Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA"— Sunum transkripti:

1 KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA
ÖZEL ENKA LİSESİ ‘ SINIF GEÇME SİSTEMİ ’ ‘ALAN SEÇİMİ VE ÖNEMİ ’ KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ

2 SINIF GEÇME SİSTEMİ VE ALAN SEÇİMLERİ
2. ALAN SEÇİMİ BİLGİLENDİRME VE KARAR VERME SÜRECİ 3. ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI VE ALAN – MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİ 4. KARİYER YÖNELİM PROGRAMI ÇALIŞMALARI 5. KARİYER YÖNELİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

3 1 - ALAN SEÇİMLERİ SINIF GEÇME SİSTEMİ ALANLARA KAYNAKLIK EDEN DERSLER ALAN SEÇİMİ KRİTERLERİ

4 Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme:
a) Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olma, b) Yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması durumunda doğrudan sınıf geçilir.

5 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma:
2. Dönem notunun en az 2 olması gerekmektedir. Eğer 1. Dönem notu 0 ise, 2. Dönem notu 3 olmalıdır.

6 Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu:
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Yıl sonu notu ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı notu hesaplanır.

7 Yıl Sonu Başarı Ortalaması:
Bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, haftalık ders saatleri toplamına bölününce elde edilen sayı öğrencinin yıl sonu başarı ortalamasıdır.

8 Yıl Sonu Başarısının Belirlenmesi
Bir dersin yıl sonu notu: 1. ve 2. Dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları ile yıl sonu notunun aritmetik ortalamasıdır.

9 Örnek Tablo – 9. Sınıf Toplam Ağırlıklı Not 122 Yıl Sonu Başarı Ort.
Dersler Haftalık saat 1.Dönem 2. Dönem Yıl Sonu Ağırlıklı Not Türk Edebiyatı 3 4 12 Dil ve Anlatım 2 Tarih 5 8 Coğrafya 1 6 Din Kült. Ahlak B. İngilizce 24 Matematik Fizik Kimya Yaşam Bilimleri 9 Bilgisayar Beden Eğitimi 10 MFL Seçmeli Ders Toplam Ders Saati 40 Toplam Ağırlıklı Not 122 Yıl Sonu Başarı Ort. 3,05

10 Örnek Tablo – 10. Sınıf Toplam Ağırlıklı Not 118 Yıl Sonu Başarı Ort.
Dersler Haftalık saat 1.Dönem 2. Dönem Yıl Sonu Ağırliklı Not Türk Dili ve Edebiyatı 5 3 4 20 Milli Güvenlik 1 2 Tarih 12 İnsan İlişkileri Din Kült. Ahlak B. İngilizce 6 Matematik Fizik 9 Kimya Biyoloji Geometri Beden Eğitimi 8 MFL Seçmeli Ders Toplam Ders Saati 40 Toplam Ağırlıklı Not 118 Yıl Sonu Başarı Ort. 2,95

11 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları:
Madde 41— Öğrencilerden; a) Öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 4 dersten ortalama yükseltme, b) Alt sınıflardan başarısız dersi bulunanlar için sorumluluk sınavları yapılır. Ortalama yükseltme sınavları ders yılının bitiminde Sorumluluk sınavları ise ders yılının bitiminde, Ağustos ayında ve Şubat ayında olmak üzere yılda üç kez yapılır.

12 ALANLAR FEN BİLİMLERİ ALANI TÜRKÇE MATEMATİK ALANI SOSYAL BİLİMLER ALANI

13 Türkçe-Matematik (TM )
ALANLAR KAYNAK DERSLER Fen Bilimleri (F) Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sosyal Bilimler (S) Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya Türkçe-Matematik (TM ) Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Matematik

14 Alanların Belirlenmesi ve Seçimi
Öğrencilerin ve velilerinin görüşü doğrultusunda, İlgili Müdür Yardımcısı Sınıf Rehber Öğretmeni İlgili Rehber Öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir.

15 Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları
ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.

16 Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,

17 Yukarıdaki şartları taşımayanlar,
alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

18 11 Eylül 2009 tarih ve 151 sayılı genelge gereği tüm liselerde müfredat ve ders programı değişikliğine gidilmiş olup, Öğrencilerin Alan Tercihlerini 9. sınıf sonunda yapmaları zorunlu hale gelmiştir.

19 2. ALAN SEÇİMİ BİLGİLENDİRME VE KARAR VERME SÜRECİ
9-10. Sınıf Öğrencilerine Genel Bilgilendirme Toplantısı Eylül 2009 9-10 Sınıf Öğrencilerine Sınıf Öğretmenliği Programı Her Pazartesi Rehberlik saatinde 9-10. Sınıf Velilerine Genel Bilgilendirme Toplantısı 19 Kasım 2009 9-10. Sınıf Öğrencilerine Alan Seçim-Üniversite Sınavı Tanıtım Sunumu Aralık 2009 9-10. Sınıf Öğrencilerine yapılan ön anket çalışması Aralık 2009 Mesleki İlgi Envanteri Çalışması Mart 2010 Rehberlik Birimi 9-10.Sınıf Öğrencileriyle Bireysel Toplantılar Mart - Haziran 2010 Meslekler günü Mart 2010 (Lise) Alan Seçim Formlarının 9-10.Sınıf Velilerine Gönderilmesi Haziran hafta Alan Seçim Formlarının Veliler tarafından imzalanıp idareye Haziran hafta teslimi

20 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

21 MİSYONUMUZ Öğrenci, veli, okul işbirliği ile öğrencilerimizin
kendilerini ve başkalarını tanıyan; duygularının farkında olan; bireysel farklılıklara saygılı; iletişim ve sorun çözme becerilerine sahip; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapabilen; bireysel/toplumsal bilinci ve duyarlılığı gelişmiş bireyler olmalarını sağlamaktır.

22 Öğretmen Öğrenci Veli Destek Birimler
Kariyer Yönelim Planı Öğretmen Öğrenci Veli Destek Birimler

23 KARİYER YÖNELİM PROGRAMI
(6-12. SINIFLAR) Sınıf Öğretmenliği Programı Çalışma Alışkanlıklarını Geliştirme Programı Kendini Tanıma ve Anlama Başkalarını Tanıma ve Anlama Kendilerinin Güçlü ve Güçlü Olmayan Yanlarını Farketme Karar Verme Hedef Belirleme

24 Alanlara Kaynaklık Eden Derslerin Takibi
Öğrencilerin Akademik Durumlarının İzlenmesi İlgi Alanlarını Keşfetmeye Yönelik Psikometrik Test Uygulamaları Mesleki İlgi Envanterinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi

25 Meslekler Hakkında Bilgilendirme Çalışmaları
Meslekler Günü Doğru Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı ( Üniversiteler Hakkında Bilgilendirme Çalışmaları Üniversite Ziyaretleri Doğru Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı (

26 İzleme Çalışmaları Öğrenciler ile Bireysel ve Grup Görüşmeleri Veliler ile Bireysel Görüşmeler Her yıl İki kez Gerçekleştirilen Üniversiteye Hazırlık Deneme Sınavları

27 Eğitim Programları Organizasyonu
Konusunda Uzman Kişilerin Davet Edildiği Paylaşım Toplantıları Müdür Yardımcıları ve Rehberlik Servisi Tarafından Öğrenciler ve Velilere Yönelik Hazırlanan Bilgilendirme Toplantıları

28 Üniversite Danışmanlığı
Lise Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik ÖSS’ ye Hazırlık Takip Prosedürünün Uygulanması ÖSS Tercih Danışmanlığı

29 KARİYER YÖNELİMİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER
Kendi İstek ve Hayalleri Cinsiyeti ve Fiziksel Özellikleri Meslek Hakkındaki Bilgi Düzeyi Benlik Kavramı, İlgileri, Özel Yetenekleri ve Zekası Mesleki Olgunluk Düzeyi Çalışma Alışkanlıkları ve Okul Başarısı Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu Çevrenin Etkisi, Ülkenin Ekonomik Durumu ve Teknolojik Gelişmeler Akranlarının Etkisi ve Düşünceleri Mesleğin Toplumdaki Yeri, Getirdiği Gelir ve Mesleğe Olan Talep Beklentisi ve Kendisi Hakkındaki Düşünceleri Okul Başarısı ve Öğretmenlerinin

30 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
KARİYER YÖNELİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Kendini Tanımak (ilgi-yetenek-kişilik özellikleri) 2. Meslekleri Tanımak (mesleğin niteliği, çalışma ortamı, mesleğe hazırlanma, meslek için uygun özellikler, meslekte ilerleme, mesleğin olumlu/olumsuz yönleri, iş bulma imkanı, mesleğin getireceği kazanç vb.)

31 3. Akademik Bakımdan Güçlü Olunan Alanı Bilmek
(genel okul başarısı, en başarılı/başarısız olunan dersler) 4. Gelecekle İlgili Planları Netleştirmek (hedefler, alınacak önlemler vb.) 5. Dış Etkenleri Kontrol Altına Alabilmek (ailenin görüşleri, yakın çevre etkisi, toplumsal yargılar)

32 KARİYER YÖNELİMİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİ DESTEKLEMEK İÇİN;
Gözlem yapmak Birlikte araştırma yapmak Çocuğun ilgi, yetenek ve isteklerini ön planda tutmak Alan seçiminin gelecekteki etkisini dikkate almak Olumlu iletişim kurmak ve destek vermek Olumlu bir ev yaşantısı ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak

33 Öğrencilerimizle birlikte bilinçli kararların
alındığı mutlu yarınlar dileğiyle...


"KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları