Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Süreci Avrupa Yükseköğretim Alanı Avrupa birliği’ne uyum süreci kapsamında, tüm Avrupa ülkelerinde varolan eğitim sistemlerin ortak bir paydada.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Süreci Avrupa Yükseköğretim Alanı Avrupa birliği’ne uyum süreci kapsamında, tüm Avrupa ülkelerinde varolan eğitim sistemlerin ortak bir paydada."— Sunum transkripti:

1

2 Bologna Süreci Avrupa Yükseköğretim Alanı Avrupa birliği’ne uyum süreci kapsamında, tüm Avrupa ülkelerinde varolan eğitim sistemlerin ortak bir paydada buluşturulması !!!

3 Bologna Sürecinde Eylem Alanları Kolayca anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir yükseköğretim sistemi kurmak Üç kademeli bir sistemi benimsemek Kredi sistemini oluşturmak Hareketliliği özendirmek Kalite güvencesini teşvik etmek Avrupa’da İşbirliği yapmak Yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak

4 Yaşamboyu öğrenim Üniversite ve öğrencilerin Avrupa yükseköğretim alanının kurulmasına ve şekillendirilmesine katılımları Avrupa Yükseköğretim Alanını çekim merkezi haline getirmek Avrupa Yükseköğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanını “Bilgi Toplumunun” iki temel direği haline getirmek

5 Öğretici Merkezli (Öğrenme Girdilerine Dayalı) Öğrenci Merkezli (Öğrenme Çıktılarına Dayalı)

6 Öğrenen Merkezli Eğitim Aktif öğrenme Ders amaçlarının standart biçimde belirtilmesi Ders tanıtımlarının standart biçimde ifade edilmesi Öğrenme Çıktıları; Öğrencinin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve neleri başarabileceğinin açık ifadeleridir. DEĞİLDİR Dersin içeriği ya da öğretim elemanının ne yapmak istediğini belirten ifadeler DEĞİLDİR !!!!

7 7 Öğrenen Merkezli Eğitim Sürdürülebilirlik Ders 1 Öğrenme Çıktıları Ders 2 Öğrenme Çıktıları Ders N Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Mezun Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler uyuşuyor mu? E H

8 Genel Amaç (Goal) 1-2 cümle, program yeterlikleri ve ders çıktıları ile uyumlu Nihai amaç belirtilmeli Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes) 3-8 çıktı (tek fiilli cümle) Bu dersin sonunda öğrenci;… …ebilecektir. (…will be able to…) Alt Beceriler (Subordinate Skills) Her öğrenme çıktısı için en fazla 10 beceri Basit geniş zaman (...er/...ar/…ır/ gibi) Ders Çıktıları

9 Kullanacağımız ifadeler, Bizim derste yapacaklarımızı değil, öğrencinin ders sonunda sergileyeceği performansı içermelidir. Örneğin, ‘Santral sinir sistemi üzerine etki gösteren ilaçların farmakodinamik özellikleri öğretilecektir‘ yerine, Bu dersin sonunda öğrenci, ‘Santral sinir sistemi üzerine etki gösteren ilaçların farmakodinamik özelliklerini karşılaştırabilecektir’ ifadesi seçilmelidir. Dikkat Edilecek Noktalar

10 Performans ifadeleri olabildiğince ölçülebilir ve gözlenebilir olmalıdır. Örneğin,, ‘Bu dersin sonunda öğrenci, santral sinir sistemi üzerine etki gösteren ilaçları öğrenecektir / bilecektir / kavrayacaktır‘ yerine, Bu dersin sonunda öğrenci, ‘Santral sinir sistemi üzerine etki gösteren ilaçları sınıflandırabilecektir’ ‘SSS üzerine etki gösteren ilaçların etki mekanizmalarını özetleyebilecektir’ ‘SSS üzerine etki gösteren ilaçların olası yan etkilerini tartışabilecektir’ ‘Çeşitli SSS hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek ilaç gruplarını ayırt edebilecektir’ gibi ifadeler seçilmelidir…

11 Tek cümle olmalı. Örneğin,, ‘Hukukun temel kaynaklarını birbiri ile ilişkilendirerek içtihatların hukuksal yapıdaki konumunu belirleyebilecektir. ‘ yerine, Hukukun temel kaynaklarını birbiri ile ilişkilendirebilecektir. İçtihatların hukuksal yapıdaki konumunu belirleyebilecektir.

12 Bloom’un Sınıflandırması Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Ezber Üst Düzey Düşünme

13

14 Önerilen Yüklemler Bilgi düzeyinde öğrenme işlevleri için kullanılması önerilen yüklemler; Önemli bilgiyi hatırlamak Tanımlamak (define) Tekrarlamak (repeat) Kaydetmek (record) Listelemek (list) Hatırlamak (recall) Adlandırmak (name) Anlatmak (tell)

15 Kavrama düzeyinde öğrenme işlevleri için kullanılması önerilen yüklemler; Önemli bilgiyi açıklamak Aktarmak (translate) Bir başka şekilde/Kendi cümleleriyle ifade etmek (restate) Betimlemek/Tasvir etmek (describe) Tanımak (recognize) Açıklamak (explain) İfade etmek (express) Saptamak/belirlemek (identify) Yerini belirlemek (locate) Rapor etmek (report) Özetlemek (Summarize)

16 Uygulama düzeyinde öğrenme işlevleri için kullanılması önerilen yüklemler ; Önemli bilgiyi açıklamak Aktarmak (translate) Bir başka şekilde/Kendi cümleleriyle ifade etmek (restate) Betimlemek/Tasvir etmek (describe) Tanımak (recognize) Açıklamak (explain) İfade etmek (express) Saptamak/belirlemek (identify) Yerini belirlemek (locate) Rapor etmek (report) Özetlemek (Summarize)

17 Analiz düzeyinde öğrenme işlevleri için kullanılması önerilen yüklemler; Bir olay/ olgu/ durumu ayrıntısıyla inceleyebilmek, çözümleyebilmek Ayırt etmek (distinguish) Çözümlemek (analyse) Hesaplamak (calculate) Deney yapmak (experiment) Test etmek/sınamak (test) Karşılaştırmak (compare) Eleştirmek (criticize) Denetlemek (inspect) Tartışmak (debate) Sorgulamak (question) İlişkilendirmek (relate)

18 Özgün ürünler ortaya koymak, üretmek Birleştirmek/Oluşturmak/ Derlemek (compose) Planlamak (plan) Önermek (propose) Tasarlamak/Tasarımlamak (design) Formüle etmek (formulate) Düzenlemek (arrange) Parçaları birleştirmek/Biraraya getirmek (assemble) Yapılandırmak/İnşa etmek (construct) Yaratmak (create) Kurmak (set up) Organize etmek (organize) Geliştirmek (Develop) Benzeterek yapmak / Simule etmek (simulate) Sentez düzeyinde öğrenme işlevleri için kullanılması önerilen yüklemler;

19 Değerlendirme düzeyinde öğrenme işlevleri için kullanılması önerilen yüklemler; Bilimsel bilgiye dayalı eleştirel değerlendirme yapmak Yargılamak/Hüküm vermek/Karar vermek (judge) Değer biçmek (appraise) Değerlendirmek (evaluate/ assess) Düzeltmek (revise) Tahminde bulunmak (estimate)

20 ÖnerilMEYEN Yüklemler Öğrenmek Kavramak Bilmek Öğretmek Takdir etmek

21 Genel Yeterlilikler Türkçe Üretken Özdeğerlerine saygılı Yaratıcı Sorgulayan Anadilini etkili kullanma Çevre duyarlılığı Bir yabancı dili etkili kullanma Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum Takım halinde çalışabilme Eleştirel düşünebilme İngilizce Productive True to core values Creative Questioning Effective use of mother tongue Environmental awareness Effective use of a foreign language Adapt to different situations and roles Work in teams Critical Thinking

22 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Türkçeİngilizce AnlatımLecture Takım/Grup ÇalışmasıTeam/Group Work GöstermeDemonstration DeneyExperiment Uygulama-AlıştırmaDrill and Practice Örnek Olay İncelemesiCase Study Sorun/Problem ÇözmeProblem Solving Beyin FırtınasıBrain Storming Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Preparing and/or Presenting Reports Proje Tasarımı/YönetimiProject Design/Management Rol Oynama/Dramatize EtmeRole Play/Dramatization

23 Ders Tanıtım Bilgisi

24 Farmakoloji III Dersi Tanıtım Bilgileri GENEL BİLGİLER Dersin Kodu ve Adı: ECZ 316 Farmakoloji III Bölüm/Program: Eczacılık Fakültesi Kullanılan Dil: Türkçe Dersi Veren(ler) :.................................... DERSLE İLGİLİ GÖRÜŞME SAATLERİ Türkçeİngilizce Çarşamba günleri, Saat 17:00-18:00 arası Between 17:00-18:00 on every wednesday

25 Dersin Amacı Otonom ve santral sinir sistemlerinin fizyolojik işleyişlerini ve bu sistemler üzerine etkili olan ilaç gruplarının farmakolojik özelliklerini değerlendirmektir. (Değerlendirme) DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Türkçeİngilizce Öğrenme Çıktıları, Bu dersin sonunda öğrenci, ……………………..- ebilecektir. Alt Beceriler, - …………………..- ar (geniş zaman). tanımlar, yorumlar, açıklar gibi… will be able to….

26 Öğrenme Çıktısı-1 Bu dersin sonunda öğrenci; 1.Otonom ve santral sinir sistemlerinin fizyolojilerini çözümleyebilecek ve bu sistemlerle ilişkili hastalıkları tartışabilecektir. (Analiz) 1.1. Otonom ve santral sinir sistemlerinin kısımlarını tanımlar (bilgi), 1.2. Otonom ve santral sinir sistemlerinin temel nöroregülatörlerini ve bunların işlevlerini açıklar (kavrama), 1.3. Otonom ve santral sinir sistemlerinin fizyolojik işleyişlerini özetler (kavrama), 1.4. Otonom ve santral sinir sistemlerinin yapısal ya da işlevsel bozukluklarının neden olabileceği hastalıkları yorumlar (uygulama).

27 Öğrenme Çıktısı-2 2.Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların farmakokinetik özelliklerini karşılaştırabilecektir. (Analiz) 2.1. Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların absorbsiyon özelliklerini açıklar (kavrama), 2.2. Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların vücut sıvılarına dağılımı, plazma proteinlerine bağlanması ve dokularda depolanması gibi dağılım parametrelerini betimler (kavrama), 2.3. Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların biyotransformasyon mekanizmalarına örnekler verir (uygulama), 2.4. Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların elimine edildiği organları özetler (kavrama).

28 Öğrenme Çıktısı-3 3.Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların farmakodinamik özelliklerini karşılaştırabilecektir. (Analiz) 3.1. Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların farmakodinamik özelliklerini özetler (kavrama), 3.2. Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaç gruplarının etki mekanizmalarını yorumlar (uygulama), 3.3. Çeşitli otonom ve santral sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek ilaç gruplarına ilişkin örnekler verir (uygulama).

29 Öğrenme Çıktısı-4 4.Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların yan etki profillerini ve ilaç etkileşimlerini tartışabilecektir. (Analiz) 4.1. Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların olası yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını özetler (kavrama), 4.2. Otonom ve santral sinir sistemleri üzerine etki gösteren ilaçların birbirleri ve diğer ilaç grupları ile birlikte kullanımlarının güvenilirliğini sorgular (analiz), 4.3. Olası yan etkileri ve etkileşimleri farklı hasta grupları için (yaş, cinsiyet, genetik vs..) yorumlar (uygulama).

30 Haftalara Göre İşlenecek Konular 1.Hafta:Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş 2.Hafta:Parasempatomimetik ilaçlar 3.Hafta:Parasempatolitik ilaçlar 4.Hafta:Sempatomimetik ilaçlar 5.Hafta:Sempatolitik ilaçlar 6.Hafta:Gangliyon blokörleri 7.Hafta:Santral sinir sistemi farmakolojisine giriş 8.Hafta:Genel anestezikler, alkoller, lokal anestezikler 9.Hafta:Hipnosedatifler, antiepileptikler 10.Hafta:Duygudurum bozukluklarında kullanılan ilaçlar, nöroleptikler 11.Hafta:Nöromüsküler blokörler, santral etkili çizgili kas gevşeticiler 12.Hafta:Hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar 13.Hafta:Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar ve opioid analjezikler 14.Hafta:Santral sinir sistemi uyarıcıları; kilo kaybettiren ilaçlar, ilaç suistimali ve ilaç bağımlılığı

31 Dersin Koşulları (Öğrenci Yükümlülükleri) Türkçeİngilizce Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında teslim etmekle yükümlüdürler. DERS KİTABI, OKUMA LİSTESİ, ÖNERİLEN KAYNAKLAR Türkçeİngilizce Bökesoy, Çakici, Melli (Eds.). Farmakoloji Ders kitabi, Türk Farmakoloji Dernegi, Ankara 2000. Kayaalp, S.O.: Rasyonel tedavi yönünden tibbi Farmakoloji, 10. baski, Ankara Bökesoy, Çakici, Melli (Eds.). Farmakoloji Ders kitabi, Türk Farmakoloji Dernegi, Ankara 2000. Kayaalp, S.O.: Rasyonel tedavi yönünden tibbi Farmakoloji, 10. baski, Ankara

32 Farmasötik Teknoloji III Uygulama Dersi Tanıtım Bilgileri Dersin Amacı Parenteral, rektal, vajinal, oküler ve otik yolla uygulanan etkin madde taşıyıcı sistemlerin formülasyonlarının tasarlanmasıdır. (Sentez)

33 Öğrenme Çıktısı-1 Bu dersin sonunda öğrenci; 1.Etkin maddenin parenteral formülasyonunu yapılandırabilecektir (Sentez). 1.1. Etkin maddenin izotonik ve izohidrik çözeltisini hazırlar (uygulama), 1.2. Formülasyon hazırlama işlem basamaklarını planlar (sentez), 1.3. Çözelti için uygun ambalaj materyalini sorgular (analiz), 1.4. Etkin madde taşıyıcı sistemin sterilizasyonunu denetler (analiz).

34 Öğrenme Çıktısı-2 2.2.Rektal ve vajinal uygulamaya yönelik etkin madde taşıyıcı sistemleri hazırlayabilecektir (Sentez). 2.1. Etkin madde-sıvağ geçimliliğini ve çözünürlüğünü denetler (analiz), 2.2. Süpozituvar ve ovül hazırlar (uygulama), 2.3. Süpozituvar ve ovül kararlılığını denetler (analiz).

35 Öğrenme Çıktısı-3 3. Oküler ve otik uygulamaya yönelik etkin madde taşıyıcı sistemlerin formülasyonlarını tasarlayabilecektir (Sentez). 3.1. Etkin maddenin izotoni ve izohidri sorunlarını çözümler (analiz), 3.2. Gerekli hesaplamaları yaparak formülasyon taslağı hazırlar (uygulama), 3.3. Tasarladığı formülasyonu hazırlar (uygulama), 3.4. Etkin madde taşıyıcı sistemin sterilizasyonunu gerçekleştirir (uygulama).

36 Haftalara Göre İşlenecek Konular 1.Hafta:Parenteral ampul hazırlama 2.Hafta:Parenteral ampul hazırlama 3.Hafta:Parenteral ampul hazırlama 4.Hafta:Parenteral ampul hazırlama 5.Hafta:Parenteral flakon hazırlama 6.Hafta:Parenteral flakon hazırlama 7.Hafta:Süppozituvar hazırlama 8.Hafta:Süppozituvar hazırlama 9.Hafta:Ovül hazırlama 10.Hafta:Ovül hazırlama 11.Hafta:Göz damlası hazırlama 12.Hafta:Göz damlası hazırlama 13.Hafta:Göz kremi hazırlama 14.Hafta:Göz kremi hazırlama

37 Dersin Amacı Canlı organizmasında meydana gelen kimyasal tepkimeleri ve ilaç sentezinde kullanılan reaksiyonları kimyasal yönden değerlendirmektir. Organik Kimya Dersi Tanıtım Bilgileri

38 Öğrenme Çıktısı-1 Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Organik bileşikleri sınıflandırabilecektir. 1.1. Alkanları, alkenleri, alkinleri ayırt eder, 1.2. Alkolleri, fenolleri ve eterleri örnekler, 1.3. Alkil halojenürleri tanır.

39 Öğrenme Çıktısı-2 2. Farklı organik sınıflardaki yapıların kimyasal reaksiyonlarını yorumlayabilecektir. 2.1. Eliminasyon reaksiyonlarını gösterir, 2.2. Sübstitüsyon reaksiyonlarını gösterir, 2.3. Rearanjman reaksiyonlarını gösterir, 2.4. Organik reaksiyonlara ait mekanizmaları açıklar.

40 Öğrenme Çıktısı-3 3. İzomeriyi tanımlayabilecektir. 3.1.Yapı izomerisini açıklar, 3.2. Fonksiyonel grup izomerisini açıklar, 3.3. Geometrik izomeriyi tanımlar.

41 Haftalara Göre İşlenecek Konular 1.Hafta:Karbonun özellikleri, atom teorileri, bağ teorileri 2.Hafta:Karbon-karbon bağları, karbon-heteroatom bağlarının oluşumu ve özellikleri 3.Hafta:Organik yapı 4.Hafta:Reaktivite ve mekanizma 5.Hafta:Elektrofiller ve nükleofiller 6.Hafta:Elektrofilik ve nükleofilik reaksiyonların özellikleri 7.Hafta:Organik bileşiklerin isimlendirilmesi 8.Hafta:Alkanlar 9.Hafta:Yapısal izomeri kavramı 10.Hafta:Karbosiklik halka sistemleri 11.Hafta:Alkenler, alkinler, geometrik izomeri 12.Hafta:Alkil halojenürler 13.Hafta:Alkoller, kükürtlü bileşikler 14.Hafta:Stereoizomeri

42 Eczacılığa Yönlendirme ve Etik Prensipler Dersi Tanıtım Bilgileri Eczacılık fakültesinin eğitim sistemi, kanunlar, yönetmelikler ve 5 yıllık eğitim boyunca ders verecek anabilim dallarının içeriklerini değerlendirmektir. Dersin Amacı

43 Öğrenme Çıktısı-1 Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Fakültenin eğitim sistemini eleştirebilecektir. 1.1. Eczacılıkla ilgili anayasa ve kanun hükümlerini yorumlar, 1.2. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Eczacılık Fakültesi’nin Eğitim Öğretim Yönetmelik ve yönergesini yorumlar, 1.3. Türk Eczacılık Fakülteleri eğitim sistemlerini yorumlar, 1.4. Fakültede mevcut anabilim dallarının mesleğe katkılarını tanımlar.

44 Öğrenme Çıktısı-2 2. Eczacılıkla ilgili meslek kuruluşlarını tanıyabilecektir. 2.1. Ulusal ve uluslararası eczacılık meslek kuruluşlarını tanımlar, 2.2. İlaç ve ilgili kavramları tanımlar., 2.3. Eczacılıkta araştırma ve yayın ilkelerini yorumlar.

45 Öğrenme Çıktısı-3 3. Eczacının çalışma alanlarını ve etik kuralları tanıyabilecektir. 3.1. Eczane Eczacılığı’nı tanımlar, 3.2. Hastane Eczacılığı’nı tanımlar, 3.3. İlaç Endüstrisinde Eczacı’nın yerini tanımlar, 3.4.Eczacılık etik kurallarını tanımlar.

46 Haftalara Göre İşlenecek Konular 1.Hafta: Giriş, anayasa ve kanunlardaki üniversitelerle ilgili hükümler, yükseköğretim kanunundaki temel kavramlar 2.Hafta: Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı kavramları, Medipol üniversitesinin ve Eczacılık Fakültesinin tanıtılması 3.Hafta:Eczacılık- eczacı kavramları, görevler, sorumluluklar 4.Hafta: Eczacılıkla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, sağlık bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı 5.Hafta:Türk eczacıları birliği, bölge eczacı odaları, dünya sağlık örgütü 6.Hafta:Uluslararası eczacılık federasyonu çeşitli yabancı eczacılık birlikleri 7.Hafta:Çeşitli yabancı eczacılık birlikleri 8.Hafta:Sağlık ve hastalık kavramları 9.Hafta: İlaç, ilaç etkin maddesi, ilaç yardımcı maddesi kavramları, ilaçların sınıflandırılması, ilaçların fiyatlandırılması 10.Hafta:Eczane kavramı, ecza deposu kavramı, ilaç sanayinin tanıtılması 11.Hafta:Sağlığı koruma ve tedavide eczacıya düşen görev ve sorumluluklar, reçete kavramı 12.Hafta:Deontoloji ve etik kavramı 13.Hafta:Eczacılıkta araştırma ve yayın kavramı 14.Hafta:Önemli eczacılık dergilerinin tanıtılması

47 TEŞEKKÜRLER...


"Bologna Süreci Avrupa Yükseköğretim Alanı Avrupa birliği’ne uyum süreci kapsamında, tüm Avrupa ülkelerinde varolan eğitim sistemlerin ortak bir paydada." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları