Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 ÖZEL ENKA LİSESİ ‘ SINIF GEÇME SİSTEMİ ’ ‘ALAN SEÇİMİ VE ÖNEMİ ’ KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 ÖZEL ENKA LİSESİ ‘ SINIF GEÇME SİSTEMİ ’ ‘ALAN SEÇİMİ VE ÖNEMİ ’ KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 ÖZEL ENKA LİSESİ ‘ SINIF GEÇME SİSTEMİ ’ ‘ALAN SEÇİMİ VE ÖNEMİ ’ KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ

2 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 1.SINIF GEÇME SİSTEMİ VE ALAN SEÇİMLERİ 2.ALAN SEÇİMİ BİLGİLENDİRME VE KARAR VERME SÜRECİ 3.ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI VE ALAN – MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİ 4.KARİYER YÖNELİM PROGRAMI ÇALIŞMALARI 5.KARİYER YÖNELİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

3 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 1 - ALAN SEÇİMLERİ •SINIF GEÇME SİSTEMİ •ALANLARA KAYNAKLIK EDEN DERSLER •ALAN SEÇİMİ KRİTERLERİ

4 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 a) Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olma, b) Yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması durumunda doğrudan sınıf geçilir. Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme:

5 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009  2. Dönem notunun en az 2 olması gerekmektedir.  Eğer 1. Dönem notu 0 ise, 2. Dönem notu 3 olmalıdır. Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma:

6 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu: •Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. •Yıl sonu notu ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı notu hesaplanır.

7 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Yıl Sonu Başarı Ortalaması: Bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, haftalık ders saatleri toplamına bölününce elde edilen sayı öğrencinin yıl sonu başarı ortalamasıdır.

8 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Yıl Sonu Başarısının Belirlenmesi Bir dersin yıl sonu notu: •1. ve 2. Dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. •Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları ile yıl sonu notunun aritmetik ortalamasıdır.

9 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Örnek Tablo – 9. Sınıf Dersler Haftalık saat1.Dönem2. DönemYıl SonuAğırlıklı Not Türk Edebiyatı334412 Dil ve Anlatım22224 Tarih22548 Coğrafya32 1 26 Din Kült. Ahlak B.15555 İngilizce832324 Matematik22336 Fizik22336 Kimya42228 Yaşam Bilimleri33339 Bilgisayar22224 Beden Eğitimi254510 MFL433312 Seçmeli Ders25348 Toplam Ders Saati40 Toplam Ağırlıklı Not122 Yıl Sonu Başarı Ort.3,05

10 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Örnek Tablo – 10. Sınıf Dersler Haftalık saat1.Dönem2. DönemYıl SonuAğırliklı Not Türk Dili ve Edebiyatı534420 Milli Güvenlik12222 Tarih325412 İnsan İlişkileri12222 Din Kült. Ahlak B.12222 İngilizce622212 Matematik423312 Fizik32339 Kimya32226 Biyoloji33339 Geometri22224 Beden Eğitimi23448 MFL433312 Seçmeli Ders25348 Toplam Ders Saati40 Toplam Ağırlıklı Not118 Yıl Sonu Başarı Ort.2,95

11 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları: Madde 41— Öğrencilerden; a) Öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 4 dersten ortalama yükseltme, b) Alt sınıflardan başarısız dersi bulunanlar için sorumluluk sınavları yapılır. Ortalama yükseltme sınavları ders yılının bitiminde Sorumluluk sınavları ise ders yılının bitiminde, Ağustos ayında ve Şubat ayında olmak üzere yılda üç kez yapılır.

12 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 ALANLAR •FEN BİLİMLERİ ALANI •TÜRKÇE MATEMATİK ALANI •SOSYAL BİLİMLER ALANI

13 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 ALANLARKAYNAK DERSLER Fen Bilimleri (F) Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sosyal Bilimler (S) Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya Türkçe-Matematik (TM )Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Matematik

14 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Alanların Belirlenmesi ve Seçimi Öğrencilerin ve velilerinin görüşü doğrultusunda, • İlgili Müdür Yardımcısı • Sınıf Rehber Öğretmeni • İlgili Rehber Öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir.

15 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.

16 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,

17 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Yukarıdaki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

18 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 11 Eylül 2009 tarih ve 151 sayılı genelge gereği tüm liselerde müfredat ve ders programı değişikliğine gidilmiş olup, Öğrencilerin Alan Tercihlerini 9. sınıf sonunda yapmaları zorunlu hale gelmiştir.

19 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 2.ALAN SEÇİMİ BİLGİLENDİRME VE KARAR VERME SÜRECİ • 9-10. Sınıf Öğrencilerine Genel Bilgilendirme ToplantısıEylül 2009 • 9-10 Sınıf Öğrencilerine Sınıf Öğretmenliği Programı Her Pazartesi Rehberlik saatinde • 9-10. Sınıf Velilerine Genel Bilgilendirme Toplantısı19 Kasım 2009 • 9-10. Sınıf Öğrencilerine Alan Seçim-Üniversite Sınavı Tanıtım Sunumu17 Aralık 2009 • 9-10. Sınıf Öğrencilerine yapılan ön anket çalışmasıAralık 2009 • Mesleki İlgi Envanteri ÇalışmasıMart 2010 • Rehberlik Birimi 9-10.Sınıf Öğrencileriyle Bireysel ToplantılarMart - Haziran 2010 • Meslekler günü23 Mart 2010 (Lise) • Alan Seçim Formlarının 9-10.Sınıf Velilerine GönderilmesiHaziran 2010 1.hafta • Alan Seçim Formlarının Veliler tarafından imzalanıp idareye Haziran 2010 3.hafta teslimi

20 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

21 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 MİSYONUMUZ Öğrenci, veli, okul işbirliği ile öğrencilerimizin  kendilerini ve başkalarını tanıyan;  duygularının farkında olan;  bireysel farklılıklara saygılı;  iletişim ve sorun çözme becerilerine sahip;  ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapabilen;  bireysel/toplumsal bilinci ve duyarlılığı gelişmiş bireyler olmalarını sağlamaktır.

22 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Kariyer Yönelim Planı Öğretmen Öğrenci Veli Destek Birimler

23 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 KARİYER YÖNELİM PROGRAMI (6-12. SINIFLAR) Sınıf Öğretmenliği Programı  Çalışma Alışkanlıklarını Geliştirme Programı  Kendini Tanıma ve Anlama  Başkalarını Tanıma ve Anlama  Kendilerinin Güçlü ve Güçlü Olmayan Yanlarını Farketme  Karar Verme  Hedef Belirleme

24 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Alanlara Kaynaklık Eden Derslerin Takibi  Öğrencilerin Akademik Durumlarının İzlenmesi İlgi Alanlarını Keşfetmeye Yönelik Psikometrik Test Uygulamaları  Mesleki İlgi Envanterinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi

25 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Meslekler Hakkında Bilgilendirme Çalışmaları  Meslekler Günü  Doğru Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı (www.iskur.gov.tr) Üniversiteler Hakkında Bilgilendirme Çalışmaları  Üniversite Ziyaretleri  Doğru Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı (www.yok.gov.tr)

26 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 İzleme Çalışmaları  Öğrenciler ile Bireysel ve Grup Görüşmeleri  Veliler ile Bireysel Görüşmeler  Her yıl İki kez Gerçekleştirilen Üniversiteye Hazırlık Deneme Sınavları

27 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Eğitim Programları Organizasyonu  Konusunda Uzman Kişilerin Davet Edildiği Paylaşım Toplantıları  Müdür Yardımcıları ve Rehberlik Servisi Tarafından Öğrenciler ve Velilere Yönelik Hazırlanan Bilgilendirme Toplantıları

28 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Üniversite Danışmanlığı  Lise Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik ÖSS’ ye Hazırlık Takip Prosedürünün Uygulanması  ÖSS Tercih Danışmanlığı

29 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 KARİYER YÖNELİMİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER KARİYER YÖNELİMİ Kendi İstek ve Hayalleri Cinsiyeti ve Fiziksel Özellikleri Meslek Hakkındaki Bilgi Düzeyi Benlik Kavramı, İlgileri, Özel Yetenekleri ve Zekası Mesleki Olgunluk Düzeyi Çalışma Alışkanlıkları ve Okul Başarısı Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu Çevrenin Etkisi, Ülkenin Ekonomik Durumu ve Teknolojik Gelişmeler Akranlarının Etkisi ve Düşünceleri Mesleğin Toplumdaki Yeri, Getirdiği Gelir ve Mesleğe Olan Talep Ailenin Beklentisi ve Kendisi Hakkındaki Düşünceleri Okul Başarısı ve Öğretmenlerinin Düşünceleri

30 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 KARİYER YÖNELİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 1.Kendini Tanımak (ilgi-yetenek-kişilik özellikleri) 2. Meslekleri Tanımak (mesleğin niteliği, çalışma ortamı, mesleğe hazırlanma, meslek için uygun özellikler, meslekte ilerleme, mesleğin olumlu/olumsuz yönleri, iş bulma imkanı, mesleğin getireceği kazanç vb.)

31 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 3. Akademik Bakımdan Güçlü Olunan Alanı Bilmek (genel okul başarısı, en başarılı/başarısız olunan dersler) 4. Gelecekle İlgili Planları Netleştirmek (hedefler, alınacak önlemler vb.) 5. Dış Etkenleri Kontrol Altına Alabilmek (ailenin görüşleri, yakın çevre etkisi, toplumsal yargılar)

32 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 KARİYER YÖNELİMİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİ DESTEKLEMEK İÇİN;  Gözlem yapmak  Birlikte araştırma yapmak  Çocuğun ilgi, yetenek ve isteklerini ön planda tutmak  Alan seçiminin gelecekteki etkisini dikkate almak  Olumlu iletişim kurmak ve destek vermek  Olumlu bir ev yaşantısı ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak

33 SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 Öğrencilerimizle birlikte bilinçli kararların alındığı mutlu yarınlar dileğiyle...


"SINIF GEÇME SİSTEMİ ve ALAN SEÇİMİ 19 Kasım 2009 ÖZEL ENKA LİSESİ ‘ SINIF GEÇME SİSTEMİ ’ ‘ALAN SEÇİMİ VE ÖNEMİ ’ KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları