Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi T.C. M İ LLî E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I BALIKES İ R İ L M İ LLÎ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi T.C. M İ LLî E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I BALIKES İ R İ L M İ LLÎ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi T.C. M İ LLî E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I BALIKES İ R İ L M İ LLÎ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü

2 2008-2009 e ğ itim-ö ğ retim yılından itibaren tüm resmi ilkö ğ retim kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında uygulanan DynEd İ ngilizce Dil E ğ itimi Sistemi Uygulamaları, 2014 -2015 e ğ itim ö ğ retim yılından itibaren lise 9-12.’inci sınıf ö ğ rencilerinin de kullanımına sunulması ile devam etmektedir.

3 Temel E ğ itim, Ortaö ğ retim, Din Ö ğ retimi ve Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lı tüm resmi okullarımız uygulama kapsamındadır

4 Görevli Birim Ve Kişiler 1 DynEd Merkez Yürütme Ekibi: Sistemin ülke çapında yürütülmesinden sorumlu üst dereceli ekiptir. 2 DynEd Merkez Destek Ekibi: Ülke çapında gerekli olan tüm merkezî hizmet ve deste ğ i vermekten sorumlu ekiptir. 3 DynEd İ l Koordinatörleri: İ l millî e ğ itim müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürleridir.

5 4 DynEd İ l Koordinatör Yardımcıları: il millî e ğ itim müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürlerine yardımcı olan kişilerdir. 5 DynEd İ lçe Koordinatörleri: İ lçe millî e ğ itim müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürleridir. 6 DynEd İ lçe Koordinatör Yardımcıları: il millî e ğ itim müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürlerine yardımcı olan kişilerdir.

6 7 DynEd Okul Sorumluları : Sistemi’nin okullarda verimli kullanılması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaktan sorumlu olan okul müdürü veya okul müdür yardımcılarıdır. 8 DynEd Sınıf Temsilcileri: 4-12. sınıflarında görevli sınıf ö ğ retmenleri ve/veya İ ngilizce branş ö ğ retmenleridir. 9 Future Prints: FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, DynEd International Inc. USA Şirketi’nin Türkiye resmî temsilcisidir.

7 DynEd Dil E ğ itim Sisteminin Alt Yapısı DynEd Dil E ğ itim Sisteminin uygulanması amacıyla Bakanlı ğ ımızca kurulan ana server(sunucu)lara bu sistemden yararlanacak bütün okulların bilgileri aktarıldı. Bakanlı ğ ımız tarafından bu sistemden yararlanacak kurumlarımıza DynEd Kurulum DVD’leri gönderildi. Kurumların Mebbis sayfasında kendi DynED şifreleri tanımlandı. Ö ğ retmenler ise EBA üzerinden DynEd şifrelerini alarak ö ğ rencilerini yine EBA üzerinden DynEd sistemine aktarmaktadırlar

8 DynEd Dil E ğ itim Sistemindeki Yenilikler Nelerdir? 2014- 2015 DynEd İ ngilizce Dil E ğ itimi Sistemi Uygulamaları kapsamında; Sistem’de English for Success yazılımında var olan 7 üniteye, 9 yeni ünitenin eklenmesi, Ö ğ rencilerin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacak olan Placement Test yazılımının eklenmesi Ö ğ retmenlerin kullanımına ve sorunlarına karşı yönelik Teacher Training yazılımının eklenmesi (25 Aralık 2014 tarihine kadar ö ğ retmenlerin aynı kimli ğ i ve şifreyi kullanarak DynEd Teacher Training Yazılımına girerek ö ğ renci olarak girip bu yazılımı çalışmak ve yazılımın içindeki sınavlarda 85 veya üstünde geçer not alınmalı) Tablet bilgisayarlarda Sistemin kullanımını sa ğ layan Android yazılımı ve takibi, Kurum DynEd şifresinin MEBB İ S üzerinden alınması Kurum,Ö ğ retmen, Ö ğ renci bilgileri EBA üzerinden güncellenmesi, (ek: DynEd Doküman), gibi birçok yenilik mevcuttur.

9 DYNED NED İ R?

10 DynEd Eğitim Yazılımları Yapay Zeka DynEd Eğitmenleri DynEd Katmanları Dyned yazılımı Yapay Zeka E ğ itmen

11 DynEd E ğ itim Yazılımları DynEd Records Manager™( İ zleme ve Danışmanlık) yazılımı tüm ö ğ renci kayıtlarının tutuldu ğ u, de ğ erlendirildi ğ i ve yönlendirildi ğ i bir sistemdir. DynEd Courseware yazılımı ö ğ rencilerin kullandı ğ ı yazılımdır.

12 DynEd Records Manager™ içinde yeralan yapay zeka sayesinde ö ğ renciler otomatik olarak uygun düzeye yerleştirilir, ö ğ rencilerin anlama hızına göre programın zorluk derecesi otomatik olarak arttırılır veya azaltılır, ö ğ rencilerin ö ğ renme davranışları 100’den fazla kritere göre de ğ erlendirilir ve anında yazılı geribildirim verilir, ö ğ renciler, sınıflar ve okullar için ayrı ayrı çalışma verim notu belirlenir.

13 E ğ itmenin Rolü Öğrencilerin Çalışmalarının İzlenmesi Öğrencilerin Çalışmalarının Yönetilmesi Öğrencilerin Çalışmalarının Yönlendirilme si

14 Öğrencilerin çalışmaları sırasındaki davranışları hakkında yazılı bir rapor ve not vererek daha verimli bir öğrenim için yapılması gerekenleri bildirir. Öğrencilerin çalışmaları sırasındaki davranışları hakkında yazılı bir rapor ve not vererek daha verimli bir öğrenim için yapılması gerekenleri bildirir. -12 Çalışma Verim Notu +12 DynEd Akıllı Tutor Tamamlama Yüzdesi Çalışma Sıklı ğ ı ve Zamanı Ses Kaydetme Sınav Sonuç Seviyesi Tekrar Ses Tanıma

15 Tutor (Danışman) DynEd yazılımında bulunan Tutor, her sınıf ve her ö ğ renci için tamamlama yu ̈ zdesi, çalışma sıklı ğ ı, sınav sonuç seviyesi ve ses kaydetme gibi yazılım özelliklerinin sonuçlarına göre ö ğ rencilerin çalışma verilerini inceleyerek geliştirme önerilerinde bulunur. DynEd’in Tutor yazılımı kullanıcılara çalışmaları sırasındaki davranışları hakkında yazılı bir rapor ve not vererek daha verimli bir ö ğ renim için yapılması gerekenleri belirtmektedir. 0-12+12

16 DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİNİN FARK YARATAN ÖZELİKKLERİ NELERDİR?

17 Zaman ve Mekan Ba ğ ımsız Çalışma Olana ğ ı Zaman ve Mekan Ba ğ ımsız Çalışma Olana ğ ı 7 / 24 Anadilini Konuşan Kişi ile Çalışma Olana ğ ı 7 / 24 Anadilini Konuşan Kişi ile Çalışma Olana ğ ı Hem Windows ve hem de Mac Uyumlu Hem Windows ve hem de Mac Uyumlu Hem On-Line ve hem de Off-Line (14 gün boyunca) Çalışabilme Hem On-Line ve hem de Off-Line (14 gün boyunca) Çalışabilme İ nternet Olmadı ğ ı Durumlarda da Çalışabilme Olana ğ ı İ nternet Olmadı ğ ı Durumlarda da Çalışabilme Olana ğ ı Kolaylaştırılmış Ö ğ renme Evreleri Kolaylaştırılmış Ö ğ renme Evreleri Mikrofon / Ses Kaydı Mikrofon / Ses Kaydı Kulaklık / Kendi Sesini Dinleme Kulaklık / Kendi Sesini Dinleme Tekrar / Ana Dili Konuşan Model ile Karşılaştırma Tekrar / Ana Dili Konuşan Model ile Karşılaştırma Görsel, İ şitsel ve Kavramsal Eşleştirme Görsel, İ şitsel ve Kavramsal Eşleştirme İ nteraktif E ğ itim Sistemi İ nteraktif E ğ itim Sistemi

18 Anında Geribildirim Anında Geribildirim Yapay Zeka Barındıran Tek Dil Eğitimi Sistemi Yapay Zeka Barındıran Tek Dil Eğitimi Sistemi Her Öğrenciye Kendi Seviye ve Öğrenme Davranışlarına Her Öğrenciye Kendi Seviye ve Öğrenme Davranışlarına Göre Öğrenciye Özel Çalışma Yolu / Programı Belirlenmesi Göre Öğrenciye Özel Çalışma Yolu / Programı Belirlenmesi Zorluk Derecesinin Öğrenci Performansına göre Değişmesi Zorluk Derecesinin Öğrenci Performansına göre Değişmesi Her Öğrenci için Çalışma Verim Notu Her Öğrenci için Çalışma Verim Notu Her Öğrencinin Kendi Hızında İlerleyebilmesi Her Öğrencinin Kendi Hızında İlerleyebilmesi Öğrencinin Kendine Güvenerek Konuşmasına Destek Öğrencinin Kendine Güvenerek Konuşmasına Destek Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerinin Dengeli Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerinin Dengeli Olarak Geliştirilmesini Sağlamak Olarak Geliştirilmesini Sağlamak

19 DynEd ne de ğ ildir? Sadece internet tabanlı dil e ğ itimi de ğ ildir. Sadece bilgisayar tabanlı dil e ğ itimi de ğ ildir. CD-Rom üzerindeki bir program de ğ ildir.

20 DynEd Kullanıcı Bilgilerini Güncelleme Ve İ şlem Basamakları 1. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde tüm sınıf/şubelerin ders programlarının ve ders ö ğ retmenlerinin okul idaresi tarafından yüklenmesi. 2. http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/kurum_giris.xhtml adresinde mevcut kurum kodu ve MEBB İ S şifresi ile giriş yapılarak okul DynEd şifresi belirlenmesi ve her şubenin tek tek sistemde güncellemesi 3. EBA kullanıcısı olmayan ö ğ retmenlerin (Kullanıcı Adı TC Kimlik Numaranızdır) http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/index.xhtml adresinde MEBB İ S girişi yoluyla EBA şifresi alması

21 4. İ ngilizce dersine giren her bir ö ğ retmenin dersine girdi ğ i sınıf/şubeleri http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/ogretmen_ guncelle.xhtml adresinde seçip kaydederek tek tek her şubenin güncellemesini yapması ve bu ekrandaki kullanıcı adı ve DynEd şifresini not alması İ lçe Milli E ğ itim Müdürlükleri tarafından imza karşılı ğ ı ilimizdeki tüm İ ngilizce ö ğ retmenlerine da ğ ıtılan DynEd DVD’lerinin varsa öncelikle bilgisayar laboratuvarlarına olmak üzere okulda ö ğ renci ve ö ğ retmen kullanımına açık bilgisayarlara kurulması

22 DynEd kurulu bilgisayarların masaüstünde oluşan DynEd Records Manager’a (Kayıt Yöneticisi) DynEd kullanıcı adı (@meb.edu.tr eklenecek) ve şifreleri ile giriş yapan İ ngilizce ö ğ retmenlerinin, dersine girdikleri sınıfları tıklayıp “Dosya-Ö ğ renci Adlarını Dışarı Aktarma…” bölümünden, ö ğ renciler için önceden belirlenmiş kullanıcı ad ve şifreleri yazdırıp makasla keserek ö ğ rencilere da ğ ıtması ve bu konuda ö ğ renci velilerine bilgilendirme toplantısı yapmaları

23 Ö ğ rencilerin DynEd E ğ itim Yazılımını evlerindeki bilgisayarlara flash ortamında taşıyarak veya www.dyned.com/download/student adresinden ve Apple/Android uyumlu tablet ve cep telefonlarına Google Play Store’dan indirmeye teşvik edilmesi Tüm Her Türlü ve Dereceli Resmi Okulların Kurum Müdürlerinin ve İ ngilizce ö ğ retmenlerinin DynEd Uygulama kılavuzunda yer alan Ç15/16’da bulunan tüm maddeleri okumaları ve bu konuda gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir

24 DynEd kurulu bilgisayarların masaüstünde oluşan DynEd Courseware’e DynEd kullanıcı adı (@meb.edu.tr eklenerek) ve şifreleri ile giriş yapan ö ğ rencilerin Placement Tests’i çözerek bunun sonucunda kendileri için belirlenen düzeye göre açılan ünitelere çalışmaya başlamalarının sa ğ lanması gerekmektedir.

25 Kurum bilgilerini güncelleme, Ö ğ retmen bilgilerini güncelleme, Aşamalarının ekran görüntülerini sizler ile paylaşarak yapaca ğ ız.

26

27

28

29

30

31 Sistem de olmadı ğ ını görüyor iseniz ya da kurum işlemi yaptı ğ ınızda DynEd Şifreniz tanımlanmamış ise; Öncelikle yapmanız gereken İ lin adı; İ lçe adı; Kurum Kodu; Kurum Adı; TC (Ö ğ retmen olarak sorun var ise) Ad Soyad ; İ letişim Bilgileri; Öncelikle İ l veya İ lçe Koordinatör Yardımcısına ulaşıp sorunun çözümü için yardım alıyoruz. Sorun çözülemedi ğ i taktirde, Yukarıdaki bilgiler yazılarak ivedi olarak yaşadı ğ ınız problemin neden ve sebebini ekleyebiliyorsanız ekran görüntüsünü de paylaşarak aşa ğ ıda bulunan e-posta adresine gönderiyor ve cevabını bekliyoruz. mebdynedteknikdestek@meb.gov.tr

32

33

34

35

36 Tüm bu işlemlerin ardından; Resmi Kurumlarımızda veya kişisel bilgisayarlara DynEd Kurulum basamaklarını inceleyelim.

37 MEB DynEd Bilgisayar Destekli İ ngilizce Dil E ğ itim Sistemi Uygulaması Android Cihazlara Kurulum Kılavuzu

38

39

40 Bütün bu işlemlerin ardından ‘’Google Play Store’’ içerisinden DynEd aratılarak ulaşılacak ve ardından da sistem yüklenmesi için seçim yapacaklardır. Bu işlem basama ğ ı,ö ğ rencilerin çalışma yapması içindir.

41

42

43

44

45 Elinize DynEd DVD’si bir şekilde ulaşmamış ise aşağıdaki basamaklardan kurulum yapabilirsiniz; http://www.dyned.com/download/student adresinden

46 Turkey (Sadece Resmi Okullar seçiyoruz) (1) Ardından i ş letim sistemi seçimi yapıyoruz. (2) 1 2

47 Sol alt kö ş ede ö ğ rencilerin ev, okul veya ki ş isel bilgisayarlarına indirilmi ş olan DynEd programının çalı ş ması için AÇ seçene ğ ini seçerek kurulumun tamamlanmasını bekliyor ardından da giri ş i sa ğ lıyoruz.

48 Ekrana Gelen uyarılara SETUP tıklayıp ardından da yazılımı kurulması için onay veriyoruz.

49 Gelen ekran programın nereye kurulaca ğ ı gösteriliyor, ardından da KUR diyerek i ş lemi bitiriyoruz

50 Gelen ekran da ‘’KABUL ED İ YORUM’’ diyerek i ş lemi bitiriyoruz

51 Bu arada önemli bir uyarı da Quick Time ara yüzüdür. Sistem de bu yüklü de ğ il ise otomatik olarak karşınıza gelir ve yükleme için size uyarıda bulunur bununla ilgili uyarıları dikkate alarak kurulumu gerçekleştiriyoruz.

52 Quick Time gerekir ise yükleme yapaca ğ ınız kendi sitesini de ekrana getirerek yüklemenin gerçekleşmesine yardımcı olur.

53 Kurulum tamamlandıktan sonra kısa yolları görebilirsiniz.

54 Herhangi bir kısa yol DynEd Courseware ya da DynEd Records Manager üzerine gelerek sa ğ tıkladı ğ ınızda Dosya konumu AÇ diyerek klasör içerisine girip kurulumunuzda problem olup olmadı ğ ını da Analyzer kısa yolunu tıklayarak görebilirsiniz.

55 Bu basamak size kurulumunuzu denetleyerek varsa problemli olan satırı kırmızı ile göstererek yardımcı olacak ve kurulumunuzun tam olmasına olanak sa ğ layacaktır.

56

57 Bütün bu işlemlerin ardından DynEd Records Manager kısa yolunu tıklayarak önümüze gelen ekranda ilgili kısımları dolduruyoruz.

58 Okulun içerisindeyiz. Ö ğ retmen oldu ğ umuz için sistem de bizi hemen TEACHERS sınıfı içerisine otomatik olarak ekledi.

59 Daha öncesinden seçti ğ imiz ve güncellemesini EBA üzerinden yaptı ğ ımız sınıflarda artık sistemde ve bizler için tanımlanan ö ğ rencilerde otomatik olarak sınıflarda yer almakta.

60 Sınıfların içerisinde ö ğ rencilerimizi görüyoruz. Unutmamız gereken en önemli basamak ö ğ rencileri sisteme dahil ettikten sonra PLACEMENT TEST’ in önemini anlatmak ve sınavı almalarını sa ğ lamaktır.

61 Ö ğ rencilerin adlarını dışarı aktararak şifrelerini ö ğ rencilere artık ulaştırabilir ve çalışmalarına olanak sa ğ layabiliriz. İ şlem basamakları resimde görüldü ğ ü gibidir.

62 Önümüzdeki ekrandan tüm ö ğ rencilerin adlarını dışarı aktarıp masa üstüne kayıt eder ve ardından çıktı alabiliriz.

63 Masa üstüne kayıt ettik

64 Bu ekranı yazdırarak şifreleri kesip öğrencilere iletebiliriz.

65 Artık tüm işlemler yapıldıktan sonra Öğrenci olarak girmek için sisteme DYNED COURSEWARE simgesini çift tıklayıp önümüze gelen ekrana bilgileri girip sistemi açıyoruz.

66 Ardından da kendimiz için ilgili modülü seçiyoruz.

67 Tüm İngilizce öğretmenleri ve de tüm öğrenciler Placement Teste girmek zorundadırlar. Öğrenciler bu sınavın ardından seviyelerine göre kur ve ünite açılışı otomatik olarak gerçekleşecektir.

68 İster öğrenci ister öğretmen olarak girin her zaman çalışma kayıtlarına erişebilir ve geri dönüt alabilirsiniz.

69 Tüm yapılan çalışmalar, her işlem kayıt altındadır.

70 Tüm yapılan çalışmalar, her işlem çalışma ilerlemesi kayıt altındadır.

71 Tüm yapılan çalışmalar, her işlem ve çalışma ilerlemesi kayıt altındadır. Hiç Bilmeyen Başlangıç Temel Orta Altı Orta Orta Üstü İleri Öncesi İleri 1.52.02.53.03.5 1.01.52.02.53.03.5 A1 A2B1 B2C1C2 Çalı ş maların devamlılık ve sıklık göstermesi gerekti ğ ini unutmayalım ancak bu ş ekilde dilde kazanımlar mümkündür

72 BALIKESİR DYNED İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TE Ş EKKÜRLER


"DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi T.C. M İ LLî E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I BALIKES İ R İ L M İ LLÎ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları