Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Management Studio Kullanımı ◦ Registered servers ◦ Object Explorer ◦ Query editor ◦ Template Explorer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Management Studio Kullanımı ◦ Registered servers ◦ Object Explorer ◦ Query editor ◦ Template Explorer."— Sunum transkripti:

1 Management Studio Kullanımı ◦ Registered servers ◦ Object Explorer ◦ Query editor ◦ Template Explorer

2 Registered Servers (Kayıtlı Sunucular) Kayıtlı sunucuyu görmek (Management Studio altında) Kayıtlı sunucu object explorer’ın altında Sunucu nesneleri (databases, security, server objects, replication vs)

3 Yeni Server Kayıt Etmek View / Registered Servers Tıklanır Local Server Groups/New Server Reg

4 Yeni Server Kayıt Etmek Server name’e kayıt edilecek sunucu adı yazılır Windows veya SQL authentication (güvenlik do ğ rulaması) seçilir

5 Yeni Server Kayıt Etmek Sunucu adı bilinmiyorsa veya bir a ğ sunucusu ise (server name altından browse for more tıklanır)

6 Yeni Server Kayıt Etmek Sunucu yerel ise “Local Servers” başlı ğ ı altından a ğ sunucusu ise “Network Servers” başlı ğ ı altından bulunur

7 Kayıtlı Sunucunun Özelliklerini De ğ iştirmek View/Registered Server/Local Server Groups/ İ lgili server adı na (burada weka) sa ğ tıklanır. Properties seçilir

8 Kayıtlı Sunucunun Özelliklerini De ğ iştirmek Properties tıklanınca: General sekmesinden Sunucuya ba ğ lanma (Log in) seçenekleri ve sunucu adı güncellenebilir Connection Properties sekmesinden ba ğ lanılacak veritabanı (connect to database) veya network protokolü seçilebilir

9 Object Explorer Kullanımı OE ile sadece sunucu servisine de ğ il aynı zamanda connect ‘in altından “Analysis, Integration ve Reporting” servislerine ba ğ lanılır Not: bu servisler “configuration manager “penceresinden başlatılmış olmalıdır

10 OE dan servislere ba ğ lanma Aşa ğ ıda OE’ dan servislere ba ğ lanılmış bir snapshot verilmiştir Analysis servisi Integration Servisi

11 OE’da çalışmak (Özet) OE’da (sunucuda) ki nesnelerin (her klasör bir nesnedir) üzerinde çalışmak için mouse la sa ğ tıklanırsa, her klasör için uygun seçenekler gelir. Örne ğ in “log in” oluşturmak için “security” sa ğ tıklanırsa “new/login…” seçene ğ inden yeni bir “log in” ayarlanabilir

12 OE’da çalışmak ve OE nesneleri Database nesneleri (master vt’sinin altındaki nesneler örnek olarak seçildi) Verilerin içinde saklandı ğ ı nesneler- sa ğ tıkla yeni tablo oluşturulabilir View: Tablo görünümleri (bir tür kopya) Stored Procedure’lar, Trigger’lar ve benzeri programlama nesnelerinin oluşturuldu ğ u klasör Veritabanı düzeyinde güvenlik ayarları (burada sadece master vt si için log in ayarları yapılır)

13 OE’da çalışmak ve OE nesneleri Security klasörü Sunucu düzeyi “log in” ayarları Önceden tanımlı “Sunucu Rolleri”

14 Query Editor SQL sorgularını yazdı ğ ımız, çalıştırdı ğ ımız veya düzenledi ğ imiz araçtır. Bir sorgu yazmak için 1) New Query tıklanır 2) Hangi veritabanı için sorgu yazılacaksa o vt listeden seçilir

15 Query Editor Aşa ğ ıda deneme vt sine ait örnek sorgu görülmektedir Sorgunun yazıldı ğ ı pencere Sorgu Execute ile çalıştırılır Sorgu debug (hatadan ayıklanma) edilir Intellisense (hatırlatıcı) aktif Sorgu sonuçları; metinsel, ızgara veya dosyada gösterilsin

16 Query Designer İ le Otomatik Sorgu Yazma Sorgu yazma penceresine sa ğ tıklanınca Query Design Penceresi açılır

17 Query Designer İ le Otomatik Sorgu Yazma Açılan pencereden tablolar, görünümler vs “add” ile eklenir “ilktablo” add ile eklenmiş Tablonun eklenme kodu otomatik olarak üretilmiş

18 Template Explorer Sorgu yazarken kullanılabilecek model sorguları barındırır. View’in altından Template Explorer (TE) ile ulaşılır

19 Template Explorer TE’nin bir bölümü

20 TE’de veritabanı silme örne ğ i TE de database’in altından “Drop Database” çift tıklanınca örnek kod ekrana gelir

21 TE’de veritabanı silme örne ğ i Vt silme örne ğ inin şablon görünümü


"Management Studio Kullanımı ◦ Registered servers ◦ Object Explorer ◦ Query editor ◦ Template Explorer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları