Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM."— Sunum transkripti:

1 SUNUM

2 GÜNDEM Birlik Başkan Vekili Sayın Faik YILMAZ’ın toplantıyı açış konuşması Birlik Eğitim Müdürü Metin İÇTEM’in sunumu Konu: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi’nin tanıtımı Birliğimizde uygulanacak projenin sağlıklı yürütülmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmesi Eğitim Birimi üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması Dilek ve temenniler Kapanış

3 Değerli Başkan, Birliğimiz Mesleki Eğitim Birimlerinin Değerli Üyeleri, hepinizi saygılarımla selamlıyor, bu vesileyle geçmiş Kadir Gecenizin ve Ramazan Bayramınızın mutluluğunuza vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar; Bu günkü konumuz: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesinin tanıtımını yapmak ve daha sonra sizler vasıtasıyla hem kendi odalarınızın, hem de sizin bilgilendirmeniz için tespit ettiğimiz odaların yöneticilerine bu projeyi tanıtmanız amacını taşıyoruz. Türkiye’de Kadın Girişimcilik konulu seminer, ilk defa Birlik Başkanımız Sayın Suat YALKIN’ın TESK Genel Başkan Yardımcısı olduğu 1993 yılında ele alınmış ve Friedrich Nauman Vakfı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren TES-AR tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

4 Bu seminerde TESK’in amacı: Toplumsal yaşamımızın her alanında olduğu gibi, girişimcilik konusunda da katılım oranları nüfus oranlarına göre çok düşük olan kadınlarımızın katılımlarını artırıcı öneri ve önlemleri tartışıp belirlemek, onları küçük girişimciler olarak hazırlamak ve aile bütçesine katkı sağlayan bireyler haline getirmekti. Seminer; konularına hakim, iş tecrübesi olan değerli tebliğ sahiplerinin katkılarıyla iki gün sürmüştür. Sayın Suat YALKIN’ın bu seminerde belirttiği bir hususu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

5 “Şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki, eğer Türkiye’de zor meseleler varsa, o meselelerin çözümünün, ben tecrübemle daima kadının toplum içerisinde olduğu zaman kolay olduğunu yaşamış bir insanım. Geçmiş tarihimizde Nene Hatun, Kara Fatma, Halide Edip gibi savaşta sırtında mermi taşıyan, askerine yardım eden Türk kadını vardır. Türk kadınının, bilhassa memleketin ekonomik durumunda ve sosyal şartları bakımından kritik bir dönemde görev almasını daima benimsemiş bir insanım. Bu inancımı kendi teşkilatım için de belirtmişimdir.” demişlerdir.

6 TESK, kadın girişimciliğinin desteklenmesi projesini 10 Haziran 2002 ile 10 Haziran 2004 tarihleri arasında AB/TESK ortak projesi olarak AB’nin hibe kapsamında sağladığı imkânlarla Ankara, Bursa, Çorum, Denizli ve Mersin’de uygulamıştır. Şimdi ise ile tarihleri arasında, içinde İstanbul’un da bulunduğu 25 ilde uygulayacaktır. Bu sunumda size bu proje tanıtılacak, Birliğimizin sorumlulukları anlatılacaktır. Birlik Başkanımız Sayın Suat YALKIN tarafından TESK’ten yeni getirilen tanıtım CD sinin içindekileri beraberce müzakere edeceğiz, görüşlerimizi ve yapmamız gerekenleri birlikte planlayacağız. Şimdi sunuma geçelim.

7 Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi
Kadın girişimcilerin ve küçük aile işletmelerinin ekonomiye entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen “Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi” projesi bir AB/TESK ortak projesi olarak 10 Haziran Haziran 2004 tarihleri arasında uygulanmıştır. Proje genel olarak; girişimciliği, özellikle de küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir. Proje bu nedenle sadece formel (kayıtlı) ekonomiyi desteklemekle kalmamış, aynı zamanda Türk kadınlarını ve onların toplumdaki rollerinin güçlendirilmesi için de fırsat sağlamıştır.

8 Projenin özel amacı, eğitim ve danışmanlık yoluyla iş kurmak isteyen kadınların yanı sıra, kadınların önemli rol oynadıkları küçük aile işletmelerinin desteklenmesi olmuştur. Uygulandığı Yerler Proje kapsamında kadınlara yönelik olarak 5 eğitim merkezi kurulmuştur. Eğitim merkezlerinin kurulduğu 5 ilimiz; Ankara, Bursa, Çorum, Denizli, Mersin’dir. Yapılan Faaliyetler Proje faaliyetlerinin odak noktasını eğitim ve danışmanlık oluşturmuştur. Projenin amacına ve hedeflerine ulaşabilmeyi sağlamak üzere, kadınlara verilecek eğitim programlarının uygulanması için ilk aşamada eğiticiler eğitilmiş ve eğitim modülleri hazırlanmıştır. Eğiticilerin eğitimi sonunda projenin uygulandığı 5 ilde eğitim programları uygulanmıştır. Eğitimler 2 aylık dönemler halinde ve her ildeki talebe göre 4-6 dönem olarak tekrarlanmıştır. Bu dönem yaklaşık olarak 1 yıl devam etmiştir.

9 Projenin Somut Çıktıları
- Kadın girişimcilere yönelik olarak, eğitim programı düzenleme ve danışmanlık hizmeti verme konusunda gerekli altyapıya sahip 5 eğitim merkezi kurulmuştur, kişi kendi işini kurma ve yönetici olma konusunda eğitilmiş ve iş hayatına kazandırılmıştır, - Eğitimlere katılan 359 kişi kendi işini kurmuştur, - Eğitim programlarının devamlılığını güvence altına almak ve nihai aşamada bu proje kapsamında yer almayan diğer bölgelere yönelik geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamak amacıyla TESK personeli de eğitilmiştir, - Gelecekte kadın girişimcilere yönelik olarak geliştirilecek eğitim programlarına da model oluşturacak eğitim araç, gereç ve ekipmanları sağlanmıştır, - Kadınlar, yeni bir işe başlama ve bu konudaki olanaklar hakkında bilgilendirilmiştir, - Nihai aşamada da, bu projede yer almayan diğer bölgelerdeki kadın girişimcilere yönelik geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamak amacıyla altyapı oluşturulmuştur.

10 Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi
Konfederasyonumuz, Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’nin kurulmasından bu yana ve özellikle de Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Esnaf - Sanatkar ve KOBI’lere yönelik gelişmeleri ve AB’nin Hibe ve Topluluk Programları kapsamında sağladığı proje imkanlarını takip etmekte ve Teşkilatımızın bu imkanlardan yararlanması için çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni Proje Hazırlama Sebepleri Projenin Hazırlık Aşaması Kabul edilme ve İhale Süreci Kazanan Konsorsiyumun Yapısı Projeyi yürütmek ve uygulamak üzere, Hollanda’lı ECORYS firmasının liderliğindeki konsorsiyum belirlenmiştir.

11 Projenin Kapsamı - Amacı ve hedefleri: Projenin Genel Hedefi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadınların iş hayatında daha aktif rol almalarının sağlanmasıdır. Projenin Özel Hedefi, kadın girişimcilere girişimcilik ve yönetim eğitimleri vermek ve danışmanlık hizmeti sağlamaktır. - Projenin Süresi: Proje tarihinde resmen başlamış olup, tarihi itibariyle sona erecektir. Projenin Uygulanacağı İller: Proje, 9 merkez ve 16 bağlı merkez olmak üzere toplam 25 ilde ESOB’larda uygulanacaktır. Bu iller şunlardır: - Merkezler: Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun. - Bağlı Merkezler: Düzce, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay, Tunceli, Sivas, Erzurum, Balıkesir, Uşak, Yozgat, Amasya, Ordu, Tokat.

12 Erişilmesi hedeflenen Sonuçlar:
- TESK’in ve ESOB’ların eğitim merkezlerinin sürdürülebilirlikleri ve geliştirilen kadın girişimciliğinin desteklenmesi modelinin diğer bölgelerde uygulanabilmesi ile ilgili kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, - 9 İl’de Eğitim Merkezlerinin kurulması, İl’de bağlı merkezlerin kurulması, - Minimum 4500 kadının eğitilmesi ve 1500 kadının danışmanlık hizmetlerinden faydalanması, - Kadınlar arasında yeni bir iş kurma bilincinin gelişmesi ve farkındalığının artmasıdır. Bu kapsamda proje iki bileşenden oluşmaktadır: Eğitim merkezlerinin sürdürülebilirliği için faydalanıcı kuruluş olan TESK’in ve ESOB’ların kurumsal kapasitesitelerini arttırmayı, “ Kadın Girişimciliğini” desteklemek için eğitim ve danışmanlık merkezleri ile bağlı merkezler arasında ülke çapında bir network ağı kurmayı, hedeflemektedir.

13 Verilecek Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Projenin odak noktası eğitim ve danışmanlıktır. Her iki faaliyet birbiriyle paralel olarak yürütülecektir. Eğitim programları ile; fizibilite çalışması, iş fikri geliştirme, ihtiyaç belirleme, pazarlama, pazar, ürün belirlenmesi, iş yeri kurulurken gerekli yasal prosedürler, karşılaşılacak zorluklar ve cezalar, maliyetin tanımı, maliyet fiyat ilişkisi, karlılık nedir, kredi finansman ve dış ticaret gibi konularda bilgiler verilmesi planlanmaktadır. Danışmanlık hizmeti ile de, merkezlerde ihtiyaç duyulan girişimcilik ile ilgili konularda bilgi sunulacak ve eğitim programları desteklenecektir. Proje kapsamında verilecek hizmetlerin yapılması amacıyla ESOB’lara bilgisayar, yazıcı, fotokopi ve diğer gerekli ekipman sağlanacaktır.

14 Yurtdışı Çalışma Seyahatleri
Proje kapsamında AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri yapılması öngörülmektedir. Bu çalışma ziyaretlerinin amacı AB ülkelerindeki kadın girişimcilik modellerinin incelenmesi, çeşitli kadın kuruluşları ve bunların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma ve sürdürülebilirlik konusunda iyi örneklerin incelenmesidir. ESOB başkanlarının katılacağı çalışma ziyaretleri, konsorsiyumu oluşturan kuruluşların bulunduğu ülkelere iki bölüm halinde yapılacaktır. İlk ziyarete 12, ikinci ziyarete 13 ESOB başkanı katılacaktır. Projenin Yönetimi ve Organları Projenin Yönetimi Projenin faydalanıcısı TESK’tir. Proje ESOB’lar bünyesinde uygulanacaktır. İhale Şartnamesine göre, Projenin yürütülmesinden ve faaliyetlerin planlanmasından Teknik Yardım Ekibi- AB tarafı Proje Yöneticileri sorumludur.

15 Proje Koordinasyon Birimi
TESK bünyesinde Proje Koordinasyon Birimi Yöneticisi, Proje Koordinasyon Birimi Yönetici Vekili, Proje Uygulama Koordinatörü, Proje Yönetici Sekreteri ve Proje Asistanından oluşan bir Proje Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur. Teknik Yardım Ekibi- Proje Yöneticileri ve Proje Koordinasyon Birimi birlikte projenin uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur. Teknik Yardım Ekibi- AB Tarafı Proje Yöneticileri Teknik yardım ekibi, proje süresince tam zamanlı olarak çalışacak 14 adet uzun dönemli uzmandan oluşmaktadır. Bu uzmanlar ve görevleri aşağıda belirtilmektedir.

16 Proje Yöneticisi - Ekip Lideri
Bütün olarak projenin uygulanmasından sorumludur. Çalışma planları ve uygulama zamanlamasının geliştirilmesi, proje faaliyetlerinin gözlemlenmesi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin uygun şekilde yerine getirilmesi, İhale Şartnamesi ve AB kurallarına uygun olarak raporların geliştirilmesi ve proje kapsamında hükümet ve hükümet dışı kuruluşlarla yürütülecek faaliyetleri organize etmekle görevlidir.

17 Eğitim Koordinatörü Eğitim koordinatörü, kadın girişimcilik için bütün aşamalarda eğitim programları ile ilgili olarak katkı sağlamaktan sorumludur. Eğitim programı geliştirilmesi ile projenin sürdürülebilirliği için TESK’in kurumsal kapasitesinin arttırılması, Eğitim programları ile ilgili el kitabı hazırlanması, Eğitim ile ilgili ihtiyaç analizi yapılması, Eğitim programlarının hazırlanması ile görevlidir.

18 Danışmanlık Koordinatörü
Danışmanlık koordinatörü, kadın girişimcilik için bütün aşamalarda verilecek danışmanlık hizmetine katkı sağlamaktan sorumludur. Danışmanlık hizmeti modülü geliştirilmesi ile projenin sürdürülebilirliği için TESK’in kurumsal kapasitesinin arttırılması, Danışmanlık hizmeti ile ilgili el kitabı hazırlanması, Danışmanlık hizmetine yönelik ihtiyaç analizi yapılması, Danışmanlık hizmeti ile ilişkin çalışmaları yürütmekle görevlidir.

19 Proje Yöneticisi Yardımcısı
- Projenin yönetimi ve uygulanmasında proje yöneticisi- takım liderine vekillik etmek, - Ulusal paydaşlar ile TYE (teknik yardım ekibi) arasındaki ilişkileri koordine etmek, - TYE’ yi yönetmede ekip liderine asistanlık yapmak ve çalışma planlarını oluşturmak. Network Koordinatörü Projenin uygulanacağı 25 il ve Ankara’da bulunan proje yönetim ofisi arasındaki koordinasyondan sorumludur. - Faaliyetlerin tamamlanabilmesi için Merkez Direktörleri ile koordineli şekilde takım lideri ve eğitim koordinatörüne asistanlık yapmak, - TYE ile merkezler arasındaki ilişkileri koordine etmek, - Proje toplantıları ve görünürlük faaliyetlerini koordine etmektir.

20 Merkez Direktörleri Seçilen 9 Merkez ilin her birinde bir merkez direktörü görev yapacaktır. Merkezler ile Bağlı Merkezlerde, proje kapsamında yürütülecek olan eğitim ve danışmanlık hizmetleri için yapılacak faaliyetleri uygulayacaktır. Görevleri, - Sorumlu olduğu bölgelerdeki çalışmaları değerlendirmek ve koordine etmek, - ESOB yöneticilerinin ve personelinin desteği ile merkez ve bağlı merkezlerdeki uygulamanın koordinasyonunu sağlamak, - TYE (teknik yardım ekibi) ve yerel paydaşlarla birlikte eğitim/danışmanlık programlarını desteklemek, - Merkez ve bağlı illerin düzenlenmelerini desteklemek, - Yerel kursiyerlerin belirlenmesi ve seçilmelerini sağlamak, - Yerel eğitim/danışmanlık programlarının planını yapmak ve bu hizmetleri koordine etmek, - TYE ve yerel paydaşların ilişkilerini koordine etmek, - Proje faaliyetleri hakkında TYE’ ne rapor vermek - Ekonomik etki değerlendirmesi yapmak, - Proje toplantıları ve tanıtım faaliyetlerini ESOB Başkanı ile birlikte organize etmek ve uygulamaktır.

21 - Koordinasyon Komitesi - Danışma Komitesi
Kısa Dönemli Uzmanlar Projenin uygulanma sürecinde, Teknik Yardım Ekibi tarafından ihtiyaç duyulan konularda, yapılan plan ve bütçeye göre projenin uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla deneyimli kısa dönemli uzmanlar görev alacaktır. Projenin Organları - Yönetim Komitesi - Koordinasyon Komitesi - Danışma Komitesi Projeyi Yürütecek Görevlilerin Tanıtımı Proje Koordinasyon Birimi Proje Koordinasyon Birimi Yöneticisi: Mustafa Bektaş Proje Koordinasyon Birimi Yönetici Vekili: Görgül Güner Proje Uygulama Koordinatörü: Arda Kezer Proje Yönetici Sekreteri: Arda Tahran Proje Asistanı: Zeynep Gazioğlu

22 Çalışma Sistemi TESK’in Rolü
Teknik Yardım Ekibi- AB tarafı Proje Yöneticileri Ekip Lideri: Jurgen Henke Eğitim Koordinatörü: Chris Tranmer Danışmanlık Koordinatörü: Poul Breum Ekip Lideri Vekili: Henüz belirlenmedi Network Koordinatörü: Henüz belirlenmedi Merkez Direktörleri: Henüz belirlenmedi Çalışma Sistemi TESK’in Rolü TESK, projenin faydalanıcısı olarak Projenin yönetimi ve başarısından sorumludur. İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde projenin uygulanması ve her türlü koordinasyonun yerine getirilmesi ile projenin başarıya ulaşması yönünde gerekli faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdür. Teknik Yardım Ekibi- Proje Yöneticilerinin Rolü Teknik Yardım Ekibi, esas olarak projenin amaçlarına ulaşabilmesi için İhale Şartnamesinde belirtilenlere uygun olarak teknik destek sağlamakla yükümlüdür. Faaliyetleri, belirlenen sistem dahilinde ve zamanında uygulamakla ve ihtiyaç duyulan konularda gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

23 ESOB’ların Rolü Merkez il olarak projeyi uygulayacak olan ESOB’lar merkez direktörleri ile birlikte projenin uygulanmasından sorumlu olacaklardır. Projenin yürütülmesi süresince özellikle valilikler ve diğer ilgili kurumlar ve ildeki üniversiteler ve yerel bazdaki sivil toplum kuruluşları özellikle de kadın kuruluşları ile olan ilişkilere katkı sağlayacaklardır. Projenin belirlenen prosedür çerçevesinde uygulanması için gerek duyulan faaliyetleri yerine getirecektir. Merkez illere bağlı illerdeki ESOB’lar ise, bağlı oldukları merkez direktörü ile birlikte projenin uygulanmasından sorumlu olacaklardır. Yine kendi illerindeki ilgili ve destek olacak kuruluşlar ile olan ilişkilere katkı sağlayacaklardır. Projenin belirlenen faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayacaklardır. ESOB’lar proje faaliyetleri arasında yer alan, eğitime katılacakların belirlenmesi ve eğiticilere ile danışmanlara yönelik oluşturulacak havuzun oluşturulmasında Merkez Direktörleri ile birlikte çalışacaklardır.

24 ESOB’ların Sorumlulukları
Projenin uygulanacağı 24 ildeki ESOB’lar proje süresince münhasıran projede çalışacak bir sekreter görevlendireceklerdir. Bu sekreterler, 9 Merkez ilde Merkez Direktörlerinin yardımcısı ve bağlı Merkezlerde ise doğrudan projeyi yürütmekle görevli olacaklardır. Sekreterlerin mümkünse daha önceden proje deneyimi olması ve az seviyede de olsa İngilizce bilmesi projenin başarısı için yararlı olacaktır. Sekreterler, projenin belirlenen faaliyetleri kapsamında Ankara’da düzenlenecek eğitim programlarına da katılacaklar ve uygulama hakkında bilgilendirileceklerdir. ESOB’lar tarafından projenin ihtiyaç duyulan konularının belirlenmesine ve faaliyetlerin uygulanmasına katkı sağlayacak çalışmaları yerine getirecek proje ile ilgili kişiler (yönetici veya ESOB personeli) belirlenecektir. Bu kişiler, faaliyetlerin uygulanması sürecinde gerekli olduğu zamanlarda Ankara’da toplantılara katılacaklardır.

25 Projenin uygulanacağı 9 merkez ildeki ESOB’lar, projenin bitimine kadar merkez direktörleri ve sekreterler ve proje için ofis ve gerekli alt yapıyı (destek elemanları, telefon, faks, internet hattı ve kırtasiye ihtiyaçlarını) temin edeceklerdir. Bağlı merkezler olan ESOB’lar da, sekreterler ve proje için kullanılacak gerekli ofis ve alt yapı hizmetlerini sağlayacaklardır. Mevcut Eğitim Merkezleri, Kadınlara yönelik verilecek eğitim faaliyetleri için hazırlanacak, eksiklikler giderilecek ve gerek duyulan çalışmalar yerine getirilecektir. ESOB’lar, projenin tanıtımı ve farkındalık yaratılması faaliyetleri (projenin tanıtımı için medya ile ilişkilerin sağlanması, kullanılacak broşürlerin dağıtımı, ders verilecek yerlere tabela ve flamaların asılması v.b.) kapsamında merkez ilde görev yapacak merkez direktörleri, sekreterler ve network koordinatörü ile birlikte çalışacaklardır. Projenin yerel bazda tanıtımı için basın toplantısı düzenlenmesini sağlayacaklardır.

26 Proje faaliyetleri kapsamında yürütülecek olan kurumsal kapasitenin arttırılması, verilecek eğitim ve danışmanlık sisteminin oluşturulması için yapılacak ihtiyaç analizlerinin yerine getirilmesinde, yerel kurumlar ve ilgili kişilerle bağlantı kurulması işleminde Merkez Direktörlerine ve sekreterlere yardımcı olacaklardır. Proje kapsamında, Teknik Yardım Ekibi ve Proje Koordinasyon Birimi ile de eşgüdüm içerisinde çalışarak, ihtiyaç duyulan faaliyetlerin yerine getirilmesine katkıda bulunacaklardır. Proje bitiminde de sürdürülebilirlik kapsamında merkezlerde faaliyetlere devam edilmesi sağlanacaktır.

27 Sonuç Görüldüğü üzere, Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi oldukça geniş bir alanda yer alan 25 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında projenin başlangıcı olan tarihi ile bitiş tarihi olan tarihleri arasındaki sürede yoğun bir program ile beklenen sonuçlara ulaşılması gerekmektedir. TESK Yönetimi, Proje Koordinasyon Birimi ve Teknik Yardım Ekibi ile birlikte ESOB’ların koordine içerisinde ve her türlü katkının verilerek çalışılması projenin İhale Şartnamesinin yerine getirilmesi ve başarılı şekilde hedeflere ulaşılması için şarttır.

28 Projenin uygulanması ile ayrıca;
ESOB’ların AB tarafından proje uygulamaya ehil kuruluşlar olarak tanınması, AB nezdinde saygınlık kazanması, Proje yürütme kapasitesinin oluşturulması, TESK’in ve ESOB’ların üye sayısının arttırılması, Eksiklik duyulan önemli bir alanda etkili ve işlevsel bir faaliyetin yerine getirilmesi ile ESOB’ların hizmet kalitesinin arttırılması, Proje bitiminde ESOB’larca kullanılmak ve uygulanmak üzere eğitim ve danışmanlık sistemine sahip olunması, Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile yakın çalışma imkanının gerçekleşmesi, Genel bir ekonomik etki olarak illerdeki istihdama katkıda bulunulması, gerçekleştirilmiş olacaktır.

29 TEŞEKKÜR EDERİZ İSTESOB EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"SUNUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları