Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slayt 0 İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM KARARLARI. Slayt 1 Yatırım Kararları ve Politikası ■ Yatırım, işletmeye uzun süre gelir sağlayacak her türlü harcamadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slayt 0 İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM KARARLARI. Slayt 1 Yatırım Kararları ve Politikası ■ Yatırım, işletmeye uzun süre gelir sağlayacak her türlü harcamadır."— Sunum transkripti:

1 Slayt 0 İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM KARARLARI

2 Slayt 1 Yatırım Kararları ve Politikası ■ Yatırım, işletmeye uzun süre gelir sağlayacak her türlü harcamadır. ■ Beklenen kazançlar harcamayı izleyen birkaç muhasebe döneminde gerçekleşiyorsa yatırım harcaması söz konusudur. ■ Makro açıdan yatırım, Reel Sermaye Stokuna yapılan ilavelerdir. ■ Mikro açıdan yatırım, işletmenin amacını oluşturan faaliyetleri sürdürmek, belli bir anda işletmenin varlığını, rekabet gücünü korumak veya geliştirmek üzere, sürekli bir şekilde sahip olmak zorunda olduğu unsurlar ve özellikle dayanıklı malları tedarikte yapılan harcamalardır.

3 Slayt 2 FİNANS POLİTİKASI SERMAYE KULLANIM POLİTİKASI SERMAYE TEDARİK POLİTİKASI YATIRIM POLİTİKASI (uzun süreli) STOK POLİTİKASI (kısa süreli) LİKİDİTE POLİTİKASI (kısa süreli)

4 Slayt 3 Yatırım Politikasının Önemi ■ Yatırımların uzun süreli olması, ■ Maliyet masraflarının yapısı, ■ Sermaye fonlarının kıt olması.

5 Slayt 4 Yatırım Politikasının Koşulları ■ Yatırımların İsabetli Seçimi ■ Sermayenin Rasyonel Kullanılması ■ Sermayenin Optimal Kullanılması

6 Slayt 5 YATIRIM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ■ Karlılık Yöntemi ■ Geri Ödeme Süresi Yöntemi ■ Net Bugünkü Değer Yöntemi ■ İç Karlılık Yöntemi

7 Slayt 6 1-KARLILIK YÖNTEMİ Karlılık, normal bir yıl içinde meydana gelmiş olan net karın başlangıçtaki yatırıma oranıdır. R: Yatırım Üzerinden Karlılık R e : Özsermaye Üzerinden Karlılık F: Net Kar I: Yatırım Tutarı Q: Özsermaye F F R = ------ Re = ------ I Q

8 Slayt 7 YABANCI KAYNAK KULLANILMIŞ İSE; F + Faiz Gideri R = ------------------------ I

9 Slayt 8 ■ Karlılık oranının doğru hesaplanabilmesi için, projenin öngörülen ekonomik ömründen, en uygun normal bir yılın seçilmesinin önemi büyüktür. ■ Normal yıl, bir projenin belirlenen ekonomik ömründe ulaşabileceği en büyük kapasiteye vardığı ve borçlarla ilgili geri ödemelerin hala devam ettiğini gösteren temsili bir yıldır.

10 Slayt 9 ■ Eğer toplam yatırım veya özsermaye üzerinden hesaplanan karlılık, sermaye piyasasında geçerli olan faiz oranlarından yüksek ise, o proje iyi bir proje olarak tanımlanabilir. ■ Alternatif projeler arasından seçim yapılması gerektiği zaman, diğer tüm faktörlerin aynı kaldığı varsayımı altında (ceteris paribus), en yüksek karlılık gösteren proje uygulanmak üzere seçilir. ■ Bir genelleme yapılmak isteniyorsa, bütün yılların (yatırımın ömrü) karlarının ortalaması alınarak, ortalama karlılık hesaplanabilir.

11 Slayt 10 ÖRNEK - 1 * Gerekli Sermaye (Yatırım Tutarı) = 10.000.000 TL *Beklenen Kar = 800.000 TL 800.000 ** Yatırımın Karlılığı = ------------------- = %8 10.000.000

12 Slayt 11 ÖRNEK - 2 PROJE KARLILIK A%10 B% 8 C%12

13 Slayt 12 ÖRNEK - 3 X A.Ş. 12.800 TL’ye aldığı yeni üretim Makinesi için 7.000 TL özsermaye, geri kalan tutar için ise %20 faiz oranlı kredi kullanmıştır. Normal bir faaliyet döneminde bu üretim makinesi 2.800 TL net kar elde edebilecektir. Bu üretim makinesinin karlılık oranı nedir? Bu devre makinesi için kullanılan özsermayenin karlılığı nedir?

14 Slayt 13 F + Faiz Gideri F R = ----------------------- R e = ------ I Q 2.800 + 1.160 2.800 R = ------------------- R e = --------- 12.800 7.000 R = %31 R e = %40

15 Slayt 14 Karlılık Oranının Sınırlamaları ■ Yalnız bir yılın bilgilerine dayandığı ve proje ömrünün diğer yıllarını dikkate almadığı için, yaklaşık bir yöntem olarak kabul edilmelidir. ■ Gerçek anlamda, projenin hayat süresini temsil edebilecek normal bir yılı seçmek pek kolay olmayabilir. ■ Net karların ve giderlerin bir projenin ekonomik ömrü içindeki zaman olarak dağılımını göstermez.

16 Slayt 15 Karlılık Oranının Kullanım Alanları ■ Karlılık yöntemi, bir projenin yatırım karlılığının ve özellikle ömrü kısa olan projelerin karlılığının hızla hesaplanmasında yararlı bir araç olarak kullanılabilir. ■ Yöntem, ülkede çok kapsamlı analizlerin yapılması için gerekli, ayrıntılı ve yeterli bilgilerin bulunmadığı durumlarda ya da projenin başlangıç aşamalarında yürütülen ön değerlendirmelerde kullanılabilir.

17 Slayt 16 2-GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİ Geri ödeme süresi, bir yatırımın sağladığı nakit akımlarının, kaç dönem sonra o yatırım için kullanılan fon çıkışına eşit olacağını gösteren süredir. Yatırım Tutarı Geri Ödeme Süresi = -------------------------------- Yıllık Kar + Amortisman (Yıllık Net Nakit Akımları)

18 Slayt 17 ■ Yatırım tutarı 1.600.000 TL olan bir yatırım her yıl 640.000 TL net nakit girişi sağlayacaktır. Bu yatırımın geri ödeme süresi ne kadardır. 17 ÖRNEK - 1

19 Slayt 18 ÖRNEK - 2 X Projesinin yatırım tutarının 225.000 TL, hurda değerinin ise ekonomik ömür içerisinde hangi yıl satılırsa satılsın 45.000 TL ve projeden beklenen YNNA’larının düzenli ve 40.000 TL olduğunu varsayalım.

20 Slayt 19 ■ Hurda Değeri: Tesisin ekonomik ömrünün son yılında elde edilecek hasılattan farksızdır.O halde GÖS hesaplanırken hurdanın değeri,yatırım tutarından indirilerek hesaba katılacaktır. GÖS=225.000-45.000/40.000=4,5 YIL

21 Slayt 20 ■ X işletmesi aşağıdaki iki yatırım projesinden birine yatırım yapmak istemektedir. Her iki yatırım projesinin de maliyeti 12.000.000 TL’dir. Yatırım Projelerinin sağlayacağı net nakit akımları aşağıdaki gibidir. 20 YıllarA Yatırımı B Yatırımı 12.500.000 2 3.500.000 35.000.0006.000.000 44.000.0002.800.000 502.400.000 ÖRNEK - 3

22 Slayt 21 YıllarYıllık Nakit GirişleriNakit Girişlerinin Kümülatif Toplamı 12.500.000 2 5.000.000 3 10.000.000 44.000.00014.000.000 50 21 Yatırım tutarı olan 12.000.000 TL’ye 3,5 yıl sonunda ulaşılmaktadır. 12.000.000= 2.500.000+2.500.000+5.000.000+4.000.000/2

23 Slayt 22 YıllarYıllık Nakit GirişleriNakit Girişlerinin Kümülatif Toplamı 12.500.000 23.500.0006.000.000 3 12.000.000 42.800.00014.800.000 52.400.00017.200.000 22 12.000.000 = 2.500.000+3.500.000+6.000.000 Yatırım tutarı olan 12.000.000 TL’ye 3 yıl sonunda ulaşılmaktadır. Sonuçta B projesi daha kısa zamanda kendini ödediği için B projesi seçilmektedir.

24 Slayt 23 Geri Ödeme Süresi Yönteminin Yararları ■ Yöntemin anlaşılması ve uygulanması kolaydır. ■ Projeler arasında bir ayıklama aracı olarak kullanılabilir. ■ Nakit ihtiyacı şiddetli olan işletmeler için en iyi yöntemdir. ■ Kendini en kısa sürede itfa eden projenin az riskli olduğu kabul edilir.

25 Slayt 24 Geri Ödeme Yönteminin Zayıf Yanları ■ Projenin geri ödeme süresinden sonraki net karları göz önünde tutmaz. ■ Yöntem yatırım karlılığını ölçmeden projenin likidite durumunu daha çok göz önünde tutar. ■ Geri ödeme süresi içindeki nakit giriş ve çıkışlarının zaman içindeki dağılımını dikkate almaz.

26 Slayt 25 3-NET BUGÜNKÜ DEĞER YÖNTEMİ Bir projenin net bugünkü değeri, o projenin gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerleri arasındaki farkın toplamı olarak tanımlanır. R 1 R 2 R n N.B.D. = --------- + --------- + … + --------- - C (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) n R 1, R 2, R n = Net Nakit Girişleri, i = Marjinal Sermaye Maliyeti, C = Yatırım Harcaması n = Yatırımın Ekonomik Ömrü

27 Slayt 26 NET BUGÜNKÜ DEĞER NPV: Projenin net bugünkü değeri : Projenin 0 yılından n yılına kadarki tüm hayat süresi C0C0 : t yılındaki nakit çıkışları CICI : t yılındaki nakit girişleri a : Seçilmiş olan iskonto oranının t yılındaki iskonto faktörüdür.

28 Slayt 27 ■ Bir projenin bugünkü değeri, proje için yapılan yatırım tutarı ile projeden elde edilecek net nakit akımlarının bugünkü değerleri arasındaki farktır. ■ Bu yönteme göre net bugünkü değer pozitif ise (NBD>0) yatırım yapılır, net bugünkü değer negatif ise (NBD<0) yatırım yapılmaz. Eğer net bugünkü değer sıfıra eşit ise (NBD=0) bu noktada yatırımcı yatırımın diğer avantajları yada dezavantajlarına göre yatırım hakkında kararını verir. 27

29 Slayt 28 ÖRNEK - 1 DEUcell tesislerinde kullanmayı düşündüğü bir makine için dönem başında 11.000 TL yatırım yapmayı düşünmektedir. İskonto oranı %10 olarak kabul edilmiştir. Makinenin yıllar itibariyle sağlayacağı nakit girişleri aşağıda gösterilmektedir. YıllarNakit Akımları (TL) 12.500 22.600 34.000 46.000

30 Slayt 29 YıllarNakit Akımlarıİskonto Faktörü Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri 011.0001,0000(11.000,00) 12.5000,9092.272,50 22.6000,8262.147,60 34.0000,7513.004,00 46.0000,6834.098,00 NBD= 524,83

31 Slayt 30 ÖRNEK - 2 Ekonomik ömrü boyunca her yıl farklı net nakit girişleri sağlayan ve hurda değerine sahip bir yatırım projesinde NBD yöntemi; Yatırım Tutarı: 520.000 TL İskonto Oranı: % 12 Hurda Değeri: 50.000 TL YILLARNET NAKİT GİRİŞLERİ 1180.000 2150.000 3140.000 4120.000 580.000

32 Slayt 31 180000 150000 140000 N.B.D. = ------------ + ------------ + ----------- (1+0.12) 1 (1+0.12) 2 (1+0.12) 3 120000 80000 50000 + ------------ + ------------ + ----------- - 520000 (1+0.12) 4 (1+0.12) 5 (1+0.12) 5 = +9560 TL (PROJE KABUL)

33 Slayt 32 ÖRNEK - 3 Kurulum dönemi bir yıldan fazla olan yatırım projelerinde NBD yöntemi; Yatırım Tutarı (Dönem Sonu): 2.000.000 TL İskonto Oranı: % 15 Hurda Değeri: 500.000 TL Projenin Ekonomik Ömrü: 5 Yıl Yatırım Harcamaları; 1. yıl: 1.200.000 TL 2. yıl: 800.000 TL YILLARNET NAKİT GİRİŞLERİ 3600.000 4800.000 51.000.000 6800.000 7600.000

34 Slayt 33

35 Slayt 34  Tabloda görüldüğü gibi, eğer net bugünkü değer yöntemi uygulanmasaydı, proje başarılı görülecek ve yatırım kararı alınacaktı.  Oysa bu proje, kendisi için yapılan yatırım harcamalarını beş yıllık belirlenen ekonomik ömrü boyunca reel olarak karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla red edilmesi gerekir. Burada bazı ek açıklamalar gerekebilir.  Projeyi değerlendirici, projenin yatırım karlılığının ölçülmesi ile ilgilenmektedir.  Buna ek olarak, yatırım harcamalarında iki defa hesap edilmemesi için, nakit çıkışları amortismanı kapsamaktadır.  Amortismanın, nakit çıkışlarına dahil edilmemesi, amortismanın net nakit akımlarına transfer edildiği anlamına gelmektedir.

36 Slayt 35 ■ Tabloda görüldüğü gibi, her yıla ait olan net nakit akımları bulunduktan sonra, iskonto oranının % 18 olduğu kabul edildiğine göre, ilgili iskonto faktörleri ait olduğu yıl için tabloya konur. ■ Sonra % 18 iskonto oranı üzerinden projenin net bugünkü değeri bulunur ve yatırım harcamalarının bugünkü değeri toplamı ile karşılaştırılır. ■ Bulunan tutar -49,27 TL.dır. ■ Proje kabul edilmemelidir.

37 Slayt 36 ■ 1 ve 2. yıldaki net nakit akımları, yalnızca yatırım harcamalarına karşılık olduğu ve bu nedenle negatif oldukları için, bu yıllardaki net nakit akımlarının bugünkü değerini toplamak suretiyle 156.570 TL’na ulaşan toplam yatırımın bugünkü karlılık oranı (indirgenmiş) da ayrıca aşağıdaki gibi hesaplanır. 49,27 N.P.V.R = ------------------ = 0.315 156,570

38 Slayt 37 ■ İndirgenmiş olan toplam yatırımın bir ünitesi, %31.5 ünitelik negatif net bugünkü değer yaratmaktadır. ■ Yatırım hakkındaki karar bu hesaplama sonucuna göre de olumsuzdur.

39 Slayt 38 Net Bugünkü Değer Yönteminin Avantajları ■ İskonto oranı belirlendiğinde uygulanması kolay bir yöntemdir. ■ Nakit akımları olumsuz yıllar için de çözümler mümkündür. ■ Projenin tüm hayat süresini gözönünde tutar. ■ Gelecekteki nakit akımlarını bugüne indirgemek suretiyle zaman tercihlerini de gözönünde tutar. ■ Belirli bir iskonto oranını kullanarak sermayenin alternatif maliyetini de dikkate alır.

40 Slayt 39 Net Bugünkü Değer Yönteminin Sakıncaları ■ Net bugünkü değer yönteminin başarısı belirlenecek iskonto oranına bağlıdır. ■ Yöntem projelerin gerçek karlılığını göstermez, kabul edilmiş karlılık oranının üzerinde kalan projeleri dikkate alır. ■ Standart iskonto oranının projenin ömrü boyunca sabit kaldığını varsayar.

41 Slayt 40 4-İÇ KARLILIK YÖNTEMİ ■ İç karlılık yönteminde iskonto oranı bilinmez. ■ İç karlılık projenin net bugünkü değerini sıfır yapan iskonto oranıdır. ■ İç karlılık oranı projenin nakit girişleri ile nakit çıkışlarını birbirine eşitleyen iskonto oranıdır.

42 Slayt 41 R 1 R 2 R n C = --------- + --------- + … + --------- (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) n R 1, R 2, R n = Net Nakit Girişleri, i = İç Karlılık Oranı C = Yatırım Tutarı n = Yatırımın Ekonomik Ömrü

43 Slayt 42 İÇ KARLILIK YÖNTEMİ ■ İç karlılık projeye yatırılan sermayenin, o projenin hayat süresi boyunca üzerinden taksitler halinde hangi oran üzerinden ödeneceğini gösteren orandır. ■ Yatırım kararı, belirli bir projenin iç karlılık oranının, yatırılan sermayenin ödenmesini gösteren en asgari kabul edilebilir bir oranı ifade eden sınır bir oran ile karşılaştırılmasından sonra alınır. ■ Alternatif projeler arasında seçim yapmak gerektiği hallerde en yüksek iç karlılık oranını gösteren proje seçilir.

44 Slayt 43 İç Karlılık Oranı ■ İ r : Projenin iç karlılığı ■ PV : Düşük iskonto oranı üzerinden net bugünkü değerin pozitif değeri ■ NV : Mutlak değer olarak daha yüksek iskonto oranı üzerinden net bugünkü değerin negatif değeri ■ İ 1 : Net bugünkü değeri hala pozitif fakat sıfıra çok yakın bir değer yapan daha düşük bir iskonto oranı ■ İ 2 : Net bugünkü değeri hala negatif fakat sıfıra çok yakın bir değer yapan daha yüksek bir iskonto oranı PV ( i 2 – i 1 ) İ r = i 1 + ----------------- PV + |NV|

45 Slayt 44 Örnek-1 İskonto OranlarıProjenin Net Bugünkü Değeri %7 115.000 %11 32.100 %13 = i 1 3.900 PV %14 = i 2 - 8.800 NV 3900 ( 14 – 13) İ r = 13 + --------------------- = %13.31 3900 + 8800

46 Slayt 45 ■ X işletmesinin yeni alınmayı düşündüğü matbaa makinesinin yatırım tutarı dönem başı itibariyle 100.000 TL’dir. Yatırımın ekonomik ömrü 4 yıl olup hurda değeri bulunmamaktadır. Yıllar itibariyle sağlayacağı net nakit akımları ise aşağıdaki gibidir.İç verim oranını hesaplayınız. 45 Yıllık Net Nakit Akımları 1.Yıl42.000 2.Yıl46.000 3.Yıl40.000 4. Yıl26.000 ÖRNEK - 2

47 Slayt 46 YıllarNakit Akımları İskonto Oranı %24 Bugünkü Değer İskonto Oranı %20 Bugünkü Değer 0-100.0001,00-100.0001,00-100.000 142.0000,80633.8520,83334.986 246.0000,65029.9000,69431.924 340.0000,52420.9600,57923.160 426.0000,43211.2320,48212.532 -4.056+2.602 2602 ( 24 – 20) İ r = 20 + --------------------- = %21.56 2602 + 4056

48 Slayt 47 Örnek-3 ■ X işletmesi, aşağıdaki yıllık nakit girişlerini sağlayacak bir makineyi satın almak istemektedir. Makinenin dönem başı maliyeti 3.817.000 TL’dir. Bu yatırımın iç karlılık oranı % kaçtır? Yıllık Net Nakit Akımları (TL) 1.Yıl1.000.000 2.Yıl2.000.000 3.Yıl3.000.000

49 Slayt 48 Örnek 2  Yukarıdaki tablo % 17’de indirgenmiş net nakit akımlarının bugünkü değerlerinin toplamının artı değerde olduğunu, ancak % 18’de, eksi değere ulaşılacağını göstermektedir.  Dolayısıyla, içkarlılık oranı %17 - %18 arasında bulunmaktadır.  Formül uygulandığında %17.35 olduğu bulunur.

50 Slayt 49 İç Karlılık Yönteminin Avantajları ■ Riskin hesaplara katılmasında kolaylık sağlar. ■ Bugünkü değer yöntemine göre daha kolay anlaşılır ve doğrudan doğruya beklenen karı verdiğinden daha uygundur.

51 Slayt 50 İç Karlılık Yönteminin Dezavantajları ■ Yöntem, aynı anda uygulanamayan iki veya daha çok sayıda projenin karşılaştırılması yapıldığında yanlış sonuçlar verebilir. ■ Yöntem, karar alıcının zamanla ilgili tercihlerini doğrudan yansıtmaz. ■ İç karlılık oranının hesaplanması bir dereceye kadar yorucu ve tekdüze bir iş’tir.

52 Slayt 51 SIRA SİZDE ! YILLARA PROJESİB PROJESİC PROJESİD PROJESİ 0 (D. Başı)(1.000) (2.000) 12505002.000400 2250500100400 3250100 400 4250100 400 5250100-400 625050-400 725050-400 825050-400 925050-400 1025050-400 ( i: %10 )“NBD” yöntemine göre projeleri sıralandırınız.


"Slayt 0 İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM KARARLARI. Slayt 1 Yatırım Kararları ve Politikası ■ Yatırım, işletmeye uzun süre gelir sağlayacak her türlü harcamadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları