Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ VE SGB.net SİSTEMİ UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ VE SGB.net SİSTEMİ UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ VE SGB.net SİSTEMİ UYGULAMASI
Ahmet Cemil KURNAZ Maliye Uzmanı

2 Sunum İçeriği Performans Programı Süreci
SGB.net sistemi Bütçe Modeli ve Yazılımı T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013

3 Performans Programı Süreci
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013

4 Amaç Genel Olarak: Stratejik plan ile performans programı ilişkisini kurmak Performans programı ile bütçe ilişkisini kurmak Bu ilişkiyi bütçe uygulamasında devam ettirmek İzleme ve değerlendirmeyi sağlamak Faaliyet raporlarını hesap verebilirlik raporları haline getirmek T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013

5 Kavramlar ve Süreç Stratejik Plan Performans P Performans Esaslı Bütçe
İzleme Değerlendirme Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Faaliyet Raporu Stratejik Yönetim Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013

6 Performans Programının Gelişimi-I
. 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI Hizmet alanlarına yoğunlaşıldı Faaliyet sayısı azaltıldı Nitelikli performans göstergeleri Maliyetlendirme için daha az zaman harcandı Çok sayıda performans hedef ve göstergesi Faaliyet sayısının fazla olması Maliyetlendirmenin zor olması Gösterge kalitesinin düşük olması Hizmet maliyetlerinin tespitinin mümkün olmaması Birebir harcama birimi hedef eşleştirmesi İzleme ve değerlendirmede etkinlik Faaliyet sayısında optimum sağlandı Performans göstergelerinde tutarlılık T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013

7 Performans Programının Gelişimi-II
. 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI Performans Programı hazırlık sürecinde etkinlik Performans Hedefi-Birim sorumluluğunun netleşmesi Performans göstergelerinin gelişimini izleyebilme Faaliyetlerde tutarlılık T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013

8 Performans Programı Çalışma Takvimi-I
3-14 Mayıs 2013 İdare performans hedef/göstergeleri ve faaliyetlerin belirlenmesi 17-21 Mayıs 2013 Müsteşar Başkanlığında toplantı 24-31 Mayıs 2013 İdare performans hedef/göstergeleri ve faaliyetlerin birimlere duyurulması 1-11 Haziran 2013 Birimlerle beraber İdare performans hedef/göstergelerine ve faaliyetlere son halinin verilmesi 15 Haz-15 Tem 2013 Birimlerde bütçe performans programı ilişkisinin kurulması 15-30 Temmuz 2013 İdare performans programı teklifinin tamamlanması T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2010

9 Performans Programı Çalışma Takvimi -II
1 Ağustos-30 Eylül 2013 İdare performans programı teklifinin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde görüşülmesi 1-16 Ekim 2013 İdare performans programına tasarı halinin verilmesi T.B.M.M Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesi 10-17 Aralık 2013 İdare Performans Programının T.B.M.M Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası revize edilmesi 1-15 Ocak 2014 Performans Programına son halinin verilmesi ve Bakan tarafından kamuoyuna duyurulması 1-15 Mart 2014 Performans Programının Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2010

10 2013 Yılı Performans Programı
STRATEJİK AMAÇ (5 Adet) STRATEJİK HEDEF (9 Adet) PERFORMANS HEDEFİ (11 Adet) HARCAMA BİRİMİ (15 Adet) FAALİYET (14 Adet) PERFORMANS GÖSTERGESİ (82 Adet) T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013

11 İDARE PERFORMANS TABLOSU
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Performans Hedefi 2013 Toplam (TL) 1 Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır. Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 2 Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır. 3 Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir. Mali Kontrol Faaliyeti 4 Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır. Bütçe Yönetim Faaliyeti Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti 5 Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır. Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti

12 6 Devlet muhasebe sisteminin uluslararası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması sağlanacaktır. Muhasebe Faaliyeti 7 Raporlama Faaliyeti 8 Muhasebe Destek Faaliyeti Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir. 9 Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti 10 Milli Emlak Taşra Faaliyeti Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır. 1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 11 Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir. 12 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir. 13 Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. 14 Genel Yönetim Faaliyeti Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM

13 Teşekkürler… T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013


"PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ VE SGB.net SİSTEMİ UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları