Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORBA YASA TASLAĞI İLE AKP HÜKÜMETİ NEYİ AMAÇLIYOR? EKONOMİKSİYASİ Kentsel rantın tekelde toplanması Yapı üretim sürecinin tekelleşmesi Muhalefet odaklarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORBA YASA TASLAĞI İLE AKP HÜKÜMETİ NEYİ AMAÇLIYOR? EKONOMİKSİYASİ Kentsel rantın tekelde toplanması Yapı üretim sürecinin tekelleşmesi Muhalefet odaklarının."— Sunum transkripti:

1

2 TORBA YASA TASLAĞI İLE AKP HÜKÜMETİ NEYİ AMAÇLIYOR? EKONOMİKSİYASİ Kentsel rantın tekelde toplanması Yapı üretim sürecinin tekelleşmesi Muhalefet odaklarının ortadan kaldırılması TOTALİTER REJİM

3 Yapı Denetimi kanunu (TORBA YASA) Büyükşehir Belediye Kanunu (YEREL YÖNETİMLER) Afet Riski altındaki alanların yeniden düzenlenmesi (KENTSEL DÖNÜŞÜM) 2B KANUNU (ORMANLAR) Yapılı ve Doğal Çevre Rantının tekelleşmesi (4’lü sac ayağı) TORBA YASA TASLAĞI İLE AKP HÜKÜMETİ NEYİ AMAÇLIYOR?

4 Yapı Denetimi Kanunu İmar Kanunu Kat Mülkiyeti Belediye Gelirleri Kanunu Kıyı Kanunu İskan Kanunu Mera Kanunu Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetler tarifesi kanunu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu TMMOB Kanunu 644 sayılı KHK TORBA YASA TASLAĞI İLE HANGİ YASALAR DEĞİŞTİRİLİYOR ?

5 Yapı Denetimi Kanunu İmar Kanunu Yapı denetimi teknik müşavirlik firmalarının eline bırakılıyor, bu firmalara proje yapma yetkisi veriliyor, meslekten olmayan kişilerinde ortak olacağı firmalarla, yapı denetimi süreci meslek mensubu olmayanların eline bırakılıyor. Planlama süreçleri tekelleşiyor, kamu yararı ranta teslim ediliyor, kamu için ayrılan resmi yapı tesisler,otopark cami,hal gibi hizmet alanları özel mülkiyete konu olacak şekilde yapılaşmaya açılıyor Meydan yol park ve yeşil saha olarak ayrılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan yerler daha önce devredilemezken bu alanlar Maliye Bakanlığına devredilebilecek. Değerli olan bu alanlar yapılaşmaya açılabilecek. 100 daireli konutlarda,eğlence alanlarında, alışveriş merkezlerinde hastanelerde, otellerde v.b mescit yapmayı zorunlu hale getiriyor TORBA YASA TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞİYOR ?

6 Kıyı Kanunu Kıyılarda yapılaşma sınırı,kıyı kenar çizgisinden kara yönünde 10 metre, deniz seviyesine göre 5 metre yükselen yerlerde kıyı kenar çizgisine 20 metre diğer yerlerde 50 metreye çekiliyor.(kumsallara binalar yapılacak, denizler yapılarla kuşatılacak) KIYI TALANI Kıyı ve dolgu alanları ile sahil şeritlerinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıkları koruma amaçlı imar planlarına ilişkin hükümleri uygulanmaz denerek koruma alanlarından çıkartılıyor ve talana açılıyor Bu bölgelerde yapılacak projeler,kimlerden oluşacağı belli olamayan estetik kurulların değerlendirilmesine sunuluyor. Kıyılarda yapı yasağı maddesi değiştirilerek, kıyılarda akaryakıt ve enerji üretim tesislerinin yapılmasının önü açılıyor. Kıyılarda 1992 yılından önce yapılmış yapılara af getiriyor. TORBA YASA TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞİYOR ?

7 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Eseri üretenin eseri ile ilgili söz hakkını ortadan kaldırılıyor. Yerel yönetimlerde kurulan estetik kurullar tarafından özgün fikir olduğuna dair tescil işlemi yaptırılmak zorunda kalınıyor Eseri üreten kişi öldükten sonra eser sahipsiz TORBA YASA TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞİYOR ?

8 Mera Kanunu Mera alanları kentsel dönüşüm kanunu kapsamında, rezerv alan olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde yapılaşmaya açılıyor. 15 gün içerisinde tahsislerin yapılması öngörülüyor. TORBA YASA TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞİYOR ? MERA ALANLARININ TALANI

9 KANUN TASARISI ANAYASAYA AYKIRI, RANT HEDEFLİ, DOĞAL ve TOPLUMSAL YAŞAMI BİTİRME TASARISIDIR. Anayasaya aykırı şekilde, anayasal değişikliğe gerek duymadan getirilen tüm bu kanunlar, kentlerin, ülke topraklarının, yaşam alanlarının, yeşil alanlardan, kıyılara, ormanlardan meralara kadar hepsinin yapılaşmayı açılması ülkeye ihanettir. Kamu yararı yerine rantı öngören uygulamalarıyla AKP hükümeti ekonomik krize çare olarak yapılı ve doğal çevrenin talanıyla, kendi yandaşlarına sermaye yaratmaya çalışmaktadır. Yaratılan yeni rant alanlarıyla yeni seçmen kitlesi oluşturarak iktidarını kesintisiz hale getirmeyi hedeflemektedir. Yaşam alanlarındaki muhafazakarlaştırmayı mekânsal olarak da görünür hale getirerek, modern yaşamı ve Cumhuriyet değerlerini tahrip etmeyi hedeflemektedir. TORBA YASA TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞİYOR ?

10 AKP Hükümetinin hazırladığı bu torba yasa son olarak tüm bu rant süreçlerini toplum yararı yaklaşımıyla önleyecek potansiyeli olan TMMOB’yi BÖLÜP, PARÇALAYIP, ETKİSİZ HALE GETİRECEK DÜZENLEMELER GETİRİYOR. TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? HÜKÜMET, DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ İSTİYOR!

11 TMMOB’nin ulusal ve bölgesel meslek odalarına üyeliği Bakanlığın iznine bağlanıyor. (Madde 53) TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? Odaların mesleki yeterlik faaliyetinde bulunma, belge düzenleme ve eğitim vermesi Bakanlığın iznine bağlanıyor. (Madde 58) Bugün AKP, yarın iktidarda hangi parti varsa onun önünde, boynu kıldan ince, el pençe divan duran, 500 bin kişilik üniversite mezunu bir meslek örgütü yaratılmak isteniyor. Odaların, 6235 sayılı kanun uyarınca yönetmelik yayınlaması Bakanlığın iznine bağlanıyor. (Madde 61) BAĞIMSIZ BİR MESLEK ODASI DEĞİL BAKANLIĞA BAĞLI BİR DEVLET DAİRESİ HEDEFLENİYOR.

12 Meslek mensuplarına sorulmadan, meslek mensubu sayısı 500’ü geçtiğinde Oda kurulması zorunlu hale getiriliyor. (Madde 54) TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? BÖL-PARÇALA-YÖNET YASASIYLA AÇILACAK YENİ ODA MERKEZİ SAYISI 8 İLA 14 ARASINDA MMO’dan Endüstri Mühendisleri Odası ayrılıyor. Aynı dersleri alan Uçak, Havacılık mühendisleri diplomaları farklı diye 2 ayrı oda kuruluyor. Mekatronik ve Otomotiv 1-2 yıla kadar ayrılıyor. EMO 4’e bölünüyor. Elektrik Mühendisleri Odası, Elektronik Mühendisleri Odası, Elektrik-Elektronik Mühendisleri Odası, Elektronik Haberleşme Mühendisleri Odası kuruluyor. Sadece bu bile amaçlananın ne olduğunu göstermeye yeterli.

13 Kayıtlı üye sayısı 250’yi geçen yerlerde il odası kurulması zorunlu hale getiriyor. (Madde 54) TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? Kayıtlı üye sayısı 25 olan yerlerde her meslek için başvuru üzerine il odası kurulabiliyor. (Madde 54) BÖL-PARÇALA-YÖNET YASASIYLA AÇILACAK YENİ İL ODASI SAYISI 249 İLA 911 ARASINDA Üyesine sormadan yapılan bu böl parçala-yönet uygulaması ile amaçlanan, geliri olmayan, gücü, yetkisi ve etkisi olmayan odaların kurulmasıdır.

14 Seçim sistemi çoğunluk yerine nispi temsil olarak değiştirilerek, yandaşlara temsiliyet alanı açılıyor. Amaç, yandaş örgütlenmesinde kadrolaşacak bir ortam yaratmak. TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? DEMOKRASİLERİN TEMEL KURALLARI; YASAMA VE YÜRÜTME AYRILIĞI ORTADAN KALDIRILIYOR. Nispi temsil sistemi dünyanın hiçbir yerinde yönetim organlarında uygulanmaz, temsilciler meclisi yani delegasyona uygulanır. İktidarda olana politikalarını uygulama şansı verilir. Yetki aşımının kontrolü de temsilciler meclisi (yasama) ve yargıya verilir. Yani Güçler Ayrılığı Prensibi. Hükümete göre bu doğru bir uygulama ise o zaman Yönetim Organı olan Bakanlar Kurulu’nda da uygulansın.

15 TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? ÜYELER LİSTE SEÇME MECBURİYETİNDE KALACAK, BAĞIMSIZ ADAYLARIN ÖNÜ KESİLECEK. Nispi temsil sistemi, il odası uygulaması ile birlikte meslek odalarına aşırı bir yerelleşme ve politikleşme getirecektir. Farklı listeler yerel siyasi partiler ve güçler eliyle hazırlanacak ve üyeler bunlardan birine oy verme mecburiyetinde bırakılacaktır. Tıpkı milletvekili seçimlerinde olduğu gibi. Bugünkü sistemde çarşaf liste ile üyeler adayların arasından kendince en iyi olduğunu düşündüğü yöneticileri seçme hakkına sahipken, yeni tasarı ile listelerden birine oy verme mecburiyetinde olacak. Bağımsız adayların seçilmesi imkansız olacaktır.

16 TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? ODACILIK ANLAYIŞI YERİNE KİŞİSEL SİYASİ KARİYERLER ÖN PLANA GEÇECEK. TMMOB’ye bir yandan aşırı politik suçlaması yöneltilirken, taslakla meslek odası seçimleri üyeleri değil yerel siyasi yapıları güçlendirecektir. TMMOB’de bugün, üyelerimizin ve mesleğimizin sorunlarını halkımızın ve ülkemizin sorunları çözme temelinde, uzmanlık alanlarımız üzerinden yürüttüğümüz anlayış ortadan kalkacaktır. Bunun yerine yerel siyasi aktörlerin ve güçlerin, meslek odalarını, yerel ve genel seçimlerdeki pozisyonlarına ve kişisel siyasi kariyer planlarına dayalı bir şekilde kullanmayı hedefleyen hem mesleğe hem ülkeye zararlı bir anlayış etkin kılınacaktır.

17 Bakanlıkla iyi geçinen, o günün iktidarı kimse ona karşı çıkmayan il odaları piyasa gözetim ve denetiminde yer alabilecek, maddi kaynak sağlayabilecek. Bilimsel bakış açısının paraya teslim olacağı bir sistemle karşı karşıya kalacağız. TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? YEREL ve GENEL, İKTİDARA GÖBEKTEN BAĞLI BİR MESLEK ODASI HEDEFLENİYOR. İl odalarının iktisadi işletme kurmasını getirerek bilimsel ve teknik kurumları piyasalaştırıyor. Üniversite, kamu kurumu, gerçek ve tüzel kişiler, uluslararası kuruluşlarla proje hazırlayabilecekleri, ortak proje geliştirebilecekleri, bir ticari sistem tanımlıyor.

18 Kendi üyesiyle rekabet etme olanağına sahip tüzel kişiliğe sahip bir il odası tarif ediliyor. Buna göre il odası bir şirket kurarak proje de çizebilir, inşaat da yapabilir. TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? YEREL/GENEL, SİYASİ/EKONOMİK ÇIKAR İLİŞKİLERİ İÇİNDE, TMMOB’NİN ÖZELLEŞTİRİLİP, ODACILIK ANLAYIŞININ YOK EDİLMESİ HEDEFLENİYOR. İl odalarının iktisadi işletme kurmasını getirerek bilimsel ve teknik kurumları piyasalaştırıyor. Üniversite, kamu kurumu, gerçek ve tüzel kişiler, uluslararası kuruluşlarla proje hazırlayabilecekleri, ortak proje geliştirebilecekleri, bir ticari sistem tanımlıyor. 25 kişinin il odası kurabileceği küçük illerde, yerelde güçlü müteahhitlerin elinde kişisel maddi çıkar için kullanılabilme ihtimali oldukça yüksek.

19 Özel sektörde çalışanlar 6 aydan fazla bir yerde ikamet ediyorsa, üye kaydının ikamet ettiği il odasında olacak. TORBA YASA TASLAĞI TMMOB İLE İLGİLİ NELERİ DEĞİŞİYOR ? Aidatlarını ödemeyenler, seçimlere katılamayacak, delege, temsilci ve yönetici olamayacak verilen hizmetlerden yararlanamayacak. Kamu çalışanlarına aidat ödeme zorunluluğu yok. Her il odası ayrı bir tüzel kişilik olduğu için SMM’ler sadece üyesi olduğu ilde faaliyet yürütebilecek. Üyelik bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarına açılacak.

20 TMMOB yapılanması, bölünebilecek en küçük parçasına kadar un ufak ediliyor, sayısı 911’e ulaşan ayrı tüzel kişilikler ile böl-parçala-yönet politikası uygulanıyor Odalar üzerinde kesin ve mutlak denetim kurulmaya çalışılıyor… Bakanlığın dairesi gibi çalışacak yandaş örgütler yaratılması hedefleniyor. Ülke ve Toplum yararı çalışmalar rafa kaldırılıyor. Odalar piyasalaştırılıyor, özelleştiriliyor, vesayet altına alınıyor, YASA TASLAĞI; BÖL-PARÇALA-YÖNET, TMMOB’UN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YASASIDIR. Yerel/genel, siyasi/ekonomik çıkar ilişkileri içinde, TMMOB’nin özelleştirilip, odacılık anlayışının yok edilmesi hedefleniyor.

21 TMMOB NEDEN HEDEF TAHTASINDA ? 2B Orman Yasası, Büyükşehir Belediye Yasası, Kentsel Dönüşüm Yasası, Yapı Denetim Yasası aracılığıyla kentleri ve ülke topraklarını yağmalamak için, Yaşam alanlarımızı muhafazakarlaştırmak için… Ortaya çıkacak 300 Milyar $ lık ranta el konulurken, karşısında muhalefet edecek bir yapı istenmediği için, Bugüne kadar 150 Milyar $’lık rantı yargı kararlarıyla engellediği için, Totaliter bir rejim kurmak, seçimle ele geçiremediği TMMOB’ye yasayla diz çöktürmek için,

22


"TORBA YASA TASLAĞI İLE AKP HÜKÜMETİ NEYİ AMAÇLIYOR? EKONOMİKSİYASİ Kentsel rantın tekelde toplanması Yapı üretim sürecinin tekelleşmesi Muhalefet odaklarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları