Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9- TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9- TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1

2 9- TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
“Kalite asla bir tesadüf değildir; kalite daima üstün bir amacı benimsemiş olmanın, içtenlikle çaba göstermenin, akıllıca bir yön tutmanın ve becerikli bir uygulamanın sonucudur. Kalite pek çok alternatif arasındaki akıllıca seçimi temsil eder.” Üstün bir amaç gütmek İçten çaba göstermek Akıllı bir yön tutmak Becerikli bir uygulama gerçekleştirmek

3 9.2 AKILLI YÖN TUTMAK “HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.”Popular Science Dergisi, 1950 “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977

4 10 TKY’nin Arkasındaki Zihniyet: KAİZEN
Zaman Şekil:1 Batı’da Yaygın Olan Buluş Yaklaşımının Normal Seyri

5 KAİZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME)
Zaman Şekil:2 Gerçekte Buluş Yaklaşımı

6 KAİZEN Buluş Buluş Bulu Buluş Zaman Şekil:3 Sadece Buluş Yaklaşımı
Olması Gereken ( Standard) Mevcudu Sürdürme Buluş Olması Gereken ( Standard) Gerçekleşen Seyir Mevcudu Sürdürme Bulu Buluş Gerçekleşen Seyir Zaman Şekil:3 Sadece Buluş Yaklaşımı

7 KAİZEN Buluş Buluş Zaman Şekil:4 Buluş Artı KAİZEN Yeni Standard

8 KAİZEN ve BULUŞ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
GELİ ŞME KAIZEN YAKLAŞIMI BULUŞ YAKLAŞIMI ZAMAN

9 TKY’nin Arkasındaki Zihniyet: KAİZEN “Azıcık aşım kaygısız başım”
Japonlar: Noksanlık duygusu, tatmin olmama Batı: Kendine aşırı güven Türkiye “İki günü denk olan zarardadır." “Damlaya damlaya göl olur” “Boynuz kulağı geçer” “Bir lokma bir hırka” “Az olsun benim olsun” “Azıcık aşım kaygısız başım”

10 10- VİZYON 10.1 VİZYON NEDİR? Vizyon geliştirme mevcut durumu sorun olarak görmek demektir. Vizyon, gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerin gerçeğe uygun düşlerini kurabilmektir. Önemli olan, insanın bu düşlerini eylem ve etkinliklerinde itici bir güç olarak kullanabilmesidir. Vizyon, yaratıcı bir gerilim yaşamaktır. “Etkili kişiler bir yanda mevcut gerçekliği açıklıkla görmeye bağlılıklarını sürdürürken, diğer yanda vizyonlarını da koruyabilenlerdir.” DEVAMI

11 Vizyon, kendi geleceğini yaratmaktır
Vizyon, kendi geleceğini yaratmaktır. İnsan, düşünce ve eylemleriyle kendi geleceğini biçimlendirebileceğine, inandığında vizyon bir güç kazanır. Vizyon gelecekle ilgili “tahminler yapmak değil, kararlar almaktır”. Vizyon, gerçekliği yeniden kurgulamaktır. Vizyon, somut bir gelecek görüntüsüdür; gerçekleşmesini görebileceğimiz kadar yakın, ancak yeni bir gerçek için yapılanmanın hayranlığını uyandıracak kadar da uzaktır.

12 10.2 VİZYON VE DEĞERLER Vizyon, sahip olduğumuz değerlerin gösterdiği yoldur. “Biz vizyon yaratmayız, onlar sahip olduğumuz değerlerin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar”. Herkesin inanarak paylaştığı, gerçekleştirilebilir bir vizyon ilham ve enerji kaynağıdır. Vizyonlar içimizdeki değerlerin çizdiği gelecek tasarımlardır. Vizyonlar deneyimlerimize, özlemlerimize ve yeteneklerimize bağlıdır, onlardan doğar.

13 Temel Değerlerin Eyleme Dönüşmesi
Misyonsuz vizyon bir ütopyadan ibarettir. “Muasır medeniyetler seviyesine erişmek” herkesi heyecanlandıran, bir çoğumuzun enerjisini harekete geçirebilecek bir vizyondur.Ancak, vizyon misyona dönüşmediğinde, uzun ve kısa vadeli hedefler çizilerek doğru adımlar atılmadığında heyecan kaybolmaktadır. VİZYON MİSYON POLİTİKALAR Vizyon, insanın geleceğini bugünden zihninde şekillendirip, o yolda yürümeye başlamasıdır. EYLEMLER

14 11. YENİ BİR EĞİTİM VİZYONU
Eğitimdeki herkes okulun varlık sebebini çok iyi bir şekilde sorgulamak ve kendi cevabını bulmak zorundadır: Okul, insanlardan bazılarını bazı pozisyonlara hazırlamak için mi vardır? Herkesi ulaşabileceği en üst noktaya çıkarmak için mi? Okulların görevi insanları belli kriterlere göre seçip üst eğitim kurumlarına aktarmak mıdır? Her insana sahip olduğu yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitim vermek midir?

15 Öğrenen liderin en büyük özelliği “Gerçekliği yeniden tanımlama”dır.
ÖĞRENEN LİDERİN ÖZELLİKLERİ: Gerçekliği ve kendisini olduğu gibi algılayabilme ve sezgi. Değişim ve değişimin getirdiği yeni öğrenmeler için kendini motive edebilme. Sürekli değişim ve onun getirdiği yeni öğrenmelerin doğurduğu sürekli gerilime dayanabilme.

16 13 DÖNÜŞÜMÜ YÖNETMEK Kâşif Öncü Göçebe Statükocu Sabotajcı

17 13.1-DÖNÜŞÜME İLİŞKİN TUTUMLAR
Kâşif Değişiklikler peşinde koşan, gözleri hep gelecekte, sürekli daha iyinin, daha mükemmelin arayışında, asla mevcutla yetinmeyen insanlardır. Bu insanlar “kişisel menkıbelerini” yaşamak isterler. Nasıl ulaşacaklarını bilmeseler de, nereye gitmek istediklerini bilirler. Kâşifleri motive eden şey yeni fikirlerdir.

18 DÖNÜŞÜME İLİŞKİN TUTUMLAR
Öncü Maceracı ve risk almayı seven, ancak onların, yeni bir şeyi denemeleri için, denenmeye değer olduğu güvencesine ihtiyaçları vardır. Öncüler, yeni durumun mevcuttan daha iyi olacağına inanmakla motive olurlar.

19 DÖNÜŞÜME İLİŞKİN TUTUMLAR
Göçebe Göçebeler cesur, fakat maceracı olmayan insanlardır. Göçebelerin yapacakları şeyin girecekleri zahmete değer olduğuna ikna edilmeleri gerekir. Göçebeler başka bir yere taşınmak için oranın daha iyi olduğunun garantisini ve oraya nasıl gidileceğinin kesin bilgisini almadan adım atmazlar. Ayrıca bu yolculukta yalnız olmadıklarından da emin olmak isterler.

20 DÖNÜŞÜME İLİŞKİN TUTUMLAR
Statükocu Dönüşümü istemeyen herkesin dönüşüme karşı değildir. Statükocular, çoğunluk veya yakın arkadaşları dönüşümün yanında yer alana kadar kervana katılmayacaklardır. Bazı statükocular hiç bir zaman dönüşümü desteklemeyecek, bazıları da ancak kâşifler, öncüler ve göçebelerden sonra kervana katılacaktır “Bazıları ise yeni dünyaya sadece ziyaret için geleceklerdir”.

21 DÖNÜŞÜME İLİŞKİN TUTUMLAR
Sabotajcı Sabotajcılar kâşiflere benzer niteliklere sahiptirler. Her ikisi de “yalnız süvarileri” oynamaktadırlar. Kâşiflerle sabotajcılar arasındaki fark, ilk gruba girenler herkesin gitmekten korktuğu yere giderken, ikincilerin herkesin geride kalmaktan korktukları zamanda geri kalmalarıdır. Grubun dışında kalmak sabotajcıları korkutmaz, aksine motive eder.

22 Astlarını yetkilendirir.
14. KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ YÖNETİCİ LİDER Yönetir. Yönlendiricidir. Mevcut düzeni sürdürür. Yenilik peşindedir. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Otoritesi kendisindendir. Yetkileri kendisinde toplar. Astlarını yetkilendirir. İtaati vurgular. Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. Yeni amaçlar ortaya atar. İşi doğru yapar. Doğru işi yapar. Kontrolü vurgular. Güveni esas alır.

23 GERÇEK LİDER SAHTE LİDER
15 GERÇEK LİDER - SAHTE LİDER KARŞILAŞTIRMASI GERÇEK LİDER SAHTE LİDER Başarıları ekibiyle kutlar. Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi yayar. Bilgiyi saklar. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Ekibini korur. Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. En basit sorunu bile karmaşık hale getirir. Sorunları basite indirger. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır. Personeliyle beraber olmaktan mutluluk duyar. Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Dinlemesini bilir. Konuşmaya bayılır. DEVAMI

24 GERÇEK LİDER SAHTE LİDER
15 GERÇEK LİDER - SAHTE LİDER KARŞILAŞTIRMASI GERÇEK LİDER SAHTE LİDER Personeline zaman ayırır Kendisine ulaşmak zordur. İnsanlara güvenir. Kimseye güvenmez. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder Onunla çalışmak bir zevktir. Onunla çalışmak bir eziyettir. İnsanlara adil davranır Adaletsizdir. Sözünün eridir. Sözünü tutmaz İşe zamanında gelir-gider. İşe geç gelir erken gider Ekibiyle gurur duyar. Kendisiyle gurur duyar. Başarısını personelinin güçlü yanlarıyla açıklar. Başarısızlığına personelinin zayıf yanlarını bahane eder. Sıcak ve samimidir. Soğuk ve riyakardır.

25 Teşekkürler SAMSUN


"9- TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları