Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR

2 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6111 sayılı Kanun, 25.02.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı tüm vergi daireleri ve malmüdürlüklerince; alacakların yeniden yapılandırılması, taksitlendirilmesi, matrah artırımında bulunulması ve kayıt dışı stokların beyanına ilişkin müracaatlar kabul edilmeye başlanılmıştır. Çok uzun vadelerle ödeme kolaylığı sağlayan ve matrah artırımında bulunulması halinde geçmiş yıllar için vergi ve cezayla muhatap olma riskini ortadan kaldıran bu Kanundan yararlanmak için tüm mükelleflerimizi vergi dairelerimize bekliyoruz. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 6111 SAYILI KANUN

3 6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? 6111 SAYILI KANUN

4 6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? 1-Gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinmektedir. 2-Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinmektedir. 3-Vergi aslına bağlı olmayan cezaların bir kısmı silinmektedir. 4-Borçların aslı sadece enflasyon oranında artırılarak güncellenmektedir. 5-İhtilaflı alacaklarda, vergi aslında da indirim yapılarak sulh yoluna gidilmektedir. 6-İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanılarak ödeme imkanı verilerek gelecekteki ihtilafların önlenmesi sağlanmaktadır. 7-Matrah ve vergi artırımı ile mükelleflere geçmiş vergilendirme dönemi ile ilgili risklerini ortadan kaldırma imkanı verilmektedir. 8-İşletmelerdeki kayıt dışı mallarını kayıt altına alma imkanı verilmektedir. 9-İşletmede olmayan mallarını kayıtlardan çıkarma imkanı verilmektedir. 10-Vergilerini pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan edenlere pişmanlık zammı yerine, bu vergilerini enflasyon oranında ödeme imkanı sağlanmaktadır. 11-Yapılandırılan borçların isteğe göre peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ve kredi kartıyla ödenebilmesi kolaylığı getirilmektedir. 6111 SAYILI KANUN

5 HANGİ DÖNEMLERE AİT ALACAKLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

6 HANGİ DÖNEMLERE AİT ALACAKLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 1 - 31.12.2010 tarihine kadar beyan edilmesi gereken vergiler 2 - 31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler 3 - 31.12.2010 tarihinden önce tespit edilen cezalar 4 - 31.12.2010 tarihinden önce verilen bazı idari para cezaları 5 - 31.12.2010 tarihinden önce vadesi gelen diğer amme alacakları 6111 SAYILI KANUN

7 HANGİ ALACAKLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

8 HANGİ ALACAKLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 1-Yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler. 2-Harçlar, motorlu taşıtlar vergisi gibi alacaklar. 3-Ecrimisil, 4-Kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, 5-Destekleme ve fiyat istikrar fonu alacakları, 6-Vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, 7-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sulama tesisleri işletme ve bakım ücreti, sulama tesisleri yatırım bedeli gibi alacakları, 8-Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar gibi amme alacakları yapılandırılacaktır. 9-Bazı idari para cezaları 6111 SAYILI KANUN

9 HANGİ İDARİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

10 HANGİ İDARİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 31.12.2010 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 TL’nin üzerinde olan; 1 - Trafik idari para cezası, 2 - Karayolu taşıma idari para cezası, 3 - Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, 4 - Askerlik para cezası, 5 - Seçim para cezası, 6 - Nüfus para cezası, Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecektir. 6111 SAYILI KANUN

11 120 TL’NİN ALTINDA İDARİ PARA CEZASI BULUNANLAR NE YAPACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

12 120 TL’NİN ALTINDA İDARİ PARA CEZASI BULUNANLAR NE YAPACAKTIR? - Genel Bütçeye gelir kaydı gereken 120 TL’nin altındaki idari para cezası borcu bulunanlar Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunmayacak, bu cezalar vergi dairelerince silinecektir. - Sigara kullanımı nedeniyle verilmiş cezalar için Kanundan yararlanılamayacaktır. 6111 SAYILI KANUN

13 BAŞVURULAR NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

14 BAŞVURULAR NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR? 1-Başvurular, borçluların bağlı oldukları vergi dairelerine 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. 2-Birden fazla vergi dairesine borçlu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaktır. 3-Başvurular yazılı yapılacaktır. 4-Motorlu taşıtlar vergisi borcu olanlar, her araç için ayrı ayrı başvurulacaktır. 5-Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler, matrah ve vergi artırımı, stok beyanları elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olanlarca elektronik ortamda yapılacaktır. 6111 SAYILI KANUN

15 TÜM BORÇLAR İÇİN BAŞVURU ZORUNLU MUDUR? 6111 SAYILI KANUN

16 TÜM BORÇLAR İÇİN BAŞVURU ZORUNLU MUDUR? -Borçlular, Kanun kapsamına giren tüm borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. -Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, bu Kanundan yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. 6111 SAYILI KANUN

17 KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

18 KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 1-Alacak asıllarının tamamı, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (usulsüzlük cezaları) % 50’si, 4-Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı, tahsil edilecektir. 1-Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, 2-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan % 50’sinin, 3-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

19 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

20 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? Alacağın; 1-Alacak asıllarının % 50’si, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 25’i, tahsil edilecektir. Kalan; 1-Alacak asıllarının %50’sinin, 2-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %75’inin, 3-Alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamının, 4-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

21 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNDE OLAN ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

22 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNDE OLAN ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? Alacağın; 1-Alacak asıllarının % 50’si, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 25’i, tahsil edilecektir. Kalan; 1-Alacak asıllarının %50’sinin, 2-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %75’inin, 3-Alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamının, 4-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

23 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNCE TERKİN KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

24 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNCE TERKİN KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 1-Alacak asıllarının % 20’si, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 10’u, tahsil edilecektir. Kalan; 1-Alacak asıllarının %80’inin, 2-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %90’ının, 3-Alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamının, 4-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

25 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNCE TASDİK VEYA TADİLEN TASDİK KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR 6111 SAYILI KANUN

26 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNCE TASDİK VEYA TADİLEN TASDİK KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR 1-Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tasdik edilen kısmının % 25’i, tahsil edilecektir. Kalan; 1-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %75’inin, 2-Alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamının, 3-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

27 DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? 6111 SAYILI KANUN

28 DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılan incelemeler ile takdir işlemleri sonuçlandıktan sonra hesaplanan vergiler ve cezalar için Vergi/Ceza İhbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvurulacaktır. Bu durumda, 1-Tarh edilen verginin % 50’si, 2-25.02.2011 tarihine kadar gecikme faizi yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihinden dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi, 4-Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i tahsil edilecektir. 1-Vergi asıllarının %50’sinin 2-Vergi cezalarının tamamının, 3-25.02.2011 tarihine kadar olan gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. - Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. 6111 SAYILI KANUN

29 KANUN KAPSAMINDA PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? 6111 SAYILI KANUN

30 KANUN KAPSAMINDA PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılacak beyanların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gereklidir. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu beyannamelerini de elektronik ortamda vermeleri gereklidir. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden; 1-Vergilerin tamamı, 2-Pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan(TEFE/ÜFE) tutarı, tahsil edilecektir. Vergi cezalarının, pişmanlık zammının ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

31 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNMANIN NE FAYDASI VARDIR? 6111 SAYILI KANUN

32 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNMANIN NE FAYDASI VARDIR? 1-Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için inceleme yapılmayacaktır. 2-Başka nedenlerle inceleme yapılması halinde vergi tarh edilmeyecektir. 3-Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için ceza kesilmeyecektir. 6111 SAYILI KANUN

33 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

34 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını; - 2006 yılı için % 30 oranında artırarak %20 vergi, - 2007 yılı için % 25 oranında artırarak %20 vergi, - 2008 yılı için % 20 oranında artırarak %20 vergi, - 2009 yılı için % 15 oranında artırarak %20 vergi ödeyecektir. Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında beyan edilmiş ve ödenmiş ise ve bu vergi türleri için Kanunun birikmiş borçlara ilişkin hükümleri ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılmamış ise % 15 olarak uygulanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

35 GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

36 GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

37 SADECE ÜCRET, MENKUL SERMAYE İRADI, DİĞER KAZANÇ VE İRAT ELDE EDEN MÜKELLEFLERİN ASGARİ MATRAHLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

38 SADECE ÜCRET, MENKUL SERMAYE İRADI, DİĞER KAZANÇ VE İRAT ELDE EDEN MÜKELLEFLERİN ASGARİ MATRAHLARI NE KADARDIR? Ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan sadece; - Ücret, - Menkul sermaye iradı, - Diğer kazanç ve iratlar, beyan eden gelir vergisi mükelleflerince, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlar esas alınacaktır. Buna göre; - 2006 yılı için asgari 6.370 TL - 2007 yılı için asgari 6.880 TL - 2008 yılı için asgari 7.480 TL - 2009 yılı için asgari 8.150 TL matrah beyan edilmesi gerekir. 6111 SAYILI KANUN

39 BASİT USUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİNİN BAŞKA GELİR UNSURU DA ELDE ETMELERİ HALİNDE ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

40 BASİT USUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİNİN BAŞKA GELİR UNSURU DA ELDE ETMELERİ HALİNDE ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 1-Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden ticari kazançlarının yanında vergiye tabi diğer gelir unsurlarını da elde edenler, 2-Gayrimenkul sermaye iradının yanında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat beyan eden gelir vergisi mükellefleri, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır. Buna göre; - 2006 yılı için asgari 6.370 TL - 2007 yılı için asgari 6.880 TL - 2008 yılı için asgari 7.480 TL - 2009 yılı için asgari 8.150 TL matrah beyan edilmesi gerekir. 6111 SAYILI KANUN

41 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

42 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? Faaliyetlerini vergi idaresinin bilgisi dışında bırakan veya hiç beyanname vermeyen ya da zarar beyan eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri asgari matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında bulunabileceklerdir. 6111 SAYILI KANUN

43 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KURUM BÜNYESİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLAR İÇİN MATRAH ARTIRIMINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

44 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KURUM BÜNYESİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLAR İÇİN MATRAH ARTIRIMINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? Kurumlar vergisi mükellefleri; 1-Yatırım indirimi istisnası, 2-Yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden elde ettikleri kazançları, nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları tevkifatlarını da ilgili yıllar için belirlenen matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri halinde, matrah artırımından yararlanabileceklerdir. İlgili vergi tevkifatını beyan etmemiş olan mükellefler, ayrıca ilgili yıllar itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrah tutarlarının %50’sinden az olmamak üzere matrah beyan edecekler ve %15 oranında vergi ödeyeceklerdir. 6111 SAYILI KANUN

45 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN, İSTİSNA KAZANÇLARI İÇİN ARTIRIMDA BULUNMALARI ZORUNLUMUDUR? 6111 SAYILI KANUN

46 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN, İSTİSNA KAZANÇLARI İÇİN ARTIRIMDA BULUNMALARI ZORUNLUMUDUR? Yatırım indirimi tevkifatına tabi kazançları bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yatırım indirimi tevkifatı artırımı ile birlikte kurumlar vergisi yönünden de matrah artırmaları zorunludur. Kar dağıtımına bağlı tevkifat uygulaması matrah artırımı kapsamında değildir. 6111 SAYILI KANUN

47 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

48 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR? Katma değer vergisi mükellefleri, 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar en son bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemi için verilmiş olan 1 No.lu KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden; 2006 yılı için %3,0 2007 yılı için %2,5 2008 yılı için %2,0 2009 yılı için %1,5 oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına tabi olmayacaklardır. - Ödenen katma değer vergisi indirim, mahsup ve iade konusu yapılamaz. - 2 No.lu KDV beyannameleri için artırımdan yararlanılması mümkün değildir. 6111 SAYILI KANUN

49 BİR YILDA EN AZ ÜÇ DÖNEM BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

50 BİR YILDA EN AZ ÜÇ DÖNEM BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 1-Verilmiş olan KDV beyannamelerinin “Hesaplanan KDV Toplamı” satırlarında yer alan tutarlar toplanacak ve beyanname verilen dönem sayısına bölünerek ortalaması bulunacaktır. 2-Bu tutar yıla iblağ edilerek bulunacak toplam tutara ilgili yıl için belirlenen katma değer vergisi artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. 3-Bu mükelleflerin, katma değer vergisi artırım imkanından yararlanmaları için ilgili yıla ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. 6111 SAYILI KANUN

51 BİR YILDA ÜÇ DÖNEMDEN AZ BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

52 BİR YILDA ÜÇ DÖNEMDEN AZ BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANABİLECEKTİR? 1-Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. 2-KDV artırım tutarı, gelir veya kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

53 BİR YILDA HİÇ BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

54 BİR YILDA HİÇ BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI BU İMKANINDAN NASIL YARARLANABİLECEKTİR? 1-Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. 2-KDV artırım tutarı, gelir veya kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

55 BEYANNAMELERİNDE, HESAPLANAN KDV BULUNMAYAN VEYA HESAPLANAN KDV BEYANLARI SADECE TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERE İLİŞKİN OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAK? 6111 SAYILI KANUN

56 BEYANNAMELERİNDE, HESAPLANAN KDV BULUNMAYAN VEYA HESAPLANAN KDV BEYANLARI SADECE TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERE İLİŞKİN OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAK? 1-Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. 2-KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına % 18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

57 GELİR STOPAJ VERGİSİNDE VE KURUMLAR STOPAJ VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

58 GELİR STOPAJ VERGİSİNDE VE KURUMLAR STOPAJ VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR? Mükellefler, (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar) 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için, artırım kapsamındaki ödemelerine ilişkin vergilerini 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak artıracaklardır. 6111 SAYILI KANUN

59 GELİR STOPAJ VERGİSİ VE KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ARTIRIMI KAPSAMINA GİREN ÖDEMELER NELERDİR? 6111 SAYILI KANUN

60 GELİR STOPAJ VERGİSİ VE KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ARTIRIMI KAPSAMI KAPSAMINA GİREN ÖDEMELER NELERDİR? Mükelleflerce (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlarca); 1 - Ücret ödemeleri, 2 - Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, 3 - Kira ödemeleri, 4 - Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, 5 - Çiftçilere yapılan ödemeler, 6 - Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler, üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir. 6111 SAYILI KANUN

61 ÜCRET, SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM ORANLARI 6111 SAYILI KANUN

62 ÜCRET, SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM ORANLARI 6111 SAYILI KANUN

63 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI 6111 SAYILI KANUN

64 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI 1-Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden; 2006 yılı için beyan edilen hakediş ödemeleri üzerinden %1, 2007 yılı için beyan edilen hakediş ödemeleri üzerinden %1, 2008 yılı için beyan edilen hakediş ödemeleri üzerinden %1, 2009 yılı için beyan edilen hakediş ödemeleri üzerinden %1, 2-Hiç beyanda bulunulmamış olması halinde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari gelir vergisi matrahına göre; 2006 yılı için asgari 9.550 TL matrah üzerinden %3, 2007 yılı için asgari 10.320 TL matrah üzerinden %3, 2008 yılı için asgari 11.220 TL matrah üzerinden %3, 2009 yılı için asgari 12.230 TL matrah üzerinden %3, 6111 SAYILI KANUN

65 ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI 6111 SAYILI KANUN

66 ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI 1-Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden; 2006 yılında geçerli olan tevkifat oranının %25’i, 2-Hiç beyanda bulunulmamış olması halinde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari gelir vergisi matrahına göre; 2006 yılı için asgari 9.550 TL matrah üzerinden %2, 2007 yılı için asgari 10.320 TL matrah üzerinden %2, 2008 yılı için asgari 11.220 TL matrah üzerinden %2, 2009 yılı için asgari 12.230 TL matrah üzerinden %2, 6111 SAYILI KANUN

67 VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI 6111 SAYILI KANUN

68 VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI 1-Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinde 2006 yılında geçerli olan tevkifat oranının %25’i, 2-Hiç beyanda bulunulmamış olması halinde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari gelir vergisi matrahına göre; 2006 yılı için asgari 9.550 TL matrah üzerinden %5, 2007 yılı için asgari 10.320 TL matrah üzerinden %5, 2008 yılı için asgari 11.220 TL matrah üzerinden %5, 2009 yılı için asgari 12.230 TL matrah üzerinden %5, 6111 SAYILI KANUN

69 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASI ÜZERİNE HESAPLANAN VERGİLER NE ZAMAN ÖDENECEKTİR? 6111 SAYILI KANUN

70 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASI ÜZERİNE HESAPLANAN VERGİLER NE ZAMAN ÖDENECEKTİR? Matrah ve vergi artırımında hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tevkifat tutarları; 1- Peşin, 2- 6 taksitte 12 ayda, 3- 9 taksitte 18 ayda, 4- 12 taksitte 24 ayda, 5- 18 taksitte 36 ayda, ödenebilecektir. Süresinde ödenmemesi halinde, iki kat gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir. Her ay için 2,80 (1,40 * 2) 6111 SAYILI KANUN

71 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER NELERİ KAPSAMAKTADIR? 6111 SAYILI KANUN

72 23. STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER NELERİ KAPSAMAKTADIR? 1-İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan varlıkların beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilmesine imkan sağlanmaktadır. - Emtia - Makine - Teçhizat - Demirbaşlar 2-Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan varlıkların beyan edilerek kayıtların düzeltilmesine imkan sağlanmaktadır. - Emtia, - Kasa mevcudu, - Ortaklardan alacaklar 6111 SAYILI KANUN

73 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN BAŞVURU HANGİ TARİHE KADAR YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

74 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN BAŞVURU HANGİ TARİHE KADAR YAPILACAKTIR? Stok beyanına ilişkin hükümlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin; 1-Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olmayanların dilekçe ile; 2-Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olanların elektronik ortamda; 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar stoklarını beyan etmeleri gerekir. 6111 SAYILI KANUN

75 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

76 25. İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesi için; 1-Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir. (Rayiç bedel mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek ve bu bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecektir.) 2-Teslimleri genel orana (%18) tabi olanların rayiç bedeli üzerinden %10, teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi olanların rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. 3-Hesaplanan KDV stok beyanına ilişkin beyanname ile beyan edilecektir. 6111 SAYILI KANUN

77 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

78 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtialarını kayıtlara intikal ettirilmesi için; 1-Aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak stoklarda yer almayan emtianın bedeli tespit edilecektir. (Kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükelleflerin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.) 2-Belirlenen bedel üzerinden düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır. 3-Düzenlenen fatura bedeli; ilgili dönem beyannamesine dahil edilecek, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. 6111 SAYILI KANUN

79 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI NASIL YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

80 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI NASIL YAPILACAKTIR? Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan; 1-Kasa mevcutları, 2-İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, - 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar vergi dairelerine beyan etmek, -%3 oranında vergi ödemek suretiyle, kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Mükellefler beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. 6111 SAYILI KANUN

81 YAPILANDIRILAN BORÇLAR PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE NE YAPILACAKTIR 6111 SAYILI KANUN

82 YAPILANDIRILAN BORÇLAR PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE NE YAPILACAKTIR Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre Mayıs 2011 ayından başlamak üzere peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılacaktır. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır. Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar anlaşmalı bankalara ödenebilecektir. Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin yapılacak düzeltmeler nedeniyle hesaplanan vergi, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar beyan edilerek ödenecektir. 6111 SAYILI KANUN

83 YAPILANDIRILAN BORÇLAR TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE NE YAPILACAKTIR 6111 SAYILI KANUN

84 YAPILANDIRILAN BORÇLAR TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE NE YAPILACAKTIR 1-Yapılandırılan alacakların tutarı taksit ödeme süresine bağlı olarak belirli bir katsayı ile artırılmak suretiyle tahsil edilecektir. - 6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05 - 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07 - 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10 -18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15 2-Kesinleşmiş ve kesinleşmemiş alacaklara ilişkin taksitler Mayıs 2011 den başlamak üzerek ikişer aylık dönemlerde ödenecektir. 3-İnceleme ve tarhiyat safhasında olan ve yeniden yapılandırılan alacaklar, ihbarnamelerin tebliğ tarihini takip eden ay başlamak üzere, 6 taksitte ikişer aylık dönemlerde ödenecektir. 4-Tercih edilen taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapılması mümkündür. 5-Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar anlaşmalı bankalara ödenebilecektir. 6111 SAYILI KANUN

85 YAPILANDIRILAN BORÇLARI KREDİ KARTIYLA ÖDEMEK MÜMKÜN MÜ? 6111 SAYILI KANUN

86 YAPILANDIRILAN BORÇLARI KREDİ KARTIYLA ÖDEMEK MÜMKÜN MÜ? 1-Kredi kartıyla ödemeler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan internet vergi dairesinden yapılacaktır. 2-Kartla ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş sayılacaktır. 3-Ödeme yapıldığına ilişkin belgenin çıktısı bilgisayarınızdan alınabilecektir. 4-Tüm taksitlerinizi veya birkaç taksitinizi taksitli ödeme seçeneği kullanarak ödediğinizde, borçlarınız taksit aylarında hesap ekstrenize yansıtılacaktır. 5-Kredi kartınızla borcunuzun tamamını ya da bir veya birden fazla taksitinizi peşin ödediğinizde bankaya olan borcunuz işlem anında hesap ekstrenize yansıtılacaktır. 6-Kredi kartı ile yaptığınız ödemelere ilişkin tutarların bankaya ödenmesi gereken tarih, daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlarınız ödeme tutarınız kadar sonlanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

87 TAKSİTLER SÜRESİNDE ÖDENMEZSE NE OLUR? 6111 SAYILI KANUN

88 TAKSİTLER SÜRESİNDE ÖDENMEZSE NE OLUR? 1-Ödenecek taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesini süresinde ödememe veya eksik ödeme hali, Kanunu ihlal nedeni sayılmamıştır. Bu durumda diğer taksitlerinizi taksit aylarınızda ödemeye devam edebilirsiniz. 2-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve geç ödenen süre için gecikme zammı oranında bir zamla tahsili gerekecektir. 3-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 4-Taksitlerinin tamamını Kanunda öngörülen şekilde ödeyemeyen borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanundan yararlanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

89 KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR? 6111 SAYILI KANUN

90 KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR? 1-Taksitlendirilen borçlarınız içinde; - Yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi, - Gelir ve kurumlar (stopaj) vergisi, - Katma değer vergisi, - Özel tüketim vergisi, borcunuz bulunuyorsa, taksit ödeme süreniz boyunca bu vergilerle ilgili olarak beyanınız üzerine tahakkuk edecek tutarları da süresinde ödemeniz gereklidir. Yeni doğacak borçlarınızı bir takvim yılı içinde iki defadan fazla süresinde ödemezseniz Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceksiniz. 2-Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açmayacağınızın, açılan davalardan vazgeçtiğinizin ve diğer kanun yollarına başvurmayacağınızın yazılı olarak beyan edilmesi gerekir. 6111 SAYILI KANUN

91 BORÇLARINIZI ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR 6111 SAYILI KANUN

92 BORÇLARINIZI ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR AKBANK T.A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ. ALTERNATİFBANK A.Ş. ANADOLUBANK A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. CITIBANK A.Ş. DENİZBANK A.Ş. EUROBANK TEKFEN A.Ş. FİNANSBANK A.Ş. FORTISBANK A.Ş. HSBC BANK A.Ş. ING BANK A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TEKSTİLBANK A.Ş. TURKISHBANK A.Ş. TURKLAND BANK A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 6111 SAYILI KANUN

93 TAHSİL EDİLECEK VE TAHSİL EDİLMEYECEK ALACAKLARIN TABLOLARLA İZAH EDİLMESİ 6111 SAYILI KANUN

94 Madde 2Kesinleşmiş Alacaklar KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR Madde 2

95 VERGİLER VE VERGİ ASLINA BAĞLI CEZALAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı%100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %50 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık ZammıTEFE/ÜFE%100 İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %50 İdari Para Cezaları%100- 6183 Kapsamındaki Diğer Alacaklar%100- SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmiş Alacaklar - Madde 2 / 1-a

96 İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELERLE TARH EDİLEN ALACAKLAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı%100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %50 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez.-- İdari Para Cezaları-- SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmiş Alacaklar - Madde 2/2 2/1-a

97 2010 YILINDA TAHAKKUK EDEN GEÇİCİ VERGİ ALACAKLARI Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı-- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %50 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık ZammıTEFE/ÜFE%100 İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmiş Alacaklar - Madde 2 / 3

98 Madde 3Kesinleşmiş Alacaklar KESİNLEŞMEMİŞ ALACAKLAR Madde 3

99 DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %50 Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmemiş Alacaklar - Madde 3 / 1

100 VERGİ MAHKEMESİNCE HENÜZ KARAR VERİLMEMİŞ ALACAKLAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %50 Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmemiş Alacaklar - Madde 3 / 1

101 VERGİ MAHKEMESİNCE TERKİN KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %20 %80 Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %10 %90 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %10 %90 İdari Para Cezaları %20 %80 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Madde 3 / 2-a

102 VERGİ MAHKEMESİNCE TASDİK KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı%100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Madde 3 / 2-b

103 ÜST MAHKEMECE BOZMA KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı%50 Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmemiş Alacaklar - Madde 3/2 Son Cümle

104 ÜST MAHKEMECE KISMEN ONAMA KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı Onanan Kısım* %100 - Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar Onanan Kısım * %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. Onanan Kısım * %25 %75 İdari Para Cezaları Onanan Kısım * %50 %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmemiş Alacaklar - Madde 3/2 Son Cümle

105 PİŞMANLIK VEYA KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYAN İÇİN DAVA AÇILMIŞ (Vergi Mahkemesince Karar Verilmemiş / Dava Açma Süresi Geçmemiş) Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı%100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmemiş Alacaklar - Madde 3/5 3/3-b 3/1

106 PİŞMANLIK VEYA KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYAN İÇİN DAVA AÇILMIŞ (Vergi Mahkemesince Terkin Kararı Verilmiş) Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı%100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %10 %90 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %10 %90 İdari Para Cezaları %20 %80 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmemiş Alacaklar - Madde 3/5 3/3-b 3/2-a

107 PİŞMANLIK VEYA KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYAN İÇİN DAVA AÇILMIŞ (Vergi Mahkemesince Tasdik Kararı Verilmiş) Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı%100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmemiş Alacaklar - Madde 3/5 3/3-b 3/2-b

108 UZLAŞMA GÜNÜ VERİLMEMİŞ, UZLAŞMA GÜNÜ GELMEMİŞ VEYA UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ OLANLARDAN DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %50 Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları %50 SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Kesinleşmemiş Alacaklar - Madde 3 / 8

109 Madde 4 İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Vergiler İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER Madde 4

110 BAŞLANILAN VERGİ İNCELEMESİ, TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ SONUCU TARH EDİLECEK VERGİLER VE KESİLECEK CEZALAR Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %50 Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, Faiz TEFE + 25.2.2011 Sonrası GF25.02.2011 Öncesi Gec.Faizi Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları-- SON BAŞVURU TARİHİ : İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İncelemesi Devam Edenler - Madde 4 / 1

111 PİŞMANLIK İHLALİ VEYA KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYANNAMELER İÇİN KESİLEN CEZALARDAN TEBLİĞ EDİLMEYENLER Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı%100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, FaizTEFE/ÜFE%100 Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları-- SON BAŞVURU TARİHİ : İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İncelemesi Devam Edenler - Madde 4 / 3

112 VERGİ DAİRESİNE YENİ İNTİKAL EDEN TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI VE İNCELEME RAPORLARINA İSTİNADEN TARH EDİLECEK VERGİLER Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %50 Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme Zammı-- Gecikme Faizi, Cezai Faiz, Faiz TEFE + 25.2.2011 Sonrası GF25.02.2011 Öncesi Gec.Faizi Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları-- SON BAŞVURU TARİHİ : İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İncelemesi Devam Edenler - Madde 4 / 4

113 TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA GÜNÜ GELMEMİŞ VEYA UZLAŞMA SAĞLANANAMIŞ OLANLARDAN VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ TEBLİĞ EDİLMEYENLER Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %50 Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar %25 %75 Gecikme Zammı-- Gecikme Faizi, Cezai Faiz, Faiz TEFE + 25.2.2011 Sonrası GF25.02.2011 Öncesi Gec.Faizi Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez. %25 %75 İdari Para Cezaları-- SON BAŞVURU TARİHİ : İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İncelemesi Devam Edenler - Madde 4 / 6

114 Madde 5Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılacak Beyanlar PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILACAK BEYANLAR Madde 5

115 PİŞMANLIKLA VERİLECEK BEYANNAMELER Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar-- Gecikme Zammı-- Gecikme Faizi, Cezai Faiz, Faiz-- Pişmanlık ZammıTEFE/ÜFE%100 İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez.-- İdari Para Cezaları-- SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Madde 5 / 1-a-1

116 KENDİLİGİNDEN VERİLECEK BEYANNAMELER Alacak TürüTahsil EdilecekTahsil Edilmeyecek Vergi Aslı %100- Vergi Aslına Bağlı Cezalar-%100 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar-%100 Gecikme ZammıTEFE/ÜFE%100 Gecikme Faizi, Cezai Faiz, Faiz-- Pişmanlık Zammı-- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Cez.-- İdari Para Cezaları-- SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2011 Madde 5 / 1-a-2

117 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ


"6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları