Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AZ İ M DERS İ Música: Songbird – Barbra Streisand.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AZ İ M DERS İ Música: Songbird – Barbra Streisand."— Sunum transkripti:

1

2 AZ İ M DERS İ Música: Songbird – Barbra Streisand

3 Aksilikler kar ş ısında Ku ş ların davranı ş larını Gözlemlemeye hazırmısınız?

4 Günlerden beri,bazen çok uzaklardan olmak üzere malzeme toplayarak yuvalarını yapıyorlardı..

5 ... Ve nihayet tamamlamı ş lar ve tam yumurtalarını koyacaklar dı ki Bunca emekle yaptıkları yuva,belki kötü hava ş artları,belki insanlar ve belki de hayvanlar tarafından Tahrip edilerek yerlere atılmı ş tı…...

6 Ne yapsın Ku ş çuklar? Üzülmek, kızmak Ya da Vazgeçmek !

7 Asla caymak yok! İ lk yumurtalar yuvaya Konuluncaya kadar yeni yuva yapımına devam…

8 Ço ğ u zaman,yavrular yumurtadan çıkmadan önce yuva; Fırtınalar,çocuklar veya hayvanlar tarafından İ çindekilerle birlikte tahrip edilir..

9 Yine sıfırdan ba ş lama… Ancak ku ş asla pes etmez Sesini kesmez,cıvıldayarak yuva yapmaya, Yaparak cıvıldamaya devam eder..

10 Ya ş amınızın,i ş inizin,ailenizin ve dostlarınızın tam da hayal etti ğ iniz gibi olmadıklarının farkına vardınız mı? Hiç;yeter artık,de ğ mez,bo ş una gayret,benim için Fazla diye dü ş ündünüz mü?

11 Her ş eye yeniden ba ş lamaktan, günlük mücadeleden harap dü ş mekten,güveninizin kötüye kullanılmasından,tam bitirece ğ im derken Kar ş ınıza engeller çıkmasından bıktınız mı?

12 Hayatta daha ba ş ka darbeler de yersin,ama asla Pes etme,ümidini kırma ve mücadeleye devam et! Bu mücadelede alaca ğ ın yaralara aldırma,sabrın sonu Selamettir. Ümit kırıntılarını birle ş tir,onları yeniden düzenle Ve yeniden mücadeleye ba ş la!

13 Ne olursa olsun önemli de ğ il... Asla yılma, ilerlemeye devam et. Ya ş am tam bir meydan okumadır,ancak önemli olan bunu kabullenmektir. Ve en önemlisi... Asla ne ş eli olmaktan vazgeçme...

14 Bunu saklama... Bunu saklama... Dostlarına gönder Dostlarına gönder.

15 http://ppsmania.diboo.net/galeriepps.htm Tercüme:Y.Haznedaro ğ lu


"AZ İ M DERS İ Música: Songbird – Barbra Streisand." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları