Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ. AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ  Ankara Anlaşması (12.9.1963): Ortaklık İlişkisinin Kuruluşu  Katma Protokol (1970):

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ. AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ  Ankara Anlaşması (12.9.1963): Ortaklık İlişkisinin Kuruluşu  Katma Protokol (1970):"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

2 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ  Ankara Anlaşması (12.9.1963): Ortaklık İlişkisinin Kuruluşu  Katma Protokol (1970): Geçiş Dönemi  Tam Üyeliğe Başvuru: (1987)  Gümrük Birliği’nin Yürürlüğe Girişi: (1 Ocak 1996)  Helsinki Zirvesi (Aralık 1999): Adaylık Statüsü  Kopenhag Zirvesi: (Aralık 2002)  Brüksel Zirvesi (17 Aralık 2004): Katılım Müzakeresi Kararı  AB Komisyonu (29 Haziran 2005) : Taslak Müzakere Çerçevesi  3 Ekim 2005: Müzakere Çerçevesinin kabulü ve müzakerelerin resmen başlaması

3 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ Ankara Anlaşması Ortaklık İlişkisini;  5 yıl sürecek bir Hazırlık Dönemi (Uzatmalarla 10 yıla çıkabilecek)  12 yıl sürecek bir Geçiş Dönemi (bazı istisnalarla 22 yıla çıkabilecek)  Gümrük Birliği’ne dayalı Son Dönem  Nihai Hedef TAM ÜYELİKTİR.

4 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ Avrupa Komisyonu Teknik Komiteleri ORTAKLIK KONSEYİ (Ankara Anlaşması) KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU (1/65 sayılı OKK) ORTAKLIK KOMİTESİ (3/64 sayılı OKK) 8 ALT KOMİTE (3/2000 sayılı OKK) GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ (2/69 sayılı OKK) GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ (1/95 sayılı OKK) Ortak Ticaret Politikası Bilgilendirme Top. (25 GBOK Top.-2011) Teknik Mevzuat Çalışma Grubu (1/2004 sayılı GBOK Kararı)

5 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ Katma Protokol  Geçiş Dönemine ilişkin şartları belirler.  Ticari hükümleri 1 Eylül 1971 tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1973 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.  Türkiye sanayi ürünlerinde AB pazarına gümrüksüz giriş imkanı elde etmiştir.  Tarım ürünlerinde Türkiye’ye ad-valorem vergi muafiyeti sağlanmıştır  Protokol’e göre, taraflar arasında 22 yıl sonunda bir “Gümrük Birliği” tesis edilecektir.

6 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ

7

8 GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI (1/95 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI)  1/95 sayılı OKK 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiş böylece taraflar arasında Gümrük Birliği fiilen tesis edilmiştir.  1/95 sayılı OKK ile Gümrük Birliği’ne ilişkin şartlar belirlenmiştir.  Katma Protokol’de öngörülen geçiş dönemi sona ermiş ve Gümrük Birliği’ne dayalı “Son Dönem”e geçilmiştir.

9 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ 1/95 SAYILI OKK Diğer Hükümler : Diğer Hükümler : Kurumsal Hükümler, Danışma ve Karar Alma Mekanizmaları, Anlaşmazlıkların Halli -Gümrük vergileri & eş etkili vergilerin kaldırılması -Miktar kısıtlamalarının kaldırılması -Standartlar ve Teknik Mevzuat Uyumu (Standardizasyon Metroloji ve kalibrasyon, kalite, akreditasyon, sertfikasyon) - Rekabet Kuralları (Devlet Yardımları, Devlet Tekelleri) - Fikri& Sınai Mülkiyet Hakları - Vergilendirme Ortak Ticaret Politikası Mevzuatın Yakınlaştırılması Teknik Düzenlemeler Malların serbest dolaşım (TR&AB) -OGT -İthalatta Ortak Kurallar -İhracatta Ortak Kurallar -AB’nin Tercihli Rejimleri -Menşe Kuralları

10 10 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ UYUM ÇALIŞMALARI - I  1 Ocak 1996 itibariyle:  AKÇT (kömür ve çelik) ürünleri hariç tüm sanayi ürünlerinde taraflar arasında ithalatta uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler kaldırılmıştır.  İşlenmiş tarım ürünleri ithalatında karşılıklı olarak ad-valorem vergi muafiyeti uygulanmaya başlanmıştır.  Taraflar arasındaki ticarette uygulanan miktar kısıtlamalarına son verilmiştir.  Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaya başlanmıştır.

11 11 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ UYUM ÇALIŞMALARI - II  Ticarette teknik engellerin kaldırılması  Topluluğun serbest ticaret anlaşmalarının (STA) üstlenilmesi  Topluluk Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) uyum  Otonom rejimler çerçevesinde Kosova’ya tek taraflı taviz

12 KATILIM MÜZAKERELERİ

13 13 MÜZAKERE FASILLARI 1Malların serbest dolaşımı 2İşçilerin serbest dolaşımı 3İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi 4Sermayenin serbest dolaşımı 5Kamu alımları 6Şirketler Hukuku 7Fikri mülkiyet hukuku 8Rekabet politikası 9Mali Hizmetler 10Bilgi toplumu ve medya 11Tarım ve kırsal kalkınma 12Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası 13Balıkçılık 14Ulaştırma 15Enerji 16Vergilendirme 17Ekonomik ve parasal birlik 18İstatistik 19Sosyal politika ve istihdam 20İşletme ve sanayi politikası 21Trans-Avrupa ağları 22Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu 23Yargı ve temel haklar 24Adalet, özgürlük ve güvenlik 25Bilim ve araştırma 26Eğitim ve kültür 27Çevre 28Tüketicinin ve sağlığın korunması 29Gümrük birliği 30Dış ilişkiler 31Dış politika, güvenlik ve savunma politikası 32Mali kontrol 33Mali ve bütçesel hükümler 34Kurumlar 35Diğer konular

14 14 Geçici Olarak Kapatılan Fasıl (25) Bilim ve Araştırma (12 Haziran 2006) Açılan Fasıllar (12 Fasıl) (4) Sermayenin Serbest Dolaşımı (18 Aralık 2008) (6) Şirketler Hukuku (12 Haziran 2008) (7) Fikri Mülkiyet Hukuku (12 Haziran 2008) (10) Bilgi Toplumu ve Medya (18 Aralık 2008) (12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (30 Haziran 2010) (16) Vergilendirme (30 Haziran 2009) (18) İstatistik (26 Haziran 2007) (20) İşletme ve Sanayi Politikası (28 Şubat 2007) (21) Trans Avrupa Şebekeleri (19 Aralık 2007) (27) Çevre (21 Aralık 2009) (28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (19 Aralık 2007) (32) Mali Kontrol (26 Haziran 2007) MÜZAKERE SÜRECİ CARİ DURUM Müzakere Sürecinde, Bu güne kadar toplam 13 Fasıl açılmış 1 Fasıl Geçici olarak kapatılmıştır.

15 15 MÜZAKERE SÜRECİ CARİ DURUM- 2 GKRY Tarafından Açılmasının Veto Edileceği Açıklanan Fasıllar (6 Fasıl) (2) İşçilerin Serbest Dolaşımı (15) Enerji (23) Yargı ve Temel Haklar (24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (26) Eğitim ve Kültür (31) Ortak Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası GKRY ile ilgili Ek Protokolün Uygulanmaması Gerekçesiyle Müzakerelere Açılmayacak Fasıllar (8 Fasıl) (1) Malların Serbest Dolaşımı (13) Balıkçılık (3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (14) Ulaştırma (9) Mali Hizmetler (30) Dış İlişkiler (11) Tarım ve Kırsal Kalkınma (29) Gümrük Birliği Fransa Tarafından Açılmasının Veto Edileceği Açıklanan Fasıllar (5 Fasıl) (11) Tarım ve Kırsal Kalkınma (17) Ekonomik ve Parasal Politika (22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Eşgüdümü (33) Mali ve Bütçesel Hükümler (34) Kurumlar

16 16 TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI  DTM Malların Serbest Dolaşımı ve Dış İlişkiler Fasıllarında koordinatör kurumdur.  Ayrıca Ulusal Program ve 2010-2011 Eylem Planı Kapsamında; Rekabet, Gümrük Birliği, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Tarım ve Kırsal Kalkınma Fasıllarında da DTM’nin sorumluluk alanına giren konular bulunmaktadır.  Söz konusu fasıllara ilişkin konular kapsamında önemli bir mevzuat uyumu gerçekleştirilmiş olup, mevzuat uyum süreci devam etmektedir.

17 TÜRKİYE-AB TİCARİ İLİŞKİLERİ

18 18 1996-2010 döneminde, AB'nin toplam ithalatı içinde Türkiye’nin payı %1,7'den %2,8’e yükselerek 7. sırada yer almıştır. AB’NİN DIŞ TİCARETİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ 1996-2010 döneminde, AB'nin toplam ihracatı içerisinde Türkiye'nin payı %2,6'dan %4,5’e yükselerek 5. sırada yer almıştır.

19 19 AB’NİN DIŞ TİCARETİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ (2010) İHRACAT (5.) İTHALAT (7.) ÜLKE Milyar € Pay Milyar € Pay 1- ABD 242.4 %18,0 169,3 %11,3 2- Ç.H.C 113.1 %8,4 281,9 %18,9 3- İSVİÇRE 105.4 %7,8 84,1 %5,6 4- RUSYA 65.7 %6,4 154,9 %10,4 5- TÜRKİYE 61.2 %4,5 42,0 %2,8 6- JAPONYA 43.7 %3.2 64,8 %4,3 7- NORVEÇ 41.8 %3,1 79,1 %5,3 8- HİNDİSTAN 34.8 %2,6 32,9 %2,2 9- BREZİLYA 31.3 %2,3 32,3 %2,2 10- GÜNEY KORE 27.9 %2,1 38,6 %2,6

20 AB'nin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı 1996’da %50 iken, 2007’de %56’ya yükselmiş, 2010’da %46’ya gerilemiştir. TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA AB’NİN YERİ

21 TÜRKİYE’NİN İTHALATINDA AB’NİN YERİ 1996-2010 döneminde, AB'nin Türkiye'nin toplam ithalatı içerisindeki payı %53‘ten %39’a gerilemiştir.

22 TÜRKİYE-AB DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ 1996-2010  AB’ye en çok ihraç edilen ürünler  otomobil, ticari araçlar, kara taşıtları için aksam ve parçalar,  konfeksiyon ve ev tekstil ürünleri,  televizyon, buzdolabı ve çamaşır makineleri,  demir-çelik ürünleri, mobilya  kabuklu ve yaş meyvelerden oluşmaktadır.  Türkiye, 2010 yılı itibariyle AB’nin toplam ithalatı içerisinde,  Kara taşıtları, tekstil iplikleri, kumaş ve hazır giyimde ikinci,  Güç üreten makinelerde beşinci,  Demir-çelikte altıncı,  Elektrikli makineler ve deniz taşıtlarında sekizinci sırada yer almaktadır.

23 23 ALMANYA FRANSA 7.224 13,9 İTALYA FRANSA Türkiye’nin AB’ye İhracatında İlk 5 Ülke (2010) Türkiye’nin AB’den İthalatında İlk 5 Ülke (2010) 17.530 24,3 ALMANYA İNGİLTERE 4.840 6,7 İTALYA İSPANYA 11.453 22,1 10,203 14,1 8.176 11,3 İNGİLTERE İSPANYA 4.677 6,5 (Milyon$) Pay(%) 2.824 5,4 6.508 12,5 6.038 11,6


"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ. AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ  Ankara Anlaşması (12.9.1963): Ortaklık İlişkisinin Kuruluşu  Katma Protokol (1970):" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları