Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi Öğretimin Planlanması Öğretimin Uygulanması Derse Hazırlık Dersin Sunumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi Öğretimin Planlanması Öğretimin Uygulanması Derse Hazırlık Dersin Sunumu."— Sunum transkripti:

1 İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi Öğretimin Planlanması Öğretimin Uygulanması Derse Hazırlık Dersin Sunumu Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Dersin Kapanışı Öğretimin Değerlendirilmesi Etkili Öğretim ve Davranış Yönetimi Öğretimin Yönetiminde Öğrenme/Öğretme Yaklaşımları Doğrudan Öğretim İşbirliğine Dayalı Öğrenme Çoklu Zeka Kuramı Oluşturmacı Öğrenme Problem Temelli Öğrenme

2 Öğretimin Yönetimi sınıfta davranış sorunlarını önlemek için dersin iyi bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

3 Öğretmenler, okula devam eden toplum üyelerinin zihinsel, bireysel ve sosyal gelişimine yardım etmek için toplum tarafından ücretlendirilmiş sosyal temsilcilerdir.

4 Etkili Öğretmenler; Öğrencilere, her biri için kendi öğrenme hızı ve biçimine uygun öğrenme olanağı sağlamalı, Öğrencilere, her biri için kendi öğrenme hızı ve biçimine uygun öğrenme olanağı sağlamalı, Öğrenmenin yaşamları boyunca devam edecek bir süreç olduğu bilincini vermeli, Öğrenmenin yaşamları boyunca devam edecek bir süreç olduğu bilincini vermeli, Bilgi aktarmak yerine bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını öğretmeli, Bilgi aktarmak yerine bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını öğretmeli, Güncel olayları izleme, eleştirme, yorumlama ve değerlendirme beceri ve alışkanlığı kazandırmalı, Güncel olayları izleme, eleştirme, yorumlama ve değerlendirme beceri ve alışkanlığı kazandırmalı, Kolay iletişim kurma ve devam ettirme becerisi edindirmeli, Kolay iletişim kurma ve devam ettirme becerisi edindirmeli, Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirmeli, Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirmeli, Her öğrenciyi kendi kapasitesine uygun eğitim- öğretim seviyesine ulaştırmaya çalışmalı, Her öğrenciyi kendi kapasitesine uygun eğitim- öğretim seviyesine ulaştırmaya çalışmalı,

5 Etkili Öğretmenler; Sınıf içindeki rolünü, öğrenme kaynaklarından sadece biri düzeyinde görmeli, Sınıf içindeki rolünü, öğrenme kaynaklarından sadece biri düzeyinde görmeli, Öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık ve araştırma becerilerini geliştirmeli, Öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık ve araştırma becerilerini geliştirmeli, Öğrencileri, özellikle iyi, güçlü, yetenekli oldukları konularda geliştirmeli, Öğrencileri, özellikle iyi, güçlü, yetenekli oldukları konularda geliştirmeli, Öğrencilerin çok geniş bir düşünce, anlayış ve bakış açısına sahip olmalarını sağlamalı, Öğrencilerin çok geniş bir düşünce, anlayış ve bakış açısına sahip olmalarını sağlamalı, Öğrenciler arasındaki farklılıkları, eğitim- öğretimde bir zenginlik kaynağı olarak görmeli, Öğrenciler arasındaki farklılıkları, eğitim- öğretimde bir zenginlik kaynağı olarak görmeli, Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine ağırlık vermeli, Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine ağırlık vermeli, Öğrencileri yardımlaşmaya teşvik etmelidir. Öğrencileri yardımlaşmaya teşvik etmelidir.

6 Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi Planlama UygulamaDeğerlendirme DÖNÜT VE YANSITMA

7 ÖĞRETİMİN PLANLANMASI; öğrencilerin gereksinimleri, bu gereksinimleri karşılamaya yardım eden amaçlar, öğretilecek içerik, güdüleme, amaçları elde etmek için en uygun öğretim yöntem ve stratejileri hakkında karar vermeyi gerektirir.

8 Öğretmenler plan yaparken şu soruları yanıtlandırmalıdır: Öğretilecek içerik ne olmalıdır? Öğretilecek içerik ne olmalıdır? İstenilen öğrenci ürünleri nelerdir? İstenilen öğrenci ürünleri nelerdir? Öğretim için gereksinim duyulan materyaller nelerdir? Öğretim için gereksinim duyulan materyaller nelerdir? Konuyu tanıtmak için en iyi yol nedir? Konuyu tanıtmak için en iyi yol nedir? Amaçlanan öğrenmeyi gerçekleştirmek için en iyi öğretimsel strateji nedir? Amaçlanan öğrenmeyi gerçekleştirmek için en iyi öğretimsel strateji nedir? Ders nasıl bitirilmelidir? Ders nasıl bitirilmelidir? Öğrenciler nasıl değerlendirilmelidir? Öğrenciler nasıl değerlendirilmelidir?

9 ÖĞRETİMİN UYGULANMASI Derse hazırlık, Derse hazırlık, Dersin sunumu, Dersin sunumu, Bireysel ve grupla öğrenme etkinlikleri, Bireysel ve grupla öğrenme etkinlikleri, Dersin kapanışı. Dersin kapanışı.

10 DERSE HAZIRLIK; öğrencilerin öğrencilerin dikkatini ve ilgisini derse çekme, güdüleme ve amaçtan haberdar etme aşamalarından oluşur.

11 Dikkat Çekme; öğrencilerin karşısında sessizce beklemek, konuşmaya çok düşük ses tonuyla başlamak, ses tonunu giderek arttırmak, mimikleri kullanmak, öğretmenin hareketli olması.

12 İlgi Çekme; konuyla öğrencilerin ilgi duyduğu alanları ilişkilendirmektir. öğrenme konuları; öğrencinin ilgi duyduğu alanlarla bağlantılı olursa, öğrenciler yapılan çalışmaya dikkatlerini verirlerse, öğrenme daha kolay gerçekleşir.

13 Güdüleme; Güdüleme; bir işe başlama, yöneltme, yoğunlaşma ve davranışa devam etmedir. Derse karşı merakı ve ilgiyi artırır.

14 Gözden Geçirme; dersin amaçlarının öğrencilerle paylaşılmasıdır.

15 DERSİN SUNUMU Her şeyin aşama aşama, basitten karmaşığa ve art arda gelen bir sıralama ile verilmesine özen gösterilmesi. Öğretilecek noktaların kilit kavramlar halinde yer alması. Gerekli anahtar sorular, kurallar, şekiller ve benzeri hususların kısa ve öz biçimde verilmesi.

16 Dersin Sunumunda İzlenebilecek Yollar Tümdengelim modeli Tümdengelim modeli Tümevarım modeli Tümevarım modeli Parça-bütün modeli Parça-bütün modeli Ardışık sıralama Ardışık sıralama Karşılaştırma ilişkileri Karşılaştırma ilişkileri Model olma Model olma

17 BİREYSEL VE GRUPLA ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ Bireysel çalışma, bilgiyi birleştirmek ve işbirliğine dayalı çalışmalar sırasında daha karmaşık öğrenme görevleri için kullanılabilir. Bu tür bir çalışmada; öğrencilerin yeteneklerini geliştirebileceği ve başarabileceği görevler vermeli, öğrenme görevleri önceki öğrenilenlerle ve dersin amaçlarıyla ilişkilendirilmeli, görev dikkatlice açıklanmalı, çalışma anlatıldıktan sonra görevi yerine getirmeleri istenmelidir. İşbirlikli grup çalışması, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir.

18 Grup Üyelerine Verilebilecek Roller Özetleyici Özetleyici Araştırmacı Araştırmacı Kontrol edici Kontrol edici Toplayıcı Toplayıcı Gözlemci Gözlemci Yazıcı Yazıcı

19 DERSİN KAPANIŞI Kapanışın amacı, dersin bitişine dikkat çekmek, öğrencilerin öğrendiklerini birleştirmeye yardım etmek, öğrenilen temel konuları pekiştirmektir.

20 ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçilen hedeflerin, öğretim stratejilerinin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında karar verilir.

21 Değerlendirme Süreci Yargıları Formüle Etme Bilgi Sağlama Karar Verme

22 Etkili Öğretim ve Davranış Yönetimi Sınıfta öğrenci davranışını yönetme Sınıfta öğrenci davranışını yönetme İyi bir sınıf iklimi yaratma İyi bir sınıf iklimi yaratma Tüm sınıf öğretimi Tüm sınıf öğretimi Etkileşimli öğretim Etkileşimli öğretim Ev ödevlerini belirleme Ev ödevlerini belirleme Sayı öğretimi Sayı öğretimi Okur yazarlığı öğretme Okur yazarlığı öğretme Öğrenci çalışmalarını yönetme Öğrenci çalışmalarını yönetme Üst düzey düşünme becerileri Üst düzey düşünme becerileri Öğretmen beklentileri ve tutumları Öğretmen beklentileri ve tutumları Öğrenme çevresini yönetme Öğrenme çevresini yönetme

23 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI Doğrudan Öğretim, Doğrudan Öğretim, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Çoklu Zeka Kuramı, Çoklu Zeka Kuramı, Oluşturmacı Öğrenme, Oluşturmacı Öğrenme, Problem Temelli Öğrenme Problem Temelli Öğrenme

24 Doğrudan Öğretim Öğrencilerin temel bilgi ve becerileri öğrenmelerine yardım etmek için kullanılır. Doğrudan öğretim modeline göre hazırlanan dersler 5 adımdan oluşur: Amaçları belirleme. Amaçları belirleme. Öğrenilecek içeriği gösterme ya da açıklama. Öğrenilecek içeriği gösterme ya da açıklama. Uygulama yaptırma. Uygulama yaptırma. Öğrencinin kavramalarını kontrol etme. Öğrencinin kavramalarını kontrol etme. Dönüt verme ve öğrenilenleri transfer etme. Dönüt verme ve öğrenilenleri transfer etme.

25 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Gruptaki tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, birlikte çalışma ve sorumluluğu paylaşmayı kolaylaştıran görevler sağlar. Gruptaki tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, birlikte çalışma ve sorumluluğu paylaşmayı kolaylaştıran görevler sağlar. Grup bağlılığını, olumlu ilişkileri ve akran desteğini geliştirir. Grup bağlılığını, olumlu ilişkileri ve akran desteğini geliştirir. Kendine saygı, sosyal beceriler ve stres yönetimi üzerinde olumlu etki yapar. Kendine saygı, sosyal beceriler ve stres yönetimi üzerinde olumlu etki yapar. Demokratik düşünme ve uygulama, aktif öğrenme ve işbirliği davranışı gerektirir. Demokratik düşünme ve uygulama, aktif öğrenme ve işbirliği davranışı gerektirir.

26 İşbirlikli öğrenmeyi etkili kılacak olan ilkeler Grup ödülü Grup ödülü Küme amaçları Küme amaçları Bireysel Sorumluluk Bireysel Sorumluluk Olumlu bağımlılık Olumlu bağımlılık Yüzyüze destekleyici etkileşim Yüzyüze destekleyici etkileşim Toplumsal beceriler Toplumsal beceriler Küme işleyişinin değerlendirilmesi Küme işleyişinin değerlendirilmesi Küme büyüklüğü Küme büyüklüğü Karma küme Karma küme Başarı için eşit fırsat Başarı için eşit fırsat

27 "Yapmaya zorunlu değilsiniz, ama ilk eğitimin bir çeşit eğlence olmasına izin verin, işte o zaman çocukların doğal eğilimlerini daha iyi öğrenebileceksiniz" (Plato 1952). (Plato 1952).

28 Çoklu Zeka Kuramı Sözel/Dilsel Zeka Sözel/Dilsel Zeka Mantıksal/Matematiksel Zeka Mantıksal/Matematiksel Zeka Görsel/Uzaysal Zeka Görsel/Uzaysal Zeka Fiziksel/Bedensel Zeka Fiziksel/Bedensel Zeka Müzikal Zeka Müzikal Zeka Sosyal Zeka Sosyal Zeka Bireysel Zeka Bireysel Zeka Doğa Zekası Doğa Zekası

29 Çoklu Zeka Kuramında Anahtar Noktalar Her birey sekiz zeka alanına sahiptir. Her birey sekiz zeka alanına sahiptir. İnsanların çoğu her bir zekayı yeterli düzeyde geliştirebilir. İnsanların çoğu her bir zekayı yeterli düzeyde geliştirebilir. Zekalar genellikle karmaşık yollarla çalışır. Zekalar genellikle karmaşık yollarla çalışır. Her kategori içinde değişik zeka etkinlikleri vardır. Her kategori içinde değişik zeka etkinlikleri vardır.

30 Çoklu Zekaları Geliştirme Biyolojik yapı, kalıtsal ya da genetik faktörler. Bireyin yaşam deneyimi. Kültürel ve tarihsel geçmiş.

31 Zekaları Harekete Geçiren ve Geçirmeyen Etmenler Olanaklar. Olanaklar. Tarihsel-kültürel faktörler. Tarihsel-kültürel faktörler. Coğrafi faktörler. Coğrafi faktörler. Ailesel faktörler. Ailesel faktörler. Durumsal faktörler. Durumsal faktörler.

32 Öğrencilerin Çoklu Zekalarını Değerlendirme Döküman toplama. Döküman toplama. Okul kayıtlarını inceleme. Okul kayıtlarını inceleme. Diğer Öğretmenlerle Konuşma. Diğer Öğretmenlerle Konuşma. Aileleriyle Konuşma. Aileleriyle Konuşma. Öğrencilere Sorma. Öğrencilere Sorma. Özel Etkinlikler Yapma. Özel Etkinlikler Yapma.

33 Çoklu Zeka Kuramının Öğretimi İçin Etkinlikler Meslek günleri. Meslek günleri. Alan Gezileri. Alan Gezileri. Biyografiler. Biyografiler. Ders Planları. Ders Planları. Deneysel Etkinlikler. Deneysel Etkinlikler. Duvar Panoları. Duvar Panoları. Sergiler. Sergiler. Okuma. Okuma. Çoklu Zeka Masaları. Çoklu Zeka Masaları. Zeka Avı. Zeka Avı. Çoklu Zeka Hikayeleri/ Şarkıları/ Oyunları. Çoklu Zeka Hikayeleri/ Şarkıları/ Oyunları.

34 Oluşturmacı Öğrenme Kuramı Öğrenci, öğrenme ortamının odağındadır. Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim önemlidir. Öğrenme, öğrenciler öğrenme olayları ve ders materyalleriyle etkileşimde bulunur ve kendi fikirlerini yaratırsa oluşur. Anlatmaya değil, öğrenmeye odaklanır. Öğrenci, edinilecek bilgiyi kendi kendine denemek ve öğrenme sorumluluklarını almak için teşvik edilir. Sosyal etkileşime sahip bir sınıf çevresi yaratmak önemlidir. Öğretmen, kolaylaştırıcıdır, Öğretmen, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve sınıf tartışmalarını teşvik eder.

35 Oluşturmacı Etkinlikler Karmaşık, meydan okuyan öğrenme çevrelerini ve gerçek öğrenme görevlerini, Karmaşık, meydan okuyan öğrenme çevrelerini ve gerçek öğrenme görevlerini, Öğrenmenin bir parçası olarak sosyal görüşmeyi ve sorumluluk paylaşmayı, Öğrenmenin bir parçası olarak sosyal görüşmeyi ve sorumluluk paylaşmayı, Çok yönlü içerik sunumlarını, Çok yönlü içerik sunumlarını, Bilginin yapılandırma sürecini anlamayı, Bilginin yapılandırma sürecini anlamayı, Öğrenci merkezli öğretimi önerir. Öğrenci merkezli öğretimi önerir.

36 Problem Temelli Öğrenme Öğretmenin problem durumlarını öğrenciye sunmayı ve onları problemi incelemeye yöneltmeyi ve kendi kendilerine çözüm bulmalarını sağlar. Öğretmenin problem durumlarını öğrenciye sunmayı ve onları problemi incelemeye yöneltmeyi ve kendi kendilerine çözüm bulmalarını sağlar. Öğrencinin araştırma becerilerini geliştirir. Öğrencinin araştırma becerilerini geliştirir. Öğrencinin kendi yeteneklerinin farkında olmasına katkıda bulunur. Öğrencinin kendi yeteneklerinin farkında olmasına katkıda bulunur. Öğrenme çevresi, açık, aktif öğrenci katılımı sağlayan ve özgür bir öğrenme atmosferi gerektirir. Öğrenme çevresi, açık, aktif öğrenci katılımı sağlayan ve özgür bir öğrenme atmosferi gerektirir.

37 Problem Temelli Öğrenmenin Adımları Öğrenciyi probleme yöneltme, Öğrenciyi probleme yöneltme, Öğrenci çalışmalarını örgütleme, Öğrenci çalışmalarını örgütleme, Bağımsız veya grup incelemesine yardım etme, Bağımsız veya grup incelemesine yardım etme, İncelenenleri sergileme, İncelenenleri sergileme, Değerlendirme. Değerlendirme.

38


"İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi Öğretimin Planlanması Öğretimin Uygulanması Derse Hazırlık Dersin Sunumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları