Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012."— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012

2 GÜNDEM I- Giriş II- Misyon-Vizyon III-Yönetim
IV- Stratejik Plan ve Kurumsal Analiz V- Eğitim Öğretim Faaliyetleri VI- Akademik Yenilikler ve Etkinlikler VII- Öğrenci Profili VIII- Akademik Personel Profili IX- İdari Personel Profili X- Finansal Alt Yapı ve Bütçe Uygulamaları XI- Bilimsel & Sosyal & Sanatsal & Kültürel Etkinlikler XII- Teşekkür

3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTISI Bugün Dekanlık Yönetimi olarak son bir yıldır yapmakta olduğumuz icraatları sizlerle birlikte değerlendirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu süreç içerisinde yapıcı eleştiriler ve paylaştıkları olumlu görüşlerle bizleri yüreklendiren öğretim elemanlarımıza minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. Göreve başladığımız ilk yıldan itibaren büyük bir gayret sarf ederek yılmadan verilen görevleri özveri ile ile titizlikle yerine getiren idari personelimize içtenlikle teşekkür etmek isteriz. Mühendislik Fakültesinin birbirlerini sevip saygı duyan üyelerden oluşan bir aile olmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.

4 AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTISININ AMACI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ’nin 7. maddesi hükmüne göre, Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe iletilir.

5 Mühendislik Fakültesi – Haziran 2012
Vizyonumuz Mühendislik eğitimi ve öğretiminde yüksek standartlar Çağın sorunlarına duyarlı, yüksek ahlaka sahip mezunlar yetiştirmek Ulusal ve uluslar arası arenada öncü konumda olabilmek Misyonumuz Mühendislik bilimine ve teknolojiye özgün katkılar yaparak topluma ve insanlığa hizmet , Akademik mükemmeliyet, fikir özgürlüğü ve sorumluluk bilinci, Bilginin sınırlarını sürekli genişletmek.

6 Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER
DEKANLIK Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Dekan Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK Prof. Dr. Bülent AKAY Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Nezihe ER Fakülte Sekreteri

7 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULU 1 Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER (Dekan-Başkan) Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 2 Prof. Dr. Baki KOYUNCU (Üye) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3 Prof. Dr. Haluk MUTLU (Üye) 4 Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU (Üye) Jeoloji Mühendisliği Bölümü 5 Prof. Dr. Aziz EKŞİ (Üye) Gıda Mühendisliği Bölümü 6 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK (Üye) 7 Prof. Dr. Kamuran AYHAN (Üye) 8 Prof. Dr. Taner TOĞRUL (Üye) Kimya Mühendisliği Bölümü 9 Prof. Dr. A.Tuğrul BAŞOKUR (Üye) Jeofizik Mühendisliği Bölümü 10 Prof. Dr. Ali KARADUMAN (Üye) 11 Doç. Dr. Ziya TELATAR (Üye) Elektronik Mühendisliği Bölümü 12 Doç. Dr. Emin CANDANSAYAR (Üye) 13 Doç. Dr. İlker DİNÇER (Üye) 14 Yrd. Doç. Dr. Murat Hüsnü SAZLI (Üye) 15 Nezihe ER (Raportör) Fakülte Sekreteri

8 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU 1 Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER (Dekan-Başkan) Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 2 Prof. Dr. Erdoğan TEKİN (Üye) Jeoloji Mühendisliği Bölümü 3 Prof.Dr. Zeki AKTAŞ (Üye) Kimya Mühendisliği Bölümü 4 Prof.Dr. Baki KOYUNCU (Üye) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5 Doç.Dr. Selma KADIOĞLU (Üye) Jeofizik Mühendisliği Bölümü 6 Doç.Dr. Halime Gül YAĞLIOĞLU (Üye) 7 Yrd. Doç. Dr. Fikret ARI (Üye) Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 8 Nezihe ER (Raportör) Fakülte Sekreteri

9 1- KUVVETLİ YANLAR K1. Köklü akademik gelenekler : araştırma ve eğitim-öğretim alanında K2.Üniversite içinde göreceli dinamik, genç ve yeniliklere açık bir fakülte olmamız, K3. Öğretim kadrosunun deneyimli ve konularında uzman elemanlardan oluşması, K4. Sonuçları uluslararası saygın dergilerde yayınlanan, nitelikli araştırmalar yapılması, K5. Görsel-işitsel olanaklar ve bilgisayar donanımlarının bulunması, K6. Dekanlık personel işleri çalışanlarının, öğretim elemanlarına her zaman yardıma hazır olmaları ve işlerini ciddiye almaları, K7. Öğrencilerin öğretim üyelerine rahatça ulaşabilmeleri ve ilişkilerin sıcak ve samimi olması, K8. Bazı bölümlerin MÜDEK değerlendirmesinden geçmesi ve diğerlerinin yakın gelecekte geçecek olması, K9. DPT, TÜBİTAK ve BAP gibi çok sayıda araştırma projesinin başarıyla yürütülmesi ve yeni projeler için potansiyel olması, K10. Güçlü ve yaygın elektronik kütüphane, K11. Yerleşkenin şehir içinde bulunması. STRATEJİK PLAN & KURUMSAL ANALİZ

10 STRATEJİK PLAN & KURUMSAL ANALİZ 2- ZAYIF YANLAR Z1. Bağımsız mühendislik binalarının olmaması, bölümlerin tek bir yerleşkede bulunmaması, yerleşim alanında yeni ofis, derslik ve laboratuar için yer kalmamış olması, Z2. Uzman, teknisyen, idari personel ve hizmetli sayılarının yetersizliği, Z3. Bütçe yetersizliği, Z4. Öğretim üyelerin yaş ortalamalarının giderek yükselmesi, kadrolu ve genç elemanların (Araş. Gör., Yrd. Doç) sayısının azalmakta oluşu, Z5. Performansa dayalı ücret sisteminin olmaması, Z6. Öğrenci ve araştırma laboratuarlarını destekleyen atölyelerin ve bakım-onarım hizmetlerinin yetersiz olması, Z7. Ulusal ve uluslararası ortak çalışmaların istenen düzeyde olmaması, Z8. Avrupa Birliği olanaklarının yeterince kullanılamaması, Z9. Sanayi ile işbirliğinin istenen düzeyde olmaması.

11 STRATEJİK PLAN & KURUMSAL ANALİZ 3- ÇEVRESEL FIRSATLAR F1. Üniversitemiz için Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması ile ortak proje ve danışmanlık olanaklarının artması, F2. Bilim insanı yetiştirme projesi ve diğer olanaklarla lisansüstü öğrenci sayısının artma potansiyeli, F3. Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslerde İngilizce oranı artırma potansiyelinin olması, F4. Bölümlere daha nitelikli öğrencilerin alınabilme potansiyeli, F5. Ulusal kurumların ve üniversitemizin araştırmaya daha fazla kaynak sağlaması, F6. Disiplinler arası araştırma yapma ve problem çözme potansiyelinin bulunması.

12 STRATEJİK PLAN & KURUMSAL ANALİZ 4- ÇEVRESEL TEHDİTLER T1. Nitelikli genç elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında karşılaşılan güçlükler, T2. Araştırma görevlilerinin doktoraları bitince ayrılma zorunluluğu, T3. Öğretim üyesi ve yardımcılarının maddi olanaklarının iyileştirilememesi, T4. Bütçe talebi ve karşılanma oranlarındaki dengesizlik.

13 EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Bölüm Bir Yılda Okutulan Ders Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı Bir Hocanın Ders Yükü Zorunlu Ders Seçmeli Ders Laboratuar Dersi Yardımcılı Yardımcısız BM 46 43 - 15 672 920 EEM 41 30 16 20 392 653 FM 33 50 11 38 277 478 GM 53 2 32 210 320 JFM 42 3 12 771 1542 JM 71 35 286 389 KM 36 6 248 397 Toplam yılık ders saati: Öğr.Üyesi Başına Haftalık ortalama ders saati : 17

14 Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/03/2012 tarihli toplantısında, Fakültemiz bünyesinde  “Makİne Mühendİslİğİ, İnşaat Mühendİslİğİ, Bİyomedİkal Mühendİslİğİ ve Çevre Mühendİslİğİ” Bölümlerinin açılması 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

15 Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/03/2012 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Fakültemiz “Elektronİk Mühendİslİğİ Bölümü”nün adInIN “Elektrİk-Elektronİk Mühendİslİğİ Bölümü” olarak değiştirilmesi ve Bölüme bağlı “Elektrik Anabilim Dalı” açılması uygun görülmüştür.

16 * Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında Fakültemiz Fizik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü ile Universita Ca Foscari Venezia/Venice-Italy Üniversitesi arasında İkili Anlaşma imzalanmıştır. * Almanya Giessen Üniversitesi ile ikili anlaşma, * MTA ile ikili anlaşma, Türkiye Çevre Vakfı ile ikili anlaşma. SAMSUNG ile android işletim sistemleri eğitimi üzerine protokol Bölümler tarafından gerçekleştirilen işbirliği anlaşmaları.

17 ÇİFT DİPLOMA LİSANS PROGRAMI
Uluslararası eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan SUNY Üniversiteler Sistemi kapsamında Albany’deki New York Devlet Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ortak bir çift diploma lisans programı başlatılmıştır. Program mevcut öğretim üye sayısı da dikkate alınarak halen Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde devam eden % 100 İngilizce Lisans Programı ile birlikte işbirliği içerisinde yürütülmeye başlanacaktır.

18 ARAŞTIRMA ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ
Fakültemiz idari olarak kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirmek için büyük çaba göstermektedir. Bu çerçevede, çağdaş öğrenim için dershane, laboratuar ve bilgisayar salonlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, araştırma alt yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesine de öncelik vermektedir. Fakültemizin temel hedefi, araştırma alt yapılarının iyileştirilmesi ve araştırma olanaklarının geliştirilmesi ve bilimde ileri ülkelerin oluşturdukları platformlarda yer almaktır. Bu amaçla, bilim ve teknolojilerdeki çağdaş gelişmeleri güncellikle izleyerek bu gelişmelere katkıda bulunmak; toplumsal yaşama, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak hedeflenmektedir. Kullanılan Ödenek = ,43 TL ( )

19 Ülkemizin ilk jeolojik koruma bölgesi
KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE JEOPARKINA BİLİMSEL DANIŞMANLIK Üniversitemiz (Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü), Ankara Valiliği, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği ile ortaklaşa Çamlıdere Kızılcahamam’daki 23 ayrı duraktan oluşacak Ülkemizin en büyük jeoparkı olma özelliğini taşıyan projeye verilen bilimsel danışmanlık çalışmaları yoğunlaşarak sürmektedir. Her ay gelişmeleri gözden geçirmeye yönelik olarak ortak toplantılar yapılmaktadır.

20 KUVATERNER BİLİMİ LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU
Alanında Türkiye’de ilk olacak ve 11 ayrı üniversiteden 22 hocanın ders vereceği, Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Müh. Bölümü, Kuvaterner Araştırma Grubu’nun öncülüğünde Haziran 2012 tarihleri arasında Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz Okulu düzenlenmiştir. TÜBİTAK desteği de alan proje için yine alanında ilk olacak ve 22 bölümü kapsayacak bir kitap basılmıştır.

21 MODELLEME VE SİMÜLASYON MERKEZİ ÖNERİSİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının teklifi doğrultusunda Fakülte Kurulunun 12/10/2012 tarih ve 32 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Modelleme ve Simülasyon Merkezi kurulması önerisi Rektörlüğe iletilmiştir. Bu Merkezin Enformatik Enstitüsü şeklindeki daha üst yapı altında kurulması Senato Gündeminde.

22 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(MÜDEK) Programın Adı Türü Programın Süresi Değerlendirme için Başvuruda Bulunmuş Mevcut, Ancak Değerlendirme İçin Başvurmamış Birinci Öğretim İkinci Öğretim Yetkinlik Var Yok Bilgisayar Mühendisliği 4 Yıl Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Gıda Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği K Mühendislik Fakültesinin Elektronik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programlarına 2004 yılından itibaren, Jeoloji Mühendisliği lisans programına 2006 yılından itibaren, Gıda mühendisliği Bölümüne ikinci kez 2008 yılında itibaren ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ise 2010 yılında itibaren MÜDEK tarafından yetkinlik verilmiştir. Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği lisans programlarına 30 Eylül 2011 tarihinden itibaren 30 Eylül 2013 tarihine kadar 2 yıl süreli Ara Ziyaret (AZ) koşullu akreditasyon verilmiştir. * MÜDEK 2011 Haziran ayında Washington Accord’a üye kabul edilmiştir

23 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYM KONTENJANLARI
ÖĞRENCİ PROFİLİ PROGRAM ADI ÖSS PUAN TÜRÜ TABAN PUAN TAVAN PUAN KONTENJAN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI % BİLGİSAYAR MÜH. (İNG.) MF 481,544 489,468 47 100 BİLGİSAYAR MÜH. 475,144 489,052 67 ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. 456,685 480,538 FİZİK MÜH. 264,693 379,569 77 GIDA MÜH. 431,653 451,021 88 JEOFİZİK MÜH. 272,792 343,325 JEOLOJİ MÜH. 285,292 315,345 KİMYA MÜH. 412,364 490,912 98 * Bu sayılara dikey geçişle gelen öğrenciler eklenmelidir.

24 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖĞRENCİ PROFİLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI Sınıf Bilgisayar Müh. Bilgisayar Müh.(İng.) Elektronik Müh. Fizik Müh. Gıda Müh. Jeofizik Müh. Jeoloji Müh. Kimya Müh. Toplam Hazırlık 66 44 77 97 57 110 627 1.Sınıf 82 39 83 90 98 73 124 128 717 2.Sınıf 62 37 75 68 88 36 95 556 3.Sınıf 49 2 50 70 444 4.sınıf 53 105 99 35 120 582 TOPLAM 2926

25 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci İstatistiği
ÖĞRENCİ PROFİLİ Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci İstatistiği SINIF SAYI KALAN GEÇEN BAŞARI ORANI HAZIRLIK 646 240 406 %62,8 1.SINIF 660 249 411 %68,5 2.SINIF 452 56 396 %87,6 3.SINIF 451 33 418 %92,7 4.SINIF 484 13 471 %97,31 TOPLAM 2650 351 1696

26 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayıları
ÖĞRENCİ PROFİLİ Eğitim-Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayıları BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 27 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 40 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 82 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 21 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 46 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 74 TOPLAM 330

27 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Sildiren Öğrenci Sayıları
ÖĞRENCİ PROFİLİ Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Sildiren Öğrenci Sayıları

28 2010-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Donduran Öğrenci Sayıları
ÖĞRENCİ PROFİLİ Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Donduran Öğrenci Sayıları BÖLÜMÜ SAYI Bilgisayar Mühendisliği 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 Fizik Mühendisliği 2 Gıda Mühendisliği - Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği

29 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları
ÖĞRENCİ PROFİLİ Eğitim-Öğretim Yılı Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları

30 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı DGS İle Gelen Öğrenci Sayıları
ÖĞRENCİ PROFİLİ Eğitim-Öğretim Yılı DGS İle Gelen Öğrenci Sayıları

31 Engelli Öğrenciler ve Personel için
ÖĞRENCİ PROFİLİ Engelli Öğrenciler ve Personel için Yapılan Düzenlemeler 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 2012 Engelli öğrenci sayısı - Rampa sayısı 2 4 Özel tuvalet sayısı 5 Özel ankesörlü telefon sayısı Sesli uyarı sistemleri sayısı 1 Asansör

32 ÖĞRENCİ PROFİLİ TOPLAM 46 1425 Bölüm Teknik Gezi Sayısı
Teknik Geziye Katılan Öğrenci Sayısı Bilgisayar Mühendisliği 5 50 Elektrik -Elektronik Mühendisliği 2 90 Fizik Mühendisliği Gıda Mühendisliği 9 235 Jeofizik Mühendisliği 3 180 Jeoloji Mühendisliği 21 600 Kimya Mühendisliği 4 TOPLAM 46 1425

33 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI
ÖĞRENCİ PROFİLİ ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (UYM 101 Programı) AMAÇ Öğrencilerin öğrenim yaşamlarına daha kolay uyum sağlamaları, kişisel-sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak üniversiteli olma kimliğinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; 2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim yılında Fakültemize yeni kayıtla gelen öğrencimize 3 gün süren çeşitli etkinlikler kapsamında eğitim ve öğrenim görecekleri bölümleri tanıtılmıştır. Bölüm Öğrenci sayısı Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) 67 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 47 Toplam 114 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği 77 Gıda Mühendisliği 88 Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği 98

34 40 Üniversite ÖĞRENCİ PROFİLİ ERASMUS PROGRAMI İkili Anlaşmalar:
Fachhochscule Vorarlberg GmbH BM Avusturya Technical University of Sofia Bulgaristan University of Ostrava Çek Cumhuriyeti University of Eastern Finland Finlandiya Alcala University İspanya Universitatea Din Oradea Romanya Vrije Üniversitesi EM Belçika WSB-Technicka Univerzita Ostrava Brno University of Technology Surrey Universitesi İngiltere Akademia Techniczno-Humanistycznaw Bielsku- Biala Polonya University of Zilina Slovakya Technological Educational Institute Crete Yunanistan University of Duisburg-Essen FM Almanya Bielefeld Üniversitesi Technische Universitat Berlin UMEA İsveç Vytautas Magnus University Litvanya Universita Ca Foscari Venezia/Venice-Italy İtalya University of Chester GM Universita degli Studi di Bari University of Life SciencesandTechnology Democritus University of Thrace JFM Universita Degli Studi di Urbino "Carlo Bo" Universidade de Lisboa Portekiz Aristotle University of Thessaloniki Universidad de Castilla La Mancha JM Universidade Nova De Lisboa Technische Universitat Claustral KM Universite de Reims Champagne-Ardenne Fransa Institute of Technology Carlow İrlanda Universidad Politecnica de Valencia Kungliga Tekniska Högskolan University of Bologna ÖĞRENCİ PROFİLİ ERASMUS PROGRAMI İkili Anlaşmalar: 40 Üniversite

35 12 Öğrenci ÖĞRENCİ PROFİLİ 5 Öğrenci ERASMUS PROGRAMI
Staj Hareketliliği Öğrenci Bölüm Üniversite Ülke Tarih Özgün Ezgi KOÇ Gıda Müh. Newcastle University İngiltere Haziran 2011-Eylül 2011 Pelin CEBECİ Fizik Müh. University of Munster Almanya Yeşim ŞİBİL Heriot – Watt University Nazan GÜLMEZ Gıda Müh Fulda Univ. Appl. Sci Barış DONAT Univ. of Szegediensis Macaristan Dilara TOMRUK Univ. of Lincoln Seyide Şule BÜYÜKKEÇECİ Univ. of. Ulster Kübra ERTAN Milano Üniversity İtalya Burçin KARATAŞ Suzan KIZILOK Nottingham University Zehra Aybike ÇON Univ. of Ulster Pelinsu ÇİFTÇİ Oxford Brookes Univ. 5 Öğrenci 12 Öğrenci

36 ÖĞRENCİ PROFİLİ IAESTE Uluslararası Öğrenci Staj Hizmetleri Kapsamında Fakültemize gelen ve giden öğrenciler: GELEN ÖĞRENCİLER 1.) Gaurav Kaila- Hindistan Staj Yeri: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 2.) Anna Narkowicz-Polonya Staj Yeri: A. Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü GİDEN ÖĞRENCİLER 1) Selin Güler-Elektronik Mühendisliği Staj Yeri:EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Viyana, Avusturya 2) Selin Kara- Gıda Mühendisliği Staj Yeri: UINKAL Foodstuff Production Company, Bakü, Azerbaycan 3) Bengü Yılmaz, Fizik Mühendisliği Staj Yeri: Institut of Health Care, Banja Luka, Bosna-Hersek

37 ÖĞRENCİ PROFİLİ Kırgızistan Manas Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde Fakültemize, Bilgisayar Mühendisliği Kırgızistan-Manas Üniversitesi 2 öğrenci Temmuz-Ağustos 2011 Kimya Mühendisliği Kırgızistan-Manas Üniversitesi 3 öğrenci yıl boyunca değişim öğrencisi Gıda Mühendisliği Irak-Musul Üniversitesi öğrenci Ekim-31 Ağustos 2012 Bilgisayar Mühendisliği Kore-Seul Üniversitesi 1 öğrenci Bahar Dönemi olmak üzere toplam 7 öğrenci gelmiştir.

38 YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER
Fizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Şinasi Barış Emre, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 1 yıl süreyle İspanya’da, ( ) Fizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 12 ay süreyle Çin Halk Cumhuriyeti’nde, ( ) Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Handan Olğar, Alexander von Humboldt Vakfı’nın “Deneyimli Araştırmacı Bursu” kapsamında 1 yıl süreyle Almanya’da ( ) Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Olğar, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 1 yıl süreyle Almanya’da, ( ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.H. Gül Yağlıoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Sonrası Araştırma Bursu Desteği kapsamında 1 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde, ( ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, “sabbatical” (7. yıl) izni kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde, ( )

39 Yükselmeler AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Profesör : 5
Prof. Dr. İman ASKERBEYLİ (BM) Prof. Dr. Hakkı Gökhan İLK (EM) Prof. Dr. Handan OLĞAR (FM) Prof. Dr. Ali KARADUMAN (KM) Prof. Dr. Yahya SUYADAL (KM) Doçent : 7 Doç. Dr. Şahin EMRAH (BM) Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ (EM) Doç. Dr. Niyazi MERİÇ (FM) Doç. Dr. Korkut Okan OZANSOY (FM) Doç. Dr. Halime Gül YAĞLIOĞLU (FM) Doç. Dr. Barış AKOĞLU (FM) Doç. Dr. Veysel IŞIK (JM) Yardımcı Doçent : 3 Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBULUT (EM) Yrd.Doç. Dr. Özge Şakıyan DEMİRKOL (GM) Yrd. Doç. Dr. İrfan AKÇA (JFM)

40 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Bilim Ödülü Alan Akademik Personel Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEBİM) Danışmanlığındaki Projeye Uluslararası Koruma Ödülü 2012 AB Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra Ödülleri’nden koruma başlığındaki Büyük Ödül, Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilen “Milet İlyas Bey Külliyesi Koruma Projesi”ne verilmiştir. Tarihi eserlerin korunmasına yönelik olarak yapı malzeme araştırma çalışmalarına yılında başlayan sistematik çalışmalarını 2004 yılında başlayan, sistematik çalışmalarını 2009 yılından itibaren de YEBİM çatısı altında sürdüren Üniversitemiz Arkeometri Grubu kültürel mirasın korunması alanında verilen bu en büyük ödül olan 2012 AB Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra ödüllerinin koruma dalındaki en büyük paydaşı oldu. Ödüle layık görülen koruma ve uygulama projesinde tarihi malzeme analizleri Jeoloji Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaan KADIOĞLU, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Selma KADIOĞLU ve Başkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL tarafından gerçekleştirilmiştir.

41 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Bilim Ödülü Alan Akademik Personel Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi tarafından her yıl 4 kategoride verilen “Kemal Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri”ne Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil KAYABALI danışmanlığında, Ahmet Hamdi DENERİ tarafından tamamlanan “Zeminlerin Kıvam Limitlerindeki Kesme Dayanımının İncelenmesi” başlıklı lisans tezi 2012 yılı Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülüne layık bulunmuştur.

42 Akademik Personel Sayıları
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Akademik Personel Sayıları BÖLÜM PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. UZMAN TOPLAM Bilgisayar Müh. 2 1 4 5 - 14 Elektrik-Elektronik Müh. 7 6 17 Fizik Müh. 12 6* 37 Gıda Müh. 21 30 Jeofizik Müh. 3 11 Jeoloji Müh. 16 10 35 Kimya Müh. 13 39 Genel Toplam 76 26 56 183 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel : 186 Karşılaştırma için ODTÜ Müh. Fakültesi Toplam Öğr. Üye Sayısı : Araş. Gör : 430

43 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde Görev Yapan Akademik Personel Dağılımı

44 Görevlendirme Maddesi Görevlendirilme Süresi
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Yurtdışında Doktora Yapmakta Olan Akademik Personel Adı Soyadı Bölümü Görevlendirme Maddesi Görevlendirildiği Yer Görevlendirilme Süresi Araş. Gör. G. Erkan BOSTANCI Bilgisayar Mühendisliği 33 İngiltere 1 Yıl Araş. Gör. M. Serdar GÜZEL 39 Toplam : 2 Kişi

45 YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Giden Öğretim Üyeleri
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Giden Öğretim Üyeleri Adı Soyadı Bölümü Maddesi Görevlendirme Nedeni Görevlendirildiği Yer Görevlendirme Süresi Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU Jeoloji Mühendisliği 39 Bilimsel Çalışmalar Yapmak A.B.D. 3 ay Doç. Dr. Veysel IŞIK Avustralya Doç. Dr. H. Gül YAĞLIOĞLU Fizik Mühendisliği 1 Ay 9 Gün Yrd. Doç. Dr. İsa NAVRUZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 Yıl Toplam : 4 Kişi

46 YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Gidecek Öğretim Üyeleri
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Gidecek Öğretim Üyeleri Adı Soyadı Bölümü Maddesi Görevlendirme Nedeni Görevlendirildiği Yer Görevlendirme Süresi Prof. Dr. Zeki AKTAŞ Kimya Mühendisliği 39 Bilimsel Çalışmalar Yapmak İngiltere 3 ay Toplam : 1 Kişi

47 35. Madde Kapsamında Fakültemizde Görev Yapan Araştırma Görevlileri
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ 35. Madde Kapsamında Fakültemizde Görev Yapan Araştırma Görevlileri S. No Adı Soyadı Bölümü Araş. Gör. Zekiye Merve ERKINAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araş. Gör. M. Özgü ARISOY Jeofizik Mühendisliği Araş. Gör. Alper GÜRBÜZ Jeoloji Mühendisliği Araş. Gör. Uğur Erdem DOKUZ Jeoloji Mühendisliği Araş. Gör. Özlem GÜLLÜ Jeoloji Mühendisliği Araş. Gör. Bahattin GÜLLÜ Jeoloji Mühendisliği Araş. Gör. Emine ÇARKÇIOĞLU Gıda Mühendisliği Araş. Gör. İlker AKOĞLU Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Ahmet MENEVŞELİOĞLU Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Necla ÖZDEMİR Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Gizem ÖZLÜK Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Güliz YALDIRAK Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Naciye KUTLU Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Meryen Nur KANTEKİN Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Mehmet TOKATLI Gıda Mühendisliği Araş. Gör. İlkay TÜRKMEN Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Sündüz SEZER TURHAN Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Cansu EKİN GÜMÜŞ Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Hilal ÇELİK Kimya Mühendisliği Araş. Gör. İbrahim BİLİCİ Kimya Mühendisliği Araş. Gör. Adnan ALDEMİR Kimya Mühendisliği Toplam : 21 Kişi

48 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
YENİ ATAMALAR Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ Jeoloji Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ömer Özgür TANRIÖVER Bilgisayar Mühendisliği Araş. Gör. Baran ÖZYURT Kimya Mühendisliği

49 EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Adı Soyadı Bölümü Emeklilik Tarihi Prof. Dr. Çelik TARIMCI Fizik Mühendisliği Prof. Dr. Ali Yavuz BİLGESU Kimya Mühendisliği Doç. Dr. İ. Sönmez SAYILI Jeoloji Mühendisliği Toplam : 3 Kişi

50 Naklen Ayrılan Öğretim Elemanları
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Naklen Ayrılan Öğretim Elemanları Adı Soyadı Bölümü Ayrılma Tarihi Araş. Gör. Evrim Güneş ALTUNTAŞ Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Berkan ECEVİTOĞLU Jeofizik Mühendisliği Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİ Bilgisayar Mühendisliği Araş. Gör. Özlem AYDOĞAN Kimya Mühendisliği Araş. Gör. Seda ALP Toplam : 5 Kişi

51 İstifa Eden Öğretim Elemanları
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ İstifa Eden Öğretim Elemanları Adı Soyadı Bölümü İstifa Tarihi Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ADIGÜZEL Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araş. Gör. Ozan YURDUSEVEN Öğr. Gör. Kerem BAŞOL Bilgisayar Mühendisliği Toplam : 3 Kişi

52 Vefat Eden Öğretim Elemanları
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Vefat Eden Öğretim Elemanları Adı Soyadı Bölümü Vefat Tarihi Öğr. Gör. Hakan URAZ Bilgisayar Mühendisliği Kendisine Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

53 17 85 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde 31. Madde Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler Eğitim-Öğretim Yılı 17 Fakültemizde 40/a Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler Eğitim-Öğretim Yılı 85

54 Yurt Dışı Destek (1200 Euro) Yurt Dışı Destek (1500 Euro)
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği Başvuru Miktarları Dağılımı Bölüm Dizüstü Masaüstü Yurt Dışı Destek (1200 Euro) Yurt Dışı Destek (1500 Euro) Yurt Dışı Destek (800 Euro) Lab Malz Sarf Toplam BM 1 - 2 EM 3 4 FM 7 13 GM 6 JFM JM KM 5 17 12 11 51

55 Editörlük & Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Editörlük & Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları Bölüm Editörlük/Hakemlik Yapan Öğr. Üyesi Sayısı Editörlük/ Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Bilgisayar Mühendisliği 5 - 14 Elektronik Mühendisliği 11 Fizik Mühendisliği 6 9 13 Gıda Mühendisliği 1 7 23 Jeofizik Mühendisliği 21 Jeoloji Mühendisliği 15 2 8 Kimya Mühendisliği 57 TOPLAM 49 48 136

56 Türkiye’de Yayımlanan Makaleler
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Türkiye’de Yayımlanan Makaleler

57 Yurt Dışında Yayımlanan Makaleler
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Yurt Dışında Yayımlanan Makaleler

58 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı SCI Yayınları
SCI yayın sayısı = 141 Öğretim üyesi = 123 Öğretim üyesi başına yayın = 1,14 2003 yılından bu yana SCI Core makaleleri için yayın desteği sayısı : 356 2003 yılından bu yana SCI Core makaleleri için yayın desteği alan öğretim üyesi sayısı :140

59 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Tebliğler

60 Ders Verme Hareketliliği
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ ERASMUS PROGRAMI Eğitim Alma & Ders Verme Hareketliliği Ders Verme Hareketliliği Yrd. Doç. Dr. Refik SAMET                 Austria/Fachhochschule-Vorarlberg      6-12 Kasım 2011 Prof. Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR     Portekiz/Universidade De Lisboa GmbH 10-16 Haziran 2012 Öğr. Gör. Pejman PANAHİ Czech Republic/ University of Ostrava 01-09 Eylül 2012 Prof. Dr. Gökhan İLK Slovakya/Zilina Üniversitesi 24-28 Eylül 2012 Doç. Dr. Murat EFE Çek Cumhuriyeti/Brno Universty of Technology 24-30 Eylül 2012 Toplam : 5 Kişi

61 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ 2011 Yılında TÜBİTAK’a Önerilen ve Kabul Edilen Proje Sayıları ve Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi 2011 Yılında TÜBİTAK’a Önerilen Proje Sayısı TÜBİTAK tarafından Desteklenmesi Kabul Edilen Proje Sayısı Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi Proje Başına Düşen Ortalama Bütçe Miktarı 196 64 ,6 TL ,572 TL 2011 Yılında TÜBİTAK'ça Desteklenen 64 Adet Bilimsel Araştırma Projesinin Fakülte ve Enstitülere Dağılımı Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Veteriner Eczacılık Siyasal Bilgiler Eğitim Bilimleri İletişim Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Biyoteknoloji Enstitüsü 5 11 14 4 13 3 6 1 2

62 2012 Yılında Kabul Edilen Alt Yapı Projeleri
2012 Yılında Tamamlanan Alt Yapı Projeleri Kullanılan Ödenek = ,43 TL 2012 Yılında Kabul Edilen Alt Yapı Projeleri BÖLÜM SÜRE BÜTÇE (TL) Gıda Mühendisliği 1 Yıl Fizik Mühendisliği 2 Yıl Kimya Mühendisliği 1 Yıl Kimya Mühendisliği 1 Yıl Toplam TL

63 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
2012 BAP ALT YAPI PROJELERİ BÖLÜM ONAY Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Gıda Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği

64 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
PROJELER BÖLÜM TÜBİTAK SANTEZ BAP Avrupa Birliği DPT Diğerleri Bilgisayar Mühendisliği 3 - 1 1 (NATO) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 8 Fizik Mühendisliği 5 4 Gıda Mühendisliği 6 Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği 11 Kimya Mühendisliği 20 TOPLAM 24 51 17

65 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

66 Toplam 52 İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde Fiilen Görev Yapan İdari ve Teknik Personel Sayıları Kadro Ünvanı Kişi Fakülte Sekreteri 1 Şef 4 Mühendis 3 Bilgisayar İşletmeni Memur 19 Daktilograf 1 Teknisyen Yrd. 1 Laborant 1 Hizmetli 1 Hasta bakıcı 1 Sekreter 1 Kimyager 1 Teknisyen Şoför Toplam 52

67 Göreve Yeni Başlayan İdari Personel Sayıları
İDARİ PERSONEL PROFİLİ Göreve Yeni Başlayan İdari Personel Sayıları Süleyman Ayer Tuğçe Karabey Şeyma Bayat Şeref Aydınay Murat Çetinoğlu Yasemin Yaşar Yılmaz Hayriye Ece TOPLAM : 7 kişi

68 FAKÜLTEMİZDE VE DİĞER FAKÜLTELERDE ÇALIŞAN İDARİ –TEKNİK PERSONEL SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ECZACILIK SİYASAL BİLGİLER FEN ZİRAAT AKADEMİK PERSONEL 186 115 160 206 228 İDARİ PERSONEL 44 30 60 99 TEKNİK PERSONEL 7 17 6 23 42 İŞÇİ 10 113 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 15 ÖĞRENCİ SAYISI 2505 671 2067 3209 2019 Ankara Üniversitesi İdari Teknik Personel Sayısı :

69 İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Emekli İdari Personel Adı Soyadı Bölümü Emeklilik Tarihi Neriman URUN Kimya Mühendisliği

70 Hizmet İçi Eğitim Programları ve Seminerler
İDARİ PERSONEL PROFİLİ SEMİNERİN ADI AMACI TARİHİ YER KATILAN KİŞİ SAYISI 6111 sayılı S.K. ve 657 sayılı S.K. Meydana Gelen Değişiklikler Semineri Hizmet İçi Eğitim Programı Rektörlük 2 Etkili İletişim Hizmet İçi Eğitim programı 3 Bireysel Performans Yönetimi TODAİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Semineri Hizmet İçi eğitim programı Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri Microsoft Word 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi 06, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitimi Okul Başarısının Artırılmasında Ailenin Rol ve Sorumlulukları Semineri Akademik ve İdari İptal İhdas Çalışmaları Konulu Bilgilendirme Toplantısı Power Point 2007 (Sunu Teknikleri) “Temel Düzeyde” Harcırah Kanunu Semineri Hizmet içi eğitim programı Satın Alma İşlemleri Konulu Eğitim 1 Microsoft Excel 2007 Kullanımı Konulu Eğitim HİTAP Uygulamaları Programı Semineri TOPLAM 29

71 1- PERSONEL İŞLERİ Disiplin soruşturması işlemleri
Personelin göreve başlama işlemleri İdari personelin asalet tasdiki Terfi (Kademe ilerlemesi) Nakil ile gelen personelin göreve başlaması İsteğe bağlı ve malulen emeklilik işlemleri Yaş haddinden ve Re'sen emeklilik işlemleri Vefat halinde emeklilik Personelin işten ayrılma işlemleri Yıllık İzin Mazeret izin işlemleri Hastalık izinleri Ücretsiz izinler (Doğum, eş,yakının hastalığı, sendika görevi vb.) Müstafi işlemleri İstifa işlemleri Askere sevk tehiri işlemleri Hizmet birleştirme işlemleri Personelin sicil işlemleri Hizmet borçlanması işlemleri Öğrenim değişikliği İdari personelin görevde yükselme işlemleri Personelin hususi pasaport çıkarma ve temdit (süre uzatma) talepleri Kadro değişikliği Çalışma belgesi isteği Hizmet belgesi isteği Personelin medeni durum, soyadı değişiklik işlemleri Görev süresi uzatma (Yeniden Atama) İdari göreve vekalet veya maaşlı vekalet Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı atama Akademik kadro ilanı başvurularının alınması Yardımcı doçent kadrosuna atama Öğretim görevlisi kadrosuna atama Araştırma görevlisi kadrosuna atama

72 2- ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrenci belgesi, transkript ve ilgili makam yazısının verilmesi Not durum belgesi Askerlik belgesi(Ek-C2) Kurumların verdiği burslarla (TEV,KYK, vb.) ilgili yazışmalar Burs – kredi işlemleri Öğrenci sağlık karnesi işlemleri Öğrencilerin askerlik işlemleri (öğrencilik hakkı devam ederken) Öğrenci temsilcisi seçimi Erasmus öğrenci değişim programı işlemleri Yatay ve dikey geçiş işlemleri Kayıt sildirme işlemleri Kayıt dondurma işlemleri Muafiyet/Eşdeğerlik işlemleri İntibak (Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler İçin) Ders programları işlemleri Mazeret sınavı işlemleri Sınav notuna itiraz işlemleri Maddi hata işlemleri Mezuniyete üç ders işlemleri Staj işlemleri İlişik kesme işlemleri Öğrenci disiplin soruşturması işlemleri Mezuniyet işlemleri Ders içeriği isteği Öğrenci toplulukları kurma işlemleri Yaz okulu açılması Akademik takvim belirleme çalışmaları Okutulacak derslerin listeleri ve ilanı Özel öğrenci statüsünde ders alma işlemleri Kısmi zamanlı öğrenci çalışma puantajları Kısmi zamanlı öğrenci çalışma başvuruları Eğitim-öğretim yılı öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

73 ÖĞRENCİ İŞLERİ (devam)
Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diplomasını kaybedenler Diploma ve diploma eki verilmesi Lise diplomasını talep edenler Öğrenci kimlik kartı işlemleri Yeniden öğrenci kimlik kartının düzenlenmesi Af işlemleri Yabancı dil muafiyet sınavı Çift anadal başvuru işlemleri Yandal başvuru işlemleri Eğitim-öğretim planlarında değişiklik yapılması Başka üniversitelerden yaz okulu dersleri alınması Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları öğrencilerine ait işlemler Kütüphane hizmetlerinden yararlanma işlemleri Sportif, kültürel faaliyetlere katılan öğrenci izinleri Kayıt Yenileme İşlemleri ( Ders Seçme/Ekleme/Silme/Saydırma) Başarı notuna itiraz Öğrenci olayları istatistiğinin yapılması Sınav sonuçlarına itiraz işlemleri Katkı payı muafiyet işlemleri (Şehit ve Gazi çocuğu olduğuna dair belge) Harç iadesi işlemleri İnternetten ders kayıtları Kayıt yenileme ve ders kaydı Öğrenci sevk kâğıdı “Öğrenci Otomasyonu” şifresi İstatistikler (Birim İstatistikleri-YÖK İstatistikleri-ÖSYM İstatistikleri-KYK İstatistikleri TUİK İstatistikleri vb.) Tek ders sınavı işlemleri Sağlık raporları işlemleri Ortalaması 1.8’in altında olan öğrencilerin talepleri Geçici mezuniyet belgesi başvuru işlemleri Lisans öğrencilerine bandrol/hologrom dağıtımı Harçsız pasaport isteği Öğrenci danışmanlık hizmetleri

74 3- İDARİ VE MALİ İŞLER Maaş ödemeleri Haciz işlemleri
Ek ders bordro ve icmalinin hazırlanması Doğum yardımı Ölüm yardımı Yurt içi geçici görevlendirme yolluk ödemeleri Yurt dışına geçici görevlendirme yolluk ödemeleri Sürekli görev yolluğu ödemeleri Serbest seyahat kartı Taşınır İşlem Fişi Kesimi Taşınır işlem fişi çıkışı Depo malzeme çıkışı Demirbaş malzeme teslimi Demirbaş zimmet düşümü Bilimsel araştırma projesine ait demirbaş malzemesi teslimi Mal ve hizmet alımlarının karşılanması Onarım Tamir Bakım Hizmet bedellerinin ödenmesi Kesin teminat iadesi İşlemi Bütçe hazırlama işlemleri Telefon fatura ödemesi Tüketim malzemesi taleplerinin karşılanması (Temizlik-kırtasiye-lab. Malzemeleri-gaz talepleri ve diğer sarf malzemeleri vb.) Mesai (Fazla Çalışma Karşılığı) ücretleri Diğer taleplerle ilgili işler (Konferans Salonu kullanım istekleri - fotokopi çekim talepleri vb.

75 İDARİ VE MALİ İŞLER (devam)
Sağlık ödemeleri Küçük bakım onarım hizmetleri Emekli kesenekleri ve SSK primlerinin internet üzerinden gönderilmesi 2547/31.maddeye göre görevlendirilen öğretim görevlilerinin SGK primleri Birim İdari Faaliyet Raporunun hazırlanması Maaş bordrosu talebinin karşılanması Teknik gezi isteklerinin değerlendirilmesi Tüketim ve demirbaş malzeme satın alma isteği Geriye Dönük Ödeme İşlemleri (Borç veya Alacak) Taşınır sayım ve döküm cetveli Harcama Birimlerinin en son kestikleri TİF Numaraları Raporu Yıl sonu sayım tutanağı Harcama birimi taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Kayıttan düşme teklif onay tutanağı Fakültenin ihtiyaç duyduğu malzemeler için satın alma (Doğrudan Temin) Döner sermaye kapsamında akademik ve idari personele katkı payı ödenmesi işlemleri

76 4- YAZI İŞLERİ VE KOORDİNASYON BİRİMİ
Fakülte Kurulu gündeminin hazırlanması ve kararların yazılması Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve kararların yazılması Mahkemelerin bilirkişi taleplerinin yerine getirilmesi işlemleri Akademik Faaliyet Raporunun hazırlanması Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasının sağlanması Fakülte ile ilgili duyuruların yapılması MÜDEK Web sayfası takip ve güncellemesi Farabi Erasmus Öğrenim Hareketliği Staj Hareketliliği Öğrenci Toplulukları Konferans ve vb etkinliklerin organizasyonu Mezuniyet Töreni organizasyonu Organizasyon Poster ve tanıtım işleri Özel etkinlik günleri UYUM Programı

77 5- BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ
Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını yazılı olarak iletir. Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır. Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını yazılı olarak iletir. Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder. Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları dosyalar. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar. Toplantı duyurularını yapar. Bölüm Kurulu raporlarını yazarak ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazar. Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir. Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır. Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar. Dekanlığın ve bölüm başkanının görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

78 Ankara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığının İdari Personel Sayısı Hakkındaki Saptamaları
Yukarıda verdiğimiz idari personel sayıları ve yaptıkları görevler kıyaslandığında personel sayımızın yetersizliği çok net görülmektedir. Ankara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı Fakültemizde yaptığı denetlemeler sonucunda hazırladığı 27 Mayıs 2011 tarihli raporunda da bu konuyu ayrıntılı olarak ifade ederek sistemin mevzuata uygun olarak işleyişinin sağlanması ve karışıklığa meydan verilmemesi için; Personel sayısının artırılması hususunun, 2011 yılı performans programı ve bütçe çalışmaları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunularak çözülmesi, Personelin nitelik ve nicelik yönünden yeterli düzeye getirilerek “Görevler Ayrılığı İlkesinin’’uygulanması, İhtiyaç duyulan birimlere nitelikli personel takviyesinin yapılması, Sistemin mevzuata uygun olarak işleyişinin sağlanması ve karışıklığa meydan verilmemesi için, taşınır ve satın alma işlemlerini mali işler şefliğinden ayrı yürütecek bir ayniyat şubesi ve satın alma şubesinin kurulmasının gerektiğinin ısrarla altı çizilmiştir.

79 Mühendislik Fakültesi Öğrenci Toplulukları BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Öğrenci Topluluğunun Adı Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Bölümü Jeofizik Topluluğu Doç. Dr. Emin CANDANSAYAR Jeofizik Mühendisliği Bölümü Havacılık Öğrenci Topluluğu Prof. Dr. Ergun GÖKTEN Jeoloji Mühendisliği Bölümü Institute of Elektronic and Elektronic Engineers (IEEE) Doç..Dr. Ziya TELATAR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Bilgisayar ve İnternet Topluluğu Doç. Dr. Niyazi MERİÇ Fizik Mühendisliği Bölümü Capoeira Uzm. Burak ÇUHADAROĞLU Gıda Kültür ve Sanat Topluluğu Prof. Dr. Nuray KOLSARICI Gıda Mühendisliği Bölümü Fizik Mühendisliğinin Sesi Topluluğu Prof. Dr. Ömer YAVAŞ Eş Danışman Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hüseyin SARI - Yrd. Doç. Dr. Eyüp DUMAN Halk Oyunları Topluluğu Araş. Gör.Çağıl KADEROĞLU Alican …Topluluk Üyesi Motor Sporları Topluluğu Araş. Gör. Dr. Koray SÖZERİ Müh. Fak. Buz Sporları Topluluğu Prof. Dr. Bülent AKAY Kimya Mühendisliği/Dekan Yrd. Müh. Fak. Nanoteknoloji Topluluğu Prof. Dr. Nuray YILDIZ Kimya Mühendisliği Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu Prof. Dr. Taner ÜNLÜ Düşünce ve Sanat Topluluğu Yrd.Doç. Dr Refik TURHAN Çağdaş Müzik Topluluğu Doç. Dr. Gülen B. TUNCA Fen Fakültesi Computer Society Prof. Dr. Baki KOYUNCU Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Öğrenci Topluluğu (GENÇYEBİM) Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Zehra KARAKAŞ

80 BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Toplulukları Faaliyetlerinden Örnekler Hidromobil Takımı Gıda Kültür ve Sanat Topluluğu Halk Oyunları Topluluğu AFTİT

81 BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi
Etkinliklerinden Örnekler Capoeira Topluluğu Kimya Mühendisliği Sanayi ve Kariyer Günleri Gıda Mühendisliği Kariyer Günleri Kimya Mühendisliği Sanayi ve Kariyer Günleri

82 BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Faaliyetlerinden Örnekler Fakültemiz Kimya Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 13 kişilik ekip, Mühendislik Fakültesi KARMER Koordinatörü Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine YAĞMUR danışmanlığında, 5-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında “Sanayi ve Kariyer Günleri”nin birincisini gerçekleştirmiştir. Etkinlikte özellikle kimya mühendislerinin nerelerde istihdam edildiği, uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için hangi niteliklere sahip olmaları gerektiği, iş hayatının beklentileri ve özellikle son yıllarda girişimci olmaları ve kendi işlerini kurmalarının önemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Farklı üniversitelerden de etkinliğe katılım gerçekleşmiş olup, toplam katılımcı sayısı yaklaşık 250 civarında olmuştur. İki gün boyunca etkinliğe katılan öğrencilere sertifika verilmiştir.

83 BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Faaliyetlerinden Örnekler Gıda Kariyer Günleri : Her yıl geleneksel olarak başarıyla sürdürülmekte

84 BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi
Etkinliklerinden Örnekler Fakültemizin Etkinlikleri kapsamında, Aralık 2011 tarihlerinde, Fakültemiz Konferans Salonunda "2011 Ankara YEF Günleri" düzenlenmiştir.

85 Bildiri sunum tarihi uzatıldı (9.7.2012), başvurularımız bekleniyor
BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi Etkinliklerinden Örnekler 2. Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı (MEUK2012) "Yeni Eğilimler ve Beklentiler” Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Southern Illinois Üniversitesi Edwardsville tarafından 31 Ekim - 3 Kasım 2012 tarihleri arasında İkinci Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı (MEUK2012) düzenlenecektir. Konferansın, Mühendislik Eğitimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunması ile yeni çalışma ve işbirliklerinin yolunu açmasının yanında; yayınlanacak bildirilerle yapılacak tartışmaların da stratejik konumdaki karar vericilere, yükseköğretim yöneticilerine ve uygulamacılara yol gösterici olması beklenmektedir. HATIRLATMA : Bildiri sunum tarihi uzatıldı ( ), başvurularımız bekleniyor

86 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ Konferans, Dünyada Açlık Olgusu ve Çözüm Arayışları Çalıştay, YEF Günleri Hızlandırıcı Teknolojileri, CERN ve Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Konferans, Çevre Dostu Manyetik Soğutma Mühendislik Uygulamalarında Güncel Teknikler Kimya Sanayi ve Mühendislik Eğitimi

87 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ Doğu Akdeniz Petrolü ve Politik Yansımaları Nötrino Fiziğindeki Son Gelişmeler Fakültemizin Kuruluşunun 11. Yıldönümü Etkinlikleri Fakültemizin Kuruluşunun 11. Yıldönümü Etkinlikleri

88 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ Haziran 2011 Konferans Hızlandırıcı Teknolojileri, CERN ve Haziran 2011 Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Ağustos 2011 Seminer Max-Planck Institut für Aeronomie “Space Weather” 12 Ağustos 2011 Ekim 2011 Konferans Kula Yöresinin Kültürel Jeolojisi 7 Ekim 2011 Ca’ Foscari University of Venice and Veneto Region Nanotech Cluster: Developing Opportunities of Research and Teaching 20 Ekim 2011 Kasım 2011 Teknogirişim Desteği Tanıtım Günleri Genç Mezunlarımıza Kendi İşlerini Kurma Olanakları 03 Kasım 2011 Aralık 2011 Çevre Dostu Soğutma Teknolojisi Manyetik Soğutma 1 Aralık 2011 Dünya’da Açlık Olgusu ve Çözüm Arayışları 15 Aralık 2011 Konser Mühendislik Fakültesi Türk Müziği Korosu 16 Aralık 2011 Singular Potentials Mühendislik Uygulamalarında Güncel Teknikler 19 Aralık 2011 Kimya Sanayi ve Mühendislik Eğitimi 22 Aralık 2011 Çalıştay Ankara YEF Günleri 2011 27-30 Aralık 2011 Mart 2012 Doğu Akdeniz Petrolü ve Politik Yansımaları 23 Mart 2012 Mayıs 2012 Kutlama 11. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri 2 Mayıs 2012 Haziran 2012 Nötrino Fiziğindeki Son Gelişmeler 1 Haziran 2012

89 BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

90 Toplam 77 adet laboratuar
FİZİKSEL ALT YAPI Fakültemizde 33 adet eğitim, 38 adet Araştırma, 6 adet bilgisayar laboratuvarı olmak üzere Toplam 77 adet laboratuar 18 adet 50, 3 adet 75, 7 adet 100, 1 adet 150 kişilik, Toplam 29 adet derslik (Not: Dersliklerin büyük bir kısmı AÜFF ile ortak kullanılmaktadır.) 1 adet 170 kişilik Konferans Salonu (Mavi Salon) vardır.

91 FİZİKSEL ALT YAPI ( devam)
Fakültemiz ve Fen Fakültesinin ortak olarak kullandığı D-E Blok binalarında elektrik kesintisi sırasında devreye girecek bir jeneratör kurulumu için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne alternatif yerler bildirilmiş ve 1. alternatif olarak sunulan Fen Fakültesi otoparkının bitimindeki adacık Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/05/2012 tarih ve 697 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

92 Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları
FİZİK MÜH BÖLÜMÜ Acer Marka Bilgisayar Kasası 3 Adet Apple Dizüstü Bilgisayar Apple Marka Kasasız Pc 2 APPLE Marka Tablet Bilgisayar 4 Argon Tüpü 1 Asus Dizüstü Bilgisayar Cep Bilgisayar Çantası CTD Problar, Sıcaklık, Tuzluluk Ölçerler Dell Dizüstü Bilgisayar Digital Fotoğraf Makinası 5 Diğer Çok Fonksiyonlu Yazıcı Diğer Sunucu ve Ağ Cihazı Kabini Ekran (Monitör) LCD 17" Ekran (Monitör) LCD 19" 25 Exper Marka Bilgisayar Kasası 20 Fiber Optik Spektrometre Floresans Spektrometre Fotoğraf Makinesi Çantası Fujitsu Dizüstü Bilgisayar Harici DVD Yazıcı HP Çok Fonksiyonlu Yazıcı HP Dizüstü Bilgisayar İntergraph Marka Bilgisayar Kasası Kablosuz Kontrol Cihazı Kimyasal Saklama Dolabı Klimalar Memur Masası Nem Tayin Cihaz ı Oksijen Tüpü Parlatma Makinası Projektörler (Projeksiyon Cihazları) Renkli Lazer Yazıcı Samsung Marka Tablet Bilgisayar Sıvı Kromotografi Cihazı Tavlama Fırınları Yazı Tahtası Yönsis Marka Bilgisayar Kasası ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ Acer Marka Bilgisayar Kasası 4 ADET Dijital Kameralar 1 ADET Exper Marka Bilgisayar Kasası 2 ADET HP Dizüstü Bilgisayar Ekran (Monitör) LCD 19" 6 ADET Etejer 4 ADET Klimalar 3 ADET Makam Tipi Çalışma Koltuğu Memur Masası Misafir Koltukları BİLGİSAYAR MÜH BÖLÜMÜ Acer Dizüstü Bilgisayar 1 ADET Fujitsu Dizüstü Bilgisayar Samsung Marka Tablet Bilgisayar Acer Marka Bilgisayar Kasası 2 ADET Atx Bilgisayar Kasası 6 ADET Diğer Bilgisayar Kasası Sunny Marka Bilgisayar Kasası Exper Marka Bilgisayar Kasası Ekran (Monitör) LCD 19" 4 ADET Ekran (Monitör) LCD 20" Ekran (Monitör) LCD 23" Etejer 10 ADET Görüntüleme Sistemli Polarizan Mikroskop HP Dizüstü Bilgisayar Lenovo Dizüstü Bilgisayar Lexmark Lazer Yazıcı Memur Masası Omurga Switch Projeksiyon Perdesi 3 ADET Projektörler (Projeksiyon Cihazları) Radyo Frekansı Okuyucusu (RFID) Routerler (yönlendirici Cihazlar) Sabit telefon JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ Acer Marka Bilgisayar Kasası 2 Adet Asus Dizüstü Bilgisayar 1 Çekiçler Diğer USB Tarayıcı Ekran (Monitör) LCD 19" GPS Cihazları Klimalar Nükleer Manyetik Rezonans Sondaj Cihazı (NMR) Objektif On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı Projeksiyon Perdesi Projektörler (Projeksiyon Cihazları) Raf Sunucu 4 İşlemcili (Server) Xerox Lazer Yazıcı

93 Acer Dizüstü Bilgisayar Acer Marka Bilgisayar Kasası 8
GIDA MÜH BÖLÜMÜ Acer Marka Bilgisayar Kasası 5 Adet Analitik Terazi 1 Apple Dizüstü Bilgisayar APPLE Marka Tablet Bilgisayar Cihaz Sehpası Cips Test Cihazı Diğer Çok Fonksiyonlu Yazıcı Döner Ocağı 2 Ekran (Monitör) LCD 17" Ekran (Monitör) LCD 19" Enzimler için Düşme Sayısını Tayin Cihazı Etejer Etüvler Exper Marka Bilgisayar Kasası Fermantasyon Kabini Fırın Fırın Tavaları 13 Fritözler Fujitsu-Siemens Marka Bilgisayar Kasası 4 Gaz Kromotografi Cihazları Homojenizatörler HP Dizüstü Bilgisayar HP Lazer Yazıcı HPLC Floresans Dedektörü Klimalar 7 Manyetik Karıştırıcı Masa Üstü Tarayıcı Mayalandırma Cihazı Membran Filtrasyon Sistemi Memur Masası Nem ve Yoğunluk Ölçme ve Kontrol Cihazı Oki Lazer Yazıcı Otoklavlar Projektörler (Projeksiyon Cihazları) Reaktör Saf Su Cihazı Samsung Marka Tablet Bilgisayar Soğutmalı Santrifüj (Isıtıcı) Soğutmalı Su Banyosu Tava Arabası Termosifon Tezgah Dolapları Vakum Pompası Vortex Yazı Tahtası Yönsis Marka Bilgisayar Kasası JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ 48 Kanal Sismik Cihazı 1 Adet Acer Dizüstü Bilgisayar Acer Marka Bilgisayar Kasası 8 Ahşap Dosya Dolabı 2 APPLE Marka Tablet Bilgisayar Asus Dizüstü Bilgisayar Binoküler Mikroskoplar 15 Büro Tipi Buzdolabı Casper Marka Bilgisayar Kasası Cep Bilgisayar Çantası CMG/DCM Sismolojik Veri Toplama İletişim Cihazları Crea Bilgisayar Kasası Diğer Ekran (Monitör) LCD 3 Diğer Sehpalar Ekran (Monitör) LCD 17" 6 Ekran (Monitör) LCD 19" Ekran (Monitör) LCD 23,5" Etejer Exper Marka Bilgisayar Kasası GPS Cihazları HP Lazer Yazıcı Kanatlı Kesme Düzeneği Klimalar Makam Masası Memur Masası Misafir Koltukları Otomatik Kompaktör Permabilite Düzenek Sistemi Projektörler (Projeksiyon Cihazları) Şef Tipi Çalışma Koltuğu 5 Tezgah Dolapları Xerox Lazer Yazıcı Yönsis Marka Bilgisayar Kasası Yük Halkası Zemin ve Kaya Öğütme Değirmeni Zeminlerin Şişme Yoğunluğunu Ölçme Cihazı KİMYA MÜH BÖLÜMÜ Acer Marka Bilgisayar Kasası 9 Adet Bekleme Koltukları 1 Crea Bilgisayar Kasası Diğer Bilgisayar Kasası Diğer Ekran (Monitör) CRT Tüplü Dijital Gaz Akış Ölçer 2 Ekran (Monitör) LCD 17" Ekran (Monitör) LCD 19" 4 Ekran (Monitör) LCD 20" Ekran (Monitör) LED 22" Elektro Spreyleme Sistemi Exper Marka Bilgisayar Kasası Fujitsu-Siemens Marka Bilgisayar Kasası Grafik Tablet Hassas Terazi Homojenizatörler HP Dizüstü Bilgisayar 3 HP Marka Bilgisayar Kasası Isıtıcı Tabla Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcılar Kabin Klimalar 6 Laminer Kabin Liyofilizatör No-Frost Buzdolabı Ozon Jeneratörü PH Metre Sabit Telefon Saf Su Cihazı Samsung Marka Tablet Bilgisayar Soğutmalı Santrifüj (Isıtıcı) Soğutmalı Su Sirkülatörü Sony Dizüstü Bilgisayar Tarama Elektron Mikroskopları Ultra Santrifüj Ultrasonik Homojenizatör Ultrasonik Yıkama Banyoları Vakumlu Kaplama Cihazları

94 TOPLAM TEKNOLOJİK DONANIM
FİNANSAL ALT YAPI TOPLAM TEKNOLOJİK DONANIM

95 BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM : 346.155,00 TL
FİNANSAL ALT YAPI FAKÜLTE HARCAMALARI FİZİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı Cihaz Bakım & Onarımı Cihaz Alımı Bina Bakım & Onarımı Büro Malzemesi Alımı Elektrik Malzemesi Alımı Eğitim Donanımı BİLGİSAYAR MÜH BÖLÜMÜ MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı Cihaz Bakım & Onarımı Eğitim Donanımı Bina Bakım & Onarımı Elektrik Malzemesi Alımı GIDA MÜH BÖLÜMÜ Elektrik Malzemesi Laboratuvar Kimyasal ve Sarf Malzeme MÜDEK Cihaz Bakım Onarım Cihaz Alımı Bina Bakım & Onarım Elektrik Malzemesi Alımı Büro Malzemesi Alımı JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Kimyasal & Sarf Malzeme Cihaz Alımı ve Bakım Onarımı Bina Bakım Onarımı Elektrik Malzemesi Alımı JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı Mobilya Bina Bakım & Onarımı Elektrik Malzemesi Alımı KİMYA MÜH BÖLÜMÜ Elektrik Malzemesi Alımı Laboratuvar Kimyasal ve Sarf Malzemeleri Alımı MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı Cihaz Alımı Yazılım Lisansı Bina Bakım & Onarımı BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM : ,00 TL

96 GENEL TOPLAM : 1.020.754,00 TL FİNANSAL ALT YAPI DEKANLIK HARCAMALARI
Doğalgaz Giderleri ,00 Su Giderleri (Gıda Müh. Bölümü) ,00 Damacana Su Giderleri ,00 Kırtasiye Sarf Malzemeleri ,00 Kimyasal ve Gaz ,00 Elektrik Malzemesi ,00 Temizlik Malzemesi Giderleri ,00 Telefon Giderleri ,00 Teknik Gezi Giderleri ,00 Cihaz Bakım ve Onarım ,00 Bilgisayar Bakım ve Onarım ,00 Büro Malzemesi Alımı ,00 Cihaz Alımı ,00 Bina Bakım ve Onarım ,00 MÜDEK ,00 GENEL TOPLAM : ,00 TL BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM: ,00 TL

97 Tarihleri Arasında Fakülte Bütçesinden Yapılan
FİNANSAL ALT YAPI 15 Haziran 2011 – 15 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Fakülte Bütçesinden Yapılan Maddi Destek Yurtiçi Yolluk & Yevmiye Desteği 60 Destek 19.813,24 Yurtdışı Yolluk & Yevmiye Desteği 21 Destek 36.864,72 Yurtiçi Katılım Ücreti Desteği 26 Destek 7.490,79 Yurtdışı Katılım Ücreti Desteği 1 Destek TOPLAM: Destek ,75 TL (86 Yurtiçi – 34 Yurtdışı)

98 FİNANSAL ALT YAPI 2011 YILI ONAYLANAN BÜTÇE TOPLAM 825.118
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (Elektrik, su, doğalgaz, kimyasal malzeme, kırtasiye alımı, YOLLUKLAR (Yurtiçi-Yurtdışı) 61.931 HİZMET ALIMLARI (Telefon, taşıt kiralama, kurs ve katılım ücretleri) 71.185 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Büro, makine ve tefrişat alımları, cihaz bakım-onarım) 70.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Bina bakım - onarım) 65.000 TOPLAM 2012 YILI ONAYLANAN BÜTÇE TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (Elektrik, su, doğalgaz, kimyasal malzeme, kırtasiye alımı, YOLLUKLAR (Yurtiçi-Yurtdışı) 53.000 HİZMET ALIMLARI (Telefon, taşıt kiralama, kurs ve katılım ücretleri) 71.200 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Büro, makine ve tefrişat alımları, cihaz bakım-onarım) 67.100 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Bina bakım - onarım) 60.300 TOPLAM

99 Fakültemizden Yolluk & Maddi Destek Alan Bölümler
FİNANSAL ALT YAPI Fakültemizden Yolluk & Maddi Destek Alan Bölümler YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM TUTAR (TL) Bölümler Kişi BM Kendi Projeleri kanalıyla EM 5 1.090,00 4 8.700,00 9.790,00 FM 8 3.194,19 3 4.521,44 7.715,63 GM 17 4.758,33 1 1.424,00 6.182,33 JFM 9 3.578,67 5.810,76 9.389,43 JM 12 3.877,53 7.416,43 11.293,96 KM 3.314,52 8.992,09 12.306,61 60 19.813,24 21 36.864,72 56.677,96

100 FİZİKSEL – SOSYAL – KÜLTÜREL – SANATSAL ALT YAPI İLE EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİ Yapılan Onarımlar √ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Z.08 ve Z.09 nolu odaların boyanma işlemi tamamlandı. √ Fizik Mühendisliği Bölümündeki temizlik elemanları için oda hazırlandı elektrik işleri tamamlandı. Oda kullanıma hazır hale getirildi. √ Fizik Mühendisliği giriş kattaki 1 adet oda boyması işlemi yapılmıştır. Temizlik şirket elemanları boyattırılan odaya taşındı. √ Gıda Mühendisliğine gidilerek oradaki yapılması gereken laboratuarlardaki işler kontrol edildi , Rektörlük teknik işlere onarım için yazı yazıldı. Ekmek araştırma laboratuvarı altyapısına destek olundu. Bir öğrenci laboratuvarı iyileştirildi. √ Elektronik Mühendisliği bayanlar tuvaletindeki arızalı sifon yenisiyle değiştirildi √ Fizik Mühendisliğinden istenen 4 adet isimlik yaptırılarak sahiplerine teslim edildi √ Elektronik Mühendisliğinin kırılan panosunun camı yenisiyle değiştirildi √ Kimya Mühendisliğindeki çatıdan akan yağmur suyu için çatıdaki ondulinler değiştirildi açık yerlere çekomastik çekilerek su akıntısı durduruldu √ Jeoloji Mühendisliğinin elektrik panosunun bulunduğu odanın kapısı kilidi ve kapısı kırılmıştır. Marangozhanede kapı onarıldı ve kildi yenisiyle değiştirildi. √ Gıda Mühendisliğinin talep ettiği laboratuarlardaki onarım işleri için Rektörlüğe üst yazıyla bildirildi teknik ekip istendi √ Gıda Mühendisliğine 5.000TL’lik su avansı açıldı ve su alınarak su kartı teslim edildi. √ Bölümlerimizdeki boyanması gereken kirli duvarların periyodik olarak boyanma işlemleri devam ediyor

101 Bize verdiğiniz destek için
Özgüvenimiz ve çalışma azmimiz var. Görüşleriniz , eleştirileriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli ! Bize verdiğiniz destek için ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ Akademik Genel Kurul, 27 Haziran 2012


"AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları