Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayata Yön Veren Özlü Sözler Yeteri kadar nedeniniz varsa, her ş eyi yapabilirsiniz. JimRohn.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayata Yön Veren Özlü Sözler Yeteri kadar nedeniniz varsa, her ş eyi yapabilirsiniz. JimRohn."— Sunum transkripti:

1

2 Hayata Yön Veren Özlü Sözler

3

4 Yeteri kadar nedeniniz varsa, her ş eyi yapabilirsiniz. JimRohn

5 Dualarınıza dikkat edin, gerçekle ş ebilirler. Emerson

6 Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz. Behçet Necatigil

7 Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam etti ğ iniz sürece dü ş mezsiniz. Claude Peppeer

8 Yapılırken heyecan duyulmayan i ş ler ba ş arılamaz. Emerson

9 İ nsana olanlar de ğ il, o insanın içinde olanlar önemlidir. Louis Mann

10 Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi de ğ ersiz hissettiremez. Eleanor Roosevelt

11 Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, di ğ eri ise sürünerek gelmi ş tir. Önemli olan nereye gelmi ş oldu ğ unuzdan çok, nereden ve nasıl geldi ğ inizdir. Cenap Ş ahabettin

12 Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır. Marc Victor Hansen

13 Hayatta en büyük e ğ lence ba ş kasının yapamazsın dedi ğ ini yapmaktır. Walter Bagehot

14 İ mkansızlık yalnız sersemlerin sözlü ğ ünde bulunan bir kelimedir. Napoleon

15 Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise ; insan da acı çekmeden olgunla ş maz. Konfüçyus

16 Ben ondört ya ş ımdayken babam o kadar cahildi ki, yakınımda olmasına dayanamazdım. Ama yirmibirine geldi ğ imde öyle çok ş ey biliyordu ki, yedi yılda nasıl ö ğ rendi ğ ine ş a ş tım. MARK TWAIN

17 Çiçe ğ in dikeni var diye üzülece ğ imize, dikenin çiçe ğ i var diye sevinelim. (Goethe)

18 Yüzünü güne ş e çeviren insan, gölge görmez. (Helen Keller)

19 Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. (Dale Carnegie)

20 İ nsanlar hatalarını mutluyken de ğ il ancak mutsuzken anlar. (Daniel Defoe)

21 İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler. (Montaigne)

22 A ş k, imkansız birçok ş eyi mümkün kılar. (Goethe)

23 Dünyada ba ş arı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da ba ş kalarının akılsızlı ğ ından faydalanmaktır. (La Bruyere)

24 Ayni dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. (Mevlana)

25 Derleyen Dr. Sibel OK


"Hayata Yön Veren Özlü Sözler Yeteri kadar nedeniniz varsa, her ş eyi yapabilirsiniz. JimRohn." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları