Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNDEM I- Giriş II- Misyon-Vizyon III-Yönetim IV- Stratejik Plan ve Kurumsal Analiz V- Eğitim Öğretim Faaliyetleri VI- Akademik Yenilikler ve Etkinlikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNDEM I- Giriş II- Misyon-Vizyon III-Yönetim IV- Stratejik Plan ve Kurumsal Analiz V- Eğitim Öğretim Faaliyetleri VI- Akademik Yenilikler ve Etkinlikler."— Sunum transkripti:

1

2 GÜNDEM I- Giriş II- Misyon-Vizyon III-Yönetim IV- Stratejik Plan ve Kurumsal Analiz V- Eğitim Öğretim Faaliyetleri VI- Akademik Yenilikler ve Etkinlikler VII- Öğrenci Profili VIII- Akademik Personel Profili IX- İdari Personel Profili X- Finansal Alt Yapı ve Bütçe Uygulamaları XI- Bilimsel & Sosyal & Sanatsal & Kültürel Etkinlikler XII- Teşekkür

3 Bugün Dekanlık Yönetimi olarak son bir yıldır yapmakta olduğumuz icraatları sizlerle birlikte değerlendirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu süreç içerisinde yapıcı eleştiriler ve paylaştıkları olumlu görüşlerle bizleri yüreklendiren öğretim elemanlarımıza minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. Göreve başladığımız ilk yıldan itibaren büyük bir gayret sarf ederek yılmadan verilen görevleri özveri ile ile titizlikle yerine getiren idari personelimize içtenlikle teşekkür etmek isteriz. Mühendislik Fakültesinin birbirlerini sevip saygı duyan üyelerden oluşan bir aile olmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.

4 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ’nin 7. maddesi hükmüne göre, Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe iletilir.

5 Misyonumuz Mühendislik bilimine ve teknolojiye özgün katkılar yaparak topluma ve insanlığa hizmet, Akademik mükemmeliyet, fikir özgürlüğü ve sorumluluk bilinci, Bilginin sınırlarını sürekli genişletmek. Vizyonumuz Mühendislik eğitimi ve öğretiminde yüksek standartlar Çağın sorunlarına duyarlı, yüksek ahlaka sahip mezunlar yetiştirmek Ulusal ve uluslar arası arenada öncü konumda olabilmek

6 DEKANLIK Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Dekan Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK Prof. Dr. Bülent AKAY Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Nezihe ER Fakülte Sekreteri

7 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU

8 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

9 1- KUVVETLİ YANLAR K1. Köklü akademik gelenekler : araştırma ve eğitim-öğretim alanında K2.Üniversite içinde göreceli dinamik, genç ve yeniliklere açık bir fakülte olmamız, K3. Öğretim kadrosunun deneyimli ve konularında uzman elemanlardan oluşması, K4. Sonuçları uluslararası saygın dergilerde yayınlanan, nitelikli araştırmalar yapılması, K5. Görsel-işitsel olanaklar ve bilgisayar donanımlarının bulunması, K6. Dekanlık personel işleri çalışanlarının, öğretim elemanlarına her zaman yardıma hazır olmaları ve işlerini ciddiye almaları, K7. Öğrencilerin öğretim üyelerine rahatça ulaşabilmeleri ve ilişkilerin sıcak ve samimi olması, K8. Bazı bölümlerin MÜDEK değerlendirmesinden geçmesi ve diğerlerinin yakın gelecekte geçecek olması, K9. DPT, TÜBİTAK ve BAP gibi çok sayıda araştırma projesinin başarıyla yürütülmesi ve yeni projeler için potansiyel olması, K10. Güçlü ve yaygın elektronik kütüphane, K11. Yerleşkenin şehir içinde bulunması.

10 2- ZAYIF YANLAR Z1. Bağımsız mühendislik binalarının olmaması, bölümlerin tek bir yerleşkede bulunmaması, yerleşim alanında yeni ofis, derslik ve laboratuar için yer kalmamış olması, Z2. Uzman, teknisyen, idari personel ve hizmetli sayılarının yetersizliği, Z3. Bütçe yetersizliği, Z4. Öğretim üyelerin yaş ortalamalarının giderek yükselmesi, kadrolu ve genç elemanların (Araş. Gör., Yrd. Doç) sayısının azalmakta oluşu, Z5. Performansa dayalı ücret sisteminin olmaması, Z6. Öğrenci ve araştırma laboratuarlarını destekleyen atölyelerin ve bakım-onarım hizmetlerinin yetersiz olması, Z7. Ulusal ve uluslararası ortak çalışmaların istenen düzeyde olmaması, Z8. Avrupa Birliği olanaklarının yeterince kullanılamaması, Z9. Sanayi ile işbirliğinin istenen düzeyde olmaması.

11 3- ÇEVRESEL FIRSATLAR F1. Üniversitemiz için Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması ile ortak proje ve danışmanlık olanaklarının artması, F2. Bilim insanı yetiştirme projesi ve diğer olanaklarla lisansüstü öğrenci sayısının artma potansiyeli, F3. Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslerde İngilizce oranı artırma potansiyelinin olması, F4. Bölümlere daha nitelikli öğrencilerin alınabilme potansiyeli, F5. Ulusal kurumların ve üniversitemizin araştırmaya daha fazla kaynak sağlaması, F6. Disiplinler arası araştırma yapma ve problem çözme potansiyelinin bulunması.

12 4- ÇEVRESEL TEHDİTLER T1. Nitelikli genç elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında karşılaşılan güçlükler, T2. Araştırma görevlilerinin doktoraları bitince ayrılma zorunluluğu, T3. Öğretim üyesi ve yardımcılarının maddi olanaklarının iyileştirilememesi, T4. Bütçe talebi ve karşılanma oranlarındaki dengesizlik.

13 EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Bölüm Bir Yılda Okutulan Ders Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı Bir Hocanın Ders Yükü Zorunlu Ders Seçmeli Ders Laboratuar Dersi YardımcılıYardımcısız BM4643-15672920 EEM41301620392653 FM33501138277478 GM5330232210320 JFM43423127711542 JM4171235286389 KM3671641248397 Toplam yılık ders saati: 56 400 Öğr.Üyesi Başına Haftalık ortalama ders saati : 17

14

15

16 * Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında Fakültemiz Fizik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü ile Universita Ca Foscari Venezia/Venice-Italy Üniversitesi arasında İkili Anlaşma imzalanmıştır. * Almanya Giessen Üniversitesi ile ikili anlaşma, * MTA ile ikili anlaşma, Türkiye Çevre Vakfı ile ikili anlaşma. SAMSUNG ile android işletim sistemleri eğitimi üzerine protokol Bölümler tarafından gerçekleştirilen işbirliği anlaşmaları. * Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında Fakültemiz Fizik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü ile Universita Ca Foscari Venezia/Venice-Italy Üniversitesi arasında İkili Anlaşma imzalanmıştır. * Almanya Giessen Üniversitesi ile ikili anlaşma, * MTA ile ikili anlaşma, Türkiye Çevre Vakfı ile ikili anlaşma. SAMSUNG ile android işletim sistemleri eğitimi üzerine protokol Bölümler tarafından gerçekleştirilen işbirliği anlaşmaları.

17 ÇİFT DİPLOMA LİSANS PROGRAMI Uluslararası eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan SUNY Üniversiteler Sistemi kapsamında Albany’deki New York Devlet Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ortak bir çift diploma lisans programı başlatılmıştır. Program mevcut öğretim üye sayısı da dikkate alınarak halen Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde devam eden % 100 İngilizce Lisans Programı ile birlikte işbirliği içerisinde yürütülmeye başlanacaktır.

18 ARAŞTIRMA ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ Fakültemiz idari olarak kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirmek için büyük çaba göstermektedir. Bu çerçevede, çağdaş öğrenim için dershane, laboratuar ve bilgisayar salonlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, araştırma alt yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesine de öncelik vermektedir. Fakültemizin temel hedefi, araştırma alt yapılarının iyileştirilmesi ve araştırma olanaklarının geliştirilmesi ve bilimde ileri ülkelerin oluşturdukları platformlarda yer almaktır. Bu amaçla, bilim ve teknolojilerdeki çağdaş gelişmeleri güncellikle izleyerek bu gelişmelere katkıda bulunmak; toplumsal yaşama, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak hedeflenmektedir. Kullanılan Ödenek = 864.920,43 TL ( 10.02.2011 - 10.02.2012 )

19 Ülkemizin ilk jeolojik koruma bölgesi KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE JEOPARKINA BİLİMSEL DANIŞMANLIK Üniversitemiz (Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü), Ankara Valiliği, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği ile ortaklaşa Çamlıdere Kızılcahamam’daki 23 ayrı duraktan oluşacak Ülkemizin en büyük jeoparkı olma özelliğini taşıyan projeye verilen bilimsel danışmanlık çalışmaları yoğunlaşarak sürmektedir. Her ay gelişmeleri gözden geçirmeye yönelik olarak ortak toplantılar yapılmaktadır.

20 KUVATERNER BİLİMİ LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU Alanında Türkiye’de ilk olacak ve 11 ayrı üniversiteden 22 hocanın ders vereceği, Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Müh. Bölümü, Kuvaterner Araştırma Grubu’nun öncülüğünde 18-23 Haziran 2012 tarihleri arasında Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz Okulu düzenlenmiştir. TÜBİTAK desteği de alan proje için yine alanında ilk olacak ve 22 bölümü kapsayacak bir kitap basılmıştır.

21 MODELLEME VE SİMÜLASYON MERKEZİ ÖNERİSİ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının teklifi doğrultusunda Fakülte Kurulunun 12/10/2012 tarih ve 32 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Modelleme ve Simülasyon Merkezi kurulması önerisi Rektörlüğe iletilmiştir. Bu Merkezin Enformatik Enstitüsü şeklindeki daha üst yapı altında kurulması Senato Gündeminde.

22 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mühendislik Fakültesinin Elektronik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programlarına 2004 yılından itibaren, Jeoloji Mühendisliği lisans programına 2006 yılından itibaren, Gıda mühendisliği Bölümüne ikinci kez 2008 yılında itibaren ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ise 2010 yılında itibaren MÜDEK tarafından yetkinlik verilmiştir. Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği lisans programlarına 30 Eylül 2011 tarihinden itibaren 30 Eylül 2013 tarihine kadar 2 yıl süreli Ara Ziyaret (AZ) koşullu akreditasyon verilmiştir. * MÜDEK 2011 Haziran ayında Washington Accord’a üye kabul edilmiştir

23 2011-2012 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI ÖSYM KONTENJANLARI PROGRAM ADI ÖSS PUAN TÜRÜ TABAN PUAN TAVAN PUAN KONTENJANKAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI % BİLGİSAYAR MÜH. (İNG.) MF481,544489,4684747100 BİLGİSAYAR MÜH. MF475,144489,0526767100 ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. MF456,685480,5386767100 FİZİK MÜH. MF264,693379,5697777100 GIDA MÜH. MF431,653451,0218888100 JEOFİZİK MÜH. MF272,792343,3254747100 JEOLOJİ MÜH. MF285,292315,3458888100 KİMYA MÜH. MF412,364490,9129898100 ÖĞRENCİ PROFİLİ * Bu sayılara dikey geçişle gelen öğrenciler eklenmelidir.

24 2011-2012 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M YILI Ö Ğ RENC İ SAYILARI SınıfBilgisayar Müh. Bilgisayar Müh.( İ ng.) Elektronik Müh. Fizik Müh. Gıda Müh. Jeofizik Müh. Jeoloji Müh. Kimya Müh. Toplam Hazırlık 664466779757110 627 1.Sınıf 823983909873124128717 2.Sınıf 62377568883695 556 3.Sınıf 492507082365798444 4.sınıf 5373105993597120582 TOPLAM2926 ÖĞRENCİ PROFİLİ

25 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Ö ğ renci İ statisti ğ i SINIFSAYIKALANGEÇENBAŞARI ORANI HAZIRLIK 646240406%62,8 1.SINIF 660249411%68,5 2.SINIF 45256396%87,6 3.SINIF 45133418%92,7 4.SINIF 48413471%97,31 TOPLAM 26503511696 ÖĞRENCİ PROFİLİ

26 2010-2011 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Mezun Ö ğ renci Sayıları BÖLÜMMEZUN ÖĞRENCİ SAYISI B İ LG İ SAYAR MÜHEND İ SL İĞİ 27 ELEKTR İ K-ELEKTRON İ K MÜHEND İ SL İĞİ 40 F İ Z İ K MÜHEND İ SL İĞİ 40 GIDA MÜHEND İ SL İĞİ 82 JEOF İ Z İ K MÜHEND İ SL İĞİ 21 JEOLOJ İ MÜHEND İ SL İĞİ 46 K İ MYA MÜHEND İ SL İĞİ 74 TOPLAM330 ÖĞRENCİ PROFİLİ

27 2010-2011 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Kayıt Sildiren Ö ğ renci Sayıları ÖĞRENCİ PROFİLİ

28 2010-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Kayıt Donduran Ö ğ renci Sayıları BÖLÜMÜSAYI Bilgisayar Mühendisliği1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği3 Fizik Mühendisliği2 Gıda Mühendisliği- Jeofizik Mühendisliği1 Jeoloji Mühendisliği1 Kimya Mühendisliği-

29 2010-2011 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Disiplin Cezası Alan Ö ğ renci Sayıları ÖĞRENCİ PROFİLİ

30 2010-2011 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı DGS İ le Gelen Ö ğ renci Sayıları ÖĞRENCİ PROFİLİ

31 Engelli Öğrenciler ve Personel için Yapılan Düzenlemeler 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Engelli öğrenci sayısı--- - Rampa sayısı222 4 Özel tuvalet sayısı455 5 Özel ankesörlü telefon sayısı555 5 Sesli uyarı sistemleri sayısı111 1 Asansör--1 1 ÖĞRENCİ PROFİLİ

32 Bölüm Teknik Gezi Sayısı Teknik Geziye Katılan Öğrenci Sayısı Bilgisayar Mühendisliği550 Elektrik -Elektronik Mühendisliği 290 Fizik Mühendisliği290 Gıda Mühendisliği9235 Jeofizik Mühendisliği3180 Jeoloji Mühendisliği21600 Kimya Mühendisliği4180 TOPLAM461425 ÖĞRENCİ PROFİLİ

33 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (UYM 101 Programı) Bu doğrultuda; 2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim yılında Fakültemize yeni kayıtla gelen 579 öğrencimize 3 gün süren çeşitli etkinlikler kapsamında eğitim ve öğrenim görecekleri bölümleri tanıtılmıştır. AMAÇ Öğrencilerin öğrenim yaşamlarına daha kolay uyum sağlamaları, kişisel-sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak üniversiteli olma kimliğinin kazandırılması amaçlanmıştır. BölümÖğrenci sayısı Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)67 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)47 Toplam114 Elektrik-Elektronik Mühendisliği67 Fizik Mühendisliği77 Gıda Mühendisliği88 Jeofizik Mühendisliği47 Jeoloji Mühendisliği88 Kimya Mühendisliği98 ÖĞRENCİ PROFİLİ

34 ERASMUS PROGRAMI İkili Anlaşmalar: Fachhochscule Vorarlberg GmbHBMAvusturya Technical University of SofiaBMBulgaristan University of OstravaBMÇek Cumhuriyeti University of Eastern FinlandBMFinlandiya Alcala UniversityBMİspanya Universitatea Din OradeaBMRomanya Vrije ÜniversitesiEMBelçika WSB-Technicka Univerzita OstravaEMÇek Cumhuriyeti Brno University of TechnologyEMÇek Cumhuriyeti Surrey UniversitesiEMİngiltere Alcala UniversityEMİspanya Akademia Techniczno-Humanistycznaw Bielsku- Biala EM Polonya University of ZilinaEMSlovakya Technological Educational Institute CreteEMYunanistan University of Duisburg-EssenFMAlmanya Bielefeld ÜniversitesiFMAlmanya Technische Universitat BerlinFMAlmanya UMEAFMİsveç Vytautas Magnus UniversityFMLitvanya Universita Ca Foscari Venezia/Venice-Italy FMİtalya University of ChesterGMİngiltere Universita degli Studi di BariGMİtalya University of Life SciencesandTechnologyGMPolonya Democritus University of ThraceGMYunanistan Technische Universitat BerlinJFMAlmanya Universita Degli Studi di Urbino "Carlo Bo"JFMİtalya Universidade de LisboaJFMPortekiz Aristotle University of ThessalonikiJFMYunanistan Technological Educational Institute CreteJFMYunanistan Universidad de Castilla La ManchaJMİspanya University of Life SciencesandTechnologyJMPolonya Universidade Nova De LisboaJMPortekiz Technische Universitat ClaustralKMAlmanya Universite de Reims Champagne-ArdenneKMFransa Institute of Technology CarlowKMİrlanda Universidad Politecnica de ValenciaKMİspanya Alcala UniversityKMİspanya Kungliga Tekniska HögskolanKMİsveç University of BolognaKMİtalya Universidade Nova De LisboaKMPortekiz ÖĞRENCİ PROFİLİ

35 ERASMUS PROGRAMI Staj Hareketliliği ERASMUS PROGRAMI Staj Hareketliliği 5 Öğrenci ÖĞRENCİ PROFİLİ

36 IAESTE Uluslararası Öğrenci Staj Hizmetleri Kapsamında Fakültemize gelen ve giden öğrenciler: GELEN ÖĞRENCİLER 1.) Gaurav Kaila- Hindistan Staj Yeri: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 2.) Anna Narkowicz-Polonya Staj Yeri: A. Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü GİDEN ÖĞRENCİLER 1) Selin Güler-Elektronik Mühendisliği Staj Yeri:EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Viyana, Avusturya 2) Selin Kara- Gıda Mühendisliği Staj Yeri: UINKAL Foodstuff Production Company, Bakü, Azerbaycan 3) Bengü Yılmaz, Fizik Mühendisliği Staj Yeri: Institut of Health Care, Banja Luka, Bosna-Hersek ÖĞRENCİ PROFİLİ

37 Kırgızistan Manas Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde Fakültemize, -Bilgisayar Mühendisliği Kırgızistan-Manas Üniversitesi 2 öğrenci Temmuz-Ağustos 2011 -Kimya Mühendisliği Kırgızistan-Manas Üniversitesi 3 öğrenci 1 yıl boyunca değişim öğrencisi -Gıda Mühendisliği Irak-Musul Üniversitesi 1 öğrenci 6 Ekim-31 Ağustos 2012 -Bilgisayar Mühendisliği Kore-Seul Üniversitesi 1 öğrenci 2011-2012 Bahar Dönemi olmak üzere toplam 7 öğrenci gelmiştir.

38 Fizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Şinasi Barış Emre, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 1 yıl süreyle İspanya’da, (25.09.2011-25.09.2011) Fizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 12 ay süreyle Çin Halk Cumhuriyeti’nde, (6.3.2011-05.12.2011) Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Handan Olğar, Alexander von Humboldt Vakfı’nın “Deneyimli Araştırmacı Bursu” kapsamında 1 yıl süreyle Almanya’da (01.08.2011-01.08.2012) Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Olğar, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 1 yıl süreyle Almanya’da, (01.08.2011-01.08.2012) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.H. Gül Yağlıoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Sonrası Araştırma Bursu Desteği kapsamında 1 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde, (17.06.2011-25.07.2012) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, “sabbatical” (7. yıl) izni kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde, (01.08.2011-31.07.2012) YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER

39 Yükselmeler Profesör : 5 Prof. Dr. İman ASKERBEYLİ (BM) Prof. Dr. Hakkı Gökhan İLK (EM) Prof. Dr. Handan OLĞAR (FM) Prof. Dr. Ali KARADUMAN (KM) Prof. Dr. Yahya SUYADAL (KM) Doçent:7 Doç. Dr. Şahin EMRAH (BM) Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ (EM) Doç. Dr. Niyazi MERİÇ (FM) Doç. Dr. Korkut Okan OZANSOY (FM) Doç. Dr. Halime Gül YAĞLIOĞLU (FM) Doç. Dr. Barış AKOĞLU (FM) Doç. Dr. Veysel IŞIK (JM) Yardımcı Doçent : 3 Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBULUT (EM) Yrd.Doç. Dr. Özge Şakıyan DEMİRKOL (GM) Yrd. Doç. Dr. İrfan AKÇA (JFM) Profesör : 5 Prof. Dr. İman ASKERBEYLİ (BM) Prof. Dr. Hakkı Gökhan İLK (EM) Prof. Dr. Handan OLĞAR (FM) Prof. Dr. Ali KARADUMAN (KM) Prof. Dr. Yahya SUYADAL (KM) Doçent:7 Doç. Dr. Şahin EMRAH (BM) Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ (EM) Doç. Dr. Niyazi MERİÇ (FM) Doç. Dr. Korkut Okan OZANSOY (FM) Doç. Dr. Halime Gül YAĞLIOĞLU (FM) Doç. Dr. Barış AKOĞLU (FM) Doç. Dr. Veysel IŞIK (JM) Yardımcı Doçent : 3 Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBULUT (EM) Yrd.Doç. Dr. Özge Şakıyan DEMİRKOL (GM) Yrd. Doç. Dr. İrfan AKÇA (JFM) AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

40 Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEBİM) Danışmanlığındaki Projeye Uluslararası Koruma Ödülü 2012 AB Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra Ödülleri’nden koruma başlığındaki Büyük Ödül, Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilen “Milet İlyas Bey Külliyesi Koruma Projesi”ne verilmiştir. Tarihi eserlerin korunmasına yönelik olarak yapı malzeme araştırma çalışmalarına 2004 yılında başlayan sistematik çalışmalarını 2004 yılında başlayan, sistematik çalışmalarını 2009 yılından itibaren de YEBİM çatısı altında sürdüren Üniversitemiz Arkeometri Grubu kültürel mirasın korunması alanında verilen bu en büyük ödül olan 2012 AB Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra ödüllerinin koruma dalındaki en büyük paydaşı oldu. Ödüle layık görülen koruma ve uygulama projesinde tarihi malzeme analizleri Jeoloji Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaan KADIOĞLU, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Selma KADIOĞLU ve Başkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL tarafından gerçekleştirilmiştir. Bilim Ödülü Alan Akademik Personel AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

41 Bilim Ödülü Alan Akademik Personel AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi tarafından her yıl 4 kategoride verilen “Kemal Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri”ne Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil KAYABALI danışmanlığında, Ahmet Hamdi DENERİ tarafından tamamlanan “Zeminlerin Kıvam Limitlerindeki Kesme Dayanımının İncelenmesi” başlıklı lisans tezi 2012 yılı Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülüne layık bulunmuştur.

42 BÖLÜMPROF.DOÇ.YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR.UZMANTOPLAM Bilgisayar Müh.21425-14 Elektrik- Elektronik Müh. 227-6-17 Fizik Müh.1264- 6*6* 37 Gıda Müh.21-2-7-30 Jeofizik Müh.224-3-11 Jeoloji Müh.1641-10435 Kimya Müh.2114-13-39 Genel Toplam76162625610183 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel : 3 186 Akademik Personel Sayıları AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Karşılaştırma için ODTÜ Müh. Fakültesi Toplam Öğr. Üye Sayısı : 420 + Araş. Gör : 430

43 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİFakültemizde Görev Yapan Akademik Personel Dağılımı

44 Adı SoyadıBölümüGörevlendirme Maddesi Görevlendirildiği Yer Görevlendirilme Süresi Araş. Gör. G. Erkan BOSTANCI Bilgisayar Mühendisliği 33İngiltere1 Yıl Araş. Gör. M. Serdar GÜZEL Bilgisayar Mühendisliği 39İngiltere1 Yıl Toplam : 2 Kişi Yurtdışında Doktora Yapmakta Olan Akademik Personel AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

45 YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Giden Öğretim Üyeleri Adı SoyadıBölümüMaddesiGörevlendirme Nedeni Görevlendirildiği Yer Görevlendirme Süresi Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLUJeoloji Mühendisliği 39Bilimsel Çalışmalar Yapmak A.B.D.3 ay Doç. Dr. Veysel IŞIKJeoloji Mühendisliği 39Bilimsel Çalışmalar Yapmak Avustralya3 ay Doç. Dr. H. Gül YAĞLIOĞLUFizik Mühendisliği39Bilimsel Çalışmalar Yapmak A.B.D.1 Ay 9 Gün Yrd. Doç. Dr. İsa NAVRUZElektrik-Elektronik Mühendisliği 39Bilimsel Çalışmalar Yapmak A.B.D.1 Yıl Toplam : 4 Kişi

46 YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Gidecek Öğretim Üyeleri Adı SoyadıBölümüMaddesiGörevlendirme Nedeni Görevlendirildiği Yer Görevlendirme Süresi Prof. Dr. Zeki AKTAŞKimya Mühendisliği39Bilimsel Çalışmalar Yapmak İngiltere3 ay Toplam : 1 Kişi AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

47 35. Madde Kapsamında Fakültemizde Görev Yapan Araştırma Görevlileri S. No Adı Soyadı Bölümü 1.Araş. Gör. Zekiye Merve ERKINAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2.Araş. Gör. M. Özgü ARISOY Jeofizik Mühendisliği 3.Araş. Gör. Alper GÜRBÜZJeoloji Mühendisliği 4.Araş. Gör. Uğur Erdem DOKUZJeoloji Mühendisliği 5.Araş. Gör. Özlem GÜLLÜ Jeoloji Mühendisliği 6.Araş. Gör. Bahattin GÜLLÜJeoloji Mühendisliği 7.Araş. Gör. Emine ÇARKÇIOĞLUGıda Mühendisliği 8.Araş. Gör. İlker AKOĞLUGıda Mühendisliği 9.Araş. Gör. Ahmet MENEVŞELİOĞLUGıda Mühendisliği 10.Araş. Gör. Necla ÖZDEMİR Gıda Mühendisliği 11.Araş. Gör. Gizem ÖZLÜKGıda Mühendisliği 12.Araş. Gör. Güliz YALDIRAKGıda Mühendisliği 13.Araş. Gör. Naciye KUTLU Gıda Mühendisliği 14.Araş. Gör. Meryen Nur KANTEKİN Gıda Mühendisliği 15.Araş. Gör. Mehmet TOKATLIGıda Mühendisliği 16.Araş. Gör. İlkay TÜRKMENGıda Mühendisliği 17.Araş. Gör. Sündüz SEZER TURHANGıda Mühendisliği 18.Araş. Gör. Cansu EKİN GÜMÜŞGıda Mühendisliği 19.Araş. Gör. Hilal ÇELİK Kimya Mühendisliği 20.Araş. Gör. İbrahim BİLİCİ Kimya Mühendisliği 21.Araş. Gör. Adnan ALDEMİRKimya Mühendisliği S. No Adı Soyadı Bölümü 1.Araş. Gör. Zekiye Merve ERKINAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2.Araş. Gör. M. Özgü ARISOY Jeofizik Mühendisliği 3.Araş. Gör. Alper GÜRBÜZJeoloji Mühendisliği 4.Araş. Gör. Uğur Erdem DOKUZJeoloji Mühendisliği 5.Araş. Gör. Özlem GÜLLÜ Jeoloji Mühendisliği 6.Araş. Gör. Bahattin GÜLLÜJeoloji Mühendisliği 7.Araş. Gör. Emine ÇARKÇIOĞLUGıda Mühendisliği 8.Araş. Gör. İlker AKOĞLUGıda Mühendisliği 9.Araş. Gör. Ahmet MENEVŞELİOĞLUGıda Mühendisliği 10.Araş. Gör. Necla ÖZDEMİR Gıda Mühendisliği 11.Araş. Gör. Gizem ÖZLÜKGıda Mühendisliği 12.Araş. Gör. Güliz YALDIRAKGıda Mühendisliği 13.Araş. Gör. Naciye KUTLU Gıda Mühendisliği 14.Araş. Gör. Meryen Nur KANTEKİN Gıda Mühendisliği 15.Araş. Gör. Mehmet TOKATLIGıda Mühendisliği 16.Araş. Gör. İlkay TÜRKMENGıda Mühendisliği 17.Araş. Gör. Sündüz SEZER TURHANGıda Mühendisliği 18.Araş. Gör. Cansu EKİN GÜMÜŞGıda Mühendisliği 19.Araş. Gör. Hilal ÇELİK Kimya Mühendisliği 20.Araş. Gör. İbrahim BİLİCİ Kimya Mühendisliği 21.Araş. Gör. Adnan ALDEMİRKimya Mühendisliği Toplam : 21 Kişi

48 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ YENİ ATAMALAR Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞJeoloji Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ömer Özgür TANRIÖVER Bilgisayar Mühendisliği Araş. Gör. Baran ÖZYURTKimya Mühendisliği Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞJeoloji Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ömer Özgür TANRIÖVER Bilgisayar Mühendisliği Araş. Gör. Baran ÖZYURTKimya Mühendisliği

49 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

50 Naklen Ayrılan Öğretim Elemanları Adı SoyadıBölümüAyrılma Tarihi Araş. Gör. Evrim Güneş ALTUNTAŞGıda Mühendisliği30.06.2011 Prof. Dr. Berkan ECEVİTOĞLUJeofizik Mühendisliği19.09.2011 Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİBilgisayar Mühendisliği08.02.2012 Araş. Gör. Özlem AYDOĞANKimya Mühendisliği20.02.2012 Araş. Gör. Seda ALPJeofizik Mühendisliği13.03.2012 Toplam : 5 Kişi AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

51 İstifa Eden Öğretim Elemanları Adı SoyadıBölümüİstifa Tarihi Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ADIGÜZELElektrik-Elektronik Mühendisliği14.05.2012 Araş. Gör. Ozan YURDUSEVENElektrik-Elektronik Mühendisliği14.02.2012 Öğr. Gör. Kerem BAŞOLBilgisayar Mühendisliği14.02.2012 Toplam : 3 Kişi

52 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Vefat Eden Öğretim Elemanları Adı SoyadıBölümüVefat Tarihi Öğr. Gör. Hakan URAZBilgisayar Mühendisliği26.12.2011 Kendisine Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

53 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Fakültemizde 31. Madde Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 17 Fakültemizde 40/a Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 85

54 BölümDizüstüMasaüstü Yurt Dışı Destek (1200 Euro) Yurt Dışı Destek (1500 Euro) Yurt Dışı Destek (800 Euro) Lab Malz Sarf Malz Toplam BM1-----1 2 EM3-1---- 4 FM3-1-171 13 GM211--2- 6 JFM--1--1- 2 JM-132-1- 7 KM354--14 17 Toplam 127112112651 Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği Başvuru Miktarları Dağılımı AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

55 Editörlük & Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları Bölüm Editörlük/Hakemlik Yapan Öğr. Üyesi Sayısı Editörlük/ Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Bilgisayar Mühendisliği 5-514 Elektronik Mühendisliği 11--- Fizik Mühendisliği 6-913 Gıda Mühendisliği 51723 Jeofizik Mühendisliği 5--21 Jeoloji Mühendisliği 152148 Kimya Mühendisliği 221357 TOPLAM49548136 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

56 Türkiye’de Yayımlanan Makaleler AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

57 Yurt Dışında Yayımlanan Makaleler

58 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı SCI Yayınları SCI yayın sayısı = 141 Öğretim üyesi = 123 Öğretim üyesi başına yayın = 1,14 2003 yılından bu yana SCI Core makaleleri için yayın desteği sayısı : 356 2003 yılından bu yana SCI Core makaleleri için yayın desteği alan öğretim üyesi sayısı :140

59 Tebliğler AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

60 ERASMUS PROGRAMI Eğitim Alma & Ders Verme Hareketliliği ERASMUS PROGRAMI Eğitim Alma & Ders Verme Hareketliliği AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Ders Verme Hareketliliği Yrd. Doç. Dr. Refik SAMET Austria/Fachhochschule-Vorarlberg 6-12 Kasım 2011 Prof. Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR Portekiz/Universidade De Lisboa GmbH10-16 Haziran 2012 Öğr. Gör. Pejman PANAHİCzech Republic/ University of Ostrava01-09 Eylül 2012 Prof. Dr. Gökhan İLKSlovakya/Zilina Üniversitesi24-28 Eylül 2012 Doç. Dr. Murat EFEÇek Cumhuriyeti/Brno Universty of Technology 24-30 Eylül 2012 Toplam : 5 Kişi

61 ARAŞTIRMA PROJELERİ AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ 2011 Yılında TÜBİTAK’a Önerilen ve Kabul Edilen Proje Sayıları ve Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi 2011 Yılında TÜBİTAK’a Önerilen Proje Sayısı TÜBİTAK tarafından Desteklenmesi Kabul Edilen Proje Sayısı Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi Proje Başına Düşen Ortalama Bütçe Miktarı 196649.128.676,6 TL142.635,572 TL 2011 Yılında TÜBİTAK'ça Desteklenen 64 Adet Bilimsel Araştırma Projesinin Fakülte ve Enstitülere Dağılımı Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Veteriner Fakültesi Eczacılık Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İletişim Fakültesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Biyoteknoloji Enstitüsü 51114413436122

62 2012 Yılında Tamamlanan Alt Yapı Projeleri Kullanılan Ödenek = 864.920,43 TL 2012 Yılında Kabul Edilen Alt Yapı Projeleri BÖLÜM SÜREBÜTÇE (TL) Gıda Mühendisliği 1 Yıl 242.871 Fizik Mühendisliği 2 Yıl 432.692 Kimya Mühendisliği 1 Yıl 101.575 Kimya Mühendisliği 1 Yıl 104.704 Toplam881.842 TL

63 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ 2012 BAP ALT YAPI PROJELERİ BÖLÜMONAY Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği√ Gıda Mühendisliği√ Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği√

64 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ BÖLÜMTÜBİTAKSANTEZBAPAvrupa Birliği DPTDiğerleri Bilgisayar Mühendisliği 3-1-1 (NATO) Elektrik-Elektronik Mühendisliği --31-8 Fizik Mühendisliği5-3--4 Gıda Mühendisliği618--3 Jeofizik Mühendisliği 11511 Jeoloji Mühendisliği4-11-1- Kimya Mühendisliği51201-- TOPLAM243513117 PROJELER

65 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ

66 İDARİ PERSONEL PROFİLİ Kadro Ünvanı Kişi Fakülte Sekreteri 1 Şef 4 Mühendis 3 Bilgisayar İşletmeni 16 Memur19 Daktilograf 1 Teknisyen Yrd. 1 Laborant 1 Hizmetli 1 Hasta bakıcı 1 Sekreter 1 Kimyager 1 Teknisyen 2 Şoför 1 Toplam52 Kadro Ünvanı Kişi Fakülte Sekreteri 1 Şef 4 Mühendis 3 Bilgisayar İşletmeni 16 Memur19 Daktilograf 1 Teknisyen Yrd. 1 Laborant 1 Hizmetli 1 Hasta bakıcı 1 Sekreter 1 Kimyager 1 Teknisyen 2 Şoför 1 Toplam52

67 Göreve Yeni Başlayan İdari Personel Sayıları Süleyman Ayer Tuğçe Karabey Şeyma Bayat Şeref Aydınay Murat Çetinoğlu Yasemin Yaşar Yılmaz Hayriye Ece Süleyman Ayer Tuğçe Karabey Şeyma Bayat Şeref Aydınay Murat Çetinoğlu Yasemin Yaşar Yılmaz Hayriye Ece TOPLAM : 7 kişi İDARİ PERSONEL PROFİLİ

68 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONEL186115160206228 İDARİ PERSONEL44306099160 TEKNİK PERSONEL71762342 İŞÇİ 10 113 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 15 ÖĞRENCİ SAYISI2505671206732092019 FAKÜLTEMİZDE VE DİĞER FAKÜLTELERDE ÇALIŞAN İDARİ –TEKNİK PERSONEL SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ankara Üniversitesi İdari Teknik Personel Sayısı : 4 750

69 Emekli İdari Personel Adı SoyadıBölümüEmeklilik Tarihi Neriman URUNKimya Mühendisliği05.09.2011 İDARİ PERSONEL PROFİLİ

70 SEMİNERİN ADI AMACITARİHİYER KATILAN KİŞİ SAYISI 6111 sayılı S.K. ve 657 sayılı S.K. Meydana Gelen Değişiklikler Semineri Hizmet İçi Eğitim Programı16.06.2011Rektörlük2 Etkili İletişim Hizmet İçi Eğitim programı26.09.2011Rektörlük3 Bireysel Performans Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı 06-07.10.2011TODAİ3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Semineri Hizmet İçi eğitim programı10-12.10.2011TODAİ2 Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri Hizmet İçi Eğitim Programı13-14.102011TODAİ2 Microsoft Word 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi Hizmet İçi eğitim programı06,01.2012Rektörlük2 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Programı19.01.2012Rektörlük3 Okul Başarısının Artırılmasında Ailenin Rol ve Sorumlulukları Semineri Hizmet İçi eğitim programı27.02.2012Rektörlük3 Akademik ve İdari İptal İhdas Çalışmaları Konulu Bilgilendirme Toplantısı Hizmet İçi Eğitim Programı29.02.20122 Power Point 2007 (Sunu Teknikleri) “Temel Düzeyde” Hizmet İçi Eğitim Programı16.03.2012Rektörlük2 Harcırah Kanunu Semineri Hizmet içi eğitim programı29.03.2012Rektörlük3 Satın Alma İşlemleri Konulu Eğitim Hizmet İçi Eğitim Programı28.03.2012Rektörlük1 Microsoft Excel 2007 Kullanımı Konulu Eğitim Hizmet içi eğitim programı20.04.2012Rektörlük3 HİTAP Uygulamaları Programı Semineri Hizmet İçi Eğitim Programı20.04.2012Rektörlük3 TOPLAM 29 Hizmet İçi Eğitim Programları ve Seminerler İDARİ PERSONEL PROFİLİ

71 1- PERSONEL İŞLERİ Disiplin soruşturması işlemleri Personelin göreve başlama işlemleri İdari personelin asalet tasdiki Terfi (Kademe ilerlemesi) Nakil ile gelen personelin göreve başlaması İsteğe bağlı ve malulen emeklilik işlemleri Yaş haddinden ve Re'sen emeklilik işlemleri Vefat halinde emeklilik Personelin işten ayrılma işlemleri Personelin göreve başlama işlemleri Yıllık İzin Mazeret izin işlemleri Hastalık izinleri Ücretsiz izinler (Doğum, eş,yakının hastalığı, sendika görevi vb.) Müstafi işlemleri İstifa işlemleri Askere sevk tehiri işlemleri Hizmet birleştirme işlemleri Personelin sicil işlemleri Hizmet borçlanması işlemleri Öğrenim değişikliği İdari personelin görevde yükselme işlemleri Personelin hususi pasaport çıkarma ve temdit (süre uzatma) talepleri Kadro değişikliği Çalışma belgesi isteği Hizmet belgesi isteği Personelin medeni durum, soyadı değişiklik işlemleri Görev süresi uzatma (Yeniden Atama) İdari göreve vekalet veya maaşlı vekalet Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı atama Akademik kadro ilanı başvurularının alınması Yardımcı doçent kadrosuna atama Öğretim görevlisi kadrosuna atama Araştırma görevlisi kadrosuna atama

72 2- ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrenci belgesi, transkript ve ilgili makam yazısının verilmesi Not durum belgesi Askerlik belgesi(Ek-C2) Kurumların verdiği burslarla (TEV,KYK, vb.) ilgili yazışmalar Burs – kredi işlemleri Öğrenci sağlık karnesi işlemleri Öğrencilerin askerlik işlemleri (öğrencilik hakkı devam ederken) Öğrenci temsilcisi seçimi Erasmus öğrenci değişim programı işlemleri Yatay ve dikey geçiş işlemleri Kayıt sildirme işlemleri Kayıt dondurma işlemleri Muafiyet/Eşdeğerlik işlemleri İntibak (Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler İçin) Ders programları işlemleri Mazeret sınavı işlemleri Sınav notuna itiraz işlemleri Maddi hata işlemleri Mezuniyete üç ders işlemleri Staj işlemleri İlişik kesme işlemleri Öğrenci disiplin soruşturması işlemleri Mezuniyet işlemleri Ders içeriği isteği Öğrenci toplulukları kurma işlemleri Yaz okulu açılması Akademik takvim belirleme çalışmaları Okutulacak derslerin listeleri ve ilanı Özel öğrenci statüsünde ders alma işlemleri Kısmi zamanlı öğrenci çalışma puantajları Kısmi zamanlı öğrenci çalışma başvuruları Eğitim-öğretim yılı öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

73 ÖĞRENCİ İŞLERİ (devam) Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diplomasını kaybedenler Diploma ve diploma eki verilmesi Lise diplomasını talep edenler Öğrenci kimlik kartı işlemleri Yeniden öğrenci kimlik kartının düzenlenmesi Af işlemleri Yabancı dil muafiyet sınavı Çift anadal başvuru işlemleri Yandal başvuru işlemleri Eğitim-öğretim planlarında değişiklik yapılması Başka üniversitelerden yaz okulu dersleri alınması Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları öğrencilerine ait işlemler Kütüphane hizmetlerinden yararlanma işlemleri Sportif, kültürel faaliyetlere katılan öğrenci izinleri Kayıt Yenileme İşlemleri ( Ders Seçme/Ekleme/Silme/Saydırma) Başarı notuna itiraz Öğrenci olayları istatistiğinin yapılması Sınav sonuçlarına itiraz işlemleri Katkı payı muafiyet işlemleri (Şehit ve Gazi çocuğu olduğuna dair belge) Harç iadesi işlemleri İnternetten ders kayıtları Kayıt yenileme ve ders kaydı Öğrenci sevk kâğıdı “Öğrenci Otomasyonu” şifresi İstatistikler (Birim İstatistikleri-YÖK İstatistikleri-ÖSYM İstatistikleri-KYK İstatistikleri TUİK İstatistikleri vb.) Tek ders sınavı işlemleri Sağlık raporları işlemleri Ortalaması 1.8’in altında olan öğrencilerin talepleri Geçici mezuniyet belgesi başvuru işlemleri Lisans öğrencilerine bandrol/hologrom dağıtımı Harçsız pasaport isteği Öğrenci danışmanlık hizmetleri

74 3- İDARİ VE MALİ İŞLER Maaş ödemeleri Haciz işlemleri Ek ders bordro ve icmalinin hazırlanması Doğum yardımı Ölüm yardımı Yurt içi geçici görevlendirme yolluk ödemeleri Yurt dışına geçici görevlendirme yolluk ödemeleri Sürekli görev yolluğu ödemeleri Serbest seyahat kartı Taşınır İşlem Fişi Kesimi Taşınır işlem fişi çıkışı Depo malzeme çıkışı Demirbaş malzeme teslimi Demirbaş zimmet düşümü Bilimsel araştırma projesine ait demirbaş malzemesi teslimi Mal ve hizmet alımlarının karşılanması Onarım Tamir Bakım Hizmet bedellerinin ödenmesi Kesin teminat iadesi İşlemi Bütçe hazırlama işlemleri Telefon fatura ödemesi Tüketim malzemesi taleplerinin karşılanması (Temizlik-kırtasiye-lab. Malzemeleri-gaz talepleri ve diğer sarf malzemeleri vb.) Mesai (Fazla Çalışma Karşılığı) ücretleri Diğer taleplerle ilgili işler (Konferans Salonu kullanım istekleri - fotokopi çekim talepleri vb.

75 İDARİ VE MALİ İŞLER (devam) Sağlık ödemeleri Küçük bakım onarım hizmetleri Emekli kesenekleri ve SSK primlerinin internet üzerinden gönderilmesi 2547/31.maddeye göre görevlendirilen öğretim görevlilerinin SGK primleri Birim İdari Faaliyet Raporunun hazırlanması Maaş bordrosu talebinin karşılanması Teknik gezi isteklerinin değerlendirilmesi Tüketim ve demirbaş malzeme satın alma isteği Geriye Dönük Ödeme İşlemleri (Borç veya Alacak) Taşınır sayım ve döküm cetveli Harcama Birimlerinin en son kestikleri TİF Numaraları Raporu Yıl sonu sayım tutanağı Harcama birimi taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Kayıttan düşme teklif onay tutanağı Fakültenin ihtiyaç duyduğu malzemeler için satın alma (Doğrudan Temin) Döner sermaye kapsamında akademik ve idari personele katkı payı ödenmesi işlemleri

76 4- YAZI İŞLERİ VE KOORDİNASYON BİRİMİ Fakülte Kurulu gündeminin hazırlanması ve kararların yazılması Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve kararların yazılması Mahkemelerin bilirkişi taleplerinin yerine getirilmesi işlemleri Akademik Faaliyet Raporunun hazırlanması Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasının sağlanması Fakülte ile ilgili duyuruların yapılması MÜDEK Web sayfası takip ve güncellemesi Farabi Erasmus Öğrenim Hareketliği Staj Hareketliliği Öğrenci Toplulukları Konferans ve vb etkinliklerin organizasyonu Mezuniyet Töreni organizasyonu Organizasyon Poster ve tanıtım işleri Özel etkinlik günleri UYUM Programı

77 Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını yazılı olarak iletir. Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır. Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını yazılı olarak iletir. Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder. Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları dosyalar. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar. Toplantı duyurularını yapar. Bölüm Kurulu raporlarını yazarak ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazar. Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir. Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır. Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar. Dekanlığın ve bölüm başkanının görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 5- BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

78 Yukarıda verdiğimiz idari personel sayıları ve yaptıkları görevler kıyaslandığında personel sayımızın yetersizliği çok net görülmektedir. Ankara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı Fakültemizde yaptığı denetlemeler sonucunda hazırladığı 27 Mayıs 2011 tarihli raporunda da bu konuyu ayrıntılı olarak ifade ederek sistemin mevzuata uygun olarak işleyişinin sağlanması ve karışıklığa meydan verilmemesi için;  Personel sayısının artırılması hususunun, 2011 yılı performans programı ve bütçe çalışmaları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunularak çözülmesi,  Personelin nitelik ve nicelik yönünden yeterli düzeye getirilerek “Görevler Ayrılığı İlkesinin’’uygulanması,  İhtiyaç duyulan birimlere nitelikli personel takviyesinin yapılması,  Sistemin mevzuata uygun olarak işleyişinin sağlanması ve karışıklığa meydan verilmemesi için, taşınır ve satın alma işlemlerini mali işler şefliğinden ayrı yürütecek bir ayniyat şubesi ve satın alma şubesinin kurulmasının gerektiğinin ısrarla altı çizilmiştir. Ankara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığının İdari Personel Sayısı Hakkındaki Saptamaları

79 Mühendislik Fakültesi Öğrenci Toplulukları BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

80 Mühendislik Fakültesi Öğrenci Toplulukları Faaliyetlerinden Örnekler Hidromobil Takımı Gıda Kültür ve Sanat Topluluğu Halk Oyunları Topluluğu AFTİT

81 Capoeira Topluluğu Kimya Mühendisliği Sanayi ve Kariyer Günleri Mühendislik Fakültesi Etkinliklerinden Örnekler Kimya Mühendisliği Sanayi ve Kariyer Günleri Gıda Mühendisliği Kariyer Günleri

82 Fakültemiz Kimya Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 13 kişilik ekip, Mühendislik Fakültesi KARMER Koordinatörü Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine YAĞMUR danışmanlığında, 5-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında “Sanayi ve Kariyer Günleri”nin birincisini gerçekleştirmiştir. Etkinlikte özellikle kimya mühendislerinin nerelerde istihdam edildiği, uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için hangi niteliklere sahip olmaları gerektiği, iş hayatının beklentileri ve özellikle son yıllarda girişimci olmaları ve kendi işlerini kurmalarının önemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Farklı üniversitelerden de etkinliğe katılım gerçekleşmiş olup, toplam katılımcı sayısı yaklaşık 250 civarında olmuştur. İki gün boyunca etkinliğe katılan öğrencilere sertifika verilmiştir. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Faaliyetlerinden Örnekler

83 Mühendislik Fakültesi Öğrenci Faaliyetlerinden Örnekler Gıda Kariyer Günleri : Her yıl geleneksel olarak başarıyla sürdürülmekte

84 Mühendislik Fakültesi Etkinliklerinden Örnekler Fakültemizin Etkinlikleri kapsamında, 27-30 Aralık 2011 tarihlerinde, Fakültemiz Konferans Salonunda "2011 Ankara YEF Günleri" düzenlenmiştir.

85 Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Southern Illinois Üniversitesi Edwardsville tarafından 31 Ekim - 3 Kasım 2012 tarihleri arasında İkinci Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı (MEUK2012) düzenlenecektir. Konferansın, Mühendislik Eğitimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunması ile yeni çalışma ve işbirliklerinin yolunu açmasının yanında; yayınlanacak bildirilerle yapılacak tartışmaların da stratejik konumdaki karar vericilere, yükseköğretim yöneticilerine ve uygulamacılara yol gösterici olması beklenmektedir. HATIRLATMA : Bildiri sunum tarihi uzatıldı (9.7.2012), başvurularımız bekleniyor 2. Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı (MEUK2012) "Yeni Eğilimler ve Beklentiler” Mühendislik Fakültesi Etkinliklerinden Örnekler

86 Konferans, 15.12.20111 Dünyada Açlık Olgusu ve Çözüm Arayışları ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ Konferans, 1.12.2011 Çevre Dostu Manyetik Soğutma Çalıştay, 29.12.2011 YEF Günleri Kimya Sanayi ve Mühendislik Eğitimi Hızlandırıcı Teknolojileri, CERN ve Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Mühendislik Uygulamalarında Güncel Teknikler

87 ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ Fakültemizin Kuruluşunun 11. Yıldönümü Etkinlikleri Doğu Akdeniz Petrolü ve Politik Yansımaları Fakültemizin Kuruluşunun 11. Yıldönümü Etkinlikleri Nötrino Fiziğindeki Son Gelişmeler

88 ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ Haziran 2011 Konferans Hızlandırıcı Teknolojileri, CERN ve 2 Haziran 2011 Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Ağustos 2011 SeminerMax-Planck Institut für Aeronomie “Space Weather”12 Ağustos 2011 Ekim 2011 KonferansKula Yöresinin Kültürel Jeolojisi7 Ekim 2011 Konferans Ca’ Foscari University of Venice and Veneto Region Nanotech Cluster: Developing Opportunities of Research and Teaching 20 Ekim 2011 Kasım 2011 Teknogirişim Desteği Tanıtım Günleri Genç Mezunlarımıza Kendi İşlerini Kurma Olanakları03 Kasım 2011 Aralık 2011 KonferansÇevre Dostu Soğutma Teknolojisi Manyetik Soğutma1 Aralık 2011 KonferansDünya’da Açlık Olgusu ve Çözüm Arayışları15 Aralık 2011 KonserMühendislik Fakültesi Türk Müziği Korosu16 Aralık 2011 SeminerSingular Potentials16 Aralık 2011 Mühendislik Uygulamalarında Güncel Teknikler19 Aralık 2011 KonferansKimya Sanayi ve Mühendislik Eğitimi22 Aralık 2011 ÇalıştayAnkara YEF Günleri 201127-30 Aralık 2011 Mart 2012 KonferansDoğu Akdeniz Petrolü ve Politik Yansımaları23 Mart 2012 Mayıs 2012 Kutlama11. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri2 Mayıs 2012 Haziran 2012 Konferans Nötrino Fiziğindeki Son Gelişmeler 1 Haziran 2012

89

90 FİZİKSEL ALT YAPI Fakültemizde 33 adet eğitim, 38 adet Araştırma, 6 adet bilgisayar laboratuvarı olmak üzere Toplam 77 adet laboratuar 18 adet 50, 3 adet 75, 7 adet 100, 1 adet 150 kişilik, Toplam 29 adet derslik (Not: Dersliklerin büyük bir kısmı AÜFF ile ortak kullanılmaktadır.) 1 adet 170 kişilik Konferans Salonu (Mavi Salon) vardır. Fakültemizde 33 adet eğitim, 38 adet Araştırma, 6 adet bilgisayar laboratuvarı olmak üzere Toplam 77 adet laboratuar 18 adet 50, 3 adet 75, 7 adet 100, 1 adet 150 kişilik, Toplam 29 adet derslik (Not: Dersliklerin büyük bir kısmı AÜFF ile ortak kullanılmaktadır.) 1 adet 170 kişilik Konferans Salonu (Mavi Salon) vardır.

91 FİZİKSEL ALT YAPI ( devam) Fakültemiz ve Fen Fakültesinin ortak olarak kullandığı D-E Blok binalarında elektrik kesintisi sırasında devreye girecek bir jeneratör kurulumu için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne alternatif yerler bildirilmiş ve 1. alternatif olarak sunulan Fen Fakültesi otoparkının bitimindeki adacık Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/05/2012 tarih ve 697 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

92 Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları

93

94 FİNANSAL ALT YAPI TOPLAM TEKNOLOJİK DONANIM

95 FİNANSAL ALT YAPI FAKÜLTE HARCAMALARI BİLGİSAYAR MÜH BÖLÜMÜ MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı Cihaz Bakım & Onarımı Eğitim Donanımı Bina Bakım & Onarımı Elektrik Malzemesi Alımı FİZİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı Cihaz Bakım & Onarımı Cihaz Alımı Bina Bakım & Onarımı Büro Malzemesi Alımı Elektrik Malzemesi Alımı Eğitim Donanımı JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı Mobilya Bina Bakım & Onarımı Elektrik Malzemesi Alımı KİMYA MÜH BÖLÜMÜ Elektrik Malzemesi Alımı Laboratuvar Kimyasal ve Sarf Malzemeleri Alımı MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı Cihaz Alımı Yazılım Lisansı Bina Bakım & Onarımı KİMYA MÜH BÖLÜMÜ Elektrik Malzemesi Alımı Laboratuvar Kimyasal ve Sarf Malzemeleri Alımı MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı Cihaz Alımı Yazılım Lisansı Bina Bakım & Onarımı BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM : 346.155,00 TL GIDA MÜH BÖLÜMÜ Elektrik Malzemesi Laboratuvar Kimyasal ve Sarf Malzeme MÜDEK Cihaz Bakım Onarım Cihaz Alımı Bina Bakım & Onarım Elektrik Malzemesi Alımı Büro Malzemesi Alımı JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Kimyasal & Sarf Malzeme Cihaz Alımı ve Bakım Onarımı Bina Bakım Onarımı Elektrik Malzemesi Alımı JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Kimyasal & Sarf Malzeme Cihaz Alımı ve Bakım Onarımı Bina Bakım Onarımı Elektrik Malzemesi Alımı

96 DEKANLIK HARCAMALARI Doğalgaz Giderleri551.250,00 Su Giderleri (Gıda Müh. Bölümü) 10.000,00 Damacana Su Giderleri 1.987,00 Kırtasiye Sarf Malzemeleri 53.813,00 Kimyasal ve Gaz 57.913,00 Elektrik Malzemesi 21.938,00 Temizlik Malzemesi Giderleri 9.619,00 Telefon Giderleri 29.043,00 Teknik Gezi Giderleri 18.887,00 Cihaz Bakım ve Onarım 56.654,00 Bilgisayar Bakım ve Onarım 6.201,00 Büro Malzemesi Alımı 16.846,00 Cihaz Alımı 39.200,00 Bina Bakım ve Onarım 139.659,00 MÜDEK 7.744,00 BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM: 346.155,00 TL GENEL TOPLAM : 1.020.754,00 TL FİNANSAL ALT YAPI

97 15 Haziran 2011 – 15 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Fakülte Bütçesinden Yapılan Maddi Destek Yurtiçi Yolluk & Yevmiye Desteği60 Destek 19.813,24 Yurtdışı Yolluk & Yevmiye Desteği21 Destek 36.864,72 Yurtiçi Katılım Ücreti Desteği26 Destek 7.490,79 Yurtdışı Katılım Ücreti Desteği1 Destek TOPLAM: 108 Destek 64.168,75 TL (86 Yurtiçi – 34 Yurtdışı) FİNANSAL ALT YAPI

98 2012 YILI ONAYLANAN BÜTÇE TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (Elektrik, su, doğalgaz, kimyasal malzeme, kırtasiye alımı, 557.000 YOLLUKLAR (Yurtiçi-Yurtdışı) 53.000 HİZMET ALIMLARI (Telefon, taşıt kiralama, kurs ve katılım ücretleri) 71.200 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Büro, makine ve tefrişat alımları, cihaz bakım-onarım) 67.100 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Bina bakım - onarım) 60.300 TOPLAM808.600 2011 YILI ONAYLANAN BÜTÇE TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (Elektrik, su, doğalgaz, kimyasal malzeme, kırtasiye alımı, 557.002 YOLLUKLAR (Yurtiçi-Yurtdışı) 61.931 HİZMET ALIMLARI (Telefon, taşıt kiralama, kurs ve katılım ücretleri) 71.185 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Büro, makine ve tefrişat alımları, cihaz bakım-onarım) 70.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Bina bakım - onarım) 65.000 TOPLAM825.118

99 FİNANSAL ALT YAPI Fakültemizden Yolluk & Maddi Destek Alan Bölümler YURT İÇİYURT DIŞITOPLAM TUTAR (TL) BölümlerKişiTUTAR (TL)KişiTUTAR (TL) BM0000Kendi Projeleri kanalıyla EM 51.090,0048.700,009.790,00 FM 83.194,1934.521,447.715,63 GM 174.758,3311.424,006.182,33 JFM 93.578,6735.810,769.389,43 JM 123.877,5357.416,4311.293,96 KM 93.314,5258.992,0912.306,61 TOPLAM 6019.813,242136.864,7256.677,96

100 FİZİKSEL – SOSYAL – KÜLTÜREL – SANATSAL ALT YAPI İLE EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİ Yapılan Onarımlar √ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Z.08 ve Z.09 nolu odaların boyanma işlemi tamamlandı. √ Fizik Mühendisliği Bölümündeki temizlik elemanları için oda hazırlandı elektrik işleri tamamlandı. Oda kullanıma hazır hale getirildi. √ Fizik Mühendisliği giriş kattaki 1 adet oda boyması işlemi yapılmıştır. Temizlik şirket elemanları boyattırılan odaya taşındı. √ Gıda Mühendisliğine gidilerek oradaki yapılması gereken laboratuarlardaki işler kontrol edildi, Rektörlük teknik işlere onarım için yazı yazıldı. Ekmek araştırma laboratuvarı altyapısına destek olundu. Bir öğrenci laboratuvarı iyileştirildi. √ Elektronik Mühendisliği bayanlar tuvaletindeki arızalı sifon yenisiyle değiştirildi √ Fizik Mühendisliğinden istenen 4 adet isimlik yaptırılarak sahiplerine teslim edildi √ Elektronik Mühendisliğinin kırılan panosunun camı yenisiyle değiştirildi √ Kimya Mühendisliğindeki çatıdan akan yağmur suyu için çatıdaki ondulinler değiştirildi açık yerlere çekomastik çekilerek su akıntısı durduruldu √ Jeoloji Mühendisliğinin elektrik panosunun bulunduğu odanın kapısı kilidi ve kapısı kırılmıştır. Marangozhanede kapı onarıldı ve kildi yenisiyle değiştirildi. √ Gıda Mühendisliğinin talep ettiği laboratuarlardaki onarım işleri için Rektörlüğe üst yazıyla bildirildi teknik ekip istendi √ Gıda Mühendisliğine 5.000TL’lik su avansı açıldı ve su alınarak su kartı teslim edildi. √ Bölümlerimizdeki boyanması gereken kirli duvarların periyodik olarak boyanma işlemleri devam ediyor

101 Özgüvenimiz ve çalışma azmimiz var. Görüşleriniz, eleştirileriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli ! Bize verdi ğ iniz destek için ÇOK TE Ş EKKÜR EDER İ Z Akademik Genel Kurul, 27 Haziran 2012


"GÜNDEM I- Giriş II- Misyon-Vizyon III-Yönetim IV- Stratejik Plan ve Kurumsal Analiz V- Eğitim Öğretim Faaliyetleri VI- Akademik Yenilikler ve Etkinlikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları