Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RSM Kapital Karden SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEKİMLERİN ÜCRETLENDİRME VE VERGİLENDİRME MODELLERİ VE TORBA YASA ANTALYA 22/4/2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RSM Kapital Karden SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEKİMLERİN ÜCRETLENDİRME VE VERGİLENDİRME MODELLERİ VE TORBA YASA ANTALYA 22/4/2011."— Sunum transkripti:

1 RSM Kapital Karden SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEKİMLERİN ÜCRETLENDİRME VE VERGİLENDİRME MODELLERİ VE TORBA YASA ANTALYA 22/4/2011

2 VERGİSEL YÖNDEN : SERBEST MESLEK FAALİYETİ (GVK Madde 65)
RSM Kapital Karden VERGİSEL YÖNDEN : SERBEST MESLEK FAALİYETİ (GVK Madde 65) SERMAYEDEN ZİYADE şahsi mesaiye ,ilme veya mesleki bilgiye ihtisasa dayanan ve TİCARİ MAHİYETTE OLMAYAN işlerin İŞVERENE TABİ OLMAKSIZIN şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek faalliyetinde bulunan kollektif, adi şirket ortaklarının faaliyeti de serbest meslek faaliyetidir. (GVK 65/3)

3 VERGİSEL YÖNDEN: SERBEST MESLEK ERBABI (GVK Madde 66)
RSM Kapital Karden VERGİSEL YÖNDEN: SERBEST MESLEK ERBABI (GVK Madde 66) Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması BU VASFI DEĞİŞTİRMEZ. Bizzat bu tanıma girmemekle beraber,bunları bir araya getirerek teşkilatlandıran veya sermaye temin eden veya sair şekilde hisse alan da serbest meslek erbabıdır.

4 VERGİSEL YÖNDEN : RSM Kapital Karden ÜCRET (GVK Madde 61)
İŞVERENE TABİ ve belirli işyerine BAĞLI olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar İŞVEREN (GVK Madde 62) İşverenler hizmet erbabını işe alan EMİR VE TALİMATLARI dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. TİCARİ KAZANÇ Özel okul ve hastanelerin işletilmesinden sağlanan kazanç ticari kazançtır. (GVK Madde 37/3) Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır (KVK Madde 6)

5 VERGİSEL YÖNDEN : RSM Kapital Karden
HEKİMLERİN HASTANELERDE ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞMASI DURUMU : Hastane ile hekim arasında , Oda ve bölüm tahsisi (kirasız), Kendi adına onay almadan hasta kabul edememe, İzinsiz başka kuruluşta çalışamama, İzin ,nöbet ve mesai saatlerinin hastane tarafından belirlenmesi Hizmet bedelinin çalışılan süreyle bağlantılı ödenmesi hükümlerini taşıyan sözleşmeler yaygın olarak yapılmaktadır.

6 VERGİSEL YÖNDEN : BU SÖZLEŞMELER DE HASTANELER TARAFINDAN SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İBRAZ EDİLEREK MEDULAYA KAYIT EDİLMEKTE ,HEKİM İÇİN ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEKTEDİR. BU KONUYU DÜZENLEYEN , ‘’SGK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAN SAĞLIK HİZMETLERİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ ‘’UYARINCA ‘’HİZMET AKDİ BELGELERİ (İŞ SÖZLEŞMELERİ) KURUMA İBRAZ EDİLMEKTEDİR.

7 VERGİSEL YÖNDEN : Bu sözleşmelerde hukuken; emir talimat ilişkisinin tanımlandığı, Hekimlerin, hiyerarşik zincir içerisinde, işverenin direktifi altında çalışması, hizmet akdi gibi değerlendirilmelidir. Serbest meslek tanımındaki ‘’işverene tabi olmaksızın’’koşulu yerine gelmediği için vergisel anlamda ÜCRETTİR ve serbest meslek muamelesi yapılması halinde vergisel risk taşımaktadır. Bunun sonucunda da hastaneye, GV stopaj ve SSK primi riski tarhedilmesi doğabilir.

8 VERGİSEL YÖNDEN : RSM Kapital Karden
Nitekim 40 nolu VUK sirkülerinde de ‘’arada hizmet sözleşmesi bulunması, işverene tabiiyet, işyerine bağlılık, işverenin emir ve talimatları altında çalışma” tespitleri, ücretin varlığına dayanak sayılmaktadır. BU NEDENLE HASTANELERİN ,HEKİMLERLE YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERİN ‘’HİZMET AKDİ‘’ MAHİYETİNİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞINA DİKKAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR. Örnek: Sadece belirli cerrahi müdahaleyi yapmak için hastaneye gelen cerrah, hastaya doğrudan makbuz düzenleyecek, hastane masrafları ise hastane tarafından hastaya fatura edilecektir.

9 HEKİMLERİN SERBEST MESLEK MENSUBU OLARAK HASTANEDE ÇALIŞMASI
Bu durumda hekimin kendi işyeri olması gerekmektedir. Sadece Belirli bir hastaneyle çalışır iken kendi işyerinde de hasta kabul edebilmesi, bütün mesaisiyle, hastaneye bir emir komuta zinciri ile bağlı olmak yerine BAĞIMSIZ faaliyet göstermesi, SADECE BELİRLİ VAKALAR VEYA BELİRLİ SAATLER İÇERİSİNDE KALMAK KAYDIYLA hastaneye hizmet vermesi durumunda serbest meslek faaliyetine devam ettiği kabul edilir. Bu durumda, hekim makbuz kesecek, hastane stopaj yaptıktan sonra KDV de içeren tutarı hekime ödeyecektir.Hekim geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda beyanname vererek GV stopajını mahsup edecektir.

10 SERBEST MESLEK ERBABININ GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPACAKLARI İNDİRİMLER:
Serbest olarak çalışan hekimler aşağıdaki giderleri indirebilirler. - Genel giderlerini(enerji,iletişim,su,kira,temsil ağırlama,sigorta,aidat) - İkametgahını işyeri olarak kullananlar kiranın tamamını,ısı aydınlatmanın yarısını, - Personeline ödediği ücreti,mesleki seyahat ve yayın giderleri, - Amortismanları,taşıtlara ait akaryakıt,bakım ,sigorta giderleri, - Mesleki yayın ,mesleki sigorta giderleri, - Emeklilik aidatlarını,bireysel emeklilik aidatlarını, - Kendisi eşi ve çocuğunun eğitim,sağlık harcamaları.

11 HEKİMLERİN LİMİTED VEYA ANONİM ŞİRKET KURARAK HASTANEYE HİZMET VERMELERİ :
Bu durumda ,hekimin ortak olduğu şirket ,hastaneyle sözleşme yapar ve kendi ortak yada çalışanlarından temin edeceği ‘’doktorluk hizmetini’’ yani işgücünü hastaneye, belli bir bedel mukabilinde tahsis eder. Bu durumda, şirket sözleşmedeki süreler içerisinde (örneğin her ay) hastaneye KDV li faturasını keser , bedeli tahsil eder. Şirket de ortaklarına bu bedeli kar payı olarak (duruma göre serbest meslek makbuzu karşılığında) dağıtır.

12 ÜCRETTE VERGİ VE SİGORTA YÜKÜ
HASTANE HEKİM VERGİ YÜKÜ %35 Ek Vergi Yok SİGORTALILIK Tavandan SGK İşçi ve İşveren Primi Yok KDV YASAL BELGE VE KAYITLAR Ücret Bordrosu Defter ve Belge Yok

13 SERBEST MESLEK ERBABINDA VERGİ SİGORTA YÜKÜ
HASTANE HEKİM VERGİ YÜKÜ (Stopaj/Geçici Vergi) %20 %15 SİGORTALILIK SGK Primi Yok 4/b Sigorta Primi KDV %8 Tahsil Edip Yatırır YASAL BELGE VE KAYITLAR Belgeleri Yasal Defter Kayıtlarına Aktarır Belge Düzenler ve Defter Tutar

14 ŞİRKETTE VERGİ SİGORTA YÜKÜ :
HASTANE HEKİM VERGİ YÜKÜ (Stopaj/Geçici Vergi) Yok %20+%12 (Kar Dağıtımı Halinde) SİGORTALILIK SGK Primi Yok 4/b Sigorta Primi Var KDV %8 Tahsil Edip Yatırır

15 TOPLAM YÜK KARŞILAŞTIRMASI :
ÜCRETTE 4/A SİGORTA KESİLMESİ SIRASINDA İŞÇİ VE İŞVEREN PAYI TOPLAMI %33,5 İLE %42 ARASINDADIR. SERBEST MESLEK VE ŞİRKET ORTAĞINDA BAĞ-KUR4/B KESİNTİSİ %33.5 İLE %39 ARASINDADIR. ÜCRETTE VERGİ ORANI % 35 E KADAR ÇIKMAKTADIR VE İNDİRİM YOKTUR. SERBEST MESLEK ERBABINDA STOPAJ + BEYANDA DA VERGİ AYNI ORANA KADAR YÜKSELMEKTEDİR ANCAK GİDERLER VE İNDİRİMLER NEDENİYLE ,VERGİLENECEK GELİR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞMEKTEDİR. ŞİRKETLEŞME DURUMUNDA ,KAR DAĞITIMI YAPILMADIĞI SÜRECE YÜK %20 DE KALMAKTA İSE DE PARANIN DAĞITILMASI DURUMUNDA STOPAJ+BEYAN YİNE %35 E YÜKSELMEKTEDİR.

16 VERGİSEL AÇIDAN EN UYGUN MODELİN TESPİTİ :
ÜCRET SEÇENEĞİNDE : VERGİ YÜKÜ %35 LERE ÇIKIYOR,ŞAHSİ GİDERLER İNDİRİLEMİYOR, SERMAYE ŞİRKETİ SEÇENEĞİNDE : PARANIN ŞİRKETTEN ÇEKİLMESİNDE VERGİ YÜKÜ %35 LERE GELİYOR,İNDİRİLECEK GİDER KISITLI, SERBEST MESLEK ERBABI SEÇENEĞİNDE : VERGİ YÜKÜ İNDİRİMLER NEDENİYLE %35 İN ALTINA İNİYOR, STOPAJ DİKKATE ALINIR İSE BEYANNAMEDE VERGİ ÇIKMAYABİLİR.

17 VERGİSEL SONUÇ : MEVCUT İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE YOLA DEVAM ETMEK SAĞLIK KURULUŞLARI AÇISINDAN İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ ANLAMI TAŞIMAKTADIR VE BU HALİYLE STOPAJ VE SİGORTA SORUMLULUĞU ,RİSKİ KURULUŞUN ÜZERİNDEDİR. ANCAK,BUNLARIN SERBEST MESLEK SÖZLEŞMESİ ŞEKLİNDE DÜZENLEMESİ HALİNDE ,GİDERLER İNDİRİLEBİLDİĞİ İÇİN VERGİ YÜKÜ AZALMAKTADIR. BU FAALİYETİN HEKİMLERİN KURDUĞU KOLLEKTİF ŞİRKET VEYA ADİ ORTAKLIK ALTINDA DA YAPILMASI MÜMKÜNDÜR.BU ŞİRKETLER DE SERBEST MESLEK FAALİYETİ GİBİ DEĞERLENDİRİLDİĞİ İÇİN ,AYNI SONUCA ULAŞILMAKTADIR

18 TAM GÜN YASASI ,1219 SAYILI YASA ,ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME
VERGİ DÜZENLEMELERİ YÖNÜNDEN SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇÖZÜMÜ ,OPTİMAL GÖRÜNMEKLE BERABER,KADRO DIŞI GEÇİCİ HEKİMLERİN SGK İLE ANLAŞMA YAPAN HASTANELERDE ÇALIŞMA İMKANI YOKTUR. BU DURUMUN ,HEKİM İSTİHDAM MALİYETİNİ YÜKSELTMESİ VE TOPLUMUN SAĞLIK MALİYETİNİ ETKİLEMESİ KAÇINILMAZ GÖRÜLMEKTEDİR.

19 ÇÖZÜM: HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN GERÇEK GİDERLERİNİ GELİRLERİNDEN İNDİREBİLMELERİ İÇİN; İLGİLİ BU MEVZUATTA KENDİ MÜKELLEFİYETİ OLAN HEKİMLERİN BELLİ ŞARTLARDA (ÖRN BAŞKA KURULUŞTA ÇALIŞMAKSIZIN) ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞMASINA İMKAN VERİLMESİ,BİR YANDAN MALİYE BAKANLIĞININ BU TİP İLİŞKİNİN ÖZELLİĞİ DOLAYISIYLA İSTİHDAM İLİŞKİSİ SAYILMAYACAĞINI BELİRTEN EŞ ZAMANLI DÜZENLEME YAPMASI YERİNDE OLUR

20 HEKİMLERİN MUAYENEHANEDE VE HASTANEDE POS MAKİNASI BULUNDURMASI :
RSM Kapital Karden HEKİMLERİN MUAYENEHANEDE VE HASTANEDE POS MAKİNASI BULUNDURMASI : (VUK SİRK NO 40) 379 nolu VUK GT ile hekimlerin işyerlerinde POS makinası bulundurmaları ve kredi kartı ile ödemelerde POS makinası ile düzenlenen belgelerin serbest meslek makbuzu sayılacağı hükme bağlanmıştır.Böylece serbest çalışan hekimlere ,işyerinde POS makinası bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri açıldıktan 30 gün içinde bu POS cihazının alınması şarttır. İkametgahını faaliyet icrasına tahsis edenler,bu cihazı evde bulunduracaktır. Hastanede oda kiralamış ise bu odada bulundurulacaktır. Diş hekimleri ayrıca SMM düzenlese bile SLİP de kesecektir. Adi ortaklık halindeki faaliyette ise POS cihazında TC kimlik no yerine ortaklık vergi no’su yazılacaktır.

21 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ,TAHLİL, EKG GİBİ FAALİYETLER
RSM Kapital Karden TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ,TAHLİL, EKG GİBİ FAALİYETLER Serbest meslek faaliyetinin tanımında sermaye geri planda ,mesleki bilgi ön plandadır.Eğer faaliyet sırasında kullanılan cihaz ve teçhizat önemli yatırımı gerektiriyorsa artık ticari faaliyet kapsamına girmektedir. (örneğin; diş hekiminin faaliyeti serbest meslek, diş protezcisinin faaliyeti ticari faaliyettir.) Röntgen, ultrason, tahlil laboratuarı gibi faaliyetler (hekimin aynı yerde mesleki faaliyette bulunmaması halinde ) ticaridir. ANCAK HEKİM TEŞHİS VE MUAYENEYİ YAPTIĞI YERDE FAALİYETİN DEVAMI OLARAK BU HİZMETİ VERİYOR İSE; MESLEKİ FAALİYETİN DEVAMI OLDUĞU İÇİN SERBEST MESLEK FAALİYETİ SAYILIR. Hastane kazançları da ticari kazanç sayılmasına rağmen, hekimlerin ayakta hasta muayene ve tedavi ettiği poliklinik ve dispanser faaliyeti de serbest meslek faaliyeti sayılmaktadır.

22 RSM Kapital Karden TİCARİ FAALİYET VE SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN GETİRECEĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER : Ticaret erbabı; Bilanço (veya işletme) esasına göre defter tutar. Fatura keser, ödeme kaydedici cihaz bulundurur.(Yurtdışından bu hizmet ithal edildiğinde KV stopajı yapılmaz)Ticari kazançta tahakkuk esası geçerlidir.Serbest meslekte KDV tarifenin altında bir ücretten alınamaz. Serbest meslek erbabı; Serbest meslek kazanç defteri tutar (Hekimler, protokol defterinde serbest meslek kazanç defterine ilişkin bilgileri gösterirse ayrıca bu defteri tutmasına gerek yoktur),POS cihazı bulundurur,serbest meslek makbuzu keser.Serbest meslek kazancında tahsil edilemeyen kazanç beyan edilmez.

23 ÖZEL HASTANELERİN SGK DAN TAHSİL EDEMEDİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN DURUMU:
RSM Kapital Karden ÖZEL HASTANELERİN SGK DAN TAHSİL EDEMEDİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN DURUMU: SGK özel sağlık kuruluşlarıyla yaptığı protokol ile sigortalı hastalar için bu kuruluşlardan teşhis, tedavi hizmetleri almaktadır. Ancak, SGK kendisine hastanelerin kestiği faturalardaki hizmetin yerindeliği ile bedelin protokole uygunluğu ve doğruluğunu denetlemekte ;verilmeyen hizmet,tanımlanmamış ilaç ve hizmet,yüksek fiyat ‘’ gibi gerekçelerle,faturaları KESİNTİ yaparak ödemektedir. Bunun vergisel sonuçları; VUK ve KV yönünden ; Gelir faturanın kesilmesi ile tahakkuk etmiştir. Gelir hesaplarına alınmalıdır.

24 RSM Kapital Karden Ancak, ‘’KANAAT VERİCİ BİR VESİKAYA GÖRE TAHSİLİNE İMKAN KALMAYAN ALACAKLAR’’ kapsamında değerlendirilerek bu mahiyete girdiği andan itibaren mukayyet değeriyle ZARARA GEÇİRİLEREK YOK EDİLİRLER.(VUK 322) (Burada ,dönem kayması olmadığı sürece bir vergi yükü kalmamaktadır.) Ancak KDV yönünden, Mali idare önceleri ( KDV MAD 35’’işlemin gerçekleşmemesi,işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik olursa bu işlemi yapanlar,..vergiyi değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde değiştirirler.) Kdv nin düzeltilmesine izin verir iken 2009 daki özelgelerde ;

25 RSM Kapital Karden Kesilen faturadaki KDV nin beyan edilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmiştir. (Fatura kesme ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir.Tahsilat değil faturadaki tutar üzerinden beyan edilmelidir) ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: SGK’na PROFORMA FATURA KESMEK, YENİ GÖRÜŞ VEYA SİRKÜLER TALEBİ, İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN

26 HEKİMLERİN MUAYENEHANEDE VE HASTANEDE POS MAKİNASI BULUNDURMASI :
RSM Kapital Karden HEKİMLERİN MUAYENEHANEDE VE HASTANEDE POS MAKİNASI BULUNDURMASI : (VUK SİRK NO 40) 379 nolu VUK GT ile hekimlerin işyerlerinde POS makinası bulundurmaları ve kredi kartı ile ödemelerde POS makinası ile düzenlenen belgelerin serbest meslek makbuzu sayılacağı hükme bağlanmıştır.Böylece serbest çalışan hekimlere ,işyerinde POS makinası bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri açıldıktan 30 gün içinde bu POS cihazının alınması şarttır. İkametgahını faaliyet icrasına tahsis edenler,bu cihazı evde bulunduracaktır. Hastanede oda kiralamış ise bu odada bulundurulacaktır. Diş hekimleri ayrıca SMM düzenlese bile SLİP de kesecektir. Adi ortaklık halindeki faaliyette ise POS cihazında TC kimlik no yerine ortaklık vergi no’su yazılacaktır.

27 SGK MUAYENE KATILIM PAYININ TAHSİLİNDE DÜZENLENECEK BELGE :
RSM Kapital Karden SGK MUAYENE KATILIM PAYININ TAHSİLİNDE DÜZENLENECEK BELGE : 2008 yılında yayınlanan SGK GT ile sağlık kuruluşlarında muayene edilen kişilerden SGK adına muayene katılım payı tahsil edilmektedir. Bu bir tahsilat işleminden ibarettir.Hastaya bir mal ve hizmet satışı yoktur. FATURA DÜZENLENMESİNE GEREK YOKTUR. Ancak KDV beyanına ekli 6 nolu Tabloda ‘’kredi kartı ile tahsil edilen bedeller’’ gösterilmesine rağmen, KDV konusuna girmeyen ve kredi kartıyla tahsil edilen bu emanet paralar burada görünmemektedir.Bu uyumsuzluk için İdare açıklama ister ise; ‘’SGK na aktarılan hasta katılım payları ‘’olarak izah edilmelidir.

28 SON KULLANIM TARİHİ GEÇEN TIBBİ MALZEMEDE KDV SORUNU :
RSM Kapital Karden SON KULLANIM TARİHİ GEÇEN TIBBİ MALZEMEDE KDV SORUNU : Maliye Bakanlığı uzun bir süre , ters görüşte olmasına rağmen yorum değiştirmiş ve 113 sayılı KDV GT ve 57 nolu KDV sirkülerinde ‘’Sağlık Bakanlığınca kullanımı yasaklanan, kullanım süresi geçmiş ve imha edilen tıbbi malzemeyi de ZAYİ OLAN MAL şeklinde değerlendirilerek, bunlara isabet eden KDV’nin, İndirimlerden çıkartılması, eğer daha önce indirildiyse ilave edilecek KDV olarak beyannamenin hesaplanan KDV satırına yazılmasını istemiştir. Ancak,değerinde düşüklük olduğu halde zararına satılan mallar için KDV indirim hakkı sürmektedir ???? Öte yandan bunların giderleştirilmesi için Takdir Komisyonu veya ilgili komisyon nezdinde imhası gerekmektedir.

29 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KDV :
RSM Kapital Karden SAĞLIK HİZMETLERİNDE KDV : KDV Kanunu’na ekli 2 nolu tablonun B-21. maddesinde ilgili Bakanlık ya da kanunla izin verilen kişiler tarafından yerine getirilen insan sağlığını koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile ambulans hizmetleri için KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Yatarak tedavi gören hastanın yatak ücreti ve REFAKATÇİ YE VERİLEN YEMEK VE YATAK ÜCRETİ DE B U HİZMETİN DEVAMI OLARAK %8 KDV TABİDİR. Aynı Tablonun 22.maddesinde belirtilen tıbbi malzeme ve cihazlar için de oran %8 dir.ANCAK,BU KAPSAMA GİRMEYEN TEÇHİZAT (Örneğin; televizyon) HASTANE İÇİN BİLE ALINSA GENEL ORANLI KDV ‘YE TABİDİR.

30 TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELERİN TESLİMİ İLE İLGİLİ KDV SORUNLARI :
RSM Kapital Karden TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELERİN TESLİMİ İLE İLGİLİ KDV SORUNLARI : KDV ile ilgili 20/7/2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile II sayılı tablonun B-22 sırasında tıbbi cihaz ve malzemeler GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI referans alınarak %8 KDV ne tabi tutulmuştur. Bu tabloda yer almayan malzemeler için ise %18 oranı uygulanmaktadır. Bu tablodaki cihazlar ve malzemelerle ilgili oranlar tespit edilir iken, parantez içi hükümlere dikkate edilmesi gerekir. Örnek; TIPTA ,CERRAHİDE ,DİŞÇİLİKTE KULLANILAN ALET VE CİHAZLAR (aksam ve parçalar hariç ) denilerek tarif edilmiştir.Bu durumda bunların ithali ve yurtiçi teslimlerinde aksam,parça ve aksesuarlar için (örn ;endoskopi cihazının monitörü) %18 KDV uygulanmaktadır.

31 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE HASTANELER :
RSM Kapital Karden YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE HASTANELER : 2009/1599 sayılı kararla 2009 dan itibaren yeni teşvik sistemi yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye dört bölgeye ayrılmıştır. (Örn İstanbul,Ankara,İzmir 1 .bölgededir)Ayrıca ,Büyük yatırımlar için özel destekler tanınmıştır. (Hastane yatırımları büyük yatırımlar kapsamında değildir.Ancak bölgesel yatırımlar kapsamında sayılmıştır sonu itibariyle İstanbul’daki hastane yatırımları da bölgesel yatırımlara dahil edilmiş ,böylece Türkiye’de hastane yatırımı teşvikinden yararlanmayan il kalmamıştır.) Bu teşvikten yararlanmak için asgari yatırım tutarı TL(1 ve 2.bölge)ve (3 ve 4 bölge) dir. (Bu tutarın tespitinde arsa, bina, makine teçhizat yatırımları birlikte dikkate alınır) Ayrıca ilgili birimden TEŞVİK BELGESİ alınması şarttır. Yatırım, komple yatırım olabileceği gibi, yenileme ve modernizasyon yatırımı da olabilir.

32 TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR :
RSM Kapital Karden TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR : 1)VERGİ İNDİRİMİ; (GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ) Her bölgeye göre, tabloda belirtilen Devlet Yatırım Katkı Payı’na ulaşıncaya kadar indirimli vergi oranı uygulanacaktır.(2011 sonrası yatırımlarda kv oranı sırasıyla 15,12,8,4 olarak uygulanır.) Örnek : 1.bölgede YKP %10 vergi oranı % 15 tir.Yani 100 tl lik yatırım yapılması halinde ,yatırım işletmeye alındıktan sonra elde edilen kazançlara %20 yerine % 15 vergi oranı uygulanacaktır.Bu şekilde tasarruf edilen vergi tutarı 10 TL ye ulaşıncaya kadar indirimden yararlanılacaktır. (Diğer bölgelerde katkı payı ve KV indirim oranı daha yüksektir)

33 RSM Kapital Karden 2)KDV VE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI
Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalinde Gümrük ve KDV istisnası,yurtiçi alımında da KDV istisnası uygulanmaktadır. 3)SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ Yeni istihdam edilen işçiler için ödenecek SSK işveren priminde ,2010 dan itibaren 3 .bölge yatırımlarında 3 yıl;4.bölge yatırımlarında 5 yıl süreyle 5 puanlık indirim sağlanmaktadır(1ve 2. bölgede bu teşvik 2010 dan sonraki yatırımlarda sona ermiştir) 4)FAİZ DESTEĞİ Sadece 3 ve 4 .bölge yatırımlarında,sabit yatırım tutarının azami %70 ine kadar bankalardan kullanılacak orta ve uzun vadeli kredilerin faizleri (beş yıla kadar)bütçeden karşılanabilecektir.

34 SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİK KAPSAMINA ALINMASI :
RSM Kapital Karden SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİK KAPSAMINA ALINMASI : İstanbul ilindeki Hastane yatırımları ile 100 kişilik huzurevi yatırımları da teşvik kapsamına alınmıştır. Komple yeni yatırımlar dışındaki sağlık yatırımlarında teşvik alabilmek için, Sağlık Bakanlığınca verilmiş işletme ruhsatının varlığı aranmaktadır.

35 SAĞLIK TURİZMİNİ TEŞVİK :
RSM Kapital Karden SAĞLIK TURİZMİNİ TEŞVİK : Dünyada 100 milyar USD nin üzerinde sağlık turizmi pazarı vardır. Türkiye’nin de tıbbi personel, deneyim, gelişmiş teknolojik imkanlar ve uygun fiyat avantajlarıyla bu pazardan 8 milyar USD civarında bir pay alması beklenebilir. Özellikle plastik cerrahi,termal turizm,göz cerrahisi,huzurevi gibi konular öne çıkmaktadır. KDV Kanunu’nda, Bu hizmetlere münhasır olarak (YABANCI PASAPORT TAŞIYAN VE YURTDIŞINDA MUKİM HASTALARA VERİLEN TEŞHİS ,TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ) şeklinde bir hüküm; fiyatları daha cazip hale getirecektir.

36 YABANCI VE YERLİ YATIRIMCILARA HİSSE SATIŞI :
RSM Kapital Karden YABANCI VE YERLİ YATIRIMCILARA HİSSE SATIŞI : Sağlık yatırımları özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Kayıt dışı işlemler az olduğu için mali tablolar, gerçeği yansıtır ve bağımsız denetimden kolay geçebilir tarzdadır. Gelecekteki hedefe yönelik olarak şirketler Anonim Şirket (AŞ) şeklinde kurulmalı, hisse senetleri basılmalı, Limited şirketler AŞ ye dönüşmeli, şirketin içindeki konu dışı mülkler kısmi bölünme ile işletme dışına alınmalıdır. Şirketlerde bu süreç başlarken değerlemeye tabi tutularak bir ön fikir edinilebilir. Bu sürece geçişte danışmanlık almanın yararı vardır.

37 TORBA YASA VE VERGİ YASALARINDA MÜKELLEFLER TANINAN AVANTAJLAR
RSM Kapital Karden TORBA YASA VE VERGİ YASALARINDA MÜKELLEFLER TANINAN AVANTAJLAR ( I )

38 MALİ AFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ
RSM Kapital Karden MALİ AFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 1924’TEN BU YANA 29. MALİ AF YASASI DÜZELTME, ARAŞTIRMA,TAKİBAT, TAHSİLAT AFLARINI KAPSIYOR. KAPSADIĞI ALACAK TÜRLERİ YÖNÜNDEN TARİHİMİZİN EN GENİŞ MALİ AF TASARISI TÜRKİYE’DE HER ÜÇ YILDA BİR (ÖZELLİKLE SEÇİM SONRASI VE SEÇİM ÖNCESİ DÖNEMLERDE) MALİ AF ÇIKIYOR. (İNGİLTERE’DE HİÇ MALİ AF YOK. HOLLANDA DA İSE EN SON 1941’DE ÇIKMIŞTIR.)

39 RSM Kapital Karden MATRAH ARTIRIMI (ARAŞTIRMA AFFI)
Mükelleflerin, 2006 – 2007 – yılları hesapları için ileride bir vergi incelemesi ile karşılaşmasını engelleyen bir çeşit sigortadır.. Yasadaki vergi türleri yönünden münferiden yapılır;

40 RSM Kapital Karden GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
Mükellefler; 2006 YILI MATRAHLARINI %30 2007 YILI MATRAHLARINI %25 2008 YILI MATRAHLARINI %20 2009 YILI MATRAHLARINI %15 YÜKSELTİP ARTAN KISIM ÜZERİNDEN %20 VERGİ ÖDERLER İSE BU VERGİLER YÖNÜNDEN VERGİ İNCELEMESİNE TABİ TUTULMAZLAR. (ANCAK AYNI TÜR VERGİLER İÇİN ,O DÖNEM BEYAN VE ÖDEME ÖDEVLERİNİ ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YERİNE GETİREN VE YASANIN 2 VE 3.MADDELERİNDEN YARARLANMAMIŞ OLANLAR, BU VERGİYİ %15 OLARAK İNDİRİMLİ ÖDERLER) ZARAR BEYAN EDEN VEYA HİÇ BEYANNAME VERMEMİŞ MÜKELLEFLER DE HÜKÜMDEN YARARLANIRLAR.

41 RSM Kapital Karden MİNİMUM ARTIRIM TUTARLARI
BU ŞEKİLDE ARTIRIMDA BULUNACAK MÜKELLEFLER İÇİN MİNİMUM ARTIRIM MİKTARLARI (zarar,istisna ve indirim,beyanname vermeme halleri dahil) GV Mükellef ; KV Mükellef : Bilanço Esası* İşletme Hesabı Bilanço Esası 9.550,00 TL ,00 TL ,00 TL 10.320,00 TL ,00 TL ,00 TL 11.220,00 TL ,00 TL ,00 TL 12.230,00 TL ,00 TL ,00 TL (* GELİRİ SADECE KİRADAN İBARET OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE BU TUTARIN %20’Sİ DİKKATE ALINIR. ANCAK,BUNLAR ,KONUT İSTİSNASI TUTARINI KULLANMAZLAR)(BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLERDE İSE ASGARİ TUTAR BU MİKTARIN %10 U DUR)

42 RSM Kapital Karden GV KV MATRAH ARTIRIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR;
1.BAŞVURU SÜRESİ KANUN YAYIMINI İZLEYEN İKİNCİ AY SONUNA KADARDIR.ÖDEME İÇİN GENEL HÜKÜMLER GEÇERLİDİR. (18x2) ÖDENMEZ İSE YARARLANMA DEVAM EDER ANCAK İKİ KATI GECİKME FAİZİYLE TAHSİL EDİLİR. 2. MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULAN YILLARDA ZARAR VARSA, BUNLARIN ÖNCEKİ YILLARDA İNDİRİLMEMİŞ KISMININ %50’Sİ ,2010 VE İZLEYEN YILLARDA İNDİRİLEMEZ. 3.ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN, (A) BU DÖNEMLERDE TEVKİFAT YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER, (B) GELECEK YILLARDA MATRAHTAN İNDİRİLECEK TUTARLAR VE (C) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ARTIRILACAK MATRAHTAN DÜŞÜLMEZ. 4.YILLIK KV VE GV NE MAHSUBU TALEP EDİLEN STOPAJLARA İLİŞKİN İNCELEME HAKKI SAKLIDIR. 5. DAHA ÖNCE YAPILIP KESİNLEŞEN TARHİYATLAR İLE GEÇMİŞ DÜZELTME TALEPLERİ DE ARTIRILACAK MATRAHA İLAVE EDİLİR. 6. İLGİLİ DÖNEMDE YÜKSEK MATRAH BEYAN EDEN YÜKÜMLÜLER AÇISINDAN AFFIN MALİYETİ , DAHA DÜŞÜK BEYANDA BULUNAN MÜKELLEFLERE GÖRE DAHA YÜKSEK OLMASI SONUCUNU VERMEKTEDİR. İ

43 RSM Kapital Karden STOPAJA TABİ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINDAN YARARLANAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ A)ZAMANINDA YATIRIM İNDİRİMİ ÜZERİNDEN STOPAJ YAPIP BEYAN ETMİŞLERSE; STOPAJ TUTARLARINI ,O YILIN ASGARİ KV ARRTIRIM ORANI KADAR YÜKSELTİRLER İSE ÖRN 2008 DE 1000 TL Yİ İSTİSNASI ÜZERİNDEN 198 TL STOPAJ YAPMIŞ İSE BUNUN ÜZERİNDEN 198 x%20 = 39.6 TL EK VERGİ ÖDEYEREK İNCELEME RİSKİNDEN KURTULUR. B)HİÇ BEYAN ETMEMİŞLER İSE ;STOPAJA TABİ MATRAHIN(Kİ BU MATRAH ASGARİ KURUM KAZANCININ YARISINDAN AZ OLAMAZ)ÜZERİNDEN %15 VERGİ ÖDEYEREK İNCELEME BAĞIŞIKLIĞI KAZANIRLAR.

44 RSM Kapital Karden KDV MATRAH ARTIRIMI; (TUTAR ARTIRIMI)
Hesaplanan KDV yıllık toplamı üzerinden (kestikleri faturalarındaki KDV) 2006 için % 3 2007 için % 2,5 2008 için % 2 2009 için % 1,5 oranında fazla KDV beyan ederek ödeyen mükelleflerin, bu dönemlerine ilişkin KDV inceleme ve tarhiyatı yapılmayacaktır. (Özel haller hariç) (İhraç kayıtlı teslimler (11/c) ile dahilde işleme ve geçici kabul kapsamındaki teslimler (Geç 17) Hesaplanan Vergi tutarından düşülür ve sonra ilgili yılın oranı ile çarpılır) En az üç dönem beyanname verilmişse, üçünün ortalaması yıla tamamlanır. Hiç veya en az iki dönem beyanname verenler ile teslimlerinin tamamı istisna kapsamında olanlar; önce GV ve KV matrah artırımı yapacaklar, bu artırım yapılan tutar üzerinden %18 ödeyeceklerdir.

45 ASGARİ KDV ARTIRIMINDA PRENSİPLER:
RSM Kapital Karden ASGARİ KDV ARTIRIMINDA PRENSİPLER: GENEL KURAL: Her yılın hesaplanan KDV sini ilgili yıl oranı ile çarpıp bulunan ek vergiyi ödemek, O YILDA HİÇ KDV BEYANNAMESİ VERMEMİŞ ,EN FAZLA İKİ BEYANNAME VERMİŞ,YIL İÇİ İŞLEMLERİNİN TAMAMI İSTİSNA OLAN, HİÇ HESAPLANAN KDV Sİ ÇIKMAMIŞ,TAMAMI TECİL TERKİN KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLER ; Hem Gelir,Kurum matrah artırımı yapmak ve artırılan matrah üzerinden%18 KDV yi ödemek zorundadırlar. YIL İÇİNDE HEM İSTİSNA HEM DE VERGİYE TABİ İŞLEMLERİ BİRARADA YAPAN MÜKELLEFLER: GV ve KV matrah artırımı üzerinden %18 KDV hesaplayacaklar,bunu KDV artırımı rakamı ile karşılaştıracaklardır: - Eğer, KV matrah artırımına bağlı rakam daha büyükse ;KV MATRAH ARTIRIMI VE BUNA BAĞLI KDV ARTIRIMINI BİRLİKTE YAPACAKLARDIR, - Eğer hesaplanan KDV artırımına bağlı rakam büyükse ;KV artırımına gerek kalmaksızın sadece KDV yükseltimi yapacaklardır.

46 RSM Kapital Karden KDV ARTIRIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR :
Artırım yılın tamamı için yapılır. Daha önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ile düzeltme beyanlarındaki matrah farkları, matrah artırım rakamına ilave edilecektir.İndirim reddinden kaynaklanan matrah farklarının ilavesi haksızlık olarak düşünülebilir. Bakanlığın (A) 2009’dan sonra yıllarla ilgili olarak, artırımda bulunulan yıllardan DEVREDEN KDV, (B) artırımda bulundukları dönemler için tecil – terkin, iade işlemlerine ilişkin İNCELEME HAKKI SAKLIDIR. Bu suretle ödenen vergi; gider, maliyet, indirilen KDV, iade KDV konusu yapılamaz. İki nolu KDV beyanları af kapsamında değildir. Yıl içinde yüksek fatura kesen, düşük kar marjıyla çalışan firmalar açısından; kdv artırımı yüksek maliyet yarattığı için fırsat eşitliğini bozuyor.(örn :100 tl hesaplanan kdv, 99 tl indirimi olan firma için affın maliyeti 3; 50 tl hesaplanan kdv 20 tl indirimi olan ( daha karlı) firma için maliyeti 1.5 tl dir)

47 STOPAJA TABİ MATRAH / YIL Ücret, serbest meslek ödemesi, kira
RSM Kapital Karden STOPAJ ARTIRIMI ( TUTAR ARTIRIMI) : Muhtasar beyannamedeki bütün unsurları kapsamamaktadır. Sadece; ücretlerden, serbest meslek kazançlarından; inşaat işlerinden ve kiralardan yapılan stopajlarla ilgili her biri için ayrı ayrı artırım yapılarak, bu kesinti yükümlülüğüne ilişkin “inceleme bağışıklığı” sağlanabilir.( KESİNTİYE TABİİ ÖDEMELERİN YILLIK GAYRISAFİ TUTARIN % Sİ TUTARINDA BİR EK VERGİ ÖDENEREK YAPILIR ) STOPAJA TABİ MATRAH / YIL Ücret, serbest meslek ödemesi, kira İnşaat işleri 2006 % 5 % 1 2007 % 4 2008 % 3 2009 % 2

48 DİĞER STOPAJLAR RSM Kapital Karden
Yukarıdaki stopaj türlerine ilaveten ÇİFTÇİLERDEN SATIN ALINAN ZIRAİ MAHSÜLVE HİZMETLER İÇİN YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN O YIL GEÇERLİ STOPAJ TARİFESİNDEKİ ORANIN DÖRTTE BİRİ (Tarifedeki normal oran %1-4) tür. VERGİDEN MUAF ESNAFTAN YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN O YIL GEÇERLİ OLAN NORMAL STOPAJ TARİFESİNDEKİ ORANIN DÖRTTE BİRİ (Tarifedeki normal oran %2-5 tir) kadar ek vergi ödeyen mükellefler de inceleme bağışıklığı hakkı kazanırlar.

49 RSM Kapital Karden MATRAH ARTIRIMINA KONU ASGARİ STOPAJ TUTARI:
HİZMET ERBABINA ÖDEMEDE Bir yıllık ödemenin asgari gayri safi tutarı Daha az ayda ücretli çalışmış ise (en az bir ay) ortalaması alınıp bir yıla tamamlanır. Hiç verilmemiş ise prim hizmet belgelerindeki işçi sayısı; yoksa izleyen ilk dönemdeki işçi sayısı; yoksa en az iki işçi sayısı asgari ücretle çarpılarak bulunur. KISMİ (AY BAZINDA) YARARLANMA YOKTUR.

50 RSM Kapital Karden SERBEST MESLEK ÖDEMESİ, GMSİ, İNŞAAT İŞLERİNDEN ARTIRIMDA ASGARİ TUTAR : -Yılın tamamı için yararlanılacak ancak, tutarın tespitinde sadece bu cinsten ödemelerin olduğu aylar esas alınacaktır. Yıl içinde hiç muhtasar beyanname verilmemiş veya verilenlerde bu ödeme tutarlarının hiç bulunmaması halinde; MİNİMUM Serbest meslek ödemesi için ; bilanço esası gelir vergisi oranı artırımının %50’si, artırılarak üzerinden %15, Gayrimenkul sermaye iradı, kooperatiflere ödenen kiralar üzerinden, asgari Gv bilanço artırmının %10 u üzerinden %15 Yıllara sari inşaat yapanlara yapılan ödemelerde asgari gelir vergisi matrahının %3’ü, Zırai ödemelerden asgari gelir vergi matrahının %2 si, Vergiden Muaf Esnaf ödemeleri üzerinden asgari gv matrahı üzerinden %5 Ödenerek, matrah artırımı hükümlerinden yararlanılabilir.

51 RSM Kapital Karden STOPAJ ARTIRIMINDA ÖNEMLİ NOKTALAR :
Bu artırımdan yararlanmak için, ayrıca GV veya KV matrah artırımında bulunmak ŞART DEĞİLDİR. Daha önce yapılıp KESİNLEŞEN tarhiyatlar dikkate alınır. Artırıma esas ücret tutarı ve matrahları, diğer vergilerin hesaplarında gider veya maliyet yazılamaz, bunlara istisna indirim uygulanmaz. Özellikle çok sayıda kayıtlı işçi istihdam eden firmalar açısından affın maliyeti kayıtsız işçi çalıştıranlara göre çok daha yüksek olacaktır.

52 RSM Kapital Karden YENİ AF TASARISI VE VARLIK BARIŞI YASASI (5811)
YENİ TASARININ GEÇİCİ 3. MADDESİ İLE ; DAHA ÖNCE SAYILI YASADAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ANCAK; YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARINI SÜRESİNDE YURDA GETİRMEYEN, 2)YURTİÇİNDEKİ VARLIKLARI BEYAN EDİP ALTI AY İÇERİSİNDE SERMAYE ARTIRIMI YAPMAYAN, 3)TAKSİTLERİNİ ZAMANINDA ÖDEMEYENLER İÇİN YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDE N İTİBAREN İKİ AY İÇERİSİNDE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERNE GETİRMELERİ ŞARTIYLA AYNI YASADAN YARARLANMA HAKKI GERİ VERİLMEKTEDİR .

53 YENİ TASARI İLE VARLIK BARIŞININ FARKLARI
RSM Kapital Karden YENİ TASARI İLE VARLIK BARIŞININ FARKLARI 5811 ,2007 YE KADAR OLAN DÖNEMLERİ ,YENİ YASA DÖNEMLERİNİ KAPSAR, 5811,GETİRİLEN VARLIK KADAR SİGORTA SAĞLAR,YENİ YASA SINIRSIZ KESİN SİGORTA SAĞLAR, 5811 DEN SAĞLANAN SİGORTA AYNI ANDA GV , KV , KDV’ Yİ KAPSAR; YENİ YASA SADECE YARARLANILAN VERGİLARİ KAPSAR, YENİ YASADAN İNCELENMEKTE OLANLAR DA YARARLANABİLECEK, İKİ YASADA DA HÜRRİYETİ BAGLAYICI CEZALAR, ÖTV, DV, EV, GV KAPSAM DIŞI, 6) YENİ YASADA STOPAJLAR DA VAR

54 RSM Kapital Karden MATRAH ARTIRIMI UYGULANMASI İLE İLGİLİ ORTAK ÖNEMLİ NOKTALAR : Artırım sadece GV, KV, stopaj ve KDV’yi kapsar. Diğer vergileri kapsamaz. (Örn: ÖTV, DV) Bunlarla ilgili pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir. Artırımdan yararlanmak için başvuru süresi iki aydır. Ödeme süresi ve taksitleri genel hükümlere göre (18x2)ye kadar uzatılabilmektedir. Ödenmeme durumu; haktan yararlanmama sonucu doğurmamaktadır. Yasal sürede ödenmesi ise 6183’teki faizin bir katı fazlasıyla takip ve tahsil edilir. “Sahte belge DÜZENLEYENLER, Defter kayıt belgelerini YOK EDENLER, Defter yapraklarının yerine başka yaprak koyanlar veya hiç koymayanlar” BU İMKANDAN FAYDALANAMAZLAR. (Sahte belge kullanan için bu kısıtlama yoktur.) (Bu fiilin işlendiği dönemle mi sınırlı belli değil.Tebliğde yasa yürürlük tarihi öncesi tespit yeterli sayılmıştır) Yıllara sari inşaat işiyle uğraşanlar, işin bittiği yıl beyanlarını artıracaklardır. KDV iade, tecil – terkin, devir KDV, GV ve KV kesinti mahsup incelemeleri kapsam dışıdır. Bu artırım, sadece artırımı yapanla ilgili bir haktır; ne stopaj ne KDV yönünden kayıt dışı işlemin karşı tarafına mahsup veya indirim hakkı vermez. İhtirazi kayıtla verilen KDV ve Muhtasar Beyannamelerdeki beyanlar , matrah artırımına konu iken aynı şekilde verilen GV ve KV beyanları bu şekilde yorumlanmamıştır.

55 İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER (MADDE 4)
RSM Kapital Karden İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER (MADDE 4)

56 RSM Kapital Karden KAPSAM:
YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLAMIŞ AMA BİTİRİLEMEMİŞ VERGİ İNCELEMELERİ, TARH, TAHAKKUK İŞLEMLERİ KAPSAM DIŞI: - GÜMRÜK VERGİLERİ BU KAPSAMDA DEĞİLDİR. VERGİ İNCELEME YETKİSİ OLMAYANLARIN YAPTIĞI İNCELEMELER (VUK MD. 135) 31/12/2010 SONRASI DÖNEMLERE AİT İNCELEMELER

57 RSM Kapital Karden YARARLANMA:
MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMAYAN MÜKELLEFLER İÇİN; İŞLEMLER OLAĞAN SEYRİNDE SÜRECEK VE BUNLARIN TAMAMLANMASI BEKLENECEK; ARTIRIMDA BULUNANLARIN İŞLEMLERİ YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN BİR AY İÇİNDE BİTİRİLECEKTİR (9/4). Mükellef ihbarname tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvurur; TARH EDİLEN Ödeme vadesinden Yayım tarihinden, VERGİNİN YARISI kanun yayım tarihine dava süresi sonu (Asla bağlı olmayan kadar TÜFE+ÜFE GECİKME FAİZİ cezalar ve iştirak cezasında (1/4) ödemek isterse borcun bakiyesinden (verginin diğer yarısı + ceza + Gecike Faizi) kurtulur. ÖDEME SÜRESİ; 6 TAKSİT X 2 AY

58 RSM Kapital Karden ÖNEMLİ NOKTALAR;
Matrah artırımından yararlanan mükelleflerin işlemlerinin “BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE bitirilmesi” hükmü uygun olacaktır. Matrah artırımı, sadece GV, KV, KDV, stopaj GV kapsadığı halde burada kapsam daha geniştir. Matrah artırımlarından gelecek sigorta, başlamış inceleme dışındaki vergi ve dönemleri kapsar. Buradaki Vergi İncelemesine Başlanılması tanımı (İşe başlama tutanağı + Davet + Defter Belge İbrazı + Tutanak) V.U.K uygulamasına göre daha geniştir (140/2). Mükellef, incelenen bütün vergi ve dönemler için yararlanmak zorunda değildir. Münferiden dönem ve vergi seçimi yapabilir.

59 RSM Kapital Karden VERGİ İNCELEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER: Maliye Bakanlığı ,inceleme seçimini artık merkezde risk analizi yöntemine geçerek yapmaktadır. Vergi numarasına geçiş,banka ödemeleri, mizanların elektronik ortamda alınması,BA BS form uygulamaları ,yükümlülerin daha yakından izlenmesine imkan veren gelişmelerdir. Öte yandan gerek Vergi Usul Kanununda değişiklikler, gerekse 31/12/2010 tarihli yönetmelikler ile “incelemelerde önemli standartlar” getirilmiştir. İncelemeye tabi mükelleflere hakları ile ilgili bu değişiklikleri hatırlatmakta yarar vardır;

60 RSM Kapital Karden 1) İNCELEMEYE BAŞLANILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ:
İnceleme Elemanı, görev yazısını aldıktan 10 gün içinde işe, 30 gün içinde incelemeye başlayacak; tam incelemelerde en çok 1 ay, kısa incelemelerde 6 ay içinde incelemeyi bitirecektir. (6 ay ek süre verilebilir.) İncelemeye başlama tutanağının bir örneğini mükellefe, bir örneğini bağlı olduğu birime verecektir. İşyeri uygunsa inceleme orada yapılacak, Dairede yapılacak ise mükellefin onayı alınacaktır. İşyerinde yapılan incelemede, resmi çalışma saatleri dışında çalışılmayacaktır. Bu usullere uymayan denetim elemanı hakkında disiplin hükümleri uygulanabilir.

61 RSM Kapital Karden 2) RAPORLARIN MEVZUATA UYGUNLUĞU VE DEĞERLENDİRİLMESİ Raporlar Genel Tebliğ ve Sirkülerlere aykırı olamaz. Özelgeye aykırı olur ise; Rapor Değerlendirme Komisyonuna gider, o makam da onaylar ise Ceza ve Faiz uygulanmaz. 10 milyon vergi toplamını geçen bütün Raporlar ile Rapor Değerlendirme Komisyonu ile (Merkezi) İnceleme Elemanının uyuşmazlık yaşadığı bütün raporlar MERKEZİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDA karara bağlanır. Ayrıca, V.U.K 359. maddesine göre SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK için de Rapor Değerlendirme Komisyonlarının onayı gerekmektedir. Denetim Birimleri arasında koordinasyonun sağlanması, Rapor Standartlarının geliştirilmesi, risk analizi yapılarak incelenecek sektör konu ve mükelleflerin belirlenmesi yıllık inceleme planlarının hazırlanması görevleri VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNA verilmektedir.

62 RSM Kapital Karden PİŞMANLIK VE KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR (MADDE 5) (Matrah artırımını tamamlayan çok önemli bir hüküm)

63 KAPSAM: Yasa yürürlüğe girdikten itibaren İKİ AY İÇERİSİNDE;
RSM Kapital Karden KAPSAM: Yasa yürürlüğe girdikten itibaren İKİ AY İÇERİSİNDE; V.U.K maddeye göre pişmanlık beyanında bulunanlar, V.U.K. 30/4. maddesine göre yasal süresi geçmiş beyannameleri verenler, (örn: pişmanlıkla verilip ödeme şartlarının ihlal edildiği beyannameler) Gümrük Kanununa aykırı fiillerini Gümrük idaresine kendiliğinden bildirenler, 2010 yılı ve öncesinde Emlak Vergisi bildiriminde bulunmayan veya emlak vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerden bildirimde bulunanlar. (Ayrıca diğer ücret mükelleflerine özel af imkanı tanınmıştır.)

64 RSM Kapital Karden YARARLANMA:
İki ay içerisinde müracaat edip, taksitleri genel sürede (36 aya kadar) TEFE/ÜFE farkı ile ödeyen mükellefler, bunlara ait cezalardan (idari para cezası, vergi ziya cezası) ve gecikme faizinden (ve pişmanlık zammından) kurtulacaklardır.

65 RSM Kapital Karden ÖNEMLİ NOKTALAR: PİŞMANLIK VE MATRAH ARTIRIMI;
MATRAH ARTIRIMI, ÜÇ VERGİYLE SINIRLI İKEN, PİŞMANLIK BÜTÜN BEYANA DAYALI VERGİLER İÇİN GEÇERLİDİR. SAHTE BELGE DÜZENLEME VE DEFTER VE BELGELERİ YOK ETME FİİLİNI İŞLEYENLER (9/6 ve 359/B) DE BU HÜKÜMDEN YARARLANABİLİR.(PİŞMANLIKTAN YARARLANLANDIKTAN SONRA MATRAH ARTIRIMI YAPABİLİR Mİ?) GÜMRÜK VERGİSİ VE EMLAK VERGİLERİ DE BU HÜKÜM KAPSAMINDADIR. YÜKSEK MATRAH BEYAN ETTİĞİ İÇİN MATRAH ARTIRMAK İSTEMEYEN MÜKELLEFLER SPESİFİK İŞLEMLER İÇİN DÜŞÜK MALİYETLE BU HÜKÜMDEN YARARLANABİLİR. ÖDEMELERİNİ ZAMANINDA YAPMAYAN MÜKELLEFLER PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR.

66 RSM Kapital Karden BELGESİZ STOKLAR İLE (MADDE 10), FİKTİF STOK VE KASA VE ORTAK CARİ HESAPLARIN (MADDE 11) DÜZELTİLMESİ (Matrah artırımı, yaptığımız hatalardan kaynaklanan geçmiş risklere karşı bir sigorta sağlar iken; stok affı bu hatalarımızın, İLERİDE mali tablolarımızda yaratacağı riskleri önlemeye yöneliktir. ) Bu işlem; Bilanço aktiflerinin düzeltilip gerçeğe uygun hale getirilmesi işlemidir. ANCAK,KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI AFFINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLER AÇISINDAN ,BU HESAPLARA İLİŞKİN GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN BİR TARHİYAT BAĞIŞIKLIĞI KAZANILMAKTADIR.

67 RSM Kapital Karden BELGESİZ STOKLAR
Kapsam: GV ve KV mükelleflerinin işletmelerinde fiilen bulunan ama kayıtlarında bulunmayan (örn: Belgesiz alınmış); Emtia; makine, teçhizat, demirbaş; kanunun yayın tarihinden itibaren üç ay içerisinde Vergi Dairesine envanter listesi ile bildirilecek. ( Envanter listesinde malın cinsi,miktarı,rayiç bedeli yazılacaktır)

68 RSM Kapital Karden EMTİA İÇİN :
Genel orana tabi olanlarda %10, indirimli orana tabi olanlarda bu oranın %50’si ; 2 nolu KDV beyanıyla beyan edilerek ödenecek; öte yandan İNDİRİM KDV olarak indirilebilecek. (Rayiç bedel kendisi veya meslek odası tarafından bulunacak) ( BU EMTİALARDAN ÖTV KONUSUNA GİRENLER İÇİN DE ÖTV NİN, AYRICA BEYAN EDİLEREK ,AYNI SÜRE İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR) Kayıt: / 153 TİCARİ MAL 191 İNDİRİLECEK KDV 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI 360 ÖDENEN VERGİ (sorumlu sıfatıyla ödenen KDV) BU MALIN SATIŞI HALİNDE NORMAL SATIŞ KAYDI YAPILACAK,ANCAK KARŞILIK HESAPLARIYLA İLGİLENDİRİLMEYECEKTİR.

69 RSM Kapital Karden TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ İÇİN ;
Prosedür aynı ama KDV indirim konusu yapılamaz (Ama gider yazılabilir). Amortisman da ayrılamaz. / 253 TESİS MAK 689 OLAĞANÜSTÜ GİDER ZARAR 526 KAYDA ALINAN DEMİRBAŞ KARŞILIĞI 360 ÖDENECEK VERGİ (Buradaki karşılık hesabı daha sonra Birikmiş amortisman hesabına alınır.) AYNI YIL SATILIRSA SATIŞTAN SONRA,SATILMAZ İSE YIL SONUNDA

70 DEMİRBAŞ İÇİN YIL SONU KAYDI
RSM Kapital Karden DEMİRBAŞ İÇİN YIL SONU KAYDI ________/_______ 526 KAYDA ALINAN DB KARŞILIĞI 257 BİRİKMİŞ AMORT ____________________________ KAYDI YAPILACAK SATILDIĞINDA İSE 257 BİR AMORT VE 253 TESİS MAKİNA HESABINI KAPATACAKTIR ______________/_______ 100KASA 257 BİR AMORT 253 TESİS MAKİNA 191 HESAPLANAN KDV 679 DİĞER OLAGNUSTU GELİR /

71 RSM Kapital Karden ÖNEMLİ NOKTALAR :
Emtiada karşılık hesapları sermayenin cüzü sayılır, ortaklara dağıtılırsa; KV, GV stopaj ve GV ödenmez. (Demirbaşta ise karşılık hesapları, birikmiş amortisman sayılır, dağıtılmaz.) Bu hükümden yararlanacak mükeleflerin 2 nolu KDV beyannamesini ertesi ayın 24 üne kadar vermeleri gerekmektedir. Bunların satışından doğan zararlar kabul edilemez (Ama rayiç bedeli yüksek tespit eden mükellefler; satışta KV, GV ödemez. Emtia için ödenen KDV indirilir; demirbaş için ödenen KDV den indirilemez; KV’de gider yazılır; kıymetli madende cezadır, hiçbir yerden indirilmez.) Bunlardan hareketle geçmişe yönelik hiçbir inceleme ve soruşturma (örn: Gümrük) yapılmayacağı yasaya eklenmelidir.SADECE GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZALI KDV UYGULANMAYACAĞINA DAİR HÜKÜM YETERLİ DEĞİLDİR. İnşaat işi ile uğraşan firmalar dışındakiler için gayrımenkulün ENVANTER kaydı mümkün değil. Emtia tanımına; bütün ilk madde ,mamül,yarı mamül girer. Sadece belgesiz stokları kapsar DEĞERİ DÜŞÜK STOKLARI KAPSAMAZ.

72 RSM Kapital Karden FİKTİF STOKLAR , KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI; (MADDDE 11) (İşletmede olmayan fakat kayıtlarda bulunan bu varlıkların KAYITLARDAN ÇIKARTILMASI İMKANI)

73 RSM Kapital Karden Fiktif Stoklar için ; Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, cari yıl kayıtlarındaki, aynı neviden mal satışlarına göre (yoksa meslek odası) gayrisafi kar oranını dikkate alıp FATURA keseceklerdir. Bu işleme ait bütün VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER yerine getirilecektir. (GV, KV, KDV, ÖTV) ASLINDA,İŞLEMİN NORMAL SATIŞ İŞLEMİNDEN HİÇBİR FARKI YOKTUR,SADECE GECİKMİŞ VERGİSEL ÖDEVLERİNİ BİREBİR YERİNE GETİRİLMESİNDEN İBARETTİR. KARŞI HESAP OLARAK ;BEYAN TARİHİNDE İŞLETMEDE BU İŞLEMDEN ELDE EDİLDİĞİ BİLİNEN HANGİ DEĞER VARSA ; KASA ,CARİ HESAP,ALACAK SENEDİ VEYA 689 OLAGANUSTU GİDER(KKEG) HESAPLARINDAN BİRİ KULLANILABİLİR.

74 FİKTİF STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
RSM Kapital Karden FİKTİF STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÖRNEK KAYIT ____________/_________________ 689 OLAGANDIŞI GİDER ZARAR (veya 121 alacak senedi veya 131 ort c/H) 600 YURTİÇİ SATIŞ 191 HESAPLANAN KDV / 621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ 153 TİCARİ MALLAR ______________________________________

75 ÖNEMLİ NOKTALAR: FİKTİF STOK;
RSM Kapital Karden ÖNEMLİ NOKTALAR: FİKTİF STOK; Sadece emtia içindir, demirbaşları kapsamıyor. Rayiç bedelin mükellef tarafından tespit edilmesinde sorun var. Yıl içinde zarar ettiyse ne olacak? Kastedilen Meslek odası Ticaret Odası mı, İhracatçılar Birliği mi, Sanayi Odası mı? SPK VE TCK ,Gümrük Kanunu,Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine dair Kanunu,KAMBİYO MEVZUATI ,Mal Bildirimi yasalarına göre soruşturma ve inceleme BAŞLATILMASI için kullanılmayacaktır.(Ama delil olarak kullanılabilir mi?) Bu veriler Maliye Bakanlığı ve yargı organı dışında hiçbir Makama verilmeyecektir. Fiktif stoğun muhasebeleştirilmesinde karşı hesap olarak gider hesabını kullananların özvarlığı azalacaktır.Ayrıca ,işletme dışında kayıtsız senet ,çek mevcudu olanlar veya 331 ort C/h yüksek olanlar ,düzeltmede 131 ortak c/h kullanabilirler.

76 RSM Kapital Karden Fiktif Kasa İçin; Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2010 TARİHİNDEKİ fiktif kasa mevcudunu %3 CEZA ödeyerek kayıtlarına alabileceklerdir. (Üç ay içinde Vergi Dairesine ödenecek, gider yazılamayacaktır.) / DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER (KKEG) KASA ÖDENECEK VERGİ /

77 RSM Kapital Karden Fiktif Ortaklar Cari Hesapları ;
Bilanço esasında defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2010 tarihi itibariyle düzenleyecekleri bilançodaki; FİKTİF NET ORTAKLAR CARİ HESABINI (ORTAKLARIN İŞLETMEDEN ÇEKTİKLERİ PARADAN, ALACAKLARI DÜŞÜLEREK BULUNAN BAKİYE ( HESAPLAR)) Kanun yürürlüğünden itibaren 3 ay içinde %3 vergi ödeyerek kayıtlarından çıkartabilirler. / DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER……….41;5 331 ORTAK C/H (ALACAĞI)……………….50 131 ORTAK C/H (BORCU) ……..100 360 ÖDENECEK VERGİ (%3)………..1,5 /

78 RSM Kapital Karden FİKTİF CARİ HESAPLAR :
Affın , SADECE ortaklar cari hesabını değil , avans, çek şeklinde kayıtlı görünen “cari hesap ” mahiyetindeki fiktif hesapları da kapsaması gerekirdi. Kasa ve Ortaklar Cari hesabının 31/12 bakiyelerinin 2011 yılında ,muhasebe kaydıyla düzeltilmesi sıkıntı yaratacağından ,yasa çıkış tarihindeki bakiyelerinin düzeltilmesi daha uygun olacaktır. sayılı TTK, ortak cari hesapları ile ilgili katı düzenlemeler getirmektedir.(Bu hesapların kapatılması,yeni para çekilememesi gibi).İleride bu hükümlerin yaratacağı sıkıntı dikkate alınmalıdır.

79 ORTAK CARİ HESABI VE KASA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN BU HÜKÜMLER NEDENİYLE YAPTIKLARI BEYANLARLA İLGİLİ OLARAK ,SÖZKONUSU TUTARLARIN ORTAKLARA DAĞITILIP DAĞITILMADIĞINA BAKILMAKSIZIN kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine YÖNELİK İLAVE BİR TARHİYAT YAPILMAYACAKTIR. (TEBLİĞİN SON HALİNE GÖRE DEĞİŞTİ) AYRICA BUNLAR ÜZERİNDEN FİNANSMAN HİZMETİ VEYA BAŞKA İSİMLER ALTINDA KDV YÖNÜNDEN TARHİYAT YAPILMAYACAKTIR.(SON TEBLİĞE GÖRE BU İMKAN VAR)

80 ÖDEME İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER (Madde 19)
RSM Kapital Karden ÖDEME İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER (Madde 19) Bir yılda iki veya daha az taksit kaçıran; ödeme süresi sonunda (gecikme faiziyle) bu taksitleri öderse yararlanma sürer.Ödeyemez ise ödediği taksitler kadar yararlanır. Kredi kartıyla ödeme imkanı var. Maliye Bakanlığı ile ilgili ödemelerde “iade haklarından ” mahsuben de ödenebilir. Taksitlerin ilki kanun yayımından üç ay sonra başlamaktadır.

81 RSM Kapital Karden TEŞEKKÜRLER NUR EKESAN


"RSM Kapital Karden SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEKİMLERİN ÜCRETLENDİRME VE VERGİLENDİRME MODELLERİ VE TORBA YASA ANTALYA 22/4/2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları