Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet Cemil KURNAZ Maliye Uzmanı. T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20132 Sunum İçeriği Performans Programı Süreci SGB.net sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet Cemil KURNAZ Maliye Uzmanı. T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20132 Sunum İçeriği Performans Programı Süreci SGB.net sistemi."— Sunum transkripti:

1 Ahmet Cemil KURNAZ Maliye Uzmanı

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20132 Sunum İçeriği Performans Programı Süreci SGB.net sistemi Bütçe Modeli ve Yazılımı

3 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20133 Performans Programı Süreci

4 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20134 Amaç Genel Olarak:  Stratejik plan ile performans programı ilişkisini kurmak  Performans programı ile bütçe ilişkisini kurmak  Bu ilişkiyi bütçe uygulamasında devam ettirmek  İzleme ve değerlendirmeyi sağlamak  Faaliyet raporlarını hesap verebilirlik raporları haline getirmek

5 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20135 Stratejik Plan Performans P Bütçe İzleme Değerlendirme Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Stratejik Yönetim Sistemi Performans Esaslı Bütçe Faaliyet Raporu Kavramlar ve Süreç

6 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20136 Performans Programının Gelişimi-I. 2008 YILI 2010 YILI 2009 YILI Çok sayıda performans hedef ve göstergesi Faaliyet sayısının fazla olması Maliyetlendirmenin zor olması Gösterge kalitesinin düşük olması Hizmet maliyetlerinin tespitinin mümkün olmaması Hizmet alanlarına yoğunlaşıldı Faaliyet sayısı azaltıldı Nitelikli performans göstergeleri Maliyetlendirme için daha az zaman harcandı Birebir harcama birimi hedef eşleştirmesi İzleme ve değerlendirmede etkinlik Faaliyet sayısında optimum sağlandı Performans göstergelerinde tutarlılık

7 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20137 Performans Programının Gelişimi-II. 2011 YILI 2013 YILI 2012 YILI Performans Programı hazırlık sürecinde etkinlik Performans Hedefi-Birim sorumluluğunun netleşmesi Performans göstergelerinin gelişimini izleyebilme Faaliyetlerde tutarlılık

8 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20108 Performans Programı Çalışma Takvimi-I 3-14 Mayıs 2013 İdare performans hedef/göstergeleri ve faaliyetlerin belirlenmesi 17-21 Mayıs 2013Müsteşar Başkanlığında toplantı 24-31 Mayıs 2013İdare performans hedef/göstergeleri ve faaliyetlerin birimlere duyurulması 1-11 Haziran 2013Birimlerle beraber İdare performans hedef/göstergelerine ve faaliyetlere son halinin verilmesi 15 Haz-15 Tem 2013Birimlerde bütçe performans programı ilişkisinin kurulması 15-30 Temmuz 2013İdare performans programı teklifinin tamamlanması

9 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20109 Performans Programı Çalışma Takvimi -II 1 Ağustos-30 Eylül 2013İdare performans programı teklifinin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde görüşülmesi 1-16 Ekim 2013İdare performans programına tasarı halinin verilmesi T.B.M.M Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesi 10-17 Aralık 2013İdare Performans Programının T.B.M.M Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası revize edilmesi 1-15 Ocak 2014Performans Programına son halinin verilmesi ve Bakan tarafından kamuoyuna duyurulması 1-15 Mart 2014Performans Programının Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi

10 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201310 2013 Yılı Performans Programı FAALİYET (14 Adet) HARCAMA BİRİMİ (15 Adet) PERFORMANS HEDEFİ (11 Adet) STRATEJİK HEDEF (9 Adet) STRATEJİK AMAÇ (5 Adet) PERFORMANS GÖSTERGESİ (82 Adet)

11 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Performans Hedefi 2013 Toplam (TL) 1 Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır. 1.243.200 1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 1.243.200 2 Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır. 932.400 1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 932.400 3 Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir. 3.713.300 2 Mali Kontrol Faaliyeti 3.713.300 4 Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır. 206.082.475 2 Mali Kontrol Faaliyeti 3.713.300 3 Bütçe Yönetim Faaliyeti 200.631.600 4 Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti 1.737.575 5 Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır. 3.412.775 5 Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti 3.412.775

12 6 Devlet muhasebe sisteminin uluslararası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması sağlanacaktır. 592.727.000 6 Muhasebe Faaliyeti 568.479.500 7 Raporlama Faaliyeti 18.262.100 8 Muhasebe Destek Faaliyeti 5.985.400 7 Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir. 254.380.000 9 Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti 64.446.000 10 Milli Emlak Taşra Faaliyeti 189.934.000 8 Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır. 322.045.300 1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 932.400 11 Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti 321.112.900 9 Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir. 61.872.100 12 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti 61.872.100 10 Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir. 90.958.000 13 Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti 90.958.000 11 Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. 9.808.450 14 Genel Yönetim Faaliyeti 9.808.450 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı1.547.175.000 Genel Yönetim Giderleri373.328.650 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı97.296.262.600 GENEL TOPLAM99.216.766.250

13 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201313 Teşekkürler…


"Ahmet Cemil KURNAZ Maliye Uzmanı. T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20132 Sunum İçeriği Performans Programı Süreci SGB.net sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları