Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 20 Makroiktisada Giriş ve Milli Gelirin Hesaplanması David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 20 Makroiktisada Giriş ve Milli Gelirin Hesaplanması David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 20 Makroiktisada Giriş ve Milli Gelirin Hesaplanması David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 20.1 Makroiktisat... n Bir bütün olarak ekonomiyle ilgilenir n Genel toplamlarla ilgilenir n Fakat mikroekonomide olduğu gibi olayları basite idirgeyerek düşünür

3 20.2 Ana Kavramlar n Enflasyon – Fiyatlar genel düzeyindeki değişim. n İşsizlik – Resmi kayıtlarda iş arıyor göründüğü halde iş bulamayan insan saısını gösteren bir ölçüm. n Üretim ve Büyüme – Gayri safi milli hasıla (reel GSMH) ekonominin toplam gelirini ölçer. Bundaki yıllık artışa büyüme denir. n Bir bütün olarak ekonominin satışa sunduğu mal ve hizmetlerin toplamını anlatıyor olup, ekonominin toplam üretimi ile yakından ilgilidir.

4 20.3 Kavramlara devam..... n Ekonomik Büyüme – Reel GSMH daki artışlar, ekonominin toplam çıktısındaki (üretimindeki) büyümeyi de ifade etmektedir n Makroiktisadi politika – Genel ekonomik performansı etkilemek için hükümetin uyguladığı çeşitli politika ölçümleri

5 20.4 Enflasyon, İngiltere, 1950-99 Kaynak: Economic Trends Annual Supplement, Labour Market Trends

6 20.5 Bazı Avrupa Ülkelerinde Enflasyon

7 20.6 İngiltere, ABD ve Almanya’da Enflasyon

8 20.7 İngiltere’de İşsizlik, 1950-99 Source: Economic Trends Annual Supplement, Labour Market Trends

9 20.8 Bazı Avrupa ülkelerinde işsizlik

10 20.9 İngiltere, ABD ve Almanya’da İşsizlik

11 20.10 İngiltere, ABD ve Almanya’da Ekonomik Büyüme

12 20.11 Gelir, harcama ve çıktı akış şeması Y HanehalkıFirmalar C + I IC S

13 20.12 Hükümetin dahil olduğu akış şeması Y C + I + G I C S HanehalklarıFirmalarHükümet C + I + G - T e TeTe G B - T d Y + B - T d

14 20.13 Dış Alemin Eklenmesi n Yabancı (dış) alemi akış şemasına dahil etmede n Ülke sakinlerinin alacakları malları dışardan alacakları (ithal edecekleri) n Ve yerli firmalar da satacakları mal ve hizmetleri dışarıya satacaklarını (ihraç edeceklerini) unutmamamız gerekir.

15 20.14 GSYİH ve GSMH n Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) – Yurt içindeki ekonomide üretim faktörleri tarafından üretilen hasılayı ölçer. n Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) – ülke vatandaşları tarafından kazanılan toplam geliri ölçer n GSMH = GSYİH + net dış alem geliri

16 20.15 Milli gelirin üç ölçümü n Harcama – Ekonomideki harcamaların toplamı – Y = C + I + G + X - Z n Gelir – Faktör hizmetlerine ödenen gelirlerin toplamı – ücretler, karlar, etc. n Çıktı – ekonomi içinde üretilen çıktının (katma değer) toplamı

17 20.16 Mili gelir muhasebesi: özet Piyasa fiyatlarıyla GSMH Piyasa fiyatlarıyla GSYİH DNMG C X - Z I DNMG G Piyasa fiyatlarıyla safi milli hasıla Amortisman Milli Gelir Dolaylı vergiler Ücretler Ve maaşlar Serbest Çalışma gelirleri Kira gelirleri

18 20.17 GSMH’nın ölçüp ölçmediği şeyler n Bazı unsurlara dikkat edilmeli – Reel ve nominal ölçümlere dikkat edilmeli – Nufus değişikliklerini hesaba katılmalı – İktisadi refah ve tatmini ölçerken GSMH’nın yetersiz kalışı


"Bölüm 20 Makroiktisada Giriş ve Milli Gelirin Hesaplanması David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları