Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Çıktı (Üretim) ve İstihdam Düzeyi ◦ Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH ya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Çıktı (Üretim) ve İstihdam Düzeyi ◦ Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH ya."— Sunum transkripti:

1

2  Çıktı (Üretim) ve İstihdam Düzeyi ◦ Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH ya da GDP) denir  Fiyat Düzeyinin İstikrarı  Ekonomik Büyüme  Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları  Dış Açıklar

3  Büyük Buhran ◦ J. Maynard Keynes  Stagflasyon (parasalcı Görüş) ◦ Milton Freidman  Neo-klasik ◦ Rasyonel beklentiler  Reel Ekonomik Dalgalanmalar ◦ Teknoloji  Neo-keynesyen ◦ Piyasa başarısızlıkları

4  İstihdam, üretim faktörlerinin –emek, toprak ve sermaye- fiili olarak üretim sürecinde kullanılmasıdır. ◦ Potansiyel çıktı düzeyi  İşgücü ◦ Çalışma gücü ◦ Çalışma Arzusu

5

6  Friksyonel ◦ İşgücü piyasasındaki olağan hareketlilikten dolayı ortaya çıkan, uzun süreli olmayan işsizliğe friksiyonel işsizlik denir.  Yapısal İşsizlik  Devresel İşsizlik ◦ Mevsimlik ◦ Konjonktürel  Doğal İşsizlik Oranı

7

8  Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır.  TÜFE  ÜFE  GSYİH Deflatörü ◦ GSYİH deflatörü, bir dönemin nominal GSYİH’sinin reel GSYİH’sine oranıdır

9  Deflatör, TÜFE’ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. Deflatör ekonomide üretilen tüm nihai mal ve hizmetleri içerirken, TÜFE yalnızca tüketicilerce satın alınan bazı mal ve hizmetleri içerir.  TÜFE ithal mallarını da içerirken, deflatör yalnızca yurtiçinde üretilen malları ve hizmetleri içerir.

10

11

12  Deflatör, TÜFE’ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. Deflatör ekonomide üretilen tüm nihai mal ve hizmetleri içerirken, ÜFE yalnızca tüketicilerce satın alınan bazı mal ve hizmetleri içerir.  TÜFE ithal mallarını da içerirken, deflatör yalnızca yurtiçinde üretilen malları ve hizmetleri içerir.  TÜFE’nin ölçtüğü mal sepeti Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına göre değiştirilirken, deflatör ekonomide üretilen malların bileşimindeki tüm değişmeyi yansıtır.

13  Sabit Gelirliler ve Tasarrufta Bulunanlar  Borç Verenler ve Borç Alanlar  İşçiler ve İşverenler  İşlem Maliyetleri  Fiyat Mekanizması aksar

14  Belli bir ekonomide üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir.  Cari fiyatlar kullanılarak nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin ölçülmesi nominal GSYİH  baz dönemi fiyatları (temel alınan bir yılın fiyatları) kullanılarak, nihai mal ve hizmet çıktısının değeri hesaplanmaktadır. Reel GSYİH’nin bu özelliği nedeniyle alternatif ismi sabit fiyatlarla GSYİH’dir

15

16

17  Reel GSYİH artış

18  Nihai Mallar, Aramalı ve Katma Değer ◦ Üretim ◦ Katma Değer  Cari Dönem  Piyasa Fiyatı

19  Harcama Yöntemi  Gelir Yöntemi  Üretim Yöntemi

20  GSYİH= C + I + G + NX  Tüketim harcamaları (C)  Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (Yatırım Harcamaları) (I)  Devletin nihai tüketim harcamaları (G)  Net İhracat ((X-M) ya da NX)

21  İşgücü ödemeleri (W)  Kira gelirleri ya da rant (R)  Net faiz  Karlar  Dolaylı vergiler  Amortismanlar  GSYİH = Ücret + Rant + Faiz + Kar + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar

22

23

24  Piyasalara Yansımayan Üretim:  Nüfustaki Değişmeler  Boş Zaman  Dışsallıklar

25

26  Devalüasyon & Revalüasyon  Değer Kazanma & Değer Kaybetme


" Çıktı (Üretim) ve İstihdam Düzeyi ◦ Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH ya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları