Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE DESTEKLERİ AOSB - 12 Şubat 2007 AR-GE DESTEKLERİ AOSB - 12 Şubat 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE DESTEKLERİ AOSB - 12 Şubat 2007 AR-GE DESTEKLERİ AOSB - 12 Şubat 2007."— Sunum transkripti:

1 AR-GE DESTEKLERİ AOSB - 12 Şubat 2007 AR-GE DESTEKLERİ AOSB - 12 Şubat 2007

2 İÇERİK İÇERİK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ (TTGV) TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ (TTGV) SANAYİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ (SAN-TEZ) SANAYİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ (SAN-TEZ) KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB DESTEKLERİ PUM (Hollanda Deneyimli Uzman Havuzu) PUM (Hollanda Deneyimli Uzman Havuzu)

3 TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

4 TEYDEB-AR-GE YARDIMI Amacı Nedir ? Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine yada bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik “AR-GE Projeleri” ne sermaye desteği sağlamaktır.

5 Kimler Yararlanabilir? Bünyelerinde AR-GE faaliyetlerinde bulunan sanayi kuruluşları ve yazılım geliştirmeye yönelik hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar. Bünyelerinde AR-GE faaliyetlerinde bulunan sanayi kuruluşları ve yazılım geliştirmeye yönelik hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar. Destek Şartı Nelerdir ? AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olması gerekmektedir.

6 Hangi Giderler Desteklenmektedir ? Personel giderleri, Personel giderleri, AR-GE faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri, AR-GE faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri, AR-GE faaliyeti için kullanılan danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımı giderleri, AR-GE faaliyeti için kullanılan danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımı giderleri, Yerli AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri, Yerli AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri, Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, AR-GE faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. alım giderleri. AR-GE faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. alım giderleri.

7 Destek Miktarı Ne Kadardır ? Temel destek oranı harcama miktarının en fazla %50, ilave desteklerle beraber en fazla %60’ı kadardır. Temel destek oranı harcama miktarının en fazla %50, ilave desteklerle beraber en fazla %60’ı kadardır. Destek S ü resi Ne Kadardır ? Proje bazında en çok 2 yıldır. Ürün geliştirme projelerine sermaye desteğinde 3 yıldır. Destek Miktarı Ne Kadardır ? Maksimum 2 Milyon $ dır. Maksimum 2 Milyon $ dır. Geri Ö demesi Nasıldır ? HİBE niteliğinde olup geri ödemesizdir. HİBE niteliğinde olup geri ödemesizdir.

8 YENİ DESTEKLER 1. İLK ARGEM 2. HETEK

9 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ (TTGV)

10 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Amacı Nedir ? Desteklenen faaliyetler, "teknolojik ürün veya proses inovasyonu" kavramı içerisinde, bilgi birikimi firmada kalacak şekilde, firma tarafından gerçekleştirilen teknoloji geliştirme projeleridir. Bu, ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine yada bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesi olarak açıklanabilir

11 Destek Koşulları Nelerdir? Lisans veya “know-how” satın alınmasını içeren projeler ile bir ürün veya sistem oluşturulmasına, geliştirilmesine yol açmayan, sadece teknoloji transferinden oluşan projeler bu kapsamda desteklenmez.

12 Destek S ü resi Ne Kadardır? Sermaye katılımı ile desteklenen projelerin süresi en fazla 2 yıl Sermaye katılımı ile desteklenen projelerin süresi en fazla 2 yıl Destek Miktarı Ne Kadardır ? Projelere sağlanacak sermaye desteği 1 milyon $ aşamaz Destek Oranı Ne Kadardır ? Proje Bütçesinin %50’ si Geri Ö deme S ü resi Ne Kadardır ? 4 Yıl

13 SAN-TEZ l SAN-TEZ Projesi nedir? l SAN-TEZ Programının amacı l Programın hedefleri l Programın kapsamı l Projelere sağlanacak destek l Proje Başvurusu l Projelerin değerlendirilmesi l Ön değerlendirme l Proje değerlendirme l Projenin kabulü ve sözleşme akdi l Proje sözleşmesi l Ortaklık beyanı ve ortaklık prensipleri l Uygulamanın izlenmesi l Ödemeler ve mülkiyet

14 SAN-TEZ Projesi Nedir? Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaçlara bağlı araştırma programları oluşturulması ve sanayicinin AR-GE ve teknoloji ihtiyaçlarının üniversite bilimselliği kapsamında çözüme ulaştırılması önemli bir gerekliliktir. Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaçlara bağlı araştırma programları oluşturulması ve sanayicinin AR-GE ve teknoloji ihtiyaçlarının üniversite bilimselliği kapsamında çözüme ulaştırılması önemli bir gerekliliktir. SAN-TEZ Projesi bu önemli gereklilik göz önüne alınarak ortaya çıkmış ve “innovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

15 SAN-TEZ Programının Amacı Bu destekleme programı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının seçilmesi, desteklenmesi amacıyla başlatılmıştır. Bu destekleme programı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının seçilmesi, desteklenmesi amacıyla başlatılmıştır.

16 Programın Hedefleri 1. Üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin kurumsallaştırmak, 2. Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, 3. KOBİ’ lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, 4. Özellikle, sanayimizin %98’ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ’ lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,

17 Programın Hedefleri Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak, Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak, Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,

18 Programın Hedefleri Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak ve Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak ve Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır. Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

19 Programın Kapsamı Bu program, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicinin ileri teknoloji uygulamasına yönelik taleplerinin, üniversite-sanayi-kamu işbirliği ile yürütüleceği, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları ile bunların sonuçlarını ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek gerçek veya tüzel kişi olan projeleri kapsamaktadır.

20 Projelere Sağlanacak Destek Projelere Sağlanacak Destek Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projeleri giderlerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25’inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. Projelerde çalışan proje yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele verilecek destek miktarları Teknik ve Mali Kılavuz'da yayınlanmıştır (www.sanayi.gov.tr).

21 Proje Başvurusu Sanayi Tezleri (San-Tez) Projelerinin Desteklenme Usul Ve Esasları hakkında Yönetmelik ve ilgili dokümanlarda tanımlanmış şartları sağlayan projelerin başvurusu proje ortakları (üniversite ve kuruluş) adına proje yürütücüsü tarafından yapılır. Sanayi Tezleri (San-Tez) Projelerinin Desteklenme Usul Ve Esasları hakkında Yönetmelik ve ilgili dokümanlarda tanımlanmış şartları sağlayan projelerin başvurusu proje ortakları (üniversite ve kuruluş) adına proje yürütücüsü tarafından yapılır. Projelerin hazırlanması ile ilgili esaslar ilgili Yönetmelik ile SAN-TEZ Proje Önerisi Başvuru Formunda, mali esaslar ise Teknik ve Mali Kılavuzda açıklanmıştır (www.sanayi.gov.tr). Projeler aşağıdaki adreste bulunan Genel Müdürlüğümüzün evrak odasına biri ıslak imzalı, 2 kopya halinde hazırlanarak teslim edilecektir. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G.M.K. BULVARI NO:128 KAT:3 TANDOĞAN/ ANKARA MALTEPE/ANKARA

22 Proje Başvurusu SAN-TEZ Projesinde 2007 yılının ilk döneminde değerlendirmeye alınacak projelerin son kabul tarihi 07 Ocak 2007’ idi. İkinci dönem 15 Haziran 2007’ dir.

23 Projelerin Değerlendirilmesi SAN-TEZ Proje Önerisi iki aşamada yapılacaktır. SAN-TEZ Proje Önerisi iki aşamada yapılacaktır. Ön Değerlendirme Proje başvuruları, Tablo:1 de belirtilen kriterler çerçevesinde ön değerlendirmeye (Yönetmelik Madde:12) tabi tutulacaktır. Başvuruların incelenmesi aşamasında, Proje Değerlendirme Birimi tarafından tespit edilen maddi hata ve eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahiplerine 15 (on beş) günlük ek süre verilecektir. Bu süre içinde hata ve eksiklikleri giderilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Verilen süre içinde hata ve eksiklikleri giderilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

24 Projelerin Değerlendirilmesi

25 l Ön değerlendirmede kabul edilen projeler, Proje Değerlendirme grubu (Yönetmelik Madde:13) tarafından SAN-TEZ Proje Önerisi Başvuru Formunda belirtilen değerlendirmekriterleri esas alınarak değerlendirilecektir. l Proje ortakları, Değerlendirme Grubu üyelerine proje ile ilgili kısa bir sunum yapmak üzere Proje Değerlendirme Toplantısına davet edilecektir. l Proje Değerlendirme Grubunda bulunan uzmanlar, gerekli görüldüğü takdirde değerlendirme öncesi kuruluşu yerinde ziyaret edebilirler. Projelerin Değerlendirilmesi Projelerin Değerlendirilmesi

26 l Bu sunumda, proje ortaklarından projenin amacı, araştırma yöntemleri, çalışma programı, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar, başarı kriterleri, bütçe gerekçesi ve projenin ticarileştirilme yeteneği ile ilgili kısa bir açıklama yapmaları beklenmektedir. l Değerlendirme sonucunda desteklenmeye uygun bulunan projeler belirlenerek proje ortakları sözleşme için davet edilecektir. l Proje değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) ay içinde tamamlanacaktır. Projelerin Değerlendirilmesi Projelerin Değerlendirilmesi

27 Projenin Kabulü ve Sözleşme Akdi Değerlendirme Sonucu Değerlendirme Sonucu Proje Değerlendirme Grubu tarafından uygun görülen projeler, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak değerlendirilecektir. Proje Değerlendirme Grubu tarafından uygun görülen projeler, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak değerlendirilecektir. Nihai karar, değerlendirmenin Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasını takiben proje sahiplerine yazılı olarak iletilecektir. Proje Sözleşmesi Proje Sözleşmesi, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve proje Ortakları arasında davet yazısında belirtilen süre içinde 3 (üç) suret olarak imzalanacaktır. Bu Sözleşme, tarafların imzalamasından sonra yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin imzalanmış bir nüshası Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, bir nüshası proje yürütücüsü, bir nüshası da proje ortağı kuruluş tarafından muhafaza edilecektir.

28 Ortaklık Beyanı ve Ortaklık Prensipleri Ortaklık Beyanı ve Ortaklık Prensipleri Ortaklık Beyanı Ortaklık, bir veya daha fazla kişi/kurum arasında projenin sorumluluğunu paylaşmayı içeren ilişkidir. Projenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için her ortağın (anlaşmayı imzalayan başvuru sahibi dahil olmak üzere) aşağıda verilmiş olan ortaklık prensiplerini kabul ettiğini beyan etmesi gerekmektedir.

29 Ortaklık Beyanı ve Ortaklık Prensipleri Ortaklık Beyanı ve Ortaklık Prensipleri Ortaklık Prensipleri Ortaklık Prensipleri l Ortaklar, proje başvurusunu sunmadan önce başvuru formunu okumuş ve projedeki rollerini anlamış ve kabul etmişlerdir. l Proje Ortakları, Bakanlık ile anlaşmayı imzalaması ve kendilerini projenin uygulanması kapsamında Bakanlık ile ilişkilerde temsil etmesi için proje yöneticisini yetkilendirmişlerdir. l Başvuru sahibi, ortakları ile düzenli olarak görüşmeyi ve projenin gelişiminden onları tam olarak bilgilendirmeyi kabul etmiştir.

30 Ortaklık Beyanı ve Ortaklık Prensipleri Ortaklık Beyanı ve Ortaklık Prensipleri Ortaklık Prensipleri l Proje ortakları, Bakanlığa sunulan dönem raporlarını ve raporların açıklayıcı ve finansal kopyalarını imzalamış olacaklardır. l Proje üzerinde yapılacak önemli değişikliklere ilişkin teklifler (örneğin: faaliyetler, ortaklar, vs.) Bakanlığa gönderilmeden önce ortaklar tarafından üzerinde anlaşmaya varılacaktır. Bu tarz bir anlaşmaya varılamadığı durumlarda değişiklikler Bakanlığa onay için iletilirken durum belirtilecektir. l Proje bitiminden önce, ortaklar Bakanlık desteğiyle proje için alınmış donanımın, araçların ve malzemelerin ortaklar arasında adil paylaşımı hususunda ve mülkiyet haklarının transferleri konusunda anlaşma sağlamış olacaklardır.

31 Proje Uygulamalarının İzlenmesi Sözleşme akdinden sonraproje sahiplerince Sözleşme hükümleri doğrultusunda proje uygulamaları başlayacaktır. Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılacaktır. Proje uygulamalarının Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlem yapılacaktır.,

32 Proje Harcamalarının Kontrolü Proje yöneticisi, satın alınan mal, makine, ekipman, v.b. ait fiili gerçekleşmelerden sonra, ödeme taleplerini her dönemin sonunu izleyen ilk 5 (beş) iş günü içinde Dönemsel İlerleme Raporları ile beraber Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne 2 (iki) nüsha halinde teslim edecektir. Sözleşme ve eklerinde belirtilen gider kalemlerine göre Vergi Usul Kanunu, gibi ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde düzenlenmiş belgeler (irsaliye, makbuz, fatura, )ile proje sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve mal veya hizmetin alındığına dair belgeler Dönemsel İlerleme Raporu ile birlikte verilecektir.

33 Proje Harcamalarının Kontrolü Dönemsel İlerleme Raporları ile eki belgelerin asıllarına uygunluğu onaylanmış 2 (iki) sureti, harcamanın proje sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığını, kuruluşun kendi katkısını ödediğini teyit eden ve ilgili sözleşmeler kapsamında satın alınan mal ve hizmetlerin sözleşmelerine ve Destek Sözleşmesi’ne uygun olarak teslim alındığını/gerçekleştiğinin onaylanmasından sonra söz konusu harcamaya ait bedel ödenecektir. Ayrıca, proje yöneticileri, mal, hizmet, makine, ekipman alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de dönemsel İlerleme Raporu ile birlikte vereceklerdir.

34 ÖDEMELER Proje ile ilgili dönemsel ödemeler, bütçe imkanları çerçevesinde yapılır. İlerleme Raporları ve eki harcamalara ilişkin ödemeye esas belgelerin Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra, ödemeler Proje Yöneticisinin sunduğu banka hesaplarına aktarılacaktır. Proje kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak ödemeler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak yapılacaktır. Proje yöneticisinin ödeme talebini Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne vermesinden sonra Sözleşme kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak ödemelerin azami 30 gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bankalarda oluşacak havale, komisyon vb. giderler 3. taraflara yapılacak ödeme tutarından karşılanacaktır.

35 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB DESTEKLERİ

36 Teknoloji Geliştirme Destekleri Mekan Desteği Mekan Desteği Malzeme ve Teçhizat Desteği Malzeme ve Teçhizat Desteği Danışmanlık Desteği Danışmanlık Desteği Yurtiçi Fuar Katılım Desteği Yurtdışı Fuarları Ziyaret Desteği Yurtdışı Fuarları Ziyaret Desteği Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Yazılım ve Yayın Temini Desteği Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği Tanıtım Desteği İstihdam Desteği Eğitim Desteği Elektronik Ticaret –Web Sayfası Hazırlama Desteği Patent Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Desteği Patent Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Desteği

37 Teknoloji Geliştirme Desteklerinden Kimler Yararlanabilir ? 1-150 işçi çalıştıran, 1-150 işçi çalıştıran, İmalat Sanayinde faaliyet gösteren, İmalat Sanayinde faaliyet gösteren, Sermayesinin %25’inden fazlası büyük ölçekli işletmelere ait olmayan, Sermayesinin %25’inden fazlası büyük ölçekli işletmelere ait olmayan, Sermayesinin %51’inden fazlası Belediye, İl Özel İdaresi vb. kuruluşlara ait olmayan işletmeler bu destek kapsamındadır Sermayesinin %51’inden fazlası Belediye, İl Özel İdaresi vb. kuruluşlara ait olmayan işletmeler bu destek kapsamındadır

38 PUM (Hollanda Deneyimli Uzman Havuzu) 30 Yıldır hizmet veriyor 4.000 Uzman 80 Ülke

39 AMACI Gelişmekte olan ülkelerin KOBİ’lerinde karşılaşılan her türlü sorunu, Gelişmekte olan ülkelerin KOBİ’lerinde karşılaşılan her türlü sorunu, uzmanlar desteği ile çözmek, uzmanlar desteği ile çözmek, firmayı daha verimli hale getirmek. firmayı daha verimli hale getirmek.

40 Hizmetin Bedeli Uzmanın konaklama hariç her türlü gideri Hollanda Hükümeti tarafından karşılanacaktır. Uzmanın konaklama hariç her türlü gideri Hollanda Hükümeti tarafından karşılanacaktır. Sadece konaklama ihtiyacı sanayici tarafından karşılanacaktır. Sadece konaklama ihtiyacı sanayici tarafından karşılanacaktır.

41 Nasıl Faydalanabilirsiniz? Ege Bölgesi İrtibat Noktası; Ege Bölgesi İrtibat Noktası; Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 35100 Bornova İzmir Tel: 232 343 44 00 (163) Serdal TEMEL Serdal TEMEL

42

43 Innovation Relay Centre Ağı Yenilikçi teknolojilerin: Üreten Araştırma merkezleri ve şirketlerden İhtiyacı olan şirketlere transfer İhtiyacı olan şirketlere transfer edilmesine aracı olur.

44 TTT HARİTASI 16 2 8 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 Israel

45 Sorularınız İçin Sorularınız İçin Prof. Dr.R. Cengiz AKDENİZ cengiz@ebiltem.ege.edu.tr Serdal TEMEL serdalt@yahoo.com Tel:232 343 44 00


"AR-GE DESTEKLERİ AOSB - 12 Şubat 2007 AR-GE DESTEKLERİ AOSB - 12 Şubat 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları