4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri Çağrı açılmadan başvuru yapılmaz. Başvurular, ihtiyaçlara uygun çağrılara yapılabilir. Bu programa;  KOBİler ve Büyük şirketler başvurabilir.

17 Destek Oranları ve Avantajlar
1511 Programı Destek Oranları ve Avantajlar %75 %60 Büyük İşletmeler KOBİ Sabit destek oranı: KOBİ (% 75) Büyük Ölçekli kuruluşlar (% 60) Proje genel gider desteği ( %10 ek destek ) KOMİTE kararı ile Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet Alımı giderinin % 20 sınırını aşabilmesi Birden fazla ön ödeme (transfer ödemesi) Personel maaşları açısından diğer programlarda uygulanan limitlerden daha yüksek olması

18 Destek Oranları %75 %60 %82,5 %66 + %10
1511 Programı Destek Oranları 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programında destek üst limitleri, her çağrıda farklılık göstermekle birlikte, destek oranı KOBİ’lerde % 75’i, büyük işletmelerde % 60’ı geçemez. + Proje bütçesinin % 10’u kadar genel gider desteği %75 %60 Büyük İşletmeler KOBİ + %10 %82,5 %66

19 Destekleme Süresi Destekleme süresi, proje bazında en fazla 36 aydır.
1511 Programı Destekleme Süresi Destekleme süresi, proje bazında en fazla 36 aydır.

20 Desteklenen Giderler 1511 Programı Personel giderleri
Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi ve Yurt dışı Danışmanlık ve hizmet alımları Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM) Proje Genel Giderleri

21 Değerlendirme Boyutları
1511 Programı Değerlendirme Boyutları Projeler şu dört boyutta değerlendirilmektedir: 1. Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu 2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü 3. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu 4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği 2. Boyut 3. Boyut 1. Boyut A Projesi 4. Boyut

22 Başvuru ve Değerlendirme
1511 Programı Başvuru ve Değerlendirme Firma ÇPDK Proje Önerisi (AGY111) Proje Önerisi (AGY111) Proje Önerisi (AGY111) Destek Kararı Uzman Hakem ÇPDK/ Panel Çağrı Değerlendirme Listesi Başkanlık Değerlendirme Raporu

23 Başvuru ve Değerlendirme
1511 Programı Başvuru ve Değerlendirme Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir. Proje öneri başvurularının kabul edileceği zaman aralığı çağrı duyurusunda açıklanır. Proje başvurusu için belirlenen son tarih itibariyle gelen proje başvuruları çağrı bazında değerlendirme sürecine alınır.

24 Değerlendirme 1511 Programı
Proje öneri başvurularının kabul edileceği zaman aralığı çağrı duyurusunda açıklanır. Proje başvurusu için belirlenen son tarih itibariyle gelen proje başvuruları çağrı bazında değerlendirme sürecine alınır.

25 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1511 Programı Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Çağrı duyurusu TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet sayfasından yayımlanır. Çağrılar TÜBİTAK web sayfasından takip edilmeli. Bir çağrı alanında proje ön başvurusu aşamasında, çağrı konusuna uyumluluk, Ar-Ge içeriği, ulusal/küresel ölçekte teknolojik/ekonomik rekabetçilik (tekno-ekonomik fizibilite) konularında ikna edici bilgi verilmeli ve yazımda teknik ve yalın bir dil ile anlatıma dikkat edilmeli. Projelerin en erken başlatabileceği tarih, panel değerlendirme sonrası proje önerisi hazırlama sürecinin başladığı ayın ilk günü olabilir. Proje başlangıcı için en son tarih, karar bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk günü olmalı. Projelerin en az ülke düzeyinde yenilik niteliği taşımalı.

26 Nihai Hedefler ve Kazanımlar
1511 Programı Nihai Hedefler ve Kazanımlar Teknolojik açıdan uluslararası rekabet gücüne sahip, özgün teknolojilerin geliştirilmesi Ülkemizin ihtiyacı olan ürün ve sistemlerin kazandırılması Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi Teknolojik gelişimde ivme kazanılması Destek Kararı Değerlendirme Raporu Teknoloji Yürütme Grubu Komitesi

27 Desteklenen Proje Sayısı
1511 Programı Programı Kapsamında Yayımlanan 2012 Çağrı İstatistikleri Toplam 22 adet çağrıya 682 ön başvuru, 337 proje başvurusu alınmış ve değerlendirmeler sonucunda toplam proje bütçesi 193 Milyon TL olan 177 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. ALT TEKNOLOJİ ALANLARI Desteklenen Proje Sayısı ENERJİ Güneş Enerjisi 33 Enerji Depolama 9 Kömür Ve Kömür Teknolojileri 11 OTOMOTİV Elektrikli/hibrit araç 8 Yenilikçi ürün tasarımları 24 MAKİNA İMALAT Mekatronik 19 Takım Tezgahları 10 GIDA Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu 12 Tohum ve Hayvan Islahı BİT Gömülü Sistemler, Entegre Devreler 41 TOPLAM 177 Destek Kararı Değerlendirme Raporu Teknoloji Yürütme Grubu Komitesi

28 1511 Programı 2013 Çağrıları 2013 yılında 1 Temmuz itibariyle toplam 34 adet yeni çağrı yayınlandı. Bunlardan BİT Mobil İletişim ve Sağlık Biyomalzeme, Tanı Kitleri ve Biyomedikal Ekipmanlar alanlarında toplam 12 çağrı için 154 proje başvurusu alınmıştır. Diğer 22 adet çağrıya proje kabulleri devam etmektedir. ALT ALAN Çağrı Sayısı ENERJİ Enerji Verimliliği 8 BİT Mobil İletişim SAĞLIK Biyomed. Ekipman 6 Tıbbi Tanı Kitleri 5 Malzeme Aşı 1

29 Ayrıntılı Bilgi;

30 Dikkatiniz İçin Teşekkürler


"1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları