Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makroiktisat... Bir bütün olarak ekonomiyle ilgilenir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makroiktisat... Bir bütün olarak ekonomiyle ilgilenir"— Sunum transkripti:

0 Bölüm 20 Makroiktisada Giriş ve Milli Gelirin Hesaplanması
David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

1 Makroiktisat... Bir bütün olarak ekonomiyle ilgilenir
Genel toplamlarla ilgilenir Fakat mikroekonomide olduğu gibi olayları basite idirgeyerek düşünür See the introduction to chapter 20 in the main text.

2 Ana Kavramlar Enflasyon İşsizlik Üretim ve Büyüme
Fiyatlar genel düzeyindeki değişim. İşsizlik Resmi kayıtlarda iş arıyor göründüğü halde iş bulamayan insan saısını gösteren bir ölçüm. Üretim ve Büyüme Gayri safi milli hasıla (reel GSMH) ekonominin toplam gelirini ölçer. Bundaki yıllık artışa büyüme denir. Bir bütün olarak ekonominin satışa sunduğu mal ve hizmetlerin toplamını anlatıyor olup, ekonominin toplam üretimi ile yakından ilgilidir. See Section 20-1 in the main text.

3 Kavramlara devam..... Ekonomik Büyüme Makroiktisadi politika
Reel GSMH daki artışlar, ekonominin toplam çıktısındaki (üretimindeki) büyümeyi de ifade etmektedir Makroiktisadi politika Genel ekonomik performansı etkilemek için hükümetin uyguladığı çeşitli politika ölçümleri See Section 20-1 in the main text.

4 Enflasyon, İngiltere, See Section 20-2 in the main text, and Figure 20-1. This version shows a longer period. Kaynak: Economic Trends Annual Supplement, Labour Market Trends

5 Bazı Avrupa Ülkelerinde Enflasyon
Data on the Harmonised Indices of Consumer Prices, taken from Labour Market Trends, February 2000.

6 İngiltere, ABD ve Almanya’da Enflasyon
Data taken from Table 20-4 in the main text

7 İngiltere’de İşsizlik, 1950-99
Data relate to the claimant count. Source: Economic Trends Annual Supplement, Labour Market Trends

8 Bazı Avrupa ülkelerinde işsizlik
Data from Labour Market Trends, February 2000.

9 İngiltere, ABD ve Almanya’da İşsizlik
Data taken from Table 20-4 in the main text

10 İngiltere, ABD ve Almanya’da Ekonomik Büyüme
Data taken from Table 20-4 in the main text

11 Gelir, harcama ve çıktı akış şeması
C + I I C S Hanehalkı Firmalar Y Animation sequence for the circular flow with no government and no international trade.: 1 begin with two sets of agents, Households and Firms 2 Firms produce output 3 which flows as income to households 4 who allocate their income partly to Consumption and partly to Saving 5 Household C is augmented by Firms' investment, to create total expenditure (C + I). … so we have the circular flow This is discussed in Section 20-4 of the main text.

12 Hükümetin dahil olduğu akış şeması
Y C + I + G I C S Hanehalkları Firmalar Hükümet C + I + G - Te Te G B - Td Y + B - Td No build-up this time, the whole Figure will spiral in to cue, adding the government into the circular flow. This is also in Section 20-4.

13 Dış Alemin Eklenmesi Yabancı (dış) alemi akış şemasına dahil etmede
Ülke sakinlerinin alacakları malları dışardan alacakları (ithal edecekleri) Ve yerli firmalar da satacakları mal ve hizmetleri dışarıya satacaklarını (ihraç edeceklerini) unutmamamız gerekir. See Section 20-4 in the main text.

14 GSYİH ve GSMH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Yurt içindeki ekonomide üretim faktörleri tarafından üretilen hasılayı ölçer. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ülke vatandaşları tarafından kazanılan toplam geliri ölçer GSMH = GSYİH + net dış alem geliri See Section 20-4 of the main text. Income from abroad tends to be relatively small for the UK, but may be substantial for countries such as Egypt or the Philippines where there are large flows of repatriated income from workers abroad.

15 Milli gelirin üç ölçümü
Harcama Ekonomideki harcamaların toplamı Y = C + I + G + X - Z Gelir Faktör hizmetlerine ödenen gelirlerin toplamı ücretler, karlar, etc. Çıktı ekonomi içinde üretilen çıktının (katma değer) toplamı See Section 20-4 in the main text. We use Z for imports because we have used I for investment, and will sue M for money...

16 Mili gelir muhasebesi: özet
C X - Z I DNMG G Piyasa fiyatlarıyla GSYİH DNMG Piyasa fiyatlarıyla GSMH Piyasa fiyatlarıyla safi milli hasıla Amortisman Milli Gelir Dolaylı vergiler Ücretler Ve maaşlar Serbest Çalışma gelirleri Kira See Figure 20-5 in the main text. Animation provides one block at a time from the left.

17 GSMH’nın ölçüp ölçmediği şeyler
Bazı unsurlara dikkat edilmeli Reel ve nominal ölçümlere dikkat edilmeli Nufus değişikliklerini hesaba katılmalı İktisadi refah ve tatmini ölçerken GSMH’nın yetersiz kalışı See Section 20-5 of the main text.


"Makroiktisat... Bir bütün olarak ekonomiyle ilgilenir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları