Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler"— Sunum transkripti:

1 İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi Öğretimin Planlanması Öğretimin Uygulanması Derse Hazırlık Dersin Sunumu Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Dersin Kapanışı Öğretimin Değerlendirilmesi Etkili Öğretim ve Davranış Yönetimi Öğretimin Yönetiminde Öğrenme/Öğretme Yaklaşımları Doğrudan Öğretim İşbirliğine Dayalı Öğrenme Çoklu Zeka Kuramı Oluşturmacı Öğrenme Problem Temelli Öğrenme

2 sınıfta davranış sorunlarını önlemek için dersin iyi bir şekilde
Öğretimin Yönetimi sınıfta davranış sorunlarını önlemek için dersin iyi bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

3 Öğretmenler, okula devam eden toplum üyelerinin zihinsel, bireysel ve
sosyal gelişimine yardım etmek için toplum tarafından ücretlendirilmiş sosyal temsilcilerdir.

4 Etkili Öğretmenler; Öğrencilere, her biri için kendi öğrenme hızı ve biçimine uygun öğrenme olanağı sağlamalı, Öğrenmenin yaşamları boyunca devam edecek bir süreç olduğu bilincini vermeli, Bilgi aktarmak yerine bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını öğretmeli, Güncel olayları izleme, eleştirme, yorumlama ve değerlendirme beceri ve alışkanlığı kazandırmalı, Kolay iletişim kurma ve devam ettirme becerisi edindirmeli, Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirmeli, Her öğrenciyi kendi kapasitesine uygun eğitim-öğretim seviyesine ulaştırmaya çalışmalı,

5 Etkili Öğretmenler; Sınıf içindeki rolünü, öğrenme kaynaklarından sadece biri düzeyinde görmeli, Öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık ve araştırma becerilerini geliştirmeli, Öğrencileri, özellikle iyi, güçlü, yetenekli oldukları konularda geliştirmeli, Öğrencilerin çok geniş bir düşünce, anlayış ve bakış açısına sahip olmalarını sağlamalı, Öğrenciler arasındaki farklılıkları, eğitim-öğretimde bir zenginlik kaynağı olarak görmeli, Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine ağırlık vermeli, Öğrencileri yardımlaşmaya teşvik etmelidir.

6 Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi
Planlama Uygulama Değerlendirme DÖNÜT VE YANSITMA

7 ÖĞRETİMİN PLANLANMASI;
öğrencilerin gereksinimleri, bu gereksinimleri karşılamaya yardım eden amaçlar, öğretilecek içerik, güdüleme, amaçları elde etmek için en uygun öğretim yöntem ve stratejileri hakkında karar vermeyi gerektirir.

8 Öğretmenler plan yaparken şu soruları yanıtlandırmalıdır:
Öğretilecek içerik ne olmalıdır? İstenilen öğrenci ürünleri nelerdir? Öğretim için gereksinim duyulan materyaller nelerdir? Konuyu tanıtmak için en iyi yol nedir? Amaçlanan öğrenmeyi gerçekleştirmek için en iyi öğretimsel strateji nedir? Ders nasıl bitirilmelidir? Öğrenciler nasıl değerlendirilmelidir?

9 ÖĞRETİMİN UYGULANMASI
Derse hazırlık, Dersin sunumu, Bireysel ve grupla öğrenme etkinlikleri, Dersin kapanışı.

10 dikkatini ve ilgisini derse çekme,
DERSE HAZIRLIK; öğrencilerin dikkatini ve ilgisini derse çekme, güdüleme ve amaçtan haberdar etme aşamalarından oluşur.

11 Dikkat Çekme; öğrencilerin karşısında sessizce beklemek,
konuşmaya çok düşük ses tonuyla başlamak, ses tonunu giderek arttırmak, mimikleri kullanmak, öğretmenin hareketli olması.

12 İlgi Çekme; konuyla öğrencilerin ilgi duyduğu alanları ilişkilendirmektir. öğrenme konuları; öğrencinin ilgi duyduğu alanlarla bağlantılı olursa, öğrenciler yapılan çalışmaya dikkatlerini verirlerse, öğrenme daha kolay gerçekleşir.

13 Güdüleme; bir işe başlama, yöneltme, yoğunlaşma ve
davranışa devam etmedir. Derse karşı merakı ve ilgiyi artırır.

14 dersin amaçlarının öğrencilerle paylaşılmasıdır.
Gözden Geçirme; dersin amaçlarının öğrencilerle paylaşılmasıdır.

15 DERSİN SUNUMU Her şeyin aşama aşama, basitten karmaşığa ve
art arda gelen bir sıralama ile verilmesine özen gösterilmesi. Öğretilecek noktaların kilit kavramlar halinde yer alması. Gerekli anahtar sorular, kurallar, şekiller ve benzeri hususların kısa ve öz biçimde verilmesi.

16 Dersin Sunumunda İzlenebilecek Yollar
Tümdengelim modeli Tümevarım modeli Parça-bütün modeli Ardışık sıralama Karşılaştırma ilişkileri Model olma

17 BİREYSEL VE GRUPLA ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
Bireysel çalışma, bilgiyi birleştirmek ve işbirliğine dayalı çalışmalar sırasında daha karmaşık öğrenme görevleri için kullanılabilir. Bu tür bir çalışmada; öğrencilerin yeteneklerini geliştirebileceği ve başarabileceği görevler vermeli, öğrenme görevleri önceki öğrenilenlerle ve dersin amaçlarıyla ilişkilendirilmeli, görev dikkatlice açıklanmalı, çalışma anlatıldıktan sonra görevi yerine getirmeleri istenmelidir. İşbirlikli grup çalışması, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir.

18 Grup Üyelerine Verilebilecek Roller
Özetleyici Araştırmacı Kontrol edici Toplayıcı Gözlemci Yazıcı

19 dersin bitişine dikkat çekmek,
DERSİN KAPANIŞI Kapanışın amacı, dersin bitişine dikkat çekmek, öğrencilerin öğrendiklerini birleştirmeye yardım etmek, öğrenilen temel konuları pekiştirmektir.

20 ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seçilen hedeflerin, öğretim stratejilerinin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında karar verilir.

21 Değerlendirme Süreci Yargıları Formüle Etme Karar Verme Bilgi Sağlama

22 Etkili Öğretim ve Davranış Yönetimi
Sınıfta öğrenci davranışını yönetme İyi bir sınıf iklimi yaratma Tüm sınıf öğretimi Etkileşimli öğretim Ev ödevlerini belirleme Sayı öğretimi Okur yazarlığı öğretme Öğrenci çalışmalarını yönetme Üst düzey düşünme becerileri Öğretmen beklentileri ve tutumları Öğrenme çevresini yönetme

23 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI
Doğrudan Öğretim, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Çoklu Zeka Kuramı, Oluşturmacı Öğrenme, Problem Temelli Öğrenme

24 Doğrudan öğretim modeline göre hazırlanan dersler 5 adımdan oluşur:
Öğrencilerin temel bilgi ve becerileri öğrenmelerine yardım etmek için kullanılır. Doğrudan öğretim modeline göre hazırlanan dersler 5 adımdan oluşur: Amaçları belirleme. Öğrenilecek içeriği gösterme ya da açıklama. Uygulama yaptırma. Öğrencinin kavramalarını kontrol etme. Dönüt verme ve öğrenilenleri transfer etme.

25 İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Gruptaki tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, birlikte çalışma ve sorumluluğu paylaşmayı kolaylaştıran görevler sağlar. Grup bağlılığını, olumlu ilişkileri ve akran desteğini geliştirir. Kendine saygı, sosyal beceriler ve stres yönetimi üzerinde olumlu etki yapar. Demokratik düşünme ve uygulama, aktif öğrenme ve işbirliği davranışı gerektirir.

26 İşbirlikli öğrenmeyi etkili kılacak olan ilkeler
Grup ödülü Küme amaçları Bireysel Sorumluluk Olumlu bağımlılık Yüzyüze destekleyici etkileşim Toplumsal beceriler Küme işleyişinin değerlendirilmesi Küme büyüklüğü Karma küme Başarı için eşit fırsat

27 "Yapmaya zorunlu değilsiniz,
ama ilk eğitimin bir çeşit eğlence olmasına izin verin, işte o zaman çocukların doğal eğilimlerini daha iyi öğrenebileceksiniz" (Plato 1952).

28 Çoklu Zeka Kuramı Sözel/Dilsel Zeka Mantıksal/Matematiksel Zeka
Görsel/Uzaysal Zeka Fiziksel/Bedensel Zeka Müzikal Zeka Sosyal Zeka Bireysel Zeka Doğa Zekası

29 Çoklu Zeka Kuramında Anahtar Noktalar
Her birey sekiz zeka alanına sahiptir. İnsanların çoğu her bir zekayı yeterli düzeyde geliştirebilir. Zekalar genellikle karmaşık yollarla çalışır. Her kategori içinde değişik zeka etkinlikleri vardır.

30 Çoklu Zekaları Geliştirme
Biyolojik yapı, kalıtsal ya da genetik faktörler. Bireyin yaşam deneyimi. Kültürel ve tarihsel geçmiş.

31 Zekaları Harekete Geçiren ve Geçirmeyen Etmenler
Olanaklar. Tarihsel-kültürel faktörler. Coğrafi faktörler. Ailesel faktörler. Durumsal faktörler.

32 Öğrencilerin Çoklu Zekalarını Değerlendirme
Döküman toplama. Okul kayıtlarını inceleme. Diğer Öğretmenlerle Konuşma. Aileleriyle Konuşma. Öğrencilere Sorma. Özel Etkinlikler Yapma.

33 Çoklu Zeka Kuramının Öğretimi İçin Etkinlikler
Meslek günleri. Alan Gezileri. Biyografiler. Ders Planları. Deneysel Etkinlikler. Duvar Panoları. Sergiler. Okuma. Çoklu Zeka Masaları. Zeka Avı. Çoklu Zeka Hikayeleri/ Şarkıları/ Oyunları.

34 Oluşturmacı Öğrenme Kuramı
Öğrenci, öğrenme ortamının odağındadır. Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim önemlidir. Öğrenme, öğrenciler öğrenme olayları ve ders materyalleriyle etkileşimde bulunur ve kendi fikirlerini yaratırsa oluşur. Anlatmaya değil, öğrenmeye odaklanır. Öğrenci, edinilecek bilgiyi kendi kendine denemek ve öğrenme sorumluluklarını almak için teşvik edilir. Sosyal etkileşime sahip bir sınıf çevresi yaratmak önemlidir. Öğretmen, kolaylaştırıcıdır, Öğretmen, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve sınıf tartışmalarını teşvik eder.

35 Oluşturmacı Etkinlikler
Karmaşık, meydan okuyan öğrenme çevrelerini ve gerçek öğrenme görevlerini, Öğrenmenin bir parçası olarak sosyal görüşmeyi ve sorumluluk paylaşmayı, Çok yönlü içerik sunumlarını, Bilginin yapılandırma sürecini anlamayı, Öğrenci merkezli öğretimi önerir.

36 Problem Temelli Öğrenme
Öğretmenin problem durumlarını öğrenciye sunmayı ve onları problemi incelemeye yöneltmeyi ve kendi kendilerine çözüm bulmalarını sağlar. Öğrencinin araştırma becerilerini geliştirir. Öğrencinin kendi yeteneklerinin farkında olmasına katkıda bulunur. Öğrenme çevresi, açık, aktif öğrenci katılımı sağlayan ve özgür bir öğrenme atmosferi gerektirir.

37 Problem Temelli Öğrenmenin Adımları
Öğrenciyi probleme yöneltme, Öğrenci çalışmalarını örgütleme, Bağımsız veya grup incelemesine yardım etme, İncelenenleri sergileme, Değerlendirme.

38 Teşekkür Ederiz.


"İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları