Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kıyı Politikası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kıyı Politikası."— Sunum transkripti:

1 Kıyı Politikası

2 Kıyı Nedir? Kıyı; toprağın deniz, göl ve akarsularla temas ettiği yerler. Kıyı-sınır ilişkisi Uygarlık tarihi-su ilişkisi Kıyı Politikası; kıyısı olan su kaynağının kirlenmesine yol açmayacak ya da tolere edilebilir oranda kirlenmesine yol açacak biçimde yerleşme, yapılaşma ve ekonomik faaliyetlere izin verecek yol, yöntem ve stratejiler bütünü.

3

4

5 Kıyılar neden önemli? Kıyı, hem kara yönü, hem de deniz yönüyle önemli. İnsanların ekonomik faal. Bak. Kıyı Deniz canlıların yaşama alanı ol. kıyı. Ticaret alanları olarak kıyı. Turizm ve rekreasyon alanı bak. Kıyı

6 Kıyı Politikası 1. Mutlak Yasaklama: Belli ölçülerde yapılaşmaya izin vermemek 2. Gözetim ve Denetim: Kıyılarda yerleşme ve yapılaşmaya devletin gözetim ve denetimi altında izin vermek

7 Kıyıların mülkiyetini devletleştirme
Özel mülkiyete katı sınırlamalar getirme 3S (Saa, Sand, Sun) Oteller, ikinci konutlar Otel ve ikinci konutların Ege ve Akdenizde yoğunlaşması ve nüfusu çekmesi Kıyıların doldurulması Kıyı kirliliği

8

9 Türkiye’de Kıyı Politikası
1. Kıyıların korunması ve geliştirilmesine yönelik hukuki düzenlemeler 2. Örgütsel Yapı

10 Kıyı Mevzuatı İlk adımlar 1970’lerde
1980; kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufundadır; kıyılardan yaralnamda esas kamu yararı. Say. Kıyı Kanunu KK’nun amacı; deniz, tabuii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerini doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit.

11 Kavramlar Kıyı Çizgisi; taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktalar Kıyı kenar çizgisi; kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde suyun hareketlerinin oluşturduğu sınır. Sahil şeridi; kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100m. Genişliğindki alan. Dar kıyı; kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisinin çakışması

12

13 Kanuna göre sahil şeridi içinde hiç bir yapı & tesis yapılamaz.
Uygu. İmar planı olan yerlerde duvar, çit, tel örgü vs. engeller oluşturulamaz. Moloz, çöp, vs. kirleticiler dökülemez. Ancak, İP kararlarıyla kanundaki saklı hükümlere uygun olarak ve kamuya açık olmak şartıyla konaklama hariç, günü birlik turizm yapı&tesisleri yapılabilir. Kıyıların korunması kon. Boğaziçi Yasası ile su kaynaklarının yakın yerlerinin yerleşime açılmamasına yönelik düzenlemeleri de sayabiliriz.

14 Kıyıların Yönetimi 1978-çevre müsteşarlığı Çevre ve orman bak.
Şehircilik ve orman bak. Parçacıl çözüm arayışları (bütünleşik kıyı yönetimi eksikliği)

15 Kıyı Yön. Sorunları Kıyı-sadece deniz kıyısı algılaması
Sistemik bakışın yokluğu Karşılklı bağımlılığın yokolması Tecrübenin önemini kavramamak Bilimsel bilgiden etkin yararlanma politikasının olmaması


"Kıyı Politikası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları