Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir."— Sunum transkripti:

1

2 KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.

3 İlk uygarlıkların insanlık için yapmış olduğu buluşlara birkaç örnek veriniz? Bir buluşun gelişim aşamaları ve kullanım amaçlarını bilmek için hangi sorulara cevap aramamız gerekir? Ne, Nerede, Niçin, Ne zaman, Nasıl, Kim

4 Kağıt, matbaa, barut, pusula, tekerlek, yazı gibi hayatımızı kolaylaştıran buluşlar binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. İlk uygarlık olan Mezopotamya, Çin Mısır ve Hint medeniyetlerinin katkıları çoktur. İlk çağ uygarlıklarının kurulduğu yerlerin ortak özellikleri nelerdir? Coğrafi koşulları yaşamaya elverişlidir 1 Su kaynakları ve tarım alanı çoktur 2 Göç ve ticaret sayesinde etkileşim fazladır 3

5 Bazı Buluşlar MÖ 4241Mısırlılar ilk hassas takvimi yaptı MÖ 3500Mezopotamya’daki Sümerler yazıyı ilk defa kullandı. MÖ 3200Tekerleğin ilk defa Sümerler tarafından kullanıldığı varsayılır. MÖ 3000Mısır’da Hiyeroglif ( Resim yazısı) sistemi bulundu. MÖ 3000Babil’de ilk defa ürün toplama makinesi kullanıldı. MÖ 700Lidyalılar ilk defa madeni parayı kulandı. MÖ 540Miletli Tales Geometri okulunu kurdu. MÖ 450Tarihin Babası denilen Heredot Dünya haritası çizdi. MÖ 200Yunanlı Arşimet Kaldıraç Kanunlarını keşfetti. Bu buluşlardan hangisi sizce daha önemli bir buluştur? Bu gelişmeler olmasaydı bilim ve teknolojimizin durumu nasıl olurdu? Bu buluşları ortaya çıkaran nedenler neler olabilir? Yaşam koşullarını iyileştirme Karşılaşılan sorunlara çözüm bulma Merak ve yaşadığı çevreye ilgisi İnsanların üstünlük kurma düşüncesi

6 Sümerler, Ay ve yıldızları merak ettikleri için, tapınakları Zigguratların son katlarını gözlemevi olarak kullanmış ve bu sayede Güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır Sümerlerin merakı hangi bilimin gelişmesine katkı sağlamış olabilir

7 Mısırlılar tarım yapmak için Nil Nehrinin kenarını seçmişlerdir. Nehrin belirli dönemlerde taşmasını hesaplarken takvimi taşan alanı hesaplarken de geometride gelişmişleridir Takvimi bulan Mısırlılar mevsim isimleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Mısırlılar hangi nedenden dolayı takvimi bulmuşlar?

8 Tarihte ilk parayı Anadolu’da kurulan Lidyalılar bulmuşlardır. Daha önce takas usulü ile alışveriş yapılıyordu. Çinliler çeşitli eğlencelerinde havai fişek kullanmışlardı. Avrupalılar ise öğrendikleri barutu ateşli silahlarda kullandılar Paranın bulunmasının ticarete nasıl bir etkisi olmuştur? Avrupalıların barutu öğrenmesi neleri değiştirmiştir?

9 Avlanan hayvanın, taşıma ihtiyacı duyulmuştur. Bu soruna çare ararken, kesilmiş bir ağacın yuvarlandığını, böylece taşımayı kolaylaştırdığını fark eden insanlar yüklerini iki ağaç kütüğünün üzerine koymayı akıl etmişleridir. Hangi buluş anlatılmaktadır? İlk tekerleği yaklaşık 5000 yıl kadar önce Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerlerin bulduğu kabul edilmektedir. Zamanla geliştirilerek insanların daha kolay yararlanabileceği şekillerde tasarlanmaya başlamıştır. Tekerleğin bulunuşunun nasıl faydaları olmuştur Ulaşım faaliyetleri hızlanmıştır Ulaşım faaliyetleri hızlanmıştır Yük ve insan taşımacılığı ticaret ve göçler kolaylaşmıştır Yük ve insan taşımacılığı ticaret ve göçler kolaylaşmıştır Ulaşımın kolaylaşması kültürel etkileşimi hızlandırmıştır Ulaşımın kolaylaşması kültürel etkileşimi hızlandırmıştır Tekerlek ulaşım dışında, bir çok makinede ve araç gereçte çark sistemi olarak kullanılır.

10 Sümerler MÖ. 3500’lerde çivi yazısı denilen yazıyı bularak tarih çağlarını başlatmıştır. Mısırlılarda bir çeşit resim yazısı da diyebileceğimiz “Hiyeroglif” yazıyı kullanmışlardır.

11 Çinliler olmasaydı herhalde şimdi bu mektubu yazamazdım. Bu mürekkep sayesinde bilgilerimi ve düşüncelerimi kağıtlara yazarak paylaşabiliyorum. Mürekkep olmasaydı bilim bu kadar gelişir miydi? Açıklayınız

12 Bu eşyalar olmasaydı nasıl olurdu?

13 Fenikeli denizcilerin sahilde yaktıkları ateşte soda blokları üzerinde yemek pişirdikten sonra ertesi günü camı görmeleri ile cam keşfedilmiştir İlkçağlarda cam hangi amaçlarla kullanılmış olabilir? Anadolu’da cam atölyelerinde üretilen ve kendine has bir tekniği olan Çeşm-i Bülbül (Bülbül Gözü) den bir görüntü

14 Günümüzde binalar hem çok katlı yapılmakta hem de bir çok bina camdan yapılmaktadır. Günümüzde binalarda neden cam kullanılmakta olabilir? Alandan tasarruf Gün ışığından daha fazla yararlanma Estetik görünüm Depreme karşı binanın direncini artırma

15 Bulunan icatları yalnız bulan medeniyetler kullanmıştır Tekerleğin bulunması göçleri ve ticareti kolaylaştırmıştır İnsanların merakı, yaşantıyı kolaylaştırma düşüncesi yeni icatları ortaya çıkarmıştır Önemli buluşları yapan medeniyetler kültürel etkileşimin çok yaşandığı yerlerde kurulmuştur Tüm buluşlar camda olduğu gibi tesadüf eseri bulunmuştur YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

16 A.Çevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği B.Önemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği C.İhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği D.Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

17 Buna göre, diyagramdaki "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A.Merkezi otorite güçlenmiştir B.Bilim ve teknolojinin gelişmesi için adımlar atılmıştır C.Mezopotamya medeniyetleri çevre uygarlıklardan etkilenmiştir D.Göçebe yaşam tarzı yaygınlaşmıştır MÖ 3500 Sümerler çivi yazısını kullanmaya başladı + MÖ 3200 Sümerler tekerleği kullanılmaya başladı + MÖ 3000 Babiller tarımsal ürün toplama aracı yaptı = ?

18 A) Geometri B) Astronomi C) Matematik D) Tıp M.Ö. Mısır’ da ; -Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması -Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi -Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?


"KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları