Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vergi Affı Kanun Tasarısı Dinçer AYDEMİR YMM, Ortak 6 Ocak 2011 Bodrum Ticaret Odası Bodrum, Muğla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vergi Affı Kanun Tasarısı Dinçer AYDEMİR YMM, Ortak 6 Ocak 2011 Bodrum Ticaret Odası Bodrum, Muğla."— Sunum transkripti:

1 Vergi Affı Kanun Tasarısı Dinçer AYDEMİR YMM, Ortak 6 Ocak 2011 Bodrum Ticaret Odası Bodrum, Muğla

2 Konu Akışı Yeniden yapılandırılacak alacaklar(2 - 5 md.) Kapsama giren kamu alacakları Ödenecek kısımlar Başvuru ve ödeme şartları Matrah Artırımı (6 - 9 md.) Matrah artırımının konusu Başvuru ve ödeme şartları Stok, kasa ve ortaklar cari hesabında düzeltme (10 ve 11. md.) Kapsamı Başvuru ve ödeme şartları 2

3 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 1 1 Alacaklı Devlet Dairesi Alacağın Türü (beyan, tahakkuk veya vadesi 31.07.2010’ dan önceki) Maliye Bakanlığı Vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları Gümrük Müsteşarlığı Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zamları İl Özel İdareleri Çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Belediyeler Vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanl. İd. Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları 2Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zamları(30.06.2010 tarihinden önceki) 3 TEDAŞ Elektrik alacakları Denizcilik Müsteşarlığı Kılavuzluk ve römorkörlük hizmet payı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Devlet hissesi, Devlet hakkı, özel idare payı ve madencilik fonu YURT- KUR Öğrenim kredisi alacakları TRT Elektrik payı ve bandrol ücretlerine ilişkin alacaklar KOSGEB KOSGEB Desteklerinden kaynaklanan alacaklar TOBB ve TOBB’a bağlı odalar Aidatlar OSB Elektrik, su, doğalgaz ve yönetim aidatları 3

4 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 2 Kesinleşmiş alacaklar Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki alacaklar I - Dava açma süresi geçmemiş ya da dava aşamasındakiler II - Temyiz aşamasındakiler(Terkin, Tasdik, Bozma) İnceleme ve Tarhiyat aşamasında bulunan işlemler 4 Maliye bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Belediyeler ve İl Özel idareleri

5 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 3 Kesinleşmiş alacaklar (ödenecek kısım) Vergi(gümrük dahil) aslı + vergi cezası + gec.faizi yerine; Vergi(gümrük dahil) aslının tamamı + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezalar + gecikme faizi yerine Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si Diğer para cezalarının tamamı+ TEFE/ÜFE 5 Kamu alacağı Yeniden Yapılandırılmış Vergi Aslı 150.000 Vergi Ziyaı Cezası 150.000 - Gecikme Faizi Oranı 72%12% Gecikme Faizi Tutarı 108.000 18.000 Toplam Maliyet 408.000 168.000 Örnek Normal Vadesi 25.04.2008 olan 2007 yılı Kurumlar Vergisi için yapılan incelemede 30.12.2010 tarihinde 150.000 TL vergi farkı tespit edilmiştir. Söz konusu vergi aslı ve cezası işletmeye tebliği edilmiş ve Kanun yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi geçmiştir

6 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 4 Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki alacaklar (ödenecek kısım) - I Dava açma süresi geçmemiş ya da ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmışsa ve/veya Uzlaşma süreci tamamlanmamışsa Vergi(gümrük dahil) aslının %50’si + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i Diğer para cezalarının %50’ si + TEFE/ÜFE 6 Örnek Normal Vadesi 25.04.2008 olan 2007 yılı Kurumlar Vergisi için yapılan incelemede 30.12.2010 tarihinde 150.000 TL vergi farkı tespit edilmiştir. Söz konusu vergi aslı ve cezası işletmeye tebliği edilmiş ve Kanun yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi geçmemiştir Kamu alacağı Yeniden yapılandırılmış Vergi Aslı 150.00075.000 Vergi Ziyaı Cezası 150.000 - Gecikme Faizi Oranı72%12% Gecikme Faizi Tutarı 108.000 9.000 Toplam Maliyet 408.00084.000

7 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 5 Temyiz aşamasındaki alacaklar (ödenecek kısım) - II Temyiz süresi geçmemiş ya da temyize gidilmişse: Son karar terkin ise: Vergi(gümrük dahil) aslının %20’si + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %10’u Diğer para cezalarının %20’si + TEFE/ÜFE Son karar tasdik ise: Vergi(gümrük dahil) aslının tamamı + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i Diğer para cezalarının %50’ si + TEFE/ÜFE Son karar bozma ise: Vergi(gümrük dahil) aslının %50’si + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i 7 Kamu alacağı TerkinTasdikBozma Vergi Aslı150.00030.000150.00075.000 Vergi Ziyaı Cezası150.000000 Gecikme Faizi Oranı72%12% Gecikme Faizi Tutarı108.0003.60018.0009.000 Toplam Maliyet408.00033.600168.00084.000

8 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 6 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlarda Vergi aslı + TEFE/ÜFE İnceleme ve Tarhiyat aşamasında bulunan işlemler Vergi(gümrük dahil) aslının %50’si + yayım tarihine kadar TEFE/ÜFE + yayımdan tebliğ tarihine kadar gecikme faizi Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i (İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuru şart) 8

9 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 7 SGK Primleri (30.06.2010 ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş) işveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi Ödenecek Kısım Prim aslı + gecikme zammı yerine Prim aslı + TEFE/ÜFE Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun alacakları İdari para cezası ( 31.7.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin ödenmemiş) Kesinleşmişse cezanın %50 si + TEFE/ÜFE Dava aşamasında ise %25’i + TEFE/ÜFE 9

10 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 8 Başvuru Şartları : - Kanunun yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar yazılı başvuru - İnceleme aşamasında tebliğden itibaren 30 gün - Uzlaşma ve dava açma/devam ettirme hakkından vazgeçme Ödeme Şartları : - Peşin ödemeler faizsiz - Taksitli ödemeler arttırım ile - 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 - 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 - 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 - 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 - İlk taksit, SGK primlerinde yayımı izleyen 4. aydan, diğer alacaklarda 3. aydan başlar, - Kredi kartı ile ödeme yapılabilir - İade alacağından mahsup mümkün - Bir takvim yılında 2’ den fazla taksit ödenmezse kanundan yararlanılamaz, - kısmi ödeme kısmi yararlanma hakkı verir - Normal vergiler 1 takvim yılında 2 defa vadesinde ödenmezse kanundan yararlanılamaz 10

11 ÖZET Yeniden yapılandırılacak alacaklar Matrah Artırımı Stok, kasa ve ortaklar cari hesabında düzeltme 11

12 MATRAH ARTTIRIMI 1 Kurumlar vergisi matrah arttırımı Gelir vergisi matrah arttırımı Katma Değer Vergisi arttırımı Stopaj arttırımı Ücretlerde Serbest Meslek Ödemelerinde Kira Ödemelerinde YYİO İşi Ödemelerinde Arttırım yapılan dönemler ve vergiler için inceleme ya da tarhiyat yapılamaz 12 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin

13 MATRAH ARTTIRIMI 2 Vergi oranı %20, zamanında beyanname verip ödeyenler için %15 Sadece kira geliri olan gelir vergisi mükellefleri için matrah, bilanço usulüne göre vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş tutarların 1/5’ i Matrah arttırımı yapılan yıla ait zararın %50’ si 2010 ve sonraki yılların karından indirilemez Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde Matrah Arttırımı (TL) Asgari Matrah Arttırım Tutarı Yıl Matrah Art. Oranı Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Gelir Vergisi Mükellefleri için (Bilanço usulü) 200630%19.1109.550 200725%20.65010.320 200820%22.44011.220 200915%24.46012.230 13

14 Katma Değer Vergisi Arttırımı (TL) YılArttırım oranı 20063,00% 20072,50% 20082,00% 20091,50% MATRAH ARTTIRIMI 3 Hesaplanan KDV’ nin yıllık toplamına uygulanır, 3’ ten az beyanname verildiyse ya da istisna nedeniyle hesaplanan KDV yoksa Gelir ya da Kurumlar vergisi matrah arttırımı zorunlu, 14

15 Stopaj Arttırımı (TL) (Gayrisafi Ödeme Tutarı) MATRAH ARTTIRIMI 4 Yıl Ücret Ödemeleri Kira Ödemeleri Serbest Meslek Hizmet Ödemeleri YYİO Hakedişleri Ödemeleri 2006 5,00% 1,00% 2007 4,00% 1,00% 2008 3,00% 1,00% 2009 2,00% 1,00% 15

16 Başvuru ve ödeme şartları MATRAH ARTTIRIMI 5 Hesaplanan vergiler gider yazılamaz, indirilemez Defter ve belgeleri yok edenler, defter sayfalarını yok ederek yerine yenisini koyanlar, ya da hiç koymayanlar ile sahte belge düzenleyenler matrah ve vergi arttırımından yararlanamaz Önceden tevkifat yoluyla ödenen vergiler bu vergilerden mahsup edilemez Tüm vergiler yerine sadece tercih edilen bir vergi türü ya da bir dönem için arttırım mümkün Devam eden incelemeler varsa bile arttırım yapılabilir Vergiler peşin ya da 2 aylık taksitler halinde ödenebilir Ödemelere kanunun yayımını izleyen 3. aydan başlanır Kredi kartı ile ödeme yapılabilir İade alacağı varsa mahsup talep edilebilir Taksitlendirme halinde uygulanacak katsayılar - 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 - 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 - 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 - 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 Ödenmeyen taksitler 6183 sayılı kanuna göre göre takip edilir 16

17 ÖZET Yeniden yapılandırılacak alacaklar Matrah Artırımı Stok, kasa ve ortaklar cari hesabında düzeltme - İşletmede olup kayıtlarda olmayan - Kayıtlarda olup işletmede olmayan 17

18 Stoklarda ve bazı varlıklarda düzeltme Kapsam : Emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar Kimler : Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,(adi, kollektif şirketler dahil) Değerleme: Mükellefçe ya da meslek kuruluşunca belirlenen rayiç bedel Vergi oranı: - Genel oranda KDV’ ye tabi olanlar için %10 KDV - İndirimli oranda KDV’ ye tabi olanlar için ilgili oranın yarısı KDV - Kıymetli maden, ziynet eşyası için %2,5 vergi İndirim : Emtia için ödenen KDV indirilebilir Başvuru : Yayımdan itibaren 3 ay içinde sorumlu sıfatıyla beyan edilir ve hesaplanan vergi ödenir İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan 18

19 Emtia, Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Nasıl : Gayrisafi kar oranına göre fatura ile çıkış Vergi oranı: İlgili her türlü vergisel yükümlülükler Başvuru : Yayımdan itibaren 3 ay içinde fatura kesilmeli Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan Nasıl : 30.06.2010 tarihli net bakiye Vergi oranı: %5 Başvuru : Yayımdan itibaren 3 ay içinde yapılır ve hesaplanan vergi ödenir Kasa ve ortaklardan alacaklar Emtia 19

20 Varlık barışı kanunun şartlarını ihlal edenler Beyan edilen varlığı getiremeyenler, İlgili vergi tutarını ödemeyenler, Sermaye arttırımını yapamayanlar, Şartları taşımadığı için tarhiyat yapılanlar, 2 ay içerisinde eksik şartları yerine getirmeleri halinde kanundan yararlanır 5811 sayılı Varlık Barışı kanuna ilişkin düzenlemeler 19

21

22


"Vergi Affı Kanun Tasarısı Dinçer AYDEMİR YMM, Ortak 6 Ocak 2011 Bodrum Ticaret Odası Bodrum, Muğla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları