Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK Özel Sektör STK’lar İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları 1511 Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK Özel Sektör STK’lar İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları 1511 Programı."— Sunum transkripti:

1 Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek

2 Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK Özel Sektör STK’lar İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları 1511 Programı Ülke İhtiyaçları Analizi 1

3 2 1511 Programı Ülke İhtiyaçları Analizi

4 1511 Programı Öncelikli Alan ve Güçlü Alan Belirleme Savunma Bilgi İletişim Teknolojileri Uzay Sağlık Otomotiv Gıda Su Enerji 3

5 5 Güçlü Olduğumuz Alanlar (Hedef Odaklı Destekler Verilir) İvme Kazanmamız Gereken Alanlar (İhtiyaç Odaklı Destekler Verilir) 1511 Programı Öncelikli Alanlar Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi 2011-2016» belgesinde ülkemiz öncelikli alanları tanımlanmıştır. 4

6 1511 Programı En Az Ülke Düzeyinde Yenilik Hedefi 5

7 1511 Programı Çağrı Konularının Belirlenmesi Bu çalışmaların gerçekleşmesi için pek çok kurum ve kuruluş bir araya gelir ve gerekli kararları alır. Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK Özel Sektör STK’lar İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları 6

8 1511 Programı Alt Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi Ülke ihtiyaçları analiz edilir. Öncelikli alanlar belirlenir. Öncelikli ihtiyaçlar belirlenir. Alt teknoloji alanları belirlenir. Teknoloji yol haritası belgeleri oluşturulur. Teknoloji yol haritası belgesindeki hedeflere göre çağrılı projeler danışma kurulu kurulur. Kurul, çağrı konularını belirler ve çağrıyı kapanışa kadar takip eder. 7

9 1511 Programı Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci Teknoloji Yol Haritasındaki hedeflere göre çağrılı projeler danışma kurulu kurulur. Çağrılı Projeler Danışma Kurulu, çağrı konularını belirler, çağrıyı kapanış aşamasına kadar takip eder. Teknoloji yol haritası belgeleri oluşturulur. 8

10 Çağrı Duyurusu Otomotiv, BİT, Makine İmalat, Enerji, Gıda,... 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programında desteklenecek projelerin konu kapsam ve sınırları çağrı duyurularında belirlenir. Çağrı Duyurularının oluşması bir dizi ön çalışma sonrasında gerçekleşir. Çağrı konuları çağrıya özel uzman kişilerden oluşturulmuş kurul tarafından belirlenir. 1511 Programı Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci 9

11 Alt Teknoloji alanları altında çağrı konuları belirlenir. İhtiyaçlar ve Öncelikler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK Özel Sektör STK’lar İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları Biyokimyasal tanı kitlerinin geliştirilmesi 4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri Vakum izolasyon panelleri Konumlama sistemleri Dental dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi 1511 Programı Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci 10

12 Çağrı Duyurusunda; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgiler yer almaktadır. 1511 Programı Çağrı Duyurusu 11

13 Çağrıya konu teknoloji alanı Projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı Proje bütçesi üst sınırı Proje süresi üst sınırı Başvuru tarihleri 1511 Programı Çağrı Duyurusu Program, öncelikli alanlar kapsamındaki ihtiyaçlara yönelik çağrılara özeldir. 12

14 Öncelikli koşul, çağrı duyurusuna uygun olmak. 1511 Programı Başvuru Koşulları 13

15 1511 Programında başvuru zamanı çağrı duyurularında belirtilen sürelerle sınırlıdır. 1511 Programı Ne Zaman Başvurulur? Çağrı YayınıBaşvuru 14

16 1511-ENERJİ-2013-EV-01 Vakum izolasyon panelleri 1511-ENERJİ-2013-EV-02 Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri 1511-BİT-2013-Mİ-07 Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi 1511-BİT-2013-Mİ-08 4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri Çağrı açılmadan başvuru yapılmaz. Başvurular, ihtiyaçlara uygun çağrılara yapılabilir. 1511 Programı Başvuru Süreci Bu programa; KOBİler ve Büyük şirketler başvurabilir. 15

17 Sabit destek oranı: KOBİ (% 75) Büyük Ölçekli kuruluşlar (% 60) Proje genel gider desteği ( %10 ek destek ) KOMİTE kararı ile Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet Alımı giderinin % 20 sınırını aşabilmesi Birden fazla ön ödeme (transfer ödemesi) Personel maaşları açısından diğer programlarda uygulanan limitlerden daha yüksek olması 1511 Programı Destek Oranları ve Avantajlar %75%60 Büyük İşletmeler KOBİ 16

18 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programında destek üst limitleri, her çağrıda farklılık göstermekle birlikte, destek oranı KOBİ’lerde % 75’i, büyük işletmelerde % 60’ı geçemez. 1511 Programı Destek Oranları + Proje bütçesinin % 10’u kadar genel gider desteği 17

19 Destekleme süresi, proje bazında en fazla 36 aydır. 1511 Programı Destekleme Süresi 18

20 Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi ve Yurt dışı Danışmanlık ve hizmet alımları Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM) Proje Genel Giderleri 1511 Programı Desteklenen Giderler 19

21 Projeler şu dört boyutta değerlendirilmektedir: 1. Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu 2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü 3. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu 4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği 1511 Programı Değerlendirme Boyutları 1. Boyut 2. Boyut 3. Boyut 4. Boyut A Projesi 20

22 Proje Önerisi (AGY111) Değerlendirme Raporu Proje Önerisi (AGY111) Çağrı Değerlendirme Listesi Destek Kararı Firma ÇPDK Uzman Hakem ÇPDK/ Panel Başkanlık 1511 Programı Başvuru ve Değerlendirme 21

23 Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir. 1511 Programı Başvuru ve Değerlendirme Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir. Proje öneri başvurularının kabul edileceği zaman aralığı çağrı duyurusunda açıklanır. Proje başvurusu için belirlenen son tarih itibariyle gelen proje başvuruları çağrı bazında değerlendirme sürecine alınır. 22

24 Proje öneri başvurularının kabul edileceği zaman aralığı çağrı duyurusunda açıklanır. Proje başvurusu için belirlenen son tarih itibariyle gelen proje başvuruları çağrı bazında değerlendirme sürecine alınır. 1511 Programı Değerlendirme 23

25 Çağrılar TÜBİTAK web sayfasından takip edilmeli. Bir çağrı alanında proje ön başvurusu aşamasında, çağrı konusuna uyumluluk, Ar-Ge içeriği, ulusal/küresel ölçekte teknolojik/ekonomik rekabetçilik (tekno-ekonomik fizibilite) konularında ikna edici bilgi verilmeli ve yazımda teknik ve yalın bir dil ile anlatıma dikkat edilmeli. 1511 Programı Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Projelerin en erken başlatabileceği tarih, panel değerlendirme sonrası proje önerisi hazırlama sürecinin başladığı ayın ilk günü olabilir. Proje başlangıcı için en son tarih, karar bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk günü olmalı. Projelerin en az ülke düzeyinde yenilik niteliği taşımalı. Çağrı duyurusu TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet sayfasından yayımlanır. 24

26 Teknolojik açıdan uluslararası rekabet gücüne sahip, özgün teknolojilerin geliştirilmesi 1511 Programı Nihai Hedefler ve Kazanımlar Değerlendirme Raporu Teknoloji Yürütme Grubu Komitesi Destek Kararı Ülkemizin ihtiyacı olan ürün ve sistemlerin kazandırılması Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi Teknolojik gelişimde ivme kazanılması 25

27 Değerlendirme Raporu Teknoloji Yürütme Grubu Komitesi Destek Kararı Toplam 22 adet çağrıya 682 ön başvuru, 337 proje başvurusu alınmış ve değerlendirmeler sonucunda toplam proje bütçesi 193 Milyon TL olan 177 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. ALT TEKNOLOJİ ALANLARIDesteklenen Proje Sayısı ENERJİ Güneş Enerjisi33 Enerji Depolama9 Kömür Ve Kömür Teknolojileri11 OTOMOTİV Elektrikli/hibrit araç8 Yenilikçi ürün tasarımları24 MAKİNA İMALAT Mekatronik19 Takım Tezgahları10 GIDA Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu12 Tohum ve Hayvan Islahı10 BİT Gömülü Sistemler, Entegre Devreler41 TOPLAM177 1511 Programı Programı Kapsamında Yayımlanan 2012 Çağrı İstatistikleri 26

28 2013 yılında 1 Temmuz itibariyle toplam 34 adet yeni çağrı yayınlandı. Bunlardan BİT Mobil İletişim ve Sağlık Biyomalzeme, Tanı Kitleri ve Biyomedikal Ekipmanlar alanlarında toplam 12 çağrı için 154 proje başvurusu alınmıştır. Diğer 22 adet çağrıya proje kabulleri devam etmektedir. ALT ALANÇağrı Sayısı ENERJİ Enerji Verimliliği8 BİT Mobil İletişim8 SAĞLIK Biyomed. Ekipman6 Tıbbi Tanı Kitleri5 Malzeme6 Aşı1 1511 Programı 2013 Çağrıları 27

29 www.tubitak.gov.tr/1511 1511@tubitak.gov.tr Ayrıntılı Bilgi; 28

30 Dikkatiniz İçin Teşekkürler


"Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK Özel Sektör STK’lar İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları 1511 Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları